Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Programa državne potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje i preradu svinjskog mesa na području zone ograničenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. Antunovac NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA UBLAŽAVANJE GUBITAKA NASTALIH U OBJEKTIMA ZA KLANJE SVINJA I PRERADU SVINJSKOG MESA NA PODRUČJU ZONE OGRANIČENJA C.U.S. d.o.o. Antunovac Poštovani, predlažemo da se u Program državne potpore za ublažavanje gubitka uvrste, izmjene i dopune subjekti koji također trpe štetu. Proizvodnja sjemena rasplodnih nerastova kao strateška grana svinjogojske proizvodnje u nezavidnom je položaju nastalom situacijom veznom uz stanje oko Afričke svinjske kuge. Nemali broj krmača i nazimica zahvaćen je, te uklonjen s područja više Županija, što sa sobom vuče i daljnju zabranu držanja svinja u tim područjima do 12 mjeseci, a i zabranom držanja svinja svih posjednika u ostalim područjima RH, kategorije 0,1 i 2. Stoga šteta nastala do sada, samo je mali dio štete koja i ubuduće predstavlja gubitak proizvodnje, distribucija i prodaje centara za umjetno osjemenjivanje i reprodukciju svinja. Stoga predlažemo da se postupi po predloženom ili nađe način za izradu novog programa potpore. Primljeno na znanje Potpora iz predmetnog Programa usmjerena je na subjekte koji posluju u objektima za klanje i/ili preradu svinjskog mesa a koji se nalaze na području zone ograničenja. Ministarstvo poljoprivrede razmotriti će mogućnosti za kreiranje predložene mjere potpore.