Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a 2016. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristina Duvančić Specifični ciljevi, Povećanje broja dobrovoljnih savjetovanja i testiranja kako bi se omogućilo rano otkrivanje zaraze HIV-om te savjetovanje o smanjivanju rizičnog ponašanja Dodala bih i novu alineju: - poboljšati koordinaciju postojećih službi koje se bave spolnim i reproduktivnim zdravljem Prihvaćen Prihvaćen.
2 Kristina Duvančić Specifični ciljevi, Pružanje optimalne skrbi osobama koje žive s HIV-om, razvoj preventivne djelatnosti za osobe koje žive s HIV-om te borba protiv stigmatiziranja i diskriminacije Dodati alineju: provoditi edukaciju stručnjaka različitih profila koji rade s ljudima (socijalnih radnika, psihologa, edukacijskih rehabilitatora, zaposlenika u prosvjeti,...) i definirati standarde rada s osobama oboljelih od HIV-infekcije u svrhu suzbijanja diskriminacije i stigmatizacije oboljelih Primljeno na znanje U okviru predmetnih aktivnosti predviđene su edukacije za pojedine skupine, a standardi rada utvrđuju se stručnim smjernicama.
3 Kristina Duvančić 4. Pružanje optimalne skrbi osobama koje žive s HIV-om, razvoj preventivne djelatnosti za osobe koje žive s HIV-om te borba protiv stigmatiziranja i diskriminacije, Mjera 4.1. Provođenje antidiskriminacijskih programa Dopuniti alineju 6.- donošenje specifičnih protokola koji će biti obvezujući za službene osobe (u svrhu zaštite prava HIV oboljelih osoba) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Kristina Duvančić 4. Pružanje optimalne skrbi osobama koje žive s HIV-om, razvoj preventivne djelatnosti za osobe koje žive s HIV-om te borba protiv stigmatiziranja i diskriminacije, Mjera 4.3. Psihosocijalna podrška HIV pozitivnim osobama Pod "indikatore provedbe" bih dodala: - broj realiziranih smještaja HIV pozitivnih osoba izvan vlastite obitelji Primljeno na znanje Praćenje podataka o smještaju osoba izvan vlastite obitelji ne vodi se temeljem zdravstvenog statusa.