Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK, Članak 1. Predlažemo da se prag ulaska u sustav PDV-a podigne na 50.000 eura. Nije prihvaćen Prijedlog nije predmet izmjena Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti već propisa kojima se uređuje porez na dodanu vrijednost, stoga se isti ne prihvaća.
2 HOK PRAVILNIK, Članak 2. Hrvatska obrtnička komora smatra da su obrtnici paušalisti u potpunosti zaobiđeni poreznom reformom - osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje I stup se ne umanjuje kao radnicima, iako upravo uplatom doprinosa obrtnici ostvaruju pravo na mirovinu jednog dana, kao i radnici. Od ranije se HOK zalaže za izjednačavanje prava mladih obrtnika u pogledu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstveno osiguranje (mladi su radnici djelomično ili u cijelosti oslobođeni plaćanja istih), te smatramo da je potrebno iznos poreza na dohodak ostaviti na razini 10%, kako bi i obrtnici "paušalisti" osjetili poreznu reformu. Na ovaj način, svi će se obrtnici "paušalisti", njih gotovo 60 tisuća dodatno oporezovati, a porezno opterećenje u pojedinim JLS raste i do 20%. Nije prihvaćen Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti kao i oslobođenje od obveze uplate doprinosa na plaću (doprinosa za zdravstveno osiguranje) za mladu osobu nisu predmet izmjena Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Ista su propisana Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o doprinosima. Nadalje, visina porezne stope za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza utvrđena je Zakonom o porezu na dohodak (dalje: Zakon). Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona ista je povećana s 10% na 12% s primjenom od 1. siječnja 2024. Slijedom navedenog, budući da predloženo nije predmet ovog Pravilnika isto se ne prihvaća.