Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 nikola kruljac Uvjeti za upis na listu povjerenika, Članak 3. Za upis na listu niste naveli da se radi o stečajnim upraviteljima. Ujedno napominjem da treba omogućiti i stečajnim upraviteljima s B LISTE polaganje ispita za povjernika. U protivnom nećete imati dovaljan broj povjerina na listi. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Zakon o stečaju potrošača ("Narodne novine" broj, 100/15) propisuje da i stečani upravitelj, ako želi biti povjerenik, mora položiti stručni ispit za povjerenika (članak 35. stavak 3.). Stečajni upravitelj, upisan na listu B ima mogućnost, kada ispuni zakonom propisane pretpostavke, pristupiti polaganju stručnog ispita za povjerenika, Odredbama pravilnika nije moguće mjenjati odredbe Zakona o stečaju potrošača.
2 nikola kruljac Službena iskaznica, Članak 10. Nije jasno tko to izadaje. Ista odgrdba je i kod stečajnih upravitelja koja nije zaživila Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Sve poslove vezane za listu povjerenika obavlja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa pa je jasno da navedeno ministarstvo izdaje službenu iskaznicu povjereniku. Osim navedenog i iz sadržaja članka 10. stavka 7. jasno je da je riječ o ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.