Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 nikola kruljac Određivanje nagrade za rad, Članak 3. Nagrada za povjerenika nebi trebala ići iz stečajne mase, za to bi trebao biti predviđen poseban fond. Naime, kao povjernik s jedne strane imate fizičku osobu ( živog čovjeka )čiju imovinu prodajete, a s druge strane od tih novaca se i povjernik direktno naplaćuje, To neće biti dobro za suradnju povjerenika i stečajnog dužnika fizičke osobe Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Isplata nagrade iz stečajne mase nije od utjecaja na suradnju između povjerenika i stečajnog dužnika. Osim navedenog povjerenik nije zadužen za suradnju sa stečajnim dužnikom nego za unovčenje imovine stečajnog dužnika te namirenje vjerovnika iz unovčene stečajne mase.
2 nikola kruljac Nagrada, Članak 5. Ponavlajm prethodni komentar, nije primjereno davanje nagrade direktno iz stečajne mase, kao ni odnos složenosti poslova i iznosa nagrade Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Nagrada se isplaćuje isključivo iz stečajne mase jer ne postoje druga sredstva iz kojih bi bilo moguće isplaćivat nagradu.
3 nikola kruljac Razdoblje provjere ponašanja, Članak 8. U odnosu na zadatke i složenost poslova iz zakona o stečaju potrošača treba razmotriti drugi način obračuna Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Iz komentara nije jasno koji bi to drugi način obračuna trebalo razmotriti.