Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 proizvođači kamilice NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA, 2. CILJ I OPRAVDANOST PROGRAMA Prijedlog: Cilj programa je pružiti financijsku potporu................. iza riječi i/ili uljane repice , dodati riječ i/ili kamilice. Obrazloženje: Naime u opisu programa pomoći jasno je definirano , da se pomoć odnosi na jesenske kulture , koje imaju problem povećanja cijene energenata posebno plina , a i drugih , el energija , gorivo . Nadalje kulture koje imaju povećanje cijene inputa , posebno gnojiva , te kulture kojima je hladno i kišovito vrijeme u proljeće uzrokovalo niski prinos po jedinici površine. Kultura kamilica , koja je iznimno značajna sirovina za 10-ak prerađivača u RH , većinom u VTC županiji , te sirovina koja završava u mnogim proizvodima , većinom u čajevima , farmaceutskoj industriji i dr , te ukupna izvoz ove kulture kroz poluproizvod ili proizvod veći je od 95% . Proizvodnja , odnosno sušenje kamilice zahtjeva iznimno mnogo energije , te se potroši 0,8-1 m3 prirodnog plina za kilogram suhog cvijeta , potroši od 0,5-0,7 kw el. energije , te zahtjeva dosta goriva za berbu i transport , te skladišnu manipulaciju. Temeljem rečenog , vidljivo je da je proizvodnja kamilice , veliki potrošač energije , te razvidno da su posljedice vrlo skupe energije , ostavile traga na proizvodnju , u obliku znatno većeg inputa. Isto tako, kamilice troši podosta gnojiva , što krutih , što folijarnih i to većinom organskih. U usporedbi treba napomenuti da su organska gnojiva poskupjela od 60-100 % , što posljedično djeluje na povećanja inputa proizvodnje. Iznad prosječno hladno i vlažno proljeće , imalo je za posljedicu , da nasadi kamilice nisu razvili dovoljno bočnih grana , a samim tim i cvjetova , što je imalo za posljedicu vrlo niske prinose , koji su prosječno bili niži od 30-60 % , što je ostavilo traga na dohodovnosti kulture , te na domaće tržište , koje u slučaju ponavljanje loše proizvodne godine , moglo bih ostati bez većeg dijela sirovine u narednom periodu , što bih se radikalno odrazilo na preradu , doradu , zaposlenost i izvoz . Moramo napomenuti da cvijet kamilice nije roba koja se može samo tako uvesti , zbog svoje strogo kontrolirane zdravstvene ispravnosti i kvalitete samog cvijeta. Tako da je iznimno bitno , zadržati dohodovnost ove kulture , te posijane površine u narednim godinama. Iz svega navedenog smatramo , da kultura kamilica zadovoljava , opis i cilj ovog pravilnika , te treba biti sastavni dio istog. Nije prihvaćen Proizvodnja ratarskih kultura u Hrvatskoj je posljednjih godina značajan izvor poljoprivrednog prihoda naših proizvođača, a u proizvodnji žitarica Hrvatska je konkurentna na globalnom tržištu roba. Globalno tržište žitarica u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, poremećeno je zbog rata u Ukrajini i to na način da je uslijedio enorman uvoz pojedinih žitarica, a osobito pšenice iz Ukrajine. Zbog viškova robe pala je potražnja za istim te dolazi do pritiska na cijene na domaćem tržištu. Također, Hrvatska se suočava s nepredvidivim i učestalim ekstremnim vremenskim uvjetima koji su se ove godine posebno negativno odrazili na proizvodnju žitarica. Stoga smatramo da sektor ratarstva trpi značajne posljedice visokih cijena energenata i gnojiva, poremećaja u lancima isporuke dobara, izrazitih prirodnih nepogoda koje su u 2022. i 2023. pogodile područje Hrvatske te do sada ovaj sektor nije koristio nikakvu dodatnu vrstu potpore. Iz tog razloga smatramo opravdanim da se sektoru ratarstva omogući dodjela potpore u okviru ovoga Programa. Što se tiče uvrštavanja ljekovitog bilja odnosno kamilice u ovaj Program, proizvođači ljekovitog bilja već imaju mogućnost ostvariti potporu u okviru Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje donesenog u skladu s Komunikacijom komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. Također, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/1465 оd 14. srpnja 2023. o utvrđivanju hitne financijske potpore za poljoprivredne sektore pogođene posebnim problemima koji utječu na gospodarsku održivost poljoprivrednih proizvođača, koja je pravna osnova za donošenje ovoga Programa, propisano je da kako bi se izbjegla prekomjerna naknada, države članice pri dodjeli potpore na temelju ove Uredbe uzimaju u obzir potporu dodijeljenu u okviru drugih nacionalnih instrumenata potpore ili drugih instrumenata potpore Unije ili privatnih programa za pružanje odgovora na dotične ekonomske gubitke.
2 Virovitičko podravska županija NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA, 4. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Proizvodnja ljekovitog bilja je u Virovitičko-podravskoj županiji tradicionalna, jer za to postoje dobri agroklimatski uvjeti te je Virovitičko-podravska županija jedna od najvećih proizvođača ljekovitog bilja u Republici Hrvatskoj. Poznato je da se na području Virovitičko-podravske županije više desetljeća uzgajaju najveće količine ljekovitog bilja na preko 5 tisuća hektara što je preko 70% Hrvatske proizvodnje. Stoga Vas molimo da u Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva uvrstite i proizvođače ljekovitog bilja, odnosno kao kulturu i ljekovito bilje (kamilicu) kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijene inputa proizvodnje, dok istovremeno cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda iz sektora ljekovitog bilja ne prati u potpunosti rast troškova. Ne vidimo razloga da se u ovom Programu ne uvrsti ljekovito bilje kao prihvatljiva kultura. Nije prihvaćen Proizvodnja ratarskih kultura u Hrvatskoj je posljednjih godina značajan izvor poljoprivrednog prihoda naših proizvođača, a u proizvodnji žitarica Hrvatska je konkurentna na globalnom tržištu roba. Globalno tržište žitarica u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, poremećeno je zbog rata u Ukrajini i to na način da je uslijedio enorman uvoz pojedinih žitarica, a osobito pšenice iz Ukrajine. Zbog viškova robe pala je potražnja za istim te dolazi do pritiska na cijene na domaćem tržištu. Također, Hrvatska se suočava s nepredvidivim i učestalim ekstremnim vremenskim uvjetima koji su se ove godine posebno negativno odrazili na proizvodnju žitarica. Stoga smatramo da sektor ratarstva trpi značajne posljedice visokih cijena energenata i gnojiva, poremećaja u lancima isporuke dobara, izrazitih prirodnih nepogoda koje su u 2022. i 2023. pogodile područje Hrvatske te do sada ovaj sektor nije koristio nikakvu dodatnu vrstu potpore. Iz tog razloga smatramo opravdanim da se sektoru ratarstva omogući dodjela potpore u okviru ovoga Programa. Što se tiče uvrštavanja ljekovitog bilja odnosno kamilice u ovaj Program, proizvođači ljekovitog bilja već imaju mogućnost ostvariti potporu u okviru Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje donesenog u skladu s Komunikacijom komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. Također, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/1465 оd 14. srpnja 2023. o utvrđivanju hitne financijske potpore za poljoprivredne sektore pogođene posebnim problemima koji utječu na gospodarsku održivost poljoprivrednih proizvođača, koja je pravna osnova za donošenje ovoga Programa, propisano je da kako bi se izbjegla prekomjerna naknada, države članice pri dodjeli potpore na temelju ove Uredbe uzimaju u obzir potporu dodijeljenu u okviru drugih nacionalnih instrumenata potpore ili drugih instrumenata potpore Unije ili privatnih programa za pružanje odgovora na dotične ekonomske gubitke.
3 proizvođači kamilice NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA, 4. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Prijedlog: Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači , koji se bave proizvodnjom..........iza riječi i/ili uljane repice , dodati riječ i/ili kamilice. Obrazloženje je dato u prethodnom komentaru Nije prihvaćen Na ovaj komentar već je odgovoreno u okviru komentara koji su prethodno postavili proizvođači kamilice.
4 Folio d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA, 4. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Da li je potrebno imati neki minimalnu zasijanu površinu po kulturi? da li će se zbrajati površine pod navedenim kulturama? Primljeno na znanje Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se za poljoprivredne površine na kojima korisnik u 2023. godini uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu, prema podacima s podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu. Osnova za izračun potpore temelji se na prihvatljivim površinama. Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima korisnik potpore uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini. Površine pod navedenim kulturama se zbrajaju.
5 Virovitičko podravska županija NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA, 5. OPIS POTRORE I PRIHVATLJIVI HEKTARI Proizvodnja ljekovitog bilja je u Virovitičko-podravskoj županiji tradicionalna, jer za to postoje dobri agroklimatski uvjeti te je Virovitičko-podravska županija jedna od najvećih proizvođača ljekovitog bilja u Republici Hrvatskoj. Poznato je da se na području Virovitičko-podravske županije više desetljeća uzgajaju najveće količine ljekovitog bilja na preko 5 tisuća hektara što je preko 70% Hrvatske proizvodnje. Stoga Vas molimo da u Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva uvrstite i proizvođače ljekovitog bilja, odnosno kao kulturu i ljekovito bilje (kamilicu) kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijene inputa proizvodnje, dok istovremeno cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda iz sektora ljekovitog bilja ne prati u potpunosti rast troškova. Ne vidimo razloga da se u ovom Programu ne uvrsti ljekovito bilje kao prihvatljiva kultura. Nije prihvaćen Ovaj komentar se ponavlja i već je na njega odgovoreno u okviru komentara koji je prethodno postavila Virovitičko-podravska županija.
6 proizvođači kamilice NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA, 5. OPIS POTRORE I PRIHVATLJIVI HEKTARI Prijedlog: Potpore iz ovog programa dodjeljuje se za poljoprivredne površine na kojima korisnik u 2023 g uzgaja ................iza riječi i/ili uljana repica, dodati riječ i/ili kamilica. Nije prihvaćen Na ovaj komentar već je odgovoreno u okviru komentara koji su prethodno postavili proizvođači kamilice.
7 Jao nama NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA, 5. OPIS POTRORE I PRIHVATLJIVI HEKTARI "Intenzitet potpore iznosi najviše 135 €/ha za površine prihvatljive za potporu." Prijedlog novog teksta; "Intenzitet potpore iznosi najviše 500 €/ha za površine prihvatljive za potporu." Objašnjenje; S obzirom na visoke inpute u proizvodnji, smatram da je iznos od 135€/ha nedovoljan. Uzeti ću za primjer proizvodnju pšenice; Sjeme 200€ Gnojidba cca 600kg - 600€ Herbicidi 40€ Fungicidi 150€ Kombajniranje 100€ Troškovi mehanizacije tokom proizvodnje 150€ Ukupno: 1240€ Prosječan prinos pšenice 4000kg/ha * 0,178€/kg = 712€ S ovim izračunom brzo dođete do minusa od 528€/ha , a u obzir trebate uzeti i mnogo proizvođača koji se kreditiraju u raznim kooperacijama i bankama, za njih je trošak daleko veći. Sva manja gospodarstva uglavnom pribjegnu kreditiranju kod banaka i kooperacija, pošto nemaju dovoljno obrtnih sredstava da se sami financiraju, i samim time su u većim problemima, te dolazimo do toga da im ostaju dugovanja i za sljedeću proizvodnju, za koju se već sada može lako izračunati da će također biti u minusu. Isto tako bih molio objašnjenje za nas laike, kako se došlo do izračuna da će 135€/ha pokriti ove manjkove. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.