Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gordana Hegić PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2024. GODINU Hrvatsko apiterapijsko društvo zamolilo bi izmjenu Zakona o pružanju usluga u turizmu po članku 94 kako bi se regulirao apiturizam. Obrazloženje: Obzirom na razvoj navedenog oblika turizma u RH smatramo da je naša zamolba opravdana i neophodna iz razloga što je pružatelja ovoga oblika usluga sve više a ne postoje jasne smjernice za obavljanje ovog specifičnog oblika ponude. Koliko je apiturizam postao popularan govori u prilog i činjenica da se na terenu provode projekti labelinga i standardizacije koji nemaju zakonsko uporište i potencijalno mogu ugroziti zdravlje potrošača. U nadi da ćete prihvatiti ovaj prijedlog u skladu sa strateškim dokumentima i planovima te Vam stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije. S poštovanjem Dr. sc. Gordana Hegić mag. ing. agr. Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva Nije prihvaćen S obzirom da se krajem ove godine očekuje donošenje Zakona o turizmu, kao krovnog zakona za sektor turizma, tijekom 2024. godine Ministarstvo će izraditi analizu ostalih propisa iz područja ugostiteljstva, pružanja usluga u turizmu i sustava turističkih zajednica, te će u slučaju potrebe izmjene tih propisa uputiti u zakonodavnu proceduru tijekom 2025. godine. Tijekom analize navedenih propisa razmotrit će se i Vaš prijedlog. Dodatno napominjemo da se sve turističke i ugostiteljske usluge koje apiturizam kao posebna grana agroturizma podrazumijeva mogu pružati sukladno važećim propisima iz nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.
2 Udruga Glas poduzetnika PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2024. GODINU Sukladno prijedlogu Udruge ruralnog turizma Hrvatske vezano uz Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta (u daljnjem tekstu MINTS) u 2023. godini, udruga Glas poduzetnika podržava prijedlog da u plan za 2024. godinu uvrstite i donošenje novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ili njegove izmjene, a vezano uz, između ostaloga, i rješavanje pitanja seoskog turizma (poljoprivredna gospodarstva koja se bave pružanjem ugostiteljskih i turističkih usluga). Napominjemo kako je pružanje turističkih usluga ovih gospodarstava djemomično riješeno donošenjem Zakona o pružanju usluga u turizmu 2017. godine dok isto nije učinjeno u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Imajući u vidu kako pod okriljem MINTS-a djeluje i Radna skupina kojoj je cilj definiranje hrvatskog modela seoskog turizma, ljubazno Vas molimo da ovu primjedbu uvažite i predvidite izmjene ovog Zakona, kao i Zakona o pružanju usluga u turizmu. URTH je u siječnju 2023. godine kao inicijator i član Radne skupine za razvoj seoskog turizma koja je osnovana odlukom Ministrice turizma i sporta, MINTS-u uputila prijedlog za izmjene propisa u nadležnosti istoga. Predloženo je definiranje kategorije Turističkog poljoprivrednog gospodarstva (TPG) u Zakonu o pružanju ugostiteljskih usluga uz izradu Pravilnika o pružanju ugostiteljskih i turističkih usluga na TPG, i (re)definiranje seoskog turizma, odnosno TPG, u Zakonu o pružanju usluga u turizmu. U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ovu kategoriju je potrebno zasebno propisati jer su posebni uvjeti pružanja usluga regulirani isključivo na OPG-ovima dok su drugi poljoprivrednici (obrti, poduzeća i zadruge) obvezni ispunjavati uvjete kao ugostitelji kojima je to primarna djelatnost, pri čemu nije uzeto u obzir kako se isti bave i poljoprivrednom proizvodnjom i preradom u izrazito kompleksnom okruženju. Istovremeno je predloženo i zakonodavno definiranje seoskog turizma koje je predviđeno i Nacionalnim planom za razvoj održivog turizma RH do 2027. godine. Napominjemo kako je URTH slijedom istog prijedloga Ministarstvu poljoprivrede predložila uvrštavanje izmjena i dopuna Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu kako bi se istima omogućila trgovina poljoprivrednim proizvodima i prerađevinama drugih poljoprivrednika. Ovo pravo trebalo bi se prvenstveno dati OPG-ovima koji pružaju ugostiteljske ili turističke usluge u skladu s posebnim propisima u cilju održivog razvoja ruralnih područja, a samim time i održivog turizma kako je zacrtano u Strategiji održivog turizma do 2030. godine. Imajući u vidu kako se donošenje Zakona o turizmu očekuje do kraja 2023. godine, držimo kako je već sada nužno pokrenuti pripreme za usklađivanje svih relevantnih propisa Vašoj nadležnosti te predvidjeti izmjenu istih u 2024. godini kako bi provedba zakona bila usklađena, a turistička reforma cjelovita u skladu s Nacionalnim planom održivog turizma do 2027. godine. Svjesni smo činjenice kako će 2024. godina biti obilježena brojnim izborima no držimo kako to ne bi trebao biti argument za zaustavljanje ovih važnih aktivnosti, a osobito za izmjene Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga koje godinama zagovaraju brojne strukovne udruge i poduzetnici kojima je to od vitalne važnosti. Nadamo se kako ćete prihvatiti ovaj prijedlog u skladu sa strateškim dokumentima i planovima. Nije prihvaćen S obzirom da se krajem ove godine očekuje donošenje Zakona o turizmu, kao krovnog zakona za sektor turizma, tijekom 2024. godine Ministarstvo će izraditi analizu ostalih propisa iz područja ugostiteljstva, pružanja usluga u turizmu i sustava turističkih zajednica, te će se u slučaju potrebe izmjene tih propisa uputiti u zakonodavnu proceduru tijekom 2025. godine. Tijekom analize navedenih propisa razmotrit će se i Vaš prijedlog.
3 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2024. GODINU Poštovani/a, sukladno našem prijedlogu vezano uz Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta (u daljnjem tekstu MINTS) u 2023. godini, ponovo predlažemo da u plan za 2024. godinu uvrstite i donošenje novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ili njegove izmjene, a vezano uz, između ostaloga, i rješavanje pitanja seoskog turizma (poljoprivredna gospodarstva koja se bave pružanjem ugostiteljskih i turističkih usluga). Napominjemo kako je pružanje turističkih usluga ovih gospodarstava djemomično riješeno donošenjem Zakona o pružanju usluga u turizmu 2017. godine dok isto nije učinjeno u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Imajući u vidu kako pod okriljem MINTS-a djeluje i Radna skupina kojoj je cilj definiranje hrvatskog modela seoskog turizma, ljubazno Vas molimo da ovu primjedbu uvažite i predvidite izmjene ovog Zakona, kao i Zakona o pružanju usluga u turizmu. Obrazloženje URTH je u siječnju 2023. godine kao inicijator i član Radne skupine za razvoj seoskog turizma koja je osnovana odlukom Ministrice turizma i sporta, MINTS-u uputila prijedlog za izmjene propisa u nadležnosti istoga. Predloženo je definiranje kategorije Turističkog poljoprivrednog gospodarstva (TPG) u Zakonu o pružanju ugostiteljskih usluga uz izradu Pravilnika o pružanju ugostiteljskih i turističkih usluga na TPG, i (re)definiranje seoskog turizma, odnosno TPG, u Zakonu o pružanju usluga u turizmu. U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ovu kategoriju je potrebno zasebno propisati jer su posebni uvjeti pružanja usluga regulirani isključivo na OPG-ovima dok su drugi poljoprivrednici (obrti, poduzeća i zadruge) obvezni ispunjavati uvjete kao ugostitelji kojima je to primarna djelatnost, pri čemu nije uzeto u obzir kako se isti bave i poljoprivrednom proizvodnjom i preradom u izrazito kompleksnom okruženju. Istovremeno je predloženo i zakonodavno definiranje seoskog turizma koje je predviđeno i Nacionalnim planom za razvoj održivog turizma RH do 2027. godine. Napominjemo kako smo slijedom istog prijedloga Ministarstvu poljoprivrede predložili uvrštavanje izmjena i dopuna Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu kako bi se istima omogućila trgovina poljoprivrednim proizvodima i prerađevinama drugih poljoprivrednika. Ovo pravo trebalo bi se prvenstveno dati OPG-ovima koji pružaju ugostiteljske ili turističke usluge u skladu s posebnim propisima u cilju održivog razvoja ruralnih područja, a samim time i održivog turizma kako je zacrtano u Strategiji održivog turizma do 2030. godine u čijoj smo izradi aktivno sudjelovali. Slijedom istog prijedloga, URTH je također pokušala utjecati na izmjene i dopune Zakona o trgovini u veljači 2023. godine pri čemu prijedlog Udruge za definiranjem trgovine na TPG nije prihvaćen uz obrazloženje kako je isti prethodno potrebno definirati kroz zakone u nadležnosti MINTS-a i Ministarstva poljoprivrede. Imajući u vidu kako se donošenje Zakona o turizmu očekuje do kraja 2023. godine, a što je u Vašem odgovoru na naš prijedlog iz 2022. godine navedeno kao uvjet za provođenje analiza i eventualne izmjene propisa u nadležnosti MINTS-a, držimo kako je već sada nužno pokrenuti pripreme za usklađivanje svih relevantnih propisa Vašoj nadležnosti te predvidjeti izmjenu istih u 2024. godini kako bi provedba zakona bila usklađena, a turistička reforma cjelovita u skladu s Nacionalnim planom održivog turizma do 2027. godine. Svjesni smo činjenice kako će 2024. godina biti obilježena brojnim izborima no držimo kako to ne bi trebao biti argument za zaustavljanje ovih važnih aktivnosti, a osobito za izmjene Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga koje godinama zagovaraju brojne strukovne udruge i poduzetnici kojima je to od vitalne važnosti. Nadamo se kako ćete prihvatiti ovaj prijedlog u skladu sa strateškim dokumentima i planovima te Vam stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije. Sa štovanjem, Aleksandra Kuratko Pani Voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske Nije prihvaćen S obzirom da se krajem ove godine očekuje donošenje Zakona o turizmu, kao krovnog zakona za sektor turizma, tijekom 2024. godine Ministarstvo će izraditi analizu ostalih propisa iz područja ugostiteljstva, pružanja usluga u turizmu i sustava turističkih zajednica, te će se u slučaju potrebe izmjene tih propisa uputiti u zakonodavnu proceduru tijekom 2025. godine. Tijekom analize navedenih propisa razmotrit će se i Vaš prijedlog.