Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Sambol PRAVILNIK, Članak 2. Prijedlog promjene: U članku 9. riječi: „od 10%“ zamjenjuju se riječima: „od 20%“. Nije prihvaćen Porezna stopa za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza utvrđena je Zakonom o porezu na dohodak (dalje: Zakon) te je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona povećana s 10% na 12% s primjenom od 1. siječnja 2024. Budući da prijedlog nije predmet ovog Pravilnika isti se ne prihvaća.