Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o normativima i standardima za turističku ambulantu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DOM ZDRAVLJA NOVALJA PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani, smatramo da članak 7. treba izmijeniti na način: "Prostor namijenjen radu turističke ambulante ne može se koristiti za stambene potrebe ili za druge namjene za vrijeme rada odnosno ugovorenog vremena rada turističke ambulante". Naime, turističke ambulante ugovaraju se uglavnom za vrijeme turističke sezone, ovisi o području i rad turističke ambulante je od 2 - 4 mjeseca. Stoga se nameće pitanje što s prostorom nakon što se zatvori turistička ambulanta. Molimo vas da uvažite primjedbu da se prostor koji je namijenjen radu turističke ambulante, može koristiti za druge djelatnosti kada turistička ambulanta ne radi odnosno nije aktivna. Zoran Vidas, Dom zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK, Članak 11. U medicinsko-tehničku opremu turističke ambulante ne može se uvrstiti automatski biokemijski analizator jer je to po svojoj definiciji sofisticirani uređaj namijenjen radu u centralnom medicinsko-biokemijskom laboratoriju kojim mogu rukovati samo djelatnici sa specifičnim stručnim kompetencijama iz medicinsko-biokemijske i laboratorijske struke. Prema važećem Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/2020) biokemijski analizator je dio opreme općeg i specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija u kojem rade magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine/specijalisti, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno -laboratorijski tehničari. Pravilnikom o normativima i standardima za turističku ambulantu, koji je na e-savjetovanju, u čl. 12. predviđeni su radnici u turističkoj ambulanti: 1 doktor medicine i 1 medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar. Ovlasti za ovjeru rezultata medicinsko-biokemijskih pretraga s biokemijskog analizatora prije izdavanja, evaluaciju prema unutarnjoj kontroli kvalitete i dostupnim kliničkim informacijama/simptomima i prethodnim rezultatima ispitivanja imaju magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine, odnosno magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalisti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.