Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE Poštovani, Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj onemogućava se punjenje proizvodnih kapaciteta na tovilištima svinja i na gospodarstvima na kojima nije izbila ASK, a koja su u zoni zaštite i zoni nadziranja. Zbog nemogućnosti slobodnog prometovanja životinja uslijed poštivanja mjera iz naredbe, zdrave životinje su iz objekata kategorije 3 iz zone ograničenja išle na ekonomsko klanje, a nakon toga ih proizvođači nisu mogli puniti prascima za daljnji tov. Ti proizvodni kapaciteti stoje prazni i mjere dovode do nemogućnosti poslovanja objekata i organizacije tova u zonama ograničenja, neovisno je li na objektu izbila ASK ili ne. Posljedično primarni proizvođači, organizatori tova u sustavu kooperacije, kao i vlasnici gospodarstava, nisu u mogućnosti ostvarivati prihode od svinjogojske proizvodnje. Nije prihvaćen Objekti koji se nalaze u zoni zaštite ili zoni nadziranja, a na kojima nije zabranjeno držanje uslijed pojave ASK, u mogućnosti su prometovati svinjama odnosno moguće je punjenje proizvodnih kapaciteta sukladno izuzećima uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede.
2 Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. Antunovac NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE C.U.S. d.o.o. Antunovac Poštovani, prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja uzgajaju krmače i/ili proizvode tovne svinja. Zašto nisu uvršteni i rasplodni nerastovi? Prihvaćen Izričaj se mijenja i glasi: „… koja uzgajaju rasplodne svinje i/ili proizvode tovne svinje.“ U kategoriju rasplodnih svinja ubrajaju se: nazimice, krmače i nerasti.
3 Ivica Špiljar NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE Poštovani, Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede nisu obuhvaćena samo ona gospodarstva u kojima je potvrđena bolest, već su obuhvaćena i ona gospodarstva izvan zone ograničenja, te je sukladno tome potrebno uvrstiti i takve subjekte kao prihvatljive korisnike predloženog programa, imajući na umu da je i njima nastupila ekonomska šteta provođenjem predmetne naredbe Ministarstva poljoprivrede. Nije prihvaćen Gospodarstva na kojima se drže svinje a koja se ne nalaze na području zone primjene naređenih mjera sukladno pravilima o dodjeli potpore, odnosno Uredbi o poljoprivrednom izuzeću, nije moguće uvrstiti u dodjelu potpore kao prihvatljive korisnike.
4 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 2. CILJ I OPRAVDANOST PROGRAMA Proizvođači svinja koji zbog mjera nisu u mogućnosti ostvarivati prihod u zonama ograničenja, neovisno o izbijanju ASK na gospodarstvu, nisu samo vlasnici objekata koji su primarni proizvođači već i organizatori kooperacijskog tova koji su vlasnici svinja na objektima u vlasništvu kooperanata, a koji zbog naređenih mjera nisu u mogućnosti puniti objekte i nastaviti ostvarivati prihode od svoje primarne djelatnosti. Samim time su zakinuti i kooperanti, vlasnici objekta, koji ne ostvaruju naknadu za najam objekata, držanje svinja u tovu i usluge hranjenja i čišćenja za vrijeme zabrane prometovanja živim svinjama i punjenja objekata prascima koji nisu iz zone ograničenja. Nije prihvaćen Zabrana držanja svinja na objektu uslijed pojave ASK odnosi se isključivo na predmetni objekt, odnosno na kooperanta u slučaju uslužnog tova. Slijedom navedenog, potpora iz programa usmjerena je na subjekt u čijem vlasništvu se nalazi objekt na kojem nije moguće držati svinje, odnosno ostvarivati prihod. Organizator tova u mogućnosti je ostvariti prihod organizacijom tova na objektima koji nisu predmet zabrane dok se vlasnik objekta nalazi u situaciji potpunog izostanka aktivnosti
5 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 4. MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Molim uvrstite sva gospodarstva i sve organizatore tova koji zbog provedbe naređenih mjera gube prihode uslijed nemogućnosti držanja svinja u tovu, neovisno o izbijanju ASK na gospodarstvu. Sva gospodarstva i svi organizatori tova svinja u zonama ograničenja su u zabrani, bez obzira što nisu imali ASK na gospodarstvu. Nije prihvaćen Objekti koji se nalaze u zoni zaštite ili zoni nadziranja, a na kojima nije zabranjeno držanje uslijed pojave ASK, u mogućnosti su prometovati svinjama odnosno moguće je punjenje proizvodnih kapaciteta sukladno izuzećima uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede.
6 OPG Goran Markić NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI Prihvatljivi korisnici bi trebale biti i farme na kojima nije bio virus ASK, a koje su u zoni ograničenja i nisu u mogućnosti napuniti proizvodne kapacitete zbog naređenih mjera. Nije prihvaćen Objekti koji se nalaze u zoni zaštite ili zoni nadziranja, a na kojima nije zabranjeno držanje uslijed pojave ASK, u mogućnosti su prometovati svinjama odnosno moguće je punjenje proizvodnih kapaciteta sukladno izuzećima uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede.
7 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI Prihvatljivi korisnici bi trebali biti i svi vlasnici gospodarstva koji su proizvođači tovnih svinja, organizatori tova svinja u sustavu kooperacije, kao i vlasnici objekata u kooperaciji - kooperanti, koji se nalaze u zonama ograničenja i nisu u mogućnosti puniti kapacitete zbog naređenih mjera. Nije prihvaćen Zabrana držanja svinja na objektu uslijed pojave ASK odnosi se isključivo na predmetni objekt, odnosno na kooperanta u slučaju uslužnog tova. Slijedom navedenog, potpora iz programa usmjerena je na subjekt u čijem vlasništvu se nalazi objekt na kojem nije moguće držati svinje, odnosno ostvarivati prihod.
8 IVAN DIVIĆ NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI Prihvatljivi korisnici bi trebale biti i one farme iz kojih su zbog ASK svinje poslane na termičku obradu, objekti se nalaze u zoni nadziranja,zabrane ili ograničenja , nisu u mogućnosti napuniti proizvodne kapacite,te nastaviti proizvodnju. Nije prihvaćen Objekti koji se nalaze u zoni zaštite ili zoni nadziranja, a na kojima nije zabranjeno držanje uslijed pojave ASK, u mogućnosti su prometovati svinjama odnosno moguće je punjenje proizvodnih kapaciteta sukladno izuzećima uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede.
9 Ivica Špiljar NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI Dodati i ostale subjekte na koje se odnosi naredba Ministarstva poljoprivrede, odnosno, dodati i subjekte izvan zona zaraze, zaštite i nadzora kojima je prouzročena materijalna šteta sukladno odredbama predmetne naredbe. Nije prihvaćen Gospodarstva na kojima se drže svinje a koja se ne nalaze na području zone primjene naređenih mjera sukladno pravilima o dodjeli potpore, odnosno Uredbi o poljoprivrednom izuzeću, nije moguće uvrstiti u dodjelu potpore kao prihvatljive korisnike.
10 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 6. IZNOS POTPORE Iznos potpore treba utvrditi i za sve proizvođače koji zbog naređenih mjera nisu u mogućnosti puniti tovne kapacitete, bez obzira što na gospodarstvima nije izbila ASK. Također, treba napraviti i transparentan model potpore koji uzima u obzir i sustav kooperacije, gdje će za umanjene prihode od svinjogojstva uslijed ASK-e biti pravedno isplaćeni i organizatori tova u kooperaciji i kooperanti za svoje usluge i najam farmi. Treba uvrstiti kooperaciju kao legitiman i prisutan sustav organizacije tova svinja u svinjogojstvu i za sve buduće programe potpore i mjere. Primljeno na znanje Objekti koji se nalaze u zoni zaštite ili zoni nadziranja, a na kojima nije zabranjeno držanje uslijed pojave ASK, u mogućnosti su prometovati svinjama odnosno moguće je punjenje proizvodnih kapaciteta sukladno izuzećima uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede. Zabrana držanja svinja na objektu uslijed pojave ASK odnosi se isključivo na predmetni objekt, odnosno na kooperanta u slučaju uslužnog tova. Slijedom navedenog, potpora iz programa usmjerena je na subjekt u čijem vlasništvu se nalazi objekt na kojem nije moguće držati svinje, odnosno ostvarivati prihod. Organizator tova u mogućnosti je ostvariti prihod organizacijom tova na objektima koji nisu predmet zabrane dok se vlasnik objekta nalazi u situaciji potpunog izostanka aktivnosti. Uzimajući u obzir činjenicu kako kooperant ostvaruje samo dio prihoda, u slučaju modela kooperacije, a utvrđenog temeljem Zapisnika veterinarskog inspektora potpora kooperantu biti će isplaćena u iznosu od 25% od utvrđenog iznosa gubitka. Slijedom navedenog, u poglavlju 9. Pravila o dodjeli potpore dodaje se odredba: „U slučaju uslužnog tova utvrđenog temeljem zapisnika veterinarskog inspektora, prihvatljivom korisniku ne može se isplatit više od 25% utvrđenog iznosa gubitka.“
11 Ivica Špiljar NACRT PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 9. PRAVILA O DODJELI POTPORE Bez obzira što pojedini proizvođači ne udovoljavaju propisanim obavezama, ako je njima prouzročena materijalna šteta sukladno odredbama naredbe Ministarstva poljoprivrede, potrebno je i njih uvrstiti u program potpore. Ako se odredbe naredbe odnose i na subjekte izvan zona ograničenja, onda se i takvi subjekti trebaju obuhvatiti programom. Suprotno tome postoji mogućnost diskriminacije subjekata. Nije prihvaćen Sukladno pravilima o dodjeli potpore, odnosno Uredbi o poljoprivrednom izuzeću, nije moguće uvrstiti u dodjelu potpore kao prihvatljive korisnike subjekte koji ne udovoljavaju propisanim obvezama u odnosu na biosigurnost.