Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jasmina Štefović PRILOG 1. Poštovani, Naravno da je potrebna revizija i promjena „Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru“ jer je postojeći usvojen 1997. g., i važno je urediti sva pitanja vezana uz kvalitetniji postupak nadzora. Dakle, detaljnije odrediti postupke, načine, stvoriti uvjete nadležnosti tijela koja sudjeluju u nadzoru, kao što su povjerenstva i Agencije i definirati mogući sukob interesa. Ako postoji zakon, on bi svakako trebao definirati i edukativno/savjetodavno tijelo/nadzor koji bi unosio nove promjene u obrazovanju i nudio podršku nastavnicima i ravnateljima. Srdačan pozdrav, Jasmina Štefović, prof. mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
2 Biljana Hećimović Apčag PRILOG 1. Poštovani Podržavam Inicijativu promjene navedenog zakona. Tko prijavljuje nastavnika ne smije biti anoniman, već potpisan, te ukoliko je podnesak neutemeljen treba odgovarati. Previše je kolega koji konstantno nešto prijavljuju bez odgovarajuće informacije, podnose godišnje 10-15 prijava koje su uglavnom neutemeljene. Naravno podržavam utemeljene prijave svakako i treba prijavljivati nepravilnosti ali samo ako su dobro argumentirane. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Stručno-pedagoški nadzor, koji obavljaju odgojno-obrazovni radnici izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, provodi se u odgojno-obrazovnim ustanovama ukoliko odgojno-obrazovni radnik uloži primjedbe na nalaz vezan uz stručno-pedagoški nadzor koji su prethodno obavili savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema zahtjevu Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja.
3 Katarina Vukelić PRILOG 1. Poštovani/e, slažem se da je potrebno detaljnije razraditi postupak stručno-pedagoškog nadzora i ovlasti svih tijela uključenih u nadzor i slažem se s navedenim prijedlozima, no isto tako smatram da bi se u prijedlog Zakona trebalo dodati da se anonimne prijave, prijave koje nisu valjano argumentirane te prijave koje su neutemeljene ne bi trebale razmatrati. Također mislim da bi u slučaju pokretanja postupka naglasak trebao biti na provjeri sadržaja prijave, a ne (gotovo isključivo) na vođenju papirologije i na traženju bilo čega što bi opravdalo prijavu podnositelja i rezultiralo negativnim nalazom. Nažalost, to je dojam koji prevladava u zbornicama – da svi imaju pravo na zaštitu dostojanstva, na pravobranitelja/icu itd., samo nastavnici/ce ne; da je roditelj uvijek u pravu, da čim postoji prijava da se mora naći barem nešto, da se uvijek sve ispremeće bez obzira na sadržaj prijave samo da se nađe neki prigovor na rad nastavnika/ice. Zbog toga je povjerenje u institut prosvjetne inspekcije znatno narušeno, a osjećaj suradnje i podrške prema rješavanju nastalog problema gotovo nepostojeći. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Stručno-pedagoški nadzor, koji obavljaju odgojno-obrazovni radnici izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, provodi se u odgojno-obrazovnim ustanovama ukoliko odgojno-obrazovni radnik uloži primjedbe na nalaz vezan uz stručno-pedagoški nadzor koji su prethodno obavili savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema zahtjevu Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja.
4 Jitka Stanja Brdar PRILOG 1. Poštovani, smatram kako je postojeći zakon dobro postavljen i funkcionalan. Slažem se kako bi trebalo detaljnije razraditi postupak stručno-pedagoškog nadzora i ovlasti svih tijela uključenih u nadzor. Želim upozoriti kako termin školski nadzornik nije u potpunosti zastario, zato što prema imenovanju ministra Primorca iz 2005. godine obavljam poslove školskog nadzornika – savjetnika za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine s pola radnog vremena. Jitka Stanja Brdar, prof. školska nadzornica – savjetnica za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
5 DUBRAVKA ROVIČANAC PRILOG 1. Poštovani, formulacija Da li je... nije u skladu s normom hrvatskog književnog jezika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Sandra Vurnek PRILOG 1. Poštovani , anonimne prijave ne bi trebalo razmatrati. Isto tako prijave koje nisu potkrijepljene dokumentacijom da se pristupilo rješavanju problema redoslijedom ne uzeti u obzir. S poštovanjem,Sandra Vurnek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Stručno-pedagoški nadzor, koji obavljaju odgojno-obrazovni radnici izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, provodi se u odgojno-obrazovnim ustanovama ukoliko odgojno-obrazovni radnik uloži primjedbe na nalaz vezan uz stručno-pedagoški nadzor koji su prethodno obavili savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema zahtjevu Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja.
7 DARIO GEC PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene navedenog zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
8 Gordana Hegić PRILOG 1. Poštovani/a, predlažemo u plan uvrstiti i izmjene i dopune Zakona vezane uz nadzor i edukaciju svih pružatelja usluga vezanih uz pčele, pčelarstvo i pčelinje proizvode. Standard koji su postavili kolege iz Slovenije sugeriram da se prihvati i u Hrvatskoj zbog sigurnosti djece prilikom posjeta pčelinjacima i zaštite prava djeteta. Također predlažem izradu profesionalnog standarda vezanog uz pružanje usluga edukacije o pčelarstvu i pčelama gdje bi se edukacijom djece bavila osoba pedagoške naobrazbe koja razumije barem osnove odgojno obrazovnih potrebe djece a ne pčelari bez adekvatne naobrazbe i stručne podrške. Obrazloženje: Popularizacijom ekologije, pčelarstva i zaštite okoliša sve su češći posjeti djece razne dobi pčelinjacima i izgradnja urbanih pčelinjaka u gradovima. To je za svaku pohvalu no premalo se vodi brige o njihovoj sigurnosti. Kako kaže naša slovenska kolegica Nina Ilič certificirana apiterapeutkinja i kreatorica programa koji je zaštićen kao intelektualno vlasništvo i govori upravo o navedenoj problematici; nije pitanje da li će se dogoditi neka neželjena situacija prilikom posjete pčelinjaku pitanje je samo vremena kada. Svim sudionicima stoga bi bilo neophodno osigurati adekvatnu edukaciju o sigurnosti i odgovornosti u pčelinjaku u kojoj bi se kao što sam naglasila educirali o pravnoj odgovornosti, sigurnom pristupu, obaveznoj opremi koju je potrebno osigurati za posjetitelje, opremi za samopomoć, odgojno obrazovnim potrebama djece, također je potrebno ustanoviti kodeks i protokol za sve sudionike. Molila bi da se u hrvatskoj uspostavi razvoj apipedagogije na način na koji su to napravili naši slovenski kolege zbog sigurnosti djece prilikom posjeta pčelinjacima, unapređenja rada s najmlađima, razvoja apikulture kao i zaštite dječjih prava. Također predlažem da se u donošenje navedenih programa aktivno uključi Hrvatsko apiterapijsko društvo te da se koristi stručna literatura iz navedenog područja koja će uskoro biti dostupna i na hrvatskom jeziku. Također želim naglasiti da je Hrvatsko apiterapijsko društvo u suradnji sa slovenskim institutom Eneja i spomenutom edukatoricom već održalo edukaciju za dio zainteresiranih polaznika iz HR koji rade s djecom. Ljubazno Vas molimo da prihvatite ovaj prijedlog temeljem gore navedenih informacija imajući u vidu kako su pojedine članice EU ovu edukaciju uvele kao osnovu za siguran posjet djece pčelinjaku i vršenje edukacija s ciljem sigurnosti djece i zaštite dječjih prava. Vjerujem kako i djeca u Hr imaju iste potrebe sigurnosti prilikom posjete pčelinjacima kao i djeca naših slovenskih kolega te vas molim da učinimo nešto po navedenim pitanjima u HR. Za sve oblike suradnje Hrvatsko apiterapijsko društvo stoji na raspolaganju. Sa štovanjem, Dr. sc. Gordana Hegić mag. ing. agr. Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva Nije prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Tema ovog savjetovanja jest obrazac prethodne procjene za Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru. Isti provode odgojno-obrazovni radnici izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. Provode ga u odgojno-obrazovnim ustanovama ukoliko odgojno-obrazovni radnik uloži primjedbe na nalaz vezan uz stručno-pedagoški nadzor koji su prethodno obavili savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema zahtjevu Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja. Slijedom navedenoga Vaš prijedlog nije predmet ovog Zakona.
9 Vedran Lakovic PRILOG 1. Poštovani, podržavam Inicijativu promjene navedenog zakona. Onaj koji prijavljuje nastavnika ne smije biti anoniman, već se imenom i prezimenom treba predstaviti. Također, i odgovarati ako je taj podnesak neutemeljen. Lp, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Stručno-pedagoški nadzor, koji obavljaju odgojno-obrazovni radnici izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, provodi se u odgojno-obrazovnim ustanovama ukoliko odgojno-obrazovni radnik uloži primjedbe na nalaz vezan uz stručno-pedagoški nadzor koji su prethodno obavili savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema zahtjevu Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja.
10 Nataša Ilić Agatić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Inicijativu promjene navedenog zakona. Obzirom smo se Cjelodnevnom školom približili Europi i reforma MZO koja se provodi je izuzetno kvalitetna, smatram da poput obrazovno razvijenih zemalja trebamo napustiti zastarjeli model nadzora. U finskom obrazovnom sustavu ne postoji nešto što bismo nazvali inspekcijskom službom (ne vjeruju u inspekciju i napustili su je prije 18 godina), nego se prigovori rješavaju preko lokalnih vlasti koje imaju ingerencije (naravno, postoji i razina ravnatelja škole). Zato vjeruju u usavršavanje i obuku nastavnika što smatram da bismo i mi mogli. Ovaj oblik rada ne podržava nove promjene u obrazovanju te rješenje vidim u ukidanju modela nadzora i ustrojavanje novih reformiranih jedinica/odjela za podršku i arbitražu, kao i organizaciju sustava podrške koju bi obnašali prosvjetni savjetnici i arbitri i to podjelom između MZO (podrška cjelokupnog sustava), AZOO (arbitraža). Ustrojstvene jedinice bi se trebale proširiti i na teritorijalni dio Istre sa sjedištem u Puli, a ne kao što je dosad u Rijeci. Ovaj dosadašnji nadzor ne donosi podršku što rezultira velikom frustracijom učitelja te nepovjerenjem prema ulozi prosvjetne inspekcije, posebice pri anonimnim prijaviteljima koji radi lažnog prijavljivanja nisu kazneno odgovorni ; što je i terminološki u svijetu napušteno i zamijenjeno izrazima nadzorništva ili arbitra, miritelja. Jedini je to put u proces izgradnje profesionalnog identiteta u okviru obrazovanja. Srdačan pozdrav, Nataša Ilić Agatić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Stručno-pedagoški nadzor, koji obavljaju odgojno-obrazovni radnici izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, provodi se u odgojno-obrazovnim ustanovama ukoliko odgojno-obrazovni radnik uloži primjedbe na nalaz vezan uz stručno-pedagoški nadzor koji su prethodno obavili savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema zahtjevu Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja.
11 DUBRAVKA ROVIČANAC PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Smatram ponižavajućim za prosvjetne djelatnike situaciju da, ukoliko je proveden nadzor, a nisu potvrđene pritužbe podnositelja, nema baš nikakvih obveza ustanove niti podnosioca pritužbe prema djelatniku kod kojeg je proveden postupak stručno pedagoškog nadzora. Ta obveza uvjetovala bi odgovornije prodnošenje pritužaba i manje posla za nadzorne organe te bi se mogla, kao u susjednim državama, provesti u obliku zadržavanja eventualnog financijskog pologa prilikom dostavljanja pritužbe ili obveze da se s podnostieljem neutemeljene pritužbe obavi razgovor na razini vodstva ustanove, tj. škole. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Stručno-pedagoški nadzor, koji obavljaju odgojno-obrazovni radnici izabrani u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, provodi se u odgojno-obrazovnim ustanovama ukoliko odgojno-obrazovni radnik uloži primjedbe na nalaz vezan uz stručno-pedagoški nadzor koji su prethodno obavili savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema zahtjevu Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja.
12 Tanja Grizelj-Smoday PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam izradu "novog" Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru, jer je postojeći usvojen 1997. g., dakle zastario je, također nije uređivao pitanja vezana uz postupak stručno-pedagoškog nadzora. Posebno pozdravljam potrebu za određivanjem tko ima uvjete za provođenje stručno-pedagoškog nadzora u pojedinoj ustanovi te kako treba izgledati stručno mišljenje provedenog nadzora. Pod uvjetima mislim na stručnost (kompetencije) u određenom području jer se govori o Zakonu o stručno-pedagoškom nadzoru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
13 Maja Šmurinić Rinčić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pozdravljam reviziju Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru, a posebno važno mi se čini kvalitetnije razraditi stavku navedenu kao "obveze ustanove/podnosioca primjedbi nakon obavljenog stručno-pedagoškog nadzora ", jer iz dosadašnjih slučajeva provođenja nadzora je razvidno da se troše nezanemarivi resursi izvan škole i u školi tijekom provođenja nadzora, a bez da pojedinac, fizička osoba u funkciji podnosioca primjedbi nije snosila nikakvu pravnu odgovornost nakon provedbe cijelog procesa koji je iznjedrio zaključcima pozitivnim po instituciju i prijavljenog zaposlenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
14 MARKO PROSOLI PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Podržavam inicijativu. Gledajući raspis analize, argumenata i pogotovo zastarjelost terminologije, svakako mislim da je potrebno uskladiti Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru kako bi se proces procjene uskladio sa izazovima sadašnjeg doba, a ne s nečim starim 26 godina. Neusporedivo je koju smo tehnologiju tada koristili u stručno pedagoškom radu, a što danas koristimo i koje izazove i promjene taj aspekt podrazumijeva. Apsolutno podržavam uređenje detalja u postupku stručno pedagoškog nadzora. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.