Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 NIKŠA PASQUALICCHIO Obrazac Poštovani, Ubacite promjenu i ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA ČL 217. i omogučite vlasnicima vozačke dozvole B-kategorije prošire prava i omogući upravljanje motociklima do 150 cc, snage motora do 11 kW i odnosnom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg. Sukladno tome i električne skutere do 6000W. Kao što su to već i napravile sve Mediteranske EU članice: Grčka, Italija, Francuska, Španjolska, Portugal, i Slovenija. Oni su shvatili! Dakle sve EU države u kojima se i voze skuteri osim RH! Obrazloženje: Ovim bi se makli stari nesigurni dvotaktni 50cc zagađivaći sa ceste i znatno bi se povećala SIGURNOST prometa na cestama. Ljudi ne žele kupovat nove četverotaktne skutere od 50cc jer su neprikladni jednostavno NEJAKI i time su i nesigurni pa krpe stare već islužene dvotaktne krntije bez disk kočnica i slično. Poznato je da su četverotaktni skuteri od 125cc sporiji od starih dvotaktnih 50cc koji se voze bez blokade 90% njih. Ovime bi se rijesili mnogo starudije sa ceste i uvelike povečala sigurnost prometa na cestama, smanjila starost motocikla u RH i smanjila emisija CO2 i ko zna čega još što stari dvotaktni ispuštaju u atmosferu nadasve u GRADOVIMA gdje je največa koncetracija ljudi a ovi skuteri se jedino tamo i koriste! Postanimo i u ovom segmentu zaista članica EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Tomislav Pavošević Obrazac Predlažem vam da kroz plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za 2024. godinu, 15 godina otkako je proglašen Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Članak 236. i Članak 303. Zakona), donesete propis koji bi se odnosio na signalizacijsko sigurnosnu opremu kao što su bočni pokazivači smjera i vozačka zrcala koji bi vrijedio za tramvaje. Događaju se prometne nesreće! Zakonska obveza Ministarstva najjednostavnije i bez dodatnih troškova mogla bi se provesti izmjenom Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“, br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.) u kojemu bi se moglo dodati da se odredbe za autobuse na odgovarajući način primjenjuju i na tramvaje. Inače, sličan pravilnik koji propisuje tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustavi ugrađeni na vozilu koji je donesen po Članku 71., Stavku 7. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 63/2020.), postoji za željeznička vozila kao Pravilnik o željezničkim vozilima („Narodne novine“, br. 121/2015.), ali je u Članku 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava izrijekom navedeno da se taj zakon „ne primjenjuje na tramvaje i vozila lake željeznice te infrastrukturu kojom se isključivo koriste ta vozila“. Podsjećam Vas da se u Pravilniku br. 48. Gosp. komis. UN za Europu_UNECE odnosno ECE regulation 48_673_Legal_Requirements_Brochure_HELLA_EN, na koji se često pozivaju u MMPI-Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i u ZET-Zagrebačkom električnom tramvaju, daju odredbe za autobuse i da se u njemu niti na jednom mjestu ne spominju tramvaji. Zato se i dogodilo da su na niskopodnim tramvajskim kompozicijama dugim 32 metra koje prometuju u Zagrebu (TMK 2200, Rade Končar), jedini bočni pokazivači smjera postavljeni na sredini kompozicije, čak 16 metara od prednje linije vozila. Vozači vozila koja se kreću usporedno s tramvajem ne mogu vidjeti bočni pokazivač smjera, zbog čega se događaju prometne nesreće. Također, zbog nedostajućeg lijevog vozačkog zrcala vozač tramvaja ne može provjeriti što se događa uz lijevu stranu tramvaja. Na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu smatraju da tramvaji zajedno s drugim vozilima dijele površinu kolnika i drže da bi zato tehnički uvjeti za signalizacijsko sigurnosnu opremu na tramvajima morali biti opisani u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (prof.dr.sc. Dubravka Hozjan). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Auto SL 91 d.o.o. Pula Obrazac , Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu Vezano na dopunski komentar i podatke koje je iznio kolega Ožegović, citiram: "...novi program usavršavanja za instruktora vožnje propisuje se u trajanju 4 do 5 puta dulji u odnosu na dosadašnje programe." Sukladno nužnosti izmjena potrebne su izmjene i dopune: https://www.asoo.hr/obrazovanje/obrazovanje-odraslih/metodologija-izrade-programa-obrazovanja-odraslih/ -Program obrazovanja za stjecanje cjelovite kvallifikacije instruktor vožnje B kategorije. Uvjeti za upis u program • Stečena kvalifikacija na razini 4.1 ili viša i vozačka dozvola za vozila B kategorije najmanje tri godine • Najmanje 24 godine starosti (brisati zbog primjene uvjeta vozačke dozvole, koji uređuje minimalno 21 godina starosti) • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora vožnje B kategorije/instruktorice vožnje B kategorije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Denis Ožegović Obrazac , Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu Podržavamo prethodni prijedlog vezano za dob instruktora vožnje. Da nedostatak radne snage postaje ključnom preprekom održanja ove djelatnosti, jasno je već dulje vrijeme. Usporedo, novi program usavršavanja za instruktora vožnje propisuje se u trajanju 4 do 5 puta dulji u odnosu na dosadašnje programe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Auto SL 91 d.o.o. Pula Obrazac , Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu Predlažemo: Izmjene i dopune zakona, kako slijedi: Zakon o sigurnosti prometa na cestama I. tromjesečje 2024. za I. tromjesečje 2024. po hitnom postupku i bez potrebe provedbe postupka procjene učinaka propisa izmjenom Članka 203. stavak 4. zakona. U smislu opravdanosti ovog prijedloga poželjno je konzultirati resorna ministarstva zaduženja za rad, promet i gospodarstvo te zatražiti podatke i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje raspolaže potrebnim evidencijama o nedostatku kadrova. Prijedlozi sa argumentacijom podneseni su već dvaput tijekom provođenja e-savjetovanja 2019. i 2021. pa slijedom toga Potpredsjednik vlade i ministar dr.sc Davor Božinović i stručna tijela pri ministarstvu mogu izvršiti uvid. Nažalost, stanje u djelatnosti i nedostatak stručnog osoblja je postao nepremostiv kroz prošlu 2022. aktualnu 2023. te za naredno razdoblje jer se ne može osigurati prirodan generacijski odljev zbog umirovljenja i zdravstvenog stanja stručnih zaposlenika tzv. uvoz radne snage u djelatnosti P 85.53 kratkoročno i srednjoročno nije ostvariv zbog specifičnosti zanimanja. U svrhu obrazloženja postupanja sa izmjenama i dopunama predloženog članka, dostavlja se prijedlog i komentar iz 2021. godine čime se ispravlja potencijalno nepotrebna dobna diskriminacija za pristup tim poslovima i odgovornom zanimanju, odnosno pozivu, a koji je ionako uvjetovan odnosno predviđen člankom 23. Zakona o radu. Prijedlog: izmjena i dopuna Članka 203. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sigurnosti prometa na cestama pročišćeni tekst zakona NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 (2. Osposobljavanje kandidata za vozače) na snazi od 15.11.2023. Udruženje autoškola HGK predlaže u konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama izmjenu članka 203. stavak 4. Zakona koji trenutno glasi: „(4) Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje koja ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije, zdravstveno sposobna za vozača i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije te koja je navršila 24 godine starosti. Predlaže se izmjena ove odredbe na način da se iz iste briše riječi ...“ te koja je navršila 24 godine starosti“ te bi isti trebao glasiti: „(4) Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje koja ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije, zdravstveno sposobna za vozača i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije.” OBRAZLOŽENJE I KOMENTAR: Već nekoliko godina uočava se  problem nedostajućeg kadra i suženi izbor kvalitetno i stupnjevito educiranih licenciranih instruktora vožnje B i viših kategorija, a posljedično tome predavača prometnih propisa i stručnih voditelja autoškole, što konačno rezultira i nedostatkom potrebnih i kvalitetnih kadrova za poslove ovlaštenih  ispitivača. Trenutno propisani uvjeti nisu prihvatljivi ne odgovaraju promicanju strategije razvoja dualnog obrazovanja, a u ovom slučaju nakon stečenog srednje školskog obrazovanja mladih punoljetnih osoba dobne skupine od 21-24 godine. Prilikom ranije odražavanih eSavjetovanja na Izmjene i dopune predmetnog zakona HGK je zajedno sa nizom drugih sudionika uputila prijedlog izmjena članka 203. stavka 2. zakona, ali ovoga puta ponavljamo i upućujemo ispravak obzirom da nema potrebe unositi najnižu dob jer polaganju ispita iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom za vozačku dozvolu B kategorije može pristupiti osoba tek nakon navršenih 18 godina starosti. Kako su već unaprijed definirana tri uvjeta, uz postojeće odredbe zakona o uvjetu pravomoćne neosuđivanosti te obveze pristupanja stručnim provjerama za sve osobe koje obavljaju poslove instruktora vožnje. Tom izmjenom postigao bi se društveno koristan učinak i povećava zapošljivost mladih punoljetnih osoba sa razinom srednje školskog ili visokog obrazovanja u području cestovnog prometa, uz povećani izbor i konkurentnost na tržištu rada unutar djelatnosti P 85.53 ostalo obrazovanje. Po trenutno važećem zakonu, mladi ljudi koji završe srednju prometnu školu sa 17, 18 godina starosti života i završe program usavršavanja za instruktora vožnje, moraju čekati šest godina na mogućnost zapošljavanja na poslovima instruktora vožnje. U tom razdoblju mladim nezaposlenim osobama srednje ili više stručne spreme je u potpunosti ograničen pristup zapošljavanja na poslovima instruktora vožnje. Nastavno, onemogućeno je i stjecanje prava na  obavljanje  pripravničkog staža uređenom radnim zakonodavstvom npr. u trajanju od 6 mjeseci i prije 22. godine starosti. Studentima cestovnog prometa onemogućeno je stjecanje potrebnog radnog iskustva, a usporeno pravo na daljnji razvoj u smjeru dodatnog licenciranja za instuktora vožnje viših kategorija, predavača i time dolazi do umanjene zainteresiranosti ovog nekada atraktivnog zanimanja. Slijedno tome, potencijalni  kadrovi nisu zaintereisirani i odlaze u druga zanimanja ili djelatnosti, a svjedočimo i pojačanom odlasku na rad izvan RH. Istovremeno popuna kadrovima „uvoznom“ radnom snagom u trenutnim uvjetima nije primjenjiva. U prilog gore navedenom prijedlogu i pripadajućem obrazloženu dodatno navodimo sljedeće: - da je najniža starosna dob za instruktora vožnje u državama članicama EU: Belgija 18 godina, Francuska 18 godina, Portugal 20 godina, Španjolska 20 godina, Italija 21 godina, Švicarska 21 godina, Njemačka 22 godine, Mađarska 22 godine (prema podacima Hrvatskog autokluba iz 2015. godine). - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilom C i CE kategorije 18 godina, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije 21 godina, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da vozač taksija može raditi nakon završene srednje škole i navršene 21 godine starosti života, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilima za prijevoz opasanih tvari (ADR) 21 godina, ukoliko vozač posjeduje ADR potvrdu o osposobljenosti vozača vozila koja prevoze opasne tvari. Primljeno na znanje Primljeno na znanje