Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o provedbi programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 KLARA BARIĆ OPĆE ODREDBE, Članak 3. U čl. 3. nedostaju pojmovi, npr. konferencija, seminar, simpozij... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 KLARA BARIĆ UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI, KORISNIKA I TROŠKOVA , Članak 6. U čl. 6. (a) nedostaje ispod b) stručni skup kao npr. seminar - ako su uključene gospodarske ili lokalno-tradicijske manifestacije, zašto nisu uključene i stručne radionice Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Hrvatski lovački savez UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI, KORISNIKA I TROŠKOVA , Članak 7. Predlažemo da se u članku 7. stavak (a) u točkama a., b., c., popis prihvatljivih korisnika uz navedene proširi i na Nacionalne saveze sukladno članku 20. Zakonu o udrugama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 VEDRAN STAPIĆ UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI, KORISNIKA I TROŠKOVA , Članak 7. Predlažemo da se popis prihvatljivih korisnika prošiti i na trgovačka društva koja su registrirana za informacijske uslužne djelatnosti (63). Naime, djelujemo kao medij, ali ograniziramo godišnju međunarodnu konferenciju agrarne tematike. Ili alternativno, da se ne definira razred NKD-a, ako je već postavljen uvjet teme događaja koji je dobar isključujući kriterij Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Ličko-senjska županija BROJ ZAHTJEVA PO KORISNIKU, VISINA I INTENZITET POTPORE, KRITERIJI ODABIRA, Članak 11. Predlažemo da se maksimalna visina potpore po jednoj gospodarskoj ili lokalno-tradicijskoj manifestaciji treba utvrditi u različitom iznosu ovisno o broju sudionika pojedine manifestacije. Obrazloženje opravdanosti ovakvog prijedloga proizlazi iz činjenice da troškovi organizatora manifestacije ovise o broju sudionika manifestacije. Pri tomu budući veći broj sudionika zahtjeva povećane troškove najma opreme, veće režijske troškove i tome slično. Stoga predlažemo da se utvrde barem tri različite visine maksimalne potpore i to za manifestacije do 100 sudionika (izlagača), manifestacije od 100-200 sudionika (izlagača) i manifestacije iznad 200 sudionika (izlagača) za koje predlažemo da se max iznos potpore utvrdi na iznos veći od 6.000,00 eur, budući minimani troškovi organiziranja takve manifestacije dosežu znatno više od 100.000 EUR. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet BROJ ZAHTJEVA PO KORISNIKU, VISINA I INTENZITET POTPORE, KRITERIJI ODABIRA, Članak 11. Predlažemo da se za institucije kao što su sveučilišta i fakulteti napravi iznimka i dozvoli prijava više od dva skupa i to u drugačijem financijskom okviru. Obrazloženje: Kontinuitet održavanja kongresa, osim u slučaju održavanja tradicionalnog godišnjeg kongresa, nije moguće predvidjeti unaprijed jer se za pojedina područja oni održavaju u različitim vremenskim rasponima (svake druge - treće godine). Kako se ne bi zakidao bilo koji od značajnih kongresa koji se održi uz navedeni godišnji kongres, predlažemo da se učini iznimka i da se za svaku godinu razmotri broj prijava, ako ih je više od dvije, te sukladno tome i financijski podupre održavanje svakog međunarodnog kongresa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.