Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marija Šimić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, kao tajnica Škole s 14 godina rada na ovom radnom mjestu i položenim pravosudnim ispitom izražavam svoje nezadovoljstvo što je u obrascu Izmjene i dopune Zakona ponovo izostavljeno statusno pitanje tajnika Škola, pitanje nemogućnosti napredovanja i ispravljanja dugogodišnje nepravde prema ljudima koji obavljaju ovaj posao. Kopiram kolege:"Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. Tajnici nemaju mogućnost napredovanja i njihov rad je vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika u školama. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove." Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
2 Agnezija Milković PRILOG 1. Poštovani, molim da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. Člankom 115. navedenoga Zakona propisano je da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo. Stručno usavršavanje tajnika Škole i voditelja računovodstva u situacijama kad isto nije propisano kao pravo i obveza ovisi isključivo o želji za usavršavanjem osobe zaposlene na tom radnom mjestu, razumijevanju ravnatelja o potrebi upućivanja istih na skupo plaćena usavršavanja te najvažnije, materijalnim mogućnostima pojedine Škole da iste upućuje na seminare, plaća članstva u udrugama i pravnim savjetnicima kako bi bili podrška tajnicima u praćenju nebrojenih propisa i obveza koje se neophodne u zakonitom poslovanju Škole. Nadalje, člankom 116. navedeno je da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja. Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno- obrazovnoj djelatnosti. Tajnik Škole, desna je ruka ravnatelju u obavljanju funkcije poslovodnog voditelja školske ustanove te je dužan neprestano usmjeravati ravnatelja u zakonitosti rada ustanove. Tajnik Škole, završetkom fakulteta i zapošljavanjem na tom radnom mjestu, gubi pravo na napredovanje. Niti ima pravo i obvezu polaganja stručnog ispita, kako bi ga netko vodio u obavljanju poslova prvih godinu dana ali i provjerio i potvrdio njegovo znanje i sposobnosti za navedeno radno mjesto, niti ima satisfakciju napredovanja u struci koje bi bilo adekvatno i nagrađeno. U svakom slučaju, tajnici Škole, obavljaju nebrojene poslove za koje moraju biti stručni no nemaju pravo na stručno usavršavanje i napredovanje kao kolege učitelji, stručni suradnici i ravnatelji, a od 2013. niti pravo na jednako vrednovanje rada kroz koeficijent za obračun plaće. Molim da se ovim Izmjenama i dopunama Zakona poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u svrhu izjednačavanja prava zaposlenih na odgovornim funkcijama u jednoj ustanovi. Navedeno pišem kao osoba zaposlena na radnom mjestu tajnika škole više od 20 godina i ne želim podcjenjivati niti jedno radno mjesto u ustanovi, jer svako radno mjesto je potrebno i cijenjeno (od spremača, domara, kuhara, administrativnih i računovodstvenih referenata do učitelja), no pravo na stručno usavršavanje i nagradu za rad kroz napredovanja i izjednačavanje koeficijenata trebalo bi biti usklađeno sukladno stručnim spremama, zaduženjima i odgovornostima za funkcioniranje ustanove. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
3 Aleksandra Ivanković PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. se organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
4 ALEKSANDRA MIJATOVIĆ BRAUT PRILOG 1. Poštovani, nakon 20 godine radnog staža u srednjoj školi na radnom mjestu tajnika škole, ovim putem moram izraziti svoje nezadovoljstvo položajem radnog mjesta kako tajnika škole tako i voditelja računovodstva. Smatram da su naša radna mjesta itekako bitna i zahtjevna. Obim posla i obaveza je svakim danom sve veći i veći. Status nam je degradirajući, što zbog koeficijenata, što zbog neplaćenih prekovremenih sati. Zamjenu je nemoguće naći. U svojih dvadeset godina koliko radim u školi, nikada nisam bila u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor u cijelosti. Radim kao "pisarnica", službenik za zaštitu osobnih podataka, službenik za natjecanja, službenik za informiranje, poslovi e-matice, registra zaposlenika, e-zdravstveno, e-mirovinsko, e-dnevnik, CARNET administrator imenika, zamjenik povjerljive osobe, službenik za arhivu….i sve ostale obveze vezane uz svakodnevno poslovanje škole koja ima 340 učenika i više od 50 zaposlenika. Moj posao ne zaslužuje isti koeficijent kao nastavnik sa VSS jer nije DOVOLJNO SLOŽEN? Smatram da tajnici škola i voditelji računovodstva zaslužuju status koji je izjednačen sa statusom stručnog suradnika. Takav status je bitan, jer jedna osoba obavlja sve poslove tajništva, a druga sve poslove računovodstva. Iako tajnici i voditelji računovodstva ne sudjeluju direktno u odgojno-obrazovnom radu škole oni ga itekako svojim obavljenim poslom omogućuju. Zahvaljujem na razumijevanju i srdačno pozdravljam, Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
5 Alica Špehar PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama). Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. posao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove”. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Kopiram i komentar Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
6 Ana Balas Šeremet PRILOG 1. Poštovani, smatram da se tajnicima i računovođama treba izjednačiti status u sustavu jednak kao i stručnim suradnicima i učiteljima. I mi, kao i učitelji i stručni suradnici, imamo visoku stručnu spremu i u skladu s tim bi trebalo izjednačiti naš status. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
7 Ana Bartolović PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Tajnik škole i voditelj računovodstva s VSS imaju niži koeficijent (1,325) od učitelja i stručnih suradnika s VSS (1,406). Također, iako je psihologu, pedagogu i knjižničaru dan status stručnog suradnika u školi, a time i mogućnost napredovanja u zvanju (uz povećanje plaće), ekonomist i pravnik degradirani su manjim početnim koeficijentom i nemogućnošću napredovanja u zvanju, ali i samim nazivima radnih mjesta (obzirom nisu uvršteni među stručne suradnike, a traži se visoka stručna sprema pravnog i ekonomskog fakulteta). Tajnik i voditelj računovodstva nezamjenjiva su podrška ravnatelju prilikom upravljanja ustanovom, posebno u slučaju kad učitelj/stručni suradnik biva imenovan ravnateljem po prvi puta i (u većini slučajeva) uopće ne poznaje poslovanje škole (ne razumije kako funkcionira trošenje proračunskih sredstava, iz kojih sve izvora financiranja škola dobiva materijalna sredstva, ne shvaća obim administrativnih poslova škole, ne poznaje većinu pravnih propisa temeljem kojih i u skladu s kojima škola posluje itd.). Tajnik i voditelj računovodstva i za vrijeme bolovanja i godišnjeg odmora primorani su obavljati radne zadatke jer ih u većini slučajeva nema tko zamijeniti. Ravnatelji u većini slučajeva (pa ni kada su na dužnosti u više uzastopnih mandata uslijed obilja drugih poslova koje obavljaju) ne znaju unositi podatke u registar zaposlenika, centralni obračun plaća, LANA HZMO sustav, županijsku Riznicu, e-HZZO, EOJN, urudžbirati, koristiti e-komunikaciju, izrađivati narudžbenice, provoditi postupke jednostavne nabave, koristiti ZUP-it sustav itd…a u sve navedene sustave često treba HITNO unijeti podatke da bi se izbjeglo počinjenje određenih prekršaja. Čak i kada postoji stručna osoba voljna mijenjati tajnika ili voditelja računovodstva, istoj trebaju tjedni, odnosno mjeseci, da „uđe“ u posao i „pohvata“ sve konce. Također, učiteljima se nakon polaganja stručnog ispita koeficijent podiže s 1,193 na 1,406, što čini +218 eura razlike na plaći. Tajnike posao (i poslodavci) često prisili da polože državni stručni ispit, steknu certifikat javne nabave te polože ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, da i da se dodatno educiraju glede raznovrsnosti/kakvoće/kvalitete/cijene raznih proizvoda (energenti, sredstva za čišćenje, uredski materijali i druga oprema potrebna za rad, radna obuća i odjeća, pisači/toneri, namirnice za školski obrok, namještaj i sl.) obzirom na obvezu izrade dokumentacije za nabavu materijala i opreme koji su školi potrebni. Čak i sa svim tim položenim ispitima tajniku plaća ostaje ista, ali se količina posla i odgovornost povećaju. Nadalje, iako je Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika propisan osnovni kostur poslova koje obavlja tajnik osnovne škole, u praksi tajnik obavlja poslove telefonske centrale, pisarnice, odjela nabave, kadrovske službe, odjela za pravno savjetovanje, poslove lektora, zapisničara, poštara, unosi podatke u razne aplikacije, sastavlja ugovore (od ugovora o radu do ugovora o zakupu), mora se razumjeti u vrstu i kvalitetu peleta, razliku u cijeni zaleđenog graška i sirovog graška, gramažu pekarskih proizvoda i veličinu pakiranja voćnog jogurta, poznavati sve funkcije kopirnih strojeva itd.). Tajnik naravno mora znati raditi u registru zaposlenika, EOJN, LANA HZMO sustavu, županijskoj Riznici, e-HZZO, urudžbenom programu, koristiti e-komunikaciju, izrađivati narudžbenice, koristiti ZUP-it sustav i svaku drugu novu aplikaciju koja se školi nametne. Također, tajnik mora biti u svakom povjerenstvu za zapošljavanje. Prepusti li trećim osobama sastavljanje dokumentacije, u slučaju dolaska inspekcije gotovo je sasvim sigurno da će natječaj biti poništen zbog previda ili proceduralne pogreške, a što će opet rezultirati udvostručenjem posla za tajnika škole (a ne dotično povjerenstvo). K tome, isti će se i osobno osjećati nelagodno jer će inspekcija tajniku navoditi koje su nepravilnosti, a ne članovima povjerenstva. Govoreći o zapošljavanju, od tajnika se očekuje da se razumije u sve ikad izdane diplome sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Naime, tijekom svakog novog natječaja za zapošljavanje pristigne šarolika lepeza diploma (posebno za fiziku, biologiju, glazbeni, informatiku itd). Najčešće je upravno na tajniku odgovornost utvrđivanja (i istraživanja) koja od zaprimljenih diploma udovoljava uvjetima iz Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja. Nadalje, tajniku je najčešće Statutom nametnuto da mora voditi zapisnik sa sjednica Školskog odbora (što znači da na svakoj mora prisustvovati) iako se iste uglavnom održavaju izvan redovitog radnog vremena. Također, za razliku od učitelja koji, većinom, kolektivno koriste pretežiti dio godišnjeg odmora tijekom ljeta, te se u drugoj polovici srpnja i tijekom većeg dijela kolovoza od istih ne očekuje obavljanje nikakvih radnih zadataka, institucije poput MZO, osnivača, jedinica lokalne samouprave, Prosvjetne inspekcije, savjetnika AZOO itd. ne mare za potrebom da tajnici i voditelji računovodstva, pa i ravnatelji škola, također imaju potrebu nesmetanog korištenja godišnjeg odmora. Često se upravo inspekcije, savjetodavni nadzori, usklađenje s HZMO, provjera fiskalne odgovornosti, popunjavanje određenih hitnih tablica za osnivača i jedinice lokalne samouprave, očekuje upravo u vrijeme godišnjih odmora, odnosno ostavljeni rokovi ne računaju se od zaprimanja pismena već se šalju e-mailom pa ih pošiljatelj smatra uručenih onog trenutka kada ih pošalje, a ne kada odgovorna osoba u instituciji uistinu ima mogućnost po njima postupiti. K tome, mnogi se poslovi prebacuju na leđa tajnika kao što su poslovi u svezi pronalaska prijevoza za izvanučioničku nastavu (iako je Pravilnikom o izvođenju, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole propisano da istu planira i organizira razrednik koji je za poslove razredništva uredno plaćen te mu se s osnova obavljanja istih poslova sukladno kolektivnom ugovoru uvećava i broj dana godišnjeg odmora). Što se voditelja računovodstva tiče, trenutno se potpuno nepravedno voditeljima računovodstva sa srednjom stručnom spremom isplaćuje plaća po koeficijentu 0,921. Dakle, osobama koje vode cjelokupno financijsko poslovanje škole, na čijim leđima uglavnom leži teret likvidnosti ustanove (i koje ne mogu spojiti ni 3 tjedna godišnjeg odmora neprekidno tijekom godine jer računi stalno pristižu, plaća i materijalna prava se redovito obračunavaju, svakojaki mjesečni i višemjesečni te statistički izvještaju se stalno popunjavaju itd.) dobivaju plaću neznatno višu od plaće domara ili kuhara zaposlenih u istoj ustanovi. Smatram da bi sve osobe zaposlene na radnom mjestu voditelja računovodstva ili tajnika trebale dobivati istu plaću jer obavljaju isti opseg posla kao i osobe s VSS. Štoviše, upravo su starije kolegice i kolege s SSS, koji na svojim radnim mjestima rade već više desetljeća, nebrojeno puta priskakale u pomoć mlađim kolegama s VSS. Činjenica što je netko „zadržan“ na radnom mjestu s nižom stručnom spremom ne bi trebala imati negativan utjecaj na njegova primanja obzirom u praksi takva osoba to pomanjkanje svojeg formalnog obrazovanja često uvelike nadoknađuje životnim i poslovnim iskustvom. Iz prednjeg je razvidno kako su tajnici i voditelji računovodstva u školama osobe s najnižom plaćom među VSS (bez mogućnosti napredovanja u zvanju), ali ujedno i osobe s najširim opsegom raznolikih, ali izuzetno odgovornih poslova, iz čega proizlazi kako je ta radna mjesta potrebno izjednačiti sa radnim mjestima stručnih suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
8 Ana Brkljačić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Radim kao voditelj računovodstva u školi i smatram da zaslužujemo izjednačavanje statusa sa stručnim suradnicima. Nigdje se ne spominje i netko tko ne obavlja ovaj posao nije svjestan što sve ulazi u naš opseg poslova. Posao tajnika i računovođa konstantno se povećava bez ikakvog povećanja plaće, mogućnosti napredovanja pa čak ni stručnog usavršavanja jednom godišnje za što škola većinom nema sredstava. Prekovremene sate očito ne zaslužujemo da nam se plate. Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano. *kopiram kolege Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
9 Ana Brkljačić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Radim kao voditelj računovodstva u školi i smatram da zaslužujemo izjednačavanje statusa sa stručnim suradnicima. Nigdje se ne spominje i netko tko ne obavlja ovaj posao nije svjestan što sve ulazi u naš opseg poslova. Posao tajnika i računovođa konstantno se povećava bez ikakvog povećanja plaće, mogućnosti napredovanja pa čak ni stručnog usavršavanja jednom godišnje za što škola većinom nema sredstava. Prekovremene sate očito ne zaslužujemo da nam se plate. Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano. *Kopiram kolege Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
10 ANA CIBULIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Posao tajnika i računovođa konstantno se povećava bez ikakvog povećanja plaće, mogućnosti napredovanja. Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
11 ANA HERJAVIĆ PRILOG 1. Poštovani! Kopiram već navedene komentare i potpuno podržavam borbu za jednakim vrednovanjem stručne spreme i koeficijenta. Mišljenja sam da bi tajnici škola i voditelji računovodstva trebali imati minimalno isti status kao učitelji/stručni suradnici Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Svakodnevno poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni, dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz svega navedenog smatram da je prva stepenica u poboljšanju statusa i motivacije za rad tajnika/računovođa u školama izjednačenje koeficijenta prema stečenoj stručnoj spremi! Tajnici škola i voditelji računovodstva nemaju mogućnost napredovanja i njihov rad je vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika i učitelja u školama. Razlog je potpuno ignoriranje poslovodne funkcije škole i nebriga o unutarnjim upravnim funkcijama školske ustanove. Tajnici škola i voditelji računovodstva zaslužuju status koji je izjednačen sa statusom stručnog suradnika. Tajnici bi se trebali bi se zvati pravni savjetnik ili voditelj pravne službe ili, jer oni upravo to i jesu. Radno mjesto voditelja računovodstva treba predvidjeti u Zakonu. Zašto je bitan status stručnog suradnika? Jedna osoba kumulira sve poslove tajništva, a druga sve poslove računovodstva. To znači da je kompletna institucionalna memorija poslovnih procesa u dvjema osobama. Ako njih nema u školskoj ustanovi (zbog npr. bolovanja radnika), na tržištu ne postoji zamjena koja može samostalno preuzeti i obavljati sve te poslove zbog čega je dovedeno u pitanje poslovno funkcioniranje škole. Tako ti djelatnici često isti rade od kuće ili bolesni dolaze na posao, ovo sve iako su na bolovanju te primaju znatno manju plaću. Sustav mora predvidjeti mogućnost napredovanja tajnika škola i voditelji računovodstva, kako bi osobe koje su napredovale mogle pomoći drugim školama koji se nađu u ovakvim problemima. Bitno je istaknuti da ne postoji pripravništvo za radna mjesta tajnika škole i voditelja računovodstva, a početnici u školi nemaju sustručnjake već su prepušteni sami sebi. Bitan razlog zašto je potrebno predvidjeti mentoriranje kroz sustav napredovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odustalo od donošenja novog Zakona. U postupku e-Savjetovanja je pušten Obrazac za Izmjene i dopune Zakona i u njemu je ponovno izostavljen status tajnika škola i voditelja računovodstva. U e-Savjetovanju možete pročitati stotine argumentiranih komentara (tajnika škola i voditelja računovodstva) koji iz praktične pozicije ukazuju na statusnu problematiku. Ove godine svjedočili smo štrajku pravosudnih službenika. Više desetina službenika svakog suda je putem štrajka paraliziralo rad pravosudnog sustava. Pravosudni službenici su bili ignorirani i nisu vidjeli drugi izlaz. S druge strane imamo sličnu priču i u školama. Razlika je što tajnici škola i voditelji računovodstva, zasad, uredno obavljaju svoje poslove i na argumentiran način (putem e-Savjetovanja) predlažu svoje ideje i zalažu se za poboljšanje svog statusa. Možda bi se do rješenja ipak došlo kada bi tajnici i računovođe organizirano krenuli u štrajk ali doslovno štrajkali i tako ne obračunali plaće, ne podnijeli izvješća i sve što su uredno radili dok su na prethodnim štrajkovima „štrajkali“ i bivali po tko zna koji put izigrani i marginalizirani. Najveći problem ne proizlazi iz činjenice što nije omogućeno napredovanje i pripadajući status, već iz činjenice da se više od deset godina svi prijedlozi ignoriraju. U izvješću s e-Savjetovanja u pravilu dobijemo odgovor u stilu ''navedeni prijedlozi nisu predmet ovih izmjena i dopuna Zakona'' bez daljnjeg obrazloženja. Vjerujem da ćete podržati višegodišnje napore tajnika škola i voditelja računovodstva i ovo pitanje uvrstiti na dnevni red sjednice na kojoj će se raspravljati o Izmjenama i dopunama Zakona. Računovotkinja škole Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
12 ANA KATALENIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim prethodno izrečenim komentarima i smatram da se voditeljima računovodstva i tajnicima škola treba povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla kao i potrebu izjednačavanja statusa sa statusom stručnog suradnika. Također smatram da naše obrazovanje nije ništa manje vrijedno u odnosu na učiteljsko obrazovanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
13 Ana Kopić PRILOG 1. Poštovani, Već godinama upozoravamo na nepravdu prema tajnicima i računovođama koja se očituje u svemu što Zakon o radu i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi regulira i daje za pravo radnicima osim tajnicima i računovođama. Nemogućnost napredovanja, nema prekovremenih sati i posebnog plaćanja rada iznad norme, jer sve spada u našu normu. Niski koeficijenti, odlazak u mirovinu s navršenih 65 godina, korištenje godišnjih odmora..... A da ne govorimo koliko je niska mirovina koju kao umirovljeni možemo primiti. U Hrvatskoj postoje pametni ljudi, ljudi koji se ističu u svom poslu i ostvaruju najbolje rezultate. Tajnici i računovođe su zaposlenici koji su najviše u sustavu podcijenjeni s obzirom na stupanj obrazovanja i rad koji obavljaju. Molimo političare da omoguće struci da odradi posao i donese novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer teško je izdržati u ovakvim uvjetima rada gdje nam se svakodnevno vrijeđa inteligencija. Molimo naše Ministarstvo da donese novi Zakon kojim će se regulirati postojeće stanje i omogućiti normalan rad svima u sustavu školstva. Vratite dostojanstvo tajnicima i računovođama! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
14 ANA KRUŽIĆ ČULJAK PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Godinama voditelji/voditeljice računovodstva, tajnici/tajnice i administratori (koja škola ih ima ) pokušavaju privući pozornost Ministarstva na problematiku položaja administrativnog osoblja (tajnici, voditelji računovodstva i administratori/rač. referenti ), ali s obzirom da sam u školi zaposlena dvadeset godina-svjedočim da je to "mrtvo slovo na papiru". Gore navedena radna mjesta se smatraju "servisom" i nije dano na važnosti ovim radnim mjestima ( prvenstveno mislim na neusklađenost koeficijenta voditelja računovodstva /tajnika s ostatkom stručnih suradnika i nastavnog osoblja) Već sad se na natječaje na navedena radna mjesta javi nekoliko kandidata koji "izdrže" dva, tri mjeseca i otkažu ugovor o radu jer shvate da su na tom radnom mjestu preopterećeni, podcijenjeni i premalo plaćeni. Osobno moja ravnateljica shvaća, vidi i prepoznaje našu važnost i zna koliki teret nosimo na leđima, no to nam ne može ničim kompenzirati, čak nam ne može ni platiti zamjenu kad smo mi ili naša djeca bolesni, već se moramo organizirati da posao odradimo od kuće. Osobno od veljače koristim status rada u polovici radnog vremena radi njege djeteta s težim poteškoćama u razvoju, do danas se na drugu polovicu radnog vremena javilo 4 kandidata koji su nakon dva mjeseca otkazali ugovor o radu jer su našli lakše radno mjesto i bolje plaćeno s obzirom na količinu rada i odgovornosti. Svaku od tih osoba sam uvela u rad, svaki tjedan odradim 30ak sati (a norma mi je 20 ) za koje ne budem plaćena jer se ne može naći osoba koja će se zadržati i naučiti samostalno raditi posao voditelja računovodstva. Nemamo mogućnosti napredovanja, a to je zapravo najviše što tražimo- da nam se omogući da za svoj rad budemo samo plaćeni ili stručno zamijenjeni. Koji god posao, projekt, napredovanje se događalo u školi- sve prođe preko ruke tajnika /tajnice, a na kraju završi u papiru i plaćanju kod voditelja ili voditeljice računovodstva. Nastavno osoblje za svaki posao koji dodatno odradi izvan nastave ima dodatak za koji je plaćeno- tajnici i voditelji računovodstva svakom godinom dobiju neki novo posao, projekat a plaća je uvijek ista. Ne tjerajte nas na odlazak s naših radnih mjesta koja itekako volimo. Samo nas adekvatno platite, a mi se sami tretiramo onako kako zaslužujemo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
15 ANA MARIJA MARTINOVIĆ PRILOG 1. Slažem se sa svim prethodno izrečenim komentarima i smatram da se tajnicima i voditeljima računovodstva škola treba povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla te shodno navedenim ističem i potrebu izjednačavanja statusa tajnika i voditelja računovodstva sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
16 Ana Marković-Sabljak PRILOG 1. Poštovani, slažem se u potpunosti s kolegama tajnicima i voditeljima računovodstva! Kopiram kolegicu Snježanu Abramović. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati minimalno status stručnog suradnika. Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta, ( dodatno imam i završen sveučilišni specijalistički studij ) manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Ana Marković-Sabljak Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
17 Ana Meštrić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, s obzirom na obujam posla tajnika i voditelja računovodstva u obrazovnim ustanovama, smatram da bi prilikom izmjena i dopuna Zakona trebalo voditi računa da se tajnicima i voditeljima računovodstva status, a time i koeficijent podigne na razinu stručnog suradnika i da im se omogući napredovanje. Molim Vas uzmite u obzir obujam i raznolikost poslova koje obavljaju isti. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
18 Ana Opačak PRILOG 1. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. posao tajnika škole postaje sve složeniji i kompleksniji, na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu te velikoj odgovornosti. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnih mjesta tajnika škole i voditelja računovodstva je podcijenjeno te mišljenja sam da ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
19 Ana Podnar PRILOG 1. Poštovani, U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika i računovođa škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici i računovođe škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Sve navedene poslove tajnici i računovođe škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva i računovodstva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela. Tajnici i računovođe škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika i računovođe škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
20 Ana Smolić-Ročak PRILOG 1. Poštovani, u analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine, što doprinosi pravnoj nesigurnosti. Posljednji službeni pročišćeni tekst Zakona bio je prije više od 10 godina. U točki 2.1 obrasca se ovlaš spominje jasnije propisivanje rada obrazovnih radnika i drugih radnika u školi. Što je s Pravilnicima o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj/srednjoj školi koji normiraju poslove drugih nenastavnih radnika (tajnika, računovođa, domara, kuhara,spremačica...), a ti radnici se spominju i Državnim pedagoškim standardima sustava osnovnoškolskog/srednjoškolskog obrazovanja? Spomenuti akti nisu mijenjani više od desetljeća. Škole svake godine dostavljaju Godišnji plan i program rada s opisom poslova svih radnika u MZO tako da osnova za izmjenu i provedbenih akata postoji s obzirom da količina i broj poslova zaposlenika raste. Dovoljno je u GPP-u pogledati popis poslova tajnika/računovođa i usporediti ih sa poslovima iz prijašnjih godina. Navedeno iziskuje adekvatno i prijeko potrebno poboljšanje radnog statusa nenastavnog osoblja koji imaju jednaku razinu obrazovanja kao i učitelji/nastavnici pa i osobnu odgovornost u obavljanju poslova. Poštujući Ustavom zajamčeno pravo na jednakost koja, u ovom slučaju, proizlazi iz članka 55. Ustava, administrativnom osoblju iste razine naobrazbe kao i nastavnom treba omogućiti jednake uvjete u radu poput napredovanja u zvanju, a u pogledu izjednačavanja radnog i materijalnog statusa jednaku plaću kao učitelju/nastavniku (jednom ne tako davno jednaki koeficijent učitelja, tajnika i računovođa je postojao) dozvoliti dodatno zapošljavanje administrativno/računovodsvenih referenata radi rasterećenja poslova koje fizički u 8 sunčanih sati ne stigne, a ni ne može obaviti jedan tajnik ili računovođa. .Nadalje dobro bi bilo Uredbom odrediti koeficijent plaće tajnika/računovođa s obzirom na broj učenika/zaposlenika škole kao što je to učinjeno za ravnatelje. Poznato je da se samo Zakonom ne mogu u dovoljnoj mjeri normirati i pravno regulirati svi poslovi nastavnog/nenastavnog osoblja i radni status zaposlenika, već za to postoje Pravilnici/Uredba/ drugi zakoni koji se u ovom obrascu ne spominju. Potrebno je da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) i potrebnim izmjenama drugih provedbenih propisa vezanih za Zakon od odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
21 Ana Svat PRILOG 1. Inicijativa rješavanja pitanja o koeficijentima već je odavno trebala biti tema o kojoj se raspravlja. Naime u osnovnim školama na radnim mjestima voditelja računovodstva i tajnika većinom su zaposleni djelatnici s visokom stručnom spremom. Opseg posla u periodu od 6 godina udeseterostručio se, što ne bi predstavljalo problem kada bi za taj posao bili adekvatno i plaćeni i nagrađeni. Od posla nitko ne bježi i da, rad u državnoj i javnoj službi predstavlja neku vrstu sigurnosti, pogotovo u ovo nesigurno vrijeme, ali to ne znači da trebamo samo šutjeti i trpiti stalno nametanje novih zadataka bez odgovornosti onih kojima je očito izvršavanje naših zadataka jako bitno. Neću popisivati sve naše zadatke jer će sigurno biti dosta kolega koji će si dati truda i pomno sve nabrojati ali činjenica je da toga ima napretek. Izjednačavanjem koeficijenta svih koji imaju VSS barem ne bismo bili manje vrijedni. Naime, nije li demotivirajuće obračunavati plaću učiteljici u produženom boravku (VSS) koja nema dana staža, položila je stručni ispit i nema prijevoz a ima pozamašno veću plaću od voditeljice računovodstva (VSS), s jednim djetetom kao olakšicom i prijevozom. Znate, kada nam takve informacije nebi prolazile kroz ruke možda bi nam bilo lakše, ovako nikako nije. Činjenica je da smo kontinuirano pod nekim pritiskom zbog kratkih rokova tako da posao konstantno nosimo doma, godišnji odmor u komadu ljeti postao je luksuz, o bolovanju niti ne razmišljamo (dobro da ne nosimo laptope i u bolnice s djecom) jer bez nas bi svijet propao. Izjednačite nas onda po stručnoj spremi, dozvolite nam isplatu prekovremenog rada i samo nas platite za ono što ZASLUŽUJEMO! Voditeljica računovodstva Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
22 Ana Škara PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, vodimo računa o pripravnicima, organiziramo rad školske kuhinje i tehničke službe, morali smo položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, od odlazaka na poštu do odlazaka na sud umjesto ravnatelja; a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
23 Ana Vargović PRILOG 1. Poštovani, vrlo je bitno istaknuti način na koji škola funkcionira i naglasiti sve kotačiće u procesu, a ne samo glavne glumce na pozornici. Da bi se ta predstava savršeno odvijala jako je bitno upoznati se sa svim akterima u priči. Ako je uvjet zapošljavanja u školi visoka stručna sprema za tajnike i završen studij prava, zašto su te osobe niže rangirane i imaju manji koeficijent u odnosu na druge zaposlene (učitelje i stručne suradnike ) u istom sustavu. Budući da se traži pravni stručnjak, sigurno se ta pozicija i obrazovanje smatra bitnim u radnom procesu jer ostali zaposleni u školstvu nisu upoznati s tim područjem, niti moraju biti. Tajnik se ne nalazi u svom kolektivu nego je jedina odgovorna osoba za područje kojim posluje i nema mogućnosti izostanka radi bolovanja radi procesa i rokova koji ne trpe dužu odsutnost, stoga savjesni tajnici i za vrijeme bolovanja obavljaju od kuće svoj posao kako ne bi došlo do propusta ili nepoštivanja rokova. Radno mjesto tajnika trebalo bi biti više rangirano, a u najmanju ruku jednako i s istim koeficijentom kao i ostalim zaposlenicima u sistemu sa visokom stručnom spremom jer se radi o jedinoj osobi koja poznaje pravne propise i njenu primjenu i usko surađuje sa ravnateljem te je dio izvršnog tima. Sam naziv tajnik je potpuno promašen i ostavština nekog prethodnog sustava u kojem se smatralo da su to pomoćnici ravnatelja i njihovi tajnici, a ne tajnici škole. Naziv koji bi u ovom trenutku odgovarao opisu radnog mjesta i obimu i složenosti poslova je pravni suradnik ili pravnik škole. Mogu primijetiti da se iste okolnosti odnose i na računovođe škole koje su na isti način kao i tajnici podcijenjeni i svrstani u administrativno-tehničko osoblje iako se radi o samom vrhu organizacije i izvršnom timu bez kojeg škola ne može funkcionirati. Na grub način su zanemareni koeficijenti i računovođa i tajnika uz istovremeno prešutno svakodnevno povećanje obima poslova i odgovornosti uz oslanjanje na savjesnost i predanost tih osoba koje daju puno više nego im je to ikada priznato, plaćeno i uvaženo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
24 Ana-Marija Ljubljanović PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svime što su napisali kolege. Gledajući kolektive naš broj nije velik ali bez nas se ne može. Shvaćamo da je svatko zamjenjiv ali pronaći visoku stručnu spremu sa takvim obujmom posla i degradirajućim položajem u odnosu na kolege i za plaću kakva je možda i nije tako jednostavno. Pogotovo kada bi bilo riječ o zamjeni. A zamjena računovođe pred plaću? Ravna je znanstvenoj fantastici. Nažalost malo nas je i nemamo podršku naših velikih kolektiva. Kolege nastavnici vjerojatno ni ne znaju kakve su naše plaće i misle da su iste ako ne i veće od njihovih. Stvarno je van svake pameti da se obujam posla povećava kao i odgovornost a koeficijent figa. Apeliram na izjednačavanje koeficijenta sa stručnim suradnicima i nastavnicima. Sve to kao i puno zanimljiviji komentari su već ranije napisani te im se pridružujem. S poštovanjem, Ana-Marija Ljubljanović Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
25 Andrea Kancijanić PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
26 ANDREJA ZLODI GUNČIĆ PRILOG 1. Poštovani, čitanjem komentara mojih kolega tajnika i računovođa mogu samo konstatirati da je već sve navedeno i da se slažem s kolegama da je opseg i odgovornost našeg posla ogroman i da jednostavno ne dižemo glavu iz papira, aplikacija i rješavanja "hitnih" stvari koje učitelji od nas svakodnevno zahtijevaju iz dana u dan!!! Konstantno pričamo da ćemo nešto poduzeti i da se naš status mora promijeniti pa krenimo od traženja da nam se dodijeli status stručnih suradnika kojim će se poboljšati naš položaj, što znači povećanje plaće, koeficijenta i mogućnost napredovanja. Napredovanje je potrebno da nas motivira. Da ne spominjem sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika)!! Po meni su osnovni problemi u sustavu obrazovanja koeficijenti, sramota je da tajnici i voditelji računovodstva imaju koeficijent niži od svih učitelja i stručnih suradnika. Što znači da nam je plača malo veća od plače kuhara. O radnom vremenu ne trebam ni pisati, za razliku od svih navedenih mi ostajemo duže, dolazimo ranije na posao, a prekovremeni sati nam nisu niti će nam biti plaćeni. Odnosno Ministarstvo ih ne odobrava, ne znam iz kojeg razloga. Za razliku od učitelja i stručnih suradnika čija se odsutnost s posla nadoknadi kroz dobro plaćene zamjene, nas dočeka sav posao jer se ne može naći zamjena ili ako netko dođe raditi ne može se u tako kratkom vremenu snaći u silnim aplikacijama i vjerojatno će pobjeći glavom bez obzira. Ispada da mi svako naše bolovanje, godišnji odmor i plaćeni dopust besplatno odradimo!!! Pozdrav od jedne tajnice! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
27 ANDRIJANA MATIĆ PRILOG 1. Tajnik sam u dvije osnovne škole već skoro 10 godina. Moram naglasiti da se znatno povećao opseg posla i da se s godinama samo gomila. Pritom mislim i na računovodstvo škole koji su u stisci s vremenom i rokovima, mailovima i pustim dopisima osnivača da se" odradi pod hitno danas", najkasnije sutra. Dupli posao, puno stresa, narušenog zdravlja, nimalo priznat od strane učitelja, a potplaćen. Red je da se i tajnicima i računovođama poveća koeficijent te tako ispravi diskriminacija, jer posao koji mi obavljamo nije ništa manje stresniji nego li je posao jednog učitelja. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
28 ANDRIJANA SRDAROVIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 1. Vrednovati OPSEG posla za administrativno osoblje. 2. IZJEDNACAVANJE radnog mjesta sa strukom, strucnim suradnikom, profesorom za administrativno osoblje. 3. Suradnja UNUTAR drzavne uprave 4. PRIZNAVANJE rada i DODAVANJE koeficijenta administrativnom osoblju škole koja u svom sastavu ima i učenički dom, jednako kao što ravnatelji imaju priznat rad i koeficijent. 5. Isplata na placu za svaki pojedini EU projekt i trazenje privole administrativnog osoblja zeli li sudjelovati u EU projektu jer se u EU projekte ulazi dobrovoljno ne na silu i svaki EU projekt u sebi ima osigurana novcana sredstva za obracun1 i administraciju tj racunovodju i tajnika, a ne da sredstva dobija netko drugi. Nismo u robovlasnickom sustavu. Ukoliko se projekti ne uvrste u place administrativnog osoblja to vise ne moramo raditi. 6. Pravo na isplatu prekovremenog rada Srdačno, Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
29 ANDRIJANA SRDAROVIĆ PRILOG 1. Poštovani, prije svega moram naglasiti činjenicu da tajnik i računovođa nemaju pravo na mirno korištenje godišnjeg odmora ili bolovanja, u slučaju bolovanja nema nas nitko mjenjati i opet sav posao odrađujemo. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. se organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. S poštovanjem, Andrijana Srdarović, mag.oec. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
30 Anđelka Ančić PRILOG 1. Svi su jednaki, ali neki su jednakiji od drugih!!! Takva je trenutna situacija u Školama gdje zaposlenici sa istom stručnom spremom nemaju iste koeficijente niti status. Bar bi u instituciji koja uči mlade naraštaje pravednosti i jednakosti trebale se te iste vrijednosti i provoditi, no to nije tako. Sada imate priliku to promijeniti pa vas molim da to i učinite. Ne dopustite da zaposlenici sa visokom stručnom spremom u Školama nemaju pravo na usavršavnje i osposobljavanje. Učinite nas jednakijim tako da imamo status stručnog suradnika. U protivnom će tajnici i računovođe pobjeći za boljim uvjetima rada i gdje se više cijene jer trenutno je situacija neizdrživa!! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
31 ANITA LEŠKOVIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Obzirom da su kolege već u svojim komentarima navele glavninu problema koji se vežu na nepravdu prema tajnicima i računovođama, kopirat ću neke od njihovih komentara. Slažem se u potpunosti da smo zaposlenici koji su najviše u sustavu podcijenjeni s obzirom na stupanj obrazovanja i rad koji obavljamo. Nemogućnost napredovanja, nema prekovremenih sati i posebnog plaćanja rada iznad norme, jer sve spada u našu normu. Niski koeficijenti, korištenje godišnjih odmora, tj. nemogućnost korištenja istog jer uvijek postoje neki rokovi kojih smo se primorani pridržavati, odlazak u mirovinu s navršenih 65 godina, te mnogi drugi problemi koji sve više dolaze do izražaja. Konkretan primjer je da sve više škola ima problema s pronalaskom tajnika/računovođe koji će ostati na tom radnom mjestu sretan, zadovoljan i barem jedno duže vrijeme ne odustati od rada na tim radnim mjestima. „Poštovani, krajnje je vrijeme da se položaj tajnika i voditelja računovodstva pomakne s mrtve točke. Kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu (pogotovo na određene dane u mjesecu...) i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad, trud i odricanje. Osobno sam bila bolesna svaki put kad je bio obračun plaća ili trenutna situacija plaća + podnošenje financijskog izvještaja, radim bolesna jer ne mogu otvoriti bolovanje jer nema tko odraditi moj posao. Ne živimo svi u većim gradovima da možemo naći primjerenu zamjenu koja je osposobljena raditi posao voditelja računovodstva i koja bi pristala raditi taj itekako odgovoran i zahtjevan posao samo na par dana za plaću koju mi imamo. Godinama se naš dio posla zanemaruje i podcjenjuje, pa kao što je već navedeno ako smo toliko nepotrebni školskoj ustanovi dajte nas ukinite i nek programi, roboti, AI (što god ili tko god) odrađuju naš posao.(Koje li ironije brijem da bi mjesečni "najam" jednog robota bio barem naša dupla plaća...) S obzirom na sve navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom (ne smijemo zaboraviti niti VŠS i SSS jer nas ima i takvih i nisu ništa manje vrijedni od VSS, a rade isti opseg poslova), smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni, upravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je protekom vremena sve veći. Konačno bi našu VSS, VŠS i SSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika ( bilo financijskog, bilo pravnog). NAJMANJE što možete napravit je da nas izjednačite sa stručnim suradnicima. Neću vam sada ovdje kopirati opis svojeg posla, to bi i vi sami trebali znati, ta vi ste Pravilnik o djelokrugu rada tajnika i voditelja računovodstva... i donijeli. U srednjim i osnovnim školama dragi moji raste vam svakim danom sve više i više opće nezadovoljstvo vašim odnosnom prema nama, a mi smo prvi kojima se obraćate kada nešto trebate, kada nešto treba odraditi hitno, kada nešto treba provesti... ne stručnim suradnicima, ne pedagozima, ne psiholozima, ne knjižničarima, NAMA! A mi imamo volje, motivacije i zdravlja sve manje i manje. I zato vas molim da se naš status izjednači s onim stručnih suradnika, zatim da onima kojima ne date referenta, a za istog imaju uvjete, da im BAREM podignete koeficijent. Zamislite samo što bi se desilo da se tajništvo i računovodstvo dignu od svojih radnih mjesta, ma na samo dva tjedna?! Ne omalovažavam ničiji posao, no što bi se desilo da knjižničar ne dođe na posao dva tjedna, - baš ništa, barem ne ništa velikih razmjera, ali da nema nas, cjelokupno poslovanje škole bi stalo, ne bi bilo plaće, ne bi bilo nikakvih odluka, dopisa, natječaja, školskih odbora, razni rokovi bi se pregazili... Za nas je kao i za STEM grupu predmeta sve teže naći zamjenu, ako i uopće.... Ovo što vi iz godine u godinu s nama radite je sustavni mobbing. Za sada Vas molim još jednom, ne zaboravite na nas izmjenama ovog zakona i ispravite nepravdu koja se ponavlja godinu za godinom. Hvala!„ Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
32 Anita Marušić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U ovom članku pod točkom 2.1. navodite da je promjena zakonodavstva potrebna (između ostalog) i zbog reguliranja radno-pravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika. Po ne znam koji put, iako mi je jasno da su odgojno-obrazovni radnici i nastavnici core business ovog sustava, imam potrebu naglasiti da pored odgojno obrazovnih radnika u školama postoje i drugi radnici, koje se, upravo zbog toga što nisu "core business", često doživljava kao drugorazredne i nepotrebne radnike što je ponajviše vidljivo na njihovim plaćama (koje nisu predmet ovog Zakona). U svakom slučaju, prilikom donošenja ovih novih (16. izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju) svakako u Zakonu treba propisati i sljedeće:- Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
33 Anita Marušić PRILOG 1. Prema Jedinstvenim metodološko-nomotehnička pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/15), čl. 48., st. 3 i 4. veoma je jasno propisano da se pristupa izradi novog propisa ako se više od polovine članaka osnovnog propisa mijenja, (dopunjava), tj. ako se propis mijenja, odnosno dopunjava više puta, potrebno je pristupiti donošenju novoga propisa, u pravilu nakon treće izmjene, odnosno dopune. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već više od dvije godine). Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.
34 ANITA MILANOVIĆ PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
35 Anita Rihter Vrebac PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
36 Anita Vidović PRILOG 1. Poštovani, nakon 16 godina rada kao tajnik Škole moram izraziti ogromno i neopisivo nezadovoljstvo! Rad na bolovanju i godišnjem odmoru tajnika Škole nije zakonit! Privremena nesposobnost za rad radnika radi njege sebe ili člana obitelji znači da je to vrijeme kada radnik treba njegovati sebe ili članove svoje obitelji, a ne volontirati da bi Škola zakonito poslovala! Rad subotom i nedjeljom, rad izvan radnoga vremena, rad na bolovanju i godišnjem odmoru svakako je protuustavan i protuzakonit, a ovakvim postupanjem zakonodavnoga tijela na način da se degradira radno mjesto tajnika, da se oglušuje na zahtjeve tajnika u svakom slučaju je nedopustivo. Tajnik Škole treba imati mogućnost napredovanja, početnik tajnik treba imati mentora, treba imati status stručnoga suradnika i samim time i odgovarajući koeficijent. Ne podržavam ne motivacijska radna mjesta niti diskriminatorsku zakonodavnu politiku koja se odnosi na radna mjesta tajnika. Kome je u interesu imati nezadovoljnog, neučinkovitog, nemotiviranog i umornog radnika?! Molim vas da napokon ispravite dugogodišnju nepravdu i izjednačite status tajnika i voditelja računovodstva sa statusom stručnih suradnika i omogućite dodatna zapošljavanja administrativnoga osoblja u Školama. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
37 Anita Vuica PRILOG 1. 1. Vrednovati OPSEG posla za administrativno osoblje. 2. IZJEDNACAVANJE radnog mjesta sa strukom, strucnim suradnikom, profesorom za administrativno osoblje. 3. Suradnja UNUTAR drzavne uprave 4. PRIZNAVANJE rada i DODAVANJE koeficijenta administrativnom osoblju škole koja u svom sastavu ima i učenički dom, jednako kao što ravnatelji imaju priznat rad i koeficijent. 5. Isplata na placu za svaki pojedini EU projekt i trazenje privole administrativnog osoblja zeli li sudjelovati u EU projektu jer se u EU projekte ulazi dobrovoljno ne na silu i svaki EU projekt u sebi ima osigurana novcana sredstva za obracun1 i administraciju tj racunovodju i tajnika, a ne da sredstva dobija netko drugi. Nismo u robovlasnickom sustavu. Ukoliko se projekti ne uvrste u place administrativnog osoblja to vise ne moramo raditi. 6. Pravo na isplatu prekovremenog rada Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
38 ANTE BORAS PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
39 ANTONELA MIMICA PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, čitanjem komentara kolega također se slažem sa svime navedenim. Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve žive i nežive kadrovske poslove, a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom nastavnika/stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je sve veći. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika (bilo financijskog, bilo pravnog), i sva prava koja taj status sa sobom donosi (od koeficijenta do mogućnosti napredovanja!) Vratite dostojanstvo tajnicima i računovođama! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
40 Antonia Okun PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Kako su kolege već ranije navele, neprihvatljiv je položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika školske ustanove i voditelja računovodstva školske ustanove. Radno opterećenje stalno raste te se pokrivaju toliko područja da takva situacija više nije niti normalna niti prihvatljiva. Jasno nam je da su učitelji važan dio obrazovnog sustava, ali njihova stručna sprema koja je VSS ne smije biti iznad naše stručne spreme VSS što logika i nalaže. Ovo pitanje predstavlja ogromnu nepravdu nad radnim mjestima tajnika školske ustanove i voditelja računovodstva školske ustanove. Smatramo da je sad, nakon punih 10 godine nepravde, krajnje vrijeme da se to ispravi. Ističemo da više nitko ne želi raditi na spomenutim radnim mjestima, iz svih navedenih razloga, a za školu je bitno da svi "kotačići", odnosno radna mjesta funkcioniraju. Kolega Mario Tadić je odlično predložio rješenje problematike: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Također, nije isto biti tajnik školske ustanove i voditelj računovodstva školske ustanove škole s 400 učenika i 50 zaposlenih i škole preko 950 učenika i 100 zaposlenih. Opseg poslova nije niti može biti isti, ali plaća je ista. Tako nešto ponovno nema logike, kako se i koeficijent ravnatelja gradira prema broju učenika, tako bi trebalo i za spomenuta radna mjesta. Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
41 Antonija Janković PRILOG 1. Poštovani, Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, vodimo računa o pripravnicima, organiziramo rad školske kuhinje i tehničke službe, morali smo položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, od odlazaka na poštu do odlazaka na sud umjesto ravnatelja; a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. Srdačan pozdrav, Antonija Janković, tajnica OŠ Vladimira Nazora, Postira Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
42 Antonija Mesić PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
43 ANTONIJA PUŠKARIĆ PRILOG 1. , 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, vodimo računa o pripravnicima, organiziramo rad školske kuhinje i tehničke službe, morali smo položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima, a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, od odlazaka na poštu do odlazaka na sud umjesto ravnatelja; a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
44 BARBARA KNEZIĆ PRILOG 1. Poštovani, molim da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
45 BARICA ŠEREMET PRILOG 1. Moje radno mjesto je tajnik-računovođa u Osnovnoj školi, koja u svom sastavu ima i Glazbeni odjel. Obim poslova nikako nije manji od poslova sa kojima se susreću drugi tajnici i voditelji računovodstva bez obzira na stručnu spremu. potpisujem svaki navod i komentar svojih kolega da se koeficijenti moraju izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Tajnici škola i voditelji računovodstva nemaju mogućnost napredovanja i njihov rad je vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika u školama. Slijedom navedenog apeliramo da je u novom Zakonu neophodno izjednačiti koeficijente sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
46 BERNARDA Bernardić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Ako su voditelji računovodstva i tajnici bitni pomoćnici ravnateljima, onda nas nazovite stručnim suradnicima i adekvatno nas platite, onako kako to priliči stručnom obrazovanju i složenosti poslova radnog mjesta! Povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla kao i potrebu izjednačavanja statusa sa statusom stručnog suradnika. Također smatram da nepravednim nemogućnost napredovanja na našim radnim mjestima, kao što to mogu svi ostali zaposlenici škole. Nepravda leži u činjenici da kad tajnik ili računovođa koriste bolovanje, nemaju zamjenu te ih isti ( veći) opseg posla čeka pri povratku, a uz to na bolovanju uvijek moraju odraditi nešto hitno, jer naš posao nitko drugi ne zna obaviti. Hvala! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
47 BERNARDA Bernardić PRILOG 1. Poštovani, molim da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. Člankom 115. navedenoga Zakona propisano je da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo. Stručno usavršavanje tajnika Škole i voditelja računovodstva u situacijama kad isto nije propisano kao pravo i obveza ovisi isključivo o želji za usavršavanjem osobe zaposlene na tom radnom mjestu, razumijevanju ravnatelja o potrebi upućivanja istih na skupo plaćena usavršavanja te najvažnije, materijalnim mogućnostima pojedine Škole da iste upućuje na seminare, plaća članstva u udrugama i pravnim savjetnicima kako bi bili podrška tajnicima u praćenju nebrojenih propisa i obveza koje se neophodne u zakonitom poslovanju Škole. Nadalje, člankom 116. navedeno je da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja. Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno- obrazovnoj djelatnosti. Tajnik Škole, desna je ruka ravnatelju u obavljanju funkcije poslovodnog voditelja školske ustanove te je dužan neprestano usmjeravati ravnatelja u zakonitosti rada ustanove. Tajnik Škole, završetkom fakulteta i zapošljavanjem na tom radnom mjestu, gubi pravo na napredovanje. Niti ima pravo i obvezu polaganja stručnog ispita, kako bi ga netko vodio u obavljanju poslova prvih godinu dana ali i provjerio i potvrdio njegovo znanje i sposobnosti za navedeno radno mjesto, niti ima satisfakciju napredovanja u struci koje bi bilo adekvatno i nagrađeno. U svakom slučaju, tajnici Škole, obavljaju nebrojene poslove za koje moraju biti stručni no nemaju pravo na stručno usavršavanje i napredovanje kao kolege učitelji, stručni suradnici i ravnatelji, a od 2013. niti pravo na jednako vrednovanje rada kroz koeficijent za obračun plaće. Molim da se ovim Izmjenama i dopunama Zakona poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u svrhu izjednačavanja prava zaposlenih na odgovornim funkcijama u jednoj ustanovi. Navedeno pišem kao osoba zaposlena na radnom mjestu tajnika škole više od 20 godina i ne želim podcjenjivati niti jedno radno mjesto u ustanovi, jer svako radno mjesto je potrebno i cijenjeno (od spremača, domara, kuhara, administrativnih i računovodstvenih referenata do učitelja), no pravo na stručno usavršavanje i nagradu za rad kroz napredovanja i izjednačavanje koeficijenata trebalo bi biti usklađeno sukladno stručnim spremama, zaduženjima i odgovornostima za funkcioniranje ustanove. Ako su voditelji računovodstva i tajnici bitni pomoćnici ravnateljima, onda nas nazovite stručnim suradnicima i adekvatno nas platite, onako kako to priliči stručnom obrazovanju i složenosti poslova radnog mjesta! Hvala! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
48 Biljana Vojvodić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam i potpisujem sve stavove kolega tajnika i računovođa jer se svakodnevno susrećemo s istim problemima koji traju već dugi niz godina i ništa se ne mijenja, a novi poslovi se samo gomilaju i od nas se traži sve veća stručnost i cjelodnevni angažman i odgovornost za isti koeficijent bez mogućnosti napredovanja i mogućnosti korištenja pripadajućih dana godišnjeg odmora ili adekvatnih zamjena bez mogućnosti zapošljavanja administrativnog i računovodstvenog referenta koji bi nam barem malo rasteretili ogroman obim posla. Naš glas se mora čuti, jedino tako možemo očekivati neke promjene. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
49 BISERKA HORVAT PRILOG 1. Poštovani, čitajući komentare kolega računovođa i tajnica slažem se sa svim navedenim. Vrijeme je da poboljšamo svoj status. U novom Zakonu neophodno je izjednačiti plaće tajnika i voditelja računovodstva sa plaćama učitelja/profesora i stručnih suradnika Škole. Smatram izrazito nepravednim, te diskriminirajućim činjenicu što su tajnici i voditelji računovodstva plaćeni po manjim koeficijentima od učitelja i stručnih suradnika, a svi smo svjesni da je obim posla i izazovi sa kojima se susrećemo iz dana u dan sve veći. Nadalje, svaki tajnik bez obzira na visinu stručne spreme obavlja jednak posao sa jednakom odgovornošću, susreće se sa istim izazovima, stoga bi izjednačavanje plaće tajnicima i voditeljima računovodstva bez obzira na stručnu spremu moralo biti prioritetno. Previše posla za samo jednu jedinu osobu. Od kada radim u školi, nisam vidjela nikakav napredak. Obim posla i obaveza je svakim danom sve veći i veći. Status nam je degradirajući, što zbog koeficijenata, što zbog neplaćenih prekovremenih sati. Zamjenu je gotovo nemoguće naći. U svojih dvadesetak godina koliko radim u školi, nikada nisam iskoristila godišnji odmor. Doslovno svakih nekoliko dana je rok za predaju nekih izvještaja i obračuna. Na godišnji više ni ne odlazim bez laptopa. Zaista smatram da je došlo vrijeme da se radna mjesta tajnika i računovođa podignu na višu razinu jer bi to za sve njih bilo vrlo poticajno, osim profesionalno i financijski ( vrlo važno bi bilo povećati im koeficijente zbog složenosti poslova). Također bilo bi važno kolegama omogućiti i napredovanje u struci jer su mnogi među njima zaista to zaslužili i na taj je način potrebno nagraditi najbolje među njima. Nadam se da će se među onima koji odlučuju naći netko tko će kvalitetne prijedloge iz sustava ozbiljno razmotriti i implementirati ih u praksu u što skorije vrijeme. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
50 BISERKA KÖNIG PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U školama su uglavnom zaposleni jedan voditelj računovodstva i jedan tajnik. Iz dana u dan naš se posao povećava, donose se novi propisi, uvode se nove aplikacije koje moramo savladavati samostalno bez adekvatne podrške, projekti, od nas se očekuje da smo financijski, porezni, informatički i pravni stručnjaci i moramo se snalaziti u šumi raznoraznih propisa, uredbi, zakona, a imamo najmanje plaće za opseg i količinu poslova koje obavljamo vrlo često i izvan radnog vremena zbog obima poslova i rokova koji su prekratki (pogotovo uz konstantno prekidanje u radu, ulaženje u naš ured za svaku sitnicu). Opseg poslova u školama je davno prerastao da ga obavlja jedan voditelj računovodstva i jedan tajnik, pogotovo u školama s velikim brojem učenika i zaposlenika te po nekoliko područnih škola. Da li u kojem drugom sektoru postoji takav opseg i raznovrsnost poslova koje u školi obavlja jedna osoba? U drugim institucijama ti se poslovi obavljaju u nekoliko odjela sa cijelim timom ljudi! Da li i mi možemo računati na administrativno rasterećenje??? Treba omogućiti zapošljavanje administrativno-računovodstvenih referenata ili adekvatno povećati plaću voditeljima računovodstva i tajnicima koji rade u tako velikim školama te platiti prekovremeni rad! Za vrijeme odlaska na godišnji odmor ili na bolovanje mi nemamo zamjene, prekidamo godišnji ili bolovanje te dolazimo obaviti hitne poslove kojih je u zadnje vrijeme sve više. U sred ljeta osnivači od nas traže rebalanse, popunjavaju se razne tablice, izvršenja financijskih planova, provode se natječaji, itd, itd…Nakon bolovanja dočekaju nas svi zaostaci koje moramo odraditi i umjesto da nam se isplati prekovremeni rad mi dobijemo umanjenu plaću zbog bolovanja. Dokle tako? Pa već sad nema zainteresiranih za taj posao u školama! I za kraj, očito zaboravljeni od svih, u školama još uvijek rade i voditelji računovodstva sa SSS koji rade jednaki posao i imaju odgovornost kao i kolege sa VŠS i VSS. Izostavljeni smo kod zadnjeg povećanja koeficijenata u Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, potpuno smo degradirani i demotivirani našim koeficijentom i plaćom naspram odgovornosti i opsegu posla koji imamo. Da li se i u kojem roku misli poduzeti nešto vezano uz to? Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
51 BISERKA TOT PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim prethodno izrečenim komentarima, zaista se napokon mora riješiti status tajnika i voditelja računovodstva i ispraviti dugogodišnja nepravda. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
52 BRANKA TUŠEK PRILOG 1. U sustavu ima voditelja računovodstva koji rade sa SSS, njihove plaće su sada dostigli domari i kuharice u školi, a i spremačice su blizu, molim Vas vodite računa i o nama, ostalo je rečeno u komentarima. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
53 BRUNO BILIĆ PRILOG 1. Poštovani, da bi danas netko postao tajnik škole ili voditelj računovodstva potrebna mu je visoka ILI viša stručna sprema. Isto kao i kod učitelja i stručnih suradnika škole. Ako su uvjeti isti postavlja se logično pitanje, zašto i koeficijenti nisu isti? Zašto i plaća nije ista? Zašto učitelji mogu raditi manje sati a biti više plaćeni nego netko tko je isto visoko obrazovan kao i oni a i radi više. Godinama se obujam posla višestruko povećava, a jedino što se još povećava je razlika u plaći između učitelja i stručnih suradnika spram ostalih radnika škole. Ostali radnici uključujući i tajnike i računovođe su očito "građani drugog reda". Vrijeme je za promjenu i iskreno se nadam da svi ovi komentari koje ostavljaju "ljutiti i frustrirani" tajnici i voditelji računovodstva imaju smisla kako bi netko "progledao" i vidio situaciju onakvom kakva ona i jeste. Cjelodnevna nastava dala učiteljima povećanje plaće do 25 posto, tajnicima i računovođama 5 posto. Smiješno, zar ne ? Ogroman postotak povećanja posla a minimalan postotak povećanja plaće. Vikendi su nam uvijek radni jer se u radno vrijeme ne stigne, pogotovo u vrijeme plaće. O godišnjem odmoru da i ne govorimo. Svaki godišnji je laptop tu negdje jer znamo da će nešto trebati. Bolovanje ako se uzme je najgore je si svakako morao biti prisutan makar poslat mail. Prekovremeni su nam onemogućeni, a imamo ih uvijek. Nastavnici prekovremene mogu imati i imaju ih te ih i naplaćuju masno. Loše obavijesti ministarstva i kratki rokovi su nam očito postali normalnost jer ima uvijek vremena preko vikenda za napravit posao. Za kraj se postavljaju pitanja. Zašto smo mi u školstvu nevidljivi ? Do kad se treba trpiti neizdrživo? Je li sada pravo vrijeme za promjene i za dobar zakon ili ćemo morati čekati do idućih izbora? Gospodo imate priliku ispraviti godine nepravde oko plaća. Molim Vas iskoristite ju. S poštovanjem, Bruno Bilić, mag.iur. - tajnik škole Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
54 Cecilija Pavić PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Inicijativa rješavanja pitanja o koeficijentima već je odavno trebala biti tema o kojoj se raspravlja. Naime u osnovnim školama na radnim mjestima voditelja računovodstva i tajnika većinom su zaposleni djelatnici s visokom stručnom spremom. Opseg posla u periodu od 10 godina udeseterostručio se, što ne bi predstavljalo problem kada bi za taj posao bili adekvatno i plaćeni i nagrađeni. Od posla nitko ne bježi i da, rad u državnoj i javnoj službi predstavlja neku vrstu sigurnosti, pogotovo u ovo nesigurno vrijeme, ali to ne znači da trebamo samo šutjeti i trpimo stalno nametanje novih zadataka bez odgovornosti onih kojima je očito izvršavanje naših zadataka jako bitno. Neću pisati sve naše zadatke jer će sigurno biti dosta kolegica/ga koji su si dali truda i pomno sve nabrojali ali činjenica je da toga ima napretek. Izjednačavanjem koeficijenta svih koji imaju VSS barem ne bismo bili manje vrijedni. Naime, nije li demotivirajuće obračunavati plaću učiteljima (VSS) koja nemaju dana staža, položili su stručni ispit a imaju pozamašno veću plaću od voditeljice računovodstva (VSS). Znate, kada nam takve informacije ne bi prolazile kroz ruke možda bi nam bilo lakše, ovako nikako nije. Činjenica je da smo kontinuirano pod nekim pritiskom zbog kratkih rokova tako da posao konstantno nosimo doma, godišnji odmor u komadu ljeti postao je luksuz, o bolovanju niti ne razmišljamo jer bez nas posao se ne može ne odraditi. Izjednačite nas onda po stručnoj spremi, dozvolite nam isplatu prekovremenog rada i samo nas platite za ono što ZASLUŽUJEMO! Voditelji računovodstva i tajnici škola trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika).Ne tražimo puno, tražimo da se sve radnike sa VSS tretira jednako i da se prepozna naš rad. Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
55 CLAUDIA BOŽINOVIĆ PRILOG 1. Škola, kao institucija, ne može postojati bez tajnika i voditelja računovodstva. Iako je, hijerarhijski gledano, ravnatelj najvažnija osoba, koja upravlja školom, u praksi su stavri ipak drugačije. Zašto? Zato jer se od tajnika očekuje da bude odnosno zna (pored djelokruga svojih poslova) i poslove ravnatelja, ali i one koji se tiču računovodstvene sfere. Od tajnika se očekuje da uvijek bude informiran o svemu, da je njegovo znanje u korak sa svim mogućim promjena. Tajnik i voditelj računovodstva su "po jedan" u školi. Ako njih nema, neće netko drugi "za njih" odratiti njihov posao. U školi ne postoji osoba koja ga zna. Uvijek moramo biti dostupni, često nositi posao svojim domovima, raditi kad bi trebali biti na GO i još puno toga. Radimo posao koji, u drugim institucijama, radi nekoliko različitih odjela odnosno službi. Mi smo tzv. "Katica za sve". Nemamo pravo na plaćene prekovremene, nemamo pravo biti na godišnjem odmoru, a da nas se ne smeta, nemamo mogućnost napredovanja. Ono što imamo su nepriznavanje težine i opsežnosti našeg djelokruga rada, koji se iz godine, u godinu povećava, i neadekvatne plaće spram naše stručne spreme i zahtjevnosti radnog mjesta. Odgoj i obrazovanje nisu samo učitelji ili stručni suradnici - i mi smo važni. Vrijeme je da se to shvati i počne vrednovati. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
56 Dajana Jaklin PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
57 DAMIANA ČRNAC KRUŠVAR PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Ovim putem izražavam potpuno slaganje sa svim kolegama tajnicima i računovođama škola radi našeg nepravednog statusa unutar istih ustanova. Predlažem da u izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju izjednači status tajnika i voditelja računovodstva s stručnim suradnicima škole. Tajnici i voditelji računovodstva pomažu ravnatelju u vođenju i upravljanju Školom u poslovnom smislu, kao što to čine stručni suradnici u pedagoškom smislu. Velika je nepravda da s završenim istim stupnjem obrazovanja budemo manje cijenjeni od naših kolega, a sadržaj posla nam se mijenja iz mjeseca u mjesec. Uvijek moramo biti ažurirani u svom poslu zbog uvođenja novih aplikacija za rad, trebamo pratiti sve izmjene Zakona, Pravilnika i drugih općih akata koje se odnose na naš rad, uvijek smo ograničeni rokovima koje moramo ispoštovati, moramo prekidati godišnje odmore kako bi se određeni posao odradio ili raditi na bolovanjima itd... Meni osobno najviše smeta neplaćanje i nepriznavanje prava na prekovremeni rad iako je on konstantan radi rokova koje moramo svakodnevno ispoštovati. Nikad u svom radnom vijeku nisam se vratila sa bolovanja ili godišnjeg odmora da nisam barem nekoliko dana ostala prekovremeno na poslu kako bi "uhvatila" korak jer sve odrađujemo sami i nitko nas unutar ustanove ne može zamijeniti. Nas svi ostali učitelji i stručni suradnici dolaze pitati za savjet kada im je nešto potrebno i često moramo kontrolirati njihove postupke radi izbjegavanja grešaka. Zbog svih tih razloga smatram da bi naši koeficijenti trebali biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima. Isto tako, predvidjeti mogućnost napredovanja za tajnike i voditelje računovodstva budući da stariji i iskusniji tajnici uvijek pomognu novim kolegama, a ta se pomoć financijski ne plati, a uvelike pomogne Školi koja je zaposlila neiskusnu tajnicu ili voditeljicu računovodstva. S poštovanjem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
58 Damir Mikolji PRILOG 1. Na Tribini o tajnicima škola u siječnju 2023. istaknuta je potreba da se normira što rade tajnici škola. Zahvaljujući ovom e-Savjetovanju, MZO je dobio kompletan preslik stvarnog stanja na terenu. Stanje je alarmantno i traži da se hitno poduzme prvi korak, odnosno da se u sljedećim Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propiše status stručnog/poslovodnog suradnika tajnicima škola i voditeljima računovodstva. Nakon analize svih argumentiranih prijedloga, potrebno je razraditi koeficijente na način da oni koji imaju više zaposlenika/učenika/programa/objekata/projekata imaju i viša primanja. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
59 Damir Mikolji PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
60 Damir Poljak PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Potrebno je izjednačiti status tajnika i voditelja računovodstva sa stručnim suradnicima i izjednačiti koeficijent s učiteljima i stručnim suradnicima, a koji je trenutno ponižavajući. Omogućiti napredovanja, isplatu prekovremenih sati, priznati državni stručni ispit/pravosudni ispit i samim time i rast koeficijenta. Mogućnost napredovanja ili rasta koeficijenta kroz dodatne poslove koji se nameću kao obavezni: službenik za zaštitu osobnih podataka, službenik za informiranje, osoba za prijavljivanje nepravilnosti, osoba za zaštitu dostojanstva, stručnjak zaštite na radu, polaganje certifikata za područje javne nabave, odgovornost za arhivu i obveza polaganja ispita za isto. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
61 Danijel Forjan PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Danijel Forjan, diplomirani učitelj RN s pojačanim programom iz predmeta informatika (trenutno na radnom mjestu učitelja informatike u zvanju savjetnika) Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
62 Danijela Balešić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
63 DANIJELA BUINAC PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Također, voljela bi istaknuti poseban položaj tajnika i računovođa u posebnim ustanovama koje rade isključivo po posebnom programu. Naši učitelji, stručni suradnici i odgojni učitelji imaju još veći koeficijent nego je to u redovnim školama. Imamo puno veći broj zaposlenih na puno manje učenika, i iako imamo potrebe za referentom, ne možemo ga dobiti jer je jedini kriterij broj učenika, a ne broj zaposlenih, kako bi trebalo biti. Moja škola ima 111 zaposlenih na 160 učenika. Molim da se malo pozabavite i tom tematikom. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
64 DANIJELA JURČIĆ PRILOG 1. Poštovani, krajnje je vrijeme da se položaj tajnika i voditelja računovodstva pomakne s mrtve točke. Kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu (pogotovo na određene dane u mjesecu...) i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad, trud i odricanje. Ne živimo svi u većim gradovima da možemo naći primjerenu zamjenu koja je osposobljena raditi posao tajnika/voditelja računovodstva i koja bi pristala raditi taj itekako odgovoran i zahtjevan posao samo na par dana, za plaću koju mi imamo. Godinama se naš dio posla zanemaruje i podcjenjuje. Uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni, upravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je protekom vremena sve veći. Konačno bi našu VSS, VŠS i SSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika (bilo financijskog, bilo pravnog). NAJMANJE što možete napravit je da nas izjednačite sa stručnim suradnicima. Neću vam sada ovdje kopirati opis svojeg posla, to bi i vi sami trebali znati, ta vi ste Pravilnik o djelokrugu rada tajnika i voditelja računovodstva... i donijeli. U srednjim i osnovnim školama raste svakim danom sve više i više opće nezadovoljstvo vašim odnosom prema nama, a mi smo prvi kojima se obraćate kada nešto trebate, kada nešto treba odraditi hitno, kada nešto treba provesti... ne stručnim suradnicima, ne pedagozima, ne psiholozima, ne knjižničarima, NAMA! A mi imamo volje, motivacije i zdravlja sve manje i manje. I zato vas molim da se naš status izjednači s onim stručnih suradnika, zatim da onima kojima ne date referenta, a za istog imaju uvjete, da im BAREM podignete koeficijent. Zamislite samo što bi se desilo da se tajništvo i računovodstvo dignu od svojih radnih mjesta, ma na samo dva tjedna?! Ne omalovažavam ničiji posao, no što bi se desilo da knjižničar ne dođe na posao dva tjedna, - baš ništa, barem ne ništa velikih razmjera, ali da nema nas, cjelokupno poslovanje škole bi stalo, ne bi bilo plaće, ne bi bilo nikakvih odluka, dopisa, natječaja, školskih odbora, razni rokovi bi se pregazili... Za nas je kao i za STEM grupu predmeta sve teže naći zamjenu, ako i uopće.... Ovo što vi iz godine u godinu s nama radite je sustavni mobbing. Za sada Vas molim još jednom, ne zaboravite na nas izmjenama ovog zakona i ispravite nepravdu koja se ponavlja godinu za godinom. Hvala! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
65 Danka Pažanin PRILOG 1. Količina prethodnih komentara je ukazala na veliki problem u administraciji škole te Vas molim da ih uzmete u obzir i ispravite dugogodišnju nepravdu. Podržavam prethodne komentare te ponovo ukazujem na potrebu izjednačavanja statusa tajnika škola i voditelja računovodstva sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
66 Dario Kovač PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene u smjeru usklađivanja demografskih kretanja pojedinih područja s upisnim kvotama u školama. Nerealno je očekivati da urbani i ruralni krajevi mogu upisati jednaki broj djece u svoje razrede i u OŠ i u SŠ. Na primjeru srednjih strukovnih škole u ruralnim područjima, to se posebno osjeti. Na primjer, u mojoj srednjoj školi imamo strukovno usmjerenje Agrotehničar, s normom upisa od 20 učenika. Ukoliko broj upisanih učenika bude ispod toga (a posebice ispod 15ak), veliki je rizik da Ministarstvo ne odobri razredno odjeljenje, koje sa sobom onda nosi čitav niz problema (s gubitkom norme i pune plaće nastavnika). Osobno, ne vidim problem i da naša škola svake godine upiše 10 učenika u navedeno usmjerenje i toliko svake godine izbaci na tržište. Jer, 10 novih OPG-ova na našemu prostoru godišnje je uistinu dovoljno. Znamo da moderna poljoprivreda teži komasaciji i kvaliteti. A upravo to trebamo poticati, a ne kvantitetu. Ovo je samo jedan primjer, a može se primijeniti i na druga usmjerenja. Također, kao predmetni nastavnik dvaju predmeta, plus razredništvo, svakako podržavam i administrativno rasterećenje školskih ustanova u vođenju pedagoške dokumentacije. E-dnevnik i e-matica se svakako mogu ispisati i pohranjivati u fizičkoj arhivi škole (ako za nju uopće ima i potrebe), čime bi se svakako rasteretili prosvjetni radnici. Zahvaljujem i srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na reformu strukovnog obrazovanja nisu predmet ovoga savjetovanja.
67 Dario Mamić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Djelokrug rada tajnika osnovnih škola uređen je Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima u osnovnoj školi. Sukladno istom, tajnici obavljaju normativno-pravne, kadrovske te opće i administrativno-analitičke poslove, vode dokumentaciju, pripremaju sjednice školskoga odbora, kao najvažnijeg tijela koje upravlja školom. Od 2014. godine u osnovnom školstvu uveden je niz računalnih aplikacija koje dodatno opterećuju administrativni rad tajnika. Iz godine u godinu opseg poslova tajnika u osnovnoškolskim ustanovama za odgoj i obrazovanje sve je veći i složeniji te zahtjeva visoku razinu informatičke pismenosti i rad sa različitim aplikacijama. Postalo je nemoguće određenu administrativnu radnju obaviti bez primjene modernih tehnologija odnosno računalnih programskih rješenja. Takvo gomilanje poslova nepravično je jer nije u skladu sa stvarnim opisom poslova i odgovornosti tajnika. U sadašnjem Pravilniku o djelokrugu rada tajnika, i važećem Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama poslovi tajnika gotovo da se i ne spominju, što je u potpunosti neprihvatljivo s obzirom na opseg poslova i odgovornost koju nosi posao tajnika škole. O ovom problemu se govori mnogo, no nikakve konkretne mjere od strane nadležnih institucija nisu poduzimane kako bi popravile položaj tajnika u osnovnom školstvu. Smatram da je potrebno inzistirati na uvrštavanju svih poslova, a naročito onih koji zahtijevaju rad s računalima, jer su isti utemeljeni i objektivni te predstavljaju rad koji je ustanovama prijeko potreban kako bi normalno funkcionirale. Osobno sam na vlastitu inicijativu i o svom trošku položio državni stručni ispit pred Ministarstvom uprave te stekao svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu i kvalifikaciju stručnog suradnika. Nadalje sam stekao uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu pred Ministarstvom rada i mirovinskog sustava. Također sam stekao svojim radom uvjerenje o položenom stručnom ispitu pred Ministarstvom kulture čime sam kvalificiran za rad djelatnika u pismohranama te za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva, a također posjedujem i ECDL diplomu kojom sam stekao kvalifikacije za rad na računalima. S obzirom na gore navedeno moram napomenuti da je napredovanje tajnika (kao mentora, pa i savjetnika) potrebno uvesti, s obzirom na sve opsežniji i zahtjevniji rad pogotovo vezan uz razne web aplikacije. Uspoređujući poslove tajnika prije 17 godina i danas, opseg poslova se izrazito povećao i to zahtjevnijim i odgovornijim poslovima rada na računalu, koje ću posebno istaknuti u daljnjem tekstu, nužnima za funkcioniranje ustanova kao što su: • Objava općih akata škole na web stranici škole • Elektronička komunikacija sudionika sudskih postupaka sa sudovima(e-komunikacija) • Objava natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama škole • Provođenje aktivnih mjera zapošljavanja korištenjem web aplikacije portal burze rada i web aplikacije e-građani • Obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu • Vođenje i ažuriranje podataka u web aplikaciji web obrasci Državnog zavoda za statistiku • Vođenje i ažuriranje podataka u web aplikaciji Središnji registar državne imovine • Vođenje urudžbenog zapisnika kroz web aplikaciju uredsko poslovanje SIGMA • Upravljanje nabavom udžbenika kroz web aplikaciju SIGMA • Vođenje i ažuriranje podataka u web-aplikaciji e-matica • Vođenje i ažuriranje podataka u web-aplikaciji e-dnevnik • Vođenje i ažuriranje podataka u web-aplikaciji LANA e-mirovinsko • Vođenje i ažuriranje podataka u web-aplikaciji e-zdravstveno • Vođenje i ažuriranje podataka u web aplikaciji FINA - Registar zaposlenih • Vođenje i ažuriranje podataka u CARNET aplikaciji • Sudjelovanje u projektu besplatne prehrane-online narudžbe • ISGE REGISTAR web aplikacija za gospodarenje energijom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine • Upravljanje elektroničkim oglasnikom javne nabave Prema svim nabrojanim poslovima stručan kadar treba motivirati, privući i zadržati, a primjeren je i jedini logičan način za postizanje gornjega tajnicima osigurati bolji status kroz Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima u osnovnoj školi, kroz Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i naposljetku kroz Zakon o odgoju i obrazovanju. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
68 Darko Ćoraš PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
69 Darko Maček PRILOG 1. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja na rukovodećim pozicijama sjede osobe koje dolaze s Učiteljskih fakulteta, Filozofskih fakulteta i koji već desetljećima blokiraju da se u zakonu status tajnika i računovođa unaprijedi s koeficijentima i mogućnosti napredovanja ili ako ne, da imamo veći koeficijent. Koliko su tajnici i računovođe izgubili samo na osobnom dohotku jer naš koeficijent VŠS i VSS i njihov VŠS i VSS nije isti, a imamo istu razinu obrazovanja. Boli njih džon što mi dolazimo s s Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Dok god učitelji koji rade u MZO ili po školama misle da mogu biti pravnici i ekonomisti, do tada se neće ništa promijeniti. Ovo e-savjetovanje je ionako jedna velika sprdaćina. Pozdrav kolegama u MZO s porukom "POČNITE ISPRAVLJATI NEPRAVDU KOJU DESETLJEĆIMA ČINITE TAJNICIMA I RAČUNOVOĐAMA" u sustavu obrazovanja. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
70 Darko Pušeljić PRILOG 1. Poštovani, Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, vodimo računa o pripravnicima, organiziramo rad školske kuhinje i tehničke službe, morali smo položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, od odlazaka na poštu do odlazaka na sud umjesto ravnatelja; a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
71 Darko Tukač PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, kako se radi o 16. izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od donošenja inicijalnog teksta, izmjene i dopune navedenog Zakona već nekoliko puta prolazile su kroz proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i nakon toga objavom izvješća o savjetovanju. Kroz navedene procedure savjetovanja gotovo uvijek se najveći broj komentara odnosio na pitanje statusa tajnika i voditelja računovodstava školskih ustanova u okviru djelovanja škole kao javne ustanove. Obzirom na navedeno, može se zaključiti kako ova grupa administrativnih djelatnika za školu kao javnu ustanovu obavlja izuzetno važne, kompleksne i odgovorne poslove te kako bi se njihovo statusno pitanje trebalo nužno riješiti. Glavni tajnici u tijelima državne uprave, agencijama, pa čak i pojedinim ustanovama rukovodeći su službenici u svojim organizacijama u kojima je struktura takva da su ovi djelatnici voditelji sektora, službi i odjela. Nasuprot toga u školskim ustanovama ovi poslovi kumulirani su u samo jednoj osobi, tajniku školske ustanove. Kolika je ovo disproporcija u obavljanju administrativnih poslova može se vidjeti kada podatke prikažemo u postotcima pa tako možemo zaključiti kako administrativno osoblje u školskim ustanovama čini tek oko 3% zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenika. Mislim kako je ovo raritet u javnoj službi te kako je gotovo nemoguće naći javnu ustanovu u kojoj samo oko 3% zaposlenika obavlja administrativne poslove za cjelokupnu ustanovu. Obzirom na navedeno trebalo bi iznaći načina da se poveća ukupan broj administrativnih djelatnika u školskim ustanovama, a tajnici školskih ustanova kao i voditelji računovodstava trebali bi imati status stručnog suradnika, podredno poslovnog suradnika, koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
72 Davor Jožić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
73 DAVOR KOLENO PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Kako sam predlagao u novom Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je vidim ispario i ovim putem predlažem ponovo da se napokon ovim izmjenama navedenoga Zakona promijeni da tajnik škole dobije status stručnog suradnika, te da njegovo radno mjesto glasi stručni suradnik tajnik kao što već imaju radna mjesta stručni suradnik pedagog, stručni suradnik knjižničar. OBRAZLOŽENJE: Već desetak godina se mi tajnici škola borimo da dobijemo status stručnog suradnika. Ne vidimo razloga ako je školski knjižničar dobio status stručnog suradnika, da sada tajnik škole ne dobije status stručnog suradnika donošenjem ovih izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao ili novoga Zakona koji je trebao biti donesen. Stručni suradnici sa VSS imaju kao i učitelji koeficijent 1,406, a stručni suradnici sa VŠS koeficijent 1,310. Tajnik škole sa VSS ima koeficijent 1,325 što bi bilo da dobije status stručnog suradnika i koeficijent 1,406 povećanje plaće za 6,1 %. Tajnik škole sa VŠS ima koeficijent 1,189 i sa statusom stručnog suradnika bi dobio povećanje plaće 9,5 % i koeficijent 1,310. Budući da svaka škola ima samo jednog tajnika, da bi se tu radilo o povećanju plaće odnosno koeficijenta od 6,1 % i 9,5 % da to nebi bio neki značajan trošak za Ministarstvo već samo dobra volja da se to napokon napravi. Slijedom navedenoga dajte tajnicima škole status stručnog suradnika jer kako sam naveo i prije ako je knjižničar u školi dobio status stručnog suradnika, ne vidim ni jedan razlog da to ne dobije tajnik škole. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
74 DAVOR KOLENO PRILOG 1. , 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Kako sam predlagao u novom Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je vidim ispario i ovim putem predlažem ponovo da se napokon ovim izmjenama navedenoga Zakona promijeni da tajnik škole dobije status stručnog suradnika, te da njegovo radno mjesto glasi stručni suradnik tajnik kao što već imaju radna mjesta stručni suradnik pedagog, stručni suradnik knjižničar. OBRAZLOŽENJE: Već desetak godina se mi tajnici škola borimo da dobijemo status stručnog suradnika. Ne vidimo razloga ako je školski knjižničar dobio status stručnog suradnika, da sada tajnik škole ne dobije status stručnog suradnika donošenjem ovih izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao ili novoga Zakona koji je trebao biti donesen. Stručni suradnici sa VSS imaju kao i učitelji koeficijent 1,406, a stručni suradnici sa VŠS koeficijent 1,310. Tajnik škole sa VSS ima koeficijent 1,325 što bi bilo da dobije status stručnog suradnika i koeficijent 1,406 povećanje plaće za 6,1 %. Tajnik škole sa VŠS ima koeficijent 1,189 i sa statusom stručnog suradnika bi dobio povećanje plaće 9,5 % i koeficijent 1,310. Budući da svaka škola ima samo jednog tajnika, da bi se tu radilo o povećanju plaće odnosno koeficijenta od 6,1 % i 9,5 % da to nebi bio neki značajan trošak za Ministarstvo već samo dobra volja da se to napokon napravi. Slijedom navedenoga dajte tajnicima škole status stručnog suradnika jer kako sam naveo i prije ako je knjižničar u školi dobio status stručnog suradnika, ne vidim ni jedan razlog da to ne dobije tajnik škole. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
75 DAVOR KOLENO PRILOG 1. Kako sam predlagao u novom Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je vidim ispario i ovim putem predlažem ponovo da se napokon ovim izmjenama navedenoga Zakona promijeni da tajnik škole dobije status stručnog suradnika, te da njegovo radno mjesto glasi stručni suradnik tajnik kao što već imaju radna mjesta stručni suradnik pedagog, stručni suradnik knjižničar. OBRAZLOŽENJE: Već desetak godina se mi tajnici škola borimo da dobijemo status stručnog suradnika. Ne vidimo razloga ako je školski knjižničar dobio status stručnog suradnika, da sada tajnik škole ne dobije status stručnog suradnika donošenjem ovih izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao ili novoga Zakona koji je trebao biti donesen. Stručni suradnici sa VSS imaju kao i učitelji koeficijent 1,406, a stručni suradnici sa VŠS koeficijent 1,310. Tajnik škole sa VSS ima koeficijent 1,325 što bi bilo da dobije status stručnog suradnika i koeficijent 1,406 povećanje plaće za 6,1 %. Tajnik škole sa VŠS ima koeficijent 1,189 i sa statusom stručnog suradnika bi dobio povećanje plaće 9,5 % i koeficijent 1,310. Budući da svaka škola ima samo jednog tajnika, da bi se tu radilo o povećanju plaće odnosno koeficijenta od 6,1 % i 9,5 % da to nebi bio neki značajan trošak za Ministarstvo već samo dobra volja da se to napokon napravi. Slijedom navedenoga dajte tajnicima škole status stručnog suradnika jer kako sam naveo i prije ako je knjižničar u školi dobio status stručnog suradnika, ne vidim ni jedan razlog da to ne dobije tajnik škole. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
76 Dejan Jurković PRILOG 1. Trenutni status tajnika i računovođa u školstvu je degradirajući, prvenstveno zbog koeficijenata koji su nemjerljivo niži u usporedbi s koeficijentima odgojno-obrazovnih radnika te nemogućnosti našeg napredovanja, uz kontinuirano povećanje opsega poslova. Također, sve se teže nalaze zamjene u slučaju odsustva tajnika i računovođa što jasno ukazuje na ozbiljnost situacije i nezainteresiranost kolega za rad u sustavu školstva. Po čemu se naš stupanj obrazovanja razlikuje od stupnja obrazovanja učitelja i stručnih suradnika? Mi nemamo "aktiv" iz kojega možemo naći zamjenu u slučaju opravdanog odsustva, niti imamo mogućnost korištenja godišnjih odmora prema našim željama, posebice preko ljetnih praznika. Mi smo pojedinačni izvršitelji u svojim odgojno-obrazovnim ustanovama te u slučaju naših izostanka, tko taj posao u školi može i zna odraditi, osim nas samih? Počnite napokon pravedno vrednovati rad tajnika i računovođa, a ne nas tretirati kao građane drugog reda. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
77 Deni Nikolić PRILOG 1. Poštovane, poštovani, ne znam od kuda bih krenula osim za početak da većina tajnika ima završen pravni fakultet koji je jedan od najtežih fakulteta u državi. Nadalje, tajnik je osoba koja radi sve najvažnije poslove, kao i računovodstvo vezano za financije. Tajnik je osoba kojoj se sve dostavlja, bilo vezano za njegov posao ili ne. Tajnik je često psihijatar, stručni suradnik, domar, dostavljač, nekad i računovođa pa skoro u nekim slučajevima i nastavnik. U svemu ovome, često se zaboravi da je radno vrijeme 8 sati i da svi prekovremeni sati neće biti plaćeni. Lako za novac, što je sa čovjekom. Ja mislim da tajnik ne bi trebao imati ovako jadan i mizeran koeficijent jer on ne radi jedan segment posla nego skoro sve. Što će se dogoditi sa školama kada tajnici više ne budu htjeli raditi, kada se na natječaje ljudi prestanu javljati. Što je sa svim mladim ljudima koji bi možda željeli, a neće jer s time ne mogu prehraniti ni sebe ni svoju obitelj. Od srca u ovom sustavu želim vidjeti promjenu. Podrška svima od Deni Nikolić, mag.iur. , tajnice Škole Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
78 DIANA GLIGORA PRILOG 1. Trenutni status tajnika i računovođa u školstvu je degradirajući, prvenstveno zbog koeficijenata koji su nemjerljivo niži u usporedbi s koeficijentima odgojno-obrazovnih radnika te nemogućnosti našeg napredovanja, uz kontinuirano povećanje opsega poslova. Također, sve se teže nalaze zamjene u slučaju odsustva tajnika i računovođa što jasno ukazuje na ozbiljnost situacije i nezainteresiranost kolega za rad u sustavu školstva. Po čemu se naš stupanj obrazovanja razlikuje od stupnja obrazovanja učitelja i stručnih suradnika? Mi smo nažalost nezamjenjivi, a plaćeni kad da nas u svakom trenu mogu zamijeniti. Visoka degradacija zbog malog broja računovođa i tajnika čiji glas se nažalost nikad ne čuje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
79 Dijana Margetić PRILOG 1. Poštovani, radim kao tajnica škole 30-tak godina i moram izraziti svoje nezadovoljstvo jer se poslovi iz dana u dan znatno povećavaju i gotove je nemoguće u potpunosti obaviti sve poslove koji se pred nas stavljaju. Mislim da nema smisla da se ponavljam s obzirom na ostale kolege koji su već nabrojili poslove koje obavljamo. U svim školama bez obzira na broj učenika, nužno je zaposliti administrativno-računovodstvene djelatnike koji će rasteretiti tajnike i voditelje računovodstva. Želite postići bolje i kvalitetnije obrazovanje, pristupačnost odgoju i obrazovanju ali za to su vjerojatno potrebni i kvalitetno odrađeni administrativno-računovodstveni poslovi u školi, a koje ne možete dobiti sadašnjim pristupom prema tajnicima i voditeljima računovodstva. Nažalost, devedesetih godina smanjeni su nam koeficijenti koji su bili izjednačeni s učiteljima i stručnim suradnicima i do danas nam nisu vraćeni što dovoljno govori o tome da smo degradirani. S nadom u poboljšanje statusa tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim školama, srdačno Vas pozdravljam . Dijana Margetić, tajnica u OŠ Vladimir Nazor Budinščina Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
80 Dijana Mihelčić Muhvić PRILOG 1. Poštovani, u analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
81 DOLORES PUJAS MAJUREC PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. se organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, ponavljam ono što je već napisano: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Također potrebno je kategorizirati školske ustanove( ovisno o svojoj veličini kod koje bi bilo mjerilo: broj učenika, broj zaposlenih, broj programa koji se provode ), a nastavno na kategorizaciju da se i drugačije vrednuje rad tajnika i računovođe. Realno nije isto raditi u školi sa 200 učenika i 50 zaposlenika i u ustanovi sa 900 učenika i 150 zaposlenika raspoređenih u više područnih škola. Naravno ne treba zaboraviti i na administratore i referente Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
82 Domagoj Ivanković PRILOG 1. Tajnicima i voditeljima računovodstva je potrebno omogućiti mogućnost napredovanja prvenstveno zbog toga što se zakoni i pravilnici mijenjaju na (polu)godišnjoj bazi, moramo biti u toku, moramo pohađati seminare, webinare, a ništa nam se ne uzima u obzir glede napredovanja. Zamjenu za svoj rad ne možemo naći jer se nitko ne može, a tko već nema iskustva u tom našem multiverzumu, snaći za našim radnim mjestom. Baratanje različitim programima na dnevnoj bazi (Registar zaposlenih, Lana, HZZ, HZZO, e-matica, Labis, urudžbeni, arhinet, CARNET sustavi...) uz sve ostale hitne, neplanirane, nepredvidive situacije, dopise, zapisnike, odluke, tako da na kraju dana više ne znaš što jesi, a što nisi napravio. Briga o radnicima, njihovim pravima, materijalnim (jubilarne, pomoći, prijevoz...), sistematski, razne evidencije, provođenje zaštite na radu, pristup informacijama, zaštita osobnih podataka i poslovi povjerenika za informiranje i slično, provođenje natječaja...nabava svega i svačega od čačkalice do lokomotive. To je postalo takvo žongliranje da kad bi se jednog od nas zaposlilo u nekom široko razgranatom, do u tančine segmentiranom sistemu moglo slobodno otpustit njih 90%...I to sve radimo za koeficijent 1.325, onaj od kojeg su nastavnici i stručni suradnici zapravo i krenuli u štrajk, a mi smo s tim štrajkom na njega došli (sramota što su sindikati to dopustili). Žalosno je što većina ostalog osoblja misli da se to sve nekako magično odradi, da iza svega toga ne postoji hrpa administracije, do detalja razrađenih procedura koje moraju bit 100% pokrivene papirologijom, za sve mora postojat pisani trag. Potrebno je zakonom izjednačiti naš status s onim stručnih suradnika, odnosno tajnicima i voditeljima računovodstava dodijeliti status stručnog ili poslovnog suradnika. Tajnici škola i voditelji računovodstva nemaju mogućnost napredovanja i njihov rad je vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika u školama. Razlog je potpuno ignoriranje poslovodne funkcije škole i nebriga o unutarnjim upravnim funkcijama školske ustanove. Jedna osoba kumulira sve poslove tajništva, a druga sve poslove računovodstva. To znači da je kompletna institucionalna memorija poslovnih procesa u dvjema osobama. Ako njih nema u školskoj ustanovi (zbog npr. bolovanja radnika), na tržištu ne postoji zamjena koja može samostalno preuzeti i obavljati sve te poslove zbog čega je dovedeno u pitanje poslovno funkcioniranje škole. Sustav mora predvidjeti mogućnost napredovanja tajnika škola i voditelji računovodstva, kako bi osobe koje su napredovale mogle pomoći drugim školama koji se nađu u ovakvim problemima. Bitno je istaknuti da ne postoji pripravništvo za radna mjesta tajnika škole i voditelja računovodstva, a početnici u školi nemaju sustručnjake već su prepušteni sami sebi. Bitan razlog zašto je potrebno predvidjeti mentoriranje kroz sustav napredovanja. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
83 DOROTEA PIKULA PRILOG 1. Poštovani, Slažem se sa svime što su kolege već napisali pa se ne bi željela puno ponavljati. Meni je jasno kako tajnici i voditelji računovodstva zajedno s ostalim administrativno tehničkim osobljem nisu nosioci procesa odgojno obrazovne ustanove ali školska ustanova bez nas teško može funkcionirati prema svima vašim zakonima, pravilnicima, uredbama i propisima. Posao tajnika i računovođa se konstantno povećava, zamjenu nam je nemoguće pronaći jer smo specifični i objasniti nekome što i kako se treba raditi je proces koji se ne može dogoditi preko noći… Uskoro će se dogoditi situacija kao što nema nastavnika matematike neće biti ni zainteresiranih kandidata za naša radna mjesta… Zar je toliko teško uvrstiti i nas u naš temeljni Zakon…Uvrstiti tekst „radnopravnog statusa radnicima u odgojno – obrazovnim ustanovama“ a ne izbaciti nas kao što se radi s tekstom „radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika“.. U nadi svjesnosti što i kako radimo i pod kojim rokovima te izjednačavanjem statusa koji zaslužujemo Srdačno vas pozdravljam Dorotea Pikula Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
84 Dragana Trutanić PRILOG 1. Poštovani, kao tajnica škole pridružujem se borbi za naš status, jer ono što nama samima i preostaje jest - borba. Nažalost smo već godinama zadnja rupa na svirali u čitavom obrazovnom sustavu, a istina je takva da preko nas svatko prelazi. Kako u samoj školi u neposrednom poslu, tako i u samom sustavu u našim pravima. Obveze su nam višestruko povećane i rastu iz godine u godinu. Apsolutno sve u školi prolazi preko ruku tajnika. U prvom redu bi trebalo objasniti zašto se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju, a isti se najavljivao na velika vrata. Nažalost, ispadne da su se tresla brda, a rodio miš. Zatim bi trebalo pristupiti izmjeni statusa tajnika i voditelja računovodstva - da imaju status kao i stručni suradnici, jer mi to zaista i jesmo. Već jednom takav status je i postojao (do 2013. godine). Sustav mora predvidjeti i mogućnost napredovanja tajnika škole i voditelja računovodstva. Zbog stalnih promjena, izmjena, novina, sada i uvođenja Cjelodnevne škole - potrebno je predvidjeti mentoriranje kroz sustav napredovanja. Shodno izmjeni statusa, potrebno je i izmijeniti koeficijent istima. Trenutni koeficijenti su u najmanju ruku sramotni, degradirajući i pokazuju da nije ista stručna sprema isto i vrednovana. Odgovornost na našim radnim mjestima je ogromna! Također je potrebno propisati da se poslovi tajnika škole i voditelja računovodstva obavljaju u punom radnom vremenu. Strašno je da postoje škole (a nema uporišta u nijednom zakonu) gdje zaposleni na tim radnim mjestima rade u polovici radnog vremena. Bez obzira na veličinu škole, izmjena i novih poslova ima na dnevnoj bazi sve više i više, te je potpuno van razuma da netko očekuje obavljanje tolike količine posla u tako kratkom vremenu. Na to se nadovezuje i pitanje prekovremenih sati koji se ne odobravaju tajniku i voditelju računovodstva. Štogod se u školi događa tu je tajnik - stojimo iza svakog učenika, iza svakog učitelja, izvršavanja sve više zadataka koji traže osnivači, pod 'ostale poslove' nam se daje puno onoga što mi i ne bi trebali raditi a radimo jer želimo da škola funkcionira, uz bok smo ravnatelju, a nemamo mogućnost zamjene kod bolovanja, na godišnji imamo pravo u dijelovima jer naravno, plaća se mora isplatiti. Ono što je majka u jednoj obitelji, to je tajnik u školi. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
85 Draženka Krajačić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Izostavljeni su tajnici škola i voditelji računovodstva. Također, dosadašnji Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 105. st.16 propisuje stručnu spremu tajnika odnosno uvjete za obavljanje tog posla. Poznato je da nekadašnji tajnici nisu imali završen pravni fakultet već nerijetko srednju stručnu spremu pa je donošenjem propisa o stručnoj spremi zatečenim tajnicima podignuta plaća jer su radili na poslovima koji zahtijevaju veću stručnost. Isto se nikada nije dogodilo s voditeljima računovodstva te mislim da je krajnje vrijeme da nam se posveti članak ili stavak u izmjenama Zakona, koji bi definirao: voditelja računovodstva kao zaposlenika koji radi u punom radnom vremenu, potrebnu stručnu spremu, zatim zaštitio zatečene voditelje računovodstva te povećanjem koeficijenta priznao našu stručnost (godine radnog iskustva kojima nadoknađujemo nedostatak odgovarajuće diplome). Krajnje je vrijeme da se konačno rad tajnika i računovođa u školama prizna i vrednuje. Kompleksan rad koji obavljaju tajnici i računovođe u školama već je dugo vremena podcijenjen i neadekvatno vrednovan. Opseg i složenost poslova iz godine u godinu se u tišini povećava na način da se svi poslovi koji se nemaju kome dodijeliti daju tajnicima i računovođama jer tko će ih drugi obavljati nego mi. Pri tome je edukacija za te poslove nedostatna ili je u većini slučajeva nema. Prisiljeni smo se snalaziti sami, tumačiti nejasne i dvosmislene propise i preuzimati rizik da donesemo krive odluke. Ono što ne stignemo obaviti za vrijeme radnog vremena obavljamo u prekovremenom radu koji nam, unatoč jasnom Zakonu o radu, nije priznat. Bez sposobnog tajnika i računovođe niti jedna škola ne može normalno funkcionirati a to se i vidi kad netko od nas ode na bolovanje. Poslovi koje u školama rade tajnici i računovođe u drugim javnim ustanovama i državnoj službi obavljaju posebne organizacijske jedinice koje imaju zaposleno i po nekoliko ljudi na tim poslovima. I sve to radimo za plaću koja je u odnosu na plaće nastavnika i učitelja znatno niža, bez ikakvih dodataka na rad, bez mogućnosti napredovanja, stručnog usavršavanja i priznavanja rada preko norme. Ovo je jedinstvena prilika da se naš rad prizna i vrednuje u skladu s našim kompetencijama i specifičnim znanjima koja imamo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
86 Draženka Krajačić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Potrebno je tajnicima i voditeljima računovodstva s višegodišnjim iskustvom na tim poslovima dodijeliti status mentora i savjetnika, iz razloga što mi to i jesmo, samo bez priznanja i bez naknade. Posebno je to evidentno kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega kojima je potrebno dugo vremena da savladaju sve zadatke navedenih radnih mjesta. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
87 Draženka Krajačić PRILOG 1. U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Izostavljeni su tajnici škola i voditelji računovodstva. Također, dosadašnji Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 105. st.16 propisuje stručnu spremu tajnika odnosno uvjete za obavljanje tog posla. Poznato je da nekadašnji tajnici nisu imali završen pravni fakultet već nerijetko srednju stručnu spremu pa je donošenjem propisa o stručnoj spremi zatečenim tajnicima podignuta plaća jer su radili na poslovima koji zahtijevaju veću stručnost. Isto se nikada nije dogodilo s voditeljima računovodstva te mislim da je krajnje vrijeme da nam se posveti članak ili stavak u izmjenama Zakona, koji bi definirao: voditelja računovodstva kao zaposlenika koji radi u punom radnom vremenu, potrebnu stručnu spremu, zatim zaštitio zatečene voditelje računovodstva te povećanjem koeficijenta priznao našu stručnost (godine radnog iskustva kojima nadoknađujemo nedostatak odgovarajuće diplome). Kompleksan rad koji obavljaju tajnici i računovođe u školama već je dugo vremena podcijenjen i neadekvatno vrednovan. Opseg i složenost poslova iz godine u godinu se u tišini povećava na način da se svi poslovi koji se nemaju kome dodijeliti daju tajnicima i računovođama jer tko će ih drugi obavljati nego mi. Pri tome je edukacija za te poslove nedostatna ili je u većini slučajeva nema. Prisiljeni smo se snalaziti sami, tumačiti nejasne i dvosmislene propise i preuzimati rizik da donesemo krive odluke. Ono što ne stignemo obaviti za vrijeme radnog vremena obavljamo u prekovremenom radu koji nam, unatoč jasnom Zakonu o radu, nije priznat. Bez sposobnog tajnika i računovođe niti jedna škola ne može normalno funkcionirati a to se i vidi kad netko od nas ode na bolovanje. Poslovi koje u školama rade tajnici i računovođe u drugim javnim ustanovama i državnoj službi obavljaju posebne organizacijske jedinice koje imaju zaposleno i po nekoliko ljudi na tim poslovima. I sve to radimo za plaću koja je u odnosu na plaće nastavnika i učitelja znatno niža, bez ikakvih dodataka na rad, bez mogućnosti napredovanja, stručnog usavršavanja i priznavanja rada preko norme. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
88 DUBRAVKA ADŽIĆ PRILOG 1. Predlažem,u vezi prava na korištenje godišnjeg odmora u osnovnim/srednjim školama i učeničkim domovima, da se razmotri mogućnost za računovođe, da koriste kolektivni godišnji odmor. Npr. u kolovozu, nakon roka za obračun plaće za srpanj. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
89 Dubravka Beraković PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se s komentarom koji je ostavio kolega Danir Mikolji te citiram njegov komentar: U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
90 DUBRAVKA IVANOVIĆ PRILOG 1. Postovani, Slazem se s prethodno izrecenim komentarima. Smatram da se tajnicima i racunovođama treba povecati koeficijent zbog slozenosti i opsega posla! Također ne treba zaboraviti i na administratore i referente! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
91 Dubravka Komušar PRILOG 1. U potpunosti se slažem sa svim komentarima i zahtjevima kolega računovođa i tajnika. U školi radim 30 godina na radnom mjestu računovođe, od vremena kada smo ručno obračunavali plaću, ručno vodili blagajnu, fizički skupljali novac za prehranu učenika, na pisaču mašinu pisali virmane, putne naloge i dopise, vodili evidencije prema HZMO-u i drugi institucijama. Danas imamo sve kompjuterizirano i automatizirano kroz razne programe i aplikacije i očekuje se da bi nam trebalo biti puno brže i lakše. No moram primijetiti da nam nije ni lakše ni brže, posla ima sve više i više, učestalo radimo od kuće obračune plaća, materijalnih prava, drugih dohodaka, razne izvještaje. Kada smo bolesni nema nas tko zamijeniti jer nitko nije upućen, ne mali broj puta na bolovanju radimo od kuće. Godišnji odmor se koristi u dijelovima jer obračune plaća ,te godišnje i polugodišnje izvještaje i izvršenja proračuna neće nitko napraviti osim nas. Mijenjamo kolege tajnike, za što nismo stručni kada nam se treba platiti prekovremeni rad, ali zato ravnatelji imaju obraza narediti da se kao posao mora odraditi. Zalažem se da se konačno rad vrednuje kako treba, da se povećavanjem obima posla povećavaju i koeficijenti naših radnih mjesta. Ističem također, da ima još dosta računovođa za SSS koje imaju oko 30 do 35 godina staža , sa znatno manjem koeficijentom, ali zato sa nimalo manjim obvezama od računovođa sa VŠS i VSS: Smatram da bi se tim računovođama trebalo u uvećati plaću prema opsegu posla i izjednačiti sa barem VŠS s obzirom za godine staža provedene u školstvu. Računovođa škole Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
92 Dubravka Komušar PRILOG 1. Čitanjem komentara kolega računovođa i tajnika , slažem se sa svim navedenim. Vrijeme je da se poboljša naš status. Od kada radim u školi, ne vidim pomak na bolje. Obim poslova i odgovornosti svakim danom je sve veći. Po meni je problem u sustavu obrazovanja. Naš status je degradirajući, zbog koeficijenata, zbog neplaćenih prekovremeni. Zamjenu je skoro nemoguće pronaći. Sada je prilika da se vrednuje naš rad i da tajnici i računovođe imaju status stručnog suradnika. Računovođa škole Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
93 DUBRAVKA ROVIČANAC PRILOG 1. Poštovani, posao tajnika škole zahtjevan je i važan za funkcioniranje škole i potrebno mu je podići koeficijent. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
94 Dubravka Trbušić PRILOG 1. Da li je moguće da i dalje, nakon toliko godina nepravde u poslovima i dalje nitko ne zna što radi voditelj računovodstva, pa ako u drugim službama, zdravstvo, gradovi , itd... posao rade po nekoliko ljudi po 8 sati dnevno, kako to zamišlja naše Ministarstvo i svi ostali da ja radim na 4 sata . a poslovi su isti , koji nisu vezani za broj učenika u školi . Vodi se da škola ima jednog voditelja računovodstva, pa zašto sam ja na 4 sata zaposlena onda? a takvih ima puno po školama . A o plaći da ni ne govorim, sve mlade , nove zaposlenike, ja podučavam, a imam SSS spremu i plaćena sam po toj maloj spremi, a ne po poslu koji odrađujem, a voditelj sam računovodstva. Tražim da se u školi poveća satnica sa 4 sata na 8 sati za voditelja računovodstva po školi, a isto tako da voditelj računovodstva bude plaćen prema poslu koji obavlja, a ne prema spremi. Slažem se da dobiju više zaposlenici što imaju veću spremu. Ali mi svi radimo isti posao i ja ih učim tom poslu. Imam 39 godina staža i 10 mjeseci . Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
95 Dunja Novaković PRILOG 1. Poštovani, smatram kao voditelj računovodstva da mi voditelji računovodstva škole i isto tako i tajnici škole imamo prenizak koeficijent s obzirom na obujam, odgovornost tj. vrstu posla te smatram da naš koeficijent treba izjednačiti sa koeficijentom stručnog suradnika tj. dati nam status stručnog suradnika te mogućnost napredovanja te plaćanje prekovremenih sati. Također, smatram da voditelji računovodstva i tajnici koji sami obavljaju posao rade i poslove računovodstvenog referenta i administrativnog radnika te da trebaju imati dodatak radi odgovornosti cjelokupnog funkcioniranja računovodstva i tajništva. S poštovanjem, Dunja Novaković Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
96 ELA KOVAČIĆ PRILOG 1. KOMENTAR: ELA KOVAČIĆ, predsjednica UTIRUŠ-a Obrazac prethodne procjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Poštovani Ministre! Postupak e-savjetovanja zamišljen je kako bi se zainteresirana javnost uključila i dala konstruktivne komentare te poboljšala tekst predloženog Zakona, akta.... U ovom slučaju ne vidim smisao tome jer popravljati i mijenjati nešto što je u temeljima naopako nema smisla i nalikuje na krpanju starog lonca. Ali evo dati ću komentar koji je više jedan vid mišljenja, apela i zamolbe ljudima koji će raditi na navedenim i predloženim izmjenama pa kroz ovaj moj komentar želim iskazati nezadovoljstvo svih tajnika i računovođa u školstvu, ali vjerujem i svih zaposlenih u sustavu na čijem ste čelu Vi. Sadašnje odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon) ne rješavaju sve uočene nedostatke koji sada postoje i koji su specifični za sustav odgoja i obrazovanja te je zbog kvalitetnijeg rješenja odredaba kojima se osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje propisuju potrebno hitno donošenje novoga Zakona, a ne Zakona o izmjenama i dopunama zakona jer takav Zakon neće pridonijeti kvalitetnijem uređenju sustava obrazovanja u RH. Nije sporna činjenicu kako je došlo do velikih promjena u sustavu, uz uvođenje novih kurikuluma, i uz smanjenje broja učenika zbog demografskih kretanja, te je potrebno hitno donijeti novi Zakon koji će omogućiti kvalitetniji odgoj i obrazovanja i bolje ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda uz racionalno korištenje postojećih resursa. Nije potrebno donošenje izmjena i dopuna Zakona kako bi se izvršilo usklađivanje pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji predviđa strukturnu reformu i modernizaciju sustava odgoja i obrazovanja kako bi se svim učenicima omogućio pristup kvalitetnom i učinkovitom sustavu odgoja i obrazovanja te osigurala veća zaposlenost pojedinaca s kvalifikacijama na svim razinama obrazovanja, već je potrebno donošenje novog Zakona koji će riješiti sve probleme koje imamo u sustavu obrazovanja. O kvaliteti obrazovanja više ne možemo govoriti jer sve češće se zapošljava nestručni kadar. Nestručni kadar urušava obrazovanje već godinama. S nestručnim kadrom dolazi i do uništenja budućih generacija što dovodi do toga da nemamo perspektivu u budućnosti. Potrebno je pod hitno početi se prilagođavati našim potrebama i stvarno stanje na terenu snimiti i odraditi na način da se ne uspoređujemo sa drugim zemljama već da kvalitetno riješimo probleme i ugasimo svakodnevne požare u svim školama RH. Poštovani Ministre! Školstvo je odavno izgorjelo. Ravnatelji škola kao stručni voditelji rade u nenormalnim uvjetima. Biti ravnatelj u školi u današnjim vremenima je jednako podvigu heroja. Ravnatelji teško mogu naći stručno nastavno osoblje. Sve više i više ne mogu organizirati nastavu, a da je stručno zastupljena. Sama deformacija Zakona o radu i sklapanja tri uzastopna ugovora na određeno štetna je i nije prilagođena za sustav školstva. Zakonom uredite: - Nezaposlenom nastavnom kadru zakonski omogućite da se prekvalificiraju i budu stručni u radu na drugim poslovima, odnosno stručni za druge predmete ukoliko ne postoji način da se zaposle na poslovima za koje su kvalificirani. Jeste se pitali kako je teško naći učitelja matematike, fizike, biologije, kemije? - Zbog višegodišnjeg teškog zapošljavanja nastavnog osoblja uredite da se školovani kadar RH zaposli i time dajte na značenje svima koji imaju diplomu. Čemu studiranje i diploma kad takvi ljudi sve više odrađuju druge poslove, a ne one za koje su se školovali. - U sustavu obrazovanja rade i drugi ljudi. Postoje i druga radna mjesta. Postoje tajnici i računovođe. Postoje školovani radnici / nenastavno osoblje/ koji imaju diplomu i imaju znanje koje iziskuje veliko poznavanje sustava i propisa. Tajnici i računovođe nemaju mogućnost napredovanja. Nemaju mogućnost da iziđu iz sjene. Prenatrpani su poslovima koji se svakodnevno gomilaju. Nemaju normu. PRAVILNIKE O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA TE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM I POMOĆNIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U OSNOVNOŠKOLSKOJ USTANOVI I SREDNJEŠKOLSKOJ USTANOVI .... niste prilagodili stvarnom stanju te ih je potrebno donijeli što hitnije. Još uvijek je na snazi stari, prastari. Na tržištu rada tajnici i računovođe su teško zamjenljivi, a Vi ih ne prepoznajete. Vi ih ne primjećujete. Ti ljudi su se masovno odazvali i sada na e Savjetovanje. Odazvali su se sada kao i uvijek. Ostavljaju komentare i mole za pomoć. Mole da ih uočite. Uočite ih! To su ljudi koji primjenjuju zakone. Pravno i računovodstveno vode školu i pomažu ravnateljima u svakodnevnom radu. Donesite novi Zakon i uredite školstvo jer škole su tvornice naše budućnosti. Budućnosti moje i Vaše, budućnosti naše djece. Nama je stalo do budućnosti, a Vama? Postoje ljudi koji će s lakoćom odraditi novi Zakon. Dajte priliku obrazovnim ljudima da odrade svoj posao za koji su se školovali jer oni to znaju. Ja sam članica radne skupine za izradu novog Zakona koja se još uvijek pita što je radila kao član radne skupine prošle godine a da Zakon nije donesen nego se donose izmjene. I da Vam pravo kažem, ne znam što bi rekla kad mi takvo pitanje postave ljudi iz sustava, moje kolege. Članovi radne skupine u kojoj sam i sama bila član bili su izuzetni profesionalci u svom poslu. To su ljudi koji žive sustav i kojima je stalo da sustav radi kako treba. Osjećali su svaki članak i vidjeli ga u primjeni. Što se dogodilo? Gdje je nestao prijedlog NOVOG ZAKONA? U nadi kako sve naprijed rečeno nećete shvatiti zlonamjerno i kako ćete ovaj komentar shvatiti kao vapaj, veselim se Vašem pozivu i volonterskom radu u izradi novog Zakona uz aktivne članove UTIRUŠ-a. UTIRUŠ podržava sve napisane komentare pristigle u e Savjetovanju koje su kolege i kolegice napisali. Svi imamo jedinstveni cilj, a to je sređeni sustav. Zakon je kamen temeljac kojeg želimo što prije dobiti na način da se može primijeniti, da je jasan i da za svakoga vrijede ista pravila. Bojim se da više nemamo vremena. Vrijeme je isteklo, budućnost je već tu. Ela Kovačić, predsjednica Udruge tajnika i računovođa u školstvu Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
97 Ema Ćurković PRILOG 1. Poštovani, smatram da je potrebno poboljšati status tajnika i voditelja računovodstva u školama. Količine zahtjeva i zadataka konstantno rastu, a plaća i koeficijenti ne prate povećanje opsega poslova. Predlažem da se koeficijenti tajnika i voditelja računovodstva izjednače s koeficijentom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
98 EMIL ERIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Radim kao voditelj računovodstva jedne manje srednje škole na pola radnog vremena već gotovo tri godine. S vremena na vrijeme uspijem naći poneku nadopunu satnice, i rad na 4 h u nekoj drugoj školi (ili posao drugog tipa) budući da zbog broja učenika računovođa vrlo vjerojatno u ovoj školi neće nikad imati puno radno vrijeme. Što je po meni suludo, jer u istoj školi pedagog ima puno radno vrijeme na isti broj učenika, no to je za neku drugu raspravu u kojoj mogu samo izgubiti jer se protiv MZO očito ne mogu boriti. Pitao bih to na seminaru, bez ikakve namjere da obezvrijedim rad kolegice, no zanimaju me kriteriji po kojem se određuje. Uvijek se može dati otkaz i prijeći na drugo radno mjesto, ali to je moja stvar i problem druge vrste. Ono što želim reći je, kao i svi kolege, smatram da je koeficijent tajnika i računovođe izuzetno podcijenjen od strane nastavnog osoblja, ali i u globalu. Od pitanja "A jel vi onda ne radite preko ljeta" svakom tajniku, a pogotovo računovođi se diže kosa na glavi, nemamo nikakav sindikat kojim bi se izborili za svoja prava jer nas je premalo, bez obzira na to što su tajnik i računovođa osnova funkcioniranja svake škole. Svaki kolektivni ugovor potpisuje se u korist nastavnog osoblja, a administrativno osoblje je tu kao nužno zlo. Obujam posla se povećava, pritisak raste i svaka greška se skupo plaća. Prošao sam već nekoliko inspekcija u relativno kratkom radnom vijeku i ono što sam vidio jest da se rad profesora ne kontrolira, da svaka inspekcija bez obzira o čemu se radi na kraju završi kod tajnika (posebno se kontroliraju odluke i dokumenti tajničkog dijela posla) i računovođe, te da se u globalu jedino mi preznojavamo oko toga kakvu će nam grešku pronaći. A pronaći će jer savršen nije nitko. Profesori se znoje u jednom jedinom slučaju, a to je do trenutka kad vide hoće li im biti puna satnica. Postoji vjerojatno jako dobar razlog zašto tajnici i računovođe nikad ne pozivaju inspekcije, a to je još jedno od pitanja koje bih postavio na seminaru. Kao netko tko je radio u tri županije, išao po šumama i gorama da bi u znak zahvalnosti dobio podcjenjivanje i omalovažavanje, ono što svima iskreno želim je, prvo, da nikad ne morate raditi ovaj posao na dva mjesta, na dvije škole, a drugo, da budete pošteno plaćeni za svoj rad i imate izjednačen koeficijent s nastavnim osobljem jer mnogi od Vas to itekako zaslužuju. Za sve one strepnje, suze, iščekivanja što i kako, neprospavane noći. Za svakog savjesnog tajnika i računovođu koji se brine o funkcioniranju škole, umjesto da stalno ispituje za dodatke, prava i rečenice u kolektivnom ugovoru koji se odnose na njih. Hvala na čitanju i nadam se dobiti neke od odgovora na ova pitanja u Vodicama. Lijep pozdrav svima :) Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
99 EMINA BELIĆ PRILOG 1. 1. Vrednovati OPSEG posla za administrativno osoblje. 2. IZJEDNACAVANJE radnog mjesta sa strukom, strucnim suradnikom, profesorom za administrativno osoblje. 3. Suradnja UNUTAR drzavne uprave 4. PRIZNAVANJE rada i DODAVANJE koeficijenta administrativnom osoblju škole koja u svom sastavu ima i učenički dom, jednako kao što ravnatelji imaju priznat rad i koeficijent. 5. Isplata na placu za svaki pojedini EU projekt i trazenje privole administrativnog osoblja zeli li sudjelovati u EU projektu jer se u EU projekte ulazi dobrovoljno ne na silu i svaki EU projekt u sebi ima osigurana novcana sredstva za obracun1 i administraciju tj racunovodju i tajnika, a ne da sredstva dobija netko drugi. Nismo u robovlasnickom sustavu. Ukoliko se projekti ne uvrste u place administrativnog osoblja to vise ne moramo raditi. 6. Pravo na isplatu prekovremenog rada Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
100 Gabrijela Palajsa PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svime što su naveli kolege tajnici, računovođe i administrativno računovodstveni referenti u prethodnim komentarima. Nisam dugo u sustavu obrazovanja ali u ovom kratkom vremenu nisam zadovoljna. Smatram da je posla i odgovornosti sve više i nemamo dovoljno vremena kvalitetno se posvetiti određenom poslu i sve to za vrlo male plaće. Mislim da uz izjednačavanje statusa a samim time i povećanje plaća treba poraditi i na povećanju djelatnika kako bismo mogli normalno funkcinirati(npr.bolovanje, godišnji odmor). Apeliram na izjednačavanje statusa tajnika i voditelja računovodstva sa statusom stručnog suradnika. Srdačan pozdrav, Gabrijela Palajsa Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
101 GORANA DUMANIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim prethodno izrečenim komentarima svojih kolega. Izjednačavanje statusa tajnika i voditelja računovodstva sa statusom stručnog suradnika je neophodno. Smatram izrazito nepravednim, te diskriminirajućim činjenicu što su tajnici i voditelji računovodstva plaćeni po manjim koeficijentima od nastavnika i stručnih suradnika, a odgovornost i obim posla im se neprestano povećava. Također smatram nepravednim nemogućnost napredovanja na našim radnim mjestima, kao i nemogućnost plaćanja prekovremenih sati ili rada iznad norme, jer sve spada u našu normu. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma pravnog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
102 GORANA VIDOŠ GRGUREVIĆ PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, ponavljam što je već napisano: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. posao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Tajništvo i računovodstvo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
103 Gordana Pavičić PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika i računovođa škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici i računovođe škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Sve navedene poslove tajnici i računovođe škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva i računovodstva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela. Tajnici i računovođe škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika i računovođe škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
104 Gordana Vodeničar PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, smatram da se ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi trebalo dotaknuti ne samo radno-pravnog statusa odgojno-obrazovnih djelatnika već i tajnika školskih ustanova i voditelja računovodstava. Naime, kao što su učitelji nositelji odgojno-obrazovnog procesa u školama tako su i tajnici i računovođe nositelji pravnih i ekonomskih procesa unutar jedne ustanove. Kako bi jedna ustanova mogla pravilno funkcionirati bitni su tajnici i računovođe jednako tako kao i učitelji. Smatram da naš koeficijent radnog mjesta mora biti izjednačen s koeficijentom radnog mjesta učitelja s obzirom na činjenicu da oba radna mjesta zahtijevaju visoku stručnu spremu za obavljanje posla. Bilo bi krajnje vrijeme da se ispravi ta nepravda učinjena tajnicima i računovođama. Naš posao nije samo "izdavanje učeničkih potvrda" ili "obračun plaće". Naš posao je daleko zahtjevniji i odgovorniji od toga. Naravno da postoje razlike između škola i posljedično tome i obima posla, ali onaj početni koeficijent za radno mjesto tajnika ili računovođe mora biti isti kao i za radno mjesto učitelja. Da ne govorim o mogućnosti napredovanja tajnika i računovođe , također da tajnici i računovođe mogu imati svoje mentore u prvoj godini zapošljavanja, a ne da su prepušteni sami sebi i da se snalaze kako znaju. G. Vodeničar Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
105 Helena Devčić PRILOG 1. Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve žive i nežive kadrovske poslove, a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom nastavnika/stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je sve veći. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika (bilo financijskog, bilo pravnog), i sva prava koja taj status sa sobom donosi (od koeficijenta do mogućnosti napredovanja!) Vratite dostojanstvo tajnicima i računovođama! Molim Vas da ne odgovarate u stilu ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje koje mora biti riješeno ovim izmjenama! Tajništvo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
106 Hrvoje Romstein PRILOG 1. Kopiram navode kolega koji su prethodno pisali. Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
107 Igor Prašnikar PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani podržavam izmjene i dopune zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, jer su u skladu sa novim izazovima i potrebama u osnovnoškolskom i srednješkolskom obrazovanju. Demografske kretanja, suvremene potrebe na tržištu rada iziskuju i nove kompetencije kod učenika. Radim u srednješkolskom obrazovanju i vidim da određeni broj učenika srednješkolske dobi nikada ne završi srednju školu, time nema kvalitetan i svrsishodan pristup tržištu rada u 21. stoljeću. Mislim da bi škola morala biti dostupna svima i svakom učeniku pružila jednake šanse za njen završetak. Malo preslobodno i predaleko razmišljam, ali se toplo nadam da ću doživjeti vrijeme kada srednja škola postane obavezna u RH, jer će tada veliki broj mladih ljudi, koji sada ne završavaju srednju školu, biti u mogućnosti jednako se natjecati sa svima na tržištu rada, Do tada, svaki ovakav zakon , je iskorak ka dostupnosti i pristupačnosti kvalitetnom odgoju i obrazovanju. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
108 INES GAVRAN PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
109 Ines Rajčić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U potpunosti se slažem sa komentarima koje su kolege prethodno komentirali, a tiču se tajnika i voditelja računovodstava u školama. Naše diplome ne vrijede kao one od drugih zaposlenika u školama, a smatra se i da naš posao nije toliko bitan niti opsežan. Možda bi se nešto i poduzelo u vezi nas da se i ostali zaposlenici škole uključe i komentiraju naš status. Možda da se i sindikati zauzmu za nas ne bi bilo loše. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
110 Ines Sajko PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem '' radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
111 Ines Šitum Kulić PRILOG 1. Poštovani, u analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika'', no nigdje se ne spominej status tajnika i voditelja računovodstva u školama te činjenica da se naš rad i trud konstantno podcjenjuje. Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. posao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Mi smo oni koji "nose" poslovne procese škole, pratimo promjene, izmjene i dužni smo postupati prema njima te upućivati kolege nastavnike u iste, dok nam se opseg posla konstantno povećava, a ne odobrava se zapošljavanje administrativnih radnika/ računovodstvenih referenata što znači da je u školama koja nemaju ta radna mjesta pritisak na tajnike/voditelje računovodstava još i veći. Bilo bi korektno da se ispravi nepravda učinjena 2013. godine te se pristupi rješavanju problema koeficijenta. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
112 Irena Miškulin PRILOG 1. Poštovani, Slažem se sa svime što su kolege već napisali pa se ne bi željela puno ponavljati. Posao tajnika i računovođa se konstantno povećava, zamjenu nam je nemoguće pronaći jer smo specifični i objasniti nekome što i kako se treba raditi je proces koji se ne može dogoditi preko noći… Nemogućnost odlaska na bolovanje, nemogućnost korištenja godišnjeg odmora u cijelosti, nemogućnost naknade za odrađene prekovremene sate, nemogućnost napredovanja...same nemogućnosti ! Uskoro će se dogoditi da neće biti ni zainteresiranih kandidata za naša radna mjesta…a škole bez nas ne mogu funkcionirati. Zar je toliko teško uvrstiti i nas u NAŠ temeljni Zakon…? Uvrstiti tekst „radnopravnog statusa radnicima u odgojno – obrazovnim ustanovama“ i izjednačiti naš koeficijent sa koeficijentom stručnih suradnika i nastavnika. S poštovanjem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
113 ITIJA MITER PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Trenutni status tajnika i računovođa u školstvu je degradirajući, prvenstveno zbog koeficijenata koji su nemjerljivo niži u usporedbi s koeficijentima odgojno-obrazovnih radnika te nemogućnosti našeg napredovanja, uz kontinuirano povećanje opsega poslova. Obim naših poslova je sve veći, učenika, razrednih odjela i nastavnog osoblja sve više. Jedna osoba u tajništvu i jedna u računovodstvu obavlja poslove koje u nekim tvrtkama obavlja čitav "tim" ljudi. Sve mora funkcionirati i radi hitnosti odrađivanja poslova radi se prekovremeno, ili se ostaje nakon radnog vremena, ili se radi vikendom od kuće. A prekovremeni rad se na našim radnim mjestima ne plaća!!! Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo već navedenu problematiku: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Kao prijedlog kopiram kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Posebno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. S poštovanjem! Tajnica osnovne škole Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
114 Iva Palčić Strčić PRILOG 1. Poštovani, želim vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (članka 105., stavka 6, točke a i b, na snazi od 4. 8. 2018. godine), stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar učiteljskih studija koji nema pravo biti pozvan na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na učiteljskim fakultetima, za njih izdali dopusnice, učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju prava stečena diplomom. Apsurd je još veći uzimajući u obzir činjenicu da Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika te time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava, što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Iva Palčić Strčić, učitelj savjetnik Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
115 IVA PEREKOVIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, smatram da bi tajnici i voditelji računovodstva trebali imati veći koeficijent na osnovu onoga što rade i koliko rade. Pogotovo ukoliko gledamo razinu obrazovanja, učiteji/nastavnici imaju veće koeficijente za istu razinu obrazovanja. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
116 IVA ŠTEFANIĆ HLAČA PRILOG 1. Poštovani, najprije ću iskomentirati radno-pravni status tajnika i voditelja računovodstva koji je u potpunosti zanemaren kao da nismo dio školskih ustanova, a bez ovih radnih mjesta škole ne bi mogle funkcionirati. Taj problem je vidljiv u svakodnevnim životnim situacijama kada tajnik ili računovođa mora na bolovanje jer najčešće nema osoba koje bi ih mijenjale, ili nema adekvatnih osoba koje bar nešto znaju o radu u školi da mogu „uletit“ na hitnu zamjenu, pa vrlo često tajnici i računovođe rade dok su na bolovanju jer radi se o poslovima koji ne mogu trpjeti odgodu. Nema ni godišnjeg odmora bez laptopa i Fininog certifikata. Nažalost nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od nastavnika i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja, koliko god radili i koliko god se dodatno educirali i potvrda sakupili. Opseg naših poslova je svakim danom sve veći i naša zaduženja samo rastu, sve su raznovrsnija i nema im kraja. Znam da pitanje koeficijenta nije stvar ovog zakona već drugih propisa, no činjenica je da imamo istu razinu obrazovanja kao nastavnici i stručni suradnici kao i da je količina poslova koje smo dužni odrađivati, mada primarno možda nisu u našem djelokrugu, enormno narasla, a svaki taj posao nije opcija već obaveza škole i mi ga moramo odraditi, a rasterećenja u ostalim dužnostima ne možemo imati. U školi je jedan tajnik i jedan voditelj računovodstva, škole nisu institucije u kojima postoje odjeli za pravne poslove, odjeli za kadrovske poslove, odjeli za financije, odjeli za nabavu, odjeli za odnose s javnošću itd. pa da u ti odjelima radi nekoliko osoba koje dijele posao. Ne, tajnik je jedan i voditelj računovodstva je jedan i sve odrađuju sami. Sve poslove jednog odjela-sami. S obzirom na navedeno smatram da vrednovanje radnog mjesta tajnika škole ne smije vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Molim vas da naša radna mjesta izjednačite sa stručnim suradnicima, nazovite ih kako god želite, ali da budemo izjednačeni i da se ova nepravda napokon ispravi. Što se tiče ostalog dijela, slažem se s jednim komentarom da bi trebalo staviti naglasak i na nadarenu djecu, da bi se trebalo jasnije odrediti tko, što, koliko i kako bi trebao voditi djecu iz različitih područja nadarenosti. Postoje škole koje imaju dodatne programe kojima se potiču potencijalno darovita djeca, koje provode učitelji i stručni suradnici vjerujem dobrovoljno i bez dodatne naknade, i to je za svaku pohvalu, ali bilo bi jako dobro kada bi se rad s takvim učenicima i propisao, jer tada bi bili sigurni da će nadarena djeca unutar školskog sustava biti adekvatno usmjerena i poticana. Možda se varam, ali čini mi se da su trenutno njihove potrebe unutar školskog sustava zanemarene, a nemaju svi roditelji mogućnost upisivati djecu na vanškolske programe i aktivnosti koje potiču darovitost niti ih svi gradovi/sela u RH nude. I još samo da se dotaknem ugovora o radu, Zakonom o radu je propisan maksimalan broj ugovora na određeno koji se može sklopiti s radnikom, ali u školi ima situacija kada se na natječaj jako dugo vremena ne javi stručna osoba tj. nitko se javi pa postoje situacije da se ugovor na određeno do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaju u roku od 5 mjeseci mora sklapati više puta od Zakonom o radu dozvoljenog. Sigurno još postoji takvih sličnih situacija u kojima se može probiti maksimalan broj ugovora o radu na određeno vrijeme jer svaka škola ima nekih svojih specifičnosti pa bi bilo dobro da se i taj dio regulira kako ne bismo bili u neskladu sa Zakonom o radu. S poštovanjem, Iva Štefanić Hlača Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
117 IVA VULETIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Krajnje je vrijeme da se status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika, te da nam se omogući napredovanje. Nakon 19 godina rada u školstvu, smatram da smo diskriminirani, počevši od neplaćanja prekovremenih sati, koeficijenta, nemogućnosti napredovanja pa na dalje. Opseg poslova je svake godine sve veći te postaje neizdrživo raditi. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
118 IVAN ĆUĆA-ŽENTIL PRILOG 1. Čitajući komentare kolega tajnika i računovođa, uistinu nema potrebe napisati išta drugo osim onoga što je već napisano. Ostaje samo nada da će oni koji ovo trebaju pročitati, ovo i razumjeti. Nažalost, povijest je pokazala da najčešće od toga nema ništa. Zakonodavac i Ministarstvo očigledno nemaju problem sa diskriminacijom administrativnog osoblja u školama, nejednakom plaćom za jednaki rad, itd. Ono što hoćemo je status koji imaju stručni suradnici u školama i koeficijent koji imaju u školama učitelji, nastavnici, stručni suradnici. Gospodo, podatke imate; znate koliko je zaposlenih na kojim radnim mjestima, pa vam zdrav razum može reći da ovakvo traženje nije nikakav teret za Ministarstvo, proračun i sl. Pa zašto je to tako onda? Jer zakonodavca nije briga, jer Ministarstvo nije briga. Sve dok im stižu kojekakve tablice, izvješća i ostale svakakve gluposti. Gospodo, škola kao ustanova funkcionira JEDINO I ISKLJUČIVO zato jer tajnici i računovođe svoj posao odrađuju i dalje, bez obzira na diskriminaciju, nejednakost, preopterećenost, itd. Kad gospodi u Ministarstvu jedan dan bude malo preteško na poslu, odmah se nađe nečiji rođak, nećak, kum za novog pomoćnog udarača pečata. Za takve se ima za plaću. Kad administracija u školama puca po šavovima od posla, pa traže administrativnog referenta, onda ne može; nema se love...Pravda se Odlukom o zabrani zapošljavanja (koja vrijedi samo za nas male, dok za političku kastu u Ministarstvima, Županijama ne vrijedi, naravno)... Jučer mi ulazi učitelj u ured (zaposlen na puno radno vrijeme ,neodređeno!!), oko 14.45, pa kaže "Još si uvijek tu? Ja ne bi mogao zamisliti raditi 8 sati..". Evo, gospodo, to vi plaćate. Ako želite i dalje uživati u diskriminaciji i nejednakosti administracije u školama, samo naprijed...Ako ne, ajde konačno izvucite glavu iz pijeska i dajte nam ono što nas pripada: jednaki status, jednaka plaća i jednaki koeficjent za jednaki rad!! Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
119 Ivan Jažić PRILOG 1. Tajnici škola i računovođe moraju imati status stručnog suradnika kojega su izgubili političkom odlukom iz 2013. godine. Moramo dobiti natrag koeficijent 1,406 koji opravdava složenost poslova koju obavljamo. Nadalje, tajnici i računovođe škola nemaju mentora koji ih uvodi u radni proces već su prepušteni vlastitom snalaženju i improvizaciji. Mislim da su diplome dva od najvažnijih fakulteta u državi u ovom slučaju pravnog i ekonomskog u sustavu školstva toliko podcijenjene, čemu u prilog ide činjenica da se na natječaje za tajnike i računovođe škola skoro nitko više i ne javlja, a oni koji se jave ostanu jako kratko kad vide koliko je nesređen sustav u kojemu rade. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
120 Ivan Jurić PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
121 Ivan Štefančić PRILOG 1. U sustavu obrazovanja rade „Voditelji računovodstva školske ustanove“ koji uz pomoć tajnika vode školu. Voditelji računovodstva najčešće rade sami bez računovodstvenog referenta te je kompletno financijsko poslovanje škole na njima. Jednom prilikom radio sam popis poslova koje obavljam i ostao sam zatečen. Budući da u računovodstvu radim sam (Srednja škola od cca 500 učenika) obavljam sljedeće poslove: 1.Knjiženje poslovnih promjena kroz dnevnik i glavnu knjigu slijedom vremenskog nastanka na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava te kontrola istih (računi, izvodi iz banke…) 2.Vođenje pomoćnih knjiga, odnosno analitičkih knjigovodstvenih evidencija a) dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti b) kratkotrajne nefinancijske imovine (zalihe materijala, sitan inventar) po vrsti, količini i vrijednosti c) vođenje knjige izlaznih računa i obračuna potraživanja d) unos i knjiženje ulaznih računa 3. Matematička provjera ulaznih računa 4. Praćenje likvidnosti 5. Plaćanje obveza 6. Izrada izlaznih faktura te praćenje naplate istih 7. Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstava za rashode (Osnivač) 8. Izrada svih statističkih izvještaja 9. Blagajničko poslovanje (uplatnice, isplatnice) 10. Blagajničko poslovanje – knjiženje blagajne 11. Izdavanje putnih naloga 12. Vođenje evidencije izdanih putnih naloga, obrada, te isplata naknada po istima 13. Obračun i isplata plaće i ostalih naknada a) osnovna plaća b) bolovanja na teret poslodavca c) smjenski rad, prekovremeni rad… d) posebni uvjeti rada e) bolovanje preko 42 dana f) izrada obrasca i zahtjeva za refundaciju od HZZO-a g) naknada za trošak prijevoza h) jubilarne nagrade, otpremnina, pomoći… i) obračun i isplata ostalih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora (prijevoz zaposlenika) 14. Obračun i isplata ugovora o djelu i autorskog honorara 15. Sastavljanje i slanje JOPPD obrasca – Porezna uprava 16. Vođenje IP kartica zaposlenika 17. Vođenje poreznih kartica 18. Praćenje zakonskih propisa posredstvom literature i seminara 19. Računovodstveni poslovi – Pomoćnici u nastavi (isplata plaće, knjiženje, izvještaj) 20. Računovodstveni poslovi – Erasmus 21. Rad u aplikaciji E-TUR, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, isplata prijevoza djece s posebnim potrebama… 22. Kontakti s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Osnivačem, FIN-om, Bankom, Poreznom upravom... 23. Praćenje potrošnje energije, rashoda i prihoda. 24. Izrada rebalansa financijskog plana s projekcijom 25. Izrada rebalansa plana nabave s projekcijom 26. Izrada financijskog plana s projekcijom 27. Izrada plana nabave s projekcijom 28. Sastavljanje financijskih izvještaja + obrazloženje (4 puta godišnje) 29. Izvještaj o izvršenju financijskog plana + bilješke (2 puta godišnje) 30. Poslovi vezani za zaključivanje poslovnih događaja s danom 31. 12. 31. Obračun poreza na dohodak s plaćom za studeni za sve djelatnike 32. Pripremanje popisa imovine i obveza te evidentiranje promjena na imovini i obvezama na temelju izvještaja članova popisnog povjerenstva 33. Otvaranje nove poslovne godine: a)zaključivanje glavne knjige i pomoćne knjige b)izrada poreznih kartica te potvrda za porezne urede c) usklađivanje inventurnih lista s financijskim karticama d) usklađivanje inventure sa stvarnim stanjem e)obračun amortizacije OS i knjiženje iste f)knjiženje otpisa osnovnih sredstava i sitnog inventara g)zaključivanje poslovne godine h)izrada podataka za izradu završnog računa i)unos podataka u računalo 34.Ostali poslovi na zahtjev ravnateljice, ministarstva, županije, grada… Želim napomenuti kako je opseg posla jako velik i više se ne može izdržati takav tempo. Razborito bi bilo povećati koeficijent zbog složenosti poslova, uvesti mogućnost napredovanja. S obzirom da sam u kontaktu s velikim brojem voditelja računovodstva želim napomenuti kako većina odlazi iz škola i za njih je vrlo teško naći zamjenu (natječaji se ponavljaju). VRATITE NAM DOSTOJANSTVO! Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
122 IVANA BABIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
123 IVANA BEOVIĆ KOVAČIĆ PRILOG 1. Poštovani, Slažem se sa svime što su kolege već napisali pa se ne bi željela puno ponavljati. Posao tajnika i računovođa se konstantno povećava, zamjenu nam je nemoguće pronaći jer smo specifični i objasniti nekome što i kako se treba raditi je proces koji se ne može dogoditi preko noći… Nemogućnost odlaska na bolovanje, nemogućnost korištenja godišnjeg odmora u cijelosti, nemogućnost naknade za odrađene prekovremene sate, nemogućnost napredovanja...same nemogućnosti ! Uskoro će se dogoditi da neće biti ni zainteresiranih kandidata za naša radna mjesta…a škole bez nas ne mogu funkcionirati. Zar je toliko teško uvrstiti i nas u NAŠ temeljni Zakon…? Uvrstiti tekst „radnopravnog statusa radnicima u odgojno – obrazovnim ustanovama“ i izjednačiti naš koeficijent sa koeficijentom stručnih suradnika i nastavnika. S poštovanjem. Ivana Beović Kovačić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
124 Ivana Borovečki PRILOG 1. Voditelji računovodstva svakodnevno na svojem radnom mjestu čine sve što je u njihovoj moći da Škole imaju jasne prioritete vezane uz financije, ali nažalost to radno mjesto sa sobom ne nosi mogućnosti napredovanja. neplaćanje prekovremenih sati ( dostupnost 24/7) te je naš rad vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika u školama. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
125 IVANA CVITANOVIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Nastavljam sa kopiranjem kolege Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
126 IVANA ČUKMAN FRANJIĆ PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
127 Ivana Dabo PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, ne vidim nikakav pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Obim naših poslova je sve veći, učenika sve manje, razrednih odjela i nastavnog osoblja sve više... očito nešto ne štima u sagledavanju stvari na terenu. Jedna osoba u računovodstvu i jedna u tajništvu obavlja poslove koje u nekim tvrtkama obavlja čitav "tim" ljudi. Za sada sve funkcionira jer se radi hitnosti odrađivanja poslova radi prekovremeno, ili se ostaje nakon radnog vremena, ili se radi vikendom od kuće. Prekovremeni rad se na našim radnim mjestima na plaća, zašto? Ima još otvorenih pitanja ali i mali pomak prema naprijed dao bi nadu da možemo očekivati napredak i konačno vrednovanje naše stručne spreme i posla kojeg obavljamo. Srdačno pozdravljam sve koji će razmatrati ovo javno savjetovanje i utjecati na poboljšanje! Voditeljica računovodstva, Ivana Dabo Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
128 Ivana Dabo PRILOG 1. Poštovani, Slažem se sa svime što su kolege već napisali, pa sam samo kopirala tekst, nadam se da to neće biti problem iako bi puno toga htjela reći , ali evo dok ovo pišem i radim i ne bi se željela puno ponavljati, pa se unaprijed ispričavam na greškama u pisanju. Nekad mi se čini da jedino ja radim u ovoj Školi jer čim se čuje "račun, izračunavanje, izvješće , unos u modul..itd itd" odmah je to posao voditelja računovodstva. Meni je jasno kako tajnici i voditelji računovodstva zajedno s ostalim administrativno tehničkim osobljem nisu nosioci procesa odgojno obrazovne ustanove ali školska ustanova bez nas teško može funkcionirati prema svima vašim zakonima, pravilnicima, uredbama i propisima. Posao tajnika i računovođa se konstantno povećava, zamjenu nam je nemoguće pronaći jer smo specifični i objasniti nekome što i kako se treba raditi je proces koji se ne može dogoditi preko noći… Uskoro će se dogoditi situacija kao što nema nastavnika matematike neće biti ni zainteresiranih kandidata za naša radna mjesta… Zar je toliko teško uvrstiti i nas u naš temeljni Zakon…Uvrstiti tekst „radnopravnog statusa radnicima u odgojno – obrazovnim ustanovama“ a ne izbaciti nas kao što se radi s tekstom „radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika“.. U nadi svjesnosti što i kako radimo i pod kojim rokovima te izjednačavanjem statusa koji zaslužujemo S poštovanjem, Ivana D. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
129 Ivana Dremel PRILOG 1. Poštovani, čitanjem komentara kolega također se slažem sa svime navedenim. Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve žive i nežive kadrovske poslove, a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom nastavnika/stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je sve veći. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika (bilo financijskog, bilo pravnog), i sva prava koja taj status sa sobom donosi (od koeficijenta do mogućnosti napredovanja!) Vratite dostojanstvo tajnicima i računovođama! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
130 IVANA FILIPOVIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Kopiram tekst kolegice s kojom se u potpunosti slažem... Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
131 Ivana Fišbah PRILOG 1. Poštovani, S obzirom na dugogodišnje radno iskustvo računovođa koji su zatečeni na radnom mjestu sa SSS, zbog obima i složenosti poslova radnog mjesta treba povecati koeficijent, budući da u posljednjem povećanju koeficijenata kod pomoćno-tehničkog osoblja računovođama sa SSS koeficijent nije povećan! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
132 Ivana Fišbah PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prethodno izrečenim komentarima. Smatram da se tajnicima i računovođama treba povećati koeficijent zbog složenosti i opsega posla kao i potrebu izjednačavanja njihovog statusa sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
133 Ivana Gruban PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Ivana Ranilović Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
134 Ivana Ivanković PRILOG 1. Status tajnika i voditelja računovodstva trenutno je, zbog koeficijenata nižih u usporedbi s odgojno-obrazovnim radnicima i nemogućnosti napredovanja te opsega posla i kratkih rokova, zabrinjavajući. Nedopustivo je zanemarivanje ove situacije. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
135 IVANA IVELJA PRILOG 1. Poštovani, krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama jer većina ne zna težinu našeg posla. Zvuči kao naučna fantastika očekivati da nam se dodijeli status stručnih suradnika, ali to je očito jedini način za poboljšanje položaja; kako financijskog, tako i onog o kojem ovisi dojam ostalih zaposlenika o administrativnom osoblju u školama. Naime, nikako da shvatim zašto naše diplome stečene visoke stručne spreme nisu jednako vrijedne kao one učitelja i stručnih suradnika. Obrazloženje je da su oni nositelji osnovne djelatnosti, ali kako će oni obavljati svoje poslove bez potpore tajnika i voditelja računovodstva. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, organizacijom rada školske kuhinje, javnim nabavama (za koje ni nemamo certifikate, jer nam ih nema tko financirati pa smo srećom ostali na jednostavnim nabavama), pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Neću posebno ni napominjati da ima škola u kojima je u jednoj osobi i tajnik i voditelj računovodstva pa procijenite koliko znanje mora imati ili stjecati takva osoba da bi obuhvatila ta dva nespojiva područja i obavljati ta dva posla u jednom radnom vremenu samo zato jer MZO ne dozvoljava zapošljavanja ali samo kod administrativnog osoblja. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
136 Ivana Jandrić PRILOG 1. Čitajući komentare kolega računovođa i tajnica slažem se sa svime navedenim. Vrijeme je da poboljšamo svoj status. Od kada radim u školi, ne vidim nikakav napredak. Obim posla i obaveza je svakim danom sve veći. Po meni je problem u obrazovnom sustavu. Naš status je degradirajući, što zbog koeficijenata, što zbog neplaćenih prekovremenih sati. Zamjenu je gotovo nemoguće pronaći. Sada je prilika da ocijenimo svoj rad i da tajnice i računovođe imaju status stručnih suradnika. Školski računovođa. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
137 Ivana Jurković PRILOG 1. Poštovani, ja kao tajnica škole, mogu samo potvrditi navedene komentare. S obzirom da mi kao tajnici škole i voditelji računovodstva za vrijeme godišnjeg odmora, bolovanja radimo kao da smo u školi. Priznajte nam status stručnog suradnika kao i pripadajući koeficijent, nemojte nas i vi ponižavati. Završimo fakultet, konkretno VSS kao i učitelji i stručni suradnici i imamo manji koeficijent... Ovim putem apeliramo da nam pomognete, nemojte nam biti kao zla maćeha, budite nam kao majka. Prenatrpani smo poslom, ali da smo bar za to plaćeni pa i nije problem raditi, nego samo dajte što nam pripada. S poštovanjem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
138 Ivana Kazija PRILOG 1. Poštovani, također kopiram navode kolega koji su prethodno pisali. Slažem se sa svim prethodno izrečenim komentarima i smatram da se tajnicima i voditeljima računovodstva škola treba povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla te shodno navedenim ističem i potrebu izjednačavanja statusa tajnika i voditelja računovodstva sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
139 IVANA KREŠEVAC PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radno pravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
140 Ivana Matasić PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizirana i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. posao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Ljubazno molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. I na kraju, kao sažetak svemu navodim da s obzirom na složenost i odgovornost u obavljanju poslova je neprihvatljivo da tajnici i voditelji računovodstva u školskim ustanovama koji su jedni od najzaslužnijih za funkcioniranje ustanove, imaju koeficijent koji je znatno manji od odgojno-obrazovnih djelatnika sa istim stupnjem obrazovanja. Povećanje obima posla i preopterećenost dovode do toga da se posao nerijetko nosi doma, prekovremeni sati nisu plaćeni, otvaranje bolovanja gotovo nezamislivo budući da je zbog specifičnosti i apstraktnosti posla doista „Science Fiction“ naći adekvatnu zamjenu. Kada i jesmo na bolovanju prisiljeni smo raditi od kuće naročito u periodu plaće kad je nemoguće da nas druga osoba „preko noći“ zamijeni, rad pod temperaturom nije iznimka već pravilo u poslovima koji su limitirani rokovima. Godišnji odmor nam nerijetko propada budući da ga ne uspijevamo iskoristiti. Uz to obavljamo niz administrativnih poslova koji nam nisu u opisu radnoga mjesta, a uz to mentoriramo „nove“ ravnatelje te tajnike i voditelje računovodstva dok istovremeno „novog“ tajnika i voditelja računovodstva nitko ne obučava već su ti kadrovi prepušteni sami sebi. Obzirom na navedeno, nužno je adekvatno vrednovati rad tajnika i voditelja računovodstva, uskladiti ga sa istim odnosno sličnim poslovima u drugim branšama jer sve više dolazi do odljeva stručnog kadra, a nove kvalitetne zaposlenike postaje sve teže naći. Da bi se zadržao stručan i kvalitetan kadar potrebno je uvesti mogućnost napredovanja te ispraviti godinama nataloženu nepravdu platnog sustava kako više ne bi bio demotivirajuć za postojeće zaposlenike i one buduće. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
141 ivana Mikulčić Papak PRILOG 1. Poštovani, kao što su kolege već ranije pisale, ne vidi se pomak na bolje posebno u pogledu položaja računovođa i tajnika u školi. Konačno bi VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Ima mnogo otvorenih pitanja ali i mali pomak prema naprijed dao bi nadu da možemo očekivati napredak i konačno vrednovanje stručne spreme i posla kojeg obavljamo kao računovođe i tajnici škole. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nema dodatnih naknada, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koji su zadani, a pored posla kojeg rade, moraju dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte. Iz svega navedenog koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te svima omogućiti napredovanje. Zakonom treba status tajnika škole i voditelja računovodstva izjednačiti sa STATUSOM STRUČNOG SURADNIKA kako bi se reformski procesi mogli kvalitetno obavljati. U sustavu je došlo do velikih promjena koje su se odrazile na sva radna mjesta zbog složenosti i povećanog opsega poslova. Podržavam izmjene i dopune novog Zakona koji će omogućiti kvalitetan odgoj i obrazovanje, no imajte na umu da voditelji računovodstva i tajnici već sada odrađuju preveliki obujam i količinu posla, a to se nikako ne uklapa u ideju racionalnog korištenja postojećih radnih resursa. Modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja bi trebali zadržati kvalitetan i stručan kadar te im omogućiti podršku i administrativno rasterećenje u vidu zapošljavanja računovodstvenog referenta (SSS) i administratora (SSS) kao pomoć učinkovitoj i kvalitetnoj provedbi reforme sustava odgoja i obrazovanja. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
142 Ivana Naglić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
143 Ivana Slatina PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u planu rada Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. i 2023. godinu bilo je donošenje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ali nije došlo do realizacije pa opet se ide u izmjene i dopune. Do kada? Hoćete poboljšati status odgojno-obrazovnih radnika, a što je s administrativno-tehničkim osobljem, zar mi nismo dio sustava obrazovanja? Znate li koliko je teško naći zamjenu za administrativno-tehničko osoblje? Ako je tajnik odsutan s posla, njega nitko ne mijenja, njego posao se ne raspodjeli i sve nas dočeka pa radimo od doma, prekovremeno - i zašto nam to nije plaćeno? Apeliramo već godinama da se status tajnika izjednači sa statusom stručnog suradnika, upozoravamo vas da smo preopterećeni poslom (da nam se odobre prekovremeni sati, administrativno osoblje - u rujnu i listopadu kolege znaju kako je teško rješavati radno odnose za nove učitelje, pomoćnike u nastavi, odgovarati na razno razne upite/dopise/tablice, pripremati zaduženja, biti aktiviran oko Godišnjeg plana i programa rada, najma sportske dvorane, osiguranja učenika....). Sve to ima svoj rok a mi imamo svoje radno vrijeme koje prelazi redovno. I zašto obavljamo toliko poslova za Gradski ured ako nas plaća Ministarstvo? Hoćete smanjiti administraciju - ukinite Pravilnik o zapošljavanju, toliko vremena se gubi na cijeli postupak da bi se na testiranju/ intervijuu pojavio od jedan do tri kandidata. Članak 114. stavak 1. mijenjati: O zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora, a samostalno u slučaju kad je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 90 dana (dok dobijemo suglasnost za zapošljavanje MZO, prijavimo potrebu zapošljavanja GU, dočekamo suglasnosti, raspišemo natječaj, obavimo testiranja i sazovemo školski odbor, rok od 60 dana je često prekratak). Članak 27. stavak 6.: Treba omogućiti ispis učenika i po početku školske godine (u praksi se događa da tek po dobivanju rasporeda sati i izvannastavnih aktivnosti učenika, kreće masovno ispisivanje sa izbornog predmeta) a satnica je učitelju već definirana. U praksi je puno problema i tajnici su prvi na udaru za rješavanje a njihov status je već dugo vremena zanemaren. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
144 IVANA SUPANC PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika i računovođa škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici i računovođe škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Sve navedene poslove tajnici i računovođe škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva i računovodstva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela. Tajnici i računovođe škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika i računovođe škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
145 Ivana Šeremet PRILOG 1. Postovani, radim kao voditelj racunovodstva u srednjoj skoli. 1. Vrednovati OPSEG posla za administrativno osoblje 2. Izjednacavanje radnog mjesta sa strukom, strucnim suradnikom 3. Suradnja unutar drzavne uprave 4. Priznavanje rada i dodavanje koeficijenta administrativnom osoblju skole koja u svom sastavu ima i ucenicki dom jednako kao i sto ravnatelji imaju priznat rad i koeficijent 5. Isplata na placu za svaki pojedini EU projekt i trazenje privole administrativnog osoblja zeli li sudjelovati u EU projektu jer se u projekte ulazi dobrovoljno. Svaki projekt u sebi ima osigurana novcana sredstva za obracun i administraciju tj. racunovodu i tajnika a ne da sredstva dobija netko drugi. Ukoliko se projekti ne uvrste u place administrativnog osoblja to vise ne mozemo raditi 6. Pravo na isplatu prekovremenog rada Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
146 Ivana Španić PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
147 Ivana Vidoša Mučan PRILOG 1. Odaziv kolega upućuje na stvaran problem te je potrebno da se on čim prije riješi. Potrebno je da se status tajnika i voditelja računovodstva čim prije izjednači sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
148 Ivana Vidoša Mučan PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Kopiram i komentar i Maria Tadića koji je odlično razredio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
149 Ivana Vrhar PRILOG 1. Poštovani, sve je već rečeno pa se neću ponavljati. Kolege su detaljno opisali problematiku rada tajnika i voditelja računovodstva. Vrijeme je da se napokon vrednuje naša stručna sprema i posao povećanjem koeficijenta. Dodala bih samo da Vas molim da ne zaboravite i nas voditelje računovodstva sa položenom SSS, jer i mi imamo isti opseg posla kao i kolege sa VSS. Molim Vas da naš rad i trud ne umanjujete kao do sada, jer je posao isti, a razlika u plaći ogromna. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
150 Ivana Župić PRILOG 1. Nigdje unutar drzavnog proracuna ne postoji veca nepravda u vrednovanju poslova racunovodstva i tajnistva kao u školama. Nikako ne smatram da je u redu da je pedagog strucni suradnik, a tajnistvo i racunovodstvo da su sa VSS djelatnici nizeg ranga. Ozbiljno razmotrite ove prijedloge. Hvala na razumijevanju. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
151 IVANČICA SEDLAČEK PRILOG 1. Poštovani, zbog istog stava s kolegama tajnicima i računovođama kopiram već napisano od strane kolega. Status tajnika i računovođa uvelike bi se trebao izregulirati sa statusom stručnog suradnika. Isto tako kolege koje rade na navedenim radnim mjestima sa VŠS trebali bi imati jednaka prava tj. Koeficijent kao i oni koji rade sa VSS jer svi rade isti posao, obavlja se isti obujam posla i snosi ista odgovornost a za različitu plaću-što je ukratko rečeno diskriminacija! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
152 Ivanka Huzek PRILOG 1. Poštovani, žalosno je što računovođe i tajnici za posao koji odrađuju traže nečiju milost u vidu naknade za pravednu isplatu. Svi mi koji smo dugo u sustavu znamo da to nije bilo tako i da su računovođe i tajnici bile s plaćama u rangu osnovne djelatnosti jer ta osnovna djelatnost ne može bez tih službi kao niti bez kuharica, spremačica ,domara. jer poslovi su složeni i nagomilani. Dolaskom na radno mjesto računovođe sve je bilo drugačije, pravednije, poštenije što se tiče plaće i posla. Računovođa je obračunavala jednu plaću mjesečno /danas svaki dan jednu kad se količina podijeli s brojem radnih dana /. Financijski obračuni godišnji, polugodišnji, tromjesečni s puno manje obrazaca, tabela, tablica, bez bilješki i ostalog piskaranja. Danas treba raditi svaki dan nekakav unos, obračun , plan , realizaciju, izvještaje na sto načina a nitko nam za to ništa ne plaća samo svaki dan još i još novih zahtjeva za izvršavanje. U školama na radnom mjesto računovođe i tajnika bio je bodovan posao koji se obavljao tako da je i plaća bila primjerena tim poslovima . Od 1990. g. krenulo je zakidanje. Osnivanjem MZO plaće su pripale pod ingerenciju MZO-a koji je uvidjevši priliku da ima puno djelatnica sa SSS a koje su razjedinjene zbog specifičnosti posla tako da nije bio problem smanjiti plaću , od tad do danas stalno se provodi degradacija tih radnih mjesta i nepravda koja je učinjena nikad nije ispravljena .Djelatnici u računovodstvu i tajništvu zakinuti su od 1990 . godine za ogromna financijska sredstva Grad je počeo uvoditi Sport vikendom, produžene boravke, pomoćnike učenicima, svoje poslove oko projekata ,planova , realizacija i ostalog svega pobrojanog sve su prebacili računovođama i tajnicima po školama bez centa naknade za toliko obaveza i odgovornosti , jadno i žalosno. Kako to nikome ne zapne za oko da računovođe i tajnici moraju raditi toliko poslova različitih koji imaju istovremeni rok izvršenja i da bi to trebalo platiti, jer posao se gomila a i onako je već satnica pretrpana Štooooo znači naziv voditelj računovodstva a plaća jadna i žalosna uz taj naziv . Nemam ja ništa protiv naziva ali dajte i plaću prema poslu koji obavljamo ili posao prema plaći koju imamo i sve će biti riješeno. Nepravdu gledam svaki dan tako da je to više preteško dolaziti radit a ne iskazati nezadovoljstvo . Molim sve one koji žele razmotriti ovu istinitu problematiku da poduzmu nešto. Kome se računovođe i tajnici mogu obratiti , nikome , tko je njihov nadležni savjetodavac, nitko, tko vodi brigu o računovođama i tajnicima što i koliko rade koliko su opterećene koliko zarađuju , nitko. . Za vrijeme praznika koja je računovođa slobodna ?. Koja je računovođa koja obračunava uz financijsko i plaće koristila godišnji odmor u komadu ili u dva dijela barem, niti jedna, godinama i to nitko nigdje ne prizna i ne vrednuje. . Sve preko računovodstva i tajništva a svi se oglušuju i odmahuju kad se treba platiti. Obraćam Vam se i očekujem da nakon 33 godine zakidanja i obećanja neizvršenih, netko , nešto i učini ako ne može drugačije neka bude pravedno, a sve je vrlo jednostavno, odrađeni posao =PLAĆA. S poštovanjem, Računovođa: Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
153 ivica sablić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, samo ću na jednom primjeru objasniti nelogičnosti i nepravednost sustava i vrednovanja rada , u ovom slučaju tajnika i računovođe. Nedavno smo u Školi proširili djelatnost i dobili učenički dom. Samim time, ravnatelju se povećao koeficijent, jer, normalno, povećava se obim posla, a tajniku i računovođi? Od nekadašnjih 45 radnika, sada ih imam 70, plus nabava hrane, ugovora s korisnicima, posebna evidencija u e-matici, samo dio novih obveza mi pada na pamet, ali naravno- sve to ide uz isti koeficijent, naravno da , mada ispunjavamo sve uvjete propisane Zakonom, nemamo suglasnost za administrativnog radnika. Količina posla, rada, truda i odgovornosti na ovom radnom mjestu zaista se ne može porediti s niti jednim radnim mjestom u Školi. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
154 IVONA KRUŽLJAK PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, vodimo računa o pripravnicima, organiziramo rad školske kuhinje i tehničke službe, morali smo položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, od odlazaka na poštu do odlazaka na sud umjesto ravnatelja. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju. Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna rad i trud. Lijepi pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
155 JADRANKA APOSTOLOV PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma pravnog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
156 Jadranka Grcic-Rako PRILOG 1. Poštovani, molimo izjednačavanje sa ostalim visoko obrazovanim kadrom u školama u smislu plaće, koeficijent na razini stručnih suradnika. Radimo više od osam sati jako često, nemamo plaćen prekovremeni rad. I mi imamo obitelji. Sindikati se bore za prava svojih većinskih članova, a to su profesori. Neka svi dobiju, ali neka smo makar jednaki što se tiče prava. Educiramo se redovito, jer se zakoni i pravilnici tijekom godine mijenjaju i moramo biti u toku da sve bude uredno. Molimo da uvažite naše zamolbe, jer se osjećamo diskriminirano već godinama. Posla je sve više, a mi smo jedni na mjestu voditelja računovodstva i tajnika. Nemogućnost odlaska na bolovanje, jer se ne može naći zamjena da zna ove poslove te smo prisiljeni raditi bolesni i od kuće. Postojanje mentora za ovakve poslove koji će educirati djelatnike koji dođu na mjesto zamjene za bolovanje. Profesorima se vrednuje njihov rad i napredovanje a nama se samo namaće dodatni posao bez davanja pomoći. Radim u strukovnoj školi koja ima 95 zaposlenih ljudi od toga 7 PUN, i 660 učenika i imam puno veću količinu posla od škola koja nemaju strukovna zanimanja i puno su manja, a svi primamo jednaku plaću što isto nije pravedno. Mišljena sam da bi takvim školama kao moja trebao omogućiti računovodstveni referent barem na pola radnoga vremena, jer da stignemo sve obaviti u zakonskom roku dosta često sam prisiljena raditi prekovremeno. Molimo da se uvaže i naše molbe a ne samo molbe profesora, jer radimo više od njih, imamo manje slobodnih dana i manje smo plaćeni i cijenjeni za svoj rad a bez zadovoljnih voditelja računovodstva i tajnika školska ustanova ne može pravilno funkcionirati. S poštovanjem! dipl.oec. Jadranka Grčić-Rako Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
157 JASMINA HABJAN PRILOG 1. Nemogućnost napredovanja, neplaćeni prekovremeni rad, sve veći obim poslova i sve već odgovornost, dostupnost od 0 do 24, 24/7, previše aplikacija Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
158 Jasna Zdilar Pešutić PRILOG 1. Poštovani, kao diplomirani pravnik sa prethodnim iskustvom u državnoj firmi, moram istaknuti kako nakon 7 mjeseci radnog iskustva u prosvjeti, da nisam vidjela toliko nagomilavanje posla na jednu osobu. Konkretno, govorim o poslu tajnika. Sudjelovala sam nedugo na tribini tajnika na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje još ne upoznata s količinom posla u Školi sam apsolutno za - da se promjeni status tajnika, uključujući i koeficijent tajnika u sustavu obrazovanja. Nemoguće je, da u jednoj osobi jedne prosječne škole bude u rukama kompletna administracija, pisarnica, izrada svih ugovora, ako nije izrada onda provjera, vođenje evidencije o svim zaposlenicima Škole na svim razinama. Izrada čistopisa teksta pedagoških mjera, samostalna izrada GPP te kontrola cijele dokumentacije koja se šalje u Ministarstvo. Raspisivanje natječaja, rokovi, odgovori na svaki poziv. Rečeno je od strane Ministarstva kako je nemoguće da tajnik ima status učitelja odn. stručnih suradnika. Ja sam Vam navela evo samo dio posla kojeg imam za provjeriti do 12 sati i to samo danas. Ovo je recimo jedan od mirnijih dana. Inače radim i imam prekovremene, imam i noćni rad, ali isti mi se ne može platiti jer nama nije pružena takva mogućnost. Rad tajnika je itekako normiran, jer kad gledate instituciju samu, vidite učitelje i stručne suradnike, a zapravo cijelu školu pokreće i održava tajnik i naravno voditelj računovodstva. I za kraj, spomenut ću samo opasku jednog člana Školskog odbora koji mi neki dan kuca na vrata i kaže: "Nije ti problem raditi kao pravnik na mjestu tajnika, znam da imate jako male plaće". - Žalosno Dajte nam pravo koje ste nam oduzeli 2013. godine, dajte nam mogućnost napredovanja. Dajte nam status stručnog suradnika jer mi to zaslužujemo. Moj posao ne trpi bolovanja jer ja dolazim na posao pod temp i odrađujem više od 10 sati rada. Dajte nam pravedni koeficijent! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
159 Jelena Bartulović PRILOG 1. Damir Mikolji Ivana Vidoša Mučan Svaka vam čast na trudu i volji za angažmanom kroz pitanje boljeg statusa tajnika i voditelja računovodstva u školama. 😉👍 Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
160 JELENA BOBOVEC PRILOG 1. Poštovani, s obzirom na navedene komentare kolega tajnika i voditelja računovodstva želim ih podržati, složiti se sa svim komentarima te izraziti i svoje nezadovoljstvo. Tajnica sam u školi koja ima više izvora financiranja, a plaćena sam samo od strane MZO-a. Pretpostavljam da je takvo stanje sa svim posebnim ustanovama na razini RH. Radi se o manjoj školi, ali specifičnost i obim poslova je mnogo veći nego u osnovnoj školi jer uz poslove osnovnog školstva obavljam i poslove vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje, poslove vezane uz ranu razvojnu podršku i stručnu procjenu, poslove vezane uz logopede za vanjske korisnike te poslove vezane uz poludnevni boravak (za korisnike starije od 21 godine). Da ne zaboravim i 15 pomoćnika u nastavi, što je poseban projekt. Uz zakone vezane za osnovno školstvo moram voditi računa i o zakonima vezanim za predškolski odgoj i obrazovanje i zakonima vezanim uz socijalu, uz što dolaze i dodatni poslovi, izvješća i slično koja traže osnivač ili Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sve nabave moram razdvajati na više dijelova, ovisi na koga se odnose. Moram voditi računa kod razlika u raspisivanju natječaja i svim ostalim poslovima koji se na neki način razlikuju nego što je to prema ovom Zakonu. Obim poslova nenormalno raste i to postaje neizdrživo i nemoguće odraditi u osmosatnom radnom vremenu. Posao koji u ostalim tijelima državne uprave, gradovima, županijama, pa čak i kod privatnika obavlja tim ljudi u školi obavlja jedna osoba. Najviše od svega ipak boli nepravda i nejednakost. Zašto nismo jednaki kao i svi ostali zaposlenici u školama? Zašto nemamo pravo na miran godišnji odmor ili ga moramo koristiti neplanski i rascjepkano kad utvrdimo da ga uopće možemo koristiti? Zašto nemamo pravo na mirno, a nekad nikakvo bolovanje ili nas se povlači s bolovanja? Ili pak radimo bolesni? Zašto ne postoje zamjene za naša radna mjesta (kao za sva ostala), već nas po povratku dočeka zatrpan stol koji treba riješiti uz redovan rad (najčešće se još u potpunosti ni ne oporavimo od bolovanja ili smrtnog slučaja, a od nas se očekuje potpuna efikasnost i koncentracija)? Zašto naša stručna sprema i stručna sprema učitelja/nastavnika/stručnih suradnika ne vrijedi isto? Zar je zaista naša diploma manje vrijedna? Zašto učitelji/nastavnici/stručni suradnici imaju normu, a nas se konstantno zatrpava dodatnim poslovima? Zašto su učitelji/nastavnici/stručni suradnici za svaki dodatan rad i za svaku novu funkciju dodatno plaćeni, a mi ne? Zašto učitelji/nastavnici imaju pravo na plaćene prekovremene (koji uz to najčešće ni ne prelaze 8 sati stvarnog rada, isprika pojedincima kod kojih to nije slučaj), a mi nemamo nakon stvarno odrađenih 8 sati rada? Ovo više nije pitanje ni male plaće s obzirom na odgovornost i opseg poslova koji se od nas očekuje, već i pitanje zdravlja ljudi koji rade na ovom radnom mjestu zbog konstantnog stresa, iscrpljenosti i razočarenja. Od mlade osobe željne znanja i nekad pune života pretvorila sam se u ogorčenu i iscrpljenu osobu bez ikakve nade da će biti bolje. Vratite dostojanstvo tajnicima i voditeljima računovodstva! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
161 JELENA DOBROČINAC PRILOG 1. Poštovani, Tajnici škola i voditelji računovodstva nemaju mogućnost napredovanja i njihov rad je vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika u školama, te zaslužuju status koji je izjednačen sa statusom stručnog suradnika. Ukoliko su tajnici i računovođe odsutni, (zbog npr. bolovanja radnika), na tržištu ne postoji zamjena koja može samostalno preuzeti i obavljati sve te poslove zbog čega je dovedeno u pitanje poslovno funkcioniranje škole. Vjerujem da je Ministarstvu znanosti i obrazovanja u interesu da škole uredno obavljaju poslovne procese, što bez educiranih i motiviranih tajnika škola i voditelja računovodstva nije moguće. S godinama opseg posla postaje sve širi, vezani smo za rokove, a često se događa da se rješavanje posla svede u isti tjedan. Nema prekovremenih, plaće se rade i vikendima, nema bolovanja. Shodno eksperimentalnom programu Cjelodnevne škole, zar je u redu da učiteljima ide povećanje do 25%, a tajnicima i računovođama 5 %? Još više posla, i trebamo li biti zadovoljni sa simboličnih 5 % povećanja? Volim svoj posao, gdje je kolektiv zdrav i poštujem struku svakog od zaposlenog. Posao tajnika i računovođa nije samo urudžbiranje i knjiženje. U želji da se vrednuje naš rad i da se omogući napredovanje za one koji to žele, srdačno Vas pozdravljam. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
162 Jelena J. PRILOG 1. Mislim da je uopće apsurdno da krovna institucija koja se bavi obrazovanjem ne priznaje znanje tj.obrazovanje svojih zaposlenih jednako. Apsurdno je da ja kao osoba koja je završila poslovnu ekonomiju na zagrebačkom sveučilištu, napomena ove godine na upisnim roku najveća potražnja, nisam jednaka sa svojim kolegama koji su završili druge fakultete. Isplaćujemo tuđe prekovremene,zamijene i bolovanja a ja nemam te benefite jer sam manjima,samo šaka ljudi koji će obaviti ono što od njih traži mzo,osnivač,zaposlenici,ravnatelj. Nemamo pravo na takve uvjete jer mi ćemo odraditi svojih osam sati rada po degradiranom koeficijentu,a u svoje slobodno vrijeme ćemo odradivati ono što nam nitko neće isplatiti. Nećemo štrajkati jer dok drugi to rade mi isplacujemo plaće,pokorno kako nam je dana uputa od mzo. Određujem projekte za koje će drugi dobiti pohvalnice,bodove,napredovanja a mi ćemo plaćati,knjižiti i slati izvješća. Vrlo lako se može vidjeti koliko su voditelji računovodstva i tajnici na bolovanju,transparentnih su podatci,treba samo nekoga zanimati. O rokovima neću niti pisati jer ne razumije neko tko ima zamijenike,tajnike i ostalu vojsku ispod sebe kako jedna osoba stiže odraditi sve što se traži od nje. Mi ne idemo na godišnji bez posla,na bolovanja ne promišljamo ali ostajemo duže dok gledamo kako oni s većim koeficijentu provode svoje vrijeme. Mislim da je cijela priča dokaz da ne postoji ravnopravnost u obrazovnim institucijama i trebali bi prestati varati djecu da je škola i znanje najbitnije. Bitno je biti većina a ne neki mali skup koji odgovorno obavlja svoj posao. Jedna osoba na 90 kolega koji imaju veći koeficijent od mene,moj slučaj. Svaki dan se treba nositi sa tim saznanje o manje vrijednosti dok se na sva zvona u školama propagira ta jednakost. Ne želimo ništa tuđe,ništa manje jer dovoljno smo potlačeni bili. Želimo jednake koeficijentu!!!!ono što nam pripada i što nam je uzeto! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
163 JELENA MAGDALENIĆ CIGLAR PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Molim da se malo pozabavite i tom tematikom. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
164 JELENA PARABUĆSKI PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam da treba poboljšati status tajnika i voditelja računovodstva u školama. Opseg posla se konstantno povećava, a plaća i koeficijenti ne prate povećanje opsega poslova. Nemamo mogućnost napredovanja što smatram da treba izmijeniti. Predlažem da nam se dodijeli status stručnog suradnika i da nam se izjednače koeficijenti s učiteljskim. Molimo da uvažite naše zamolbe, jer se osjećamo diskriminirano već godinama. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
165 Jelena Pavicic PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, uzimajući u obzir sve komentare tajnika i voditelja računovodstva vidljivo je da je položaj tajnika i računovođa u školama podcijenjen te da se ne pridaje važnost poslu koji obavljaju, a bez kojeg funkcioniranje škole ne bi bilo moguće. Ovim putem tražim da se tajnicima i voditeljima računovodstva koeficijent složenosti poslova izjednači s koeficijentom složenosti poslova nastavnika/stručnih suradnika jer ne vidim ni jedan razlog zbog kojeg bi bio manji s obzirom da se za navedene poslove tajnika i računovođe traže osobe s visokom stručnom spremom. Također, zbog konstantnog povećanja obima posla tajnika i računovođa smatram da bi se istima trebalo omogućiti i napredovanje. Sramota je da mi kao visokoobrazovani imamo veću plaću od srednje stručne spreme cca 200 eura. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
166 JELENA STAPIĆ PRILOG 1. Tajnici škola i voditelji računovodstva nemaju mogućnost napredovanja i njihov rad je vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika u školama. Razlog je potpuno ignoriranje poslovodne funkcije škole i nebriga o unutarnjim upravnim funkcijama školske ustanove. Tajnicima i voditeljima računovodstva je potrebno omogućiti mogućnost napredovanja te status stručnih suradnika, što u praksi i jesu. Također, nije predviđena stručna zamjena za tajnike i voditelje računovodstva niti je novoj osobi u sustavu omogućeno stručno vodstvo prilikom prvog zaposlenja na navedenim funkcijama te je iz tog razloga nužno kroz sustav omogućiti status mentora kako bi škola mogla kontinuirano obavljati sve svoje poslove angažiranjem takvog stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
167 Jelena Sudar PRILOG 1. Pozdrav, podrzavam prethodne komentare. Nas status treba izjednaciti sa statusom strucnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
168 Jelena Španiček PRILOG 1. Poštovani, molimo da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
169 JELENA ŠPANOVIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se u izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju izjednači status tajnika i voditelja računovodstva s stručnim suradnicima škole s obzirom da smo sada mi sa završenim istim stupnjem obrazovanja u nepovoljnijem položaju. Nadalje, mi smo uvijek ograničeni rokovima koje moramo ispoštovati, a kako bismo iste ispoštovali „ne smijemo“ biti na bolovanju ( ili moramo raditi pod bolovanjem) jer za nas zamjene nema. Također, ne možemo kao ostali kolege biti na ljetnom godišnjem odmoru, a da isti ne prekidamo zbog određenog posla, rokova itd. Također, naš tekući posao za vrijeme našim godišnjih odmora ili bolovanja nitko ne odrađuje, sve nas dočeka kad se sa istih vratimo na posao, te u tom slučaju moramo raditi i prekovremeno ( što nam ne može biti plaćeno) kako bismo napravili sve nastale zaostake jer naš posao nitko ne može odraditi umjesto nas, kako to može u slučaju bolovanja bilo kojeg drugog djelatnika. Zbog svih tih razloga smatram da bi naši koeficijenti trebali biti izjednačeni sa nastavnicima i stručnim suradnicima. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
170 Jelena Vukoja Juričević PRILOG 1. , 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, ponavljamo: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
171 Josip Basa PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
172 Josip Milković PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
173 Josip Sarić PRILOG 1. Poštovani, ne vidim nikakav pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Obim naših poslova je sve veći, učenika sve manje, razrednih odjela i nastavnog osoblja sve više... očito nešto ne štima u sagledavanju stvari na terenu. Jedna osoba u računovodstvu i jedna u tajništvu obavlja poslove koje u nekim tvrtkama obavlja čitav "tim" ljudi. Za sada sve funkcionira jer se radi hitnosti odrađivanja poslova radi prekovremeno, ili se ostaje nakon radnog vremena, ili se radi vikendom od kuće. Prekovremeni rad se na našim radnim mjestima na plaća, zašto? Ima još otvorenih pitanja ali i mali pomak prema naprijed dao bi nadu da možemo očekivati napredak i konačno vrednovanje naše stručne spreme i posla kojeg obavljamo. Srdačno pozdravljam sve koji će razmatrati ovo javno savjetovanje i utjecati na poboljšanje! S poštovanjem, Josip Sarić Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
174 Josipa Bobinac PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Molim da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status voditelja računovodstva i tajnika izjednači sa statusom stručnog suradnika, a posebno apeliram na povećane dodatka voditeljima računovodstva i tajnicima za škole koje su ušle u CDŠ Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
175 Josipa Gamulin PRILOG 1. Radim kao stručna suradnica u OŠ od 2004. godine. Čitam i pratim događaje u našem obrazovnom sustavu i ne mogu se oteti dojmu da se i danas, kao i prethodnih godina, izmjene i dopune zakona kreiraju za neka prošla ili pak još ne došla vremena. Naš sustav ima puno većih problema, od npr. korekcije upisnih područja. Puno je razloga tome, ali istina je da nam svi djelatnici obrazovnog sustava osobito u zadnjih par godina “pucaju po šavovima”… i to doslovno. Učitelji su opterećeni prevelikom količinom administracije, obiteljskim i psihološkim problemima svojih učenika (za koje nisu educirani, a koji obuhvaćaju kompleksnu razinu psihosociopedagoških znanja), stručnih suradnika je nedovoljan broj, a oni su većinom preopterećeni previše diversifiziciranim poslovima. Što se tiče kolega i kolegica tajnika i računovođa, tu bih napomenula da su oni u sustavu oduvijek zapostavljeni i nedovoljno cijenjeni. Dakle, to su najčešće (samo) dvije (prevažne) osobe u svakoj školi koje nose teret administracije kompletne škole. Osobito bih tu stavila ipak naglasak na tajnike. Količina poslova tajnika se s godinama višestruko multiciplirala. Naši tajnici su osobe koje u školama vode brigu apsolutno o svemu, od nabavke do zapošljavanja djelatnika, sigurnosti učenika, suradnje s roditeljima, svim učiteljima, ravnateljima, lokalnom zajednicom, kulturnim institucijama, papirologiji koja svakodnevno opterećuje….. a tu je naravno i praćenje zakona i propisa, informiranje svih u školi o svemu… Previše posla za samo jednu jedinu osobu. Zaista smatram da je došlo vrijeme da se radna mjesta naših tajnika i računovođa podignu na višu razinu jer bi to za sve njih bilo vrlo poticajno, osim profesionalno i financijski ( vrlo važno bi bilo povećati im koeficijente zbog složenosti poslova). Također bilo bi važno kolegama omogućiti i napredovanje u struci jer su mnogi među njima zaista to zaslužili i na taj je način potrebno nagraditi najbolje među njima. Nadam se da će se među onima koji odlučuju naći netko tko će kvalitetne prijedloge iz sustava ozbiljno razmotriti i implementirati ih u praksu u što skorije vrijeme. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
176 Josipa Matušan PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su ponovno izostavljeni voditelji računovodstva i tajnici škola? Zašto nastavnici, stručni suradnici, pa i ravnatelji imaju mogućnost napredovanja, a voditelji računovodstva i tajnici ne? Cijeli sustav, od osnivača do raznih ministarstava, oslanja se na rad voditelja računovodstva i tajnika škole, tražeći od njih točnost, brzinu, sveobuhvatno znanje. Istovremeno ne priznajući njihov doprinos u organizaciji i realizaciji poslovanja škola. Posao voditelja računovodstva i tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Poslove usvajaju bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Za sustav smo nebitni! Smatram da vrednovanje radnog mjesta voditelja računovodstva i tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima voditelja računovodstva i tajnika škole. Voditelji računovodstva i tajnici škola trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
177 Joško Stričević PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? Svima je apsolutno jasno da su isti diskriminirani u odnosu na radno pravni status odgojno-obrazovnih radnika. U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
178 JURE ŠUTO PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, molimo da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
179 JURE ŠUTO PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, molimo da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. Dijana Grančić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
180 JURE ŠUTO PRILOG 1. Poštovani, molimo da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
181 Jurja Fajdić Drenovac PRILOG 1. Poštovani, ne vidim razlog zašto se ovim prijedlogom ne razmatra pitanje tajnika i voditelja računovodstva kada gledajući činjenično stanje osnovne i srednje škole kao javne ustanove ne mogu administrativno funkcionirati bez obavljanja navedenih poslova, posljedično tome potrebno je i izjednačiti njihov status sa statusom stručnih suradnika kako bi se moglo pristupiti povećanju koeficijenta ili svrstavanju u određeni platni razred kako ih i pripada. S poštovanjem, Jurja Fajdić Drenovac Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
182 KARMEN HORVATIĆ PRILOG 1. Poštovani, Posao voditelja računovodstva i tajnika vrlo je zahtjevan i odgovoran posao. Smatram izrazito nepravednim, te diskriminirajućim činjenicu što su tajnici i voditelji računovodstva plaćeni po manjim koeficijentima od nastavnika i stručnih suradnika, a odgovornost i obujam posla im se neprestano povećava. Također, nemamo pravo na plaćeni prekovremeni rad, a x puta se dešava da posao moramo nositi kući i svoje slobodno vrijeme trošiti zbog često kratkih rokova. Bolovanje u vrijeme obračuna plaća i izrade financijskih izvještaja možemo zaboraviti jer nas naravno nitko ne može zamijeniti, dok godišnji odmor nikada ne možemo iskoristiti u cijelosti, a kada ga i koristimo i tada smo svima na raspolaganju. Sve više projekata je na našim leđima uz tekući posao, a ni za to nismo dodatno plaćeni. Mogućnost napredovanja ne postoji, što je izrazito nemotivirajuće za naša radna mjesta. Ukratko: 1. Vrednovati OPSEG posla za administrativno osoblje. 2. IZJEDNACAVANJE radnog mjesta sa strukom, strucnim suradnikom, profesorom za administrativno osoblje. 3. Suradnja UNUTAR drzavne uprave 4. PRIZNAVANJE rada i DODAVANJE koeficijenta administrativnom osoblju škole koja u svom sastavu ima i učenički dom, jednako kao što ravnatelji imaju priznat rad i koeficijent. 5. Isplata na placu za svaki pojedini EU projekt i trazenje privole administrativnog osoblja zeli li sudjelovati u EU projektu jer se u EU projekte ulazi dobrovoljno ne na silu i svaki EU projekt u sebi ima osigurana novcana sredstva za obracun1 i administraciju tj racunovodju i tajnika, a ne da sredstva dobija netko drugi. Nismo u robovlasnickom sustavu. Ukoliko se projekti ne uvrste u place administrativnog osoblja to vise ne moramo raditi. 6. Pravo na isplatu prekovremenog rada Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
183 Karmen Marić PRILOG 1. Poštovani, zanima me samo da li je i ovo savjetovanje otvoreno tek tako ili ćete stvarno nešto poduzeti po tom pitanju? Već sam navela u prethodnom savjetovanju, da ako su naša radna mjesta (tajnik i voditelj računovodstva) viška u školstvu ili ako smo toliko nepotrebni pa dajte nas molim Vas nekom uredbom i ukinite i neka taj posao radi sveti "stručni suradnik" koji ima plaću kao i nastavnik/profesor ili još bolje ravnatelj škole koji ima plaću skoro duplo od nas! Od 4.9. od svih silinih poslova koje imamo još smo i u Eksperiment ušli, za manje ni više nego 5% bruto plaće. Ljudi moji dragi to ispada 33 eura za jednog voditelja računovodstva koji je tako nebitan. Da ne kažem da sam se pod godišnjim vraćala i svaki dan bila u školi ne bi li ispunjavala silne tabele vezane za esperiment CDŠ, ko da nisam imala svojeg posla. Dok su svi ostali zaposlenici bili na godišnjem odmoru i na moru jedino ravnatelj i voditeljica računovodstva su bili u školi, on naravno jel mi je morao potpisati sve to što sam napravila i "iskontrolirati". Toliko nas je malo u tim školama, samo je jedan tajnik i jedan računovođa, zašto je Vama toliki problem nama dići plaće odnosno izjednačiti kojeficijent sa učiteljskim, znači ne tražimo ništa više nego to? Pa mi radimo u istoj ustanovi, zato bi nas trebali isto i cijeniti, ako o nama ovise plaće zaposlenika, proračun škole, plaćanje računa i svi bitni poslovi rade se kod nas u uredu i to nije dovoljno da nas se plati kako i zaslužujemo, po završenoj školi odnosno fakultetu. Dragi moji u MZO i svi oni koji ovise o nama, dajte mi recite kako bi reagirali kad bi svi mi tako nebitni i mali ljudi 30.u mjesecu otišli na bolovanje i vratili se 10.u sljedećem mjesecu kako bi Vi i na koji način rješili plaću. Platite nas onako kako zaslužujemo ili ćemo i mi kao zapisničari na sudu pokrenuti štrajk, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Jel ovog nezadovoljstva i omalovažavanja je D O S T A !!! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
184 Karolina Svračak PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U Ministarstvu znanosti i obrazovanja na rukovodećim pozicijama sjede osobe koje dolaze s Učiteljskih fakulteta, Filozofskih fakulteta i koji već desetljećima blokiraju da se u zakonu status tajnika i računovođa unaprijedi s koeficijentima i mogućnosti napredovanja ili ako ne da imamo veći koeficijent. Koliko su tajnici i računovođe izgubili samo na osobnom dohotku jer naš koeficijent VŠS i VSS i njihov VŠS i VSS nije isti a imamo istu razinu obrazovanja. Boli njih džon što mi dolazimo s s Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Dok god učitelji koji rade u MZO ili po školama misle da mogu biti pravnici i ekonomisti, do tada se neće ništa promijeniti. Ovo e-savjetovanje je ionako jedna velika sprdaćina. Pozdrav kolegama u MZO s porukom "POČNITE ISPRAVLJATI NEPRAVDU KOJU DESETLJEĆIMA ČINITE TAJNICIMA I RAČUNOVOĐAMA" u sustavu obrazovanja. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
185 Katarina Bečić Mutvar PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u novom Zakonu neophodno je izjednačiti plaće tajnika i voditelja računovodstva sa plaćama stručnih suradnika Škole. Mi smo u sustavu zapostavljeni i nedovoljno cijenjeni. Tajnik i voditelj računovodstva su dvije osobe u svakoj školi koje nose teret administracije kompletne škole i koji nemaju zamjene, prava na bolovanje (posebno se ovo odnosi na voditelje računovodstva-radimo bolesni, s koronom-noćnu smjenu, kada nikog nema u školi, nosimo laptope sa sobom na godišnji odmor iz razloga što, praktički, ne možemo spojiti dva tjedna godišnjeg). Osim navedenog, napominjem da isti koeficijent imaju kolege i kolegice koje rade u školama sa 400-500 učenika (sami) i oni koji rade u školama sa 100-200 učenika. Obim posla nije isti (količina ulaznih računa, broj zaposlenih, projekti, zamjene, bolovanja...). Posao tajnika i računovođa konstantno se povećava bez ikakvog povećanja plaće, mogućnosti napredovanja pa čak ni stručnog usavršavanja jednom godišnje za što škola većinom nema sredstava. Nadam se kvalitetnim prijedlozima o vrednovanju našeg rada i njihovoj implementaciji. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
186 KATARINA BEZEREDI PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA S obzirom da se navode radno-pravni statusi odgojno-obrazovnih radnika, trebali bi i voditelji računovodstva kao i tajnici biti uključeni u isto. Imamo istog ravnatelja i istog poslodavca, jednak stupanj obrazovanja, a odgovornost, količina posla i sve više projekata (pomoćnici u nastavi, školski izleti, erasmus +, cjelodnevna nastava, besplatni udžbenici, besplatna prehrana, djeca iz Ukrajine, itd.) sve se to automatski se preljeva preko računovodstva i tajništva koje u većini slučajeva nema informacije o istima, te je potrebna opsežno istraživanje kroz sve kanale, uz napomenu da se svi ti "projekti" odvijaju paralelno. A samo je jedna računovođa i tajnica, i uz sve to, potrebno je odraditi sve tekuće obveze. Svaki projekt, svaki više odrađeni sat, umanjenje od 4% nakon 30 godina radnog staža, svaka dodatna "uloga" jednog učitelja se plati, ili mu se umanje sati rada. Mi nismo u toj mogućnosti, jer nas taj isti sustav u kojem radimo i za kojeg radimo, sustavno degradira! Navodi se činjenica da je došlo do velike promjene u sustavu obrazovanja, ali na svim područjima, mislim da se ne mogu samo i isključivo gledati učitelji i stručni suradnici, računovođe i tajnici također su dio tog bitnog sustava, na čijim radnim mjestima je došlo i još uvijek dolazi do velikih promjena a opseg posla je samo i isključivo sve veći! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
187 Katarina Budimir PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
188 KATARINA GRBEŠA PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Već više od 10 godina se zanemaruje status tehničkog i administrativnog osoblja u školama, osoblja bez kojih škole ne bi mogle funkcionirati i učitelji ne bi mogli obavljati svoj posao. Slažem se sa komentarima svih kolega tajnika i voditelja računovodstva te administrativnih i računovodstvenih referenata koji obavljaju poslove čiji se opseg povećava svake godine što ne prati primjerena valorizacija te koji nemaju mogućnost napredovanja. Time se rad ove kategorije djelatnika manje vrednuje u odnosu na rad drugih djelatnika u školi. Napominjem kako su voditelj računovodstva i tajnik u školi osobe koje obavljaju specifične poslove, čuvaju institucionalnu memoriju i često je nemoguće naći im zamjenu kad je to potrebno (npr. ukoliko koriste godišnji odmor svi poslovi se nagomilavaju i čekaju ih jer ih nitko drugi u školi ne može obaviti). Ne postoji sustav pripravništva, a novozaposleni djelatnici su prepušteni sami sebi jer ne postoje mentori koji bi ih uputili u posao i pratili njihov rad. Njihovi su poslovi kumulirani u jednoj osobi, jer su vrlo rijetke situacije u kojima škole imaju zaposlene referente. Ovakva situacija je neodrživa i predstavlja problem čije se rješavanje zanemaruje već više od desetljeća. Pozitivno je da se rad učitelja vrednuje te da zakonodavac radi na unapređivanju status učitelja. Žalosno je da nije prepoznat rad drugih djelatnika škole (ovdje uz tajnike i voditelje računovodstva mislim i na domare i čistačice) te da se njihov rad sustavno obezvređuje. Smatram da je donošenje izmjena i dopuna zakona prilika kojom bi se moglo na primjeren način riješiti pitanje nezadovoljavajućeg statusa tajnika i voditelja računovodstva u školama, te se nadam da će nadležni uvažiti ovo pitanje i adresirati konačno status u novim izmjenama zakona. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
189 Katarina Gugo PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Trenutni status tajnika i računovođa u školstvu je degradirajući, prvenstveno zbog koeficijenata koji su nemjerljivo niži u usporedbi s koeficijentima odgojno-obrazovnih radnika te nemogućnosti našeg napredovanja, uz kontinuirano povećanje opsega poslova. Također, sve se teže nalaze zamjene u slučaju odsustva tajnika i računovođa što jasno ukazuje na ozbiljnost situacije i nezainteresiranost kolega za rad u sustavu školstva. Po čemu se naš stupanj obrazovanja razlikuje od stupnja obrazovanja učitelja i stručnih suradnika? Mi nemamo "aktiv" iz kojega možemo naći zamjenu u slučaju opravdanog odsustva, niti imamo mogućnost korištenja godišnjih odmora prema našim željama, posebice preko ljetnih praznika. Mi smo pojedinačni izvršitelji u svojim odgojno-obrazovnim ustanovama te u slučaju naših izostanka, tko taj posao u školi može i zna odraditi, osim nas samih? Počnite napokon pravedno vrednovati naš rad! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
190 Katarina Gugo PRILOG 1. Krajnje je vrijeme da se konačno rad računovođa i tajnika u školama prizna i vrednuje. Kompleksan rad koji obavljaju računovođe i tajnici u školama već je dugo vremena podcijenjen i neadekvatno vrednovan. Opseg i složenost poslova iz godine u godinu se u tišini povećava na način da se svi poslovi koji se nemaju kome dodijeliti daju tajnicima i računovođama jer tko će ih drugi obavljati nego mi. Pri tome je edukacija za te poslove nedostatna ili je u većini slučajeva nema. Prisiljeni smo se snalaziti sami, tumačiti nejasne i dvosmislene propise i preuzimati rizik da donesemo krive odluke. Ono što ne stignemo obaviti za vrijeme radnog vremena obavljamo u prekovremenom radu koji nam, unatoč jasnom Zakonu o radu, nije priznat. Bez sposobnog tajnika i računovođe niti jedna škola ne može normalno funkcionirati a to se i vidi kad netko od nas ode na bolovanje. Poslovi koje u školama rade tajnici i računovođe u drugim javnim ustanovama i državnoj službi obavljaju posebne organizacijske jedinice koje imaju zaposleno i po nekoliko ljudi na tim poslovima. I sve to radimo za plaću koja je u odnosu na plaće nastavnika i učitelja znatno niža, bez ikakvih dodataka na rad, bez mogućnosti napredovanja, stručnog usavršavanja i priznavanja rada preko norme. Ovo je jedinstvena prilika da se naš rad prizna i vrednuje u skladu s našim kompetencijama i specifičnim znanjima koja imamo i da nam koeficijenti usklade s koeficijentima tajnika zaposlenima u javnim i državnim službama. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
191 Katarina Tandarić PRILOG 1. Poštovani, Tajnici škola i voditelji računovodstva zaslužuju status koji je izjednačen sa statusom stručnog suradnika. Tajnici bi se trebali zvati pravni savjetnik ili voditelj pravne službe jer oni upravo to i jesu. Radno mjesto voditelja računovodstva treba predvidjeti u Zakonu. Status stručnog suradnika je bitan jer jedna osoba obavlja sve poslove tajništva, a druga sve poslove računovodstva. Iako tajnici i voditelji računovodstva ne sudjeluju direktno u odgojno-obrazovnom radu škole oni ga itekako svojim obavljenim poslom omogućuju jer tko bi obračunao plaće, tko bi proveo postupak natječaja za novo zapošljavanje i javne nabave da bi školska kuhinja funkcionirala?…ima tu poslova i primjera na pretek koje su kolegice i kolege spomenuli stoga je vrijeme da tajnici i voditelji računovodstva u školama na svojevrstan način dobe status stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
192 KATARINA UREMOVIĆ PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je sve veći. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika ( bilo financijskog, bilo pravnog). U školama u sve većoj mjeri na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva rade ljudi sa visokom stručnom spremom čiji koeficijenti nisu u korelaciji sa stvarnim stanjem i odgovornosti posla koje obavljaju. Molimo hitnu izmjenu koeficijenata za naša radna mjesta jer smatram da smo svojim zvanjima i diplomama to i zaslužili, te da je sadašnja situacija jako nezahvalna prema nama. Katarina Uremović Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
193 KATARINA VUKELIĆ PRILOG 1. Slažem se da je potrebno donijeti novi zakon koji će omogućiti kvalitetniji odgoj i obrazovanje te bolje ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, no ne vidim na koji način formulacija „uz racionalno korištenje postojećih resursa“ prati te izmjene, s obzirom da su navedeni postojeći resursi nedovoljni. Smatram da ako se zaista želi raditi na poboljšanju kvalitete obrazovanja, da ulaganja u sustav, opremu i kadar trebaju biti puno veća i trebaju pratiti slovo na papiru. Ako su trenutno postojeći resursi takvi da se roditelje na svakom sastanku moli da pošalju u školu papirnate ručnike i wc papir, onda ne vidim kako bi mogli pratiti navedene izmjene i poboljšanja. Nadalje, slažem se i s reformom osnovnoškolskog obrazovanja u smjeru cjelodnevne nastave, pogotovo s dijelom gdje se spominje obogaćeno učenje u osnovnim školama jer su nadarena djeca u trenutnom sustavu većinom potpuno zanemarena. Slažem se i s potrebom za propisivanje različitih oblika školovanja u slučajevima iznimnih okolnosti (nastava na daljinu, nastava u kući i sl., s time da ti slučajevi zaista trebaju biti iznimni), no tu bi trebalo postaviti pitanje norme za nastavnike/ice koje taj oblik nastave i dodatne pripreme i prilagodbe materijala zahvati. Isto pitanje bi se trebalo postaviti i za nastavnike/ice u strukovnim školama ako se uvede modularno obrazovanje koje će također iziskivati dodatno uloženo vrijeme za pripremu materijala i nastave, a ako se taj dio reforme odradi kako treba, onda i za kontinuirano stručno usavršavanje. Izrazito podržavam administrativno rasterećenje školskih ustanova u vođenju pedagoške dokumentacije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju. Sva zaprimljena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
194 KATJA MOHORIĆ PRILOG 1. Poštovani, Smatram da bi se Osnovne škole trebale KATEGORIZIRATI ( ovisno o svojoj veličini kod koje bi bilo mjerilo: broj učenika, broj zaposlenih, broj programa koji se provodi, gdje se obroci za djecu pripremaju, gdje je umjetnička škola pri osnovnoj školi i gdje postoje područne škole ), a nastavno na kategorizaciju da se i drugačije vrednuje rad tajnika i računovođe. Jer trenutno imamo situaciju da od 926 osnovnih škola, njih sigurno 20% ima preopterećen rad tajnika i računovođa , dok drugih 80% radi pod normalnim opterećenjem. Zakonodavstvo koje propisuje obaveze u radu tajnika i računovođe su se uvelike promijenile u zadnji 10, a i više godina. Bilo bi lijepo kad bi se mogao zaposliti administrativni djelatnik u takvim školama ili da se primi veća plaća – da li kroz koeficijent ili putem nekakvog dodatka. Realno nije isti obim posla gdje imate 100 učenika i 50 zaposlenih ili gdje imate 500 učenika i 80 zaposlenih , a plaća je ista. Također, bilo bi pošteno i da tajnici i računovođe također dobiju status - koeficijent savjetnika ( ili stručnog suradnika ) budući da imaju VSS i u pravom smislu savjetuju Ravnatelja koji ne može biti njihove struke. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
195 Klara Ravnjak PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se sa svim komentarima i smatram da se tajnicima i voditeljima računovodstva školskih ustanova treba povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla kao i potrebu izjednačavanja statusa sa statusom stručnog suradnika. Također smatram da nepravednim nemogućnost napredovanja na našim radnim mjestima, kao što to mogu svi ostali zaposlenici škole. Nepravda leži u činjenici da kad tajnik ili računovođa koriste bolovanje, nemaju zamjenu te ih isti ( veći) opseg posla čeka pri povratku, a uz to na bolovanju uvijek moraju odraditi nešto hitno, jer naš posao nitko drugi ne zna obaviti. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
196 KREŠIMIR FIJAČKO PRILOG 1. Tajnici, voditelji računovodstava???? Gdje su izmjene vezane uz iste, izmjene o kojima se godinama pišu procjene, analize....Izjednačavanje sa statusima prema drugim ustanovama, napredovanja???? povećanje koeficijenta odnosno da li ima netko od Vas koji kroje takvo nakaradno zakonodavstvo odgovor zašto ta radna mjesta u školi imaju manji koeficijent od nastavnika, stručnih službi... a isto je potreban/propisan VSS, znanja od kotlovnice do javne nabave, projekti (za što naravno nismo plaćeni jer isto takvi "sposobni" pišu projekte a "zaborave" da netko treba odraditi administraciju, plaćanja)???? Podsjećam zakonodavca (a trebao je provesti valjda analizu, povratne informacije iz škola, sustava prije donošenja izmjena) ostajete bez stručnog kadra i na tom dijelu kao i u nastavi, pomoćno tehničkom osoblju....nema motivacije, proaktivnosti.... Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
197 Krešo Mišura PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam da treba poboljšati status tajnika i voditelja računovodstva u školama. Opseg posla se konstantno povećava, a plaća i koeficijenti ne prate povećanje opsega poslova. Nemamo mogućnost napredovanja što smatram da treba izmjeniti. Predlažem da nam se dodijeli status stručnog suradnika i da nam se izjednače koeficijenti s učiteljskim. Ustav Republike Hrvatske propisuje slobodu i jednakost za sve građane. Međutim razvidno je kako se stupanj obrazovanja (završen fakultet) tajnika i voditelja računovodstva ne vrednuje jednako kao primjerice stupanj obrazovanja učitelja. Molim da se pristupi izmjenama Zakona i da se znatno poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u ustanovama osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. S poštovanjem, Krešo Mišura, mag. oec. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
198 Kristina Bernatović PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
199 Kristina Matić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Tajnik i računovođa u školi ubrojeni su u administrativno- tehničko osoblje iako imaju visoku stručnu spremu pa i položene stručne ispite koji nisu priznati u visini koeficijenta i za naš posao nisu potrebni. Slažem se s kolegama da radimo veliki opseg posla za kojeg vrlo često snosimo i ogromnu količinu odgovornosti a nemamo status stručnog suradnika ni poslovodnog suradnika. Popis poslova koje obavlja tajnik i računovođa u školi od davno prelaze djelokrug rada tajnika i računovođe. Aplikacije koje su sastavni dio našeg svakodnevnog poslovanja ( Lana, Hzmo, Hzzo, Riznica, e-Porezna, EOJN, urudžbiranje na razini cijele škole i još cijeli niz ) a čiji broj iz dana u dan raste bez odgovarajuće edukacije o istima već smo osuđeni na međusobnu pomoć i razne grupe gdje razmjenjujemo iskustva. Količina odgovornosti koju snosimo pri provedbi natječaja gdje moramo znati sve diplome i smjerove fakulteta ili se to barem od nas očekuje do povjerenstava i procjene kandidata gdje pišemo cijelu proceduru jer u suprotnom riskiramo žalbu na proceduru i dolazak inspekcije. Koliko je težak i ne zahvalan položaj tajnika i računovođe govori i činjenica da nam je gotovo pa nemoguće naći zamjenu za bolovanje, osobito u školama u manjim mjestima i na otocima gdje radimo u dvije škole pa u pravilu u svaku stižemo svako drugi dan da bi ispunili normu, bolesni i od kuće odrađujemo plaće, materijalna prava, pravilnike i druge akte, vodimo školske odbore itd. Učitelju i stručnom suradniku se zamjena nađe skoro isti dan dok potraga za tajnikom i računovođom traje i mjesecima. Godišnji odmori koji učiteljima i stručnim suradnicima obično započnu u prvoj polovici srpnja i traju do druge polovice kolovoza bez očekivanja da bi nešto radili nama je isprekidano obračunima plaća, pozivima, jednostavnim nabavama za udžbenike, sjednicama školskih odbora i svim silnim poslom kojeg treba odraditi do kraja srpnja, pripremiti i obračunati plaću za kolovoz i toliko o našem godišnjem odmoru. Poslovi koje odrađuju tajnici poput službenika za informiranje, službenika za zaštitu podataka, voditelja arhive i brojni drugi nisu plaćeni ni dodatno ni prekovremeno a očekuje se da o tome znamo sve kada dođe do problema. Molimo vas da nam izmjenom Zakona omogućite napredovanje, izjednačite koeficijente i promijenite naš status iz administrativno-tehničkog osoblja u stručne ili poslovodne suradnike. Hvala. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
200 KRISTINA MERLE PRILOG 1. Računovođa i tajnik zakinuti za pravo na mirno korištenje godišnjeg odmora ili bolovanja, u slučaju bolovanja nema nas nitko mijenjati i opet sav posao moramo mi odrađivati. Zvanje svih djelatnika na privatni broj u satima kada nismo na poslu, vikendima i blagdanima. Jesmo li mi manje vrijedni od drugih pa moramo biti na raspolaganju 24/7? Omalovažavanje našeg posla, našeg vremena i nas samih je prevršilo svaku mjeru Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
201 Kristina Štajdohar-Prajdić PRILOG 1. Podržavam sve što su kolege naveli u svojim komentarima. Škola je ustanova u kojoj se ne odvijaju samo odgojno-obrazovni procesi nego i ostali poslovni procesi koji su samo djelomično pobrojani u Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima jer od donošenja pravilnika opis poslova koje obavljaju tajnici i voditelji računovodstva svakim danom postaje sve opsežniji i složeniji. To su poslovi bez kojih koji kojih nije moguće funkcioniranje ustanove. Tajnici škola i voditelji računovodstva su preopterećeni s poslom i razočarani zbog objektivne nepravde (ne)vrednovanja njihovog rada. Učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima omogućeno je napredovanje, dok tajnici i voditelji računovodstva nemaju tu mogućnost. Naši koeficijenti, odnosno plaće zaostaju za plaćama radnika koji obavljaju odgojno-obrazovne procese. Učiteljima i stručnim suradnicima propisana je zaduženje redovitom/izbornom nastavnom te sve što se odradi iznad toga je rad iznad norme. U slučaju tajnika i voditelja računovodstva ne postoji norma, mi nemamo svoj maksimum do kojeg možemo (kvalitetno i u rokovima) obavljati poslove svog radnog mjesta. Preopterećeni smo pretjeranom birokracijom, a da za to nismo adekvatno plaćeni. Od nas se očekuje da budemo stručnjaci u svim područjima rada. Iz perspektive ukupnog troška za plaće u školama, potrebna su minorna sredstva kako bi se izjednačili tajnici škola i voditelji računovodstva sa stručnim suradnicima uz mogućnost napredovanja. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
202 kristina štokovac PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Smatram da bi vrlo poželjno bilo omogućiti Tajnicima i računovođama mogućnost napredovanja. Osobno smatram da se tajnicima i računovođama posao samo gomila i gomila, a napretka i pomaka za nas nema. Tajnici i računovođe u sustavu školstva trebaju imati status stručnog suradnika te samim time i njihov koeficijent. Tajnicima i računovođama dati dodatak na plaću s obzirom koju količinu raznovrsnih poslova obavljaju. U školama u kojima nisu zaposleni administrativni radnik/računovodstveni referent, tajnici i računovođe obavljaju daleko više poslova koji nisu usko vezani za njihovu struku a škole su ih „dužni“ obaviti. Osobno ukoliko se ne desi promjena u korist nama, vrlo ću vjerojatno napustiti kormilo. lp Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
203 Kristina Vida Perić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se sa svime što su kolege već napisali pa se ne bi željela puno ponavljati. Jasno je kako tajnici i voditelji računovodstva zajedno s ostalim administrativno tehničkim osobljem nisu nosioci procesa odgojno obrazovne ustanove ali školska ustanova bez nas ne može funkcionirati prema svima vašim zakonima, pravilnicima, uredbama i propisima. Posao tajnika i računovođa se konstantno povećava, zamjenu nam je nemoguće pronaći jer smo specifični i objasniti nekome što i kako se treba raditi je proces koji se ne može dogoditi preko noći. Niski koeficijent, nemogućnost napredovanja, nema prekovremenih sati i posebnog plaćanja rada iznad norme, jer sve spada u našu normu dovest će do situacije gdje neće biti zainteresiranih kandidata za naša radna mjesta, kao što nema ni nastavnika iz STEM područja. U nadi svjesnosti što i kako radimo i pod kojim rokovima te izjednačavanjem statusa koji zaslužujemo. S poštovanjem, Kristina Vida Perić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
204 KRISTINKA VIDAKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, s obzirom na obujam posla tajnika i voditelja računovodstva u obrazovnim ustanovama, smatram da bi prilikom izmjena i dopuna Zakona trebalo voditi računa da se tajnicima i voditeljima računovodstva status, a time i koeficijent podigne na razinu stručnog suradnika . Molim Vas uzmite u obzir obujam i raznolikost poslova koje obavljaju isti Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
205 Krunoslav Daković PRILOG 1. Potreba donošenja izmjena i dopuna Zakona vezano uz iznesene argumente kao što su jasnije propisivanje odgojno-obrazovnoga rada, načina rada obrazovnih i drugih radnika te zasnivanje i prestanak radnog odnosa već je dovoljno jasno. Navođenje poslova pod "školska ustanova mora...", "školska ustanova je dužna...", "školska ustanova će...." je istovjetno kao i da piše "tajnik/računovođa ustanove mora...", "tajnik/računovođa ustanove je dužan...", "tajnik/računovođa ustanove će....". Tek kada ministarstvo shvati da u praksi to djeluje kako sam naveo u primjeru, možda shvati i obim, te kompleksnost rada tajnika i računovođe. Argumenti pod "uvođenje potpomognutog i obogaćenog učenja u osnovne škole s ciljem postizanja boljih odgojno-obrazovnih ishoda" je samo floskula i bespredmetno ju je komentirati, a argument "propisivanje različitih oblika školovanja u slučajevima iznimnih okolnosti (nastava na daljinu, nastava u kući i sl.)" primjenjiv je i danas. Argument "administrativno rasterećenje školskih ustanova u vođenju pedagoške dokumentacije" bi bilo hvale vrijedno jer bi to značilo "administrativno rasterećenje tajnika ustanove u vođenju pedagoške dokumentacije". Kod donošenja izmjena trebalo bi obratiti pozornost i na nedostatke u vidu 1. jasnije propisivanje promjene programa učenika 2. jasnije propisivanje prestanka statusa redovitog učenika 3. jednostavnije propisivanje procedure izbora i imenovanja ravnatelja 4. jasnije propisivanje kada učenik zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti pohađati određeni predmet, pod uvjetom da nisu iz osnovnih predmeta struke. (a što ako jesu?). Narušeno zdravstveno stanje je narušeno zdravstveno stanje 5. izjednačavanje administrativnih radnika i odgojno-obrazovnih radnika u svezi prestanka radnog odnosa 6. dodavanje tajnika i računovođa u stručna usavršavanja i napredovanja 7. pojednostavljivanje imenovanja članova Školskog odbora (bez predstavnika radnika) Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
206 Lamia Butorac PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Tajnik školske ustanove i voditelj računovodstva s visokom stručnom spremom imaju niži koeficijent od učitelja i stručnih suradnika s visokom stručnom spremom. Pedagog, socijalni pedagog, psiholog, logoped i knjižničar imaju status stručnog suradnika u školi te mogućnost napredovanja (uz povećanje plaće), dok su tajnik školske ustanove (pravnik) i voditelj računovodstva (ekonomist) degradirani s manjim koeficijentom i nemogućnošću napredovanja u zvanju, a za oba radna mjesta traži se visoka stručna sprema. Tajnik školske ustanove i voditelj računovodstva podrška su ravnatelju prilikom upravljanja školskom ustanovom, a posebno prilikom imenovanja ravnatelja u 1. mandatu. Tajnik školske ustanove i voditelj računovodstva i za vrijeme bolovanja i korištenja godišnjeg odmora primorani su obavljati radne zadatke jer ih u većini slučajeva nema tko zamijeniti. Nakon položenog stručnog ispita podiže se koeficijent učiteljima i stručnim suradnicima. Tajnici su često primorani položiti državni stručni ispit, steći certifikat u području javne nabave, položiti ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva te sa svim tim položenim ispitima tajniku plaća ostaje ista, dok se količina posla i odgovornost povećaju. Također, dok se učiteljima i stručnim suradnicima diže koeficijent nakon položenog stručnog ispita, isto nije slučaj nakon položenog pravosudnog ispita. Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi propisan je opseg poslova koje obavlja tajnik osnovne škole, no u praksi tajnik obavlja poslove pisarnice, poštara, odjela nabave, kadrovske službe, odjela za pravno savjetovanje, poslove zapisničara, unosa podataka u razne aplikacije i registre, poslove službenika za informiranje, poslove službenika za zaštitu osobnih podataka, sastavlja ugovore, mora se razumjeti u vrstu i kvalitetu namirnica, higijenskog materijala, sredstava za čišćenje, poznavati funkcije kopirnih strojeva, sanirati manje ozljede učenicima... Također, tajnik unosi zaposlenike u registar zaposlenika, prijavljuje, odjavljuje i vrši promjene u LANA.mirovinskom sustavu, objavljuje u elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), radi odnosno koristi uslugu e-Zdravstveno, radi u urudžbenom programu, koristi e-komunikaciju, izrađuje narudžbenice, koristi ZUP-it sustav te druge aplikacije koje se školi nametnu. Također, tajnik je često član povjerenstva za zapošljavanje odnosno procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje. Nastavno na natječaje odnosno zapošljavanje temeljem natječaja, očekuje se da se tajnik razumije u sve izdane diplome sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi budući da tijekom svakog natječaja za zasnivanje radnog odnosa budu zaprimljene diplome s raznih sveučilišta/veleučilišta te je tada posao tajnika utvrditi koja od zaprimljenih diploma udovoljava uvjetima iz Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja. Nadalje, nepravedno je da se voditeljima računovodstva sa srednjom stručnom spremom isplaćuje plaća po nižem koeficijentu obzirom da obavljaju isti posao kao i voditelji računovodstva s visokom stručnom spremom. Također, smatram da bi se tajnicima školskih ustanova i voditeljima računovodstva škola trebao obračunavati dodatak obzirom na broj učenika i zaposlenika budući da opseg posla u školi s npr. 350 učenika i 60 zaposlenika nije isti kao u školi s 800 učenika i 120 zaposlenika. Tajnici školskih ustanova i voditelji računovodstva osobe su sa širokim opsegom raznolikih i odgovornih poslova, a s najnižom plaćom među zaposlenicima s visokom stručnom spremom (bez mogućnosti napredovanja u zvanju) te je potrebno da tajnici školskih ustanova i voditelji računovodstva imaju status stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
207 LANA ZELENIKA PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Kopiram status kolegice: Poštovani, kao tajnica škole pridružujem se borbi za naš status, jer ono što nama samima i preostaje jest - borba. Nažalost smo već godinama zadnja rupa na svirali u čitavom obrazovnom sustavu, a istina je takva da preko nas svatko prelazi. Kako u samoj školi u neposrednom poslu, tako i u samom sustavu u našim pravima. Obveze su nam višestruko povećane i rastu iz godine u godinu. Apsolutno sve u školi prolazi preko ruku tajnika. U prvom redu bi trebalo objasniti zašto se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju, a isti se najavljivao na velika vrata. Nažalost, ispadne da su se tresla brda, a rodio miš. Zatim bi trebalo pristupiti izmjeni statusa tajnika i voditelja računovodstva - da imaju status kao i stručni suradnici, jer mi to zaista i jesmo. Već jednom takav status je i postojao (do 2013. godine). Sustav mora predvidjeti i mogućnost napredovanja tajnika škole i voditelja računovodstva. Zbog stalnih promjena, izmjena, novina, sada i uvođenja Cjelodnevne škole - potrebno je predvidjeti mentoriranje kroz sustav napredovanja. Shodno izmjeni statusa, potrebno je i izmijeniti koeficijent istima. Trenutni koeficijenti su u najmanju ruku sramotni, degradirajući i pokazuju da nije ista stručna sprema isto i vrednovana. Odgovornost na našim radnim mjestima je ogromna! Također je potrebno propisati da se poslovi tajnika škole i voditelja računovodstva obavljaju u punom radnom vremenu. Strašno je da postoje škole (a nema uporišta u nijednom zakonu) gdje zaposleni na tim radnim mjestima rade u polovici radnog vremena. Bez obzira na veličinu škole, izmjena i novih poslova ima na dnevnoj bazi sve više i više, te je potpuno van razuma da netko očekuje obavljanje tolike količine posla u tako kratkom vremenu. Na to se nadovezuje i pitanje prekovremenih sati koji se ne odobravaju tajniku i voditelju računovodstva. Štogod se u školi događa tu je tajnik - stojimo iza svakog učenika, iza svakog učitelja, izvršavanja sve više zadataka koji traže osnivači, pod 'ostale poslove' nam se daje puno onoga što mi i ne bi trebali raditi a radimo jer želimo da škola funkcionira, uz bok smo ravnatelju, a nemamo mogućnost zamjene kod bolovanja, na godišnji imamo pravo u dijelovima jer naravno, plaća se mora isplatiti. Ono što je majka u jednoj obitelji, to je tajnik u školi. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
208 LEA BOSNER PRILOG 1. Slažem se sa svim prethodno izrečenim komentarima i smatram da se tajnicima i voditeljima računovodstva škola treba povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla te shodno navedenim ističem i potrebu izjednačavanja statusa tajnika i voditelja računovodstva sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
209 LEA BOSNER PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se sa svim prethodno izrečenim komentarima i smatram da se tajnicima i voditeljima računovodstva škola treba povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla te shodno navedenim ističem i potrebu izjednačavanja statusa tajnika i voditelja računovodstva sa statusom stručnog suradnika. Također, uz navedeno naglašavam kako je nužno i povećanje koeficijenta administrativnim/računovodstvenim referentima, koji su trenutno u razini koeficijenta domara i kuharica. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
210 LEA OBRANOVIĆ PRILOG 1. Mišljenja sam da bi tajnici škola i voditelji računovodstva trebali imati minimalno isti status kao učitelji/stručni suradnici. Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili. Dodatno me zanima po čemu je moja diploma PRAVNOG fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju učitelji/stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status i koeficijent. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Svakodnevno poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni, dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz svega navedenog smatram da je prva stepenica u poboljšanju statusa i motivacije za rad tajnika/računovođa u školama izjednačenje koeficijenta prema stečenoj stručnoj spremi! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
211 Leona Kožuh PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se sa ostalim kometarima da se treba poboljšati položaj tajnika i voditelja računovodstva. I da im se omogući usavršavanje i napredovanje. Lp Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
212 LEONELA KODELJA PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prethodno izrečenim komentarima. Smatram da se tajnicima i računovođama treba povećati koeficijent zbog složenosti i opsega posla kao i zbog potrebe izjednačavanja njihovog statusa sa statusom stručnog suradnika. Također, smatram da tajnicima i računovođama treba omogućiti isplatu prekovremenih sati osobito u uvjetima kratkih rokova i preklapanja rokova kod pojedinih poslova, povećanja obujma poslova uslijed bolovanja i drugih otežavajućih okolnosti. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja što je izrazito demotivirajuće i što bi trebalo zakonski ispraviti. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
213 Leonora Poro PRILOG 1. Podržavam sve kolege koji su se napokon probudili i počeli boriti za svoj status jer je trenutno stanje neodrživo. Pravo je vrijeme da se status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika i učitelja u školi. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
214 Lidija Brlić PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim prethodno iznesenim primjedbama. Zakonom treba predvidjeti radno mjesto voditelja računovodstva. Status tajnika i voditelja računovodstva treba se izjednačiti sa statusom stručnog suradnika kako bi se reformski procesi mogli kvalitetno obavljati. U sustavu je došlo do velikih promjena koje su se odrazile i na naša radna mjesta zbog složenosti i povećanog opsega poslova. Podržavam izmjene i dopune novog Zakona koji će omogućiti kvalitetan odgoj i obrazovanje, no voditelji računovodstva i tajnici već sada odrađuju preveliki obujam i količinu posla, a to se nikako ne uklapa u ideju racionalnog korištenja postojećih radnih resursa. Modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja bi trebali zadržati kvalitetan i stručan kadar te im omogućiti podršku i administrativno rasterećenje u vidu zapošljavanja računovodstvenog referenta (SSS) i administratora (SSS) kao pomoć učinkovitoj i kvalitetnoj provedbi reforme sustava odgoja i obrazovanja. S poštovanjem, Lidija Brlić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
215 LIDIJA MATUŠAN PRILOG 1. Poštovani! I mi smo obrazovani zaposlenici Škole pa nas tako i prihvatite! Ako su voditelji računovodstva i tajnici bitni pomoćnici ravnateljima, onda nas nazovite stručnim suradnicima i adekvatno nas platite, onako kako to priliči stručnom obrazovanju i složenosti poslova radnog mjesta! Hvala! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
216 Lidija Mikičević PRILOG 1. Poštovani, zbog istog stava s kolegama tajnicima i računovođama kopiram već napisano od strane kolega. Status tajnika i računovođa uvelike bi se trebao izregulirati sa statusom stručnog suradnika. Isto tako kolege koje rade na navedenim radnim mjestima sa VŠS trebali bi imati jednaka prava tj. Koeficijent kao i oni koji rade sa VSS jer svi rade isti posao, obavlja se isti obujam posla i snosi ista odgovornost a za različitu plaću-što je ukratko rečeno diskriminacija! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
217 Lorena Cindrić PRILOG 1. Godinama voditelji računovodstva i tajnici pokušavaju privući pozornost Ministarstva na problematiku položaja administrativnog osoblja. Administrativno tehničko osoblje nije nositelj odgojno obrazovnog procesa ali školska ustanova bez istih ne može funkcionirati. Posao tajnika i računovođa konstantno se povećava bez ikakvog povećanja plaće, mogućnosti napredovanja pa čak ni stručnog usavršavanja jednom godišnje za što škola većinom nema sredstava. Prekovremene sate očito ne zaslužujemo da nam se plate. Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano. Korištenje bolovanja ili bezbrižnog godišnjeg odmora ne poznajemo. Zamislite kako bi škola funkcionirala kada bi tajnik i računovođa u isto vrijeme otišli na bolovanje, posebno u vrijeme kada je potrebno urediti registar zaposlenih i po tome obračunati plaću. Nema razumijevanja da sve administrativne poslove za normalno funkcioniranje škole obavljaju dvije osobe, koje je za kratko vrijeme vrlo teško čak i nemoguće zamijeniti. Učitelji za svaku zamjenu, za svaku novu zadaću npr. povjerenik zaštite na radu, sindikalni povjerenik i sl. imaju pravo na naknadu ili na uvećanje satnice. Za svaku novinu koja se uvodi u škole tajnika se imenuje odgovornom osobom bez pogovora i bez plaćanja. Ravnatelji škola stručne poslove obavljaju isključivo uz pomoć tajnika i voditelja računovodstva jer su to područja o kojima ravnatelj iz svog obrazovanja ima vrlo malo znanja. Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Tajnici i voditelji računovodstva trebaju imati status stručnog suradnika ili savjetnika te samim time i njihov koeficijent. Omogućiti napredovanje, plaćanje odrađenih prekovremenih sati, povećanje plaće za 4% nakon 30 i više godina rada. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
218 Lorena Mudri PRILOG 1. Poštovani, Slažem se sa svime što su kolege već napisali pa se ne bi željela puno ponavljati. Meni je jasno kako tajnici i voditelji računovodstva zajedno s ostalim administrativno tehničkim osobljem nisu nosioci procesa odgojno obrazovne ustanove ali školska ustanova bez nas teško može funkcionirati prema svima vašim zakonima, pravilnicima, uredbama i propisima. Posao tajnika i računovođa se konstantno povećava, zamjenu nam je nemoguće pronaći jer smo specifični i objasniti nekome što i kako se treba raditi je proces koji se ne može dogoditi preko noći… Uskoro će se dogoditi situacija kao što nema nastavnika matematike neće biti ni zainteresiranih kandidata za naša radna mjesta… Zar je toliko teško uvrstiti i nas u naš temeljni Zakon…Uvrstiti tekst „radnopravnog statusa radnicima u odgojno – obrazovnim ustanovama“ a ne izbaciti nas kao što se radi s tekstom „radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika“.. U nadi svjesnosti što i kako radimo i pod kojim rokovima te izjednačavanjem statusa koji zaslužujemo S poštovanjem, Lorena Mudri Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
219 Lucija Bilaver PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Nastavljam sa kopiranjem kolege Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Ana Bartolović 12.10.2023 10:520 0 Tajnik škole i voditelj računovodstva s VSS imaju niži koeficijent (1,325) od učitelja i stručnih suradnika s VSS (1,406). Također, iako je psihologu, pedagogu i knjižničaru dan status stručnog suradnika u školi, a time i mogućnost napredovanja u zvanju (uz povećanje plaće), ekonomist i pravnik degradirani su manjim početnim koeficijentom i nemogućnošću napredovanja u zvanju, ali i samim nazivima radnih mjesta (obzirom nisu uvršteni među stručne suradnike, a traži se visoka stručna sprema pravnog i ekonomskog fakulteta). Tajnik i voditelj računovodstva nezamjenjiva su podrška ravnatelju prilikom upravljanja ustanovom, posebno u slučaju kad učitelj/stručni suradnik biva imenovan ravnateljem po prvi puta i (u većini slučajeva) uopće ne poznaje poslovanje škole (ne razumije kako funkcionira trošenje proračunskih sredstava, iz kojih sve izvora financiranja škola dobiva materijalna sredstva, ne shvaća obim administrativnih poslova škole, ne poznaje većinu pravnih propisa temeljem kojih i u skladu s kojima škola posluje itd.). Tajnik i voditelj računovodstva i za vrijeme bolovanja i godišnjeg odmora primorani su obavljati radne zadatke jer ih u većini slučajeva nema tko zamijeniti. Ravnatelji u većini slučajeva (pa ni kada su na dužnosti u više uzastopnih mandata uslijed obilja drugih poslova koje obavljaju) ne znaju unositi podatke u registar zaposlenika, centralni obračun plaća, LANA HZMO sustav, županijsku Riznicu, e-HZZO, EOJN, urudžbirati, koristiti e-komunikaciju, izrađivati narudžbenice, provoditi postupke jednostavne nabave, koristiti ZUP-it sustav itd…a u sve navedene sustave često treba HITNO unijeti podatke da bi se izbjeglo počinjenje određenih prekršaja. Čak i kada postoji stručna osoba voljna mijenjati tajnika ili voditelja računovodstva, istoj trebaju tjedni, odnosno mjeseci, da „uđe“ u posao i „pohvata“ sve konce. Također, učiteljima se nakon polaganja stručnog ispita koeficijent podiže s 1,193 na 1,406, što čini +218 eura razlike na plaći. Tajnike posao (i poslodavci) često prisili da polože državni stručni ispit, steknu certifikat javne nabave te polože ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, da i da se dodatno educiraju glede raznovrsnosti/kakvoće/kvalitete/cijene raznih proizvoda (energenti, sredstva za čišćenje, uredski materijali i druga oprema potrebna za rad, radna obuća i odjeća, pisači/toneri, namirnice za školski obrok, namještaj i sl.) obzirom na obvezu izrade dokumentacije za nabavu materijala i opreme koji su školi potrebni. Čak i sa svim tim položenim ispitima tajniku plaća ostaje ista, ali se količina posla i odgovornost povećaju. Nadalje, iako je Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika propisan osnovni kostur poslova koje obavlja tajnik osnovne škole, u praksi tajnik obavlja poslove telefonske centrale, pisarnice, odjela nabave, kadrovske službe, odjela za pravno savjetovanje, poslove lektora, zapisničara, poštara, unosi podatke u razne aplikacije, sastavlja ugovore (od ugovora o radu do ugovora o zakupu), mora se razumjeti u vrstu i kvalitetu peleta, razliku u cijeni zaleđenog graška i sirovog graška, gramažu pekarskih proizvoda i veličinu pakiranja voćnog jogurta, poznavati sve funkcije kopirnih strojeva itd.). Tajnik naravno mora znati raditi u registru zaposlenika, EOJN, LANA HZMO sustavu, županijskoj Riznici, e-HZZO, urudžbenom programu, koristiti e-komunikaciju, izrađivati narudžbenice, koristiti ZUP-it sustav i svaku drugu novu aplikaciju koja se školi nametne. Također, tajnik mora biti u svakom povjerenstvu za zapošljavanje. Prepusti li trećim osobama sastavljanje dokumentacije, u slučaju dolaska inspekcije gotovo je sasvim sigurno da će natječaj biti poništen zbog previda ili proceduralne pogreške, a što će opet rezultirati udvostručenjem posla za tajnika škole (a ne dotično povjerenstvo). K tome, isti će se i osobno osjećati nelagodno jer će inspekcija tajniku navoditi koje su nepravilnosti, a ne članovima povjerenstva. Govoreći o zapošljavanju, od tajnika se očekuje da se razumije u sve ikad izdane diplome sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Naime, tijekom svakog novog natječaja za zapošljavanje pristigne šarolika lepeza diploma (posebno za fiziku, biologiju, glazbeni, informatiku itd). Najčešće je upravno na tajniku odgovornost utvrđivanja (i istraživanja) koja od zaprimljenih diploma udovoljava uvjetima iz Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja. Nadalje, tajniku je najčešće Statutom nametnuto da mora voditi zapisnik sa sjednica Školskog odbora (što znači da na svakoj mora prisustvovati) iako se iste uglavnom održavaju izvan redovitog radnog vremena. Također, za razliku od učitelja koji, većinom, kolektivno koriste pretežiti dio godišnjeg odmora tijekom ljeta, te se u drugoj polovici srpnja i tijekom većeg dijela kolovoza od istih ne očekuje obavljanje nikakvih radnih zadataka, institucije poput MZO, osnivača, jedinica lokalne samouprave, Prosvjetne inspekcije, savjetnika AZOO itd. ne mare za potrebom da tajnici i voditelji računovodstva, pa i ravnatelji škola, također imaju potrebu nesmetanog korištenja godišnjeg odmora. Često se upravo inspekcije, savjetodavni nadzori, usklađenje s HZMO, provjera fiskalne odgovornosti, popunjavanje određenih hitnih tablica za osnivača i jedinice lokalne samouprave, očekuje upravo u vrijeme godišnjih odmora, odnosno ostavljeni rokovi ne računaju se od zaprimanja pismena već se šalju e-mailom pa ih pošiljatelj smatra uručenih onog trenutka kada ih pošalje, a ne kada odgovorna osoba u instituciji uistinu ima mogućnost po njima postupiti. K tome, mnogi se poslovi prebacuju na leđa tajnika kao što su poslovi u svezi pronalaska prijevoza za izvan učioničku nastavu (iako je Pravilnikom o izvođenju, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole propisano da istu planira i organizira razrednik koji je za poslove razredništva uredno plaćen te mu se s osnova obavljanja istih poslova sukladno kolektivnom ugovoru uvećava i broj dana godišnjeg odmora). Što se voditelja računovodstva tiče, trenutno se potpuno nepravedno voditeljima računovodstva sa srednjom stručnom spremom isplaćuje plaća po koeficijentu 0,921. Dakle, osobama koje vode cjelokupno financijsko poslovanje škole, na čijim leđima uglavnom leži teret likvidnosti ustanove (i koje ne mogu spojiti ni 3 tjedna godišnjeg odmora neprekidno tijekom godine jer računi stalno pristižu, plaća i materijalna prava se redovito obračunavaju, svakojaki mjesečni i višemjesečni te statistički izvještaju se stalno popunjavaju itd.) dobivaju plaću neznatno višu od plaće domara ili kuhara zaposlenih u istoj ustanovi. Smatram da bi sve osobe zaposlene na radnom mjestu voditelja računovodstva ili tajnika trebale dobivati istu plaću jer obavljaju isti opseg posla kao i osobe s VSS. Štoviše, upravo su starije kolegice i kolege s SSS, koji na svojim radnim mjestima rade već više desetljeća, nebrojeno puta priskakale u pomoć mlađim kolegama s VSS. Činjenica što je netko „zadržan“ na radnom mjestu s nižom stručnom spremom ne bi trebala imati negativan utjecaj na njegova primanja obzirom u praksi takva osoba to pomanjkanje svojeg formalnog obrazovanja često uvelike nadoknađuje životnim i poslovnim iskustvom. Iz prednjeg je razvidno kako su tajnici i voditelji računovodstva u školama osobe s najnižom plaćom među VSS (bez mogućnosti napredovanja u zvanju), ali ujedno i osobe s najširim opsegom raznolikih, ali izuzetno odgovornih poslova, iz čega proizlazi kako je ta radna mjesta potrebno izjednačiti sa radnim mjestima stručnih suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
220 LUCIJA LAKIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Molim da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači barem sa statusom stručnog suradnika s obzirom da se radi o istoj razini obrazovanja. Evidentno je svakodnevno povećanje normativnih, kadrovskih, administrativnih i pravnih poslova koja obavlja jedna osoba, i van radnog vremena, za vrijeme bolovanja i vrijeme godišnjeg odmora bez mogućnosti isplate prekovremenih sati. U slučaju odsutnosti tajnika ili voditelja računovodstva, na tržištu ne postoji zamjena koja može samostalno preuzeti i obavljati sve te poslove zbog čega je dovedeno u pitanje kvaliteta i poslovno funkcioniranja škole. Smatram da bi navedeni djelatnici trebali imati i mogućnost napredovanja. Slijedom navedenog, potaknimo visokoobrazovane ljude da s voljom i elanom ulaze i OSTAJU u sustavu obrazovanja kako bi mogli i dalje doprinositi cjelokupnom sustavu. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
221 LUCIJANA LJUBENKO PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim komentarima i smatram da se voditeljima računovodstva i tajnicima školskih ustanova treba povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla kao i potrebu izjednačavanja statusa sa statusom stručnog suradnika. Također smatram da nepravedim nemogućnost napredovanja na našim radnim mjestima, kao što to mogu svi ostali zaposlenici škole. Nepravda leži u činjenici da kad tajnik ili računovđa koriste bolovanje, nemaju zamjenu te ih isti ( veći) opseg posla čeka pri povratku, a uz to na bolovanju uvijek moraju odraditi nešto hitno, jer naš posao nitko drugi ne zna obaviti. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
222 Luka Božičević PRILOG 1. Potrebno je izjednačavanje razine stručne spreme i koeficijenta složenosti poslova. Kao što je nelogično da tajnici i računovođe realno "pate" naspram učitelja i profesora, nelogično je da tete u vrtiću "pate" naspram učitelja i profesora. A o cijeloj hijerarhiji neću ni pričati ako se usporedimo sa "visokim" obrazovanjem. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
223 LUKA HUZJAK PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, šaljem konstruktivan prijedlog za izmjenu, dopunu ili izradu Zakona o odgoju i obrazovanju - Članak 27. i Članak 27.a Prijedlozi na osnovi i dalje važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju: Postojeći članak 27. (NN 94/13, 152/14, 68/18) potrebno je izmijeniti. A) Članak 27. (NN 94/13, 152/14, 68/18) glasi: (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom. (7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine. IZMJENA U: (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon urudžbiranog pisanog zahtjeva, obrazloženja i priložene dokumentacije roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću uz urudžbiranu pisanu suglasnost stručnog aktiva određenog izbornog predmeta nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi. OBRAZLOŽENJE: Zahtjev za ispis potrebno je urudžbirati u tajništvu. Zašto? Takvi zahtjevi se znaju dostaviti u obliku maila, na papiriću ili čak na salveti i još dodatno i nakon navedenog roka, nakon 30.6. Dakle, potrebno je to što jasnije regulirati kako bi se poštivao zakonski rok. Ako utvrđivanje opravdanih razloga za prestankom pohađanja nastave izbornog predmeta nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja već Učiteljskog vijeća, postavlja se pitanje zašto tu nadležnost ne proširiti na stručne aktive pojedinih izbornih predmeta. Zašto o ispisu učenika odlučuju učitelji obveznih predmeta? Zašto tu odgovornost i nadležnost ne prebaciti i na pojedini stručni aktiv? Stoga i predlažem pisanu suglasnost stručnog aktiva određenog izbornog predmeta. Škole ne poštuju činjenicu da su predmeti koji se izvode izborno, obvezni tijekom školske godine uz iznimku članka 27. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20). U Dopisu od 2.lipnja 2020, KLASA: 602-01/20-01/00313, URBROJ: 533-05-20-0001, Učenje stranih jezika i izborni program u osnovnim školama, jasno piše da je nastavu izbornih predmeta potrebno uklopiti u raspored, odnosno staviti u istu smjenu kao i obvezni predmeti: "Ističemo da je nastavu izbornih predmeta potrebno uklopiti u redoviti raspored, što znači u istoj smjeni u kojoj su i obvezni predmeti kako bi se svi učenici mogli uključiti jer to je njihovo pravo i to im se ne smije uskratiti." i "U slučaju da svi učenici razrednoga odjela nisu uključeni u izbornu nastavu, a koja nije prvi ili posljednji nastavni sat u danu, škola je dužna organizirati aktivnosti za navedene učenike u primjerenom prostoru u kojem učenici mogu biti (knjižnica, učionica i sl.), kao i primjereni rad sa stručnom osobom (učitelj ili stručni suradnik).", a u Dopisu od 1. rujna 2022, KLASA: 602-02/22-06/00162, URBROJ: 533-05-22-0002, Organizacija nastave i obveze vezano uz školsku godinu 2022.-2023., isto tako je navedeno da se od učenika ne može zahtijevati dolazak na nastavu u suprotnoj smjeni: "Redovita nastava, uključujući i izbornu nastavu, održava se u istoj smjeni te je škola dužna omogućiti učenicirna pohađanje nastave u najpovoljnijim uvjetima. Molimo vas da pri izradi dnevnog rasporeda sati za učenike vodite računa o njihovoj opterećenosti. Ponajprije raspored svih nastavnih predmeta treba ravnomjerno rasporediti tijekom tjedna jer se od učenika ne može zahtijevati dolazak na nastavu u suprotnoj smjeni, a isto tako ni izvannastavne aktivnosti ne mogu imati prednost pred izvođenjem redovite i izborne nastave." Stoga, razlozi - drugi učenici imaju slobodan 6. ili 7. ili neki drugi sat, a oni moraju biti u školi, drugi strani jezik se odvija u drugoj smjeni, učenici nemaju prijevoz nakon 7. sata, učenik paralelno pohađa Umjetničku školu, Glazbenu školu ili drugu izvanastavnu ili izvanškolsku aktivnost - nisu opravdani razlozi za ispis. Međutim, navedeni Dopisi u praksi se ne provode te ravnateljima nija jasno koji su to "najpovoljniji uvjeti". B) Također, članak 27.a (NN 152/14) proširio bih s dodatnim stavkama. Dodavanje dodatnih zasebnih stavaka (7), (8) i (9) koji bi glasili: (7) U školi se tijekom godina može smanjiti broj učenika uključenih u izborni program, ali učenicima će se omogućiti pravo na pohađanje odabranog izbornog programa i s manje učenika od propisanog, odnosno skupine se ne spajaju, učenicima se mora omogućiti da školovanje do kraja 8. razreda završe i u skupini s manje učenika od propisanog. Ako je broj učenika veći od propisanog, izborna nastava može se izvoditi i u dvije odgojno-obrazovne skupine. (8) Ako u školi nema više učenika od propisanog koji bi bili uključeni u izbornu nastavu drugog stranog jezika u određenom razrednom odjelu, odnosno odgojno-obrazovnoj skupini, ista će se izvoditi i s manje učenika od propisanog. (9) Sukladno stavku 7. i 8. škola je obavezna za učenike te učitelje osigurati najpovoljnije uvjete za izvođenje izborne nastave drugog stranog jezika. OBRAZLOŽENJE: Sukladno tumačenju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ukoliko je broj učenika veći od propisanog, dakle više od 28 učenika, izborna nastava može se izvoditi i u dvije odgojno-obrazovne skupine (tumačenje Vesne Šerepac, ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja u dopisu od 5. srpnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00236, URBROJ: 533-02-21-0002). Također, ukoliko se tijekom školske godine učenici ispisuju s učenja izbornog predmeta te tijekom nastavne godine u svakoj odgojno-obrazovnoj skupini ostane manje učenika, odgojno-obrazovne skupine ne moraju se spajati u jednu odgojno-obrazovnu skupinu (tumačenje Zdenke Čukelj, načelnice Sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje od 7. srpnja 2021.) Isto tako "u školi se tijekom godina može smanjiti broj učenika uključenih u izborni program, ali učenicima će se omogućiti pravo na pohađanje odabranog izbornog programa i s manje od 14 učenika." (tumačenje Uprave za odgoj i obrazovanje od 17. lipnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00213, URBROJ: 533-05-21-0002)." Također, "ako u školi nema više od 14 učenika koji bi bili uključeni u izbornu nastavu, ista će se izvoditi i s manje od 14 učenika." (tumačenje Uprave za odgoj i obrazovanje od 17. lipnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00213, URBROJ: 533-05-21-0002). U Kurikulumu za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Kako bi svaki pojedinac imao mogućnost aktivnoga sudjelovanja i izražavanja, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije, ne preporučuje se da u skupini bude više od 15 učenika.“ (Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019) Isto tako u Kurikulumu za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Uporaba jezika društvena je aktivnost koja učenicima pruža mogućnost razvijanja društvenih vještina poput rada u paru ili skupinama. Jedan od objektivnih preduvjeta za učinkovito učenje i poučavanje njemačkoga jezika jest rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki pojedinac dobiva priliku aktivno sudjelovati.“ (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019). Također, u Kurikulumu za nastavni predmet Francuski jezik jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu francuskoga jezika jest rad u skupinama s manjim brojem učenika približno sličnih razvojnih obilježja i iste razine ovladanosti francuskim jezikom. U takvim skupinama svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije.“ (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019). Ministarstvo znanosti i obrazovanja mora stvoriti pretpostavke za stvaranje svih nužnih pozitivnih promjena i trebalo bi inicirati i aktivno poticati učenje stranih jezika. I to među ostalim i temeljem Komunikacije Europske Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Višejezičnost: prednost za Europu i zajednička obveza (COM(2008)566 završna verzija od 18.9.2008.) koja naglašava vrijednost jezične raznolikosti u EU-u navodeći korake koje je potrebno poduzeti „kako bi višejezičnost bila integrirana u politike EU-a, sa svrhom ostvarenja „Barcelonskog cilja” (da bi Europljani trebali moći komunicirati na dva jezika uz svoj materinji).“ Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status nastave izbornog predmeta nisu predmet ovoga savjetovanja.
224 Maja Brgić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Sadašnje odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj srednjoj školi kao i predložene N-te promjene istoga, ne rješavaju sve uočene nedostatke koji su specifični za sustav odgoja i obrazovanja. Status administrativnog osoblja nije ponovno revidiran ni valoriziran. Tajnici i voditelji računovodstva NUŽNO moraju biti izjednačeni sa stručnim suradnicima i ostalim nastavnim osobljem te im se omogućiti prikladna, pravedna i JEDNAKA mogućnost napredovanja u sustavu. Znamo da administracija nije core business odgoja i obrazovanja, ali je početak i kraj osiguranja rada tog pogona core businessa koji zahtijeva konstantno i kontinuirano usavršavanje i učenje. Sustav traži STRUČNOST, AŽURNOST, ODGOVORNOST - doista je vrijeme da se isto i vrednuje. Ukoliko tome nije tako, molimo potpuno rasterećenje opsega poslova, odgovornosti, zakonski uvjetovanih usavršavanja za različite prekobrojne funkcije koje jedan tajnik ili računovođa obnaša u školskoj ustanovi. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
225 MAJA COLUSSI ŠUPLJIKA PRILOG 1. Poštovani, kolege su već detaljno opisali problematiku rada tajnika i voditelja računovodstva. Podržavam da je važno da im se poveća koeficijent zbog njihovog opsega posla. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
226 maja Ivković Buterin PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Zalažem se za poboljšanje uvjeta rada tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Opseg posla svake godine je sve veći, a rokovi za izvršenje istog sve kraći. Zbog nemogućnosti pronalaska zamjena na kraći period, nažalost nismo u mogućnosti koristiti pravo na bolovanje, već smo dužni sav posao odraditi ili van radnog vremena, od doma ili vikendima, a prekovremeni sati nisu plaćeni. Pritisci od strane osnivača (Županije) i resornog ministarstva su gotovo ne podnošljivi. Svakodnevno dobivamo mailove tipa „danas do kraja radnog dana napravite to i to“ što stvara veliki pritisak na nas. Posebna problematika je nepostojanje mentorstva u ovom poslu; i sama sam se nedavno uvjerila u to kada sam započela sa radom u školi. Teško je i zamisliti kako je to izvršavati sve svoje radne dužnosti, a nemate se kome obratiti za pomoć ili savjet jer nemate kolegu ili kolegicu u školi, a o stručnoj pomoći u vidu mentorstva možete samo sanjati. Administrativno osoblje nije neposredan dio procesa odgoja i obrazovanja naše djeca, ali bez nas sustav obrazovanja u osnovnim i srednjim školama ne bi bio moguć. Smatram kako je vrijeme da se naš rad adekvatno vrjednuje poboljšanjem uvjeta rada i povećanjem koeficijenata. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
227 MAJA NIKOLIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prethodno izrečenim komentarima. Smatram da se tajnicima i računovođama treba povećati koeficijent zbog složenosti i opsega posla kao i potrebu izjednačavanja njihovog statusa sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
228 MAJA ODAK PRILOG 1. Tajnicima i voditeljima računovodstva je potrebno omogućiti mogućnost napredovanja prvenstveno zbog toga što se zakoni i pravilnici mijenjaju na (polu)godišnjoj bazi, moramo bit u toku, moramo pohađati seminare, webinare, a ništa nam se ne uzima u obzir. Zamjenu za svoj rad ne možemo nać jer se nitko ne može, a tko već nema iskustva u tom našem multiverzumu, snać za našim radnim mjestom. Baratanje različitim programima na dnevnoj bazi (Registar zaposlenih, Lana, HZZ, HZZO, e-matica, Labis, urudžbeni, arhinet...) uz sve ostale hitne, neplanirane, nepredvidive situacije, dopise, zapisnike, odluke, tako da na kraju dana više ne znaš šta jesi, a šta nisi napravio. Briga o radnicima, njihovim pravima, materijalnim (jubilarne, pomoći, prijevoz...), sistematski, razne evidencije, provođenje zaštite na radu, pristup informacijama, zaštita osobnih podataka, provođenje natječaja...nabava svega i svačega od čačkalice do lokomotive. To je postalo takvo žongliranje da kad bi se jednog od nas zaposlilo u nekom široko razgranatom, do u tančine segmetiranom sistemu moglo slobodno otpustit njih 90%...I to sve radimo za koeficijent 1.325, onaj od kojeg su nastavnici i stručni suradnici zapravo i krenuli u štrajk, a mi smo s tim štrajkom na njega došli (sramota što su sindikati to dopustili). Žalosno je što većina ostalog osoblja misli da se to sve nekako magično odradi, da iza svega toga ne postoji hrpa administracije, do detalja razrađenih procedura koje moraju bit 100% pokrivene papirologijom, za sve mora postojat pisani trag. Potrebno je zakonom izjednačiti naš status s onim stručnih suradnika, odnosno tajnicima i voditeljima računovodstava dodijeliti status stručnog ili poslovnog suradnika. Hvala! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
229 MAJA ODAK PRILOG 1. Poštovani, uvidom u internet stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja - kontakti - imamo prvo ovako, kabinet ministra koji ima tajnicu kabineta ministra, zatim još tri državna tajnika u istom tom kabinetu ministra, nakon toga otvaram glavno tajništvo gdje se nalazi glavni tajnik ministarstva sa 13 sektora ispod sebe (blago takvom tajniku). Dalje neću nabrajati, sve imate na svojoj stranici, razgranati ste do u nedogled, a svjedno se od vas čeka odgovor na pojedina pitanja (nama hitna), danima, mjesecima...Ja sam VSS, diplomirana pravnica, radim kao tajnica u srednjoj školi sa preko 400 učenika, preko 60 nastavnika i ostalog osoblja. Ja nemam pravo na svojeg JEDNOG administrativnog radnika, iako ste baš vi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sami donijeli Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi gdje piše da po svim iznad navedenim kriterijima imam to pravo, no bez obzira na to, svake godine mi oko Božića pošaljete odbijenicu na moju zamolbu za administrativnim radnikom poslanu još početkom nastavne godine. Sve poslove ovih vaših sektora koji se nalaze pod kontaktima vašeg Ministarstva znanosti i obrazovanja u mojoj školi rade samo dvije osobe, voditeljica računovodstva i ja, tajnica. "Hendlamo" sve same, bolesne, operirane, na godišnjem odmoru, bez radnog vremena radimo poslove za dvije osobe jer eto vi ne želite odobriti referenta, jednog jedinog najobičnijeg referenta da nas malo rastereti. Da vas pitam, da li je po zakonu da jedna osoba radi posao za dvije osobe, a da za to prima jednu plaću? Da za to npr. nema neki dodatak na koeficijent? Da dobije malo motivacije, elana...A o našim koeficijentima da ne pričam, najmanje - NAJMANJE što možete napravit je da nas izjednačite sa stručnim suradnicima, jer mi to i jesmo, u nekim školama, a po pričama svojih kolega, na žalost stručniji smo i od njih samih. Neću vam sada ovdje kopirati opis svojeg posla, to bi i vi sami trebali znati, ta vi ste Pravilnik o djelokrugu rada tajnika... i donesli, no mogu nabrojat što sve radim dodatno - zaštita osobnih podataka, pravo na pristup informacijama, specijalist za zaštitu na radu - polagala stručni ispit, svojedobno sam bila dok je bilo aktualno i povjerenik za gospodarenje otpadom, polagala sam za to stručni ispit, zatim još jedan stručni ispit - za djelatnika u pismohrani - da li sam što tim stručnim ispitima išta dobila, ne, zapravo da - odbijenicu za administrativnog referenta, da, to sam dobila. U srednjim i osnovnim školama dragi moji raste vam svakim danm sve više i više opće nezadovoljstvo vašim odnosnom prema nama, a mi smo prvi kojima se obraćate kada nešto trebate, kada nešto treba odraditi, kada nešto treba provesti..ne stručnim suradnicima, ne pedagozima, ne psiholozima, ne knjižničarima, NAMA! A mi imamo volje, motivacije i zdravlja sve manje i manje. I zato vas molim da se naš status izjednači s onim stručnih suradnika, zatim da nama kojima ne date referenta, a za istog imamo uvjete, da nam BAREM podignete koeficijent, u protivnom se bojim da je tužba jedino rješenje da se nadoknadi sav taj posao odrađivan godinama za dvije osobe. Zamislite si samo što bi se desilo da se tajništvo i računovodstvo dignu od svojih radnih mjesta, ma na samo dva tjedna?! Ne omalovažavam ničiji posao, no što bi se desilo da knjižničar ne dođe na posao dva tjedna, pedagog ili psiholog - baš ništa, barem ne ništa velikih razmjera, ali da nema nas, cjelokupno poslovanje škole bi stalo, ne bi bilo plaće, ne bi bilo nikakvih odluka, dopisa, natječaja, školskih odbora, razni rokovi bi se pregazili, za nas je kao i za STEM grupu predmeta sve teže naći zamjenu, ako i uopće.... Ovo što vi iz godine u godinu s nama radite je sustavni mobbing. Nastavnici i stručni suradnici, po novome i ravnatelji, svi imaju pravo napredovanja, veće plaće, a potvrde koje im pišemo, temeljem kojih napreduju su u najmanju ruku smiješne..na taj način ja bi ih u samo jednom danu sakupila 15, ako ne i više. Ja radim u 6 različitih programa svaki dan, da li dobijem potvrdu za to? Ne ja dobijem za nagradu još 1 program koji moram učit. Digitalizacijom javne uprave se među nastavno i stručno osoblje uvukao toliki strah i odbojnost prema istrome, kao da će upravljat Roverom na Marsu. Mogla bi pisat još puno toga, i vjerojatno budem kada ulovim vremena, no za sada molim vas još jednom, ne zaboravite na nas izmjenama ovog zakona i ispravite nepravdu koja se ponavlja godinu za godinom. Hvala! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
230 MAJA SMOLIĆ-ROČAK PRILOG 1. Poštovani, samo ostavljam komentar podrške svima koji sudjeluju u e savjetovanju. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
231 Maja Šmurinić Rinčić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi potreban je zbog trenutka u kojem se nalazimo, a koji uključuje reformu osnovnoškolskog obrazovanja u smjeru cjelodnevne nastave, kao i korjenite promjene modela strukovnog obrazovanja koji će uključivati za sada nejasno definirane module u kojima će biti potreban uska suradnja nastavnika općeobrazovnih i strukovnih predmeta. Otvoreno je stoga pitanje redefiniranja norme nastavnika u strukovnim srednjim školama kao i izgled dokumenta koji će nadomjestiti sadašnje planove i programe pojedinačnih predmeta. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na normu nastavnika u srednjoj školi nisu predmet ovoga savjetovanja.
232 Mandica Hrvoj PRILOG 1. Vrijeme je da se napokon umjesto dopuna....dopuna....izmjena.... izmjena uredi nov Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sve ono što je uočeno kao nepravilnost da se napokon uredi i tako priređeno ponudi na savjetovanje s javnošću. Radna mjesta - u istoj ustanovi da ne bude diskriminacije na osnovu stečene stručne spreme (tajnik VSS - učitelj VSS = izjednačiti koeficijent isto vrijedi i za voditelja računovodstva). Poslovi referenta (računovodstvenog/administrativnog) u osnovnoj školi su odgovorni (osobno iskustvo) obračuni plaća u i izvan COP-a, knjiženja, e-porezna, LANA/HZMO e-usluge, NERA/ZSOI e-usluge, EOJN - e-usluge - iskreno slični kao voditeljima računovodstva ili tajnika - dati mogućnost VŠS spreme.... Sve su češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva i administrativnih i računovodstvenih referenata u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika, voditelja računovodstva i administrativnih i računovodstvenih referenata u školskim ustanovama. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika, voditelja računovodstva i administrativnih i računovodstvenih referenata školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Molimo da se svim zaposlenicima škole od spremačice, domara, kuhara, učitelja, stručnog suradnika, administrativnog osoblja čak i ravnatelja kroz poboljšanje materijalnog statusa da vjetar u leđa da svoj posao bezbrižno bez bojazni za svoju egzistenciju mogu obavljati s punom predanošću i maksimalnim zalaganjem. Svjedoci smo sve težih oboljenja djece i sve složenije situacije različitih oblika nasilja u školskim ustanovama i oko njih, treba razmotriti mogućnost upošljavanja medicinskog i zaštitarskog osoblja. Povećan broj djece s epi napadima, šećernom bolesti, ozljede tijekom nastavnog dana. Plaća učitelja VSS koji poučava 1 ili 2 učenika ista je kao koji poučava 20-25 učenika.... naći neki način da rad bude adekvatno i plaćen.... Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
233 MARA PLAŠIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, uzimajući u obzir sve komentare tajnika i voditelja računovodstva vidljivo je da je položaj tajnika i računovođa u školama podcijenjen te da se ne pridaje važnost poslu koji obavljaju, a bez kojeg funkcioniranje škole ne bi bilo moguće. Ovim putem tražim da se tajnicima i voditeljima računovodstva koeficijent složenosti poslova izjednači s koeficijentom složenosti poslova nastavnika/stručnih suradnika jer ne vidim ni jedan razlog zbog kojeg bi bio manji s obzirom da se za navedene poslove tajnika i računovođe traže osobe s visokom stručnom spremom. Također, zbog konstantnog povećanja obima posla tajnika i računovođa smatram da bi se istima trebalo omogućiti i napredovanje. Lijepi pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
234 Maria Stipanović PRILOG 1. Poštovani, Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, vodimo računa o pripravnicima, organiziramo rad školske kuhinje i tehničke službe, morali smo položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, od odlazaka na poštu do odlazaka na sud umjesto ravnatelja; a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. Lijep pozdrav! Maria Stipanović voditeljica računovodstva u dvije škole Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
235 MARICA PERAIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Slažem se sa svime što su kolegice i kolege dosad naveli, a neke navode opet ponavljam. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Tajnici i voditelji računovodstva nisu nositelji odgojno obrazovnih procesa u školi ali su bez imalo pretjerivanja i upornog dosadašnjeg zanemarivanja - osobe bez kojih niti jedna škola ne može biti funkcionalno okruženje za odgojno obrazovne procese i rad svih djelatnika škole. Činjenica je da tajnici i voditelji računovodstva nemaju mogućnost ni pravo na kontinuirano i mirno korištenje godišnjeg odmora, bolovanja… čak najčešće u slučaju bolovanja nema nas nitko mijenjati, te sav posao moramo odraditi u zadanim rokovima. Zbog čega nam se u Zakonu koji regulira odgoj i obrazovanje u školstvu posvećuje samo par rečenica i gura nas se na marginu ostaje konstantna nepoznanica. Ovakav odnos zakonodavca vrlo često prelijeva se i na javno mnijenje u i izvan školskih kolektiva. „ Kopiram i komentar Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. S poštovanjem! Marica Peraić, mag.oec. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
236 MARIJA FILIPOVIĆ GRČIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se u izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju izjednači status tajnika i voditelja računovodstva s stručnim suradnicima škole s obzirom da smo sada mi sa završenim istim stupnjem obrazovanja u nepovoljnijem položaju. Nadalje, mi smo uvijek ograničeni rokovima koje moramo ispoštovati, a kako bismo iste ispoštovali „ne smijemo“ biti na bolovanju ( ili moramo raditi pod bolovanjem) jer za nas zamjene nema. Također, ne možemo kao ostali kolege biti na godišnjem odmoru, a da isti ne prekidamo zbog određenog posla, rokova itd. Također, naš tekući posao za vrijeme našim godišnjih odmora ili bolovanja nitko ne odrađuje, sve nas dočeka kad se sa istih vratimo na posao, te u tom slučaju moramo raditi i prekovremeno ( što nam ne može biti plaćeno) kako bismo napravili sve nastale zaostake jer naš posao nitko ne može odraditi umjesto nas, kako to može u slučaju bolovanja bilo kojeg drugog djelatnika. Zbog svih tih razloga smatram da bi naši koeficijenti trebali biti izjednačeni sa nastavnicima i stručnim suradnicima. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
237 MARIJA KLOBUČAR KROVINAC PRILOG 1. U potpunosti se slažem s kolegicama i kolegama i svim onim što je već navedeno u prethodnim komentarima. Nemojte da budemo nevidljivi! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
238 Marija Krajtner PRILOG 1. Smatram kako je važno položaj tajnika i računovođa staviti u kategoriju stručnih suradnika. Škole ne mogu funkcionirati bez njih i to se vidi kroz nemogućnost odlaska na bolovanja (laptop u bolnici), godišnje odmore, plaćene dopuste i ostala prava koje drugi radnici imaju prava koristiti. Nemogućnost napredovanja tajnika i računovođa stavljaju u neravnopravni položaj sve radnike s VŠS i VSS spremom. Tajnik Škole i računovođa trebaju imati mogućnost napredovanja. Početnik tajnik i računovođa treba imati mentora, treba imati status stručnoga suradnika i samim time i odgovarajući koeficijent. Rad u tajništvu i računovodstvu zahtjeva stalnu koncentraciju, brzo prilagođavanje na stalne promjene, redovitost u radu, praćenje propisa itd. Ljudi su umorni, vide nepravdu i samim time nemaju više motivaciju. Uvođenjem niza mjera koje pokušavaju poboljšati sustav odgoja i obrazovanja dodatni su posao tajnika i računovođe koji u svom i tako nenormalnom radnom vremenu treba završiti u roku. Položaj tajnika i računovođe mora i treba biti promijenjen u status stručnog suradnika jer mi to jesmo samo što to nije definirano, a treba. Propust koji se mora promijeniti! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
239 Marija Međugorac PRILOG 1. Poštovani, sve je već rečeno pa se neću ponavljati. Kolege su detaljno opisali problematiku rada tajnika i voditelja računovodstva. Vrijeme je da se napokon vrednuje naša stručna sprema i posao povećanjem koeficijenta. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
240 MARIJA MITROVIĆ PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
241 MARIJA MITROVIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
242 Marija Svirčić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, pozdravljam najavljene izmjene Zakona i želim Vam još jednom skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105., stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa, a što je posljedično dovelo do degradacije kadra učiteljskih fakulteta prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Primjerice, u situaciji zapošljavanja na radnom mjestu učitelja engleskog jezika čak i u razrednoj nastavi, učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom engleskim jezikom diskvalificira se iz procesa natječaja te predmetni profesor ostvaruje prednost u zapošljavanju u razrednoj nastavi, čak ukoliko predmetni profesor bez dana radnog staža konkurira učitelju s dugogodišnjim iskustvom predavanja engleskog jezika. Tu dolazi i do višestrukog problema s viškovima (kadra koji zadnjih 10-15 godina radi i usavršava se i napreduje kao predmetni učitelj), s obzirom da ih ravnatelji nisu dužni zaposliti čak i kada su upućeni na radno mjesto, a na redovne natječaje, s obzirom da sada spadaju točku b, stavka 6, članka 105., se ni ne pozivaju na testiranje u slučaju da se prijavio netko tko spada pod točku a. Mogućnost zapošljavanja takvog kadra je minimalna, gotovo i nemoguća. Samim time tehnološki viškovi su višestruko diskriminirani i praktički im je onemogućeno daljnje zapošljavanje u struci. Nadalje, jedna od mnogh apsurdnih situacija je i ta da, Ministrica Divjak, inzistirajući na tome da kadar učiteljskih fakulteta treba primarno raditi u razrednoj nastavi, istovremeno ne navodi da u nižim razredima osnovne škole uz učitelje razredne nastave radi i veliki broj predmetnih učitelja. Naime, nastavu iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Informatike i Vjeronauka te Glazbene kulture velikim dijelom realiziraju profesori koji nisu stekli kompetencije potrebne za rad u razrednoj nastavi, odnosno, nemaju završeni studij razredne nastave, dok ih istovremeno sporni članak Zakona prepoznaje kao kompetentnije za rad u razrednoj nastavi nego učitelja razredne nastave s pojačanim predmetom, a koji se primarno educirao za rad s tom dobnom skupinom. Slijedom navedenoga se postavlja pitanje: ako učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ili modulom ne mogu raditi u predmetnoj nastavi, mogu li u razrednoj nastavi predavati predmetni nastavnici? Dolazimo do još jedne apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019. godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona ili na uvođenje prijelazne klauzule prema kojoj se kadar koji je završio i/ili upisao učiteljske studije pri Učiteljskim fakultetima prije trenutka izmjene Zakona 2019.g vraća pod gore navedenu točku a, stavka 6, članka 105. Srdačan pozdrav, Marija Svirčić Horvat, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
243 Marija Ulovec PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
244 Marija Vresk PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Marija Vresk Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
245 MARIJAN CEZNER PRILOG 1. Jaz između primanja jednog računovođe ili tajnika škole i učitelja je sve veći, a razlog su razni dodaci na koje učitelji imaju pravo, prekovremeni, razlika u koeficijentu radnog mjesta iako je stručna sprema ista, mogućnost napredovanja u kroz mentorstvo, savjetništvo i sl. Stvarno je sramota da tajnik i voditelj računovodstva škole imaju koeficijent manji od učitelja pogotovo s obzirom na odgovornost koju imaju. Opseg posla je sve veći, sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, a plaća ostaje ista bez ikakvog prava na bilo kakav dodatak niti na promjenu koeficijenta. Bilo bi u redu da se sve to uzme u obzir i postupi sa nama na jednak način. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
246 Marijana Basić PRILOG 1. Poštovani, Smatram da: 1. Tajnici i računovođe u sustavu školstva trebaju imati status stručnog suradnika te samim time i njihov koeficijent. 2. Tajnicima i računovođama dati dodatak na plaću s obzirom koji obim poslova obavljaju budući da se obim poslova razlikuje ako je u školi zaposlen administrativni radnik odnosno računovodstveni referent. U školama u kojima nisu zaposleni administrativni radnik/računovodstveni referent, tajnici i računovođe obavljaju daleko više poslova. 3. Omogućiti napredovanje tajnicima i računovođama. 4. Omogućiti plaćanje odrađenih prekovremenih sati tajnicima i računovođama. 5. Povećanje plaće tajnicima i računovođama za 4% nakon 30 i više godina rada. Lijepi pozdrav, Marijana Basić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
247 Marijana Cinkopan PRILOG 1. Smatram kako je važno položaj tajnika i računovođa staviti u kategoriju stručnih suradnika. Škole ne mogu funkcionirati bez njih i to se vidi kroz nemogućnost odlaska na bolovanja, godišnje odmore, plaćene dopuste i ostala prava koje drugi radnici imaju prava koristiti. Nemogućnost napredovanja tajnika i računovođa stavljaju u neravnopravni položaj sve radnike s VŠS i VSS spremom. Tajnik Škole i voditelj računovodstva trebaju imati mogućnost napredovanja. Početnik tajnik treba imati mentora, treba imati status stručnoga suradnika i samim time i odgovarajući koeficijent. Rad u tajništvu zahtjeva stalnu koncentraciju, brzo prilagođavanje na stalne promjene, redovitost u radu, praćenje propisa itd. Ljudi su umorni, vide nepravdu i samim time nemaju više motivaciju. Loši međuljudski odnosi rezultat su prenatrpanosti poslovima koje redovito završavaju na stolu tajništva. Uvođenjem niza mjera koje pokušavaju poboljšati sustav odgoja i obrazovanja dodatni su posao tajnika koji u svom i tako nenormalnom radnom vremenu treba završiti u roku. Položaj tajnika mora i treba biti promijenjen u status stručnog suradnika jer mi to jesmo samo što to nije definirano a treba. Propust koji se mora promijeniti! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
248 Marijana Jukić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, krajnje je vrijeme da se položaj tajnika i voditelja računovodstva pomakne s mrtve točke. Kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad, trud i odricanje. Smatram da naš koeficijent radnog mjesta mora biti izjednačen s koeficijentom radnog mjesta učitelja s obzirom na činjenicu da oba radna mjesta zahtijevaju visoku stručnu spremu za obavljanje posla. Bilo bi krajnje vrijeme da se ispravi ta nepravda učinjena tajnicima i računovođama. Lp Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
249 Marijana Klarić PRILOG 1. Poštovani, Krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, vodimo računa o pripravnicima, organiziramo rad školske kuhinje i tehničke službe, morali smo položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, od odlazaka na poštu do odlazaka na sud umjesto ravnatelja; a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom, smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
250 Marijana Orešković PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti se slažem sa iznesenim komentarima kolega voditelja računovodstva i tajnika. U školi radim više od 15 godina i još uvijek čekam izjednačenje ravnopravnosti s stručnim suradnicima i učiteljima što se tiče propisanih koeficijenata i ostalih prava. Kao voditelj računovodstva (VSS) propisani koeficijent je malo veći od propisanog koeficijenta učitelja (VŠS). Zar nije potrebna ravnopravnost da se u jednoj Ustanovi jednako vrednuje završeni fakultet, bilo da se radi o VŠS ili VSS?! Diskriminacija je time još i veća obzirom da nemamo mogućnost napredovanja u mentora i savjetnika a opseg posla nalaže svakodnevno stručno usavršavanja. Lijepi pozdrav, Marijana Orešković, mag. oec. voditelj računovodstva Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
251 Marijana Rožić PRILOG 1. Krajnje je vrijeme da voditelji računovodstva i tajnici škola dobiju isti status kao učitelji/stručni suradnici! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
252 MARINA BOŠNJAK PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
253 MARINA BUŽONJA PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se sa svime što su kolege dosad navele, pa da se ne ponavljam. Propisani koeficijenti za učitelja i stručnog suradnika: učitelj VŠS: 1,31 učitelj VSS: 1,406 učitelj mentor: 1,572 ... propisani koeficijent za voditelja računovodstva i tajnika: voditelj računovodstva i tajnik VŠS: 1,186 voditelj računovodstva i tajnik VSS: 1,325 Pošto učitelji, voditelj računovodstva i tajnik u školi trebaju imati višu ili visoku školu/fakultet kako bi se mogli zaposliti, a tu školu su završili tako što su studirali na odabranim fakultetima po jednakim uvjetima i stekli 180 ECTS-a na preddiplomskom studiju i još 120 ECTS-a na diplomskom studiju. Iz propisanih koeficijenata za višu i visoku spremu za učitelje i stručne suradnike i voditelje računovodstva i tajnike se može uočiti razlika koja rezultira određenim iznosom na plaći (koji nije zanemariv). Znače li razlike u koeficijentima voditelja računovodstva i tajnika da se njihovi poslovi smatraju manje važnijima, odgovornijima i vrjednijima u odnosu na učitelje i stručne suradnike iako imaju istog poslodavca i propisanu spremu? Kako ukazati na problem i povećati/izjednačiti koeficijente da se jednako vrednuje stupanj obrazovanja zaposlenih kod istog poslodavca? I zašto su voditelji računovodstva i tajnici "zakinuti" po pitanju mogućnosti napredovanja npr. u zvanje mentora ili slično kakvu mogućnost imaju učitelji? S poštovanjem, Marina Bužonja voditelj računovodstva Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
254 Marina Gusak PRILOG 1. Poštovani svi, smatram da je uzalud donošenje Izmjena i dopuna Zakona kad isti treba donijeti novi. Treba se prestati usklađivati s ovim ili onim propisom. Potrebno je donijeti novi Zakon o odgoju i obrazovanju koji će se uskladiti sa stanjem u praksi, koji će obuhvatiti sve probleme s kojima se susrećemo mi koji radimo u školi. Pri tome mislim na sve radnike, kako odgojno-obrazovne tako i administrativno-tehničko osoblje. Jer da bi Zakon imao svrhu trebalo bi ga znati tumačiti i primjenjivati. Zna se tko je u školama odgovoran za primjenu Zakona i drugih propisa. U situaciji smo kada škole ne mogu naći odgovarajuće stručne radnike za bilo koje radno mjesto. Svakodnevno se susrećemo s raznim problemima i vjerujem da u većini slučajeva škole ih uspješno rješavaju. Nikad nije bio problem u radu niti obimu poslova, nitko od nas ne bježi od toga, ali bilo bi vrijeme da se s povećanjem poslova tajnicima i voditeljima računovodstva povećava i plaća. Da imamo barem tu satisfakciju da se naš rad i trud cijeni. Uskladite plaće tajnika i voditelja računovodstva s plaćama učitelja i stručnih suradnika. Da bi vi proveli bilo koju promjenu u sustavu prvo trebate imati zadovoljne radnike koji će spremno odraditi što ste vi zamislili. VSS učitelja = VSS administrativnog i tehničkog osoblja. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
255 Marina Kapustić PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa prethodnim komentarima mojih kolega tajnika i računovođa. Moji radni vijek u školi nije jako dug (5 godina), ali odonda se opseg posla itekako povećao. Volim svoj posao ali također se javlja i veliko nezadovoljstvo zbog razlike u plaćama među zaposlenicima, obima posla, korištenja godišnjega odmora.... Nadam se da će se poboljšati status računovođa i tajnika u školama odnosno da će dobiti status stručnih suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
256 MARINA OBRADOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim prethodno iznesenim primjedbama te kopiram kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
257 MARINA PILIPOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, javljam se u vezi reguliranja statusa tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama, koji su trenutno diskriminirani na svojim radnim mjestima. Trebalo bi izjednačiti naš status minimalno sa statusom stručnog suradnika, budući da je visoka stručna sprema neovisna o završenom fakultetu, svi radimo u istoj ustanovi, imamo zajedničke ciljeve pa samim time, zaslužujemo, barem po stručnoj spremi imati i izjednačen status. Trenutno smo malo bolji od tehničke službe, koja je konačno uredbom dobila barem neki dodatak, međutim, tajnici i računovođe su i tu bili zaboravljeni. Opseg poslova se u zadnjih nekoliko godina utrostručio, pogotovo s velikim brojem projekata u školama, posebno Erasmus projektima koji donose nove zadatke i izazove za voditelje računovodstva. Za projekte nismo ili smo rijetko plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plaća, nama nisu bile plaćeni niti dodatni poslovi oko sudskih presuda, oko kojih je bilo iznimno dosta posla, pogotovo jer su se tek pred kraj tužbe počele spajati, niti oko probnih državnih matura i sl. Osim toga, obim naših poslova se povećava i dobivanjem nedorečenih i manjkavih uputa, pa stalno moramo ispravljati već završene stvari. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje i plaćeni prekovremeni sati. Također, naše poslove neće nitko obaviti ako smo opravdano odsutni s posla, samo ćemo kad se vratimo, morati odraditi sve zaostatke. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva citiram kolegice i kolege: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
258 MARINA PRAŽEN JAKOPIĆ PRILOG 1. Poštovani, u komentarima kolega tajnika i računovođa konstatiram da su već navedeni svi poslovi koje obavljamo, pa ih neću navoditi. Odgovornost i opseg našeg posla su nesavladivi, a nezainteresiranost da se ti problemi riješe ili barem ublaže izazivaju frustraciju i pojačavaju osjećaj bezizlaznosti iz začaranog kruga obaveza i rokova. Obespravljeni smo u odnosu na sve zaposlenike u školi. Godišnji odmor ne možemo planirati niti iskoristiti. Zamjene za bolovanje nema, pa radimo bolesni. Većina vikenda i blagdana nam je radna. Prekovremeni sati nam se ne plaćaju, dok istovremeno isplaćujemo svaki sat svim ostalim zaposlenicima. Zahtjevi osnivača s jedne strane i ministarstva s druge i izrazito kratki rokovi za izvršenje dovode do izrazito velikog stresa, iscrpljenosti i razočaranja. Zašto smo degradirani i podcijenjeni??? Zašto smo nevidljivi??? Dokle možemo izdržavati neizdrživo??? S poštovanjem, Voditeljica računovodstva Marina Pražen Jakopić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
259 MARINA SALIHOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se u potpunosti s kolegama tajnicima i voditeljima računovodstva! Kopiram kolegicu Ana Marković-Sabljak. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati minimalno status stručnog suradnika. Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta, ( dodatno imam i završen sveučilišni specijalistički studij ) manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
260 MARINA SOLDAT KOS PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
261 Marina Valenčak PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim iznesenim komentarima kolega tajnika, kao i voditelja računovodstva i administrativnih referenata. Naš posao se svakim danom sve više povećava i ne može se obaviti u osmosatnom radnom vremenu. Svaki novi posao koji se javi uključuje naš angažman. Zbog enormnog obima posla, jasno je da se poslovi ne mogu obavljati kvalitetno te da dolazi do pogrešaka, a time i do nesigurnosti i stresnih situacija. Činjenica je da radimo prekovremeno (bez naknade), za vrijeme godišnjeg odmora, te da bolovanje rijetko koristimo. Svjesna sam da naša radna mjesta nisu nositelji odgojno-obrazovne djelatnosti, ali vjerujem da nešto značimo u sustavu te da je vrijeme da se i naš posao adekvatno vrednuje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
262 MARINELA GOLIK PRILOG 1. Radim kao tajnica u srednjoj školi i smatram da zaslužujemo izjednačavanje statusa sa stručnim suradnicima i bilo bi u redu da nas se ne degradira. Kao mlada i perspektivna osoba želim napredovati, a jedino mi tajnici i voditelji računovodstva nismo to u mogućnosti. Također, prema opsegu posla i važnosti poslova koje obavljamo zaslužujemo imati status stručnog suradnika, zaslužujemo napredovati i imati realan status koji sada to nije. Tajniku škole trebalo bi promijeniti naziv radnog mjesta u drugi naziv jer smo sve samo ne tajnici. Mi nismo tajnici (pomoćnici) ravnatelja već pravnici škole. Nadalje, na radnim mjestima iste stručne spreme trebali bi biti i isti koeficijenti. Poslovi tajnika i voditelja računovodstva nisu ništa manje složeniji i manje vrjedniji od ostalih poslova u školi. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
263 Mario Tadić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
264 MARKO IVANEK PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
265 MARKO ŠEPAROVIĆ PRILOG 1. Poštovani, nakon svih komentara kolega tajnika i računovođa jasno je da je položaj tajnika i računovođa u školama degradirajući obzirom na obim posla koji obavljaju i odgovornost koji imaju. Koeficijent koji je niži od nastavnika i stručnih suradnika je ponižavajući. Tajnik škole, jedina je osoba koja se i školovala o upravljanju javnim ustanovama. Savjetnik i pomoćnik ravnatelja je tajnik, što je i logično jer za to je tajnik i školovan. Ne znam samo gdje je logika da tajnici i računovođe imaju manji koeficijent od nastavnika i stručnih suradnika. Molim Vas da uzmete u obzir sve navedene komentare te napokon ispravite dugogodišnju nepravdu jer u protivnom neminovno je da će nestati kadar koji će uopće htjeti raditi za mizernu plaću administrativnog osoblja u školama. S poštovanjem, Marko Šeparović, mag. iur. tajnik školske ustanove Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
266 MARTA KRANJČEC ŠARIĆ PRILOG 1. Poštovani, molim da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. S poštovanjem, Marta Kranjčec Šarić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
267 MARTINA BALETIĆ PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Obim naših poslova je sve veći, razrednih odjela i nastavnog osoblja sve više... očito nešto ne štima u sagledavanju stvari na terenu. Jedna osoba u računovodstvu i jedna u tajništvu obavlja poslove koje u nekim tvrtkama obavlja čitav "tim" ljudi. Za sada sve funkcionira jer se radi hitnosti odrađivanja poslova radi prekovremeno, ili se ostaje nakon radnog vremena, ili se radi vikendom od kuće. Prekovremeni rad se na našim radnim mjestima na plaća, zašto? U srednjim i osnovnim školama dragi moji raste vam svakim danom sve više i više opće nezadovoljstvo vašim odnosnom prema nama, a mi smo prvi kojima se obraćate kada nešto trebate, kada nešto treba odraditi, kada nešto treba provesti, ne stručnim suradnicima, ne pedagozima, ne psiholozima, ne knjižničarima, NAMA! A mi imamo volje, motivacije i zdravlja sve manje i manje. Ima još otvorenih pitanja ali i mali pomak prema naprijed dao bi nadu da možemo očekivati napredak i konačno vrednovanje naše stručne spreme i posla kojeg obavljamo. Srdačno pozdravljam sve koji će razmatrati ovo javno savjetovanje i utjecati na poboljšanje! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
268 MARTINA BARKOVIĆ PRILOG 1. Radim kao voditelj računovodstva u školi i smatram da zaslužujemo izjednačavanje statusa sa stručnim suradnicima. Nigdje se ne spominje i netko tko ne obavlja ovaj posao nije svjestan što sve ulazi u naš opseg poslova. Posao tajnika i računovođa konstantno se povećava bez ikakvog povećanja plaće, mogućnosti napredovanja pa čak ni stručnog usavršavanja jednom godišnje za što škola većinom nema sredstava. Prekovremene sate očito ne zaslužujemo da nam se plate. Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
269 MARTINA ČOGA POGAČIĆ PRILOG 1. Poštovani, uvidom u internet stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja - kontakti - imamo prvo ovako, kabinet ministra koji ima tajnicu kabineta ministra, zatim još tri državna tajnika u istom tom kabinetu ministra, nakon toga otvaram glavno tajništvo gdje se nalazi glavni tajnik ministarstva sa 13 sektora ispod sebe (blago takvom tajniku). Dalje neću nabrajati, sve imate na svojoj stranici, razgranati ste do u nedogled, a svejedno se od vas čeka odgovor na pojedina pitanja (nama hitna), danima, mjesecima... Sve poslove ovih vaših sektora koji se nalaze pod kontaktima vašeg Ministarstva znanosti i obrazovanja u mojoj školi rade samo dvije osobe, voditeljica računovodstva i ja, tajnica. "Hendlamo" sve same, bolesne, operirane, na godišnjem odmoru, bez radnog vremena... A o našim koeficijentima da ne pričam, najmanje - NAJMANJE što možete napravit je da nas izjednačite sa stručnim suradnicima, jer mi to i jesmo, u nekim školama, a po pričama svojih kolega, na žalost stručniji smo i od njih samih. Neću vam sada ovdje kopirati opis svojeg posla, to bi i vi sami trebali znati, ta vi ste Pravilnik o djelokrugu rada tajnika... i donesli, no mogu nabrojat što sve radim dodatno - zaštita osobnih podataka, pravo na pristup informacijama, specijalist za zaštitu na radu - polagala stručni ispit. U srednjim i osnovnim školama dragi moji raste vam svakim danom sve više i više opće nezadovoljstvo vašim odnosnom prema nama, a mi smo prvi kojima se obraćate kada nešto trebate, kada nešto treba odraditi, kada nešto treba provesti, ne stručnim suradnicima, ne pedagozima, ne psiholozima, ne knjižničarima, NAMA! A mi imamo volje, motivacije i zdravlja sve manje i manje. I zato vas molim da se naš status izjednači s onim stručnih suradnika, zatim da nama kojima ne date referenta, a za istog imamo uvjete, da nam BAREM podignete koeficijent. Zamislite si samo što bi se desilo da se tajništvo i računovodstvo dignu od svojih radnih mjesta, ma na samo dva tjedna?! Ne omalovažavam ničiji posao, no što bi se desilo da knjižničar ne dođe na posao dva tjedna, pedagog ili psiholog - baš ništa, barem ne ništa velikih razmjera, ali da nema nas, cjelokupno poslovanje škole bi stalo, ne bi bilo plaće, ne bi bilo nikakvih odluka, dopisa, natječaja, školskih odbora, razni rokovi bi se pregazili, za nas je kao i za STEM grupu predmeta sve teže naći zamjenu, ako i uopće.... Ovo što vi iz godine u godinu s nama radite je sustavni mobbing. Nastavnici i stručni suradnici, po novome i ravnatelji, svi imaju pravo napredovanja, veće plaće, a potvrde koje im pišemo, temeljem kojih napreduju su u najmanju ruku smiješne i na taj način ja bi ih u samo jednom danu sakupila 15, ako ne i više. Za sada Vas molim još jednom, ne zaboravite na nas izmjenama ovog zakona i ispravite nepravdu koja se ponavlja godinu za godinom. Hvala! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
270 Martina Juretic PRILOG 1. Predlazem da se naziv tajnika skolske ustanove izjednaci sa statusom nastavnika, odnosno strucnog suradnika. Kao osoba sa visegodisnjim iskustvom rada u skolskoj ustanovi, osmosatno radno vrijeme nije dovoljno za odraditi cijeli opseg posla i raznovrsnost poslova. Tokom godina raznovrsnost poslova se povecava, kao i odgovornosti i sve veca suradnja izmedju tijela drzavne uprave. Svakodnevno smo pod pritiskom rokova, te cesto moramo nositi posao kuci. Tajnik skole nije samo tajnik skolske ustanove, vec osoba sa zavrsenom vecinom visokom strucnom spremom koja unutar skole djeluje kao pravni savjetnik i ravnatelja i svih ostalih djelatnika koja se kontinuirano mora educirati i pratiti zakonske propise. Zbog cega se status osobe koja je u skoli zaduzena za sve od "narudzbe uredskog materijala do tumacenja pravnih propisa"toliko malo vrednuje Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
271 Martina Matotek PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
272 MARTINA PEKIĆ PRILOG 1. Poštovani, u analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. S poštovanjem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
273 Martina Prvčić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
274 Martina Šolaja PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
275 Martina Šulentić Poljak PRILOG 1. Poštovani, u analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno, aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
276 Mate Santini PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
277 Matea Jurković Andrijašević PRILOG 1. Tajnici škola i voditelji računovodstva nemaju mogućnost napredovanja i njihov rad je vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika i učitelja u školama. Razlog je potpuno ignoriranje poslovodne funkcije škole i nebriga o unutarnjim upravnim funkcijama školske ustanove. Tajnici škola i voditelji računovodstva zaslužuju status koji je izjednačen sa statusom stručnog suradnika. Tajnici bi se trebali bi se zvati pravni savjetnik ili voditelj pravne službe ili, jer oni upravo to i jesu. Radno mjesto voditelja računovodstva treba predvidjeti u Zakonu. Zašto je bitan status stručnog suradnika? Jedna osoba kumulira sve poslove tajništva, a druga sve poslove računovodstva. To znači da je kompletna institucionalna memorija poslovnih procesa u dvjema osobama. Ako njih nema u školskoj ustanovi (zbog npr. bolovanja radnika), na tržištu ne postoji zamjena koja može samostalno preuzeti i obavljati sve te poslove zbog čega je dovedeno u pitanje poslovno funkcioniranje škole. Tako ti djelatnici često isti rade od kuće ili bolesni dolaze na posao, ovo sve iako su na bolovanju te primaju znatno manju plaću. A ako su slučajno toliko bolesni da ipak ne mogu doći na posao ili nekim čudom koriste godišnji odmor (koji niiiiikada ne iskoriste u cijelosti, a kada su na odmoru rade svejedno!!) onog dana kada se vrate na posao cijeli taj posao ih opet čeka jer nitko uza njih neće odraditi njihov posao a oni s druge strane svima uskaču i to svi od njih očekuju, valjda zato jer su oni samo tajnici (s diplomom pravnog fakulteta!!). Sustav mora predvidjeti mogućnost napredovanja tajnika škola i voditelji računovodstva, kako bi osobe koje su napredovale mogle pomoći drugim školama koji se nađu u ovakvim problemima. Bitno je istaknuti da ne postoji pripravništvo za radna mjesta tajnika škole i voditelja računovodstva, a početnici u školi nemaju sustručnjake već su prepušteni sami sebi. Bitan razlog zašto je potrebno predvidjeti mentoriranje kroz sustav napredovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odustalo od donošenja novog Zakona. U postupku e-Savjetovanja je pušten Obrazac za Izmjene i dopune Zakona i u njemu je ponovno izostavljen status tajnika škola i voditelja računovodstva. U e-Savjetovanju možete pročitati stotine argumentiranih komentara (tajnika škola i voditelja računovodstva) koji iz praktične pozicije ukazuju na statusnu problematiku. Ove godine svjedočili smo štrajku pravosudnih službenika. Više desetina službenika svakog suda je putem štrajka paraliziralo rad pravosudnog sustava. Pravosudni službenici su bili ignorirani i nisu vidjeli drugi izlaz. S druge strane imamo sličnu priču i u školama. Razlika je što tajnici škola i voditelji računovodstva, zasad, uredno obavljaju svoje poslove i na argumentiran način (putem e-Savjetovanja) predlažu svoje ideje i zalažu se za poboljšanje svog statusa. Možda bi se do rješenja ipak došlo kada bi tajnici i računovođe organizirano krenuli u štrajk ali doslovno štrajkali i tako ne obračunali plaće, ne podnijeli izvješća i sve što su uredno radili dok su na prethodnim štrajkovima „štrajkali“ i bivali po tko zna koji put izigrani i marginalizirani. Najveći problem ne proizlazi iz činjenice što nije omogućeno napredovanje i pripadajući status, već iz činjenice da se više od deset godina svi prijedlozi ignoriraju. U izvješću s e-Savjetovanja u pravilu dobijemo odgovor u stilu ''navedeni prijedlozi nisu predmet ovih izmjena i dopuna Zakona'' bez daljnjeg obrazloženja. Vjerujem da ćete podržati višegodišnje napore tajnika škola i voditelja računovodstva i ovo pitanje uvrstiti na dnevni red sjednice na kojoj će se raspravljati o Izmjenama i dopunama Zakona. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
278 Matea Lončar PRILOG 1. Poštovani, tajnica sam u skoli koja ima 4 sustava obrazovanja,od vrtica do srednje skole,imam 80 zaposlenih i 500 ucenika..s obzirom na karakter zaposlenih s kojima radim barem deset puta imam prosvjetnu inspekciju na vratima ..posao je nenormalno povecan,nijedan ured javne sluzbe nema toliko razlicitosti i nerjesenih situacija ko ured tajnistva i voditelja racunovodstva u skolama koje su kao nase. Najtuznije je reci kako su "obicni" tajnicki poslovi postali sprdnja jer mi smo "katice za sve". U drugim sluzbama radi 10 ureda ono sto kod nas radi jedan covjek. Ovo sam najvise osjetila sada kad sam isla na porodiljni i kad doslovno nismo mogli naci moju zamjenu, jer ljudi za te novce ne zele toliko raditi. Uz duzno postovanje nastavnicima,njih kad nema proces obrazovanja se nastavlja, zamjena uleti u dan,a sto se tice mog slucaja, malo je reci da se mene i sad zivka jedno 15 puta na dnevnoj bazi iako i ja imam pravo biti na porodiljnom kao i nastavnici -.- . Ovaj godisnji sam 16 dana provela na telefonu i laptopu, jer Boze moj tajnica je neophodna skoli i kad "odmara" dok svi ostali imaju vecu placu od nas i vise se cijene u sustavu obazovanja. Dok nisam otisla na porodiljni mentorirala sam bar 6 kolega kojima sam iz kolegijalnosti pomagala, sjecajuci se kako je bilo meni bez mentora i pomoci. Obavezno razmotrite mentoriranje u tajnistvu i racunovodstvu kao i napredovanje, ne brinite se necete previse ostetiti proracun jer jako puno kolega to ne zanima,ali dajte pravo nekolicini da ima neko zadovoljstvo jer nikome od nas posao ne traje od 7:30 do 15:30..svi radimo duze,vise i petkom i svetkom...nerijetko zateknem svoje kolege koje su svjesne da bi kod privatnika za svoj rad bili bolje placeni te tako i napustaju svoja radna mjesta! Izgubit cete jako vrijedne i sposobne ljude omalovazavajuci njihov trud i rad, jer svi smo mi samo "obicni tajnici i voditelji racunovodstva" koji se tu i tamo jave na telefon i odrade poneki obracun,jer imamo odlicno placen i vrednovan posao :(. Molim vas pocnite nas cijeniti jer ako mi krenemo u strajk, tek ce se onda vidjeti razmjeri i brazde koje ostaju u drustvu bez "obicnih mravi" u skoli bez kojih zaista proces obrazovanja ne bi bio moguc! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
279 Matej Martić PRILOG 1. Poštovani, s obzirom na obujam posla tajnika i voditelja računovodstva, smatram da bi prilikom izmjena i dopuna Zakona trebalo voditi računa da se tajnicima i voditeljima računovodstva koeficijent podigne na razinu stručnog suradnika i da im se omogući napredovanje. Molim uzmite u obzir i da digitalizacija uredskog poslovanja nije dovela do smanjenja, nego dodatnog povećanja i ovako obilnog posla. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
280 MATEJA MARIJANOVIĆ PRILOG 1. U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Izostavljeni su tajnici škola i voditelji računovodstva. Također, dosadašnji Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 105. st.16 propisuje stručnu spremu tajnika odnosno uvjete za obavljanje tog posla. Poznato je da nekadašnji tajnici nisu imali završen pravni fakultet već nerijetko srednju stručnu spremu pa je donošenjem propisa o stručnoj spremi zatečenim tajnicima podignuta plaća jer su radili na poslovima koji zahtijevaju veću stručnost. Isto se nikada nije dogodilo s voditeljima računovodstva te mislim da je krajnje vrijeme da nam se posveti članak ili stavak u izmjenama Zakona, koji bi definirao: voditelja računovodstva kao zaposlenika koji radi u punom radnom vremenu, potrebnu stručnu spremu, zatim zaštitio zatečene voditelje računovodstva te povećanjem koeficijenta priznao našu stručnost (godine radnog iskustva kojima nadoknađujemo nedostatak odgovarajuće diplome). Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
281 MATEJA MARIJANOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, uvidom u internet stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja - kontakti - imamo prvo ovako, kabinet ministra koji ima tajnicu kabineta ministra, zatim još tri državna tajnika u istom tom kabinetu ministra, nakon toga otvaram glavno tajništvo gdje se nalazi glavni tajnik ministarstva sa 13 sektora ispod sebe (blago takvom tajniku). Dalje neću nabrajati, sve imate na svojoj stranici, razgranati ste do u nedogled, a svjedno se od vas čeka odgovor na pojedina pitanja (nama hitna), danima, mjesecima...Ja sam VSS, diplomirana pravnica, radim kao tajnica u srednjoj školi sa preko 400 učenika, preko 60 nastavnika i ostalog osoblja. Ja nemam pravo na svojeg JEDNOG administrativnog radnika, iako ste baš vi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sami donijeli Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi gdje piše da po svim iznad navedenim kriterijima imam to pravo, no bez obzira na to, svake godine mi oko Božića pošaljete odbijenicu na moju zamolbu za administrativnim radnikom poslanu još početkom nastavne godine. Sve poslove ovih vaših sektora koji se nalaze pod kontaktima vašeg Ministarstva znanosti i obrazovanja u mojoj školi rade samo dvije osobe, voditeljica računovodstva i ja, tajnica. "Hendlamo" sve same, bolesne, operirane, na godišnjem odmoru, bez radnog vremena radimo poslove za dvije osobe jer eto vi ne želite odobriti referenta, jednog jedinog najobičnijeg referenta da nas malo rastereti. Da vas pitam, da li je po zakonu da jedna osoba radi posao za dvije osobe, a da za to prima jednu plaću? Da za to npr. nema neki dodatak na koeficijent? Da dobije malo motivacije, elana...A o našim koeficijentima da ne pričam, najmanje - NAJMANJE što možete napravit je da nas izjednačite sa stručnim suradnicima, jer mi to i jesmo, u nekim školama, a po pričama svojih kolega, na žalost stručniji smo i od njih samih. Neću vam sada ovdje kopirati opis svojeg posla, to bi i vi sami trebali znati, ta vi ste Pravilnik o djelokrugu rada tajnika... i donesli, no mogu nabrojat što sve radim dodatno - zaštita osobnih podataka, pravo na pristup informacijama, specijalist za zaštitu na radu - polagala stručni ispit, svojedobno sam bila dok je bilo aktualno i povjerenik za gospodarenje otpadom, polagala sam za to stručni ispit, zatim još jedan stručni ispit - za djelatnika u pismohrani - da li sam što tim stručnim ispitima išta dobila, ne, zapravo da - odbijenicu za administrativnog referenta, da, to sam dobila. U srednjim i osnovnim školama dragi moji raste vam svakim danm sve više i više opće nezadovoljstvo vašim odnosnom prema nama, a mi smo prvi kojima se obraćate kada nešto trebate, kada nešto treba odraditi, kada nešto treba provesti..ne stručnim suradnicima, ne pedagozima, ne psiholozima, ne knjižničarima, NAMA! A mi imamo volje, motivacije i zdravlja sve manje i manje. I zato vas molim da se naš status izjednači s onim stručnih suradnika, zatim da nama kojima ne date referenta, a za istog imamo uvjete, da nam BAREM podignete koeficijent, u protivnom se bojim da je tužba jedino rješenje da se nadoknadi sav taj posao odrađivan godinama za dvije osobe. Zamislite si samo što bi se desilo da se tajništvo i računovodstvo dignu od svojih radnih mjesta, ma na samo dva tjedna?! Ne omalovažavam ničiji posao, no što bi se desilo da knjižničar ne dođe na posao dva tjedna, pedagog ili psiholog - baš ništa, barem ne ništa velikih razmjera, ali da nema nas, cjelokupno poslovanje škole bi stalo, ne bi bilo plaće, ne bi bilo nikakvih odluka, dopisa, natječaja, školskih odbora, razni rokovi bi se pregazili, za nas je kao i za STEM grupu predmeta sve teže naći zamjenu, ako i uopće.... Ovo što vi iz godine u godinu s nama radite je sustavni mobbing. Nastavnici i stručni suradnici, po novome i ravnatelji, svi imaju pravo napredovanja, veće plaće, a potvrde koje im pišemo, temeljem kojih napreduju su u najmanju ruku smiješne..na taj način ja bi ih u samo jednom danu sakupila 15, ako ne i više. Ja radim u 6 različitih programa svaki dan, da li dobijem potvrdu za to? Ne ja dobijem za nagradu još 1 program koji moram učit. Digitalizacijom javne uprave se među nastavno i stručno osoblje uvukao toliki strah i odbojnost prema istrome, kao da će upravljat Roverom na Marsu. Mogla bi pisat još puno toga, i vjerojatno budem kada ulovim vremena, no za sada molim vas još jednom, ne zaboravite na nas izmjenama ovog zakona i ispravite nepravdu koja se ponavlja godinu za godinom. Hvala! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
282 MATEJA MARIJANOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Ima još otvorenih pitanja ali i mali pomak prema naprijed dao bi nadu da možemo očekivati napredak i konačno vrednovanje naše stručne spreme i posla kojeg obavljamo. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Srdačno pozdravljam sve koji će razmatrati ovo javno savjetovanje i utjecati na poboljšanje! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
283 MATEJA MARIJANOVIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, ponavljam što je već napisano: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. posao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Tajništvo i računovodstvo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
284 MATEJA ŠALA PRILOG 1. Poštovani, zbog istog stava s kolegama tajnicima i računovođama kopiram već napisano od strane kolega. Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Srdačan pozdrav, Mateja Šala Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
285 MATEJA TUDIĆ PRILOG 1. Poštovani, također kopiram navode kolega koji su prethodno pisali. Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
286 Melina Sertić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Inicijativa rješavanja pitanja o koeficijentima već je odavno trebala biti tema o kojoj se raspravlja. Naime u osnovnim školama na radnim mjestima voditelja računovodstva i tajnika većinom su zaposleni djelatnici s visokom stručnom spremom. Opseg posla u periodu od 10 godina udeseterostručio se, što ne bi predstavljalo problem kada bi za taj posao bili adekvatno i plaćeni i nagrađeni. Od posla nitko ne bježi i da, rad u državnoj i javnoj službi predstavlja neku vrstu sigurnosti, pogotovo u ovo nesigurno vrijeme, ali to ne znači da trebamo samo šutjeti i trpimo stalno nametanje novih zadataka bez odgovornosti onih kojima je očito izvršavanje naših zadataka jako bitno. Neću pisati sve naše zadatke jer će sigurno biti dosta kolegica/ga koji su si dali truda i pomno sve nabrojali ali činjenica je da toga ima napretek. Izjednačavanjem koeficijenta svih koji imaju VSS barem ne bismo bili manje vrijedni. Naime, nije li demotivirajuće obračunavati plaću učiteljima (VSS) koja nemaju dana staža, položili su stručni ispit a imaju pozamašno veću plaću od voditeljice računovodstva (VSS). Znate, kada nam takve informacije ne bi prolazile kroz ruke možda bi nam bilo lakše, ovako nikako nije. Činjenica je da smo kontinuirano pod nekim pritiskom zbog kratkih rokova tako da posao konstantno nosimo doma, godišnji odmor u komadu ljeti postao je luksuz, o bolovanju niti ne razmišljamo jer bez nas posao se ne može ne odraditi. Primjerice, kada je učitelj na bolovanju nije nikakav problem naći mu zamjenu dok je zamjena za radna mjesta tajnika i računovođa nemoguća misija jer u naš opseg poslova nije moguće uvesti apsolutno nikoga u slučaju iznenadnog bolovanja ili sličnog. Zamislite samo situaciju da voditeljica računovodstva ne napravi plaću zbog iznenadnog bolovanja? To vam se u sustavu odgoja i obrazovanja kojim upravljate jednostavno neće dogoditi i svi to znate. I unatoč svemu tome ne cijenite to na adekvatan način. Kada iz Vašeg ministarstva dolaze upiti po pitanju gotovo bilo čega, u 70% slučajeva tražite tajnike.. iste te tajnike kojima niste voljni priznati stručnu spremu niti opseg poslova. Cijeli sustav odgoja i obrazovanja u osnovnim školama se realno vrti oko učitelja i njihovih prava. Zar bi škola bez tajnika i voditelja računovodstva mogla funkcionirati? Jeste li svjesni koliki dio posla se obavlja "pozadinski" a bez kojeg ne bi bilo zakonitog rada ustanove? Tajnici i voditelji računovodstva zaslužuju plaću i sva materijalna prava primjerenu stručnoj spremi koju posjeduju i opsegu poslova koje obavljaju. Uredba o koeficijentima složenosti će možda riješiti jedan dio problema, ali samo Zakonom o odgoju i obrazovanju možete propisati tko su sve stručni suradnici u školi i zbilja bi bilo krajnje vrijeme da krenete u postupak donošenja novog Zakona kojim ćete ispraviti niz nelogičnosti koje egzistiraju u sustavu. Sve djelatnike VSS trebate tretirati jednako i time uvesti sustav kao primjer svim ostalim sustavima.. Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' jer status stručnog suradnika je nešto što se može i mora regulirati Zakonom ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama'' jer taj Zakon neće riješiti nepravdu koja je gore u tekstu iskazana. . Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
287 Mia Bratinčević PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Slažem se sa svim kolegama i kolegicama te bih ponovila komentar jedne kolegice s kojom dijelim mišljenje. Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je potrebno: 1. Vrednovati OPSEG posla za administrativno osoblje. 2. IZJEDNACAVANJE radnog mjesta administrativnog osoblja sa strukom, strucnim suradnikom, profesorom. 3. Suradnja UNUTAR drzavne uprave 4. PRIZNAVANJE rada i DODAVANJE koeficijenta administrativnom osoblju škole koja u svom sastavu ima i učenički dom, jednako kao što ravnatelji imaju priznat rad i koeficijent. 5. Isplata na placu za svaki pojedini EU projekt i trazenje privole administrativnog osoblja zeli li sudjelovati u EU projektu jer se u EU projekte ulazi dobrovoljno ne na silu i svaki EU projekt u sebi ima osigurana novcana sredstva za obracun1 i administraciju tj racunovodju i tajnika, a ne da sredstva dobija netko drugi. Nismo u robovlasnickom sustavu. Ukoliko se projekti ne uvrste u place administrativnog osoblja, to vise ne moramo raditi. S poštovanjem Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
288 MIHAELA TKALEC CERJAN PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, trenutni status tajnika i voditelja računovodstva u školstvu je mogu reći žalostan. Naš posao je podcijenjen i neadekvatno vrednovan. Opseg i složenost poslova iz godine u godinu se povećava, a ono što ne stignemo obaviti za vrijeme radnog vremena obavljamo u prekovremenom radu koji nam, unatoč jasnom Zakonu o radu, nije priznat. Sve to radimo za plaću koja je u odnosu na plaće učitelja znatno niža. Nije li vrijeme da nas se vrednuje podjednako kao i sve ostale u školi? Po čemu se naš stupanj obrazovanja razlikuje od stupnja obrazovanja učitelja i stručnih suradnika? Bez tajnika i računovođe niti jedna škola ne može normalno funkcionirati, a to se i vidi kad netko od nas ode na godišnji, dok na bolovanje ne smijemo ni pomisliti. Pronaći zamjenu u slučaju odsustva tajnika i računovođe gotovo je nemoguće, što jasno ukazuje na ozbiljnost situacije i nezainteresiranost kolega za rad u sustavu školstva. S poštovanjem, Mihaela Tkalec Cerjan Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
289 Mihovil Paradžik PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se i podržavam sve komentare i prijedloge kolegica i kolega vezano uz pravednije reguliranje statusa tajnika i računovođa u školama. Dodatno bi trebalo voditi računa i o školama koje u svom sastavu imaju učenički dom jer se u takvim odgojno-obrazovnim ustanovama obim poslova tajnika dodatno povećava. S poštovanjem. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
290 MILKA CABUNAC PRILOG 1. Poštovani, molimo izjednačavanje sa ostalim visoko obrazovanim kadrom u školama u smislu plaće. Radimo više od osam sati jako često, nemamo plaćen prekovremeni rad. I mi imamo obitelji. Sindikati se bore za prava svojih većinskih članova, a to su učitelji. Neka svi dobiju, ali neka smo makar jednaki što se tiče prava. Educiramo se redovito, jer se zakoni i pravilnici tijekom godine mijenjaju i moramo biti u toku da sve bude uredno. Molimo da uvažite naše zamolbe, jer se osjećamo diskriminirano već godinama. S poštovanjem, mr.sc. Milka Cabunac Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
291 Miranda Damijanić Roce PRILOG 1. Poštovani, Smatram da je Obrazac prethodne procjene uistinu promišljen, temeljit i sveobuhvatan. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je nužan zbog promjena s kojima se obrazovni sektor suočava u današnje vrijeme. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
292 MIRJAM VINKOVIĆ RANGEL PRILOG 1. Poštovani! Završila sam Učiteljski fakultet u Zagrebu (razredna nastava s pojačanim engleskim jezikom), a trenutno radim na mjestu ravnateljice osnovne škole od 2020. godine. Svoj poslovni put u obrazovanju sam počela kao pomoćnica u nastavi/pripravnica, nakon čega sam radila u predmetnoj nastavi (s razredništvom), pa sam dobila posao u školi u kojoj sam danas kao učiteljica engleskog jezika u razrednoj nastavi, te nakon toga sam prešla u razrednu nastavu. Dakle iskustva na raznim radnim mjestima unutar sustava itekako imam pa se osjećam dovoljno kompetentno da napišem svoj osvrt na ovo savjetovanje. Iako se možda čini da sam kratko razdoblje na mjestu ravnateljice (2020.-2023.) ali u ove tri godine sam zbilja stekla svakakvog iskustva - korona, (samo)izolacije, nastava na daljinu (modeli A, B, C), prosvjetne inspekcije, napredovanja kolegica, obnova škole nakon potresa (čišćenje škole subotom jer sve mora biti spremno za ponedjeljak!!!), testiranja djelatnika na koronu, psihologiziranje učenika, roditelja i djelatnika jer nam Ministarstvo ne odobrava još minimalno jednog stručnog suradnika (imamo samo pedagoga i knjižničara), popunjavala milijun tablica, prisustvovala online sastancima s Ministarstvom subotama, najčešće organizirala i pripremala sve potrebno za nastavu tijekom vikenda kako bi u ponedjeljak sve bilo spremno jer su nam obično upute krovnog nam Ministarstva dolazile u petak iza 15 sati, usko surađivala s tajnicom i računovotkinjom na način da nema bolovanja za nas, nema godišnjeg odmora bez da se dopisujemo i čujemo po pitanju posla jer eto stalno se nešto mora i sve je hitno i neodgodivo i sve se mora sad i odmah jer to se od nas očekuje i traži... Nakon cijele balade, nitko ne kaže niti hvala, a kamo li da nam (tajnici, računovođe, ravnatelji, stručni suradnici) se plate kakvi prekovremeni i slično. Radimo za mizernu plaću oooooooooooogromnu količinu posla!! Pitam se tko će mi platiti sve one odrađene vikende koji su mi oduzeti od obiteljskog života?? Kako očekujete da motiviramo učitelje i druge djelatnike da rade svoj posao kada i mi sami pucamo po svim šavovima?? Čime da ih motiviramo uopće - s još novih tablica, administracije, novih neutemeljenih anonimnih prijava prosvjetnoj inspekciji, s još "Na oltar domovine" i "Bog će ti platiti"?? Ako niste svjesni realnosti - sve više ljudi bježi iz sektora obrazovanja, u školama nam rade nestručne zamjene (i to smo sretni ako uspijemo naći i takve koji žele raditi u školi), dok oni koji rade nemaju motivacije i često se odrađuje posao minimalno tek toliko da se odradi, a za sve je kriv i odgovoran ravnatelj koji ne može nikome ništa jer dati nekome neku sankciju ili ne daj Bože zasluženi otkaz je ravno SF-u. Nemamo nikakvih previše jasnih modela nagrađivanja svih djelatnika koji nam vuku cijeli obrazovni sustav dok se drugi u istom tom sustavu prave blesavi... Trenutno sam na čuvanju trudnoće pa je iskrsnuo novi problemčić... Nigdje Zakonom nije predviđeno niti jasno određeno/propisano što u slučaju da je ravnatelj/ica škole na dužem bolovanju (lom noge, rizična trudnoća, neka druga bolest zbog koje je osoba hospitalizirana...) nego se predviđa kratkotrajna zamjena. Zašto u ovom slučaju ravnateljski mandat teče, a u drugim situacijama (napredovanja, stručni ispit...) se produljuje vrijeme za toliko koliko je osoba bila na porodiljnom/bolovanju? Pa onda status osobe koja zamjenjuje ravnatelja - koja su prava, odgovornosti itd. Trenutno uživam doma, dalje od školskih problema i školskog života ali ozbiljno razmišljam o povratku u nastavu zbog svojeg zdravlja i dobrobiti svoje obitelji ili čak bjegu iz sustava obrazovanja. Puno je rupa u postojećem Zakonu da bi se išlo na krpanje istog nekom tisućitom Izmjenom... Podržavam sve prijedloge tajnika i računovođa jer surađujući usko sa svojim kolegicama znam koliko žrtvuju svoje zdravlje i osobno i obiteljsko vrijeme za posao!! Zar to nije tužno i nestvarno? Zapravo nije ako nam Zakone kroje ljudi koji nisu proveli niti dana, ma niti sata u školi tj učionici. Sigurno sam preskočila još puno toga, ali vidjela sam da je u komentarima prije mnogo toga rečeno pa vjerujem da je svaki segment lošeg Zakona pokriven. Pozdrav od jedne ravnateljice na bolovanju (inače uvijek napišem srdačan pozdrav, ali sada mi to nije prirodno!) Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status ravnatelja škole nisu predmet ovoga savjetovanja.
293 Mirjana Tomić PRILOG 1. Poštovani, u analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno, aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
294 MIRNA KREGAR VIDOVIĆ PRILOG 1. Žalosno je i nadasve sramotno što nepravda koja postoji već deset godine, a tiče se koeficijenta složenosti poslova tajnika i voditelja računovodstva zaposlenih u školama, još uvijek nije ispravljena. Krajnje je vrijeme, ne samo da se izjednače koeficijenti složenosti poslove za sve djelatnike zaposlene na spomenutim radnim mjestima, već da se kroz ove Izmjene i dopune Zakona istima omogući napredovanje. Stavljanje položaja tajnika i voditelja računovodstva u nepovoljniji položaj s obzirom na navedeno je nedopustivo te predstavlja kršenje svih radnih i moralnih načela kojima bi mi kao društvo, a da ne spominjem pravnu državu, trebali težiti. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
295 MIRNA SALOPEK MRKŠA PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Slažem se sa svim iznesenim komentarima kolega tajnika i voditelja računovodstava. Posao nam se svakim danom povećava i pritisak na nas je svakim danom sve veći. Zbog enormnog obima posla, jasno je da se poslovi ne mogu obavljati uvijek kvalitetno i na vrijeme, a činjenica je da radimo prekovremeno (naravno bez naknade), za vrijeme godišnjeg odmora koji se koriste se u dijelovima, te da bolovanje rijetko koristimo. Vrijeme je da se i naš posao adekvatno vrednuje, da se izjednače koeficijenti prema stručnoj spremi i omogući napredovanje! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
296 MIRZETA DERONJIĆ PRILOG 1. Poštovani, mislim da je krajnje vrijeme da nas ne stavljate u koš sa spremačima i domarima nego sa stručnim suradnicima i učiteljima. Zašto su naši fakulteti manje važni, zašto su naši poslovi manje važni? Zašto mi nismo bitni u ovom cijelom sustavu, a mi smo ti koji se najviše prilagođavamo, kojima se stalno povećava opseg posla. Mi smo ljudi moji stubovi škole, vrijeme je da nam date volje za rad i ostanak u ovoj državi, a ne da nas zaboravljate i tjerate iz države na ovaj način. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
297 Mladenka Maleš PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama). Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. posao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove”. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Kopiram i komentar Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
298 MONIKA MARTINEZ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, ukoliko država, odnosno MZO vrednuje razinu stručne spreme, nije mi jasno zašto onda voditelji računovodstva kao i tajnici imaju manji koeficijent od profesora/učitelja/stručnih suradnika. Zašto se radi razlika u vrijednosti između administrativnog osoblja i profesora/stručnih suradnika. Nije mi jasno zašto voditelji računovodstva kao i tajnici sa završenim fakultetom imaju manji koeficijent od profesora s istom razinom stručne spreme?! Također, slažem se sa prijašnjim komentarima gdje se mora voditeljima računovodstva i tajnicima omogućiti napredovanje, većina nas uči nekoga kako bi mogao samostalno obavljati poslove, no niti za to nismo nagrađeni. Sve u svemu smatram da se voditelji računovodstva i tajnici osjećaju manje vrijednima što ne bi trebalo biti tako jer se već puno puta dokazalo da Škole ne funkcioniraju bez tajništva i voditelja računovodstva. Nadalje, niti jedan prekovremeni rad nam nije plaćen, rade se prevelike razlike između vrijednosti voditelja računovodstva i tajnika u odnosu na profesore i stručne suradnike što je u potpunosti neprihvatljivo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
299 Monika Pus PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, kao voditelj računovodstva u osnovnoj školi također kao i svi kolege moram izraziti svoje nezadovoljstvo trenutnim radno pravnim statusom koji je pripisan mome radnom mjestu. Ovim putem apeliram da se uzmu u obzir i implementiraju svi komentari mojih radnih kolega, također i kolega na poslovima tajnika škole. Kao moj prijedlog kopiram kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Posebno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. S poštovanjem, Monika Pus Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
300 Monika Sakoman PRILOG 1. Poštovani ministre, poštovani zastupnici. Prije točno godinu dana u postupku e- savjetovanja bio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposleni u administraciji i/ili upravi škole, nadali su se da je to zadnja izmjena/dopuna jer je nepojmljivo da zakon koji uređuje toliko važnu sferu života ima toliko izmjena, dopuna, a prije svega nelogičnosti. Kao tajnik školske ustanove moram izraziti nezadovoljstvo položajem u koji ste nas stavili i koji ste prije točno godinu dana ponovno izignorirali unatoč mnogim komentarima ravnatelja, tajnika i voditelja računovodstva. Unatoč tome, ne postoji sram kad pošaljete dopis u kojem navedete rok od 1 dana za dostavu dokumenata, različitih podataka, nesuvislih statistika jer tad smo potrebni i postojimo, ili kad pred voditelje računovodstva stavite rok od 3 dana za obračun plaće, a u isto vrijeme je tu bilo koji od izvještaja koje moraju napraviti. I možda zbilja svi mi tajnici, voditelji računovodstva i referenti trebamo izignorirati vaše dopise, rokove da bi shvatili ozbiljno. Ponižavajuće je, i prije svega demotivirajuće, sa VSS imati niži koeficijent u sustavu obrazovanja u odnosu na učitelje i stručne suradnike, a istovremeno svake godine se usavršavati i učiti nešto novo, a nemati mogućnost napredovanja u svojoj struci. Nije potrebno navoditi sve poslove za koje smo zaduženi, kolege su u prethodnim komentarima dovoljno detaljno opisali koliko smo preopterećeni poslom, no ono što tražimo nije rasterećenje poslova, nego vrednovanje našeg rada i mogućnost napredovanja za one koji to žele. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
301 Monika Šafarić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Ovo samo ima kod nas, da ovoliko degradiraju računovođe i tajnike, i da se još ne mogu dogovorit oko statusa i svega ostalog uz to. Ja sam računovođa Škole, sama to radim. Laptop i certifikati su uvijek uza me. I ako odem na bolovanje (radi djece, sebe) uvijek od doma odrađujem posao - tko će mi to platit?! Nitko. Na žalost, dobra volja i savjest mi nedaju da budem bezobrazna i ne odradim svoj posao. To je takva vrsta posla koja ne trpi odgodu. Imam tračak nade da će se ipak nešto promjeniti, samo na žalost još je jako puno ljudi s puno godina staža u službama i više nemaju volje ni za što, pa zato niti ne reagiraju na ovo jer možda niti ne znaju za ovo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
302 Monika Turković PRILOG 1. Krajnje je vrijeme da se konačno rad tajnika i računovođa u školama prizna i vrednuje. Kompleksan rad koji obavljaju tajnici i računovođe u školama već je dugo vremena podcijenjen i neadekvatno vrednovan. Opseg i složenost poslova iz godine u godinu se u tišini povećava na način da se svi poslovi koji se nemaju kome dodijeliti daju tajnicima i računovođama jer tko će ih drugi obavljati nego mi. Pri tome je edukacija za te poslove nedostatna ili je u većini slučajeva nema. Prisiljeni smo se snalaziti sami, tumačiti nejasne i dvosmislene propise i preuzimati rizik da donesemo krive odluke. Ono što ne stignemo obaviti za vrijeme radnog vremena obavljamo u prekovremenom radu koji nam, unatoč jasnom Zakonu o radu, nije priznat. Bez sposobnog tajnika i računovođe niti jedna škola ne može normalno funkcionirati a to se i vidi kad netko od nas ode na bolovanje. Poslovi koje u školama rade tajnici i računovođe u drugim javnim ustanovama i državnoj službi obavljaju posebne organizacijske jedinice koje imaju zaposleno i po nekoliko ljudi na tim poslovima. I sve to radimo za plaću koja je u odnosu na plaće nastavnika i učitelja znatno niža, bez ikakvih dodataka na rad, bez mogućnosti napredovanja, stručnog usavršavanja i priznavanja rada preko norme. Ovo je jedinstvena prilika da se naš rad prizna i vrednuje u skladu s našim kompetencijama i specifičnim znanjima koja imamo i da nam koeficijenti usklade s koeficijentima tajnika zaposlenima u javnim i državnim službama. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
303 MTina PRILOG 1. Status tajnika i računovođa u sustavu obrazovanja već dugi niz godina je nedefiniran. Ne samo da smo tretirani kao najmanje bitan faktor u cjelokupnom kolektivu, već nas svakodnevno pune novim obvezama zbog čega samo suočeni svoj posao i nositi doma i raditi prekovremene bez ikakve mogućnosti za naplatom istog. Smatram da se koeficijenti trebaju izjednačiti sa koeficijentima stručnih suradnika koji imaju jednak ako ne i manji obim posla u odnosu na nas. Danas je jako teško i naći tajnika, a pogotovo računovođa za zamjenu upravo zbog malih koeficijenata odnosno plaća. Ubuduće će biti i još teže pronaći nekoga tko će biti voljan raditi u školama za toliko male plaće uz enormni obim posla. Da ne govorimo o tome kako i moramo planirati bolovanja, jer ne daj Bože biti bolestan za vrijeme obračuna plaće i drugih materijalnih prava. Kao da nije dovoljno da smo sa svime u strci s vremenom, jer za svaki dio posla obavezno moramo imati rok. Toliko su "obazrivi" prema nama da su nam rokovi često 2,3 dana za poslove koji zahtjevaju više vremena i truda za isti obaviti. Riječ je o osobama koji isto imaju završen preddiplomski ili diplomski studij, koji su se također trudili i žrtvovali vjerovatno puno toga da bi ga i završili. Riječ je o osobama koji su morali učiti puste zakone, polagati razne stručne predmete te u konačnici i određivati financijske zaduženosti nekog poduzeća i bruto bilance. Nismo mi ni crtali ni pjevali na našim sveučilišnim odjelima ili pak fakultetima. A da ne govorim o tome da trebamo biti ponekad i psiholozi i objašnjavati zašto pojedini zaposlenici nemaju prava koja oni misle da imaju. Mi ne smijemo ni pogriješiti jer odmah smo nesposobni i ne znamo svoj posao odraditi kako triba. Jer naš je posao sama obračun plaće i pisanje ugovora.... Imamo i "viška vremena". Neću nabrajati sve poslove koje spadaju u naš obim posla, dovoljno je kolega već napisalo iste. Umjesto da potičete buduće tajnike i računovođe da se natječu u velikom broju za zapošljavanje u školama, vi ih svake godine redovito od istog udaljavate. Žao mi je što se mnogo podilazi ostatku kolektiva koji mogu manipulirati s puno osjetljivijim temama, a još je žalosnije što u Ministarstvu radi velik broj osoba koje rade upravo onaj posao koji i mi radimo i na istu nepravdu ne reagiraju. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
304 Nada Šarić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u već iznesenim komentarima jasno je koliko se akumuliralo nezadovoljstvo tajnika i voditelja računovodstva u svim školskim ustanovama. Prije svega mišljenja sam da je nezadovoljstvo sve veće zbog sve većeg opterećenja raznim poslovima koji ni u jednom Pravilniku o djelokrugu radnika nisu navedeni, a niti mogu biti. Svjedoci smo kako su škole uključene u sve veći broj kojekakvih aktivnosti lokalnih zajednica, Erasmus projekata i ostalog iz čega proizlazi sve veći opseg poslova za koje nema adekvatnog načina vrednovanja niti materijaliziranja odrađenih poslova. Kopiram kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Posebno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
305 Nada Teljaga PRILOG 1. Poštovani, Slažem se sa svime što su kolege/ice već napisali/le. Posao tajnika i računovođa je opsežan i složen. Zamjenu nemamo za kraća bolovanja, pa radimo bolesni. Doslovno iz bolnice s operacije na posao Nemogućnost odlaska na bolovanje, nemogućnost korištenja godišnjeg odmora, neplaćeni prekovremeni sati. Svi nešto traže od nas i sve je hitno.(Dok sam pisala komentar stigao mi je mail: Pošaljite mi ODMAH, a najkasnije danas do 14 sati svoj prijedlog proračuna za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. – DEC i opće prihode i primitke !!!) Krajnje je vrijeme da se pristupi izmjenama Zakona i poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u ustanovama osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. S poštovanjem, Nada Teljaga Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
306 NATAŠA BELJAN SUŠIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Slažem se sa svim komentarima kolega... Ja bih samo dodala... Iako se već netko od kolega i referirao na navedenu odredbu. "Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva.“ Svakako je potrebno izjednačiti stručnog suradnika i tajnike odnosno voditelje računovodstva... Mogućnost napredovanja, svakako... Konkretno ja kao tajnik imam položena 2 ispita i to za rad u pismohranama i javnu nabavu, ništa od navedenog nam nije plaćeno jasno, a samo se posao gomila i gomila. Posao tajnika uključuje poslove pisarnice i e-pisarnice, arhive, kadrovske, pravne i administrativne poslove, a da ne govorim o postupcima javne nabave koji su enormnim povećanjima cijena doveli do javnih nabava, dok se u nazad nekoliko godina provodio postupak jednostavne nabave... Svakako bi bilo u redu kada bi se sastavio popis poslova koje zaista radi uprava u domovima i školama, a ne da ministar svojim pravilnikom uređuje nešto što nikada nije vidio. Svaka čast nositeljima djelatnosti, ali definitivno ništa ne možete bez tajnika i računovođa... I mi imamo visoku stručnu spremu i mi radimo poslove za koje nismo plaćeni... S poštovanjem, Nataša Beljan Sušić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
307 Neda Santini PRILOG 1. Poštovani, U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Volio bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
308 Nela Šostera PRILOG 1. Poštovani, u analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
309 NENSI LUČIĆ KINKELA PRILOG 1. Postovani, smatram da se tajnicima i računovođama treba povećati koeficijent zbog složenosti i opsega posla! To su osobe koje imaju visoku stručnu spremu i u skladu s tim bi trebalo izjednačiti njihove plaće s plaćama osoba iste stručne spreme. Također ne treba zaboraviti i na administratore i referente! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
310 NERA MERČEP PRILOG 1. Poštovani, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima. Opseg posla voditelja računovodstva/tajnika u jednoj školi obuhvaća veliki broj poslova koji su u ustanovama podijeljeni na nekoliko osoba ili čak odjela te je složenost posla daleko veća. Npr. voditelj računovodstva radi sve poslove od blagajničkog poslovanja, uplata isplata, likvidatura, knjiženja, obračuna plaća iz više izvora, obračuna putnih naloga, izvješća, jednostavne nabave, ....Radi s velikim brojem internih (zaposlenici škole) i vanjskih korisnika (roditelji, osnivač -opet više osoba kod osnivača, jer je i tamo posao podijeljen) . Voditelji računovodstva/tajnici imaju isti status u svim školama, bez obzira na broj učenika, što nije slučaj s npr ravnateljima kojima se koeficijent razlikuje obzirom na broj djece. Naravno da nije isto obračunati plaću za npr 40 zaposlenih iz 1 izvora i 100 zaposlenih iz više izvora. U 2023 je uvedena je prehrana za učenike. Pohvalno za Vladu , međutim da bi svako dijete dobilo svoj dnevni obrok potrebno je u pozadini odraditi dodatne administrativne poslove oko financijskog planiranja, planiranja nabave, sklapanja ugovora, izdavanja narudžbenica, knjiženja, plaćanja, praćenja potrošnje, izrade izvješća što je sve dodatan posao. Opet, što je škola veća i posao je veći. Napominjem sav posao u računovodstvu odrađuje 1 osoba; sav posao u tajništvu odrađuje 1 osoba. Što se tiče napredovanja, ni toga nema, i nije baš pohvalno da ljudi koji rade u ustavu obrazovanja sami nisu potaknuti da se dodatno educiraju. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
311 Neven Matijević PRILOG 1. Slažem se sa svime što su naveli kolege tajnici i računovođe i mislim da je nakon toliko godina vrijeme da se ispravi apsurd i nepravda statusa tajnika i računovođa u sustavu obrazovanja. Nemogućnost napredovanja, nema prekovremenih sati i posebnog plaćanja rada iznad norme, jer sve spada u našu normu. Niski koeficijenti, odlazak u mirovinu s navršenih 65 godina, korištenje godišnjih odmora... Zašto se radno vrijeme nastavnika i stručnih suradnika dijeli na neposredan rad i ostale poslove (odlazak kući nakon u prosjeku 4 sata), a mi smo u punom radnom vremenu i zbog opsega poslova ostajemo NEPLAĆENI na radnom mjestu van radnog vremena ili posao nosimo kući...A da ne govorimo koliko je niska mirovina koju kao umirovljeni možemo primiti.Tajnici i računovođe su zaposlenici koji su najviše u sustavu podcijenjeni s obzirom na stupanj obrazovanja i rad koji obavljaju. Radi se o diskriminaciji. Neka netko objasni po čemu npr. jedan knjižničar kao stručni suradnik u školi više doprinosi sustavu nego tajnik ili računovođa, zašto ima veći koeficijent? Zar je diploma pravnog fakulteta manje vrijedna nego filozofskog? Omalovažena nam je struka, trud u školovanju i obavljanju poslova... Najžalosnije je što na kreiranju zakona rade kolege pravnici i na jedan način oni nas dovode u ovakav položaj... Ovakvim Zakonom samo se doprinosi odlasku iz sustava, ali i iz države... Prije toga štrajk, a tada će sustav stati ... Čemu sve to, a potrebna je samo volja da se ispravi nepravda učinjena političkom odlukom!? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
312 Nevenka Šmuc PRILOG 1. Poštovani! Nakon 23 godine radnog staža u osnovnoj školi, moram izraziti svoje nezadovoljstvo položajem radnog mjesta tajnika škole, kao i voditelja računovodstva. Smatram da su naša radna mjesta itekako bitna i zahtjevna koja se nažalost ne vide kao bitna ni u kolektivu, kamoli negdje dalje. Posao se svaki dan sve više povećava, rokovi su nemogući, da ne govorimo o zamjenama koje ne možete naći. Svaki zaposlenik u školi kad ode na bolovanje ima zamjenu, samo nama je to nemoguća misija, posao se gomila i nakon povratka radi se danonoćno. Radim kao "pisarnica", službenik za zaštitu osobnih podataka, za informiranje, poslovi e-matice, registra zaposlenika, e-zdravstveno, lana, e-dnevnik, poslovi blagajne, sheme voće i mlijeko, narudžbe za kuhinju, tablice za prehranu, da ne spominjem sve odluke i poslove vezane uz svakodnevno poslovanje škole koja ima 270 učenika i više od 50 zaposlenika. Moj posao ne zaslužuje isti koeficijent kao učitelj sa VŠS jer nije DOVOLJNO SLOŽEN? Smatram da radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva treba što prije izjednačiti sa statusom stručnog suradnika i povećati koeficijente inače će škole uskoro imati veliki problem oko zapošljavanja stručnog i kvalitetnog kadra na tim radnim mjestima. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
313 NIKOLINA ČOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, molimo da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status tajnika i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika. - molili bih da se kod zapošljavanja blagajnika ili administratora ne gleda na broj učenika nego na obim posla ustanove. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
314 NIKOLINA KOVAČEVIĆ PRILOG 1. Nikolina Kovačević Poštovani, radim 10 godina u srednjoj školi na radnom mjestu voditelja računovodstva. Posao voditelja računovodstva i tajnika vrlo je zahtjevan i bitan za funkcioniranje Škole, a status nam je degradirajući u odnosu na nastavnike. Sramotno je da u istoj ustanovi djelatnici sa istom stručnom spremom nemaju isti koeficijent. Nemamo pravo na plaćeni prekovremeni rad, niti na zamjene. Nemamo pravo ni biti bolesni u vrijeme obračuna plaća i izrade financijskih izvještaja. Godišnji odmor nikad nisam iskoristila u cijelosti. Podrazumijeva se da smo uvijek u Školi i svima na raspolaganju. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
315 NIKOLINA MALNAR PRILOG 1. Poštovani, pet minuta je do 12 sati da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo sve kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, vodimo računa o pripravnicima, organiziramo rad školske kuhinje i tehničke službe (izrađujemo jelovnike, radimo nabavu hrane, ugovore za produženi boravak, jelovnike za ručak), morali smo položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači. Od nas se traži da obavljamo sve poslove, od odlazaka na poštu do odlazaka na sud umjesto ravnatelja; a kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad i trud. S obzirom na prethodno navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom (ne smijemo zaboraviti niti VŠS i SSS jer nas ima i takvih i nisu ništa manje vrijedni od VSS, a rade isti opseg poslova), smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni, upravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je sve veći. Konačno bi našu VSS, VŠS i SSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika ( bilo financijskog, bilo pravnog). Srdačan pozdrav od tajnice. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
316 Nikolina Stepić PRILOG 1. Poštovani, krajnje je vrijeme da se poboljša status tajnika i voditelja računovodstva u osnovnim i srednjim školama. Znam da je iluzorno očekivati da nam se dodijeli status stručnih suradnika, ali to je očito jedini način za poboljšanje položaja; kako financijskog, tako i onog o kojem ovisi dojam ostalih zaposlenika o administrativnom osoblju u školama. Naime, nikako da shvatim zašto naše diplome stečene visoke stručne spreme nisu jednako vrijedne kao one učitelja i stručnih suradnika. Obrazloženje je da su oni nositelji osnovne djelatnosti, ali kako će oni obavljati svoje poslove bez potpore tajnika i voditelja računovodstva. Nije zanemarivo da za poslove koje u školi obavlja tajnik/voditelj računovodstva u ostalim tijelima državne uprave i županijama postoje odjeli u kojima je zaposleno nekoliko ljudi, a mi obavljamo kadrovske poslove (postupak zapošljavanja je u pravilu samo u rukama tajnika), normativne, bavimo se organizacijom izleta, nabavom udžbenika, organizacijom rada školske kuhinje, javnim nabavama (za koje ni nemamo certifikate, jer nam ih nema tko financirati pa smo srećom ostali na jednostavnim nabavama), pazimo da je poslovanje naših ustanova u skladu sa zakonima i propisima (za odlazak na stručna usavršavanja za nas većinom novca nema, jer su prioriteti ostali pa se snalazimo kako znamo i umijemo), a sve uz nametnute nemoguće kratke rokove koje nam daju naši osnivači Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
317 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC" PRILOG 1. , 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE U analizi nema traga spomenu administrativnog osoblja u školama. Treba jasno iščitati zakone i pravilnike koji se odnose na odgoj i obrazovanje. Naime, svaki put kada je propisano da škola ili poslodavac ili javni naručitelj to mora to znači to mora tajnik ili barem to tajnik mora revidirati/lektorirati. Svaki put kada se u bilo kojoj rečenici spominje financije, sredstva, račun, plaćanje, znači to vrši voditelj računovodstva. Uz stručne suradnike pedagoge/psihologe, tajnici i računovođe čine upravu škole to su temelji škole i najbliži suradnici ravnatelja. Riječ je o osobama na rukovodećim radnim mjestima, a ne o uslužnim servisima i to tako treba i vrednovati, kako u ovom zakonu tako i u novoj uredbi koja će biti izrađena po novom Zakonu o plaćama. Položaj svih djelatnika u manjinskim školama nije specifično razrađen. U manjinskim školama čitavo osoblje je po cijele dane "podešeno" na to da bude tumač i prevoditelj. Predmetno se odnosi na svih, od ravnatelja do spremačice i pronaći kadar koji može zadovoljiti takve uvjete i koji je voljan i sposoban na njih pristati je gotovo nemoguće. Predmetno treba posebno vrednovati i nagraditi. Cjelodnevna škola traži dodatna sredstva i zadovoljavanje dodatnih materijalnih uvjeta, predmetno pitanje trebalo bi razriješiti kroz zakonski okvir kako bi ravnatelji škola imali osnovu za potraživanje dodatnih sredstava od osnivača ili putem EU fondova. Iako je riječ o eksperimentu, svi smo svjesni da je on budućnost školstva, samo je pitanje u kojem će konačnom obliku zaživjeti, ali zakonski okvir mora biti za to spreman. Cjelodnevna škola bi puno efektivnija bila primjenom tzv. "riječkog" modela, a ne bi na odmet bila i integracija obveznog predškolskog odgoja u osnovne škole, na taj način škole bi već imale upisanu generaciju budućih prvašića s 5 godina, a s druge strane neka osnovna znanja i vještine bi bili stečeni i razrađeni prije kretanja s klasičnim osnovnoškolskim odgojem i obrazovanjem. Naravno i ta reforma zahtjeva kadrovsku politiku koja će osigurati da se u sustav privuku i zadrže oni koji su tom sustavu potrebni i koji taj posao s ljubavlju i sposobnošću rade, a tu se misli i na nastavni kadar i na administrativno osoblje. I opet i u tom segmentu treba razraditi posebne kriterije za manjinske škole, koje će se ponovno naći na neravnopravnom terenu s većinskim školama. Naravno, nije isto biti škola u urbanoj i ruralnoj sredini, škola u velikom ili malom gradu, nije isto biti škola sa 100 i 2.000 učenika, a onda povrh tih kriterija i manjinska škola. Predmetno iz dosadašnjeg teksta zakona nije bilo razrađeno, a trebao bi biti. Škola je mjesto gdje učenici koji su pripadnici nacionalne manjine nerijetko jedino u svojoj sredini imaju zagarantiran pristup materinjem jeziku, a osoblje škole s njima je dužno komunicirati na tom jeziku. Osoblje manjinskih škola s institucijama je dužno komunicirati na hrvatskom jeziku, ali je dužno koristiti i jezik manjine konstantno. Predmetni modus operandi je jako zahtjevan i toga bi zakonodavac trebao biti svjestan. Škola postoji radi svojih učenika, a o učenicima se brinu svi djelatnici. Spremačice nisu zatvorene u neki svoj sobičak, nego su na školskim hodnicima i samim time su u konstantnoj interakciji s učenicima. Kuhari su u neposrednom radu s učenicima, dijele doručke, ručkove i užine, brinu se da učenici pojedu svoje obroke da ne budu gladni. Tajnici i računovođe nisu izolirani od učenika, to su djelatnici koje će te sigurno zateći u školi te su referentne točke i učenicima i djelatnicima. Da ne govorimo da su tajnici najčešće oni koji pružaju učenicima prvu pomoć ili u slučaju odsustva razrednika kontaktiraju roditelje. Računovođe pak su u konstantnom kontaktu s roditeljima vezano uz plaćanja odnosno neplaćanja računa, a dio tih roditelja onda šalje učenike po uplatnice ili po učenicima šalju potvrde o plaćanju u računovodstvo. Znači svi zaposlenici škole rade s učenicima za to zaslužuju priznanje, u školama nema mjesta za podjele na nastavno i nenastavno osoblje jer svi smo tu zbog učenika i svi radimo s učenicima. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
318 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC" PRILOG 1. , 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA U članku 4. stavku 2. točci 3. iza riječi "stručnih" dodaju se i riječi "i poslovodnih". Ista dopuna u članku 28. stavku 9. podstavku 6., članku 70., članku 115. stavku 1. i 7. i članku 116. stavku 1. i 2. U članku 100. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Poslovodni suradnici su: glavni tajnik (ili pravni savjetnik ili kako bi se već radno mjesto tajnika nazvalo), voditelj računovodstva i službenik za zaštitu osobnih podataka." U članku 101. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: "Poslovodni suradnici obavljaju poslove pravnog i financijskog savjetovanja, administrativne i druge poslove propisane pravilnikom koje donosi ministar nadležan za odgoj i obrazovanje, po položaju su izjednačeni sa stručnim suradnicima, ali ne sudjeluju u radu razrednih vijeća i učiteljskog odnosno nastavničkog vijeća ustanove." Članak 102. mijenja se i glasi: "(1) Školska ustanova ima glavnog tajnika (ili pravnog savjetnik ili kako bi se već radno mjesto tajnika nazvalo) i voditelja računovodstva zaposlenog u punom radnom vremenu. (2) Školska ustanova s više od 50 stalno zaposlenih djelatnika ili više od 180 učenika ima službenika za zaštitu podataka zaposlenog u opsegu radnog vremena kojeg propiše ministar nadležan za poslove odgoja i obrazovanja. Za školske ustanove koje ne udovoljavaju predmetni uvjet osnivač organizira podršku iz područja zaštite osobnih podataka." Članak 103. mijenja se i glasi: (1) Administrativne poslove koji se obavljaju u školskoj ustanovi obavljaju tajništva. Radom tajništva i tehničkog osoblja rukovodi glavni tajnik (ili pravni savjetnik ili kako bi se već radno mjesto tajnika nazvalo). (2) Računovodstvene poslove koji se obavljaju u školskoj ustanovi obavljaju računovodstva. Radom računovodstva rukovodi voditelj računovodstva. (3) Broj zaposlenih i količinu radnog vremena u tajništvima i računovodstvima propisuje ministar nadležan za poslove odgoja i obrazovanja. (4) Tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u školskoj ustanovi obavlja tehničko osoblje, popis poslova, broj izvršitelja i radno vrijeme propisuje ministar nadležan za poslove odgoja i obrazovanja." U članku 105. dodaje se stavak 17. koji glasi: "Poslove voditelja računovodstva može obavljati osoba koja je završila: a)sveučilišni diplomski ili stručni diplomski studij ekonomske struke, b)preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomske struke." Iza članka 105. dodaje se novi članci 105.a i 105.b koji glase: "Članak 105.a (1) Poseban uvjet za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine je poznavanje jezika nacionalne manjine na razini koja odgovara potrebama radnog mjesta odnosno kako je to propisano posebnim propisom. (2) Svi djelatnici školskih ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine imaju dodatak na plaću kojeg će propisati ministar nadležan za poslove odgoja i obrazovanja posebnim propisom. (3) Ministar nadležan za poslove odgoja i obrazovanja će posebnim propisom propisati broj izvršitelja i radno vrijeme za djelatnike iz članka 102. stavak 2. i članka 103. ovog Zakona te stručne suradnike u školama s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine. Članak 105.b Svi djelatnici školskih ustanova koje provode eksperimentalne programe imaju dodatak na plaću kojeg će propisati ministar nadležan za poslove odgoja i obrazovanja posebnim propisom kojim se predviđa i/ili odobrava provedba eksperimentalnog programa." U članku 119. stavku 4. riječ "treba" mijenja se riječju "mora". Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status radnih odnosa nisu predmet ovoga savjetovanja.
319 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC" PRILOG 1. Iz predmetne analize nije razvidno zašto se odustalo od izrade novog Zakona. Naime, nakon 15 izmjena, pravila nomotehnike bi diktirala izradu novog zakona. Također, iz dokumenta nisu razvidni niti konkretne namjere provedbe integracije predškolskog odgoja s osnovnoškolskim odgojem i obrazovanjem koje su nužne za realizaciju osnovnih postulata Škole za život i cjelovite kurikularne reforme kao podloge za cjelodnevnu školu. I ovaj put nije adresiran položaj administrativnog osoblja. Korona kriza nam je pokazala da škole ne mogu funkcionirati bez spremačica, zadnje godine pokazuju da je nemoguće naći učitelje i nastavnike STEM predmeta, ali ono čega očito nitko na strani predlagatelja nije svjestan je neizostavnost tajnika i voditelja računovodstava škola. Počnimo od naziva radnog mjesta tajnik, za osobu koja radi posao jednog cijelog odjela i koja je rukovodilac tehničkog osoblja je ponižavajuće da se naziva tajnik (s obzirom na percepciju opće javnosti što tajnik/tajnica radi). Tu je pitanje njihovog položaja koji se smatra pomoćnim i uzgrednim, kolege su jako lijepo navele sve poslove koje rade tajnici i voditelji računovodstava, ali budimo plastični: nitko u sustavu neće dobiti ni jedan jedini eurocent bez voditelja računovodstva i tajnika, pa zamislite da svi u isto vrijeme krenu na bolovanje ili obustave rad. Istina je da se plaća regulira drugim propisom, ali tajnicima opseg posla raste i s brojem učenika i s brojem osoblja i s brojem podređenog mu tehničkog osoblja. Voditeljima računovodstva opseg posla raste ovisno o broju učenika i zaposlenika. To su elementi koje treba vrednovati i trebalo bi ih uglaviti u zakon. Nadalje, u Zakonu bi trebalo uglaviti da svaka škola ima tajnika i voditelja računovodstva u punom radnom vremenu, a onda ovisno o broju učenika, zaposlenih i (u slučaju tajnika) broja tehničkog osoblja mogućnost zapošljavanja referenata na polovinu ili na puno radno vrijeme. Da se ne diramo prekovremenog rada. Rasterećenje vezano uz pedagošku dokumentaciju je dobrodošlo, ali se ponovno ne adresira rad školskih ustanova na jeziku i pismu nacionalnih manjina koje rade dvojezično i moraju pedagošku dokumentaciju, akte i ostalu dokumentaciju voditi dvojezično, jer tako proizlazi iz Ustava RH. Susjedna Slovenija djelatnicima manjinskih škola isplaćuje dodatak na plaću, a oslobođeni su obveze vođenja dvojezične dokumentacije, jer državna i lokalna tijela koja nadziru poslovanje su ekipirana osobljem koje razumije jezik nacionalne manjine, mi pak nemamo dodatak, ali imamo obvezu dvojezičnog rada. To je primarno pitanje Zakona o plaćama, ali se to pitanje može u svojoj osnovi predvidjeti i u ovom Zakonu. Nadalje, upisne kvote za manjinske škole bi trebale biti ukinute u cijelosti te bi škole na jeziku i pismu manjine trebalo osloboditi potrebe da sa svakom godinom u kojoj ne ostvari upis 14 učenika mora pisati obrazloženje zašto je potrebno odobriti razredni odjel. Djelatnici u manjinskim školama nemaju radne materijale te učitelji i nastavnici uz pomoć administrativnog i tehničkog osoblja izrađuju radne listiće, testove i sve druge potrebne materijale, a to je rad koji nije posebno plaćen i nije priznat od nikoga. I ta ista situacija dokaz nužne sinergije nastavnog i nenastavnog kadra gdje jedni bez drugih ne mogu. Nadalje, planira li se ukidanje odredbe o umirovljenju s 65 godina, kako bi se Zakon uskladio s općim propisima iz područja rada i mirovinskog osiguranja? Razmišlja li se o drugačijem načinu formiranja satnice nastavnog osoblja s obzirom da rad na normu nije u skladu s općim propisima o radu? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
320 Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić PRILOG 1. Poštovani, potpisujem sve što se napisali kolegice i kolege tajnici i računovođe. U školstvu radim 25 godina i iskreno nikad se nisam osjećala "jadnije" na svom poslu tajnice koliko unazad par godina. Posao se svakim danom sve više gomila i u okviru 8 sati rada jednostavno sve nije moguće odraditi. Tajnicima i računovođama se ne isplaćuju prekovremeni sati iako radimo i subotama i nedjeljama, kod kuće, za vrijeme bolovanja i godišnjeg odmora. Smatram da nam se treba priznati status stručnog suradnika i pripadajući koeficijent. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
321 OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, ponavljam što je već napisano: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Tajništvo i računovodstvo. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
322 OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI PRILOG 1. Poštovani, smatram da se tajnike svrstava u najnepovoljniji položaj u odnosu na sve ostale zaposlenike škole. Zaposlena sam na pola radnog vremena, 20 sati tjedno. Radi se o školi na otoku i ne brojimo puno manje učenika od ostalih škola koje imaju puno radno vrijeme tajnika škole. Kolegica računovođa je nedavno uspjela dobiti suglasnost na puno radno vrijeme, moj Zahtjev koji je poslan u isto vrijeme nije pozitivno riješen od strane MZO-a. Ovim putem apeliram da se svim tajnicima koji se kao i ja bore s polovicom radnog vremena, omogući rad na puno radno vrijeme. Slažem se također da se naš koeficijent treba izjednačiti sa koeficijentom stručnih suradnika jer imamo isto visoko obrazovanje kao i oni ali moj problem polovice radnog vremena je veći od povećanja koeficijenta. Nadalje, prema Pravilniku o djelokrugu rada tajnika i administrativnog i tehničkog osoblja RADNO VRIJEME TAJNIKA NE OVISI O BROJU RAZREDNIH ODJELJENJA. Ostale škole sa istim ili manjim brojem učenika imaju tajnika na PUNO RADNO VRIJEME. Opseg posla je sve veći, naše zadaće i rokovi su jednaki kao i u ostalim "velikim" školama. Nedopustivo je da nas se na ovaj način diskriminira i stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale zaposlenike škole. S poštovanjem, Ana Finka Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
323 OSNOVNA ŠKOLA RUNOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, S obzirom da mi, tajnici škole i voditelji računovodstva za vrijeme godišnjeg odmora, bolovanja radimo kao da smo u školi priznajte nam status stručnog suradnika kao i pripadajući koeficijent, nemojte nas i vi ponižavati. Završimo fakultet, konkretno VSS kao i učitelji i stručni suradnici i imamo manji koeficijent... Ovim putem apeliramo da nam pomognete, nemojte nam biti kao zla maćeha, budite nam kao majka. Prenatrpani smo poslom, ali da smo bar za to plaćeni pa i nije problem raditi, nego samo dajte što nam pripada. Prestanite nas omalovažavati, nismo se mi manje namučili na fakultetu od stručnih suradnika da bi u startu bili tako degradirani, potcjenjeni i omalovažavani. Trebamo imati status stručnog suradnika, to je minimum minimuma da nam pokažete da smo barem jednako vrijedni i cijenjeni. I nemojte nam slati odgovore tipa ovo nije tema savjetovanja/zakona....dajte se potrudite da bude već jednom glavna i goruća tema jer je nama više dosta potcjenjivanja za itekako odgovoran posao koji obavljamo. Hvala Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
324 OSNOVNA ŠKOLA RUNOVIĆ PRILOG 1. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem! voditeljica računovodstva Marija Puljić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
325 OSNOVNA ŠKOLA RUNOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, krajnje je vrijeme da se položaj tajnika i voditelja računovodstva pomakne s mrtve točke. Kako godine prolaze sve je više projekata u kojima škole sudjeluju, novih Zakona i Pravilnika gdje se opseg posla tajnika i voditelja računovodstva konstantno gomila. Nemamo mogućnost mirnog korištenja godišnjeg odmora i bolovanja jer uvijek moramo biti na raspolaganju i nitko nas u školskoj ustanovi ne može zamijeniti za razliku od učitelja i stručnih suradnika. Također nemamo mogućnost apsolutno nikakvog napredovanja! Radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva potpuno je degradirano, a bez nas, priznali neki to ili ne, škola je u blagom kaosu (pogotovo na određene dane u mjesecu...) i stvarno bi bilo vrijeme da se tajnicima i računovođama prizna zasluženi rad, trud i odricanje. Osobno sam bila bolesna svaki put kad je bio obračun plaća ili trenutna situacija plaća + podnošenje financijskog izvještaja, radim bolesna jer ne mogu otvoriti bolovanje jer nema tko odraditi moj posao. Ne živimo svi u većim gradovima da možemo naći primjerenu zamjenu koja je osposobljena raditi posao voditelja računovodstva i koja bi pristala raditi taj itekako odgovoran i zahtjevan posao samo na par dana za plaću koju mi imamo. Godinama se naš dio posla zanemaruje i podcjenjuje, pa kao što je već navedeno ako smo toliko nepotrebni školskoj ustanovi dajte nas ukinite i nek programi, roboti, AI (što god ili tko god) odrađuju naš posao.(Koje li ironije brijem da bi mjesečni "najam" jednog robota bio barem naša dupla plaća...) S obzirom na sve navedeno, a uzimajući u obzir činjenicu da nas je u školstvu sve više s visokom stručnom spremom (ne smijemo zaboraviti niti VŠS i SSS jer nas ima i takvih i nisu ništa manje vrijedni od VSS, a rade isti opseg poslova), smatram da (u najmanju ruku) koeficijent složenosti poslova mora biti izjednačen s koeficijentom učitelja /stručnog suradnika jer nema više smisla podcjenjivati jedan pravni, upravni ili ekonomski fakultet s pedagoškim/učiteljskim fakultetom. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je protekom vremena sve veći. Konačno bi našu VSS, VŠS i SSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika ( bilo financijskog, bilo pravnog). NAJMANJE što možete napravit je da nas izjednačite sa stručnim suradnicima. Neću vam sada ovdje kopirati opis svojeg posla, to bi i vi sami trebali znati, ta vi ste Pravilnik o djelokrugu rada tajnika i voditelja računovodstva... i donijeli. U srednjim i osnovnim školama dragi moji raste vam svakim danom sve više i više opće nezadovoljstvo vašim odnosnom prema nama, a mi smo prvi kojima se obraćate kada nešto trebate, kada nešto treba odraditi hitno, kada nešto treba provesti... ne stručnim suradnicima, ne pedagozima, ne psiholozima, ne knjižničarima, NAMA! A mi imamo volje, motivacije i zdravlja sve manje i manje. I zato vas molim da se naš status izjednači s onim stručnih suradnika, zatim da onima kojima ne date referenta, a za istog imaju uvjete, da im BAREM podignete koeficijent. Zamislite samo što bi se desilo da se tajništvo i računovodstvo dignu od svojih radnih mjesta, ma na samo dva tjedna?! Ne omalovažavam ničiji posao, no što bi se desilo da knjižničar ne dođe na posao dva tjedna, - baš ništa, barem ne ništa velikih razmjera, ali da nema nas, cjelokupno poslovanje škole bi stalo, ne bi bilo plaće, ne bi bilo nikakvih odluka, dopisa, natječaja, školskih odbora, razni rokovi bi se pregazili... Za nas je kao i za STEM grupu predmeta sve teže naći zamjenu, ako i uopće.... Ovo što vi iz godine u godinu s nama radite je sustavni mobbing. Za sada Vas molim još jednom, ne zaboravite na nas izmjenama ovog zakona i ispravite nepravdu koja se ponavlja godinu za godinom. Hvala! Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
326 OSNOVNA ŠKOLA -SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
327 OŠ Dr.Branimira Markovića PRILOG 1. Ravnatelj kao poslovodni i stručni voditelj školske ustanove ima stručne suradnike pedagoge za pomoć u pedagoškim poslovima škole. Za stručne poslove tajništva i računovodstva ima veliku pomoć tajnika i voditelja računovodstva jer su to područja o kojima ravnatelj iz svog obrazovanja ima vrlo malo znanja. Godinama to tražimo da se radna mjesta tajnika i voditelja računovodstva preimenuju u radna mjesta stručnog ili poslovnog suradnika . Na taj način bi i koeficijent bio izjendačen sa učiteljima i stručnim suradnicima po spremi i nebi bili građani drugog reda. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
328 OŠ Meterize PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim što su kolegice i kolege iznijele u komentarima kroz ovih par dana. Status tajnika i voditelja računovodstva treba se izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U zadnjih deset godina sam na mjestu voditelja računovodstva i u tom periodu je došlo do velikog povećanja u obimu posla da "vječno" nešto radimo pa i van radnog vremena. Voditelji računovodstva i tajnici odrađuju preveliki obujam i količinu posla, a to se nikako ne odgovara trenutnim statusom u školama, pogotovo onim s više od 300-400 učenika, produženim boravkom, pomoćnicima u nastavi, EU-projektima, shemi voća i mlijeka, kuhinjom koja vuče nabavu namirnica, račune od najmanje 4-5 dobavljača koji dolaze svaki po 2-3 tjedno., tablica i izvještaja nikad dosta. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
329 Pamela Smilović Štokovac PRILOG 1. Tajnici škola i voditelji računovodstva nemaju mogućnost napredovanja i njihov rad je vrednovan manje u odnosu na rad stručnih suradnika u školama. Razlog je potpuno ignoriranje poslovodne funkcije škole i nebriga o unutarnjim upravnim funkcijama školske ustanove. Jedna osoba kumulira sve poslove tajništva, a druga sve poslove računovodstva. To znači da je kompletna institucionalna memorija poslovnih procesa u dvjema osobama. Ako njih nema u školskoj ustanovi (zbog npr. bolovanja radnika), na tržištu ne postoji zamjena koja može samostalno preuzeti i obavljati sve te poslove zbog čega je dovedeno u pitanje poslovno funkcioniranje škole. Sustav mora predvidjeti mogućnost napredovanja tajnika škola i voditelji računovodstva, kako bi osobe koje su napredovale mogle pomoći drugim školama koji se nađu u ovakvim problemima. Bitno je istaknuti da ne postoji pripravništvo za radna mjesta tajnika škole i voditelja računovodstva, a početnici u školi nemaju sustručnjake već su prepušteni sami sebi. Bitan razlog zašto je potrebno predvidjeti mentoriranje kroz sustav napredovanja. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
330 Patricia Magić PRILOG 1. Poštovani, i ja se slažem sa svojim kolegicama i kolegama i ne želim ponavljati isto, ali količina posla i odgovornost dovodi nas do toga da smo u stanju konstantnog stresa, a to je počelo utjecati i na naše zdravlje. Kad sam ove godine završila u bolnici, i od tamo sam rješavala stvari vezane uz posao, kao i kasnije s godišnjeg odmora. Ako odemo na bolovanje ili na godišnji odmor, posao koji nas dočeka je nemoguće odraditi i nadoknaditi, pa moramo ostajati prekovremeno na poslu, dolaziti subotama, nositi posao kući, što nas ponovno baca u začarani krug stresa. Kad je već tako, barem da nam se taj prekovremeni rad plati. Također bi trebalo ozakoniti mogućnost napredovanja jer i u našem poslu postoje različiti stupnjevi znanja i iskustva među kolegama, a imamo VSS kao i nastavnici. Ako smo zaposleni kod istog poslodavca, pravila bi trebala vrijediti za sve jednako. Našli smo se u situaciji da moramo svaki dan odlučiti da li ćemo napraviti posao temeljito ili ćemo ići kući na vrijeme, nakon 8 sati rada, jer jedno i drugo je nemoguće ispoštovati. Ako nam se ne može platiti ni prekovremeni rad, onda je potrebno povećati broj ljudi u računovodstvu i tajništvu. O pitanju koeficijenta je već sve rečeno u prethodnim komentarima i slažem se sa svime. Nešto se mora poduzeti jer ćemo se razboljeti, neki se već i jesmo, a ne znam tko će onda raditi naš posao jer kad se otvori radno mjesto i na neodređeno, sve manje ljudi želi taj posao raditi. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
331 PELIKAN MIRELA PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Obim naših poslova je sve veći, razrednih odjela i nastavnog osoblja sve više... očito nešto ne štima u sagledavanju stvari na terenu. Jedna osoba u računovodstvu i jedna u tajništvu obavlja poslove koje u nekim tvrtkama obavlja čitav "tim" ljudi. Za sada sve funkcionira jer se radi hitnosti odrađivanja poslova radi prekovremeno, ili se ostaje nakon radnog vremena, ili se radi vikendom od kuće. Prekovremeni rad se na našim radnim mjestima na plaća, zašto? Ima još otvorenih pitanja ali i mali pomak prema naprijed dao bi nadu da možemo očekivati napredak i konačno vrednovanje naše stručne spreme i posla kojeg obavljamo. Srdačno pozdravljam sve koji će razmatrati ovo javno savjetovanje i utjecati na poboljšanje! Voditeljica računovodstva Mirela Pelikan Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
332 Petar Krešimir Karamatić PRILOG 1. Poštovani, smatram da se ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi trebalo dotaknuti ne samo radno-pravnog statusa odgojno-obrazovnih djelatnika već i tajnika školskih ustanova i voditelja računovodstava. Naime, kao što su učitelji nositelji odgojno-obrazovnog procesa u školama tako su i tajnici i računovođe nositelji pravnih i ekonomskih procesa unutar jedne ustanove. Kako bi jedna ustanova mogla pravilno funkcionirati bitni su tajnici i računovođe jednako tako kao i učitelji. Smatram da naš koeficijent radnog mjesta mora biti izjednačen s koeficijentom radnog mjesta učitelja s obzirom na činjenicu da oba radna mjesta zahtijevaju visoku stručnu spremu za obavljanje posla. Bilo bi krajnje vrijeme da se ispravi ta nepravda učinjena tajnicima i računovođama. Naš posao nije samo "izdavanje učeničkih potvrda" ili "obračun plaće". Naš posao je daleko zahtjevniji i odgovorniji od toga. Naravno da postoje razlike između škola i posljedično tome i obima posla, ali onaj početni koeficijent za radno mjesto tajnika ili računovođe mora biti isti kao i za radno mjesto učitelja. Da ne govorim o mogućnosti napredovanja tajnika i računovođe itd. P.K.Karamatić Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
333 PETAR SEVER PRILOG 1. Poštovani, u novom Zakonu neophodno je izjednačiti plaće tajnika i voditelja računovodstva sa plaćama učitelja/profesora i stručnih suradnika Škole. Smatram izrazito nepravednim, te diskriminirajućim činjenicu što su tajnici i voditelji računovodstva plaćeni po manjim koeficijentima od učitelja i stručnih suradnika, a svi smo svjesni da je obim posla i izazovi sa kojima se susrećemo iz dana u dan sve veći. Nadalje, svaki tajnik bez obzira na visinu stručne spreme obavlja jednak posao sa jednakom odgovornošću, susreće se sa istim izazovima, stoga bi izjednačavanje plaće tajnicima bez obzira na stručnu spremu moralo biti prioritetno. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
334 Petra Livak PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo će biti 16. (šesnaesta) izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 2008. godine. Voljela bih da javnost dobije konkretno obrazloženje iz kojeg razloga se pristupa "samo" izmjenama i dopunama, a ne cijelom novom zakonu (na kojem se, navodno aktivno radi već godinama.) Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na Vašem komentaru. Naime, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
335 Petra Šelebaj PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kako je ovo već 16.izmjena istog zakona prema važećim propisima u RH potrebno je pristupiti izradi novog zakona. Vezano uz status tajnika i računovođa smatram da se njihov koeficijent mora izjednačiti sa koeficijentom stručnog suradnika i omogućiti im se napredovanje u struci. Trenutni status ovih zaposlenika diskriminirajući je te su nepravedno zapostavljeni uzimajući u obzir opseg i složenost poslova koji obavljaju. Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Petra Šelebaj, učiteljica razredne nastave i pojačanog predmeta Engleski jezik, učitelj mentor Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
336 Petra Šelebaj PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam najavljene izmjene Zakona i želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105., stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa, a što je posljedično dovelo do degradacije kadra učiteljskih fakulteta prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Primjerice u situaciji zapošljavanja na radnom mjestu učitelja engleskog jezika čak i u razrednoj nastavi, učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom engleskim jezikom diskvalificira se iz procesa natječaja te predmetni profesor ostvaruje prednost u zapošljavanju u razrednoj nastavi. Ministrica Divjak, inzistirajući na tome da kadar učiteljskih fakulteta treba primarno raditi u razrednoj nastavi, istovremeno ne navodi da u nižim razredima osnovne škole uz učitelje razredne nastave radi i veliki broj predmetnih učitelja. Naime, nastavu iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Informatike i Vjeronauka te Glazbene kulture najvećim dijelom realiziraju profesori koji nisu stekli kompetencije potrebne za rad u razrednoj nastavi, odnosno, nemaju završeni studij razredne nastave, dok ih istovremeno sporni članak Zakona prepoznaje kao kompetentnije za rad u razrednoj nastavi nego učitelja razredne nastave s pojačanim predmetom, a koji se primarno educirao za rad s tom dobnom skupinom. Stoga se postavlja pitanje: Ako učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ili modulom ne mogu raditi u predmetnoj nastavi, mogu li u razrednoj nastavi predavati predmetni nastavnici? Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019. godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Petra Šelebaj, dipl.uč. razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik, učitelj mentor Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
337 Petra Šimić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, dozvolite da skrenem pozornost na veliku nepravdu i DISKRIMINACIJU koja je učinjena u pogledu radnoga odnosa u školskoj ustanovi člankom 112. stavak 3. koji radnicima školske ustanove iz članka 100. (odgojno-obrazovni radnici) omogućava rad do kraja školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Naime, nije razvidno zašto se pravi razlika između radnika koji su direktno vezani za odgojno-obrazovni proces, u odnosu na spremačice, domare, kuharice, tajnike i računovođe te ostalo administrativno i pomoćno - tehničko osoblje. Molim da ovu očitu diskriminaciju ispravite izmjenama Zakona jer bismo svi trebali u očima zakona biti jednaki i ravnopravni. S poštovanjem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
338 Petra Šimić PRILOG 1. Poštovani, U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva škole ponavljamo: “Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika i računovođa škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici i računovođe škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Sve navedene poslove tajnici i računovođe škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva i računovodstva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela. Tajnici i računovođe škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika i računovođe škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. .“ Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Osim poslova koji su šturo utvrđeni Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi, realno, poslovi TAJNIKA SU SLJEDEĆI: Pravni poslovi  izrada unutarnjih normativnih akata (pravilnici, procedure, poslovnici, Statut), usklađivanje sa vanjskim propisima (Zakoni i Pravilnici), praćenje izmjena propisa te provođenje i tumačenje istih  izrada ugovora (od ugovora o radu do ugovora o zakupu)  provođenja ovršnih postupaka (korisnici učeničkog doma koji ne plaćaju redovito)  zastupanje ustanove pred sudovima (tužbe na Općinskom radnom sudu…), praćenje tijeka tužbenih zahtjeva, slanje odgovora na tužbu, vođenje dokumentacije i praćenje provedbe cijelog postupka, od podnošenja tužbe do isplate Kadrovski poslovi  Provođenje natječajne procedure (raspisivanje natječaja, provjera pristiglih molbi, sudjelovanje u povjerenstvu) -prije toga ishoditi suglasnosti Grada i MZO  provođenje natječajne procedure za ravnatelja škole koja se razlikuje od standadne  izrada ugovora o radu, prijava i odjave na HZMO, COP, Maticu (ugovori do 60 dana, česte zamjene za bolovanja)  Potpisivanje izjave o prijevozu, izrada obračuna, dostav računovodstvu  provjera vjerodostojnosti diplome  traženje podataka iz kaznene evidencije (Ministarstvo pravosuđa)  vođenje evidencije za jubilarne nagrade, isplate božićnice, dara djeci, regresa  pisanje rješenja o godišnjem odmoru i plaćenom dopustu i vođenje računa o broju dana za iste. dostava tih podataka računovodstvu kako bi se točno obračunavala plaća. Ukoliko djelatnici rade na više škola, komunicirati s ostalim školama oko dopusta zaposlenika  Tražiti MZO da se djelatnicima isplati regres koji koriste godišnji odmor nakon ljeta Nabava  provođenje postupaka jednostavne nabave, praćenje da se ne probiju pragovi za prelazak u postupak javne nabave  izrada troškovnika, procjene cijena  izrada i potpisivanje ugovora s izabranim ponuditeljima  vođenje registra svih ugovora sa svim dobavljačima i svim drugim dionicima, praćenje rokova o isteku ugovora te obnovi istih  upis svih ugovora u EOJN Zaštita na radu  brinuti da su svi djelatnici osposobljeni te organizirati osposobljavanje  izrada Pravilnika o zaštiti na radu  Provođenje vježbi evakuacije, Procjene rizika svake 2 godine  brinuti o vatrodojavnom sustavu i usklađivati sve sa propisima  izbor Povjerenika zaštite na radu – provođenje iznimno kompleksnog postupka  brinuti o zaštitnoj odjeći za tehničko osoblje  u slučaju ozljede na radu radnika, ispunjavanje dokumentacije  ispunjavanje dokumentacije te organizacija zdravstvenih pregleda domara, kuharica (sanitarni pregledi, zdravstveni pregledi) Ostale funkcije tajnika:  službenik za informiranje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, zakonska obveza dostavljanja Godišnjeg izvješće Povjereniku za informiranje – što podrazumijeva praćenje propisa, usklade svih akata škole, potvrda, privola, obavijesti, objave obavijesti na mrežne stranice škole itd.  Službenik za zaštitu dostojanstva radnika – primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva radnika  Službenik za zaštitu osobnih podataka – brinuti o GDPR-u (što je samo po sebi IZNIMNO KOMPLEKSNA I ZAHTJEVNA GRANA PRAVA)  Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti  i mnoge duge ovlasti pisane i ne pisane, a SVAKODNEVNO po principu „Katica za sve“ i „Tko ne zna što bi i kamo bi, ide tajniku“ Ostali poslovi tajnika:  zaprimanje pošte (zemaljske i elektroničke)  vođenje urudžbenog zapisnika  brinuti se o arhivi  vođenje tehničkog osoblja (nadzor nad radom, suradnja, evidencija radnog vremena, nabava opreme i sredstava za čišćenje, briga o redoviti zdravstvenim specijalističkim redovitim i periodičkim pregledima, nabavi zaštitne radne odjeće)  evidencija radnog vremena za tehničko osoblje i produženi boravak  izrada SVIH ugovora o radu i popratne dokumentacije  vođenje evidencije ugovora i praćenje kad ugovori izlaze te iste obnavljati ili sklapati nove  fiskalna odgovornost, praćenje i izrada dokumentacije  komuniciranje s Gradskim uredom te Ministarstvom oko svega  dostava traženih podataka/tablica za SVE  slati pozive na Školski odbor, sudjelovati na sjednicama i pisati zapisnike te brinuti o zakonitosti odluka  ozljede na radu – pripremati svu dokumentaciju i komunicirati s HZZO  organizirati sistematske preglede, slati djelatnike na higijenski minimum (kuhinja)  brinuti o izboru osiguravatelja za učenike, ispunjavanje dokumentacije za prijavu štete / ozljede učenika te komunikacija s roditeljima  natječaji za radna mjesta (priprema cjelokupne dokumentacije, suradnja i komunikacija sa Upravnim odjelom za obrazovanje i MZO, provođenje postupka, objava, suradnja sa Povjerenstvom za izbor kandidata sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u našoj školi – praćenje rokova, sve do suglasnosti Školskoga odbora te samog sklapanja ugovora o radu – SVE  ekskurzije i izleti - pisanje odluka o imenovanju povjerenstava za izbor izvanučioničke nastave, suradnja sa razrednicima, povjerenstvom te objava javnih poziva i praćenje postupka, izrada dokumentacije za provođenje izvanučioničke nastave, te sklapanje ugovora sa agencijama  Shema voća i povrća, Erasmus + , te MNOGI DRUGI hvalevrijedni PROJEKTI - gotovo sve ide preko leđa tajnika Pedagoški poslovi:  Pedagoške mjere (provjera napisanih, urudžbiranje i slanje)  pisanje upravnih rješenja o upisu učenika, ispisnice učenika te obavijesti drugim školama upisu i ispisu učenika  sportski dopusti, poštede od nastavnih predmeta, mentorstva, napredovanje učitelja (izrada MNOGOBROJNIH potvrda koje učitelji prilažu u svrhu napredovanja)  razlikovni ispiti – brinuti o dokumentaciji  izdavanje duplikata svjedodžbi SIGURNO sam nešto zaboravila, neka me netko od kolega nadopuni. Ako možete, molim pobrojte koliko je grana prava mi trebamo pratiti, jer ja / mi tajnici više ne možemo. Svaki pravnik koji se može pogledati u ogledalo ŽELI svoje poslove izvršavati TOČNO, BEZ GREŠKE, NA VRIJEME I PREMA ZAKONU. Ali ovo je nemoguće ! Nisam nesposobna, nisam početnik, jednostavno više nemam vremena izvršavati svoje poslove u radnom vremenu i sa željenom i traženom točnošću jer je SVEGA VEĆ DUUUGO PREVIŠE. Nedovoljno smo vrednovani i podcijenjeni. Ovo je VAPAJ, odobrite nam još jednog radnika – REFERENTA - ADMINISTRATORA jer jedan tajnik i jedan računovođa više ne mogu obavljati sve poslove koji nam se nameću. I to sa svakodnevnim rokovima za mnogo toga. Vjerujem kako ćete imati sluha i razumijevanja i napokon vrednovati naš rad. Svaki dobar ravnatelj zna koliko je teško bez iskusnog tima tajnika i računovođe. HVALA VAM! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
339 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA VI. Pored navedenog, preporučujemo da se u izradi teksta izmjena i dopuna ZOOSŠ-a rukovodite Zaključnim primjedbama/komentarima o objedinjenom petom i šestom periodičkom izvješću Republike Hrvatske Odbora za prava djeteta UN-a (22. lipnja 2022.) Preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta za Hrvatsku su obvezujuće smjernice za zaštitu prava djece, ali i poticaj za donošenje budućih nacionalnih strategija i planova za prava djece. One će ujedno biti i kriterij za procjenu ostvarenoga napretka Hrvatske u zaštiti dječjih prava u sljedećem petogodišnjem razdoblju. UN-ov Odbor je u svojim zaključnim primjedbama pozvao državu na izdvajanje dovoljno financijskih i drugih resursa koji će jamčiti ostvarivanje zacrtanih planova i stvarnu provedbu propisa koji se odnose na djecu. Odbor je upozorio na nedostatke koji izazivaju zabrinutost i zahtijevaju žurno djelovanje, a kao ključna područja zabrinutosti istaknuo je: zaštitu od diskriminacije, zaštitu od nasilja i zlostavljanja, prava djece s teškoćama u razvoju, zdravlje i zdravstvene usluge, odgoj i obrazovanje, te pravosuđe prilagođeno djeci. Među preporukama ovdje ističemo one koje se izravno i neizravno odnose, između ostalog, i na sustav odgoja i obrazovanja, a odnose se na: zaštitu djece od diskriminacije, osobito manjinskih skupina, djece s teškoćama u razvoju, migranata i drugih, te zaštitu od svih oblika nasilja – u obitelji, u školi, na internetu – i podršku žrtvama, osobito žrtvama seksualnog nasilja. Nadalje, Odbor je preporučio: ojačati skrb u zajednici o djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, te im osigurati pristup, između ostalog, i uključivom odgoju i obrazovanju; osigurati djeci i mladima usluge i programe mentalnog zdravlja, smanjiti pretilost djece, osigurati mladima edukaciju o spolnom i reproduktivnom zdravlju, kao i razvijati programe prevencije zlouporabe alkohola i droga, te prevencije samoozljeđivanja i samoubojstva. Nadalje, posebno u području obrazovanja i slobodnog vremena Odbor preporučuje povećati dostupnost vrtića, poboljšati stručnu podršku nastavnicima i učiteljima, otkloniti slabosti u ishodima učenja nastale tijekom pandemije Covida-19, posebno za siromašne, djecu s teškoćama u razvoju ili problemima u ponašanju i Rome, te spriječiti rano napuštanje školovanja; osigurati građanski odgoj i razvoj medijske pismenosti u školi te pružiti svoj djeci pristupačna, sigurna i inkluzivna mjesta za igru. Navode se i preporuke za povećanje participacije djece, zaštitu posebno ranjivih skupina, povećanje sigurnosti djece u prometu i dodatne obrazovne programe o sigurnosti na cestama i prevenciji nesreća u svim školskim kurikulumima te se poziva na obveznu edukaciju o pravima djece i zaštiti najboljeg interesa djece za sve stručnjake koji rade s djecom – u pravosuđu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, obrazovanju, alternativnoj skrbi, službi za migracije, medijima itd. Zaključne primjedbe/komentari Odbora za prava djeteta UN-a dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/obitelj-12037/konvencija-o-pravima-djeteta-12038/12038) te, sažeto, na internetskoj stranici Ureda pravobraniteljice za djecu (https://dijete.hr/hr/sto-un-ov-odbor-za-prava-djeteta-preporucuje-hrvatskoj/). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vaši su prijedlozi primljeni na znanje.
340 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA V. Predlažemo u izradi teksta izmjena i dopuna ZOOSŠ-a rukovoditi se preporukama pravobraniteljice za djecu koje smo proteklih godina dostavljali Ministarstvu znanosti i obrazovanja u povodu početka školske godine, te onima u publikaciji Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama – preporuke, prijedlozi i stajališta pravobraniteljice za djecu koja je dostupna na internetskoj stranici Ureda pravobraniteljice za djecu u rubrici Publikacije (https://dijete.hr/hr/publikacije/). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vaši su prijedlozi primljeni na znanje.
341 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA IV. Uvjeti i način provođenja alternativnih programa i uključivanje djece u nastavak obrazovanja nakon završetka takvih programa; sufinanciranje alternativnih programa i ustanova koje ih izvode Smatramo potrebnim detaljnije regulirati uvjete i način provođenja ovih programa, a posebno način provođenja, vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća u alternativnim programima te nastavak obrazovanja učenika u redovitim programima nakon završetka alternativnih programa. Navedeno predlažemo kako bi se praksi, a posebno pri upisu u srednju školu, izbjegle dvojbe oko načina vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika koji su pohađali alternativne programe, a nastavljaju obrazovanje u redovitim programima u osnovnoj ili srednjoj školi. Također, smatramo potrebnim utvrditi kriterije za osiguravanje sredstava za sufinanciranje škola kojima je osnivač fizička i pravna osoba iz članka 90. ZOOSŠ-a te ih učiniti javno dostupnima. Nemamo informacija jesu li i kakvi kriteriji uspostavljeni, niti je li uspostavljen sustav vrednovanja, odnosno provodi li se neki oblik vanjskog vrednovanja alternativnih programa i uopće privatnih škola. Mišljenja smo da bi, prije svega, rezultati vrednovanja alternativnih programa koje izvode škole kojima je osnivač fizička i pravna osoba iz članka 90. ZOOSŠ-a trebali biti osnova za uređenje načina i visine sufinanciranja alternativnih programa i ustanova koje ih izvode, uz prethodno propisane jasne i javno dostupne kriterije sufinanciranja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vaši su prijedlozi primljeni na znanje.
342 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA III. Prosudba radne sposobnosti - provjera sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom Smatramo potrebnim u ZOOSŠ-u propisati i detaljnije regulirati posebnu provjeru sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom uz nedvojbenu procjenu je li odgojno-obrazovni radnik sposoban za odgojno-obrazovni rad s djecom. Upoznati smo da se odgojno-obrazovne ustanove suočavaju s problemom postupanja prema radniku u slučaju sumnje na psihičke poteškoće koje utječu ili mogu utjecati na njegovu sposobnost za rad s djecom. Iako prema odredbama Zakona o radu, ZOOSŠ-a i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju postoji mogućnost upućivanja radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti, provjera radne sposobnosti od strane specijalista medicine rada nije odgovarajuća za provjeru sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnih poslova i rada s djecom. Ta se provjera uglavnom svodi na zaključak da je radnik „radno sposoban“, iako okolnosti slučaja ukazuju da zbog određenih svojstava i ponašanja na štetu djece ne bi smio obavljati odgojno-obrazovni rad. Nailazimo i na situacije u kojima odgojno-obrazovni radnik odbija pristupiti provjeri radne sposobnosti, a odugovlačenjem s tim postupkom se izravno šteti djeci. Zaključujemo da ne postoji odgovarajuća provjera koja bi rezultirala nedvojbenom procjenom je li odgojno-obrazovni radnik sposoban upravo za odgojno-obrazovni rad s djecom, a ne samo za rad općenito. Smatramo potrebnim i stoga predlažemo da se, u međusobnoj suradnji nadležnih tijela kao što su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo zdravstva, propiše i detaljnije regulira posebna provjera sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom. Smatramo također, da bi takvu provjeru bilo potrebno provoditi i periodično u okviru postupka licenciranja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vaši su prijedlozi primljeni na znanje.
343 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA II. Nastava na daljinu (u kući, zdravstvenoj ustanovi) - za učenike koji zbog privremeno narušenog zdravstvenog stanja, privremeno narušenog psihosocijalnog stanja ili psihičkih (emocionalnih) teškoća ne mogu polaziti nastavu - za učenike koji u slučaju konflikta roditelja oko izvršavanja roditeljske skrbi ne pohađaju nastavu u školi. Predlažemo da se u ZOOSŠ-u propiše i pravo na nastavu na daljinu (u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi) za učenike koji zbog privremeno narušenog zdravstvenog stanja, privremeno narušenog psihosocijalnog stanja ili psihičkih (emocionalnih) teškoća ne mogu polaziti nastavu, te da o tom pravu ministarstvo nadležno za obrazovanje donosi rješenje o nastavi u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi. Donošenje takvog rješenja znači uređenje takvog oblika nastave kao prava učenika i ujedno mogućnost žalbe u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) u slučaju da su učenik i zakonski zastupnik nezadovoljni odlukom nadležnog tijela. Podsjećamo da smo ovaj prijedlog istakli još u studenome 2017., u postupku javnog savjetovanja o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Predlažemo propisati da se nastava u kući omogući i djeci s teškoćama u razvoju koja zbog pretrpljenog nasilja, primjerice od nastavnog osoblja ne mogu nastaviti daljnje školovanje u školi, odnosno ustanovi s područja zdravstva, socijalne skrbi ili pravosuđa, u onome trajanju koliko je potrebno da se osiguraju uvjeti za daljnji nastavak školovanja učenika s teškoćama u razvoju. Predlažemo da se nastava u kući omogući i za djecu sa psihičkim (emocionalnim) teškoćama dok one traju (primjerice: djecu sa različitim vrstama fobija, trauma, separacijskim strahovima, djecu koja su doživjela grubi oblik nasilja i boje se vratiti u školu…) za koje zakonodavac nije predvidio mogućnost školovanja kroz nastavu u kući, odnosno na daljinu. Ova skupina djece ponekad nema teškoće takve vrste da je moguće odrediti primjereni oblik obrazovanja prema postojećim propisima, a ne postoji potreba za dužim smještajem ove djece u psihijatrijsku ustanovu gdje bi eventualno mogli ostvariti školovanje uz bolničko liječenje. Oni najčešće ostaju kod kuće i ne ostvaruju pravo na obrazovanje, a sustav izražava nemoć u rješavanju ovog problema (problem opravdavanja izostanaka, problem ocjenjivanja i dr.). Nadalje, u praksi se nerijetko susrećemo sa situacijama u kojima postoji sukob između roditelja u izvršavanju roditeljske skrbi i oko toga s kojim roditeljem će dijete živjeti, zbog čega dijete ne pohađa nastavu. Kao primjer navodimo slučaj kad dijete prema sudskoj odluci živi s jednim roditeljem dok drugi ima pravo na susrete i druženje s djetetom. Za vrijeme školskih praznika dijete se nalazi kod roditelja s kojim ne živi već s njime ostvaruje susrete i druženja, a taj roditelj odbije vratiti dijete po isteku školskih praznika drugom roditelju s kojim dijete živi i na kojem području je upisano u školu. Zbog činjenice da dijete nema prebivalište/boravište u mjestu ili na području gdje živi roditelj koji odbija vratiti dijete, škola na tom području ga odbija/ne može primiti, te dijete tjednima, ponekad i mjesecima ne pohađa nastavu dok roditelj dobrovoljno ne vrati dijete drugom roditelju s kojim živi, ili dok se, na temelju sudske odluke, ne provede ovrha nad djetetom radi vraćanja roditelju s kojim živi, ili dok se ne promijeni sudska odluka o tome s kime će dijete živjeti. U takvim situacijama, zbog nemogućnosti ažurnog i djelotvornog rješavanja roditeljskog sukoba, čemu u praksi nerijetko svjedočimo, djetetova prava i interesi su višestruko ugroženi, između ostalog i zbog uskrate prava na obrazovanje. Dijete ne smije biti uskraćeno u svojem pravu na obrazovanje jer zbog sukoba roditelja određeno razdoblje ne pohađa nastavu u školi prema mjestu svojeg prebivališta/boravišta, niti u kojoj drugoj školi. Roditelje treba poticati na dogovor u cilju sporazumnog rješavanja svih pitanja koja se tiču djeteta, ali ako dogovor nije moguć, o tome je ovlašten odlučivati isključivo sud. Međutim, do donošenja sudske odluke dijete ne može biti uskraćeno u svom pravu na obrazovanje. Zbog toga predlažemo da se predvidi mogućnost nastave na daljinu i za učenike koji zbog sukoba roditelja oko izvršavanja roditeljske skrbi ne pohađaju nastavu u školi, u slučajevima kad je to potrebno i u najboljem interesu djeteta. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vaši su prijedlozi primljeni na znanje.
344 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi Smatramo da je u ZOOSŠ-u potrebno, osim već propisane zabrane rada osoba koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od taksativno navedenih kaznenih djela, propisati još i zabranu rada u školskoj ustanovi u slučaju pojedinih prekršaja radnika koji su takve naravi da odgojno-obrazovne radnike njihovo počinjenje čini nepodobnim i neprihvatljivim za odgojno-obrazovni rad s djecom, u slučaju: a) počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije: prekršaji uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i dovođenja u nepovoljniji položaj osobe koja je u dobroj vjeri prijavila diskriminaciju, na bilo koji način sudjelovala u postupku zbog diskriminacije, nazočila diskriminaciji ili odbila nalog za diskriminatornim postupanjem (viktimizacije) (čl. 25., 26. i 28. Zakona o suzbijanju diskriminacije) i Zakona o ravnopravnosti spolova: prekršaji uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i dovođenja u nepovoljniji položaj osobe koja je u dobroj vjeri prijavila diskriminaciju ili na bilo koji način sudjelovala u postupku zbog diskriminacije (čl. 31., 32. i 33. Zakona o ravnopravnosti spolova); b) počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji c) izricanja mjere opreza, zaštitne ili sigurnosne mjere koje radnika čine nepodobnim i neprihvatljivim za odgojno-obrazovni rad. Smatramo nužnim izrijekom propisati obvezu poslodavca da u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa periodično provjerava postojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa i obavljanje rada radnika te izrijekom propisati da za takvu periodičnu provjeru ne treba suglasnost radnika. Nadalje, smatramo da je u ZOOSŠ-u potrebno urediti zaštitu prava djece prije pokretanja kaznenog postupka protiv radnika za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta. Prema postojećim odredbama ne postoji mogućnost udaljenja od obavljanja poslova, niti otkaza ugovora o radu ako protiv radnika za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta nije pokrenut kazneni postupak. Susrećemo se sa slučajevima kad istražni postupak do formalnog podizanja optužnice traje dugo, a radnik, za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta, nastavlja s radom kao da se ništa nije dogodilo, pri čemu ustanova ne može udaljiti radnika jer kazneni postupak još nije započeo. Nerijetko nam se zbog tog problema obraćaju ustanove tražeći savjet i uputu kako da postupe i zaštite djecu u konkretnom slučaju. Smatramo da u odgojno-obrazovnoj ustanovi ne bi smjela raditi osoba za koju se sumnja da je počinila kazneno ili prekršajno djelo na štetu djeteta koje joj je povjereno na neki oblik skrbi i koja je stoga u posebnom odnosu povjerenja s djetetom. U ZOOSŠ-u smatramo svrsishodnim uvrstiti i odredbu da poslove učitelja, nastavnika, stručnog suradnika i drugog radnika ne može obavljati osoba kojoj je izrečena zabrana rada ili joj je prestao radni odnos u školskoj ustanovi zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Neprimjereni postupci odgojno-obrazovnih radnika koji nikada neće biti procesuirani, iako su učinjeni, bilo zbog odluka pravosudnih tijela da se zbog određenih okolnosti ne pokreće kazneni postupak ili se podizanje optužbe uvjetuje izvršenjem neke obveze kroz određeni period, trebaju biti osnova za preispitivanje radnopravne i etičke odgovornosti osoba koje rade s djecom te osnova za prekid radnog odnosa, neovisno o postupanju pravosudnih tijela, jer škola mora biti mjesto na kojoj se djeca osjećaju sigurno i zaštićeno. Iz tog razloga smo već predlagali Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se u ZOOSŠ-u propiše da u školskoj ustanovi ne može raditi osoba kojoj je izrečena zabrana rada zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Slična odredba je, na naš prijedlog, uvrštena u članak 25. stavak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je propisano da u dječjem vrtiću ne mogu raditi osobe (odgojno-obrazovni i drugi radnici) kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Nadalje, zbog naprijed navedenog smatramo potrebnim propisati i obvezno donošenje pravilnika o radu i/ili pravilnika o stegovnoj odgovornosti radnika, u kojem bi se propisala radnopravna odgovornost i sankcije za odgojno-obrazovne i druge radnike u slučaju povrede prava djeteta, odnosno nezakonitog i/ili neprofesionalnog ili neetičnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Prema informacijama kojima raspolažemo u školskim ustanovama nisu propisani: radnopravna odgovornost odgojno-obrazovnih i drugih radnika za povredu prava djeteta, nezakonito i/ili neprofesionalno ili neetično postupanje, postupak i tijela za utvrđivanje odgovornosti, povrede zbog kojih se postupak pokreće, niti sankcije za počinjene povrede. Zbog toga, u slučajevima u kojima povrede na štetu djece ne podliježu prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti radnika, mnogi slučajevi postupanja na štetu prava i interesa djece ostaju neprocesuirani, a osobe koje su počinile povrede nekažnjene. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vaši su prijedlozi primljeni na znanje.
345 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U nastavku dostavljamo mišljenje na Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ZOOSŠ) kojim ukazujemo na neka pitanja koja smatramo da je u ZOOSŠ-u neophodno regulirati radi zaštite najboljeg interesa djece. Na neka od ovih pitanja ukazivali smo i prilikom donošenja izmjena i dopuna ZOOSŠ-a krajem 2017. i početkom 2018. i u postupku e-savjetovanja o Obrascu prethodne procjene za ZOOSŠ koje je bilo provedeno u studenome 2022., kao i u izvješćima o radu pravobraniteljice za djecu koja svake godine upućujemo Hrvatskome saboru. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vaši su prijedlozi primljeni na znanje.
346 Renata Branilović PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Renata Branilović Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
347 Renata Fabac-Folo PRILOG 1. Smatram kako je važno položaj tajnika i računovođa staviti u kategoriju stručnih suradnika. Škole ne mogu funkcionirati bez njih i to se vidi kroz nemogućnost odlaska na bolovanje, godišnje odmore, plaćene dopuste i ostala prava koje drugi radnici redovito koriste Nemogućnost napredovanja tajnika i računovođa stavljaju u neravnopravni položaj sve radnike s VŠS i VSS spremom. Tajnik Škole i računovođa su desna ruka institucije i redovito bivaju zaduženi za najodgovornije zadatke, obim posla je iz godine u godinu sve veći i gotovo je nemoguće uskladiti sve obveze s rokovimima, a istovremeno biti u sve upućen i educiran.Na svim razinama očekuje se maksimalna profesionalnost i točnost, a često se nema vremena niti proučiti problematiku. Nemotivirajuće je osim niske plaće za jako širok obujam poslova i činjenica da koliko god se trudio, bio sposoban, imao iskustva i sl. da si uvijek jednako plaćen i nemaš nikakve mogućnosti napredovati. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
348 Renata Skorup Kaselj PRILOG 1. Kopiram navode kolega koji su prethodno pisali. Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
349 RENATA ŠTEFANAC PRILOG 1. Poštovani, Slažem se sa svime što su kolege već napisali pa se ne bi željela puno ponavljati. Posao tajnika i računovođa se konstantno povećava, zamjenu nam je nemoguće pronaći jer smo specifični i objasniti nekome što i kako se treba raditi je proces koji se ne može dogoditi preko noći… Nemogućnost odlaska na bolovanje, nemogućnost korištenja godišnjeg odmora u cijelosti, nemogućnost naknade za odrađene prekovremene sate, nemogućnost napredovanja...same nemogućnosti ! Uskoro će se dogoditi da neće biti ni zainteresiranih kandidata za naša radna mjesta…a škole bez nas ne mogu funkcionirati. Zar je toliko teško uvrstiti i nas u NAŠ temeljni Zakon…? Uvrstiti tekst „radnopravnog statusa radnicima u odgojno – obrazovnim ustanovama“ i izjednačiti naš koeficijent sa koeficijentom stručnih suradnika i nastavnika. S poštovanjem. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
350 Rina Mehmedi PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da u izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju izjednači status tajnika i voditelja računovodstva s stručnim suradnicima škole. Tajnici i voditelji računovodstva pomažu ravnatelju u vođenju i upravljanju Školom u poslovnom smislu, kao što to čine stručni suradnici u pedagoškom smislu. Velika je nepravda da s završenim istim stupnjem obrazovanja budemo manje cijenjeni od naših kolega, a sadržaj posla nam se mijenja iz mjeseca u mjesec. Uvijek moramo biti ažurirani u svom poslu zbog uvođenja novih aplikacija za rad, trebamo pratiti sve izmjene Zakona, Pravilnika i drugih općih akata koje se odnose na naš rad, uvijek smo ograničeni rokovima koje moramo ispoštovati, moramo prekidati godišnje odmore kako bi se određeni posao odradio itd... Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima. Isto tako, predvidjeti mogućnost napredovanja za tajnike i voditelje računovodstva budući da stariji i iskusniji tajnici uvijek pomognu novim kolegama, a ta se pomoć financijski ne plati, a uvelike pomogne Školi koja je zaposlila neiskusnu tajnicu ili voditeljicu računovodstva. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
351 Robert Borović PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, nakon 21 godinu rada na mjestu tajnika jedne, za naše prilike, velike škole koja trenutno broji 469 učenika i 97 zaposlenika, mogu samo reći da je svih ovih godina status tajnika i voditelja računovodstva konstantno zanemarivan, kao i degradiran u odnosu na učitelje i stručne suradnike. Da, škola jest odgojno-obrazovna ustanova svojom primarnom djelatnošću, ali škola mora funkcionirati. Time smo mi tajnici i voditelji računovodstva maksimalno opterećeni poslovima koje jednostavno uopće nije moguće niti pobrojati, na nama je najveća odgovornost, mi moramo sve znati, mi smo za sve krivi, prema nama se s ponižavajuće odnose svi koji nas se god sjete, od osnivača, agencija, zavoda, inspekcija, ma svih institucija kojih se nemoguće i sjetiti... Kao da smo roblje koje mora svima udovoljiti u trenu i napraviti sve da se nekoga "gore" zadovolji. Pa ako je već tako, jer nemam ni najmanju vjeru da će se to ikada promijeniti, onda je fer barem da se naši statusi izjednače sa statusom stručnog suradnika, jer na kraju krajeva, mi to i jesmo. Stručni suradnik tajnik i stručni suradnik voditelj računovodstva. Što naravno, treba pratiti i Uredba o koeficijentima. Zašto nama nije omogućeno napredovanje i permanentno usavršavanje? Opseg poslova mi se u 21 godinu povećao, pa barem stostruko. Zakoni i svi ostali propisi se mijenjaju kao na traci, od nekadašnjih 5-6, imamo tridesetak pravilnika, sve se treba normirati, svega se treba držati, sve treba poznavati do detalja, samo nas ne treba cijeniti i valorizirati za poslove. Da ne spominjemo da je danas sve e (elektronički), što naravno pada na teret jedino i isključivo tajnicima i voditeljima računovodstva. Mogao bih napisati "Novelu od Stanca", no razvidno je u čemu je problem. Ovoga puta je krajnje vrijeme da se sve što i stotine mojih kolega zahtijeva, i učini. Nismo otirač svakome koji se sjeti otresati na nas, već ravnopravni djelatnici, akademski obrazovani i ravnopravni sa učiteljima i stručnim suradnicima. Zadnji je čas da naša radna mjesta dobiju nazive STRUČNI SURADNIK TAJNIK i STRUČNI SURADNIK VODITELJ RAČUNOVODSTVA. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
352 Romana Ana Reščić PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačno! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
353 Romina Rapaić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Molim da se malo pozabavite i tom tematikom. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
354 Sanda Strelec PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. se organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
355 SANDRA ŠTOKIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Iz tog razloga smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
356 Sandra Tomić Ilić PRILOG 1. U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, ponavljam što je već napisano: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. posao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim jasan i obrazložen odgovor na ovo ozbiljno pitanje. Tajništvo i računovodstvo. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
357 Sanela Jurak PRILOG 1. Poštovani, zbog istog stava s kolegama tajnicima i računovođama kopiram već napisano od strane kolega. Status tajnika i računovođa uvelike bi se trebao izregulirati sa statusom stručnog suradnika. Isto tako kolege koje rade na navedenim radnim mjestima sa VŠS trebali bi imati jednaka prava tj. Koeficijent kao i oni koji rade sa VSS jer svi rade isti posao, obavlja se isti obujam posla i snosi ista odgovornost a za različitu plaću-što je ukratko rečeno diskriminacija! Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
358 Sanja Antolić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima nisu predmet ovoga savjetovanja.
359 Sanja Baić PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/2023/03/07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Nevjerojatno je da se radi diskriminacija temeljem završenog fakulteta. Visoka stručna sprema je visoka stručna sprema neovisno o fakultetu koji ste završili pa me dodatno zanima po čemu je moja diploma ekonomskog fakulteta manje vrijedna od diplome filozofskog, učiteljskog fakulteta ili bilo kojeg drugog kojeg završavaju stručni suradnici. Radimo u istoj ustanovi, u istom kolektivu, s istim zajedničkim ciljem pa samim time zaslužujemo, barem po stručnoj spremi, isti status. Dodatnu problematiku stvara i nemogućnost napredovanja čime smo osuđeni da svoj radni vijek provedemo u statusu quo što djeluje strašno demotivirajuće. Potreba za savjetnicima ili mentorima među tajnicima i voditeljima računovodstva je više nego potrebna posebice kod dolaska novih, neiskusnih kolegica i kolega. Da ne spominjemo sve češće i sve opširnije promjene zakonodavnih okvira, načina rada, smjernica i prilagodbi koje su često nedovoljno jasno protumačene i usuglašene. Vezano za koeficijent tajnika i voditelja računovodstva ponavljam: “Od 2001. do 2013. tajnici i voditelji računovodstva (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Za projekte nismo plaćeni, a dokumentacija i isplate koju provode tajnici i voditelji računovodstva uredno moraju biti isplaćena u rokovima koje dobijemo, a pored posla kojeg radimo, moramo dodatno raditi na dokumentaciji i isplatama za projekte koji su nam dodijeljeni. Dok se svaki sat učiteljima i nastavnicima dodatno plati. Smatram da nam koeficijenti trebaju biti izjednačeni kao nastavnicima i stručnim suradnicima te da nam se omogući napredovanje. Kopiram i kolegu Maria Tadića koji je odlično razradio problematiku: Stručnom nositelju zakonskih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi skrećem pozornost na neprihvatljiv položaj zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova. Radno opterećenje navedenih radnih mjesta godinama enormno raste, a istovremeno izostaje reakcija i potreba da ih se uključi u reformske procese. Držim nužnim, u cilju očuvanja funkcionalnog odgojno-obrazovnog sustava, da se zaposlene na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova u pogledu radno-pravnog statusa izjednači sa odgojno-obrazovnim radnicima odnosno stručnim suradnicima. Stoga predlažem u zakonske izmjene i dopune uvrstiti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Usvajanje navedenog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna predstavljao bi prvi korak ka prepoznavanju i pravednom vrednovanju kvalifikacija, uloge i doprinosa osoba zaposlenih na mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Podredno molim jasan i obrazložen odgovor na ovaj prijedlog bez ispraznih floskula poput „ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'', jer svaka intervencija u zakonski tekst predstavlja priliku da se pristupi žurnom rješavanju ovog rastućeg problema. Molim da se malo pozabavite i tom tematikom. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
360 Sanja Beloglavec PRILOG 1. , 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, ne znam što znači izraz "postizanje boljih odgojno-obrazovnih ishoda". Odgojno-obrazovni ishodi zadani su pojedinim predmetnim kurikulumom i ne mogu biti bolji ili lošiji nego što jesu. Može im se eventualno mijenjati razina usvojenosti. Vjerujem da je tako i u ovome dokumentu. Treba preoblikovati ovaj izraz, nejasno je njegovo značenje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vaš prijedlog je primljen na znanje.
361 Sanja Đurasević PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Iskreno se nadam da ćete ovaj put, kako i navodite, jasnije propisati način rada "drugih" radnika, a pri tome mislim prvenstveno na voditelje računovodstva u školama koje Zakon o odgoju i obrazovanju i ne poznaje. S obzirom na opseg posla koji nam se svakodnevno stavlja na teret tajnici i voditelji računovodstva zaslužuju dobiti status stručnog ili poslovodnog suradnika. Kao primjer dajem svoju školu koja obavlja djelatnosti predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te pruža i socijalne usluge stručne procjene, rane razvojne podške, psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka. Pitam se znate li koliko zakonskih i podzakonskih propisa treba poznavati tajnik, koliko različitih obračuna, planova i izvješća mora izraditi voditelj račinovodstva!? Koju motivaciju za rad imamo mi "ostali radnici!?" Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
362 Sanja Milić PRILOG 1. U potpunosti se slažem sa svim komentarima i zahtjevima kolega računovođa i tajnika. U školi radim 30 godina na radnom mjestu računovodstvenog referenta, od vremena kada smo ručno obračunavali plaću, ručno vodili blagajnu, fizički skupljali novac za prehranu učenika, na pisaču mašinu pisali virmane, putne naloge i dopise, vodili evidencije prema HZMO-u i drugi institucijama. Danas imamo sve kompjuterizirano i automatizirano kroz razne programe i aplikacije i očekuje se da bi nam trebalo biti puno brže i lakše. No moram primijetiti da nam nije ni lakše ni brže, posla ima sve više i više, učestalo radimo od kuće obračune plaća, materijalnih prava, drugih dohodaka. Kada smo bolesni nema nas tko zamijeniti jer nitko nije upućen, ne mali broj puta na bolovanju radimo od kuće. Godišnji odmor se koristi u dijelovima jer obračun plaće neće nitko napraviti osim nas, a ako nam se i dopusti koristiti u cijelosti također radimo od kuće. Mijenjamo kolege tajnike, za što nismo stručni kada nam se treba platiti prekovremeni rad, ali zato ravnatelji imaju obraza narediti da se posao odradi. Istovremeno, radno mjesto administrativnih i računovodstvenih referenata je vezan na broj učenika, kao da će se obim posla smanjiti ako je broj učenika manji. Svi poslovi se vode na isti način, obračuni raznih dohodaka se moraju napraviti, obrasci u poreznu upravu se moraju poslati, blagajna se mora voditi, zaduženja za prehranu i boravak kao i uplatnice roditeljima se moraju napraviti, neovisno o broju učenika. Zalažem se da se konačno rad vrednuje kako treba, da se povećavanjem obima posla povećavaju i koeficijenti naših radnih mjesta. Računovodstveni referent Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
363 Sanja Milošević PRILOG 1. Obrazac je dobar, jasan je i ne komplicira. Prijedlog Dopune zakona bi trebao ići u smjeru izmjene za strukovne škole u kojoj se ukinuo jedan sat tzk od prijašnjih dva ,pojedinim razredima, što smatram neprihvatljivim i što se kod administracije mijenjalo ono što je valjalo u prošlom eksperimentalnom programu.(npr. zaključuje se ocjena iz prakse iako ljetna nije odrađena i time se zbunjuje učenike i roditelje , jer učenici nisu u mogućnosti sa svim zaključenim ocjenama dobiti svjedodžbu. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na reformu strukovnog obrazovanja nisu predmet ovoga savjetovanja.
364 SARA GRUJIĆ PRILOG 1. Poštovani, smatram da se ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi trebalo dotaknuti ne samo radno-pravnog statusa odgojno-obrazovnih djelatnika već i tajnika školskih ustanova i voditelja računovodstava. Naime, kao što su učitelji nositelji odgojno-obrazovnog procesa u školama tako su i tajnici i računovođe nositelji pravnih i ekonomskih procesa unutar jedne ustanove. Kako bi jedna ustanova mogla pravilno funkcionirati bitni su tajnici i računovođe jednako tako kao i učitelji. Smatram da naš koeficijent radnog mjesta mora biti izjednačen s koeficijentom radnog mjesta učitelja s obzirom na činjenicu da oba radna mjesta zahtijevaju visoku stručnu spremu za obavljanje posla. Bilo bi krajnje vrijeme da se ispravi ta nepravda učinjena tajnicima i računovođama. Naš posao nije samo "izdavanje učeničkih potvrda" ili "obračun plaće". Naš posao je daleko zahtjevniji i odgovorniji od toga. Naravno da postoje razlike između škola i posljedično tome i obima posla, ali onaj početni koeficijent za radno mjesto tajnika ili računovođe mora biti isti kao i za radno mjesto učitelja. Da ne govorim o mogućnosti napredovanja tajnika i računovođe itd. S poštovanjem, Sara G. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
365 Saša Banić PRILOG 1. Poštovani, godinama radim kao učitelj u osnovnoj školi i osjetio sam potrebu napisati sljedeće. Od kada radim postavljalo se statusno pitanje određenih zaposlenika. Svjestan sam zakona o odgoju i obrazovanju s obzirom na to da mi isti definira svakodnevne poslovne aktivnosti. Svi članovi školske zajednice svjesni su odgovornosti i važnosti svakog člana. Nesrazmjer koji uviđam u priznavanju i određivanju statusa tajnika u školama iznenađuje me s obzirom na to kako je tajnik, uz naravno neupitnu poslovnu podršku neizostavna osoba u napredovanjima te savjetnik u svakodnevnim problemima posla. Žalosti me situacija u kojima osobama koji su, kako sam i napomenu neizostavni čimbenici svakog napredovanja i prva pomoć zaštite radnika uskraćena mogućnost napretka i povećan obujam pojma bez realnog vrednovanja njihovih zaduženja. Ignoriranje ovakvih problema dovodi do većeg broja napuštanja radnih mjesta uz česte neadekvatne zamjene i slabije funkcionalnosti unutarnjeg sustava škole. Dolazim do zaključka kako bi izjednačivanje statusa s ostalim stručnim suradnicima uvelike utjecao na pozitivniji pogled na važnu funkciju te motivirao budući kadar za veća ulaganju u vlastite edukacije i općenito podizanje kvalitete školstva. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
366 SAŠKA LUDOŠKI PRILOG 1. Slažem se sa svim prethodno izrečenim komentarima i smatram da se tajnicima i voditeljima računovodstva škola treba povećati koeficijent zbog složenosti i povećanog opsega posla te shodno navedenim ističem i potrebu izjednačavanja statusa tajnika i voditelja računovodstva sa statusom stručnog suradnika. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
367 Savez waldorfskih institucija i inicijativa RH PRILOG 1. , 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA U datom opisu obrazovanje i prava na slobodu obrazovanja nisu dostupna pod jednakim uvjetima svim osobama koje su različitog vjerskog, filozofskog i pedagoškog uvjerenja što je potrebno jasno istaknuti u svezi točaka 5.3.7., 5.6.1., 5.6.2. i 5.6.4. predloženog obrasca. Ustavom RH i nizom međunarodnih konvencija (čl. 26. UN Opća deklaracija o ljudskim pravima, čl. 14. Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 2. 1. Protokol uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, čl. 13. st. 3. i 4. UN Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, čl. 5. UNESCOVA Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju, i dr.) zajamčeno je pravo roditelja/skrbnika da osiguraju djeci obrazovanje sukladno vlastitim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima. Isto tako, kao nadopuna prethodnom pravu na slobodu obrazovanja, roditelji/skrbnici su ovlašteni za obrazovanje djece odabrati škole koje nisu državne (jamstvo pedagoškog i školskog pluralizma). Prethodno pravo na obrazovanje i slobodu obrazovanja u Republici Hrvatskoj roditelji/skrbnici ne mogu ostvariti bez financiranja vlastitim sredstvima (školarina) koje su gotovo jedini izvor financiranja škola koje provode alternativni obrazovni program, isključivo zbog gotovo nikakve financijske i prostorne podrške alternativnim školama od strane države i lokalne zajednice. Drugim riječima, bez značajnog povećanja financiranja alternativnih škola od strane država i lokalne samouprave u razini od barem 80% realnih potreba takvih obrazovnih institucija, prosječnom građaninu RH “obrazovanje sukladno vlastitom uvjerenju“ nije dostupno što predstavlja grubu povredu Ustava RH i međunarodnih konvencija te direktnu diskriminaciju roditelja/skrbnika takve djece po ekonomskom kriteriju. Da je takav pristup potpuno pogrešan govori činjenica da je RH tijekom pregovora za pristupanje EU obećavala poticati razvoj suvremenog sustava obrazovnog sustava koji se temelji na demokratičnosti te pedagoškom i školskom pluralizmu. Predmetnu obvezu je RH ispunila donošenjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g. (NN 87/2008; stupio na snagu 02.08.2008.) koji je u čl. 142. st. 3. toč. 7. propisivao obvezu države da iz državnog proračuna financira 80% iznosa potrebnog za rad alternativne škole. Predmetna zakonska odredba je glasila: (3) U državnom proračunu osiguravaju se sredstva i za sufinanciranje: (…) 7. škola koje provode alternativne odgojno-obrazovne programe u visini od 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole. Prethodnim zakonskim rješenjem alternativne škole su u 2008. g. napokon dobile zasluženi položaj u sustavu hrvatskog obrazovanja jer su riješile goruće pitanje stabilnog financiranja svog rada rasterećenjem roditelja/skrbnika i bile su spremne na sljedeću fazu značajnog razvoja svog djelovanja i unaprjeđenja hrvatskog pedagoškog pluralizma sukladno EU standardu. Nažalost, sreća alternativnih obrazovnih institucija je bila kratkog vijeka budući je predmetna odredba o financiranju 80% troškova alternativne škole brisana iz Zakona već 01.09.2009. g. čime je, ondašnji ali i sadašnji obrazovni prioritet - pedagoški i školski pluralizam – unazađen za barem dvadeset godina. Zbog prethodnog nerazumnog pristupa razvoju obrazovanja, protivnog standardima EU-a, RH je danas po pitanju slobode obrazovanja rangirana među 30 najlošijih zemalja na svijetu i najlošije je rangirana zemlje EU-a koja ima zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program od tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%. No to nije jedina negativna posljedica neprimjerenog odnosa prema alternativnim pedagogijama. Najnegativnija posljedica očituje se u gruboj diskriminaciji u sljedećim vidovima: a. Vjerske škole u Hrvatskoj financirane su neposredno iz Državnog proračuna RH u visini od 50% - 100% svojih realnih troškova čije pravo izvire iz iste konvencijske osnove kao i pravo alternativnih škola – pravo na slobodu obrazovanja. Takvo nejednako postupanje prema korisnicima istog prava ukazuje na grubu diskriminaciju koju je potrebno ispraviti u novom zakonu; b. Roditelji/skrbnici djece koja pohađaju alternativne škole su dvostruko diskriminirani. S jedne strane, isti su dužni plaćati školarine alternativnih škola da bi njihova djeca dobila obrazovanje prema slobodnom uvjerenju roditelja, što predstavlja praktično jedini prihod navedenih škola, dok s druge strane, ti isti roditelji kroz doprinose, poreze i prireze iz svojih plaća i drugih oporezivih prihoda neposredno financiraju državne škole. Drugim riječima, koliko god to nevjerojatno zvučalo, roditelji djece koja pohađaju alternativne škole, odnosno roditelji koji koriste svoje međunarodnim pravom zaštićeno pravo da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima - istodobno financiraju i alternativne i državne škole, iako usluge državnih škola uopće ne koriste. Gruba povreda Ustava RH, čl. 65., razvidna je iz činjenice da unatoč prethodno navedenim vrlo jasnim obvezama Republike Hrvatske prema međunarodnom pravu koje nalažu obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje, uz obvezu dostupnosti takvog obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, za roditelje/skrbnike djece koja pohađaju osnovne škole u kojima se provodi alternativni program isto to obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje istima nije dostupno pod jednakim uvjetima kao roditeljima djece koja pohađaju državne škole u smislu da je škola za potonje besplatna, dok je škola za prethodne – naplatna. Slijedom prethodnog potrebno je bez odgode omogućiti upražnjavanje prava na slobodu obrazovanja (prava na obrazovanje djece prema vlastitom vjerskom, filozofskom i pedagoškom uvjerenju) svim građanima RH, ne samo onima koji su povoljnijeg imovinskog statusa) vraćanjem u zakon obveze financiranja škola koje provode alternativni program u visini od barem 80% čime bi se ujedno eliminirala povreda čl. 65. Ustava RH i gruba diskriminacija u smislu UNESCO Konvencije protiv diskriminacije u odgoju i obrazovanju. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na pedagoški i školski pluralizam nisu predmet ovoga savjetovanja.
368 Savez waldorfskih institucija i inicijativa RH PRILOG 1. , 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Pod točku 3.2 molimo dodati: “Razvoj demokratičnosti obrazovnog sustava i poticanje i razvoja školskog i pedagoškog pluralizma“ kao najsnažnije razvojne poluge sustava odgoja i obrazovanja prema mišljenju glavnog strateškog tijela za razvoj obrazovanja - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016): ”Iako Republika Hrvatska ima višedesetljetno iskustvo u primjeni pluralizma u odgoju i obrazovanju, još uvijek postoje ozbiljni društveni i demokratski deficiti u pogledu njegovog aktivnoga i sustavnoga ostvarivanja. Postojanje i zagovaranje raznovrsnih teorijskih i koncepcijskih orijentacija i pedagogija u javnim državnim školama i njihovim kurikulumima i posebnim alternativnim školama, nedovoljno je. To je važno najviše stoga jer širenje demokratizacije obrazovanja u smislu povećanja raznovrsnosti ponuda obrazovnih sadržaja, metoda i oblika rada, kao i organizacije mogućnosti izbora različitih puteva koji vode osvajanju traženog obrazovanja, učinkovito doprinosi promjenama u demokratskom društvu. Podsjećamo da je Republika Hrvatska, uz svoje temeljne, potpisnica mnogih značajnih i važnih međunarodnih dokumenata kojima se obvezala na aktivnu politiku prema pedagoškom pluralizmu u odgoju i obrazovanju (UNESCO: Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju (1960), UN: Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (1993)). Stoga Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje preporuča svim sudionicima obrazovne politike da se snažnije angažiraju na: 1. Stvaranju povoljnijeg društvenog ozračja isticanjem slobode, tolerancije i uvažavanja različitosti svakoga građanina kao neupitnih temeljnih vrijednosnih kategorija na kojima se posljedično uspostavlja pedagoški pluralizam u sustavu odgoja i obrazovanja kao njegova najsnažnija razvojna poluga. 2. Daljnjem razvoju nacionalnih obrazovnih politika, pravnih okvira, uključujući operativne strategije potpore i jačanje kapaciteta za afirmaciju stvarnog, a ne samo deklarativnog ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju kao tekovine suvremenoga građanskog društva. 3. Kreiranju konkretnih mjera za nadilaženje zaostataka i približavanje zemljama srednje Europe s kojima Republika Hrvatska dijeli kulturološki kontekst, a za kojima, u pogledu ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju, daleko zaostajemo.” Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na pedagoški i školski pluralizam nisu predmet ovoga savjetovanja.
369 Savez waldorfskih institucija i inicijativa RH PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pod točkom 2.3 ni na koji način nije odražen jedan o ključnih dugoročnih problema hrvatskog školstva, a to je pedagoško jednoumlje odnosno gotovo potpuno odsustvo i sistematsko zatiranje pedagoškog pluralizma kojeg u Hrvatskoj praktično nema. Primjena potpuno novog zakona koji regulira osnovno i srednjoškolsko obrazovanje je krajnje nužno kako bi se: (1) spriječila daljnja povreda Ustava Republike Hrvatske (čl. 65.) i gruba diskriminacija po ekonomskoj osnovi obrazovnih institucija koje izvode alternativne obrazovne programe u odnosu na državne, županijske i gradske škole koje provode redovni program, kao i gruba diskriminacija roditelja/skrbnika polaznika alternativnih institucija u odnosu na roditelje/skrbnike državnih, županijskih i gradskih škola, te osobito jasna diskriminacija temeljem vjerskog, filozofskog i pedagoškog uvjerenja financijskim preferiranjem vjerskih obrazovnih institucija u odnosu na institucije koje izvode alternativne obrazovne programe, svu u suprotnosti s UNESCO Konvencijom protiv diskriminacije u odgoju i obrazovanju, (2) omogućilo stvarno uživanje prava na obrazovanje i prava na slobodu obrazovanja (koje je sada RH očito ne podržava čime krši brojne međunarodne konvencije koje reguliraju pitanje obrazovanja), i (3) dao snažan poticaj razvoju pedagoškog i školskog pluralizma u okviru hrvatskog obrazovnog sustava sukladno strateškim obrazovnim dokumentima Republike Hrvatske u svezi koje problematike se Republika Hrvatska nizom međunarodnih dokumenata obvezala voditi aktivnu politiku poticanja i promicanja, sve prema detaljnijim obrazloženjima navedenim u komentarima pod točkama 3.1, 3.2, 5.3.7., 5.6.1, 5.6.2. i 5.6.4. Rezultat nezainteresiranosti države za pedagoški i školski pluralizam u proteklom desetljeću je razvidan iz sljedećih činjenica: a. zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program iznosi tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%; i b. prema relevantnom OIDEL-ovom indeksu slobode obrazovanja iz 2016. g. Republika Hrvatska je najlošije pozicionirana država EU-a i jedna od 30 najlošije rangiranih zemalja svijeta temeljem razloga koji su naznačeni u Preporuci NVOO-a o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. (usporedbe radi ostale članice EU-a, uključujući Republiku Sloveniju su redovito unutar prvih 20 zemalja na svijetu). Novi zakon bi svakako u obzir trebao uzeti: - Preporuku Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016), i - Okvir nacionalnog kurikuluma (2017) koji među Uporištima nacionalnog kurikuluma (1.2.) navodi demokratičnost te pedagoški i školski pluralizam (koji u Hrvatskoj praktično nepostojeći), i - Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. o modernizaciji sustava obrazovanja u EU-u (2017/2224(INI)), (čl. 76.): ”Europski parlament u cilju sve veće uključivosti i jamčenja slobode izbora obrazovanja, potiče na osiguravanje odgovarajuće financijske potpore školama svih kategorija i razina, kako državnim školama tako i neprofitnim privatnim školama, pod uvjetom da se ponuđeni nastavni plan temelji na načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima te da je u skladu s pravnim sustavima, propisima i regulativama u vezi s kvalitetom obrazovanja i upotrebom tih sredstava koji su na snazi u dotičnoj državi članici“, s ciljem da se alternativnim školama, osobito osnovnim školama, omogući adekvatno financiranje osnovnih potreba te stavljanje na raspolaganje adekvatnih školskih prostora, i to u prvom redu: ● vraćanjem u zakon obveze financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske barem 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole koja provodi alternativni program (kao što je to bilo propisano čl. 142. st. 3. toč. 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g., NN 87/2008) ili, alternativno, organizirati primjerenu vaučerizaciju obrazovanja time nužno potrebnog preusmjeravanja poreznih i sličnih davanja roditelja djece koja pohađaju alternativne škole u korist škola koje njihova djeca pohađaju; i ● modernizacija sustava obrazovanja omogućavanjem ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada putem kombiniranog učenja (blended learning) koje uključuje opciju učenja na daljinu (distance learning); i ● jasno razlikovanje između (profitno orijentiranih) privatnih škola i (neprofitno orijentiranih) alternativnih privatnih škola gdje je to primjereno u novom zakonskom okviru. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na pedagoški i školski pluralizam nisu predmet ovoga savjetovanja.
370 SILVANA ILIČEVIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. U siječnju 2023. je organizira i Tribina o statusu tajnika škole na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. https://tajnikskole.blog/.../07/tribina-o-tajnicima-skola/ U ovom e-Savjetovanju naveden je problem ''radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika''. Zašto su izostavljeni tajnici škola i voditelji računovodstva? U postupku donošenja je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. U postupku e-Savjetovanja povodom Obrasca prethodne procjene Zakona o plaćama (veljača i ožujak 2023.) i Nacrta prijedloga Zakona (lipanj 2023.) uključili su se brojni tajnici škola zbog pravednog vrednovanja koeficijenta za radno mjesto tajnika škole. U prijedlozima je dana i konkretna argumentacija o većini poslova (sve poslove i specifičnosti različitih škola nije moguće popisati). Vezano za koeficijent tajnika škole, budem ponovio ono što sam već napisao: ''Od 2001. do 2013. tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. postao tajnika škole postaje sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje tajnici škola obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Od novih poslova koji su se pojavili mogu izdvojiti neke: kreiranje strukture radnih mjesta i ažuriranje FINA registra, e-usluge mirovinskog i zdravstvenog, vođenje e-Matice, Carnet ID (HUSO), funkcije službenika: za dostojanstvo, za informiranje, za zaštitu osobnih podataka, ustroj uredskog poslovanja i vođenje informacijskog sustava za uredsko poslovanje, ažuriranje ZUP-IT sustava itd. O kojoj količini poslova se radi najbolje se može vidjeti nakon analize svih komentara tajnika škola u ovom e-Savjetovanju i e-Savjetovanju povodom obrasca prethodne procjene učinaka za Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sve navedene poslove tajnici škola samostalno su usvajali bez rasterećenja u svim ostalim poslovima koje obavljaju. Tajništva (ministarstva, agencija, sudova) zapošljavaju velik broj zaposlenika i u njima službenici obavljaju raznovrsne poslove u različitim odjela (pisarnica, kadrovske, pravne i administrativne). Tajnici škola u svojim organizacijama sve te poslove obavljaju samostalno. S obzirom na navedeno vrednovanje radnog mjesta tajnika škole (posebno kriterija složenosti) ne može vrijediti manje od radnog mjesta stručnog suradnika, učitelja ili nastavnika školske ustanove.'' Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Za stručne poslove ima pomoć stručnih suradnika, a za poslovodni dio ima tajnika škole i voditelja računovodstva. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika). Molim Vas da ne odgovarate u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona'' ili ''pitanje koeficijenata će se riješiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama''. Molim obrazložen odgovor S poštovanjem. S.I Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
371 SILVANA ILIČEVIĆ PRILOG 1. Poštovani, Slažem se sa svime što su kolege već napisali pa se ne bi željela puno ponavljati. Meni je jasno kako tajnici i voditelji računovodstva zajedno s ostalim administrativno tehničkim osobljem nisu nosioci procesa odgojno obrazovne ustanove ali školska ustanova bez nas teško može funkcionirati prema svima vašim zakonima, pravilnicima, uredbama i propisima. Posao tajnika i računovođa se konstantno povećava, zamjenu nam je nemoguće pronaći jer smo specifični i objasniti nekome što i kako se treba raditi je proces koji se ne može dogoditi preko noći… Uskoro će se dogoditi situacija kao što nema nastavnika matematike neće biti ni zainteresiranih kandidata za naša radna mjesta… Zar je toliko teško uvrstiti i nas u naš temeljni Zakon…Uvrstiti tekst „radnopravnog statusa radnicima u odgojno – obrazovnim ustanovama“ a ne izbaciti nas kao što se radi s tekstom „radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika“.. U nadi svjesnosti što i kako radimo i pod kojim rokovima te izjednačavanjem statusa koji zaslužujemo S poštovanjem, Silvana I. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
372 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRILOG 1. Smatram da je Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prihvatljiv, jasan i sadržajan. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
373 SILVIJA ANTONOVIĆ PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE U analizi postojećeg stanja nisu navedeni razlozi zbog kojih se odustalo od donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Povodom e-Savjetovanja u listopadu 2021. i studenom 2022. o obrascu prethodne procjene za novi Zakon o odgoju i obrazovanju tajnici škola i voditelji računovodstva argumentirali su razloge zbog kojih bi se njihov status trebao izjednačiti sa statusom stručnog suradnika. Gledajući vremenski unatrag, ne vidi se pomak na bolje položaja računovođa i tajnika u školi, a obim posla i odgovornosti je sve veći. Konačno bi našu VSS trebalo izjednačiti s ostalim zaposlenicima škole, nastavnim osobljem i stručnim suradnicima, kako je bilo u jednom periodu do 2013.godine. Smatram da smo mi vrlo bitna karika svake škole i da trebamo imati status stručnog suradnika (bilo financijskog, bilo pravnog), i sva prava koja taj status sa sobom donosi (od koeficijenta do mogućnosti napredovanja!) Prenatrpani smo poslovima koji se svakodnevno gomilaju. Nemamo normu, svaki novi zadatak, svaki novi projekt koji škola provodi, uglavnom uključuje i naš rad za što nismo adekvatno vrednovani. Prilikom odlaska na bolovanje, godišnji odmor… hitne stvari odrađujemo s bolovanjam telefonski, dajući uputu onome tko me mijenja (ako imamo te sreće da postoji osoba koja nas mijenja), a ostalo odrađujemo po povratku na rad, opet bez norme, ostajući dulje i prekovremeno ali besplatno. Pravilnike o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi i srednjoškolskoj ustanovi hitno je potrebno prilagoditi stvarnom stanju te adekvatno vrednovati rad. S poštovanjem, Silvija Antonović Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
374 SLAĐANA NOVOSEL PRILOG 1. Poštovani, molim da se Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, status voditelja računovodstva i tajnika izjednači sa statusom stručnog suradnika, a posebno apeliram na povećane dodatka voditeljima računovodstva i tajnicima za škole koje su ušle u CDŠ. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
375 SLAVICA PEROJEVIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Kopiram navode kolega koji su prethodno pisali. Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Od 2013. poslovi tajnika i voditelja računovodstva u školi postaju sve složeniji na način da se kontinuirano povećava opseg i raznovrsnost poslova koje obavljaju uz visok stupanj samostalnosti u radu. Tajnici škola i voditelji računovodstva trebali bi imati status stručnog suradnika ili poslovodnog suradnika (koji je formalno izjednačen sa statusom stručnog suradnika).