Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SREDIŠNJI SAVEZ HRVATSKIH UZGAJIVAČA SIMENTASKOG GOVEDA PRIJEDLOG PROGRAMA POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. GODINE Naš savez H.U.Sim. namjenski i efikasno ulaže dodijeljena sredstva i postiže zapažene uzgojne rezultate i na zahtjevnoj međunarodnoj razini. Zahvaljujući HUSim-u Hrvatska je na karti svijeta uzgoja simentalca, a naš najbolji bik nosi i naziv saveza HUSIM PP – koriste ga za bikovskog oca u svojim stadima najbolji svjetski uzgajivači ! Proteklih nekoliko godina znatno smo povećali broj genotipiziranih muških, ali osobito i ženskih grla kao i broj uzgajatelja koji sudjeluju u programu genotipizacije. Do sada je naš savez u 10 godina provedbe genotipizirao preko 2000 grla koja su došla sa oko 70-tak farmi, što je rel. mali broj, naspram mogućnosti i potencijala koje pruža naš uzgoj. Rezultati koje smo postigli su odlični. Hrvatski su uzgajatelji uzgojili 17 bikova za UO po najvišim standardima koji vrijede i u najboljim uzgojima DE/AT/CZ-sustava te ih se polovica koristi i u njihovim najboljim stadima. Što se tiče genotipizacije ženskih grla, oštrom selekcijom uzgojili smo 20-ak visoko vrijednih ženskih životinja, koje spadaju u sam vrh svjetske populacije pa ih već pomoću tehnike embrio-transfera ubrzano razmnožavamo – imamo i prvog bika svjetske razine iz ET-a WINMEG – sjeme je već naručeno u Bavarsku. Budući da je do sada savez raspolagao sa manjim financijskim sredstvima i nije bio u stanju povećavati broj svojih djelatnika (samo 2), predlažemo da se u navedeni program svakako planiraju troškovi djelatnika koji će aktivno sudjelovati u provođenju uzgojnog programa na terenu, osobito nam nedostaju kadrovi u dvije uzgojno vrlo značajne županije Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačko-moslavačkoj. U ove troškove treba predvidjeti troškove i povećanja plaća, jer cijene života u Hrvatskoj idu prema gore (hrana, gorivo, režije). Ovim putem predlažemo da se u idućem programskom razdoblju sufinanciranja uzgojnih udruženja programa Ministarstva poljoprivrede, poveća ukupan iznos sufinanciranja svih uzgojnih udruženja u programu na 600.000,00 eura. Navedena ulaganja će uvelike podići konkurentnost hrvatskog uzgoja simentalske pasmine goveda. Nije prihvaćen Vrijednost Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine je povećana na 550.000 eura s dosadašnjih 398.000 eura, što držimo da je značajna pomoć radu priznatih uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa i drugim aktivnostima koje provode.