Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević Ažuriran Plan zakonodavnih aktivnosti MMPI-a za 2024. godinu Prijedlog: Predlažem vam da u planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za 2024. godinu dodate izmjenu Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“, br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.). Obrazloženje: Niti nakon 15 godina otkako je proglašen Zakon o sigurnosti prometa na cestama nije donesen propis koji bi se odnosio na signalizacijsko sigurnosnu opremu kao što su bočni pokazivači smjera i vozačka zrcala koji bi vrijedio za tramvaje (Članak 236. i Članak 303. Zakona o sigurnosti prometa na cestama), zbog čega se događaju prometne nesreće. Zakonska obveza Ministarstva najjednostavnije i bez dodatnih troškova mogla bi se provesti izmjenom spomenutog Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama u kojemu bi se moglo dodati da se odredbe za autobuse na odgovarajući način primjenjuju i na tramvaje. Inače, sličan pravilnik koji propisuje tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustavi ugrađeni na vozilu koji je donesen po Članku 71., Stavku 7. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 63/2020.), postoji za željeznička vozila kao Pravilnik o željezničkim vozilima („Narodne novine“, br. 121/2015.), ali je u Članku 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava izrijekom navedeno da se Zakon „ne primjenjuje na tramvaje i vozila lake željeznice te infrastrukturu kojom se isključivo koriste ta vozila“. Podsjećam Vas da se u Pravilniku br. 48. Gosp. komis. UN za Europu_UNECE odnosno ECE regulation 48_673_Legal_Requirements_Brochure_HELLA_EN, na koji se često pozivaju u MMPI i u ZET-Zagrebačkom električnom tramvaju, daju odredbe za autobuse i da se u njemu niti na jednom mjestu ne spominju tramvaji. Zato se i dogodilo da su na niskopodnim tramvajskim kompozicijama dugim 32 metra koje prometuju u Zagrebu (TMK 2200, Rade Končar), jedini bočni pokazivači smjera postavljeni na sredini kompozicije, čak 16 metara od prednje linije vozila. Vozači vozila koja se kreću usporedno s tramvajem ne mogu vidjeti bočni pokazivač smjera, zbog čega se događaju prometne nesreće. Također, zbog nedostajućeg lijevog vozačkog zrcala vozač tramvaja ne može provjeriti što se događa uz lijevu stranu tramvaja. Na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu smatraju da tramvaji zajedno s drugim vozilima dijele površinu kolnika i drže da bi zato tehnički uvjeti za signalizacijsko sigurnosnu opremu na tramvajima morali biti opisani u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (prof.dr.sc. Dubravka Hozjan). Primljeno na znanje Poštovani, Planom zakonodavnih aktivnosti planiraju se zakonodavne aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Propis čiju izmjenu predlažete podzakonski je akt te se njegove izmjene ne planiraju predmetnim planom.