Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH Plan zakonodavnih aktivnosti MMPI-a za 2024. godinu Prema odredbi članka 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), pravobranitelj za djecu može potaknuti donošenje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu djece kad u praćenju stanja u okviru svoga djelokruga ocijeni potrebnim. Imajući u vidu prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu, predlažemo da se predvide intervencije u odredbe Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca. Vezano za organizirani prijevoz djece, kontinuirano se zalažemo za uspostavu sigurnog i kvalitetnog prijevoza djece. Svjedoci smo i medijski praćenih slučajeva prijevoza djece neispravnim autobusima. Podsjećamo na slučaj samozapaljenja autobusa proizvedenog 1994. godine koji je prevozio 43 djece sportaša, kao i na slučajeve otkazivanja terenske nastave osnovnih škola zbog tehničke neispravnosti autobusa za organizirani prijevoz učenika (utvrđeni su opasni nedostaci i preinake autobusa). Postupali smo i u drugim slučajevima koji se odnose na kvarove i probleme u održavanju autobusa te nepropisan prijevoz zbog kršenja zakonskih odredbi u pogledu radnog vremena i obveznih odmora vozača u cestovnom prijevozu. Ovo upućuje da je potrebno uložiti napore da se obnovi vozni park za prijevoz djece jer se djeca prečesto dovode u rizik budući da se upravo stariji autobusi koriste za njihov prijevoz. Prema informacijama Centra za vozila Hrvatske, gotovo 70% autobusa koji se mogu koristiti za organizirani prijevoz djece starije je od 10 godina, a prosječna starost autobusa koji ispunjavaju uvjete za organizirani prijevoz djece je gotovo 13 godina. Manjem broju neispravnosti i potencijalnih kvarova vozila, i povećanju sigurnosti djece i svih sudionika u prometu, doprinijelo bi „pomlađivanje“ voznog parka, budući da su novija vozila opremljena i dodatnim sigurnosnim sustavima. Skrećemo pozornost da ne postoji protokol o obveznoj suradnji škola i nadležnih tijela (npr. MUP-a) o obaveznom nadzoru autobusa prije odlaska učenika na izlete radi provjera ispravnosti vozila i provjere alkoholiziranosti vozača. Ovi se pregledi obavljaju samo na traženje pojedine škole i u prilikama kada su raspoloživi policijski službenici za nadzor autobusa. Stoga preporučamo da se intervencijom u odredbe Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca, poboljša sigurnost djece, propisivanjem i uvođenjem ograničenja starosti autobusa za prijevoz djece, propisivanjem obveze i češćih rasporeda kontrola ispravnosti autobusa te poboljšanjem standarda njihovog održavanja, u odnosu na autobuse u okviru organiziranog prijevoza djece ali i na druge autobuse kojima se prevoze djeca i građani. Po pitanju sigurnosti djece, kao izrazitu potrebu zamjećujemo potrebu normiranja prijevoza djece sportaša na natjecanja/turnire i pripreme te djece koja se prevoze u okviru različitih kulturno umjetničkih i drugih aktivnosti. Tako bi se izbjegli brojni rizici koji postoje s obzirom na činjenicu da ovo područje do sada nije normirano. Predlažemo stoga da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta razmotri mogućnost i način normiranja ovog područja i podizanja razine sigurnosti djece sportaša. Naime, zamjećujemo da brojni klubovi, a naročito manji klubovi koji nemaju organizacijske i financijske kapacitete, putovanja na natjecanja/turnire i pripreme organiziraju na način da djecu prevoze treneri vlastitim ili klupskim vozilima. Nerijetko se radi o putovanjima na relacijama od više stotina kilometara pri čemu se kući u pravilu kreće u kasnim poslijepodnevnim satima, nakon odrađenog turnira. Broj kilometara, umor, iscrpljenost, vožnja noću, te upitno iskustvo vozača koji vozi djecu, prijetnja su sigurnosti djece! Slučaj smrtnog stradavanja djeteta i trenera na povratku s turnira, koji se dogodio u lipnju 2018. godine, kao i drugi slučajevi stradavanja i ozljeđivanja djece sportaša trebaju biti upozorenje svim dionicima u sustavu sporta na poseban oprez, bolju organizaciju i brigu, a sve kako bi se spriječilo da se takvi nemili događaji ne ponavljaju. Primljeno na znanje Postojećim Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca Narodne novine br: (100/2008 i 20/2009) precizno su propisani svi sigurnosti elementi koje moraju biti ugrađeni u vozila za prijevoz djece.Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika iz 2009. godine dodatno su postroženi uvjeti koje moraju ispunjavati autobusi za prijevoz djece. Propisano je da sva sjedala moraju imati naslon za glavu, sigurnosni pojas mora biti ugrađen na svim sjedalima i na svim sjedalima moraju biti nasloni za ruke. Također je propisano da se tijekom voznje ne smiju koristiti mjesta za stajanje. Što se tiče tehničke ispravnosti vozila, autobusi osim redovitog tehničkog pregleda podliježu i preventivnom tehničkom pregledu. Preventivnim tehničkim pregledima podliježu jače eksploatirane grupe vozila u periodima koji ovise o njihovoj starosti. Grupe vozila koje podliježu preventivnim pregledima su: • Vozila koja se daju u najam (rent a car vozila), • Vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače (auto škole), • Vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, • Vozila hitne medicinske pomoći, • Autobusi, • Teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih tvari, • Teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg. Periodi u kojima gore navedena vozila moraju dolaziti na preventivne preglede su: • vozila starija od šest pa do deset godina starosti, svakih 6 mjeseci od obavljenoga redovitog ili preventivnog tehničkog pregleda • vozila starija od deset godina, svaka 3 mjeseca od dana obavljenoga redovitog ili preventivnog tehničkog pregleda. Smatramo da propisani uvjeti koje moraju zadovoljavati autobusi za prijevoz djece, kao i pregledi koji se redovito provode, osiguravaju da se prijevoz obavlja u tehnički ispravnim i sigurnim autobusima. U vezi ograničenja starosti autobusa smatramo da naručitelj prijevoza prilikom raspisivanja natječaja ima mogućnost odrediti standard kvalitete koji je potrebno zadovoljiti u svrhu obavljanja javnog prijevoza čime je obuhvaćena i starost vozila kojima se takav prijevoz obavlja.
2 Tomislav Pavošević Plan zakonodavnih aktivnosti MMPI-a za 2024. godinu Prijedlog: Predlažem vam da u planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za 2024. godinu dodate izmjenu Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“, br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.). Naime, niti nakon 15 godina otkako je proglašen Zakon o sigurnosti prometa na cestama nije donesen propis koji bi se odnosio na signalizacijsko sigurnosnu opremu kao što su bočni pokazivači smjera i vozačka zrcala koji bi vrijedio za tramvaje (Članak 236. i Članak 303. Zakona o sigurnosti prometa na cestama), zbog čega se događaju prometne nesreće. Zakonska obveza Ministarstva najjednostavnije i bez dodatnih troškova mogla bi se provesti izmjenom spomenutog Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama u kojemu bi se moglo dodati da se odredbe za autobuse na odgovarajući način primjenjuju i na tramvaje. Inače, sličan pravilnik koji propisuje tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustavi ugrađeni na vozilu koji je donesen po Članku 71., Stavku 7. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 63/2020.), postoji za željeznička vozila kao Pravilnik o željezničkim vozilima („Narodne novine“, br. 121/2015.), ali je u Članku 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava izrijekom navedeno da se Zakon „ne primjenjuje na tramvaje i vozila lake željeznice te infrastrukturu kojom se isključivo koriste ta vozila“. Podsjećam Vas da se u Pravilniku br. 48. Gosp. komis. UN za Europu_UNECE odnosno ECE regulation 48_673_Legal_Requirements_Brochure_HELLA_EN, na koji se često pozivaju u MMPI i u ZET-Zagrebačkom električnom tramvaju, daju odredbe za autobuse i da se u njemu niti na jednom mjestu ne spominju tramvaji. Zato se i dogodilo da su na niskopodnim tramvajskim kompozicijama dugim 32 metra koje prometuju u Zagrebu (TMK 2200, Rade Končar), jedini bočni pokazivači smjera postavljeni na sredini kompozicije, čak 16 metara od prednje linije vozila. Vozači vozila koja se kreću usporedno s tramvajem ne mogu vidjeti bočni pokazivač smjera, zbog čega se događaju prometne nesreće. Također, zbog nedostajućeg lijevog vozačkog zrcala vozač tramvaja ne može provjeriti što se događa uz lijevu stranu tramvaja. Na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu smatraju da tramvaji zajedno s drugim vozilima dijele površinu kolnika i drže da bi zato tehnički uvjeti za signalizacijsko sigurnosnu opremu na tramvajima morali biti opisani u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (prof.dr.sc. Dubravka Hozjan). Primljeno na znanje Poštovani, Planom zakonodavnih aktivnosti planiraju se zakonodavne aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Propis čiju izmjenu predlažete podzakonski je akt te se njegove izmjene ne planiraju predmetnim planom.