Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Biljana Hećimović Apčag PRILOG 1. Podržavam inicijative koja će kao rješenje dati kvalitetnije udžbenike i potreban radni materijal.Digitalni sadržaji koji se nude često nisu upotrebljivi. Učenici koristeći stare šifre (otisnute na udžbenicima) ne mogu pristupiti istima. Po meni digitalni sadržaj bi trebao biti otključan za sve. LP Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 NENSI LUČIĆ KINKELA PRILOG 1. Poštovani, podržavam inicijativu koja će kao rješenje dati kvalitetnije udžbenike i radni materijal. Nadam se da će Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu donijeti jasne odredbe posebno za elektronički dio udžbenika. Učenici često imaju poteškoća u pristupu digitalnim sadržajima koje nakladnici "nude" zajedno s udžbenikom i radnom bilježnicom, Postoje problemi prilikom prijave u pojedine digitalne sadržaje jer zahtijevaju šifru koju učenici dobivaju s novim udžbenikom i koja vrijedi jednu godinu, pa učenici koji su naslijedili udžbenike na mogu pristupiti digitalnim sadržajima. Nadam se da će taj problem povoljno riješiti u korist učenika i učitelja. Također, trebalo bi obratiti pažnju i na lektoriranje udžbenika radnih bilježnica jer se često u istima potkradaju neispravni nastavni sadržaji i pogreške. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 MATEJA ŠALA PRILOG 1. Poštovani, iz pogleda administrativnog djelatnika koji se susreo s problemom oko nabave drugih obrazovnih materijala čija cijena prelazi pragove i potrebna je suglasnost roditelja, a koji ju uskraćuju, apeliram da se detaljnije propiše postupanje u tom slučaju. Smatram da je nepotrebno da učitelji razredne nastave svake godine odabiru udžbenike jer je dodatno opterećenje za administrativno osoblje koje piše Odluke o odabiru, izrađuje troškovnike, provodi sve nabave, izrađuje popise i suglasnosti za roditelje, izjave o preuzimanju i drugo. Srdačan pozdrav, Mateja Šala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
4 MELINA LOPAR PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam inicijativu koja će rezultirati kvalitetnijim radnim materijalima i udžbenicima. Srdačno! Melina Lopar Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 DANIELA PAVLAK ĆOSO PRILOG 1. Poštovani, i ovdje imam potrebu napisati kako su strani jezici u nelogičnoj poziciji obzirom da nastavnici zajedničkim dogovorom na nivou aktiva moraju birati jedan zajednički udžbenik i to na najmanje 4 godine što je nepotrebno jer su udžbenici radnog tipa i svake se godine naručuju novi. Nadalje, udžbenici i radne bilježnice vrlo su sličnih korica pa ih ni učitelji ni učenici ne razlikuju. Papir je upitne kvalitete, a font slova većinom premaleni. Digitalni sadržaji trebali bi pratiti nastavne sadržaje i prijava bi trebala biti brza i lagana, što nerijetko nije slučaj. Sve ovo su ometači s kojima se susrećemo na dnevnoj bazi i treba raditi na njihovom otklanjanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
6 NELA PETEH PRILOG 1. Poštovani, podržavam svaku inicijativu koja će kao rješenje dati kvalitetnije udžbenike i radni materijal. Nadam se da će Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu donijeti jasne odredbe posebno za elektronički dio udžbenika. Digitalni sadržaji koji se nude često nisu na potrebnoj razini, a u mom predmetu učenici istima, koristeći stare šifre (otisnute na udžbenicima) ne mogu pristupiti. Pa onda imate radnu bilježnicu koja se poziva na sadržaje u digitalnom udžbeniku, a učenik tim materijalima nema pristup. Nakladnici bi također trebali imati grafičare iz prakse obrazovanja koji znaju kako oblikovati sadržaj udžbenika prilagođen potrebama učenja. Standardi izrade udžbenika i drugih obrazovnih materijala moraju ostati visoki - verba volant, scripta manent. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
7 DUBRAVKA ROVIČANAC PRILOG 1. , 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, svaki savjestan učitelj Hrvatskog jezika ispravio bi učenicima formulaciju ,,Da li je..." u ,,Je li...". Sramota je da se u Prijedlogu nalaze izričaji koji nisu u skladu s normom hrvatskoga književnog jezika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
8 DENIS GAŠČIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Budući da iste nakladnike navode na odabir manje kvalitetnog papira, predlažem ukidanje odredbi o najvećoj dopuštenoj masi udžbenika u osnovnoj školi (čl. 4, st. 4). Umjesto toga, predlažem da zakon uvede mogućnost da se udžbenici iz nekih predmeta, npr. Likovne i Glazbene kulture, zamijene priručnim sredstvima koja će se koristiti po potrebi (npr. radni listovi koje će nastavnik umnožavati po potrebi). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
9 LEONA KOŽUH PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, mislim da bi nastavnici trebali imati veću slobodu pri odabiru udžbenika, kad se već zagovara autonomija nastavnika i prilagodba obrazovnih materijala i sadržaja konkretnim učenicima. Nadalje, neki nakladnici ne ispravljaju tiskarske greške i nakon što ih se upozori pa se godinama tiskaju udžbenici sa istim greškama. Što se tiče digitalnih sadržaja, govorim o jednoj određenoj e-platformi, u početku su učenici imali pristup i mogli su rješavati zadatke na svojim pametnim spravicama da bi unazad otprilike 2 godine taj pristup postao ograničen da sada na kraju ni nemaju pristup. Ne razumijem onda svrhu svega, ako oni sami ne mogu koristiti digitalni udžbenik sa posebnim sadržajima i rješavati zadatke na toj platformi. Svrha tih zadataka je da ih oni samostalno rješavaju i time usavršavaju svoje IKT kompetencije, a ne da im ih ja projiciram i oni zapisuju u bilježnice. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
10 Maja Škalić PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Smatram da je izmjena postojećeg Zakona o udžbenicima nužna. Kao stručni surdanik u osnovnoj školi, ali i kao majka djece koja su u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, svjedok sam sve težih školskih torbi koje učenici svakodnevno nose u školu. Udžbenicima jesu možda smanjili broj stranica, no radne bilješnice, zbirke zadataka, listići, atlasi, kutije za određene premdete, opremu za TZK i sve ostalo što djeca koriste pod obaveznim dodatnim materijalima su zaista preteški, papir koji nakladnici koriste uz kvalitetu dobio i na težini. Osim broja stranica svavko bi trebala i masa udžbenika i radih materija biti propisana. Djeca u CDŠ imaju po 9 sati, 9 različitih predmeta i sve to moraju nositi u školu i iz škole jer u školi nemaju prostor ni ormariće u koje bi odlagali stvari i ostavljali u školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
11 VESNA VUJIĆ PRILOG 1. , 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Izmjena postojećeg Zakona o udžbenicima doista je nužna. Uz sve navedeno, potrebno je definirati i obvezu ili izbornost kupnje likovnih mapa, kutija za nastavu TK te atlasa (povijesnih, geografskih i dr.). U dosadašnjem Zakonu oni se vode kao drugi obrazovni materijali, a učitelji predmeta u kojima se rabe smatraju da su obvezni i inzistiraju da ih roditelji kupe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
12 DUBRAVKA ROVIČANAC PRILOG 1. , 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, koliko mi je poznato, u drugim zemljama udžbenik prođe testiranje na određenom uzorku učenika u zadanom roku od najmanje dvije godine, a kod nas se to ne događa. Smatram da udžbenik i radna bilježnica ne bi smjeli ići u razred bez znanstvenih spoznaja o ostvarenim ishodima poučavanja po predloženom udžbeniku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.