Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici - Obrazac prethodne procjene učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TOMISLAV ČORAK Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici Izmjenom Zakona očekuje se građanima olakšati ishođenje osobne iskaznice, a posljedično i rasteretiti policijske uprave u kojima se kontinuirano podnosi veliki broj zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica. Člankom 4. Zakona o osobnoj iskaznici određen je rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadržavaju od 5 godina, te građani i u slučajevima kada ne mijenjaju prebivalište ili boravište, svakih 5 godina trebaju ishoditi novu osobnu iskaznicu. Uredbom (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije propisani su sigurnosni standardi koji se primjenjuju na osobne iskaznice koje države članice izdaju svojim građanima. Nakon implementacije navedene Uredbe, RH je u skupini od samo 5 država članica gdje je rok važenja osobne iskaznice samo 5 godina. Trajanje 10 godina (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska). Trajanje 5 godina (Hrvatska, Estonija, Finska, Mađarska, Švedska). Izvor podataka: https://en.wikipedia.org/wiki/National_identity_cards_in_the_European_Economic_Area S obzirom na očigledno postojanje tehničkih uvjeta za izdavanje osobnih iskaznica s rokom važenja od 10 godina i usklađenih sa sigurnosnim standardima propisanih Uredbom (EU) 2019/1157, predlaže se izmjena članka 4. Zakona o osobnoj iskaznici kojom se rok važenja produžuje na 10 godina, te prijedlog da navedena izmjena stupi na snagu 1.1.2025. kako bi se provele sve potrebne tehničke pripreme za uvođenje novih iskaznica. Nije prihvaćen Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje ne obvezuje države članice na izdavanje ID dokumenata, a u slučajevima kada država izdaje ID dokumente tada je na njima obvezna prisutnost beskontaktnog elektroničkog dijela sukladno ICAO (International Civil Aviation Organization) zahtjevima, na kojem su pohranjeni biometrijski identifikatori nositelja dokumenta, te za navedeno propisuje rok važenja od 5 do 10 godina. Zakonom o osobnoj iskaznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. svibnja 2015. godine, a u svrhu digitalizacije društva, na osobnoj iskaznici uveden je kontaktni elektronički dio koji sadržava identifikacijski i potpisni certifikat kojima je omogućeno kod korištenja elektroničkih usluga na siguran način identificirati se i elektronički potpisivati jednakopravno vlastoručnom potpisu. Životni vijek kontaktnog elektroničkog dijela je 5 godina, što je i razlog zbog kojeg je propisano važenje elektroničke osobne iskaznice na isto razdoblje. Prema tome hrvatska osobna iskaznica ne sadrži samo beskontaktni elektronički dio koji je uvjetovan naprijed navedenom Uredbom nego i kontaktni elektronički dio koji je ranije uveden.
2 DAMIR DURDOV Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici Potrebno je da osoba može isto tako promjeniti bilo koju adresu u RH na osobnoj iskaznici iz bilo koje postaje policije ili uprave policije a ne kao do sad samo iz postaje ili uprave policije gdje se nalazi njeno prebivalište prijavljeno na osobnoj iskaznici.Tako da oni ili one osobe koje su napravili osobne iskaznice iz postaje ili uprave policije van prebivališta i nisu mogli promjeniti adresu koju bi htjeli ,moći će promjenit po ovom novom prijedlogu ako naš min unutarnji poslova to odobri. Nije prihvaćen Mjesna nadležnost za prijavu prebivališta propisana je odredbama Zakona o prebivalištu (“Narodne novine” br. 144/12, 158/13 I 114/22), tako da se ne može mijenjati izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici.
3 UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici , OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Pozdravljamo inicijativu zakonodavca da se izmjeni i dopuni Zakon o osobnoj iskaznici, glede odredbe koja propisuje mjesnu nadležnost za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Kao što predlagatelj izmjene navodi prema sadašnjem zakonskom uređenju, isti se morao predavati policijskoj postaji/upravi prema mjestu prebivališta/boravišta podnositelja istoga, ali je predviđena i iznimka kada Ministrarstvo unutarnjih poslova može donijeti odluku da se zahtjevi za izdavanje osobne iskaznice mogu podnijeti i drugim Policijskim postajama/upravama, a po kojoj iznimci je Ministarstvo postupilo. Vjerujemo da je navedena odluka Ministarstva polučila pozitivne rezultate i da se olakšalo građanima ishođenje osobnih iskaznica i svakako smo suglasni i pozdravljamo inicijativu da se u samom zakonu izvrši navedena izmjena. Iako smo svjesni da se predložena izmjena i dopuna Zakona odnosi samo na navedenu odredbu Zakona o osobnoj iskaznici, želimo predložiti još dvije izmjene zakona, a za koje smatramo da bi imale pozitivan učinak na naše građane. Prva izmjena tiče se roka valjanosti osobnih iskaznica. Predlažemo da se svim našim građanima koji navrše 60 i više godina starosti osobna iskaznica izdaje s rokom valjanosti trajno (prema novom rješenju do godine za koju je realno očekivati da ju isti neće doživjeti). Smatramo kako bi navedeno rješenje u velikoj mjeri bilo korisno našim građanima starije životne dobi, a posebno onima koji su i osobe sa statusom osobe s invaliditetom. Naime, navedene kategorije osoba, odnosno većina njih, ima problema s mobilnošću (teško su pokretni ili nisu pokretni) i u velikoj bi mjeri bilo korisno za njih kada ne bi svakih 5 do 10 godina morali prolaziti proceduru vađenja istih, koja zahtjeva najmanje dva odlaska u prostorije policijske postaje. Drugi prijedlog odnosi se na sam izgled osobne iskaznice. Konkretno, da se na istoj koristi i Brailleovo pismo. Naime, prije izvjesnog vremena na osobnim iskaznicama je sam naziv „osobna iskaznica“ bio je napisan i na Brailleovom pismu i navedeno se primjenjivalo automatski na svaku osobnu iskaznicu bez da se posebno zatražilo da taj naziv bude i na pismu za slijepe. Trenutno rješenje je takvo da bi naziv "osobna iskaznica" pisao i na Breilleovom pismu, to je potrebno posebno zatražiti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Problem vezan uz navedeno rješenje vidimo u tome što se obavijest o toj mogućnosti nalazi na šalterima, u policijskoj postaji gdje se predaju zahtjevi za izdavanje osobne, tako da ako slijepa osoba s navedenim nije upoznata, a dođe sama predati zahtjev za izdavanje osobne iskaznice i ako ju nitko ne upozori na navedenu mogućnost, istu neće iskoristiti. Zbog prethodno navedenoga, mišljenja smo da bi se navedeno trebalo automatski primjenjivati i da bi na sve osobne trebalo primijeniti navedenu mogućnost. Mišljenja smo da bi promjene koje predlažemo, na jednak način kao i promjena koja je predmet ove izmjene Zakona, imale pozitivan učinak. Nije prihvaćen Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje propisuje da rok važenja osobnih iskaznica koje se izdaju osobama koje imaju 70 ili više godina može biti dulji od 10 godina. Radi potrebe usklađivanja s odredbama navedene Uredbe, odredbe Zakona o osobnoj iskaznici kojima je bio propisan neograničeni rok važenja hrvatskih osobnih iskaznica koje su se izdavale osobama s navršenih 65 godina, izmijenjene su na način da je dobna granica pomaknuta na 70 godina. Za osobne iskaznice izdane osobama s navršenih 70 ili više godina propisan je rok važenja 40 godina, kako nositelji tih osobnih iskaznica ne bi imali problema prilikom kontrole osobnih iskaznica na uređajima za kontrolu koji su uglavnom podešeni tako da u rubrici u koju se upisuje rok važenja očitavaju određeni datum, tako da riječ „trajno“ i u slučaju kad je prevedena na engleski jezik, predstavlja problem za očitavanje roka važenja.