Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi sa dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor