Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika za provedbu intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RUŽICA RADOVANOVIĆ DIO DRUGI, Članak 8. Ružica Radovanović Poštovani, Predlažem izmjenu i dopunu kako slijedi - U članku 8. c) dodati: te uništenje plodova i grana vešegodišnjih nasada korisnika mora iznositi najmanje 30 %. Obrazloženje Prilikom prirodnih nepogoda, osim uništenja stabala vešegodišnjih nasada koje je najčešće kod mladih nasada, često dolazi do uništenja plodova i grana vešegodišnjih nasada u postotku većem od 30 %, ali ne dolazi do uništenja cijelih stabala kod starijih vešegodišnjih nasada. Šteta od uništenih plodova može biti velike vrijednosti, te šteta od uništenih grana ostavlja višegodišnju negativnu posljedicu za budući rod nasada (smanjuje se rod). Npr. ove godine su u područjima zahvaćenim ledotučom nastale veoma velike štete takve vrste, a vlasnici nisu mogli ostvariti nikakvu naknadu putem natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala, čime su veoma oštećeni. Nije prihvaćen Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. propisano je što se podrazumijeva pod poljoprivrednim potencijalom korisnika. Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju, opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade. Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br. 65/19) propisuje se sadržaj, oblik i način dostave podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda iz članaka 12., 13., 14., 25., 28., 39. i 41. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br. 16/19). U skladu s člankom 12. stavkom 1. navedenog Pravilnika propisano je da se procjena šteta na višegodišnjim nasadima odnose na uništenje stabala i sadnica voćaka, maslina te trsova vinove loze. U skladu s uredbama i Strateškim planom Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027., unutar ove intervencije nije prihvatljiva potpora za gubitak prihoda koji je posljedica prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja.
2 RUŽICA RADOVANOVIĆ DIO DRUGI, Članak 16. Ružica Radovanović Poštovani, U članku 16. a) dodati: usluge krčenja uništenih grana i plodova višegodišnjeg nasada te uklanjanje krčevina. Obrazloženje je kao za članak 8. S poštovanjem Nije prihvaćen Molimo vidjeti prethodni odgovor gore.