Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA  OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 2. Hrvatska liječnička komora podržava predložene promjene u članku 34.a Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima se postorni uvjeti u dnevnoj bolnici u kojoj se obavljaju zahvati u općoj anesteziji (propusnik za radnike, operacijska dvorana) reguliraju na način koji je bio propisan prije donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ br. 124/15 od 13. studenog 2015. godine). Naime, upravo su tada donosene promjene odnosno čak dvostruko povećanje minimalne potrebne kvadrature spomenutih prostora izazvale nezadovoljstvo brojnih zdravstvenih subjekata, pri čemu Komora nažalost nije imala mogućnost očitovati se na predložene promjene jer iste nisu uopće bile navedene u konačnom prijedlogu pravilnika koji nam je tada dostavljen na mišljenje. U tom pogledu podravljamo inicijativu Ministarstva zdravlja za provedbom naknadnih nužnih korekcija u odredbama pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.