Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JOŠKO DUJMOVIĆ ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU Poštovani, u prilogu 1. Iznos troškova stanovanja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu pod rednim brojem 466. Općina Primorski Dolac- Splitsko-dalmatinska županija nisu osigurana sredstva za troškove stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, za područje Primorskog Doca 3 korisnika ostvaruju navedeno pravo, podaci su provjereni u Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Molim da izmijenite podatke u tablici - prilog 1 (iznos sredstava za ogrijev korisnicima koji se griju na drva u 2024. godini i troškovi stanovanja ukupno u 2024. godini) i uvrstite planirana sredstva za troškove stanovanja za Općinu Primorski Dolac. Općina Primorski Dolac Prihvaćen Komentar je prihvaćen i unesen u Prijedlog odluke.