Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZDRAVKO RUŽIĆ Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu, Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu  U obrascu prethodne procjene vezano za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji - dodati teme za koje su u listopadu 2023, prilikom rasprave (završnih komentara) o izmjenama i dopunama zakona o reviziji (rasprava otvorena 31.08.2023.), predstavnici Ministarstva financija odgovorili da će se regulirati kroz prijedlog zakona u 2024 Primljeno na znanje Poštovani g. Ružić, zahvaljujemo na ostavljenom komentaru. Prilikom izrade nacrta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji radi prijenosa Direktive (EU) 2022/2464 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 537/2014, Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2013/34/EU u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (tzv. CSRD direktiva) u obzir će se uzeti komentari koji su dostavljeni na nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji tijekom e-savjetovanja u razdoblju od 31.8.2023 do 29.9.2023.