Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o darovanju građevnog materijala

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. PRAVILNIK Samim donošenjem novog pravilnika neće se promijeniti nažalost česta praksa varanja korisnika od strane projektanata koji su često i nadzor. Naime, prilikom samog projektiranja primateljima građevinskog materijala se daju ponude on nekoliko tipskih projekata koji često nisu u skladu sa oblikom i veličnom građevne čestice, sa nagibom terena, a pogotovo ne sa geografskim posebnostima pojedinih lokacija te se od darovatelja traži dodatno plaćanje bilo kakve želje za prilagodbom projekta stanju na terenu iako je to protivno propisima i sklopljenim ugovorima. Nadalje, primatelji građevinskog materijala nisu iskusni izvođači gradnje i projektanti koji mogu procjeniti je li darovan materijal dostatan, kvalitetan i zadovoljavajući (sukladan standardima) pa nakon dostave darovanog materijala je čest slučaj kako je npr. cigle previše, a nedostaje ostalih materijala. Nedostatci i manjci u predviđenom materijalu koji treba za izgradnju su nevjerojatni npr. nije predviđena vanjska stolarija, dovoljne količine betona, fasada itd., koji su neophodni za dovršetak gradnje i ishođenje uporabne dozvole. Nažalost, prijave nadležnom ministarstvu o takvim učestalim problemima i nedostacima ne rezultiraju pokretanjem odgovarajućih postupaka tako da se godinama na natječaje ministarstva za projektiranje prijavljuju tvrtke i odgovorne osobe koje daju preniske cijene za koje se ne može izraditi sva potrebna projektna dokumentacija, a pogotovo se ne može obavljati nadzor izvođenja radova i ugradnje materijala. Konačna posljedica toga su veliki i s projektima nesrazmjerni nepredviđeni troškovi, što rezultira lošom kvalitetom građevina, nemogućnošću useljenja te energetskom siromaštvu (neprimjerena stolarija i fasadni sustavi), a što je upravo suprotno od namjera Vlade RH i resornog ministarstva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Primljeno na znanje.