Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (NN 100/21), ribolov potegačom velikog oka zabranjen je od 1. listopada 2021. g. do 26. listopada 2023. godine. Pojam potegače velikog oka podrazumijeva obalne mreže potegače tipa šabakun. Smatramo kako se ne bi smjela otkupljivati povlastica za alat koji je zabranjen za korištenje. Nije prihvaćen Cilj provođenja ove mjere je trajno brisanje iz povlastice navedenih ribolovnih alata s obzirom da bez obzira na zabranu vlasnici plovila ribolovne alate koji su predmet ovoga Pravilnika imaju upisane u povlastici. Temeljem trenutne situacije postoji potreba za rješavanjem problematike vezano uz: ribolov obalnim mrežama potegačama, malim plivaricama (alati za čiji su rad potrebna izuzeća od odredbi Mediteranske uredbe i/ili Uredbe o Tehničkim mjerama) i sakupljanje crvenog koralja. Pri tome, putem predmetne mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“ se predviđa dodjela odgovarajuće naknade ribarima odnosno omogućuje se financijska potpora za trajno ukidanje ribolovnih prava.
2 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Resursi Jadranskog mora, koje je javno dobro,jako su se dugo vremena neodrživo iskorištavali alatima koji su predmet ovog akta. Stoga pozdravljamo iskorak Ministarstva u rješavanju problematike alata koji dokazano imaju destruktivno djelovanje na sastavnice prirode, čak i na strogo zaštićene vrste sukladno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama ("Narodne novine" br. 144/13, 73/16). Ipak, smatramo kako bi bilo primjerenije da Hrvatska ova EU sredstva usmjeri u jaču regulativu i provođenje aktivnih mjera za zaštitu ili restauraciju staništa i vrsta. Smatramo kako se otkupom prava korištenja nečeg što je javno dobro, od tijela koje upravlja tim istim javnim dobrom šalje kriva poruka građanima, posebice onima koji se bave održivim ribolovom, kao i onima iz drugih sektora koji su također bilo oštećeni novim regulativama zbog pristupanja EU pa nikada za isto nisu obeštećeni od strane države. Ukoliko je je cilj očuvati socijalni mir i ekonomsku situaciju ribara, trebalo bi se promisliti o drugim mjerama kojima se ovo postiže i kojima je ovo jasan cilj. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom predviđena je potpora za otkup prava obavljanja ribolova navedenim ribolovnim alatima te će se provedbom mjere osigurati preduvjeti za prestanak korištenja određenih ribolovnih alata i tehnika, no bez negativnih socio-ekonomskih posljedica za njihove korisnike te vjerujemo da će ova mjera pridonijeti poboljšanju stanja priobalnih resursa. Napominjemo da je Programom za ribarstvo i akvakulturu predviđeno nekoliko mjera koje imaju za cilj poboljšanje i zaštitu ribolovnih resursa. Ciljevi ZRP-a a posljedično tomu zadaće država članica su ostvarivanje okolišnih ciljeva ZRP-a ali i ostvarenje socioekonomskih ciljeva. Upravo je iz naprijed navedenog razvidno da je i mjera I.7. odgovor na ciljeve ZRP-a u dijelu ograničenja u pojedinim oblicima ribolova uz korištenje mehanizma potpora kako bi se ublažili negativni ekonomski utjecaji na ribare koji su, neki i tradicionalno, obavljali ove oblike ribolova. Koristimo priliku skrenuti pozornost i na ostale Programe unutar Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. godina, naročito Program za konkurentnost i koheziju koji zasigurno, uz puno izdašniju financijsku alokaciju predviđaju i mjere usmjerene u provođenje aktivnih mjera za zaštitu ili restauraciju staništa i vrsta.
3 mali ribar PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE koja ste vi pokvarena drzava! a nije ni cudo, kad joj vlada hdz - osuđena kriminalna stranka! najprije ste prije par godina protuzakonito sustavno ogranicili broj ribolovaca, koji smiju obavljati ribolov temeljem razlicitih odobrenja i autorizacija, a sve to uz uvjet nekih povijesnih podataka za takvo razdoblje i takvu kolicinu ulova, koje vama pokvarenoj drzavi odgovaraju, da bi bilo autoriziranih odnosno odobrenih sto manje plovila, sve sa namjerom da bi buducnosti sto manje trebali platiti odnosno sufinancirati otkup njihovih ribolovnih alata, jer obicno EU sufinancira 50% a domaca drzava isto 50%. Tako ste npr. kod autorizacije udicarskih alata za ribolov plavoperajne tune kao uvjet odabrali "povijesni ulov" za razdoblje 2008-2010g, iako su ribari udicom lovili tune od sredine 1990-ih godina vec u samostalnoj R Hrvatskoj, nadalje ste ogranicili plivaricama ulov tune, ako nisu izmedju najprije dvadesetak, a kasnije sedam najvecih plovila po kvoti. Time ste jih prisilili, da prodaju kvotu velikim plivaricama. Onda ste ogranicili ulov igluna uz opet neke debilne povijesne ulovne uvjete od 50 ili 100 kg u prosle dvije godine prije donosenja takvih autorizacija, nadalje ulov crvenog koralja autorizirali prije dvije godine uz opet dvogodisnji povijesni ulovni uvjet prije donosenja pravilnika... Sa svim takvim uvjetima, ste protuzakonito ukrali ribarima dugogodisnja prava na koristenja alata iz povlastice, sve to namjerno, da bi dobili sto manje "aktivnih"ribolovnih alata, koje cete morati u buducnosti financirati, kad u Bruxellesu kazu, da je vrijeme za to. Zakon o morskom ribarstvu naime niti jednom rijecu ne spominje autorizacije, a odobrenje koje se spominje u zakonu je odobrenje za mali ribolov. znaci sva odobrenja i autorizacije plovila za pojedine alate odnosno plovila su protuzakonita i protuustavna, jer ne moze pravilnik (kojeg donesu po pravilu ministri koji su skoro svi do sada ili osudeni ili u kaznenim postupcima zbog ponevjere i zluporabe sluzbenog polozaja - cobankovic...) umanjiti pravo ribara, koje mu daje zakon o morskom ribarstvu. Zato treba omoguciti svim ribarim, koji imaju upisane pojedine alate, koje drzava zeli otkupiti, da ponude na otkup ribolovno pravo za pojedine alate. Nije prihvaćen Temeljem trenutne situacije postoji potreba za rješavanjem isključivo problematike vezano uz: ribolov obalnim mrežama potegačama, malim plivaricama (alati za čiji su rad potrebna izuzeća od odredbi Mediteranske uredbe i/ili Uredbe o Tehničkim mjerama) i sakupljanje crvenog koralja. Pri tome, putem predmetne mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“ se predviđa dodjela odgovarajuće naknade ribarima odnosno omogućuje se financijska potpora za trajno ukidanje ribolovnih prava.
4 mali ribar PRAVILNIK, III. FINANCIRANJE pa kako mozete uopste ovo sranje od prijedloga pravilnika dati na uvid hrvatskim ljudima? vi nudite bespovratna novcana sredstva, a pri tom nemate jos formule, koliko ce pojedinac za pojedina ribolovna prava dobiti, a znate, da ne moze biti vise od 400.000eur, te da ce biti formula odnosno izracun propisan naknadno odnosno putem natjecajem. A natjecaj cete pisati opet vi na ministarstvu, vjerovatno na nacin, da pojedinac dobije sto manje odnosno drzava isplati sto manje, da bude za ljude blizu hdz sto vise.... Isto tako ste napravili sa potporom male vrijednosti u ribarstvu, koja je propisana od strane EU direktive i treba iznositi do 30.000eur u 3 godine (znaci 10.000eur po godini), a vi ste na pocetku napravili takvu formulu, da ribar nije mogao dobiti ni 3000eur godisnje, a tek promjenom pravilnika (zbog komentara pojedinaca) sada moze dobiti cca 6000eur godisnje, ali jos uvijek daleko manje od direktive EU, sve namjerno, da mali ribar dobije sto manje, te da si uhljebi na ministarstvima prireduju neobjavljene natjecaje na kojima si podjele velike novce. Nije prihvaćen Izračun javne potpore koja podrazumijeva dodjelu jednokratnih bespovratnih novčanih sredstava u obliku naknade za otkup ribolovnih prava iz predmetnog Pravilnika nije predmet ovog savjetovanja. Nadalje, kako je navedeno u članku 5. stavku 3. predmetnog prijedloga Pravilnika, izračun javne potpore se propisuje Natječajem.
5 mali ribar PRAVILNIK, IV. OBVEZE KORISNIKA koji idiot je pisao ovaj pravilnik??? najprije trazite, da ribar izbrize određeni alat iz povlastice, a tek onda moze podnjeti zahtjev za otkup njegovih ribolovnih prava???? a kako to, ako je uvjet za podnosenje zahtjeva za otkup ribolovnih prava aktivna povlastica s upisanim alatima odnosno ribolovnim pravima koji su predmet financiranja??? na vasem ministarstvu rade idioti, svi od ministrice, misure itd... Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika opisan je način dodjele potpore te koraci koje korisnik u postupku dodjele potpore mora poduzeti. Na početku postupka, korisnici koji u povlastici imaju upisane predmetne ribolovne alate podnose zahtjev za potporu. Nakon administrativne obrade zahtjeva za potporu korisnicima se izdaje Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih predmetnim Pravilnikom i Natječajem kojim se potpora odobrava ili Rješenje o odbijanju, u za to definiranim slučajevima. Ukoliko je korisniku izdano Rješenje o dodjeli sredstava, dužan je, do podnošenja Zahtjeva za isplatu, predati ribolovni alat koji je predmet potpore na trajno zbrinjavanje ili uništavanje te zatražiti brisanje alata iz povlastice. Nakon toga korisnik podnosi zahtjev za isplatu, a potpora se korisniku isplaćuje na temelju odobrenog Zahtjeva za isplatu