Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2024.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petrol d.o.o. ministarstvo GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, III.  Način uzorkovanja I učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajamA U tablici iz stavka 3. ovog članka, pod br. 28., potrebno je promijeniti sjedište društva PETROL d.o.o. tako da se umjesto adrese Oreškovićeva 6/h, Otok, Zagreb navede ispravna adresa i to Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb. Prihvaćen Prihvaćeno i ispravljeno.
2 Etradex gorivo d.o.o. ministarstvo GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, III.  Način uzorkovanja I učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajamA Molimo izmjenu trgovačkog društva kod kojeg se provodi uzorkovanje. Društvo Etradex gorivo d.o.o. (OIB:55130169739) preuzelo je djelatnost prodaje naftnih derivata i benzinske postaje društva Etradex d.o.o. (80564613823) Prihvaćen Prihvaćeno i ispravljeno
3 Ivan Koudela ministarstvo GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, III.  Način uzorkovanja I učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajamA Smatram da uzrokovanje treba izvršiti tako da se uzorak uzima na ne unaprijed definiranim crpkama, po nekom sporadičnom izboru. Jer iz osobnog iskustva odmah primijetim u vožnji kada točim INA dizel gorivo sa različitih crpki. Velika je čak razlika u ponašanju i odzivu automobila nakon točenja između Diesel goriva INA te nekih ostalih konkurentnih postaja. Ukoliko se pokaže da je kakvoća goriva približno jednaka između uzoraka sa 4 razne crpke onda se može govoriti o nekom realno dobrom istraživanju kakvoće i kvalitete. A ujedno će se time spriječiti i onemogućiti pokušaji manipulacije od strane kompanija kao i djelatnika na samim crpkama koji eto možda nadomjeste količinu vodom ili nekom drugom tekućinom. Smatram da uzimanje uzoraka u već unaprijed definiranim mjestima će samo potaknuti distributera da na tom mjestu održava sve u najboljem redu čime praćenje kvalitete gubi smisao i samo sebi je svrsishodno. Primljeno na znanje Unaprijed su definirani dobavljači koji su obveznici ovog Programa, no lokacije dobavljača nisu poznate i određuje ih pravna osoba (neovisno akreditirano Inspekcijsko tijelo Vrste A) koja plan uzorkovanja dostavlja Ministarstvu, a ne dobavljaču. Plan uzorkovanja je tajan i dobavljač ga ne smije znati, a pravna osoba koja provodi uzorkovanje gubi akreditaciju i mogućnost poslovanja ako unaprijed javi dobavljaču mjesto uzorkovanja.