Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivica Kos MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani, Mišljenja sam da je potrebno sufinancirati ,potpomoći proizvođače rasplodnih nazimica i nerastova , koji su također pretrpjeli gubitke u prodaji zbog ASK. Uslijed prekategorizacije a vezano uz ASK pala je i potražnja za rasplodnim materijalom (nerasti i nazimice) Ne bi se smjelo dogoditi da kad jednog dana dođemo u "normalno" stanje u svinjogojstvu , da više ne možemo nabaviti rasplodni materijal od domaćih proizvođača , a ne ovisiti o uvoznom Predlažem da se sve testirane životinje, nerasti i nazimice( baza podataka u HAPIH-u) subvencioniraju u iznosu kao i rasplodne krmače. Primljeno na znanje Predmet potpore iz Programa čiju provedbu propisuje Pravilnik jest kompenzacija gubitka prihoda za životinje otpremljena na klanje a koje su evidentirane u sustavu razvrstavanja i označivanja kao T1 ili T2. Program kao takav odobren je od strane Europske komisije te donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Pravilnikom o provedbi nije moguće propisati različite prihvatljive korisnike od onih u Programu. Ovim putem skrećemo pozornost na Prijedlog Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge te Prijedlog Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge. Oba programa objavljena su na e-Savjetovanja te su u postupku donošenja a odnose se na uzgajivače rasplodnih svinja.
2 BELJE PLUS d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Način i rokovi podnošenja zahtjeva Članak 8. stavak 4 c Obzirom da se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-04/416, URBROJ: 50301-05/31-23-3 od 25. listopada 2023. godine smatramo da se Izjava iz članka 8. stavak (4 ) c) Izjava o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima treba popuniti i ovjeriti samo od poslovnih subjekata koji su povezani i bave se svinjogojstvom, a ne i od ostalih poslovnih subjekata koji su povezani jer oni ionako nemaju osnove traženja potpore po ovom Pravilniku. Članak 8. stavak 9 Naš prijedlog je da za svinje isporučene u razdoblju od 16. listopada do kraja 2023. godine rok za podnošenje zahtjeva bude 29. prosinca 2023. godine Primljeno na znanje Izjavom o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima potrebno je obuhvatiti sve pravne osobe koje čine jednog poduzetnika, odnosno povezano poduzeće. Obzirom da iznos potpore nije ograničen prema jednom poduzetniku, djelatnost povezanih poslovnih subjekata nije bitna za ispunjavanje izjave. Podnošenje zahtjeva za potporu na predloženi način nije moguće obzirom da je za provedbu osigurano 5.000.000,00 eura u Državnom proračunu za 2023. godinu. Osiguran iznos na proračunskoj stavci mora se isplatiti do kraja 2023. godine.
3 BELJE PLUS d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Iznos potpore Nejasno definirana odredba odnosno način obračuna subvencije, molimo jasnije i transparentnije definiranje I pojašnjenje na primjeru. Primljeno na znanje Sukladno odredbama Programa iznos potpore utvrđuje se na način da se umnožak težine živih svinja isporučenih izravno u klaonicu (evidentiranih u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2) i prosječne cijene u tjednu koji je prethodio proglašenju zone primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika umanji za prihod od prodaje životinja koje su zaklane i druga plaćanja za iste prihvatljive troškove ukoliko postoje. Iznos potpore ne može premašiti 100% prihvatljivog troška i ne može biti veći od 0,80 eur/kg težine živih svinja odnosno 40% prosječne cijene u tjednu koji je prethodio proglašenju zone primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika. Masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman prema podatcima Državnog zavoda za statistiku koji iznosi 78%. Prikazano na primjeru: Ukoliko je subjekt zoni primjene naređenih mjera od npr. datuma rješenja 05.07.2023. godine, tjedan koji je prethodio je 26. tjedan kada je cijena prema DG AGRI iznosila 249,00 eur/100 kg trupa. Da bi se cijena iskazala kao eur/kg žive vage koristi se sljedeći izraz: 249,00 / 100 x 0,80=1,99 eur/kg. Od dobivene cijene od 1,99 eura, 40% iznosi 0,80 eur/kg. Slijedom izračuna iznos potpore po kg žive vage životinja koje su isporučene na klanje ne može biti veći od 0,80 eur/kg. Ukoliko se radi o trupu koji je na liniji klanja težio 110 kg, koristeći randman od 78% procjenjuje se težina žive životinje od 141,03 kg. Zaključno, za trup od 110 kg životinje isporučene iz objekta koji je u zonu primjene naređenih mjera ušao rješenjem od 05.07.2023. moguće je ostvariti maksimalan iznos potpore od 112,82 eura (141,03 kg x 0,80 eur = 112,82 eur)
4 BELJE PLUS d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Mjera u provedbi Programa Ovo je potpora za korisnike koji svoje svinje šalju izravno u klaonicu. Smatramo da je u program potpore neophodno uključiti i korisnike koji proizvode prasad za daljnji tov a koji su zbog ograničenja također pretrpjeli značajnu štetu (zabrana UO, nemogućnost remonta na farmama, pojačana uginuća na farmama i povećanja broja „škart“ prasadi uslijed prenapučenosti objekata uzrokovanih otežanim prometovanjem živih svinja zbog naređenih mjera počevši od 26. lipnja 2023.). Primljeno na znanje Predmet potpore iz Programa čiju provedbu propisuje Pravilnik jest kompenzacija gubitka prihoda za životinje otpremljena na klanje a koje su evidentirane u sustavu razvrstavanja i označivanja kao T1 ili T2. Program kao takav odobren je od strane Europske komisije te donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Pravilnikom o provedbi nije moguće propisati različite prihvatljive korisnike od onih u Programu. Ovim putem skrećemo pozornost na Prijedlog Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge a koji je također objavljen na e-Savjetovanja.
5 Ivica Špiljar MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani, predmetnom naredbom Ministarstva poljoprivrede propisane su i mjere zabrane klanja svinja, kao i prodaje i premještanja. Na taj način subjekti koji posjeduju zdrave životinje primorani su iste te svinje uzgajati i dalje, hraniti ih, a onemogućena im je prodaja i stavljanje na tržište. U skladu sa navedenim, isti su također oštećeni poradi gubitka prihoda koji bi ostvarili samom prodajom zdravih grla svinja, te je navedene subjekte također potrebno odrediti kao prihvatljive korisnike predmetnog pravilnika. Primljeno na znanje Predmet potpore iz Programa čiju provedbu propisuje Pravilnik jest kompenzacija gubitka prihoda za životinje otpremljena na klanje a koje su evidentirane u sustavu razvrstavanja i označivanja kao T1 ili T2. Program kao takav odobren je od strane Europske komisije te donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Pravilnikom o provedbi nije moguće propisati različite prihvatljive korisnike od onih u Programu. Ovim putem skrećemo pozornost na Prijedlog Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge a koji je također objavljen na e-Savjetovanja.
6 Ivica Špiljar MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Mjera u provedbi Programa Poštovani, mjerama predmetne naredbe Ministarstva poljoprivrede propisana je i zabrana prodaje i premještanja životinja. Na taj način pojedini subjekti u svezi ograničenja i zabrane su primorani hraniti svinje koje ne mogu staviti na tržište, te sukladno tome onemogućen im je prihod koji bi i ostvarili stavljanjem zdravih svinja na tržište. Molim i navedene subjekte uvrstiti kao prihvatljive korisnike, a ne samo one koji su životinje otpremili u klaonice. Primljeno na znanje Predmet potpore iz Programa čiju provedbu propisuje Pravilnik jest kompenzacija gubitka prihoda za životinje otpremljena na klanje a koje su evidentirane u sustavu razvrstavanja i označivanja kao T1 ili T2. Program kao takav odobren je od strane Europske komisije te donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Pravilnikom o provedbi nije moguće propisati različite prihvatljive korisnike od onih u Programu. Ovim putem skrećemo pozornost na Prijedlog Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge a koji je također objavljen na e-Savjetovanja.