Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o ažuriranom (2) Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević Ažuriran (2) Plan zakonodavnih aktivnosti MMPI-a za 2024. godinu Predlažem vam da nakon što je prošlo 15 godina otkako je stupio na snagu Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) u plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za 2024. godinu uvrstite donošenje propisa iz Članka 236. Zakona koji bi vrijedio za tramvaje. Tramvaji zajedno s drugim vozilima dijele površinu kolnika pa se i za njih moraju donijeti „propisi o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koje moraju imati vozila i o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu na cestama.“ Tehnički uvjeti za tramvaje ne postoje zbog čega se događaju prometne nesreće, a rješenje je vrlo jednostavno jer se primjena Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“, br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.) samo može proširiti na tramvaje. Primljeno na znanje Poštovani, Planom zakonodavnih aktivnosti planiraju se zakonodavne aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Propis čiju izmjenu predlažete podzakonski je akt te se njegove izmjene ne planiraju predmetnim planom.