Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN DAVID IVKOVIĆ 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA , 5.6. UTVRĐIVANJE UČINAKA NA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA Smatram kako uvođenje u Kazneni zakon novog kaznenog djela pod nazivom "Teško ubojstvo bliske ženske osobe" definitivno ima barem neznatni učinak na zaštitu ljudskih prava i to na rubriku 5.6.4. "Izravna ili neizravna diskriminacija po bilo kojoj osnovi" jer je jasno i očito da uvođenje novog kaznenog djela koje štiti samo jedan spol i teže kažnjava ubojstvo bliske osobe ženskog spola od ubojstva bliske osobe muškog spola definitivno proizvodi diskminaciju i utječe na zaštitu ljudskih prava zbog čega je trebalo navesti pod rubrikom 5.6.4. navesti da prijedlog izmjene zakona proizvodi izravnu ili neizravnu diskriminaciju. Nije prihvaćen Ministarstvo pravosuđa i uprave mišljenja je kako predloženo kazneno djelo teškog ubojstva bliske ženske osobe u članku 111. a Kaznenog zakona ne predstavlja izravnu ili neizravnu diskriminaciju utemeljenu na spolu. Ministarstvo pravosuđa i uprave pažljivo je pratilo postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, posebno u pogledu predmetne izmjene Kaznenog zakona. Radna skupina, sastavljena od istaknutih pravnih stručnjaka iz područja pravne znanosti i prakse, kojoj je zadatak analizirati zakonodavni okvir zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i predložiti potrebne zakonodavne izmjene, nastavlja sa svojim radom na izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i nakon okončanja postupka javnog savjetovanja. U svom radu, kao i dosad, Radna skupina uzeti će u obzir sve pravne aspekte predmetne problematike, uključujući ustavne vrednote, sve u cilju iznalaženja najboljeg normativnog rješenja za zaštitu žrtava.
2 IVAN DAVID IVKOVIĆ Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Uvođenje novog kaznenog djela "Teško ubojstvo bliske ženske osobe" utječe na znatan broj potencijalnih žrtava i počinitelja kaznenog djela te je zbog navedenoga bilo potrebno označiti kako je potrebno provesti daljnji postupak procjene učinaka propisa te označiti sa "Da" rubriku 8.6. "Procjena učinaka na zaštitu ljudskih prava iz točke 5.6." i provesti daljnji postupak procjene učinaka propisa na ljudska prava. Nije prihvaćen S obzirom na utvrđenu veličinu adresata, a u vezi sa vrstom učinka propisa, mišljenja smo kako nije potrebno provoditi daljnji postupak procjene učinka propisa.