Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andreja Žuger TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 152. Poštovani, u nastavku je otvoreno pismo ministru koje u potpunosti podržavam. "Poštovani gospodine ministre znanosti i obrazovanja, Obraćamo Vam se ispred nastavničke grupe Školska zbornica koja okuplja dvadeset i pet tisuća prosvjetnih djelatnika, a u vezi Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Najprije moramo izraziti veliko nezadovoljstvo što smo umjesto novog, modernog i sa strukom usuglašenog zakona o školstvu, ponovno dočekali još jednu izmjenu i dopunu postojećeg Zakona iz 2008. godine – šesnaestu po redu. Ovoliki broj izmjena i dopuna nekog zakona ne samo da sa stajališta pravne struke nije prihvatljivo, nego stvara dojam među prosvjetnim djelatnicima da ili nema političke volje da se sektor obrazovanja uredi novim zakonom koji se godinama najavljuje ili da nemamo sposobnih kadrova koji bi novi zakon napravili. Ponovno ističemo da je ovo šesnaesta izmjena i dopuna Zakona koja grubo krši i narušava Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, a koja u članku 48., stavku 4. navode da „Ako se propis mijenja, odnosno dopunjava, više puta potrebno je pristupiti donošenju novoga propisa, u pravilu nakon treće izmjene, odnosno dopune.“ Vjerujemo da Vaše ministarstvo poštuje propise koje donosi Hrvatski sabor pa tako i pravila koja vrijede za izradu zakonskih propisa. Najoštrije protestiramo protiv prijedloga izmjena i dopuna Zakona u članku 24. kojim se propisuju novčane kazne za prekršaje fizičkim osobama zaposlenima u školskim ustanovama. Do sada su prekršajnim odredbama bile obuhvaćene samo školske ustanove kao pravne osobe i odgovorna osoba u ustanovi, a sada se prekršajna odgovornost proširuje i na djelatnike škola te na predsjednika i članove školskih odbora. Apsolutno smo za to da odgovornost svakog zaposlenika školske ustanove treba postojati, ali ona mora biti prema čelniku ustanove, odnosno ravnatelju, kako je to bilo i do sada. Čelnici ustanova ionako novim Zakonom o plaćama dobivaju velike ovlasti u ocjenjivanju rada svojih djelatnika pa tako i na taj način mogu procjenjivati njihovu odgovornost. Tako ovim izmjenama Zakona djelatnik školske ustanove može biti novčano kažnjen ako ne provodi sigurnosne mjere te prava i obveze prema Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Znate li koliko je već sada teško organizirati i provoditi izvanučioničku nastavu? Sada bi se učitelje moglo novčano kazniti ako se učenik npr. na izletu ozlijedi, roditelj se žali, a inspekcija utvrdi da je kriv jer nije pazio da se učenik ne ozlijedi. Tko bi nakon toga još uopće htio voditi učenike igdje? Djelatnik školske ustanove može biti novčano kažnjen i ako u nastavi ne provodi rješenja za učenike s teškoćama (individualizacija i prilagodba sadržaja). Vaše ministarstvo ne osigurava nikakvu spomena vrijednu podršku za to, mnoge škole nemaju ekipiranu stručnu službu, a učitelji se sami snalaze. Sada bi im još uveli i novčane kazne. Daleko najspornije je kažnjavanje učitelja ako ne postupa prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi iz članka 72. Zakona - dakle, roditelj se žali na ocjene, jedinice najčešće, dođe inspekcija i utvrdi da nema dovoljno ocjena i/ili bilješki (opisnog praćenja) i kazni učitelja s 500 eura. Poklanjanje ocjena postat će još masovnije, a afera „Daj pet!“ neće više biti afera, nego svakodnevica. Također, upozoravamo kako se Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u školama već sad masovno krši, a uz ovakve promjene bi se kršio još više. Sukladno navedenom pravilniku učenik bi za dva evidentirana korištenja mobitela tijekom nastave trebao dobiti opomenu, a za deset evidentiranih korištenja mobitela trebao bi biti preseljen u drugu školu. U praksi imamo situaciju ne samo kršenja navedenog pravilnika, nego i otvorenog hvaljenja različitih gradonačelnika kako će se u „njihovim“ školama zabraniti korištenje mobitela – koje je već zabranjeno. Iako ostale izmjene i dopune Zakona donose i neka dobra rješenja, vidimo da je u globalu njihova svrha u Zakon ugraditi temelje buduće provedbe cjelodnevne škole. Shvaćamo da se zakonski treba urediti zapošljavanje kadra u okviru eksperimentalnog programa jer on traje na određeno vrijeme pa se tako i taj kadar treba zaposliti na određeno vrijeme. Ipak smatramo da ste trebali u Zakon ugraditi odredbu da djelatnici koji su zaposleni na određeno u eksperimentalnom programu Cjelodnevne škole mogu bez natječaja sklopiti ugovor na neodređeno vrijeme kad se on počne provoditi u svim školama. Ako doista želite kvalitetan kadar u eksperimentalnom programu, pružite ljudima koji u njemu rade neku sigurnost. Ugovori na određeno vrlo su nepopularni i svatko tko radi na određeno tražit će druge prilike zapošljavanja na neodređeno. Time ćete dobiti negativnu selekciju. Potpuno nam je neshvatljivo i nejasno što se postiže ugrađivanjem u Zakon članka o potpomognutoj i obogaćenoj nastavi, ponajviše zato jer isti treba stupiti na snagu tek 2027. godine. Znači li to da ste već sada uvjereni da će eksperiment potpuno uspjeti 2027. godine i da će se potpomognuta i obogaćena nastava uvesti u sve škole u ovakvom obliku? Pitamo se i znači li to da do 2027. godine nećemo ugledati novi zakon? Ono što pohvaljujemo u novim izmjenama i dopunama Zakona je da se konačno omogućuje našim umirovljenim prosvjetnim djelatnicima jednako pravo na rad nakon odlaska u mirovinu kakvo imaju svi ostali sukladno zadnjim izmjenama Zakona o radu. Ostaje za vidjeti koliko će ova odredba u praksi pomoći školama da nađu stručni kadar za neke predmete, uzimajući u obzir cjelokupno stanje u osnovnom i srednjem školstvu i loš materijalni i profesionalni položaj obrazovnih djelatnika. Hoće li naši umirovljenici imati volje i želje raditi u ovakvom sustavu koji se uređuje šesnaestim izmjenama i dopunama lošeg Zakona? Pohvaljujemo i to što se modernizira sustav upisa u osnovne škole, kao i uvođenje pravila da roditelji putem eDnevnika opravdavaju izostanke. Ipak, mišljenja smo da cjelokupni sustav načina opravdavanja izostanaka i podilaženja roditeljima kod tog pitanja treba promijeniti. Ili ste mišljenja da je sustav dobar uz milijunske brojke izostanaka učenika koje se svake školske godine sve više povećavaju? Pohvaljujemo i to što se uvodi reda u primjenu rada od kuće, odnosno tko, kada i zašto može u školi uvesti online nastavu. Također smatramo da odredba o većem opterećenju učenika redovitom dnevnom satnicom nastave treba stupiti na snagu kad i izmjene i dopune Zakona. Već danas postoji veliki broj škola koje rade u jednoj smjeni i koje ne mogu zbog opravdanih okolnosti napraviti rasporede koji bi udovoljavali postojećim odredbama. Rješavanje pitanja krajnjeg roka za pristup popravnom ispitu za učenike koji zbog opravdanih razloga nisu mogli pristupiti popravnom ispitu do kraja tekuće školske godine također smatramo dobrim. Iako ste ovom izmjenom riješili jednu sivu zonu, podsjećamo Vas da ste ovim izmjenama i dopunama Zakona zaboravili riješiti neke druge sive zone koje ste spominjali kad je bila aktualna afera „Daj pet!“. Podržavamo i izmjenu i dopunu kojom se posebno ističe uređivanje statusa osoba zaposlenih u školstvu za koje se sazna da je protiv njih podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Ipak, moramo Vas upitati na koji način ste zamislili da bi školske ustanove trebale „saznati“ da je protiv neke osobe podnesena ovakva kaznena prijava? Ili mislite da bi u ovom slučaju „čuo sam“ ili „netko mi je rekao“ trebalo biti dovoljno da se nekoj osobi izrekne suspenzija? Pa valjda danas u svijetu moderne tehnologije i hvaljenja kako je sve međusobno povezano i umreženo nadležne pravosudne institucije mogu obavijestiti školske ustanove da je protiv neke osobe podnesena kaznena prijava, ne samo za posebno teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, nego za sva ostala djela za koje postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. Tako će ravnatelji imati pravovremenu i službenu informaciju. Ovdje se radi o zaštiti djece i maloljetnika i međuresorna suradnja mora biti na maksimumu. Na kraju, posebno smo razočarani što se ovim izmjenama i dopunama Zakona nije u potpunosti ukinuo dopunski nastavni rad, nego je njegovo cjelokupno postojanje postalo gotovo besmisleno. Smanjivanje minimalnog broja sati dopunskog nastavnog rada s 10 na 5 dovodi sve skupa do apsurda. Naravno da će svi koristiti minimalni broj sati dopunskog nastavnog rada, jer on je ionako omražen među učiteljima i nastavnicima, a njegova korisnost za učenike s negativnom ocjenom je dvojbena. Stoga od Vas očekujemo da isti ukinete i vratite dva popravna roka. Nadamo se da ćete naša razmišljanja, sugestije, primjedbe, ali i strahove uvažiti i djelovati da se neke od predloženih izmjena dorade ili izbace iz konačnog prijedloga. S poštovanjem, Administracija nastavničke grupe Školska zbornica" Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Naime, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti u komponenti C3.1.R1. Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, Republika Hrvatska obvezala se donijeti izmjene zakonodavnog okvira vezano uz reformske procese kojima će se omogućiti ostvarivanje više razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnim školama. S obzirom na to da je rok za donošenje navedenoga zakonskog okvira IV. kvartal 2023. godine, ovaj Zakon potrebno je donijeti po hitnom postupku. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora. Prema podacima iz službene baze podataka („Školski e-Rudnik“) Ministarstva znanosti i obrazovanja, oko 60% učenika zbog nedostatnih infrastrukturnih uvjeta pohađa osnovne škole koje rade u dvije ili tri smjene što predstavlja organizacijski problem vezan za produljenje boravka učenika u osnovnoj školi na nacionalnoj razini. Vezano uz navedeno, zbog sve veće potrebe učenika za dodatnim radom, primjerenim oblikom školovanja te diferenciranom i individualiziranom nastavom obvezuju se one školske ustanove koje imaju prostorne, kadrovske i materijalne uvjete rada da obvezno izvode odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni, sukladno važećim odredbama Zakona i državnim pedagoškim standardima. Osnovna škola kao cjelodnevna škola uvodi se u Hrvatskoj u sustav odgoja i obrazovanja kao Eksperimentalni program, sukladno relevantnim zakonskim odredbama. Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa u odabranom i ograničenom broju škola u cjelokupnom sustavu započet će sveobuhvatno infrastrukturno poboljšanje svih osnovnih škola (izgradnja i dogradnja) čime se stvaraju pretpostavke za implementaciju spomenutog modela. Uvođenjem jednosmjenske nastave u školi te sukladno nastavnom planu i programu za osnovne, odnosno srednje škole, učenik može biti opterećen većim dnevnim brojem sati te isto stupa na snagu 1. rujna 2027. godine, kad se postignu preduvjeti primjene. Naime, Zakon o radu (Narodne novine, broj: 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka Ustavnog suda RH), kao opći propis, uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, nije drukčije određeno. U skladu sa Zakonom o radu, ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, a samo iznimno na određeno vrijeme. Međutim, posebnim propisima dozvoljeno je drugačije urediti odnose, osobito u područjima koja karakteriziraju posebnosti organizacije rada i načina obavljanja poslova. Slijedom navedenoga, radni odnosi radnika odgojno-obrazovnih ustanova mogu se na drugačiji način propisati posebnim propisom koji može, odgovarajućim uređenjem, imati prednost u primjeni u odnosu na odredbe Zakona o radu. Potpomognuto i obogaćeno učenje uvodi se sa svrhom omogućavanja potpore i podrške u usvajanju odgojno-obrazovnih ishoda ili ostvarivanju očekivanja u skladu specifičnim potrebama učenika. Napominjemo da isto stupa na snagu 1. rujna 2027. godine, kad se postignu preduvjeti primjene. Što se tiče saznanja o podnošenju kaznene prijave protiv osobe u radnom odnosu u školskoj ustanovi za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, s ciljem zaštite prava djece i omogućavanja ravnateljima školskih ustanova da privremeno udalje s radnog mjesta osobu za koju saznaju da je protiv nje podnesena kaznena prijava za neko od djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, ovim izmjenama Zakona propisuje se da je ravnatelj dužan osobu privremeno suspendirati, uz pravo na naknadu plaće u visini pune mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova, do zaprimanja dokaza da je protiv osobe pokrenut kazneni postupak ili odbačena kaznena prijava. Dakle, riječ je o saznanju informacija o navedenom kaznenom djelu na temelju kojih je škola dužna reagirati prema nadležnim institucijama, a u svrhu zaštite učenika S obzirom da se nadležnost i djelokrug rada ostalih uključenih institucija reguliraju drugim zakonima i propisima, ovim izmjenama i dopunama Zakona ne može se propisivati postupanje drugih nadležnih institucija koji su uključeni u navedeni postupak. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
2 Mislav Čupić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 152. Predlažem onda, u duhu prijedlog nadopune starog zakona, i dodatne članke za kažnjavanje roditelja čija se djeca odnose prema nastavnicima i drugoj djeci: - nasilno - bahato i bezobrazno - ismijavaju druge i povređuju dostojanstvo djelatnika i druge djece - omalovažavaju sve pa tako i donesene kurikule - govore protiv sustava odgoja i obrazovanja - govore po kvartu protiv nekog nastavnika, pa nastavnik ode na pregled svojem liječniku ili lakirati nokte i čuje tračeve o sebi kao "strogom i nepravednom" nastavniku - usuđuju se propitivati rad MZO - a ili njegovih djelatnika - miješaju se u rad i 'uče' nastavnike kako raditi svoj posao - predlažu kako predavati nastavnicima, jer oni znaju što je za njihovo dijete bolje od tog istog nastavnika Predlažem kaznu od 400 do 800 eura za svaku neprimjerenu reakciju roditelja i posljedično njihove djece isto, jednako, pošteno, prema ovom zakonu, kao što se planira postupati i prema kažnjenim nastavnicima. Predlažem da se napravi veza bankovnih računa pa da se novac prelijeva onda, pa kad smo već kažnjeni od našeg MZO poslodavca prema ovom zakonu, da se i djelatnici naplate od roditelja i tako u krug... Naravno, budući da više neću komentirati novčane kazne, htio sam samo pokazati koliko je novčano kažnjavanje BESMISLENO i cilj mi naravno nije da roditelji moraju plaćati globe kao ni nastavnici. Međutim, ako se nastavnike kažnjava, onda treba kazniti i MZO, i roditelje, jer učenici po zakonu ne smiju još, dok ne navrše 18 ili se ne zaposle u školi, biti kažnjeni. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
3 Silvana Vulas TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 151. Poštovani, ne ulazeći u problematiku tko treba što plaćati, skrećem pozornost da su navedene kune, koje više nisu platežno sredstvo. Također, moram primjetiti da se ne navodi da je ravnatelj ustavnove odgovorna osoba, što smatram bitnim navesti. Hvala Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovdje je riječ o važećim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za koje se predlaže izmjena i dopuna odredbi navedenoga članka.
4 NATAŠA TOMIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 151. U članku 151. ne podržavam niti jedan prijedlog vezan uz određivanja novih novčanih kazni za zaposlenike škole te članove školskih odbora. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
5 Danijel Forjan TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 138. Poštovani, Možda je potrebno razmisliti i o elektronskim svjedodžbama. Zašto nije moguće dostavljanje svjedodžbe u elektronskom obliku, a na osobni zahtjev roditelja da se izda svjedodžba u papirnatom obliku. To bi smanjilo rad razrednika tiskanjem svih svjedodžbi, potpisivanjem istih od strane ravnatelja i razrednika (ionako ravnatelji koriste elektronski potpis, pa zašto ga ne bi koristili u ovom slučaju), organiziranjem dana dodjele papirnatih svjedodžbi koje najčešće završe nigdje jer ih nije potrebno dostaviti kod prelaska u sljedeći razred već od iznimnih situacija. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Svjedodžba je javna isprava o ocjenama, postignutome uspjehu i stečenim kompetencijama koje učenicima izdaju školske ustanove stoga ju iz sigurnosnih i tehničkih razloga nije moguće trenutačno izdavati u elektroničkom obliku.
6 Silvana Vulas TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 138. Poštovani, "(3) Na završetku svakog razreda osnovne škole učeniku se izdaje razredna svjedodžba." Molim pojašnjenje ako je u prijedlogu navedeno da se sva evidencija, pedagoška dokumentacija, pa čak i Matična knjiga vode u elektronskom obliku zašto nije moguće dostavljanje svjedodžbe u elektronskom obliku, a na osobni zahtjev roditelja da se izda svjedodžba u papirnatom obliku. To bi smanjilo rad razrednika tiskanjem svih svjedodžbi, potpisivanjem istih od strane ravnatelja i razrednika (ionako ravnatelji koriste elektronski potpis, pa zašto ga ne bi koristili u ovom slučaju), organiziranjem dana dodjele papirnatih svjedodžbi koje najčešće završe nigdje jer ih nije potrebno dostaviti kod prelaska u sljedeći razred već od iznimnih situacija. Možda je potrebno razmisliti i o elektronskim svjedodžbama. Zahvaljujem Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Svjedodžba je javna isprava o ocjenama, postignutome uspjehu i stečenim kompetencijama koje učenicima izdaju školske ustanove stoga ju iz sigurnosnih i tehničkih razloga nije moguće trenutačno izdavati u elektroničkom obliku.
7 Ivan Nađ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 138. Ovdje se spominje spomenica škole, a u prethodnim člancima je prijedlog da se briše. Molim uskladiti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovdje je riječ o važećim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za koje se predlaže izmjena i dopuna odredbi navedenoga članka.
8 Igor Barlek TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 138. S obzirom da sam imenovan Službenikom za zaštitu podataka za niz osnovnih i srednjih škola u RH, s obzirom da škole nemaju ujednačene rokove zadržavanja pedagoške dokumentacije te s obzirom da ste još 2019. godine na moje komentare najavili utvrđivanje rokova zadržavanja pedagoške dokumentacije u suradnji s AZOP-om, molim vas, za dobro svih škola, na koji način i kada će se utvrditi jedinstveni rokovi zadržavanja pedagoške dokumentacije za osnovne i srednje škole, kako bi iste napokon bile koliko-toliko usklađene s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Što se tiče čuvanja javnog dokumentarnoga gradiva (pedagoška dokumentacija), isto je uređeno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18, 98/19 i 114/22 ), odnosno jasno su utvrđeni rokovi za čuvanje i zaštitu javnog dokumentarnoga gradiva.
9 Irena Mikec TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 136. Roditelji ne mogu sami opravdavati izostanke do tri dana u eimenik. Komunikacija s razrednicima je vrlo bitna. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
10 Tanja Sudiskas TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 136. Članak 136. (1)-potrebno je definirati primjereni rok , a ne ostaviti st.(3) da je to određeno statutom iz čega proizlazi da će se članci zakona različito definirati i poštovati ovisno o tome gdje netko pohađa školu.Nozbiljno i nesvrhovito što će dovesti do još većeg kaosa u ovom sustavu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
11 Anita Milunić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 136. (3) Način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuje se statutom. Predlažem da roditelj ima rok za opravdati izostanke i to do 3 radna dana nakon što se učenik vratio na nastavu. Ukoliko se u tom roku ne opravda izostanak, aplikacija bi trebala onemogućiti roditelju da opravdava sate te, ukoliko je moguće, i da te izostanke automatski evidentira kao neopravdane. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
12 Martina Božić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 136. Treba propisati koji je "primjereni rok" za opravdavanje izostanaka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.
13 Mislav Čupić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 136. Predlažem onda, u duhu prijedlog izmjene starog zakona, i dodatne članke za kažnjavanje roditelja čija se djeca odnose prema nastavnicima i drugoj djeci: - nasilno - bahato i bezobrazno - ismijavaju druge i povređuju dostojanstvo djelatnika i druge djece - omalovažavaju sve pa tako i donesene kurikule - govore protiv sustava odgoja i obrazovanja - govore po kvartu protiv nekog nastavnika, pa nastavnik ode na pregled svojem liječniku ili lakirati nokte i čuje tračeve o sebi kao "strogom i nepravednom" nastavniku - usuđuju se propitivati rad MZO - a ili njegovih djelatnika - miješaju se u rad i 'uče' nastavnike kako raditi svoj posao - predlažu kako predavati nastavnicima, jer oni znaju što je za njihovo dijete bolje od tog istog nastavnika - koji na bilo koji drugi način zanemaruju pravila/pružaju neprimjereni otpor od provedbe istih/zanemaruju svoju djecu/... Predlažem kaznu od 400 do 800 eura za svaku neprimjerenu reakciju roditelja i posljedično njihove djece isto, jednako, pošteno, prema ovom zakonu, kao što se planira postupati i prema kažnjenim nastavnicima. Predlažem da se napravi veza bankovnih računa pa da se novac prelijeva onda, pa kad smo već kažnjeni od našeg MZO poslodavca prema ovom zakonu, da se i djelatnici naplate od roditelja i tako u krug... Naravno, budući da više neću komentirati novčane kazne, htio sam samo pokazati koliko je novčano kažnjavanje BESMISLENO i cilj mi naravno nije da roditelji moraju plaćati globe kao ni nastavnici. Međutim, ako se nastavnike kažnjava, onda treba kazniti i MZO, i roditelje, jer učenici po zakonu ne smiju još, dok ne navrše 18 ili se ne zaposle u školi, biti kažnjeni. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
14 Ivana Cikoja TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 136. Poštovani, može li se "primjereni rok" zakonski propisati? Treba navesti i koje su posljedice ako se taj rok ne poštuje. Hoće li se ti izostanci u e-Dnevniku automatski označavati kao neopravdani? Dosad je to prepušteno statutima i neujednačeno je. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.
15 Mirjana Šutalo Vulić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 107. Poštovani, apsolutno sam protiv mogućnosti da roditelji sami u e-dnevniku mogu opravdati izostanak do 3 dana. I dosadašnjim načinom opravdavanja izostanaka, roditelji i učenici imaju mogućnost manipuliranja, a ovako bi imali još veću mogućnost navedenog. Ideju ukidanja vođenja matične knjige u fizičkom obliku u potpunosti podržavam. Izričito sam protiv prijedloga novčanog kažnjavanja nastavnika. Smatram da ovaj prijedlog otvara još veći prostor pojedinim roditeljima za pokušaj degradiranja, manipulacije i negativnog utjecaja na rad nastavnika. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
16 MELITA MAGDIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 107. Poštovani, slažem se sa svim komentarima kolega tajnika i voditelja računovodstva. Na mjestu tajnice u osnovnoj školi radim 21 godinu i cijeli radni vijek "trpim" degradaciju i osjećaj manje vrijednosti u odnosu na učitelje/stručne suradnike. Koeficijenti nikada nisu bili izjednačeni za istu stručnu spremu, a kada sam otvoreno o tome govorila rečeno mi je od strane učitelja da ne mogu ni biti isti koeficijenti jer radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva nije jednako odgovorno kao mjesto učitelja/stručnog suradnika. Opseg poslova koji nam se nameću svake godine je postao nepodnošljiv, a kako smo ušli u projekt Cjelodnevne škole da ne govorim, uz povećanje plaće od 5%. O povećanjima plaća učiteljima temeljem projekta u odnosu na tajnike i v. računovodstva je opet sramotna tema, jer jedan učitelj koji je razrednik u startu ima 10% veću plaću (5% samim ulaskom u projekt i 5% za razredništvo) a da uopće ne provodi programe A2, B1 (oni koji su u projektu znat će što je to). O tome da svoj godišnji nikada nisam provela bezbrižno i bez vraćanja u školu zbog nečega nekoliko puta tijekom godišnjeg neću ni pričati. Uglavnom zaključujem da svake godine osjećam sve veće razočarenje kako se tretiraju tajnici i voditelji računovodstva u školama. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
17 Petra Šimić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 107. Poštovani, čl.105. st.11, podst. 4. "na temelju sporazuma školskih ustanova u kojima SU RADNICI u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ako žele zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja," - ove dvije riječi SU RADNICI - implicira kako se radi o više radnika koji žele zamjeniti mjesto rada. Pronaći takva dva radika je kao da tražite iglu u plastu sijena. Predlažem da preformulirate navedeni podstavak. Kada se nađete u takvoj situaciji, važno je sljedeće: Radnik koji želi započeti odnosno nastaviti radni odnos u školi koja je bliže njegovom mjestu stanovanja, dakle jedan radnik koji želi zamijeniti mjesto rada, treba se suglasiti sa svojim poslodavcem. Također se sa zamjenom mjesta rada treba suglasiti novi poslodavac. Možda ste imali dobru namjeru, no vašim prijedlogom isto će biti nemoguće realizirati. Predlažem sljedeću formulaciju podstavka 4. : "na temelju sporazuma školskih ustanova i radnika koji želi zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja, a ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme," Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovdje je riječ o važećim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za koje se predlaže izmjena i dopuna odredbi navedenoga članka.
18 Zlatica Kozjak Mikić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 107. Kako je u školama vrlo teško naći nastavnike određenih predmeta općenito, jasno je da je još teže naći kvalitetnog nastavnika za te iste predmete. Konkretno govorim o matematici. Ukoliko se na natječaj ne javi osoba s adekvatnom stručnom spremom i ravnatelj zaposli osobu koja nema adekvatnu spremu (npr. nije diplomirala) na 60 dana, na ponovljeni natječaj ponovno nema adekvatne prijave dogodit će se da izgubi dobrog nastavnika jer mu ne može produžavati ugovor do 60 dana više od 3 puta. Mislim da bi se trebalo predvidjeti moguće zakonsko rješenje koje bi ovakve okolnosti uzelo u obzir. Npr. da ravnatelj u osobitim okolnostima radi omogućavanja održavanja nastave, a uz dozvolu Ministarstva može odobriti više uzastopnih produljenja. Bar za trajanja jedne školske godine. U suprotnom, dogodit će se da se mora zaposliti možda ponovno nestručna osoba, pitanje je kakve kvalitete, pa još pred kraj godine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona na koje se odnosi Vaš komentar nisu predmet ovoga savjetovanja.
19 KATARINA GRBEŠA TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 107. Poštovani, slažem se sa komentarom kako je potrebno jasno definirati čl. 107. st. 12. kao izuzetak od čl. 12 Zakona o radu koji ograničava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa istim zaposlenikom na najviše tri uzastopna ugovora čije ukupno trajanje nije duže od tri godine, te smatram da je isto potrebno definirati i za čl. 107. st. 11. točka 1. koji se donosi na sklapanje ugovora o radu do 60 dana. Škole, pogotovo škole u manjim sredinama, se često susreću sa problemom pronalaska zamjena za učitelje jer je ograničen broj djelatnika koji su dostupni za rad na "kraće" zamjene, a navedena odredba Zakona o radu dodatno otežava ovu situaciju jer škole nakon tri ugovora više nisu u situaciji ponuditi istim djelatnicima rad. Čl. 12. st. 7. Zakona o radu koji propisuje iznimke od trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme na žalost otvara mogućnost za razna tumačenja te tako nije jasno da li se iznimke odnose na sveukupno trajanje ugovora (tri godine) ili bi iznimka uključivala i broj ugovora. Kod ugovora o radu na 60 dana vrlo se brzo u jednoj kalendarskoj (i školskoj) godini pređe broj od tri uzastopna ugovora te je zaista posebnim zakonom potrebno ovo jasno definirati. Također, potrebno je regulirati i problem zapošljavanja učitelja u produženom boravku koji se zapošljavaju na godišnjoj osnovi obzirom da se financiraju uglavnom iz sredstava lokalne ili područne samouprave čiji se proračuni donose na godišnjoj bazi. Primjena čl. 12. Zakona o radu tako ograničava zapošljavanje učitelja u produženom boravku na najviše tri godine, nakon kojih škole više ne mogu istim ljudima ponuditi ugovore (a isti ljudi se javljaju na natječaj) što je najveći problem za škole u malim sredinama. Predlažem dodavanje stavka 13 sa slijedećom formulacijom: (13) Na odredbe stavaka 11. i 12. ovog članka te zapošljavanje učitelja u produženom boravku ne primjenjuju se ograničenja koja proizlaze iz odredbi čl. 12. Zakona o radu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona na koje se odnosi Vaš komentar nisu predmet ovoga savjetovanja. Što se tiče zapošljavanja učitelja u produženom boravku, isto je uređeno Pravilnikom o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 62/2019), odnosno organizira ga osnivač pa samim time utvrđuje i potrebu provođenja produženoga boravka, ispunjenost prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta te dogovara mogućnosti financiranja ili sufinanciranja produženoga boravka.
20 VEDRAN ŠARAC TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 107. Poštovani, vezano uz članak 107., stavak 12. prema kojem ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. ovoga Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. Veliki problem je vezano uz odredbu o Zakonu o radu gdje postoji ograničenje odnosno obveza o sklapanju ugovor o radu na neodređeno nakon tri uzastopna ugovora tri (čije ukupno trajanje nije duže od tri godine),a u praksi nažalost u deficitarnim nastavničkim profilima ( matematika, fizika, dipl ing. strojarstva, dipl.ing. elektrotehnike,...) nemamo koga zaposliti već je nužna nestručna zamjena da bi se osiguralo održavanje nastave i u praksi se javljaju iste osobe i očigledno dolazi do kolizije Zakon o radu i ovog zakona čl. 107 st.12. Mišljenja sam da bi se ovaj članak trebao definirati jasno kao izuzetak u Zakonu o radu iz objektivnih razloga ili jasno definirati izuzetke u Zakonu o radu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona na koje se odnosi Vaš komentar nisu predmet ovoga savjetovanja.
21 LEA TOPIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Lea Topić Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
22 Nika Hreščak TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nika Hreščak Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
23 MARTA LUI TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Marta Lui Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
24 Matea Škegro TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Matea Škegro Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
25 MAGDALENA ROGOŠIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
26 Matea Vukšić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Matea Vukšić Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
27 Dora Kovačić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Dora Kovačić Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
28 Matej Rendulić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
29 Marija Sokolić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Marija Sokolić Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
30 Paula Varat TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Paula Varat, 5.godina Učiteljskog studija s pojačanim engleskim jezikom Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
31 Antea Putica TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Antea Putica Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
32 Sara Besednik TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
33 GABRIJEL GOSPOČIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
34 DANIELA PETRAČ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
35 Vedrana Kračun TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Vedrana Kračun Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
36 Tomislav Kračun TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Tomislav Kračun Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
37 Karlo Kračun TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Karlo Kračun Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
38 ANDRIJANA VRBIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
39 Dorotea Kračun TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Dorotea Kračun Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
40 Petra Jegdić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Petra Jegdić Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
41 Sonja Marija Iveković TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Sonja Marija Iveković Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
42 Marija Bašić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
43 Renata Branilović TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Srdačan pozdrav, Renata Branilović Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
44 Jasmina Nestić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, kao osoba uključena u obrazovanje budućih nastavnika likovne umjetnosti, dakle predmetnih nastavnika koji se zapošljavaju u srednjim školama, ovim putem reagiram na stavak 7, članak 105, a koji glasi: (7) Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije. Komentar: Iz napisanoga nije posve razvidno da se kao uvjet traži metodika struke odgovarajućega predmeta, što je polazište za veliki propust kojem svjedočimo u praksi pri zapošljavanju nastavnika predmetne nastave u srednjim školama, sve radi slobodnog tumačenja ovog stavka. Naime, na fakultetima je iznimno česta dvopredmetna studijska izobrazba budućih predmetnih nastavnika velikog broja predmeta zastupljenih u srednjim školama (npr. Povijest, Hrvatski jezik i književnost, Likovna umjetnost, strani jezici). U organizaciji dvopredmetnih studija ne postoji uvjet završetka oba studija u nastavničkom smjeru, nego je to na izbor studentima. To znači da pojedinac može završiti nastavnički smjer na jednom studiju, a nenastavnički na drugom studiju dvopredmetne kombinacije. U tom pogledu on ima pedagoško-didaktičko-psihološke kompetencije, ali zapravo ima metodičke kompetencije samo za jednu struku/nastavni predmet. U praksi se kao predmetni nastavnici zapošljavaju i kandidati bez odgovarajuće metodičke izobrazbe iz predmeta koji predaju, a na temelju slobodnog tumačenja ovog stavka, što je nedopustivo. Stoga predlažem preciziranje i razradu stavka 7 u smjeru: a) naznake uvjeta završenog programa nastavničkog smjera, kao što je to navedeno za predmetne nastavnike za osnovnu školu; b) ili sveučilišnog studija uz pedagoške kompetencije, ali s uvjetom metodike struke odgovarajućega predmeta, što je ključno naglasiti. Prijedlog korekcije glasi: (7) Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, b) diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije, uz obaveznu metodiku struke odgovarajućeg predmeta. izv. prof. dr. sc. Jasmina Nestić Filozofski fakultet, Zagreb Odsjek za povijest umjetnosti Katedra za metodiku nastave povijesti umjetnosti Filozofski fakultet, Zagreb Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
45 Damjan Ivanjko TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
46 Stjepan Novosel TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
47 Snježana Tomašević TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Ivan Tomašević Mišljenja smo da dio stavka (6) ovog članka pod točkom b): "ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)" treba spustiti na razinu preporuke: Naime, smatramo da ovaj stavak osobe iz točke b) stavlja u diskriminirajući položaj: Na primjer, netko može završiti istraživački smjer fizike s visokim prosjekom ocjena i naknadno otkriti svoj afinitet prema nastavničkom pozivu te steći potrebne pedagoške komptencije, ali on kao kategorija (b) neće imati nikakvih izgleda za dobiti posao ako se na natječaj javi osoba iz kategorija (a), koja je jedva uspjela završiti studij. Stavak (6) ovog zakona potpuno ignorira sve kvalitete osim inicijalnog odabira studijskog programa. Dovedeno do ekstrema, izlazi da čak ni sam Einstein (ako je završio istraživački, a ne profesorski smjer fizike) ne bi mogao dobiti posao profesora fizike u našim osnovnim školama (a to, kao, silno želi) sve dok ga ne dobije i zadnji, najlošiji profesor fizike. Stavak (6) ovog članka treba mijenjati tako da bude na razini preporuke, a ne obavezujući. Kvalitetni profesori time neće biti zakinuti, a ravnatelji će moći utjecati na kvalitetu nastave. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
48 IVA ABIČIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
49 Biljana Novosel TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
50 Dora Grejza TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Članak 105. Stavak 6 potrebno je izmijeniti na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražim izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjem da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjem da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Detaljne analize već godinama kolegice i ja šaljemo na sva e-savjetovanja, nekoliko puta smo urudžbirali zahtjev u pisarnici Ministarstva, Vlada je zatražila službeno očitovanje na naše dopise (prethodna postava Ministarstva oglušila se i na to). Zahtjeve smo slali i na Vladu, Sabor te klubove zastupnika. Očekivala sam da će se bar ova postava Ministarstva pozabaviti člankom 105. detaljnije, uvidjeti koliko je sporan te ga izmijeniti. Srdačno Dora Grejza, magistra primarnog obrazovanja Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
51 Nikola Novaković TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molim da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
52 Sabina Novosel TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
53 ELEONORA HARMICAR TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Eleonora Harmicar Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
54 LANA HORVAT TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Srdačno, Lana Horvat Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
55 JULIJA VEJIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. U članku 105., stavak 6 navodi se tko može obavljati poslove učitelja u predmetnoj nastavi. Smatram da je stavak diskriminirajući za sve diplomirane učitelje s pojačanim programima koji su već ostvarili pravo rada u predmetnoj nastavi. Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) jasno piše da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Ovaj prijedlog Zakona stavlja učitelja u krajnje diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama i šalje poruku da su nestručne osobe koje se negdje mogu javiti na natječaj isključivo ako nema nekog drugog. Postavlja se pitanje zašto su onda školovani i stekli jednak stupanj stručne spreme. Držim da nije u redu da Diplomirani učitelj “nekog” predmeta s pojačanim programom u zvanju (mentor, savjetnik ili izvrstan savjetnik ; iz čega su vidljive kompetencije) nije konkurentan i neće biti niti razmatran za posao na natječaju na koji će se javiti osoba koja je završila studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Stoga predlažem da se iz Stavka 6 izbaci dio “ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.” Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
56 Antonia Šamija TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
57 Sanja Vuksanović-Čančar TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Prijedlog 1: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom, modulom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Dužni smo upozoriti Ministarstvo da i ovaj prijedlog Zakona nastavlja stavljati učitelja u diskriminirajući I nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama vidljivih iz supplementa, odnosno iz diplome u slučaju završetka studijskih programa Učiteljski studij smjer engleski jezik/njemački jezik." Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
58 Dijana Kirić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105., stavka 6, točke a i b) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom ministrice, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što je bilo i upozoravano prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019. godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Napominjem da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivam se na Mišljenje MZOS-a od 7. svibnja 2015. g. (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu (KLASA: 022-03/18-01/59; URBROJ: 65-18-02 Zagreb) 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Dijana Kirić, diplomirani učitelj Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
59 IVANA KURELJA TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Ivana Kurelja Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
60 Karla Piršić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
61 Lara Ščuric TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
62 Denis Kirić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105., stavka 6, točke a i b) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom ministrice, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što je bilo i upozoravano prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019. godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Napominjem da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivam se na Mišljenje MZOS-a od 7. svibnja 2015. g. (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu (KLASA: 022-03/18-01/59; URBROJ: 65-18-02 Zagreb) 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Denis Kirić - diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik (19 godina radnog staža u školi) - učitelj savjetnik - voditelj Županijskog stručnog vijeća učitelja Engleskog jezika Međimurske županije Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
63 Maja Loborec TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
64 Doria Barulek TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602- 04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
65 Sara Marija Radočaj TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602- 04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
66 Tea Toplak TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602- 04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
67 Ivona Kotaršćak TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602- 04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
68 Vladimir Legac TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602- 04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
69 SANJA KIŠIČEK TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Za područje društvenih i humanističkih znanosti prijediplomska razina obrazovanja sa stečenim pedagoškim kompetencijama nije dostatna kvalifikacija. Prema Eurydice izvještaju koji je Eurpska komisija objavila 2021. godine, a temeljenom na nacionalnim legislativama 27 EU zemalja i 11 zemalja pristupnica te prema kvantitativnim podacima iz međunarodnog ispitivanja poučavanja i učenja TALIS iz 2018., evidentno je da sljedeće zemlje u svojim nacionalnim legislativama zahtjevaju diplomsku razinu nastavničke izobrazbe za zapošljavanje predmetnih nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi, a to su: Češka, Njemačka, Estonija, Španjolska, Italija, Hrvatska, Francuska, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Finska i Švedska -- nemojmo izdvajati Hrvatsku iz ovog popisa i smanjivati kriterije nastavničkog obrazovanja i struke koja je ionako društveno stigmatizirana i na klimavim reputacijskim nogama. Za društveno-humanističko područje u Hrvatskom obrazvonom kontekstu neophodna je diplomska razina nastavničke izobrazbe. Nadalje smatramo da nakadno stjecanje nastavničkih kompetencija mora biti provođeno na institucijama koje provode i inicijalno obrazovanje nastavnika, kako bi se osigurao sveobuhvatan, stručan i znanstven pristup stjecanju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija, sinegrijom teorije i prakse. Hvala na uvažavanju i srdačno, Doc. dr. sc. Sanja Kišiček Povjerenica za kvalitetu Centra za obrazovanje nastavnika Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
70 Alenka Mikulec TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602- 04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Alenka Mikulec, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet Katedra za obrazovanje učitelja engleskoga jezika Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
71 VATROSLAV ZOVKO TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom, modulom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Dužni smo upozoriti Ministarstvo da i ovaj prijedlog Zakona nastavlja stavljati učitelja u diskriminirajući I nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama vidljivih iz supplementa, odnosno iz diplome u slučaju završetka studijskih programa Učiteljski studij smjer engleski jezik/njemački jezik. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
72 NATAŠA MUŽA TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Prijedlog 1: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom, modulom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Dužni smo upozoriti Ministarstvo da i ovaj prijedlog Zakona nastavlja stavljati učitelja u diskriminirajući I nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama vidljivih iz supplementa, odnosno iz diplome u slučaju završetka studijskih programa Učiteljski studij smjer engleski jezik/njemački jezik." 2.) Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. 3) Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Nataša Muža Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
73 Ana Aničić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Predlaže se promjena u Čl. 105, stavku 6: "(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija" na način da se ispred “nastavničkog smjera” unese “učiteljskog/” te da se u nastavku doda “ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu”. Nadopunjena formulacija pod a) bi stoga glasila: a) studijski program učiteljskog/nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili četverogodišnjeg dodiplomskog stručnog studija razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu. Studenti sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer engleski jezik; njemački jezik, stječu akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) te su potpuno kvalificirani za izvođenje nastave engleskog odnosno njemačkog jezika u osnovnoj školi. Nadalje, u dopunskoj ispravi diplomi koju studenti stječu završetkom sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer njemački jezik, a koji se izvodi na temelju dopusnice izdane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 16. lipnja 2005. (KLASA: UP/I-602-04/05-16/165, URBROJ: 533-07-05-2) te Potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10. rujna 2019. (KLASA: 602-04/19-13/00116, URBROJ: 533-04-19-0002) stoji da je „(n)ositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) i izvoditi razrednu nastavu te nastavu njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Magistar/magistra primarnog obrazovanja s njemačkim jezikom osposobljen/osposobljena je za kvalitetno planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole. Zapošljavanje je usmjereno prema osnovnim školama i ostalim institucijama u području odgoja i obrazovanja djece osnovnoškolske dobi.“ Ovi smjerovi omogućavaju sveobuhvatnu pripremu za predmetnu nastavu, obuhvaćajući jezična, lingvistička, glotodidaktička znanja, kulturu i civilizaciju jezičnog područja te metode nastave. Trenutni tekst zakona diskriminira osobe koje su završile Učiteljski studij, smjer: engleski jezik; njemački jezik te je nužno prilagoditi ga kako bi se osigurala jednakost zaposlenja između diplomanada Učiteljskog studija, smjera: engleski jezik; njemački jezik i onih koji su završili studijske programe nastavničkih smjerova. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
74 BLAŽENKA FILIPAN-ŽIGNIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, molila bih izmjenu Čl. 105, stavka 6 na način kako slijedi: "(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija" na način da se ispred “nastavničkog smjera” unese “učiteljskog/” te da se u nastavku doda “ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu” tako da bi nadopunjena formulacija pod a) glasila: a) studijski program učiteljskog/nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili četverogodišnjeg dodiplomskog stručnog studija razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu Zatraženim uvrštavanjem četverogodišnjeg dodiplomskog studija razredne nastave s pojačanim programom odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu pod točkom a) stavka 6, postaje suvišno navođenje iste te vrste predbolonjskih studija pod točkom b) alineja 2, tako da se traži brisanje istoga iz navedene točke i alineje. Obrazloženje: Studenti sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer engleski jezik; njemački jezik koji završetkom ovog studija stječu akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) u potpunosti su kvalificirani izvoditi predmetnu nastavu engleskog odnosno njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Naime, u dijelu studija smjera njemačkog jezika studenti stječu ukupno 94 ECTS boda na obveznim kolegijima koji se odnose na jezična, lingvistička i glotodidaktička znanja kao i znanja iz područja kulture i civilizacije njemačkog govornog područja, književnosti za djecu i mlade, međukulturne komunikacije i metodike nastave njemačkog jezika. Osim toga, studenti ovoga smjera stječu i dodatnu izobrazbu relevantnu za učitelja njemačkog jezika kroz kolegije kojima se razvijaju temeljne učiteljske kompetencije u pedagoško-psihološko-didaktičkoj izobrazbi, kroz odgovarajuće izborne kolegije te diplomski rad iz područja nastave njemačkog jezika. Stoga je po svom opsegu smjer njemački jezik u sklopu učiteljskog studija istovjetan studijskim programima nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta, s posebnim fokusom na izobrazbu učitelja njemačkoga jezika isključivo za izvođenje nastave predmeta Njemački jezik u svim razredima osnovne škole. U skladu s navedenim, u dopunskoj ispravi diplomi koju studenti stječu završetkom sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer njemački jezik, a koji se izvodi na temelju dopusnice izdane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 16. lipnja 2005. (KLASA: UP/I-602-04/05-16/165, URBROJ: 533-07-05-2) te Potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10. rujna 2019. (KLASA: 602-04/19-13/00116, URBROJ: 533-04-19-0002) stoji da je „(n)ositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) i izvoditi razrednu nastavu te nastavu njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Magistar/magistra primarnog obrazovanja s njemačkim jezikom osposobljen/osposobljena je za kvalitetno planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole. Zapošljavanje je usmjereno prema osnovnim školama i ostalim institucijama u području odgoja i obrazovanja djece osnovnoškolske dobi.“ Isto vrijedi i za diplomande smjera engleski jezik. Ovakav se studij nastavnog predmeta Njemački jezik kao i studij nastavnog predmeta Engleski jezik u navedenom opsegu izvodi isključivo na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Razvidno je stoga da su aktualne formulacije u članku 105. stavku 6. ovoga zakona diskriminirajuće prema predmetnim učiteljima njemačkoga jezika i engleskog jezika koji su svoju kvalifikaciju stekli u sklopu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija, smjer: engleski jezik; njemački jezik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a za čije izvođenje je samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo dopusnicu. Zbog svega navedenog inzistiramo da se ovakva diskriminatorna legislativa korigira te da se diplomandima Učiteljskog studija, smjer: engleski jezik; njemački jezik omogući zapošljavanje na mjestu predmetnih učitelja u osnovnoj školi na jednak način kao i diplomandima studijskih programa nastavničkih smjerova. Nadalje, budući da je navedeni studij unaprijeđeni sljednik predbolonjskog četverogodišnjeg stručnog studija razredne nastave i pojačanog programa nastavnog predmeta Njemački jezik, odnosno Engleski jezik te budući da su diplomandi stručnog studija razredne nastave i pojačanog programa nastavnog predmeta Njemački jezik/ Engleski jezik izjednačeni u akademskom nazivu s diplomandima sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij: smjer engleski jezik; njemački jezik (Zaključak Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g., KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) neophodno je u cilju izbjegavanja diskriminacije diplomanada tih studija i tu vrstu studija nastavnog predmeta Njemački jezik, odnosno Engleski jezik navesti u točki a) članka 105. stavka 6. Prof. dr. sc. Blaženka Filipan-Žignić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
75 ANAMARIJA STJEPANOVIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, molim izmjenu Čl. 105, stavka 6: "(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija" na način da se ispred “nastavničkog smjera” unese “učiteljskog/” te da se u nastavku doda “ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu” tako da bi nadopunjena formulacija pod a) glasila: a) studijski program učiteljskog/nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili četverogodišnjeg dodiplomskog stručnog studija razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu Zatraženim uvrštavanjem četverogodišnjeg dodiplomskog studija razredne nastave s pojačanim programom odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu pod točkom a) stavka 6, postaje suvišno navođenje iste te vrste predbolonjskih studija pod točkom b) alineja 2, tako da se traži brisanje istoga iz navedene točke i alineje. Obrazloženje: Studenti sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer engleski jezik; njemački jezik koji završetkom ovog studija stječu akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) u potpunosti su kvalificirani izvoditi predmetnu nastavu engleskog odnosno njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Naime, u dijelu studija smjera njemačkog jezika studenti stječu ukupno 94 ECTS boda na obveznim kolegijima koji se odnose na jezična, lingvistička i glotodidaktička znanja kao i znanja iz područja kulture i civilizacije njemačkog govornog područja, književnosti za djecu i mlade, međukulturne komunikacije i metodike nastave njemačkog jezika. Osim toga, studenti ovoga smjera stječu i dodatnu izobrazbu relevantnu za učitelja njemačkog jezika kroz kolegije kojima se razvijaju temeljne učiteljske kompetencije u pedagoško-psihološko-didaktičkoj izobrazbi, kroz odgovarajuće izborne kolegije te diplomski rad iz područja nastave njemačkog jezika. Stoga je po svom opsegu smjer njemački jezik u sklopu učiteljskog studija istovjetan studijskim programima nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta, s posebnim fokusom na izobrazbu učitelja njemačkoga jezika isključivo za izvođenje nastave predmeta Njemački jezik u svim razredima osnovne škole. U skladu s navedenim, u dopunskoj ispravi diplomi koju studenti stječu završetkom sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer njemački jezik, a koji se izvodi na temelju dopusnice izdane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 16. lipnja 2005. (KLASA: UP/I-602-04/05-16/165, URBROJ: 533-07-05-2) te Potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10. rujna 2019. (KLASA: 602-04/19-13/00116, URBROJ: 533-04-19-0002) stoji da je „(n)ositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) i izvoditi razrednu nastavu te nastavu njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Magistar/magistra primarnog obrazovanja s njemačkim jezikom osposobljen/osposobljena je za kvalitetno planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole. Zapošljavanje je usmjereno prema osnovnim školama i ostalim institucijama u području odgoja i obrazovanja djece osnovnoškolske dobi.“ Isto vrijedi i za diplomande smjera engleski jezik. Ovakav se studij nastavnog predmeta Njemački jezik kao i studij nastavnog predmeta Engleski jezik u navedenom opsegu izvodi isključivo na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Razvidno je stoga da su aktualne formulacije u članku 105. stavku 6. ovoga zakona diskriminirajuće prema predmetnim učiteljima njemačkoga jezika i engleskog jezika koji su svoju kvalifikaciju stekli u sklopu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija, smjer: engleski jezik; njemački jezik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a za čije izvođenje je samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo dopusnicu. Zbog svega navedenog inzistiramo da se ovakva diskriminatorna legislativa korigira te da se diplomandima Učiteljskog studija, smjer: engleski jezik; njemački jezik omogući zapošljavanje na mjestu predmetnih učitelja u osnovnoj školi na jednak način kao i diplomandima studijskih programa nastavničkih smjerova. Nadalje, budući da je navedeni studij unaprijeđeni sljednik predbolonjskog četverogodišnjeg stručnog studija razredne nastave i pojačanog programa nastavnog predmeta Njemački jezik, odnosno Engleski jezik te budući da su diplomandi stručnog studija razredne nastave i pojačanog programa nastavnog predmeta Njemački jezik/ Engleski jezik izjednačeni u akademskom nazivu s diplomandima sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij: smjer engleski jezik; njemački jezik (Zaključak Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g., KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) neophodno je u cilju izbjegavanja diskriminacije diplomanada tih studija i tu vrstu studija nastavnog predmeta Njemački jezik, odnosno Engleski jezik navesti u točki a) članka 105. stavka 6. Anamarija Stjepanović, 5. godina učiteljskog studija, smjer Njemački jezik Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
76 Marija Matijaš TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602- 04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Marija Matijaš, mag. prim. educ. (smjer: Engleski jezik) Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
77 Ana Šenjug Krleža TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, molimo izmjenu Čl. 105, stavka 6: "(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija" na način da se ispred “nastavničkog smjera” unese “učiteljskog/” te da se u nastavku doda “ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu” tako da bi nadopunjena formulacija pod a) glasila: a) studijski program učiteljskog/nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili četverogodišnjeg dodiplomskog stručnog studija razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu Zatraženim uvrštavanjem četverogodišnjeg dodiplomskog studija razredne nastave s pojačanim programom odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu pod točkom a) stavka 6, postaje suvišno navođenje iste te vrste predbolonjskih studija pod točkom b) alineja 2, tako da se traži brisanje istoga iz navedene točke i alineje. Obrazloženje: Studenti sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer engleski jezik; njemački jezik koji završetkom ovog studija stječu akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) u potpunosti su kvalificirani izvoditi predmetnu nastavu engleskog odnosno njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Naime, u dijelu studija smjera njemačkog jezika studenti stječu ukupno 94 ECTS boda na obveznim kolegijima koji se odnose na jezična, lingvistička i glotodidaktička znanja kao i znanja iz područja kulture i civilizacije njemačkog govornog područja, književnosti za djecu i mlade, međukulturne komunikacije i metodike nastave njemačkog jezika. Osim toga, studenti ovoga smjera stječu i dodatnu izobrazbu relevantnu za učitelja njemačkog jezika kroz kolegije kojima se razvijaju temeljne učiteljske kompetencije u pedagoško-psihološko-didaktičkoj izobrazbi, kroz odgovarajuće izborne kolegije te diplomski rad iz područja nastave njemačkog jezika. Stoga je po svom opsegu smjer njemački jezik u sklopu učiteljskog studija istovjetan studijskim programima nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta, s posebnim fokusom na izobrazbu učitelja njemačkoga jezika isključivo za izvođenje nastave predmeta Njemački jezik u svim razredima osnovne škole. U skladu s navedenim, u dopunskoj ispravi diplomi koju studenti stječu završetkom sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer njemački jezik, a koji se izvodi na temelju dopusnice izdane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 16. lipnja 2005. (KLASA: UP/I-602-04/05-16/165, URBROJ: 533-07-05-2) te Potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10. rujna 2019. (KLASA: 602-04/19-13/00116, URBROJ: 533-04-19-0002) stoji da je „(n)ositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) i izvoditi razrednu nastavu te nastavu njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Magistar/magistra primarnog obrazovanja s njemačkim jezikom osposobljen/osposobljena je za kvalitetno planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole. Zapošljavanje je usmjereno prema osnovnim školama i ostalim institucijama u području odgoja i obrazovanja djece osnovnoškolske dobi.“ Isto vrijedi i za diplomande smjera engleski jezik. Ovakav se studij nastavnog predmeta Njemački jezik kao i studij nastavnog predmeta Engleski jezik u navedenom opsegu izvodi isključivo na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Razvidno je stoga da su aktualne formulacije u članku 105. stavku 6. ovoga zakona diskriminirajuće prema predmetnim učiteljima njemačkoga jezika i engleskog jezika koji su svoju kvalifikaciju stekli u sklopu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija, smjer: engleski jezik; njemački jezik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a za čije izvođenje je samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo dopusnicu. Zbog svega navedenog inzistiramo da se ovakva diskriminatorna legislativa korigira te da se diplomandima Učiteljskog studija, smjer: engleski jezik; njemački jezik omogući zapošljavanje na mjestu predmetnih učitelja u osnovnoj školi na jednak način kao i diplomandima studijskih programa nastavničkih smjerova. Nadalje, budući da je navedeni studij unaprijeđeni sljednik predbolonjskog četverogodišnjeg stručnog studija razredne nastave i pojačanog programa nastavnog predmeta Njemački jezik, odnosno Engleski jezik te budući da su diplomandi stručnog studija razredne nastave i pojačanog programa nastavnog predmeta Njemački jezik/ Engleski jezik izjednačeni u akademskom nazivu s diplomandima sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij: smjer engleski jezik; njemački jezik (Zaključak Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g., KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) neophodno je u cilju izbjegavanja diskriminacije diplomanada tih studija i tu vrstu studija nastavnog predmeta Njemački jezik, odnosno Engleski jezik navesti u točki a) članka 105. stavka 6. Izv. prof. dr. sc. Ana Šenjug Krleža Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
78 IVANA KUŠIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
79 Kristina Cergol TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602- 04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. 22.11.2023. izv. prof. dr. sc. Kristina Cergol Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
80 Karla Kušić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
81 Diana Olčar TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Molimo u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom, modulom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Dužni smo upozoriti Ministarstvo da i ovaj prijedlog Zakona nastavlja stavljati učitelja u diskriminirajući I nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama vidljivih iz supplementa, odnosno iz diplome u slučaju završetka studijskih programa Učiteljski studij smjer engleski jezik/njemački jezik. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
82 Lucija Jozepović TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
83 Tihana Novaković TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Tihana Novaković Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
84 Angela Potušek TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
85 Marija Svirčić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, kopiram argumente iznesene u dopisima poslanima na MZO i Vladu RH (1.7.2019, 17.11.2020.,20.1.2021. ), a za koje je Vlada RH dva puta pisanim putem tražila očitovanje MZO (3.7.2019., 17.2.2020.), a na koje ste se kao nadležno tijelo oglušili, u nadi da ćete konačno argumentirano odgovoriti na izneseno, bez generičkog komentara "nije predmet rasprave" jer protivno svakoj zakonskoj proceduri izmjena članka 105. 2019.g nije nikada niti bila predmet rasprave i nije prošla e-savjetovanje te stoga smatramo da ste dužni obrazložiti članak 105. Poštovani, ovim putem tražimo izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nadalje “Zakon”), čl. 105, stavak 6, točke a i b, na snazi od 4.8.2018. g., čijim su donošenjem oduzeta stečena zakonska prava trinaest generacija diplomiranih učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima ili modulima te studenata koji su bili u procesu studiranja, odnosno koji su upisali studij pod uvjetima koji su bili na snazi do izmjene Zakona 4.8.2018. g. Naime, kadar učiteljskih fakulteta s pojačanim nastavnim predmetima i modulima, prilikom javljanja na natječaj za posao u predmetnoj nastavi osnovne škole nepravedno je rangiran kao drugi na listi za zapošljavanje iza nastavničkih smjerova drugih fakulteta. Ističemo kako je sporni članak usvojen bez prethodne javne rasprave i poštivanja zakonske procedure te ishitreno upućen na izglasavanje u Hrvatski Sabor, zbog čega smatramo kako se saborski zastupnici nisu mogli u toliko kratkom roku u potpunosti informirati i donijeti pravičnu odluku koja ne bi oštetila toliki broj osoba. Prijedlog : U točku a) stavka 6. članka 105. Zakona uvrstiti kadar sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja s modulom , odnosno pojačanim predmetom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje s trenutno navedenim kadrom iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Obrazloženje: Studijski programi učiteljskih fakulteta odobreni su i od Ministarstva i od Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR). Kadar koji se školovao i diplomirao na stručnim studijima učiteljskih fakulteta, prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, imao je pravo raditi na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. To pravo nam se kontinuirano oduzima te se čak pravo prvenstva rada unutar razredne nastave sada daje kadru drugih fakulteta. Stavljeni smo u diskriminirajući položaj u odnosu na kadar drugih fakulteta i oduzima nam se pravo na daljnja zapošljavanja na poslovima koje posljednjih 20 godina uspješno obavljamo u osnovnim školama. Taj isti naš uspjeh i kvalitetu svake godine potvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja promovirajući učitelje s pojačanim predmetom u učitelje mentore i učitelje savjetnike te AZOO imenujući nas za voditelje županijskih stručnih vijeća. Također, mnogo naših kolega koji su „u sustavu“ i do sada su radili na poslovima predmetnih učitelja u osnovnim školama, već su se našli u situacijama gubitka zaposlenja i nemogućnosti dobivanja novog na mjestima na kojima su već prethodno uspješno radili kao zamjene dugi niz godina. Nadalje, postankom tehnološkog viška im se onemogućuje daljnje zapošljavanje na istim poslovima u osnovnim školama. Unatoč mnogobrojnim reakcijama, upozorenjima od strane struke i prosvjednim reakcijama samih učitelja, kao i mišljenju članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, gore navedeni članak 105. poslan je na izglasavanje zanemarujući štetne posljedice na koje se upozoravalo i prije izglasavanja Zakona. U očitovanju Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu (Pz br. 334) o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334 članovi Odbora potvrdili su naša upozorenja da će navedene izmjene Zakona rezultirati oduzimanjem stečenih prava učiteljima razredne nastave s pojačanim nastavnim predmetom i modulom. Kadar učiteljskih fakulteta nije sada prvi puta zakinut, već smo opetovano primorani boriti se za svoja zakonski stečena prava. Unatoč izvrsnosti u radu te brojnim priznanjima od strane nadležnog nam ministarstva i AZOO, od 2007. godine diplomirane učitelje s pojačanim predmetima sustavno se degradira (dodjeljivanje neadekvatnog akademskog naziva prvostupnik umjesto magistar struke pri usklađivanju s bolonjskim sustavom) te nas se kontinuirano pokušava svrstati u nekadašnji stupanj više stručne spreme (VI stupanj obrazovanja), unatoč činjenici da smo završetkom studija stekli visoku stručnu spremu i VII/I stupanj obrazovanja koja je istovjetna bolonjskoj tituli magistar struke. Referiramo se i na zaključak Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) koji daje pozitivno mišljenje o izjednačavanju stručnog naziva diplomiranog učitelja s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja. Također, pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Izmjenama članka 105. Zakona MZOS pobija vlastito mišljenje izneseno u gore navedenom dokumentu. Nadalje, naše kompetencije su dokazane i u javnim raspravama o kurikulumima nastavnih predmeta što je u potpunosti zanemareno prilikom usvajanja izmjena čl.105. Zakona kojima smo svrstani u kategoriju b. Smatramo ovo protuustavnim oduzimanjem zakonski stečenih prava na temelju propisa pod kojima smo upisali i završili naše studije. S obzirom na to da javna rasprava za izmjene čl.105 kojima smo uvršteni u točku b nije provedena, no za naknadno donošenje Pravilnika (Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,»Narodne novine«, broj 6/2019.) jest, mišljenje struke iskazano u njoj nije uvaženo niti prilikom donošenja Pravilnika, budući da je Zakon nadležan pravni akt Pravilniku te su mnogi relevantni komentari u toj raspravi odbačeni. S obzirom na navedeno, iznosimo komentar struke iznesen u javnoj raspravi prilikom donošenja Pravilnika, kao i usporedbu dvaju studijskih programa na primjerima preddiplomskoga i diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u ukupnom trajanju od 5 godina (3+2) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FF) i programa integriranog studija engleskoga jezika u trajanju od 5 godina na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (UF). Poveznica na javnu raspravu o Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,iz 2019.g.: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8774 Izv. prof. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač - Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika, UFZG Uvrštavanjem navedenoga programa Pravilnik bi se uskladio s odredbom članka 105. stavka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/88 i sve izmjene i dopune zaključno s NN 68/18), prema kojemu poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila “a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija“, i to zato što navedeni studijski program učiteljskoga studija s engleskim jezikom: i) jest program nastavničkoga smjera, usmjeren na nastavničke kompetencije, ii) uključuje cjeloviti petogodišnji studij engleskoga jezika koji je integriran u opći učiteljski studij, čime se postiže stvarna dvopredmetnost, iii) jest integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. Nadalje, taj studij (ovo se ne odnosi na modul, integriran u usporedni učiteljski studij) opsegom odgovara nastavničkom smjeru studija engleskoga jezika na filozofskim fakultetima. Usporedbom dvaju studijskih programa na primjerima preddiplomskoga i diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u ukupnom trajanju od 5 godina (3+2) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FF) i programa integriranoga studija engleskoga jezika u trajanju od 5 godina na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (UF), utvrđuje se sljedeće: - broj ECTS bodova ostvaren u obveznim predmetima studija e. j. – FF 102 : UF 98 - broj ECTS bodova diplomskoga rada na studiju engl. jezika – FF 10 : UF 14 - broj ECTS bodova obveznih kolegija + dipl. rada ako se brani na studiju e. j. – FF 112 : UF 112 - broj predmeta u okviru studija engleskoga jezika – FF 21 : UF 40 - broj obveznih izbornih predmeta (i ECTS bodova) – FF 3 (18 ECTS) : UF 3 (5-12 ECTS) Iz toga slijedi da su uspoređeni studiji po broju ECTS bodova u bitnome jednaki. Razlike su u broju bodova posvećenih izbornim kolegijima i u broju kolegija koji na FF načelno imaju veću bodovnu vrijednost. Daljnjom se usporednom analizom također utvrđuje sljedeće: - broj predmeta (i ECTS bodova) iz metodike nastave engl. j. u obveznom programu – FF 4 (12) : UF 16 (36) - broj predmeta (i ECTS bodova) iz predmeta općega pedagoško-psihološko-didaktičkoga obrazovanja, ne računajući metodike drugih predmeta – FF 3 (18 ECTS) : UF 15 (41 ECTS) - postotak ECTS bodova kolegija iz metodike nastave engleskoga jezika u odnosu na ukupan broj bodova obveznih predmeta – FF 11,7% : UF 36,7% Iz toga slijedi da učiteljski studij posvećuje više pozornosti općim pedagoškim kompetencijama i metodici nastave engleskoga jezika nego nastavnički smjer anglistike, pri čemu se magistri primarnoga obrazovanja usko specijaliziraju za učenike osnovne škole, i nižih i viših razreda (dakle i za razrednu i za predmetnu nastavu), dok se magistri edukacije engleskoga jezika i književnosti obrazuju za predmetnu nastavu engleskoga jezika svim dobnim skupinama i obrazovnim kontekstima. Studijski se programi načelno ne razlikuju po sadržajima kolegija jezičnoga područja, ali se razlikuju po sadržajima u području književnosti, kulture i metodike: na FF oni su usmjereni općenito, a na UF razmatraju se s aspekta dječjega svijeta i poučavanja stranoga jezika mlađim učenicima. Primjerice, dok su književni kolegiji na FF usmjereni na povijest engleske (anglofone) književnosti i uopće ne razmatraju djela dječje književnosti, na UF je naglasak na dječjoj književnosti, književnosti za mladež i na slikovnici. U Dopunskoj ispravi o studiju, koja se uz diplomu izdaje na temelju članka 84., stavka 5. Zakona o znanosti i visokom obrazovanju (NN 123/03 i dopune i izmjene zaključno s NN 131/17), navode se ispiti, ocjene te opis stečene kvalifikacije. Dopunska isprava o učiteljskom studiju s engleskim jezikom uključuje: - napomenu: „Kompetencije stečene u dijelu studija smjera engleskog jezika omogućavaju samostalno izvođenje nastave engleskoga jezika od 1. do 8. razreda osnovne škole“, - popis stečenih posebnih kompetencije za odgojno-obrazovni rad u nastavi engleskoga jezika, - sljedeći opis profesionalnoga statusa: „Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) i izvoditi razrednu nastavu te nastavu engleskoga jezika u osnovnoj školi. Magistar/magistra primarnoga obrazovanja s engleskim jezikom osposobljen/osposobljena je za kvalitetno planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole. Zapošljavanje je usmjereno prema osnovnim školama i ostalim institucijama u području odgoja i obrazovanja djece osnovnoškolske dobi.“ Konačno, članak 6 predloženoga teksta Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi upravo se odnosi na nastavu engleskoga jezika u OSNOVNOJ školi, a iz navedenih je činjenica jasno da su stečene nastavničke/učiteljske kompetencije magistara primarnoga obrazovanja s engleskim jezikom primjerenije učenicima osnovnoškolske dobi nego kompetencije magistara edukacije engleskoga jezika i književnosti. 2) Diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Engleski jezik, u odnosu na nastavničke kompetencije, mogu se izjednačiti s diplomiranim profesorima engleskog jezika i književnosti (predbolonjski studiji). Njihovo je pravo na izvođenje nastave engleskoga jezika u osnovnoj školi potvrđeno Pravilnikom o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01). Kako taj Pravilnik nije stavljen izvan snage, predlažem da se i taj studij, sada naveden u točki b) članka 6. predloženoga teksta Pravilnika, premjesti u točku a) članka 6. Ti su se učitelji, uostalom, na dosadašnjim radnim mjestima pokazali iznimno uspješnim učiteljima engleskoga jezika. Pozivamo se također na istraživanje naziva Pripremaju li studijski programi u Hrvatskoj buduće profesore stranoga jezika za rad s učenicima rane školske dobi? (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=322551) objavljenom u Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje, Vol. 21 No. 1, 2019. u kojem su proučeni izvedbeni planovi i programi engleskoga, njemačkoga, talijanskoga i francuskoga jezika na filozofskim fakultetima osječkoga, riječkoga, splitskoga, zadarskoga i zagrebačkoga sveučilišta, a iz kojeg je jasno da navedeni fakulteti nedovoljno pripremaju svoje studente, buduće profesore stranoga jezika, za rad s učenicima mlađega uzrasta. Citiramo navedeno istraživanje: ...Stoga, možemo reći kako većina studijskih programa stranih jezika na filozofskim fakultetima u budućih učitelja nedovoljno razvija kompetencije vezane uz specifičnosti odgojno-obrazovnoga rada s učenicima rane školske dobi. Pod time se ponajprije misli na znanja o kognitivnome i psiholingvističkome razvoju djeteta i njihovoj glotodidaktičkoj i metodičkoj primjeni na satu stranoga jezika... Iz navedenih analiza i istraživanja jasno je da učiteljski studiji posvećuju više pozornosti općim pedagoškim kompetencijama i metodici nastave čime se usko specijaliziraju za poučavanje u osnovnoj školi, poglavito u ranom učenju jezika (razredna nastava) u odnosu na nastavničke fakultete. Stoga je neprihvatljivo i potpuno nejasno zašto se prednost za rad u osnovnoj školi, a osobito u ranom učenju stranog jezika (razrednoj nastavi) daje profesorima kada postoje stručnjaci usko specijalizirani za rad s navedenom dobnom skupinom (učitelji s pojačanim predmetima). Zaključak: S obzirom na iscrpne i koncizne argumente iznesene u ovom Zahtjevu, tražimo izmjenu postojećeg Zakona (članak 105., stavak 6, točke a i b), a kako se ne bi i dalje retroaktivno zakidala stečena prava postojećih stručnjaka, kao i onih koji su trenutno u procesu završavanja svojih studija, što dovodi u pitanje ustavnost ovakvih odluka te demokratičnost donošenja Zakona u Republici Hrvatskoj. Marija Svirčić Horvat, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Petra Šelebaj, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Iva Palčić Strčić, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Mirena Maljković, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Informatika Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
86 Marija Svirčić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, kopiram ovdje komentar doc. dr. sc. Željke Knežević s UFZGa, s kojim se u potpunosti slažem te koji detaljizira zašto je trenutno stanje čl. 105. stavka 6. diskriminirajuće spram učitelja s pojačanim predmetima/smjerovima Engleski i Njemački jezik: „Poštovani, molimo izmjenu Čl. 105, stavka 6 na način da se ispred “nastavničkog smjera” unese “učiteljskog/” te da se u nastavku doda “ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu” tako da bi nadopunjena formulacija pod a) glasila: a) studijski program učiteljskog/nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili četverogodišnjeg dodiplomskog stručnog studija razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu Zatraženim uvrštavanjem četverogodišnjeg dodiplomskog studija razredne nastave s pojačanim programom odgovarajućeg nastavnog predmeta za osnovnu školu pod točkom a) stavka 6, postaje suvišno navođenje iste te vrste predbolonjskih studija pod točkom b) alineja 2, tako da se traži brisanje istoga iz navedene točke i alineje. Obrazloženje: Studenti sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer engleski jezik; njemački jezik koji završetkom ovog studija stječu akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) u potpunosti su kvalificirani izvoditi predmetnu nastavu engleskog odnosno njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Naime, u dijelu studija smjera njemačkog jezika studenti stječu ukupno 94 ECTS boda na obveznim kolegijima koji se odnose na jezična, lingvistička i glotodidaktička znanja kao i znanja iz područja kulture i civilizacije njemačkog govornog područja, književnosti za djecu i mlade, međukulturne komunikacije i metodike nastave njemačkog jezika. Osim toga, studenti ovoga smjera stječu i dodatnu izobrazbu relevantnu za učitelja njemačkog jezika kroz kolegije kojima se razvijaju temeljne učiteljske kompetencije u pedagoško-psihološko-didaktičkoj izobrazbi, kroz odgovarajuće izborne kolegije te diplomski rad iz područja nastave njemačkog jezika. Stoga je po svom opsegu smjer njemački jezik u sklopu učiteljskog studija istovjetan studijskim programima nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta, s posebnim fokusom na izobrazbu učitelja njemačkoga jezika isključivo za izvođenje nastave predmeta Njemački jezik u svim razredima osnovne škole. U skladu s navedenim, u dopunskoj ispravi diplomi koju studenti stječu završetkom sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija: smjer njemački jezik, a koji se izvodi na temelju dopusnice izdane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 16. lipnja 2005. (KLASA: UP/I-602-04/05-16/165, URBROJ: 533-07-05-2) te Potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10. rujna 2019. (KLASA: 602-04/19-13/00116, URBROJ: 533-04-19-0002) stoji da je „(n)ositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) i izvoditi razrednu nastavu te nastavu njemačkoga jezika u osnovnoj školi. Magistar/magistra primarnog obrazovanja s njemačkim jezikom osposobljen/osposobljena je za kvalitetno planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole. Zapošljavanje je usmjereno prema osnovnim školama i ostalim institucijama u području odgoja i obrazovanja djece osnovnoškolske dobi.“ Isto vrijedi i za diplomande smjera engleski jezik. Ovakav se studij nastavnog predmeta Njemački jezik kao i studij nastavnog predmeta Engleski jezik u navedenom opsegu izvodi isključivo na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Razvidno je stoga da su aktualne formulacije u članku 105. stavku 6. ovoga zakona diskriminirajuće prema predmetnim učiteljima njemačkoga jezika i engleskog jezika koji su svoju kvalifikaciju stekli u sklopu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija, smjer: engleski jezik; njemački jezik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a za čije izvođenje je samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo dopusnicu. Zbog svega navedenog inzistiramo da se ovakva diskriminatorna legislativa korigira te da se diplomandima Učiteljskog studija, smjer: engleski jezik; njemački jezik omogući zapošljavanje na mjestu predmetnih učitelja u osnovnoj školi na jednak način kao i diplomandima studijskih programa nastavničkih smjerova. Nadalje, budući da je navedeni studij unaprijeđeni sljednik predbolonjskog četverogodišnjeg stručnog studija razredne nastave i pojačanog programa nastavnog predmeta Njemački jezik, odnosno Engleski jezik te budući da su diplomandi stručnog studija razredne nastave i pojačanog programa nastavnog predmeta Njemački jezik/ Engleski jezik izjednačeni u akademskom nazivu s diplomandima sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij: smjer engleski jezik; njemački jezik (Zaključak Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g., KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) neophodno je u cilju izbjegavanja diskriminacije diplomanada tih studija i tu vrstu studija nastavnog predmeta Njemački jezik, odnosno Engleski jezik navesti u točki a) članka 105. stavka 6.“ Marija Svirčić Horvat, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
87 Iva Matišin TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
88 Tamara Stannard TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Tamara Stannard Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
89 Ivana Milković TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. S poštovanjem, doc. dr. sc. Ivana Milković Katedra za obrazovanje učitelja engleskoga jezika Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
90 Anita Štaudinger TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
91 Marija Posavec TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Marija Posavec Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
92 DORIS POTUŠEK TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Doris Potušek Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
93 LEA KNEŽEVIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Lea Knežević 20.11.2023. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
94 LEA DIZDAREVIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Lea Dizdarević, studentica 5.godine Učiteljskog fakulteta (smjer Engleski jezik) Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
95 IVA PODGAJSKI TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Iva Podgajski, studentica 2. godine Učiteljskog fakulteta, smjer engleski Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
96 VERA KURSAR TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. stavak 6 Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, b) preddiplomski stručni studij upravne struke.Izjednaciti obrazovanja potrebnog za tajnika iz razloga sto postoje dosta kompetentnih kolega sa strucnim studijem koji mogu kvalitetno obavljati posao tajnika a s ovom odredbom ih se ogranicava i diskriminira iako su skolovani za posao ove struke. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
97 LJUBICA ČUBRILOVIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, podržavam prijedlog Učiteljskog Fakulteta ovdje na javnom savjetovanju: "Prijedlog 1: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom, modulom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Dužni smo upozoriti Ministarstvo da i ovaj prijedlog Zakona nastavlja stavljati učitelja u diskriminirajući I nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama vidljivih iz supplementa, odnosno iz diplome u slučaju završetka studijskih programa Učiteljski studij smjer engleski jezik/njemački jezik." S poštovanjem, Ljubica Čubrilović, mag. prim. educ., modul likovna kultura Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
98 GORAN BRKIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Goran Brkić, mag. educ. philol. angl. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
99 Marina Gabelica TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, potrebno je izmijeniti članak 105. točka a) stavak 6. kojim se regulira tko obavlja poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi uvrštavanjem učitelja razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom ili modulom. Predlažem da se navedeni stavak izmjeni na način da se navedeni učitelji izjednače u pravima s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Upućujem na obrazloženje Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kojem se navodi: „Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7. svibnja 2015. godine (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom.“ Trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju te predstavlja ozbiljnu degradaciju i učiteljskih studija i učiteljske struke. izv. prof. dr. sc. Marina Gabelica Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
100 Lovorka Zergollern-Miletić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. 20.11.2023. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
101 Lejla Skalnik TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Srdačan pozdrav, Lejla Skalnik, učitelj savjetnik Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
102 Iva Palčić Strčić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Članak 105. Stavak 6 potrebno je izmijeniti na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražim izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjem da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjem da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Detaljne analize već godinama kolegice i ja šaljemo na sva e-savjetovanja, nekoliko puta smo urudžbirali zahtjev u pisarnici Ministarstva, Vlada je zatražila službeno očitovanje na naše dopise (prethodna postava Ministarstva oglušila se i na to). Zahtjeve smo slali i na Vladu, Sabor te klubove zastupnika. Očekivala sam da će se bar ova postava Ministarstva pozabaviti člankom 105. detaljnije, uvidjeti koliko je sporan te ga izmijeniti. Srdačan pozdrav, Iva Palčić Strčić, učitelj savjetnik Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
103 Ivana Cindric TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. izv. prof. dr. sc. Ivana Cindrić Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
104 Marija Svirčić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, podržavam prethodni kometar kako slijedi: "Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju." Marija Svirčić Horvat, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
105 SILVIJA HANŽIĆ DEDA TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, Molimo da se članak 105. Stavak 6 izmijeni na sljedeći način: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta (s ostvarenih najmanje 94 ECTS u odgovarajućem smjeru), odnosno s njima izjednačene učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta te magistre primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Napominjemo da trenutni prijedlog Zakona stavlja učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama u slučaju završetka studijskih programa za izvođenje odgovarajućeg nastavnog predmeta u primarnom obrazovanju. Srdačno, dr. sc. Silvija Hanžić Deda, Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
106 BERNARDA Bernardić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, gdje je radno mjesto voditelja računovodstva? Povećanje opsega posla tajnika školske ustanove i voditelja računovodstva u školi raste svaki dan i više nema veze sa šturo propisanim djelokrugom poslova. Samo nebo je granica poslovima koji nam se nameću. Minimalni zahtjevi su stjecanje statusa stručnog suradnika s pripadajućim koeficijentom te odobrenje administrativnog i računovodstvenog referenta ako osnovna škola ima više od 450 učenika i više od 65 djelatnika. U svim drugim javnim ustanovama, fakultetima, agencijama i ostalim javnim i državnim ustanovama na ovakvim poslovima postoji minimalno 4-5 zaposlenih, dok je u školama, pogotovo osnovnim, sve na jednoj osobi... Kako je napisala jedna kolegica: "Nije mi jasno kako se u obrazovnim ustanovama može raditi takva diskriminacija ako imamo istu stručnu spremu kao učitelji i stručni suradnici i to baš na mjestu gdje bi se trebalo vrednovati obrazovanje. Ako moramo odrađivati posao dok smo na godišnjem odmoru ili na bolovanju (a uvijek se mora nešto hitno napraviti, osnivač i ministarstvo ne pitaju za godišnje odmore i bolovanja), to znači da smo nezamjenjivi, ili...? Zar se tako tretira nezamjenjive zaposlenike? Kad su u pitanju obaveze, kao da imamo managerski ugovor u velikoj korporaciji, dostupnost 24/7, a dok su u pitanju prava, gdje smo onda? Naš status u školama je na rubu mobinga te Vas molimo da ozbiljno razmotrite situaciju i donesete ispravne i pravedne odluke." Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na radno-pravni status voditelja računovodstva nije predmet ovoga savjetovanja.
107 Marko Gregurić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. U točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom, modulom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7. svibnja 2015. (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P. Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Dužni smo upozoriti Ministarstvo da i ovaj prijedlog Zakona nastavlja stavljati učitelja u diskriminirajući i nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama vidljivih iz supplementa, odnosno iz diplome u slučaju završetka studijskih programa Učiteljski studij smjer engleski jezik/njemački jezik. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
108 Kristina Bernatović TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Poštovani, gdje je radno mjesto voditelja računovodstva? Povećanje opsega posla tajnika školske ustanove i voditelja računovodstva u školi raste svaki dan i više nema veze sa šturo propisanim djelokrugom poslova. Samo nebo je granica poslovima koji nam se nameću. Minimalni zahtjevi su stjecanje statusa stručnog suradnika s pripadajućim koeficijentom te odobrenje administrativnog i računovodstvenog referenta za osnovnu školu po istim kriterijima kao za srednju školu. U svim drugim javnim ustanovama, fakultetima, agencijama i ostalim javnim i državnim ustanovama na ovakvim poslovima postoji minimalno 4-5 zaposlenih, dok je u školama, pogotovo osnovnim, sve na jednoj osobi... Kako je napisala jedna kolegica: "Nije mi jasno kako se u obrazovnim ustanovama može raditi takva diskriminacija ako imamo istu stručnu spremu kao učitelji i stručni suradnici i to baš na mjestu gdje bi se trebalo vrednovati obrazovanje. Ako moramo odrađivati posao dok smo na godišnjem odmoru ili na bolovanju (a uvijek se mora nešto hitno napraviti, osnivač i ministarstvo ne pitaju za godišnje odmore i bolovanja), to znači da smo nezamjenjivi, ili...? Zar se tako tretira nezamjenjive zaposlenike? Kad su u pitanju obaveze, kao da imamo managerski ugovor u velikoj korporaciji, dostupnost 24/7, a dok su u pitanju prava, gdje smo onda? Naš status u školama je na rubu mobinga te Vas molimo da ozbiljno razmotrite situaciju i donesete ispravne i pravedne odluke." Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
109 Hrvatsko katoličko sveučilište TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. U članku 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) je navedeno: “(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) ovoga stavka, c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka." U prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nisu planirana izmjene stavka (6) članka 105, stoga predlažemo da se taj stavak izmjeni i da se osobe iz točaka a) i dijela točke b) ovoga stavka prilikom javljanja na natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi izjednače u svojim pravima. Predlažemo da stavak (6) članka 105 glasi: “(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, odnosno studijski program odgovarajuće vrste na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), b) stručni diplomski studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebne pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka, c) sveučilišni ili stručni prijediplomski studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ili b) ovoga stavka." Obrazloženje: Na svim hrvatskim sveučilištima postoje dva modela stjecanja nastavničkih kvalifikacija. Najčešći je model stjecanje nastavničkih kvalifikacija u sklopu inicijalnoga obrazovanja (obično na diplomskoj razini). Ako nastavničke kompetencije nisu stečene u inicijalnome obrazovanju za nastavnike, one se stječu u dopunskome obrazovanju u sklopu programa za cjeloživotno obrazovanje. Svi programi u RH su različiti jer to ovisi o sveučilišnoj autonomiji. Sveučilišta su samostalna u kreiranju i ponudi nastavničkih programa (bilo cjeloživotni ili studijski). Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju široko propisuje da se nastavničke kompetencije vežu uz četiri područja (pedagogija-psihologija-didaktika-metodika). Svaki program nastavničkih kompetencija, bez obzira na vrstu (cjeloživotno ili studijski) mora sadržavati taj okvir do minimalnih 55 ECTS-a i jasno je da kvalifikacija kao takva ne bi trebala biti upitna. Stoga, ovu zakonsku prepreku za drugi model nastavničke naobrazbe u sklopu programa cjeloživotnog učenja u čl. 105. koja nalaže da prednost pri zapošljavanju imaju oni koji su završili nastavnički smjer i tek ako nema takvih, onda se mogu zaposliti magistri struke treba ukloniti. Kvalifikacija ne bi smjela biti upitna jer ovako stečene nastavničke kompetencije po modelu cjeloživotnog obrazovanja prate suvremene tendencije u obrazovanju s ciljem zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada (prema Europskom kvalifikacijskom okviru cjeloživotno učenje odnosi se na priznavanje i vrednovanje svih aktivnosti stjecanja znanja i vještina tijekom života kroz formalno i neformalno obrazovanje i nije logično da se ovakvom zastarjelom zakonskom preprekom nekoga stavlja u neravnopravan položaj). A da je kvalifikacija izjednačena govori to da se pri polaganju državnih stručnih ispita priznaje kao istovjetna. Držimo da su programi cjeloživotnog obrazovanja unaprijedili nastavničku naobrazbu te da ne postoji niti jedan valjan razlog zašto bi Zakon predviđao razlike u kvalifikacijama između osoba koje su završile studijske programe pod a) - nastavnički smjer odgovarajućeg predmeta i pod b) - odgovarajuće vrste s pedagoškim kompetencijama. Osobe koje su završile studijske programe pod a) – sveučilišni magistar edukacije (ukupno 120 ECTS) i pod b) – sveučilišni magistar struke (ukupno 120 ECTS) koji ima nastavničke kompetencije (dodatnih min. 55 ECTS) imaju istu razinu obrazovanja i sukladno stečenim kompetencijama obje su osposobljene za rad u školama, stoga osobe koje su završile studijski program pod a) ne bi trebale imati zakonski propisanu prednost pri zapošljavanju u odnosu na osobe koje su završile studijske programe pod b), nego bi se odabir nastavnika trebao vršiti na temelju drugih kriterija koji jasnije pokazuju kompetencije kandidata. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na Vaš komentar nisu predmet ovoga savjetovanja.
110 MARIJA ZRINŠČAK TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 105. Povećanje opsega posla tajnika u školi raste svaki dan i više nema veze sa šturo propisanim djelokrugom poslova tajnika. Samo nebo je granica poslovima koji nam se nameću. Minimalni zahtjevi su stjecanje statusa stručnog suradnika sa pripadajućim koeficijentom te odobrenje administrativnog referenta ako škola ima više od 500 učenika i više od 80 djelatnika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
111 Vesnica Mašanović TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. Slažem se s kolegom Čupićem. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na pedagoške mjere nije predmet ovoga savjetovanja.
112 Iva Štekar Cergna TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. Komentar kolege Čupića je rekao sve, mogu se samo u potpunosti složiti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na pedagoške mjere nije predmet ovoga savjetovanja.
113 Blaženka Crnov TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. Poštovani, pedagoške mjere koje vi predlažete nigdje nas nisu dovele. Učenik zbog neprimjerenog ponašanja seli u drugu školu gdje nastavlja raditi iste stvari kao u prethodnoj ili ostaje i dalje u školi u koji je i nastavlja maltretirati učitelje i učenike. Učitelji i stručna služba odrađuju svu papirologiju. Sve se prelama preko leđa učenika i učitelja koji takvo ponašanje trpe iz dana u dan. Kako u prvoj školi tako i u drugoj školi. Tko je tu na dobiti? Niti učenik koji je izbačen iz škole, niti nastavnici, niti učenici. Potrebno je uvesti suspenziju s nastave u roku od dva tjedna do maksimalno 2 mjeseca. Tako bi se taj učenik kod kuće "ohladio", a cijela škola bi prodisala. Učio bi kod kuće iz udžbenika, radne bilježnice i bilješki učenika iz razreda. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na pedagoške mjere nije predmet ovoga savjetovanja.
114 Antun Đurić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. U nekim europskim zemljama, zbog odgovarajućeg neprihvatljivog ponašanja, učenik može biti suspendiran s nastave na rok od 2 tjedna do 2 mjeseca. Za to vrijeme može pratiti nastavne sadržaje putem udžbenika ili od kolega iz razreda. Nastavnik prema njemu nema nikakve obaveze za vrijeme suspenzije. To dobro dođe i učenicima koji žele normalno pratiti nastavu, i nastavniku kojeg više ne ometa "zločesti" učenik, a i taj dotični se malo odmori od škole. Osobno mi se sviđa ovakva mjera, možda bi je trebalo uvesti i kod nas!? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na pedagoške mjere nije predmet ovoga savjetovanja.
115 MAJA MARTINOVIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. Kolega Čupić je tako lijepo sve rekao da nemam što drugo reći osim složiti se. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na pedagoške mjere nije predmet ovoga savjetovanja.
116 Mislav Čupić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. (4) Učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit. Ovaj članak nije u duhu cijelog prijedloga novog zakona. Mjera isključenja iz škole proizlazi iz frekventnog niza stvari koje je netko učinio svjesno i pogrešno i nakon brojnih upozorenja. U duhu ovog zakona je kažnjavanje propusta. Kada bi djelatnici konstantno kršili zakon, prvo bi ih se po prijedlogu novog zakona trebalo financijski globiti, a onda im dati otkaz. Može li nastavnik onda doći na posao i primiti plaću ukoliko je dobio otkaz ili 'isključenje'? Može li za tu godinu tražiti božićnicu, regres, potvrdu o stažu u vremenu koje nije radio...? Ne može. Jednako tako, ukoliko je neki učenik napravio niz svjesnih propusta, ponašao se neodgovorno, neprimjereno i antisocijalno te zbog toga, nakon niza ranijih upozorenja dobio isključenje iz škole, koji je smisao da mu se besplatno omogućuje 'razredni ispit' pred tim istim nastavnicima prema kojima se nije ponašao korektno? Ne bi li tom učeniku izlazak na ispit trebala po slobodnoj vlastitoj procjeni naplatiti škola (da tako vrati sve 'penale' nastale primjenom ovog zakona) , a ne da se učenika nagrađuje mogućnošću da nas sve dobrano izmaltretira do mjere da ga moramo isključiti, a onda on pobjednički dolazi na razredni ispit i nauči i položi? Koja je poruka onim učenicima koji su se morali truditi i ponašali se primjereno i ispravno? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovdje je riječ o važećim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za koje se predlaže izmjena i dopuna odredbi navedenoga članka.
117 Mislav Čupić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. Zbog čega se ne mogu uskladiti imena pedagoških mjera sprječavanja za OŠ i SŠ, koja je točno poanta da je u OŠ "Strogi ukor", a u srednjoj školi "opomena pred isključenje"? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na pedagoške mjere nije predmet ovoga savjetovanja.
118 Mislav Čupić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. (8) Škole su dužne provoditi pedagoške mjere, uvažavajući učenikovo psihofizičko stanje i njegovu dob, te utvrditi sve okolnosti koje utječu na njegov razvoj. Imamo profesore tjelesnog za utvrđivanje fizičkog stanja, psihologe koji sa 6 besplatnih testova ne možemo utvrditi ništa osim postojanje anksioznosti i depresije i za ostalo napraviti intervju i donijeti neku svoju procjenu, i ok, recimo da smo mi, zajedno sa Stručnim povjerenstvom Škole (koje postoji samo u osnovnoj školi) i sa školskom liječnicom utvrdili neke pokazatelje. Međutim, kako možete očekivati da ćemo "utvrditi SVE okolnosti koje utječu na njegov razvoj". Na ljudski, pa tako i dječji razvoj utječe i genetika. Pametnom dosta. Moram li dalje? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na pedagoške mjere nije predmet ovoga savjetovanja.
119 Ornela Malogorski TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. U čl. 84. potrebno je uskladiti terminologiju s obzirom da više nemamo centre za socijalnu skrb već zavode. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovdje je riječ o važećim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za koje se predlaže izmjena i dopuna odredbi navedenoga članka.
120 Igor Barlek TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 84. S obzirom da sam imenovan Službenikom za zaštitu podataka za niz osnovnih i srednjih škola u RH, s obzirom da škole nemaju ujednačene rokove zadržavanja pedagoške dokumentacije, uključujući i dokumentaciju o pedagoškim mjerama te s obzirom da ste još 2019. godine na moje komentare najavili utvrđivanje rokova zadržavanja pedagoške dokumentacije u suradnji s AZOP-om, molim vas, za dobro svih škola, na koji način i kada će se utvrditi jedinstveni rokovi zadržavanja pedagoške dokumentacije za osnovne i srednje škole, kako bi iste napokon bile koliko-toliko usklađene s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Što se tiče čuvanja javnog dokumentarnoga gradiva (pedagoška dokumentacija), isto je uređeno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18, 98/19 i 114/22 ), odnosno jasno su utvrđeni rokovi za čuvanje i zaštitu javnog dokumentarnoga gradiva.
121 Zdravko Palavra TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. Poštovani, predlažem ukidanje dopunskog rada. Kroz dva popravna ispita postoji mogućnost pokazivanja propuštenog tijekom školske godine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
122 Iva Štekar Cergna TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. Ukinuti dopunski rad i vratiti popravne ispite u dva roka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
123 Anita Milunić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. Dopunska nastava i dopunski rad Dopunska nastava namijenjena je učenicima koji imaju poteškoća s usvajanjem sadržaja redovite nastave što podrazumijeva učenje, ponavljanje i uvježbavanje. Dopunski rad je rad učitelja i nastavnika izvan redovite nastave koji je namijenjen učenicima koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz najviše dva predmeta, i koji, prema postojećem Zakonu, predstavlja svojevrsnu pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja. Zašto imati uopće dopunski rad kad tijekom nastavne godine učenik može pohađati dopunsku nastavu gdje će dobiti pomoć u učenju i/ili nadoknađivanju sadržaja redovite nastave. Vratiti popravne ispite umjesto dopunskog rada. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
124 DIJANA KEZELE TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. predlažem brisanje stavaka 1., 2. i 3. te predlažem dodavanje stavka. Učenik koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz jednog ili dva nastavna predmeta upućuje se na polaganje popravnog ispita. Popravni ispit se polaže u dva roka: ljetni i jesenski rok. Obrazloženje Smatram da je dopunski rad rezultirao većim brojem učenika koji planski ostavljaju jedan ili dva predmeta koje ne uče kontinuirano tijekom nastavne godine te to rješavaju na dopunskom radu gdje nastavnik treba biti posvećen malom broju učenika. Time se smanjuje samostalnost i odgovornost učenika prema svojim obvezama. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
125 Ivana Kardo TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. Poštovani, ukinuti dopunski rad, vratiti popravni ispit u dva roka (kraj lipnja i kraj kolovoza). Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
126 Irena Mikec TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. Smatram da se treba ukinuti dopunski rad uslijed negativne ocjene na završetku školske godine. Ni je dan broj sati rada 1 na 1 na završetku nastavne godine ne može nadoknaditi nerad tokom cijele školske godine a niti pružiti adekvatno svladavanje gradiva tog predmeta. Treba vratiti popravne ispite koje učenik sprema sam. Nije potrebno kažnjavati nastavnika za nerad pojedinih učenika. Ukoliko je dopunska nastava potrebna, smatram da se mora provoditi redovno tokom školske godine i da nastavnik za održavanje dopunske treba biti plaćen, odnosno da mu se ti sati vode u zaduženju kao neposredan rad s učenicima. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
127 Ivana Šutić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. Razmotrite alternativne pristupe kako biste osigurali konstruktivnu i kontinuiranu suradnju između učenika i učitelja/nastavnika tijekom cijele nastavne godine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
128 SNJEŽANA KEDAČIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. Članak 75. Smatram da treba ukinuti dopunski rad i vratiti ljetni popravni ispit. Učenicima je rijekom školske godine omogućena dopunska nastava uz redovnu nastavu kako bi usvojili nastavno gradivo. ako nisu usvojili nakon cijele školske godine kako će to usvojiti u potpunosti u ovih 10-25 sati? Također mislim da se ovako potiče da učenici ne uče taj predmet cijelu godinu nego će ga riješiti na kraju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
129 Martina Vičić Crnković TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. Članak 75. Predlažem da se dopunski rad organizira samo za one učenike koji nisu bili u mogućnosti pohađati redovnu nastavu (kategorizirani sportaši, učenici sa zdravstvenim problemima psihičke i fizičke prirode za koje postoji uredna medicinska dokumentacija), a koji su zbog svojih obveza ili zdravstvenog stanja izostali više od 30% ukupnog broja sati. Ostalim učenicima nije potrebno omogućavati dopunski rad, već bi trebali redovno raditi tijekom nastavne godine. Ovako se samo legalizira i podržava njihov neredovitost u radu, inercija i nezainteresiranost, a na kraju za nagradnu dobivaju i besplatne instrukcije predmetnih nastavnika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
130 Mislav Čupić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 75. (1) Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati. Otkada je to dopunski rad bio istovjetan 'organiziranju pomoći u učenju' ? Onda je nazovite 'Ljetna škola' i platite djelatnike za to, i produljite na 20 dana ako treba, a ne smanjiti na 5 sati i očekivati u tom kratkom vremenu "nadoknađivanje znanja kroz dopunski nastavni rad". Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
131 Silvana Vulas TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 51. Poštovani, može li se implementrati i nastava npr. u umjetničkoj školi: (1) Dnevno trajanje nastave učenika utvrđuje se rasporedom sati s time da nastava predmeta koji se izvode obvezno za učenike razredne nastave ne može iznositi više od 4 sata dnevno, a za ostale učenike osnovne škole više od 6 sati dnevno. Da li je moguć dodatak - osim u slučaju pohađanja umjetničke osnovne škole. (2) Za učenike srednje škole godišnji i tjedni broj nastavnih sati propisuje se nastavnim planom i kurikulumom, pritom ukupan broj tjednih sati ne smije prelaziti 40. Da li je moguć dodatak - osim u slučaju pohađanja umjetničke srednje škole. (3) Učenik uključen u nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka može biti opterećen većim dnevnim, tjednim i godišnjim brojem sati, sukladno Državnom pedagoškom standardu. D ali je moguć dodatak - kao i učenici koji istodibno pohađaju osnovu školu i osnovnu umjetničku školu te srednju i srednju umjetničku školu. Hvala Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
132 ZORAN SAMBOL TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 49. Što se događa ako dijete ide istodobno u dvije srednje škole; primjerice u Glazbenu školu i Gimnaziju opći smjer? Koji su to onda "dopušteni prostorni, kadrovski i drugi uvjeti rada"? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Uvođenjem jednosmjenske nastave u školi te sukladno nastavnom planu i programu za osnovne, odnosno srednje škole, učenik može biti opterećen većim dnevnim brojem sati te isto stupa na snagu 1. rujna 2027. godine, kad se postignu preduvjeti primjene.
133 Mandica Hrvoj TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 49. Članak 49. stavak (4) - dodati- Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su Plan aktivnosti dostaviti školi do 31.8. tekuće godine za novu školsku godinu kako bi škola isti mogla uključiti u školski kurikulum i Godišnji plan i program rada. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Što se tiče prijedloga izmjena i dopuna Zakona vezano uz određivanje roka za dostavu Plana aktivnosti školama, a koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, isto nije predmet ovoga savjetovanja.
134 JULIJA VEJIĆ TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 42. U članak 42. koji glasi "(1) Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu polaziti nastavu, škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući, odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na dužem liječenju te omogućava polaganje predmetnog ili razrednog ispita." Trebalo bi dodati da učenici ostvaruju pravo na jednak broj sati nastave u kući koji bi imali i u školi. Do sad im je Ministarstvo odobravalo pola satnice. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
135 Slađana Milješić Ćićić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 30.a Poštovani, u članku 30.a, točka 4 molim navesti kakva je situacija s predmetom Hrvatski jezik u manjinskim školama, tj.u školama gdje se nastava odvija na jeziku nacionalne manjine po A modelu. Lp Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koje se odnose na status škola na jeziku i pismu nacionalnih manjina nisu predmet ovoga savjetovanja.
136 Ela Veža TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 28. Članak 28 Riječ i zamijeniti s ili (2) Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma ili nastavnog plana i programa. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
137 IVANA KELEMEN TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 9. Poštovani, Članak 100 st. 4 Zakona trebalo bi izmijeniti tako da uključuje i fonetičare među stručne suradnike u školskoj ustanovi i propisati sljedeće: "Stručni suradnici u školskoj ustanovi su: pedagog, psiholog, knjižničar, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator-rehabilitator, logoped, socijalni pedagog i fonetičar). Standard zanimanja fonetičar upisan je u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/542 te su tamo su vidljive kompetencije i područje rada fonetičara. Predlažem uključivanje ovog stručnjaka edukacijskog i rehabilitacijskog profila u Zakon kako bi se uskladili različiti zakoni, ali i primjenjivao HKO na tržištu rada. Ivana Kelemen, mag. educ. phon. rehab. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na stručne suradnike nije predmet ovoga savjetovanja.
138 Ured pučke pravobraniteljice O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 24. Iako je u medijima najavljeno odustajanje od novčanih kazni za učitelje i nastavnike, s obzirom da se u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi objavljenom na e-Savjetovanju i dalje nalaze odredbe koje propisuju novčane kazne za radnike školske ustanove, predlažemo da se u članku 24. kojim se mijena članak 151. brišu stavak 3. i 4. Smatramo da korištenje novčanih kazni nije primjereno za ugovorni radni odnos, osobito imajući na umu odredbe Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23. - Odluka Ustavnog suda RH) koje sadrže mogućnosti postupanja u slučaju skrivljenog ponašanja radnika i u slučaju eventualne odgovornosti radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu. Također, imamo i primjedbu na sam iznos novčanih kazni, budući da značajan broj radnika zaposlenih u osnovnim i srednjim školama ima ugovore o radu na nepuno radno vrijeme. Za njih navedene novčane kazne mogu biti nerazmjerne te možda čak i doseći iznos mjesečne plaće, što bi zasigurno djelovalo odvraćajuće od zapošljavanja na radnim mjestima učitelja i nastavnika. Iako nije predmet trenutnih izmjena, u duhu postizanja ciljeva vezanih uz reformu i modernizaciju sustava odgoja i obrazovanja čije je dosezanje zacrtano nacionalnim strateškim dokumentima, predlažemo i dopunu članka 100. ZOOOSŠ i osnaživanje školskih stručnih timova i kroz zapošljavanje socijalnih radnika. Njihovo uključivanje u odgojno obrazovne procese doprinijelo bi pravovremenom prepoznavanju, a time i učinkovitijem rješavanju izazova s kojima se, posebno u ovim izazovnim vremenima, suočavaju neki učenici i njihove obitelji te pravovremenom uključivanju ranjivih skupina u obrazovni sustav i život lokalne zajednice. Stoga predlažemo dopunu stavka 4. na način da se u tim stručnih suradnika školske ustanove uključe i socijalni radnici. Njihovim zapošljavanjem osigurala bi se snažnija stručna podrška učenicima i roditeljima pripadnicima ranjivih skupina koja bi im olakšala aktivno sudjelovanje u školskoj sredini i široj društvenoj zajednici te zadovoljile preporuke iz Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Europskog jamstva za djecu u Hrvatskoj koje kao mjeru 2.2.2. definiraju sljedeće Osigurati stručnu podršku učenicima i roditeljima pripadnicima ranjivih skupina kako bi se učenicima olakšalo aktivno sudjelovanje u školskoj sredini i zajednici te koje su izrađene na preporuku strateškog dokumenta Jamstva za djecu Vijeća EU-a. Također, a vezano uz prijedlog nadopune čl. 100. stavka 4. i zapošljavanje socijalnih radnika kao stručnih suradnika u školskim ustanovama, predlažemo i nadopunu članka 115. stavka 2. na način da se u popis područja u kojima se podrazumijeva stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje u matičnoj znanosti, uz navedena doda i područje socijalnog rada. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na zapošljavanje socijalnih radnika nije predmet ovoga savjetovanja.
139 Katarina Muranić O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 24. Poštovani, ukoliko želite još imati stručnog učiteljskog i nastavničkog kadra u školama, predlažem Vam brisanje članka 24.. Tu sramotu više nikada ni nemojte spominjati. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
140 Alenka Njegovac O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 23. Poštovani, ne slažem se da treba brisati "Spomenicu" iz obavezne dokumentacije škole, samo treba dodati da se može voditi i u digitalnom obliku. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
141 Ivana Smolčić Padjen O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 23. Poštovani, članak 23. proturječan je čl. 138. - u školskim ustanovama vodi se pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, među kojima je i spomenica. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
142 Mislav Čupić O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 23. "a ja spomenicu ne bih i eto ti ga sad..." https://tekstovi.net/2,128,12014.html Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
143 KATARINA ROSAN LEOVAC O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 23. Ovim člankom se ništa ne briše, već se samo propisuje potreba vođenja pedagoške dokumentacije elektroničkim putem dok istovremeno za to ne postoje svi potrebni preduvjeti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
144 Vesna Vujić O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 23. U predloženom članku 23. - izmjenama članka 138. nigdje se ne predlaže brisati "spomenica" kao što se ovdje tumači. Naime, predlaže se izmjena stavka 1. članka 138., odnosno vođenje pedagoške dokumentacije isključivo u elektroničkom obliku, te brisanje stavka 9. u kojem se određuje vrijeme čuvanja imenika i evidencije o ispitima. Ostaje stavak 8. koji govori o obvezi trajnog čuvanja matične knjige i spomenice. Ukoliko se navedena pedagoška dokumentacija (matična knjiga i spomenica) mora trajno čuvati, onda je sasvim razumljivo da su ju škole obvezne i voditi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
145 BRANKO RADONIĆ O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 23. Na ovom mjestu (članak 23.) navodite da se Spomenica škole briše s popisa obvezne pedagoške dokumentacije osnovnoškolskih ustanova, ali u članku 138. navodite kako se u školskim ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima među kojom navodite i spomenicu. Kako god bilo, predlažem da ista ostane dio obvezne pedagoške dokumentacije škole i da se dodatno regulira njezino vođenje. Ili za taj posao (pa i kaznenom odredbom) obvežite ravnatelja kao poslovodnog voditelja škole ili mu omogućite da 1-2 sata tjedno u satnici može dodijeliti nekom radniku koji će taj posao marljivo i predano raditi (npr. nastavnik Hrvatskoga jezika). Iako omogućujete i daljnje vođenje spomenice, ako ona ne bude obvezna, škole će je ukiniti. Naime, spomenice škole su dugoročno, za opću povijest zajednice u kojoj škola djeluje gotovo najvažniji dokument, na razini imenika škole. Vode se još od vremena austrougarske uprave i za istraživače su vrijedan izvor povijesti ne samo za škole koje su ih stvarale, već za cijelu zajednicu. Ukidanjem obveze pisanja spomenica jednim potezom pera čini se dugoročno velika šteta za školu i grad/općinu i otežava posao budućim istraživačima kako opće, tako i obrazovne povijesti određene sredine. Ukoliko smatrate da spomenice više nisu potrebne jer škole imaju svoje web i facebook stranice, na koji način omogućujete trajno čuvanje tih zapisa na web stranicama? Regulirajte taj važan posao te odredite ili da se knjiga i dalje piše rukom (bez lijepljenja printanog teksta) ili omogućite da to bude tipkani tekst kojega će škola svake godine imati obvezu uvezati u tvrdi uvez i čuvati u svom arhivu, zajedno s Godišnjim planom i programom rada škole te Školskim kurikulumom. Ta tri dokumenta na jednom mjestu omogućit će trajno čuvanje podataka o planiranju i izvođenju nastave kroz svaku nastavnu godinu i tako dati priliku svim budućim istraživačima da na temelju obilja podataka rade svoje analize povijesti obrazovanja ili opće povijesti određenog prostora. To je posebno važno za male sredine u kojima se povijesni izvori često ne čuvaju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
146 DIANA GREBLIČKI-MICULINIĆ O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 22. U ovom Članku predlaže se samo način na koji roditelj u primjerenom roku javlja razlog izostanka, dakle ne opravdava izostanak. Stavak 3. Članka 136. definira način na koji roditelj opravdava izostanak. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.
147 Koraljka Bakota O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 20. Poštovani, Potrebno je regulirati uz zapošljavanje osoba u mirovini i mogućnost rada do 67. godine života pod istim uvjetima kao i za druge državne i javne službenike. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Što se tiče zapošljavanja umirovljenika, postojeće odredbe Zakona propisuju da učiteljima i nastavnicima ugovor o radu prestaje istekom školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što ne omogućuje njihovo zapošljavanje nakon stjecanja uvjeta za mirovinu. Ovim izmjenama i dopunama Zakona omogućava se veća zapošljivost radnika, pogotovo stručnih učitelja i nastavnika u deficitarnim zanimanjima. Ravnatelju škole omogućeno je da, ako se na natječaj ne javi stručna osoba, može u radni odnos bez natječaja primiti stručnu osobu u mirovini na određeno vrijeme od godinu dana, s mogućnošću produljenja ugovora na određeno vrijeme za dodatnih godinu dana, ali ne dulje od 67. godine života.
148 Marija Svirčić O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 18. Poštovani, kopiram argumente iznesene u dopisima poslanima na MZO i Vladu RH (1.7.2019, 17.11.2020.,20.1.2021. ), a za koje je Vlada RH dva puta pisanim putem tražila očitovanje MZO (3.7.2019., 17.2.2020.), a na koje ste se kao nadležno tijelo oglušili, u nadi da ćete konačno argumentirano odgovoriti na izneseno, bez generičkog komentara "nije predmet rasprave" jer protivno svakoj zakonskoj proceduri izmjena članka 105. 2019.g nije nikada niti bila predmet rasprave i nije prošla e-savjetovanje te stoga smatramo da ste dužni obrazložiti članak 105. Poštovani, ovim putem tražimo izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nadalje “Zakon”), čl. 105, stavak 6, točke a i b, na snazi od 4.8.2018. g., čijim su donošenjem oduzeta stečena zakonska prava trinaest generacija diplomiranih učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima ili modulima te studenata koji su bili u procesu studiranja, odnosno koji su upisali studij pod uvjetima koji su bili na snazi do izmjene Zakona 4.8.2018. g. Naime, kadar učiteljskih fakulteta s pojačanim nastavnim predmetima i modulima, prilikom javljanja na natječaj za posao u predmetnoj nastavi osnovne škole nepravedno je rangiran kao drugi na listi za zapošljavanje iza nastavničkih smjerova drugih fakulteta. Ističemo kako je sporni članak usvojen bez prethodne javne rasprave i poštivanja zakonske procedure te ishitreno upućen na izglasavanje u Hrvatski Sabor, zbog čega smatramo kako se saborski zastupnici nisu mogli u toliko kratkom roku u potpunosti informirati i donijeti pravičnu odluku koja ne bi oštetila toliki broj osoba. Prijedlog : U točku a) stavka 6. članka 105. Zakona uvrstiti kadar sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja s modulom , odnosno pojačanim predmetom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje s trenutno navedenim kadrom iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Obrazloženje: Studijski programi učiteljskih fakulteta odobreni su i od Ministarstva i od Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR). Kadar koji se školovao i diplomirao na stručnim studijima učiteljskih fakulteta, prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, imao je pravo raditi na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. To pravo nam se kontinuirano oduzima te se čak pravo prvenstva rada unutar razredne nastave sada daje kadru drugih fakulteta. Stavljeni smo u diskriminirajući položaj u odnosu na kadar drugih fakulteta i oduzima nam se pravo na daljnja zapošljavanja na poslovima koje posljednjih 20 godina uspješno obavljamo u osnovnim školama. Taj isti naš uspjeh i kvalitetu svake godine potvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja promovirajući učitelje s pojačanim predmetom u učitelje mentore i učitelje savjetnike te AZOO imenujući nas za voditelje županijskih stručnih vijeća. Također, mnogo naših kolega koji su „u sustavu“ i do sada su radili na poslovima predmetnih učitelja u osnovnim školama, već su se našli u situacijama gubitka zaposlenja i nemogućnosti dobivanja novog na mjestima na kojima su već prethodno uspješno radili kao zamjene dugi niz godina. Nadalje, postankom tehnološkog viška im se onemogućuje daljnje zapošljavanje na istim poslovima u osnovnim školama. Unatoč mnogobrojnim reakcijama, upozorenjima od strane struke i prosvjednim reakcijama samih učitelja, kao i mišljenju članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, gore navedeni članak 105. poslan je na izglasavanje zanemarujući štetne posljedice na koje se upozoravalo i prije izglasavanja Zakona. U očitovanju Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu (Pz br. 334) o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334 članovi Odbora potvrdili su naša upozorenja da će navedene izmjene Zakona rezultirati oduzimanjem stečenih prava učiteljima razredne nastave s pojačanim nastavnim predmetom i modulom. Kadar učiteljskih fakulteta nije sada prvi puta zakinut, već smo opetovano primorani boriti se za svoja zakonski stečena prava. Unatoč izvrsnosti u radu te brojnim priznanjima od strane nadležnog nam ministarstva i AZOO, od 2007. godine diplomirane učitelje s pojačanim predmetima sustavno se degradira (dodjeljivanje neadekvatnog akademskog naziva prvostupnik umjesto magistar struke pri usklađivanju s bolonjskim sustavom) te nas se kontinuirano pokušava svrstati u nekadašnji stupanj više stručne spreme (VI stupanj obrazovanja), unatoč činjenici da smo završetkom studija stekli visoku stručnu spremu i VII/I stupanj obrazovanja koja je istovjetna bolonjskoj tituli magistar struke. Referiramo se i na zaključak Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) koji daje pozitivno mišljenje o izjednačavanju stručnog naziva diplomiranog učitelja s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja. Također, pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Izmjenama članka 105. Zakona MZOS pobija vlastito mišljenje izneseno u gore navedenom dokumentu. Nadalje, naše kompetencije su dokazane i u javnim raspravama o kurikulumima nastavnih predmeta što je u potpunosti zanemareno prilikom usvajanja izmjena čl.105. Zakona kojima smo svrstani u kategoriju b. Smatramo ovo protuustavnim oduzimanjem zakonski stečenih prava na temelju propisa pod kojima smo upisali i završili naše studije. S obzirom na to da javna rasprava za izmjene čl.105 kojima smo uvršteni u točku b nije provedena, no za naknadno donošenje Pravilnika (Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,»Narodne novine«, broj 6/2019.) jest, mišljenje struke iskazano u njoj nije uvaženo niti prilikom donošenja Pravilnika, budući da je Zakon nadležan pravni akt Pravilniku te su mnogi relevantni komentari u toj raspravi odbačeni. S obzirom na navedeno, iznosimo komentar struke iznesen u javnoj raspravi prilikom donošenja Pravilnika, kao i usporedbu dvaju studijskih programa na primjerima preddiplomskoga i diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u ukupnom trajanju od 5 godina (3+2) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FF) i programa integriranog studija engleskoga jezika u trajanju od 5 godina na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (UF). Poveznica na javnu raspravu o Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,iz 2019.g.: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8774 Izv. prof. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač - Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika, UFZG Uvrštavanjem navedenoga programa Pravilnik bi se uskladio s odredbom članka 105. stavka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/88 i sve izmjene i dopune zaključno s NN 68/18), prema kojemu poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila “a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija“, i to zato što navedeni studijski program učiteljskoga studija s engleskim jezikom: i) jest program nastavničkoga smjera, usmjeren na nastavničke kompetencije, ii) uključuje cjeloviti petogodišnji studij engleskoga jezika koji je integriran u opći učiteljski studij, čime se postiže stvarna dvopredmetnost, iii) jest integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. Nadalje, taj studij (ovo se ne odnosi na modul, integriran u usporedni učiteljski studij) opsegom odgovara nastavničkom smjeru studija engleskoga jezika na filozofskim fakultetima. Usporedbom dvaju studijskih programa na primjerima preddiplomskoga i diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u ukupnom trajanju od 5 godina (3+2) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FF) i programa integriranoga studija engleskoga jezika u trajanju od 5 godina na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (UF), utvrđuje se sljedeće: - broj ECTS bodova ostvaren u obveznim predmetima studija e. j. – FF 102 : UF 98 - broj ECTS bodova diplomskoga rada na studiju engl. jezika – FF 10 : UF 14 - broj ECTS bodova obveznih kolegija + dipl. rada ako se brani na studiju e. j. – FF 112 : UF 112 - broj predmeta u okviru studija engleskoga jezika – FF 21 : UF 40 - broj obveznih izbornih predmeta (i ECTS bodova) – FF 3 (18 ECTS) : UF 3 (5-12 ECTS) Iz toga slijedi da su uspoređeni studiji po broju ECTS bodova u bitnome jednaki. Razlike su u broju bodova posvećenih izbornim kolegijima i u broju kolegija koji na FF načelno imaju veću bodovnu vrijednost. Daljnjom se usporednom analizom također utvrđuje sljedeće: - broj predmeta (i ECTS bodova) iz metodike nastave engl. j. u obveznom programu – FF 4 (12) : UF 16 (36) - broj predmeta (i ECTS bodova) iz predmeta općega pedagoško-psihološko-didaktičkoga obrazovanja, ne računajući metodike drugih predmeta – FF 3 (18 ECTS) : UF 15 (41 ECTS) - postotak ECTS bodova kolegija iz metodike nastave engleskoga jezika u odnosu na ukupan broj bodova obveznih predmeta – FF 11,7% : UF 36,7% Iz toga slijedi da učiteljski studij posvećuje više pozornosti općim pedagoškim kompetencijama i metodici nastave engleskoga jezika nego nastavnički smjer anglistike, pri čemu se magistri primarnoga obrazovanja usko specijaliziraju za učenike osnovne škole, i nižih i viših razreda (dakle i za razrednu i za predmetnu nastavu), dok se magistri edukacije engleskoga jezika i književnosti obrazuju za predmetnu nastavu engleskoga jezika svim dobnim skupinama i obrazovnim kontekstima. Studijski se programi načelno ne razlikuju po sadržajima kolegija jezičnoga područja, ali se razlikuju po sadržajima u području književnosti, kulture i metodike: na FF oni su usmjereni općenito, a na UF razmatraju se s aspekta dječjega svijeta i poučavanja stranoga jezika mlađim učenicima. Primjerice, dok su književni kolegiji na FF usmjereni na povijest engleske (anglofone) književnosti i uopće ne razmatraju djela dječje književnosti, na UF je naglasak na dječjoj književnosti, književnosti za mladež i na slikovnici. U Dopunskoj ispravi o studiju, koja se uz diplomu izdaje na temelju članka 84., stavka 5. Zakona o znanosti i visokom obrazovanju (NN 123/03 i dopune i izmjene zaključno s NN 131/17), navode se ispiti, ocjene te opis stečene kvalifikacije. Dopunska isprava o učiteljskom studiju s engleskim jezikom uključuje: - napomenu: „Kompetencije stečene u dijelu studija smjera engleskog jezika omogućavaju samostalno izvođenje nastave engleskoga jezika od 1. do 8. razreda osnovne škole“, - popis stečenih posebnih kompetencije za odgojno-obrazovni rad u nastavi engleskoga jezika, - sljedeći opis profesionalnoga statusa: „Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) i izvoditi razrednu nastavu te nastavu engleskoga jezika u osnovnoj školi. Magistar/magistra primarnoga obrazovanja s engleskim jezikom osposobljen/osposobljena je za kvalitetno planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole. Zapošljavanje je usmjereno prema osnovnim školama i ostalim institucijama u području odgoja i obrazovanja djece osnovnoškolske dobi.“ Konačno, članak 6 predloženoga teksta Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi upravo se odnosi na nastavu engleskoga jezika u OSNOVNOJ školi, a iz navedenih je činjenica jasno da su stečene nastavničke/učiteljske kompetencije magistara primarnoga obrazovanja s engleskim jezikom primjerenije učenicima osnovnoškolske dobi nego kompetencije magistara edukacije engleskoga jezika i književnosti. 2) Diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Engleski jezik, u odnosu na nastavničke kompetencije, mogu se izjednačiti s diplomiranim profesorima engleskog jezika i književnosti (predbolonjski studiji). Njihovo je pravo na izvođenje nastave engleskoga jezika u osnovnoj školi potvrđeno Pravilnikom o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01). Kako taj Pravilnik nije stavljen izvan snage, predlažem da se i taj studij, sada naveden u točki b) članka 6. predloženoga teksta Pravilnika, premjesti u točku a) članka 6. Ti su se učitelji, uostalom, na dosadašnjim radnim mjestima pokazali iznimno uspješnim učiteljima engleskoga jezika. Pozivamo se također na istraživanje naziva Pripremaju li studijski programi u Hrvatskoj buduće profesore stranoga jezika za rad s učenicima rane školske dobi? (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=322551) objavljenom u Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje, Vol. 21 No. 1, 2019. u kojem su proučeni izvedbeni planovi i programi engleskoga, njemačkoga, talijanskoga i francuskoga jezika na filozofskim fakultetima osječkoga, riječkoga, splitskoga, zadarskoga i zagrebačkoga sveučilišta, a iz kojeg je jasno da navedeni fakulteti nedovoljno pripremaju svoje studente, buduće profesore stranoga jezika, za rad s učenicima mlađega uzrasta. Citiramo navedeno istraživanje: ...Stoga, možemo reći kako većina studijskih programa stranih jezika na filozofskim fakultetima u budućih učitelja nedovoljno razvija kompetencije vezane uz specifičnosti odgojno-obrazovnoga rada s učenicima rane školske dobi. Pod time se ponajprije misli na znanja o kognitivnome i psiholingvističkome razvoju djeteta i njihovoj glotodidaktičkoj i metodičkoj primjeni na satu stranoga jezika... Iz navedenih analiza i istraživanja jasno je da učiteljski studiji posvećuju više pozornosti općim pedagoškim kompetencijama i metodici nastave čime se usko specijaliziraju za poučavanje u osnovnoj školi, poglavito u ranom učenju jezika (razredna nastava) u odnosu na nastavničke fakultete. Stoga je neprihvatljivo i potpuno nejasno zašto se prednost za rad u osnovnoj školi, a osobito u ranom učenju stranog jezika (razrednoj nastavi) daje profesorima kada postoje stručnjaci usko specijalizirani za rad s navedenom dobnom skupinom (učitelji s pojačanim predmetima). Zaključak: S obzirom na iscrpne i koncizne argumente iznesene u ovom Zahtjevu, tražimo izmjenu postojećeg Zakona (članak 105., stavak 6, točke a i b), a kako se ne bi i dalje retroaktivno zakidala stečena prava postojećih stručnjaka, kao i onih koji su trenutno u procesu završavanja svojih studija, što dovodi u pitanje ustavnost ovakvih odluka te demokratičnost donošenja Zakona u Republici Hrvatskoj. Marija Svirčić Horvat, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Petra Šelebaj, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Iva Palčić Strčić, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Mirena Maljković, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Informatika Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
149 Marija Svirčić O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 18. Poštovani, podržavam prijedlog Učiteljskog Fakulteta te doc. dr. sc. Marijane Hraski ovdje na javnom savjetovanju: "Prijedlog 1: - u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona kao jednakopravne pri zapošljavanju uvrstiti i učitelje razredne nastave sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta i magistre primarnog obrazovanja sa završenim integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja sa smjerom, modulom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tražimo izjednačavanje prava s trenutno navedenim predmetnim učiteljima iz točke a) stavka 6. članka 105. Zakona koji je trenutno na snazi. Napominjemo da su zaključkom Nacionalnog vijeća za znanosti i visoko obrazovanje od 23. prosinca 2013. g. (KLASA: 602-04/13-02/003; URBROJ: 355-06-01-13-10) izjednačene diplome stečene na stručnom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnih predmeta s novim sveučilišnim integriranim studijem koji se izvodi od 2005. godine na Učiteljskom fakultetu. Učitelji koji su stekli kompetencije za poučavanje pojedinog predmeta predmetne nastave kao učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, bili su jednakopravni u ostvarivanju mogućnosti rada na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je samo još jedan u nizu udaraca na dostojanstvo hrvatskog učitelja. Pozivamo se na Mišljenje MZOS-a od 7.svibnja 2015.g (KLASA: 602-01/15- 01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) u kojem se navodi da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Isto tako Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu KLASA: 022-03/18-01/59 URBROJ: 65-18-02 Zagreb, 6. srpnja 2018., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334. upozorava na nejednakost postupanja i ukidanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetom i modulom. Dužni smo upozoriti Ministarstvo da i ovaj prijedlog Zakona nastavlja stavljati učitelja u diskriminirajući I nepovoljan položaj pri zapošljavanju unatoč stečenim kompetencijama vidljivih iz supplementa, odnosno iz diplome u slučaju završetka studijskih programa Učiteljski studij smjer engleski jezik/njemački jezik." Srdačan pozdrav, Marija Svirčić Horvat, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
150 DIJANA KEZELE O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Ukinuti dopunski rad a ne smanjiti broj sati. Učenik koji tijekom cijele nastavne godine nije htio usvojiti nastavne sadržaje potrebne za prolaznu ocjenu, ne može ih usvojiti ni u predloženih 5 sati dopunskog nastavnog rada. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
151 Blaženka Crnov O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Poštovani, ovu su vam kozmetičke promjene koje nigdje ne vode. Želite smanjiti dopunsku nastavu s 10 sati na 5 sati. Što ste s tim postigli? Ako je zakon propisao potpomognuto učenje i ono je na raspolaganju učeniku cijelu godinu onda dopunska nastava nema smisla. Potrebno je vratiti popravne rokove prvi i drugi. Cijelu nastavnu godinu učenik nije naučio za dovoljan i vi smatrate da će to uspjeti u roku 5 sati. To je samo pritisak na učitelje da učenicima ipak zaključe ocjenu dovoljan, a učenik nema nikakvu odgovornost. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
152 Anita Pahljina O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Dopunska nastava do sada se pokazala kao način odgođenog prisilnog zaključivanja ocjene dovoljan, rijetko ona služi učeniku da doista nauči za ocjenu dovoljan. U ovome obliku u kojem se provodi potrebno ju je ukinuti jer se svodi na nastavnikovu čaroliju da nekako opravda ocjenu dovoljan koju će ionako zaključiti. Na ovaj način učenik niti najmanje ne preuzima odgovornost za učenje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
153 VOJISLAV ĐURAČKOVIĆ O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Ispravak netočnog navoda, nije dopunske nastave, već dopunskog rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
154 Mislav Čupić O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Ovaj članak je posve nepotreban, ukoliko ne mislite napraviti samo nekakvu reda radi promjenu. Ili ukinite dopunski rad kako ste pompozno najavljivali prošle godine, ili nemojte ovo ni mijenjati samo da se dodvorite nastavnicima kada ste ih već i u teoriji OGULILI u ranijim člancima ovog prijedloga zakona. Koja je točno korist dopunskog rada u trajanju od 5 sati? Koja je teorijska/znanstvena/kakva god opravdanost ovog odabira, 5 sati? Zašto baš 5 sati? Zašto ne 4? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
155 TAMARA TRIFUNOVSKI O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Učenik koji tijekom cijele nastavne godine nije htio usvojiti nastavne sadržaje potrebne za prolaznu ocjenu, ne može ih usvojiti ni u predloženih 5 sati dopunskog nastavnog rada. Učenik sa zaključenom ocjenom nedovoljan treba dobiti priliku u vidu popravnog ispita kako bi pokazao svoj trud unatoč zaključenoj ocjeni. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
156 Dinko Marin O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Poštovani, ovu su vam kozmetičke promjene u vidu dobivanja podrške učitelja. Kao smanjili ste dopunski rad s 10 na pet sati. I što ste s tim postigli u odnosu na postojeće stanje apsolutno jedno veliko ništa. Ako je zakon propisao potpomognuto učenje i ono je na raspolaganju učeniku cijelu godinu onda dopunska nastava nema smisla. Stoga je potrebno vratiti popravne rokove prvi i drugi. Znam da se ovo neće promijeniti bez obzira što i vi znate da struka na to upozorava godinama. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
157 Danijel Forjan O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Dopunski rad treba ukinuti jer je učenje kontinuirani proces koji traje cijelu nastavnu godinu te ga je nemoguće nadomjestiti s nekoliko dopunskih sati. Treba vratiti mogućnost popravnih ispita odmah po zaključivanju ocjena. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
158 Josip Šišmanović O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 15. Poštovani, smatram kako smanjenje broja sati nije dobar smjer. Dopunsku nastavu onda bi bilo mudrije maknuti u potpunosti. Učenici najčešće idu na produžnu iz predmeta koji imaju satnicu od dva sata tjedno ili više pa je tih pet sati mal postotak u odnosu na godinu. nadoknaditi gradivo cijele godine. Razumijem kako neki učenici imaju samo pojedinu cjelinu ispraviti, ali smatram kako bi smanjenje broja sati na 5 degradiralo samu svrhu dopunske nastave. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
159 Alen Hasikić O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 11. Smatram da bi trebalo uvesti rok kada se govori o ovakvim vidovima nastave, s ciljem da se uvidi je li i dalje potreban navedeni oblik školovanja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. S ciljem omogućavanja prava na obrazovanje učenika s većim motoričkim teškoćama ili kroničnim bolestima koji ne mogu polaziti nastavu u školi dosadašnje odredbe Zakona omogućavale su provedbu nastave u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi, međutim nije bilo mogućnosti da takvu nastavu predloži liječnik školske medicine. Izmjenama Zakona nastava u kući može se organizirati na prijedlog liječnika školske medicine te se može provoditi kontaktno kao i do sada ili nastavom na daljinu uz odobrenje Ministarstva.
160 Sanja Vuksanović-Čančar O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 8. U članku 29. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi: „(9) Školska ustanova može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, s radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme radi provođenja eksperimentalnog programa, u trajanju toga programa, ali ne duže od šest godina.“ Zapošljavanja na određeno radno vrijeme protivna su svrsi i odredbama Zakona o radu koji posljednjim izmjenama pooštrava odredbe o ugovorima o radu na određeno vrijeme štiteći radnika, osiguravajući stabilnost i veća prava radnika, kako bi se izbjegla socijalna nesigurnost. Ovakvim izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju otvara se mogućnost zapošljavanja osoba na određeno radno vrijeme i to u trajanju od čak šest godina. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije argumentiralo zbog čega se takvi ugovori predlažu na određeno vrijeme na tako dugačko razdoblje. Naime, dokumentom Eksperimentalni program: OSNOVNA ŠKOLA KAO CJELODNEVNA ŠKOLA: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja predviđeno je da eksperimentalnu provedbu prati osmišljen sustav prikupljanja informacija o svim elementima organizacije i provedbe eksperimentalnog programa cjelodnevne škole te da se svi evaluacijski pokazatelji sistematiziraju na godišnjoj razini i izvješćima, a ne samo na razini ukupne organizacije i provedbe eksperimentalnog programa u završnom evaluacijskom izvješću u ljeto 2027. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u samom Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da je razlog za donošenje ovog Zakona po hitnom postupku upravo izmjena zakonodavnog okvira vezano uz reformske procese kojima će se omogućiti ostvarivanje više razine usvojenosti odgojno obrazovnih ishoda u osnovnim školama, a to je gore navedeni eksperimentalni program. Usprkos tome što Zakon o radu predviđa mogućnost ugovaranja ugovora o radu na određeno radno vrijeme i duže od tri godine, ukoliko se navedeno propiše posebnim zakonom, a što ovdje i jest situacija unutar prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne postoji objektivan razlog zbog kojeg je obavljanje poslova u eksperimentalnom programu privremeno, a pogotovo ne na tako dugo predviđeno razdoblje. Naime, članak 12. stavak 1. Zakona o radu propisuje da se ugovor o radu može iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. U stavku 3. navedenog članka propisuje se pod objektivnim razlogom koji opravdava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme i koji se u tom ugovoru mora navesti, zamjena privremeno nenazočnog radnika te obavljanje posla čije je trajanje zbog prirode njegova izvršenja ograničeno rokom ili nastupanjem određenog događaja. Provedba ovog eksperimentalnog programa radi koje se Zakon i mijenja po hitnom postupku, istina, ima svoj kraj, ukoliko to možemo definirati kao ograničeni rok, ali samo ako zanemarimo činjenicu da je eksperimentalna provedba dio reformskog obrazovnog procesa na kojeg se Republika Hrvatska i obvezala kao što stoji u obrazloženju razloga za donošenje zakona po hitnom postupku. Ministarstvo znanosti i obrazovanja navodi u tekstu Eksperimentalnog programa kako promjene koje se uvode jasno i izravno vode poboljšanju društvenog statusa učitelja kao jednom od ciljeva cjelodnevne osnovne škole. To se svakako ne ostvaruje dugogodišnjim zapošljavanjem na određeno vrijeme. Ministarstvo znanosti i obrazovanja navodi unutar dokumenta Eksperimentalnog programa kako je cjelodnevna osnovna škola nužan i neodgodiv korak koji predstavlja središnji reformski program, kojim je potrebno formirati novi obrazovni okvir u kojem će, uza sve uvedene promjene, i svi raniji reformski procesi koji su provedeni ili još traju poprimiti svoj puni smisao i biti djelotvorni. S obzirom da su temeljem prethodno navedenog svi obrazovni resursi usmjereni ka tome da eksperimentalni program zapravo bude učinkovit i da postane stalan i redovan dio obrazovanja, nužno je da su zaposlenici u odgoju i obrazovanju, kao temelj ovog programa, socijalno sigurni i da ih se potiče na rad. Ugovori na određeno vrijeme u trajanju do šest godina ne ostvaruju svrhu koja je propisana Zakonom o radu, pa tako socijalno nesigurni uvjeti ne mogu predstavljati kvalitetan temelj za provedbu eksperimentalnog programa. Direktiva Vijeća Europske unije 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. u Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP za ugovore o radu na neodređeno vrijeme kaže da predstavljaju i da će i nadalje predstavljati osnovni oblik radnog odnosa između poslodavaca i radnika kao i da doprinose kakvoći života radnika te poboljšavaju učinak. Europski socijalni stup prava u svom petom poglavlju naglašava pravedne radne uvjete unutar kojih se nalazi sigurno i prilagodljivo zapošljavanje koje između ostalog potiče prijelaz prema zapošljavanju na neodređeno vrijeme. Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., Hrvatska je postavila kao cilj unaprijediti funkcioniranje tržišta rada radi stvaranja mogućnosti kvalitetnog, održivog i primjereno plaćenog zaposlenja za sve, vodeći računa o strukturnim slabostima tržišta rada. Uz povećanje stope zaposlenosti i razine plaća, to znači i podizanje kvalitete radnih mjesta kroz smanjenje udjela zaposlenih na određeno vrijeme, a sve u svrhu osiguranja učinkovitije zaštite radnih i socijalnih prava svih zaposlenih. Temeljem svega prethodno navedenog, ugovori na određeno vrijeme koji mogu trajati do šest godina nesvrsishodni su i sigurno će zbog smanjenja socijalne sigurnosti utjecati na zapošljavanja stručnog kadra u školama. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti u komponenti C3.1.R1. Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, Republika Hrvatska obvezala se donijeti izmjene zakonodavnog okvira vezano uz reformske procese kojima će se omogućiti ostvarivanje više razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnim školama. S obzirom na to da je rok za donošenje navedenoga zakonskog okvira IV. kvartal 2023. godine, ovaj Zakon potrebno je donijeti po hitnom postupku. Naime, Zakon o radu (Narodne novine, broj: 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka Ustavnog suda RH), kao opći propis, uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, nije drukčije određeno. U skladu sa Zakonom o radu, ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, a samo iznimno na određeno vrijeme. Međutim, posebnim propisima dozvoljeno je drugačije urediti odnose, osobito u područjima koja karakteriziraju posebnosti organizacije rada i načina obavljanja poslova. Slijedom navedenoga, radni odnosi radnika odgojno-obrazovnih ustanova mogu se na drugačiji način propisati posebnim propisom koji može, odgovarajućim uređenjem, imati prednost u primjeni u odnosu na odredbe Zakona o radu.
161 Branka Paskuljevic Turniski KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
162 Sanja Vuksanović-Čančar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
163 Daria Švorinić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
164 Jelena Jerković Šikić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
165 ŽELJKO JAIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
166 Diana Dorkić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažem: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
167 Maja Puc KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažem: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
168 Verica Lukačević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
169 GORAN VIŠAK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažem: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
170 ZVONČICA KUČANDA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlaže se: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
171 MARTA MLINARIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
172 Krunoslav Simić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažem: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
173 IGOR ČIZMADIJA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Poštovani, predlažem da umjesto napisane odredbe ona glasi: "Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
174 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Vezano uz naš prijedlog promjena u članku 15. ovog Prijedloga Izmjena Zakona, predlažemo dopuniti ovaj članak na sljedeći način: Iza riječi 1. rujna 2027. godine dodati „te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024. godine.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
175 Maja Blagaić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
176 Sindikat hrvatskih učitelja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 29. Umjesto odredbe: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine.“ predlažemo: „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredaba članka 10. i 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine te odredbi članka 15. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2024.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
177 Lidija Brlić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 28. Poštovani, U čl. 28. st.8.-st.11. molila bih da se doda izvješće o izvršenju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma zbog usklade izvješća sukladno čl.17. i čl. 22. Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) i čl.31. st.5. Zakona o proračunu (NN144/21). Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
178 Ina Randić Đorđević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 28. Poštovani, umjesto šesnaeste izmjene i dopune Zakona, možda bi ipak bilo bolje da se oblikuje novi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Naime, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti u komponenti C3.1.R1. Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, Republika Hrvatska obvezala se donijeti izmjene zakonodavnog okvira vezano uz reformske procese kojima će se omogućiti ostvarivanje više razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnim školama. S obzirom na to da je rok za donošenje navedenoga zakonskog okvira IV. kvartal 2023. godine, ovaj Zakon potrebno je donijeti po hitnom postupku.
179 RUŽICA MARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok od 60 dana za usklađivanje općih akata škole je prekratak, predlažem da rok za usklađenje akata ostane i dalje 6 mjeseci. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
180 Kristina Bernatović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, u potpunosti se slažem s tajnicima koji su napisali da je predloženi rok od 60 dana prekratak i u najmanju ruku smiješan te citiram kolegu Borovića: "iz predloženog roka od 60 dana vidi se potpuno nepoznavanje zakonodavca o procedurama izmjena Statuta i drugih akata, od obveza Osnivača, pripremanja svih izmjena, do sastajanja svih nadležnih tijela škole za njihovo donošenje. Uobičajeno je da je to u domeni tajnika, koji su i tako preopterećeni i omalovažavani u sustavu obrazovanja, pa zar su oni za Vas roboti? U ovako kratkom roku to je nemoguće, jedino je primjereno rješenje 6 mjeseci." Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
181 Antonia Grancarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok od 60 dana za usklađivanje općih akata škole je prekratak, predlažem da rok za usklađenje akata ostane i dalje 6 mjeseci. Dobro napisan akt zahtijeva vrijeme i intelektualni rad tajnika a 60 dana nije dovoljno niti da se ispoštuje sama procedura donošenja akta koja iziskuje vrijeme i protek rokova sama za sebe, a na koje škola ne može utjecati. Nadalje, ovo spada u opseg poslova tajnika koji je samo jedna osoba unutar škole, u čiji opseg poslova pored rada na izradi normativnih akata škole, ulaze brojni drugi tekući poslovi koji se moraju obaviti na vrijeme i nisu odgodivi. Tako, na primjer, procedura izmjene Statuta dodatno zahtijeva prethodnu suglasnost Osnivača, za ishođenje koje nam dosadašnja praksa govori da nije ni približno dovoljan rok od 60 dana. I drugi pravilnici imaju svoju proceduru donošenja, kao npr. Pravilnik o radu, koji zahtijeva vrijeme za savjetovanje s Radničkim vijećem, a potom i suglasnost samog Školskog odbora. Skraćivanje rokova nužno bi dovelo do pada kvalitete normativnih akata i dodatne potrebe izmjena i dopuna istih. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
182 MIRJAM VINKOVIĆ RANGEL KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Rok za usklađenjem je prekratak. Naime, ministar će uskladiti Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji u roku od 6 mjeseci, a škole bi trebale uskladiti svoje opće akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu. Gdje je tu logika?? Onda će škole ponovo nakon isteka tih 6 mjeseci morati revidirati i usklađivati akte prema usklađenom Pravilniku i to u ljetnim mjesecima tijekom godišnjih odmora?? Potpuno je besmisleno da se dva puta radi isti posao kojega rade dvije osobe - tajnik i ravnatelj. Prvo neka se usklade svi pravni akti na nivou države, a onda škole mogu usklađivati svoje opće akte. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
183 DANIELA SELESTRIN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. U potpunosti se slažem s kolegama da je predloženi rok prekratak, jer taj zadatak u potpunosti pada na teret tajnika koji uz to ima širok djelokrug poslova i svakodnevnih zadataka, a za odobrenje svih akata potrebna je i suglasnost važećih tijela što također znatno utječe na vremenski rok donošenja akata. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
184 ĐURĐICA CHADJIM KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, slažem se sa primjedbama i prijedlozima ostalih tajnika te potvrđujem: "da je predloženi rok za usklađivanje općih akata škole prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Već tu imamo popriličnih poteškoća u poštivanju rokova. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima.To je nemoguće." Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
185 Natalija Tomljenović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Već tu imamo popriličnih poteškoća u poštivanju rokova. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. To je nemoguće. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
186 Robert Borović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, iz predloženog roka od 60 dana vidi se potpuno nepoznavanje zakonodavca o procedurama izmjena Statuta i drugih akata, od obveza Osnivača, pripremanja svih izmjena, do sastajanja svih nadležnih tijela škole za njihovo donošenje. Uobičajeno je da je to u domeni tajnika, koji su i tako preopterećeni i omalovažavani u sustavu obrazovanja, pa zar su oni za Vas roboti? U ovako kratkom roku to je nemoguće, jedino je primjereno rješenje 6 mjeseci. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
187 Ivana Perić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost Osnivača, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. TO JE NEMOGUĆE. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
188 JELENA BOBOVEC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, slažem se sa primjedbama i prijedlozima ostalih tajnika te potvrđujem: "da je predloženi rok za usklađivanje općih akata škole prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Već tu imamo popriličnih poteškoća u poštivanju rokova. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. To je nemoguće." Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
189 ANITA MILANOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost Osnivača, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. TO JE NEMOGUĆE. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
190 Agnezija Milković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Predlažem da članak 27., stavak 1. glasi na sljedeći način: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
191 Martina Anić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. S obzirom na sve poslove koje tajnik mora obaviti, rok od 60 dana koji je predložen u nacrtu prijedloga nije primjeren, te ga je za usklađivanje općih akata nemoguće ispoštovati. U tom roku se trebaju sastati sva tijela koja trebaju dati svoja mišljenja i suglasnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
192 Blaženka Crnov KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, Smatram da rok od 60 dana, koji je predložen u nacrtu prijedloga, nije primjeren iz razloga što se navedeno, uz sve redovne i izvanredne poslove ne može izvršiti u tako kratkom roku. Bitno je i podsjetiti kako svaka izmjena i dopuna statuta zahtijeva i prethodnu suglasnost gradskih vijeća/skupština, koja se rijetko uspije ishoditi u tako kratkom vremenu. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
193 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC" KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, Rok od 60 dana je prekratak, za statut je upitno i je li 6 mjeseci dovoljno. Naime, kod nekih osnivača se insistira na identičnim statutima u svim ustanovama, pa to onda znači da inicijativa potiče od osnivača, dok njihova tijela to odrade i uopće shvate ozbiljnost situacije prođe i 2-3 mjeseca, pa školsi odbori, radna tijela predstavničkih tijela, pa sjednica predstavničkog tijela, pa opet školski odbor i prođe 6 mjeseci. E onda izmjena statuta znači usklađivanje ostalih općih akata, to je na teret tajniku, sve mora stati, pa tu prođe mjesec dana, pa dok školski odbor odradi svoje evo 60 dana + 6 mjeseci za statut smo na 8 mjeseci. Recimo da je osnivač uviđavan, pa se konsultira sa školama, aktiv tajnika, radna skupina tajnika, nacrt osnivaču, osnivač šalje prijedlog radnoj skupini, radna skupina vraća osnivaču, osnivač saziva aktiv ravnatelja, oni razmatraju izmjene, pa ide osnivaču, pa opet ravnateljima pa opet osnivaču, onda osnivač radnim tijelima predstavničkog tijela, pa to onda ide tajniku da personalizira tekst, pa školski odbor, pa predstavničko tijelo i na kraju školski odbor. To su mjeseci, a ne dani. Mišljenja smo da treba biti rok od 6 mjeseci minimum. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
194 Marina Valenčak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, iz napisanih komentara vidljiva je ogromna količina nezadovoljstva statusom tajnika i voditelja računovodstva, koja je zaista i opravdana. Vezano uz izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju, predložila bih da se članak 27. izmijeni kako slijedi: „ Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.“ Smatram da rok od 60 dana, koji je predložen u nacrtu prijedloga, nije primjeren iz razloga što se navedeno, uz sve redovne i izvanredne poslove ne može izvršiti u tako kratkom roku. Bitno je i podsjetiti kako svaka izmjena i dopuna statuta zahtijeva i prethodnu suglasnost gradskih vijeća/skupština, koja se rijetko uspije ishoditi u tako kratkom vremenu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
195 DANIJELA JOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Već tu imamo popriličnih poteškoća u poštivanju rokova. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. To je nemoguće. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
196 Višnja Sudarević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani! Predlažem da članak 27. glasi na sljedeći način: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu" Ovo iz razloga što u postupku usklađivanja akata sudjeluje nekoliko dionika, pa se često događa da se zastane u nekom dijelu procedure usklađivanja, a na koji škola ne može utjecati. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
197 Marija Krajtner KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, "Rok za usklađivanje općih akata od 60 dana je nemoguće ispoštovati, jer za izmjenu Statuta škola treba najprije ishoditi suglasnost Školskog odbora a potom i osnivača, a iz iskustva znamo koliko vremena treba osnivaču da izda predmetnu suglasnost. Nadalje, svi normativni poslovi padaju na tajnika škole, a da bi tajnik uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo time, što je nemoguće. Primjereniji rok je stoga 6 mjeseci te molim da to uzmete u obzir." S poštovanjem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
198 ANTONELA MIMICA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, "Rok za usklađivanje općih akata od 60 dana je nemoguće ispoštovati, jer za izmjenu Statuta škola treba najprije ishoditi suglasnost Školskog odbora a potom i osnivača, a iz iskustva znamo koliko vremena treba osnivaču da izda predmetnu suglasnost. Nadalje, svi normativni poslovi padaju na tajnika škole, a da bi tajnik uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo time, što je nemoguće. Primjereniji rok je stoga 6 mjeseci te molim da to uzmete u obzir." S poštovanjem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
199 SANDRA ŠTOKIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, "Rok za usklađivanje općih akata od 60 dana je nemoguće ispoštovati, jer za izmjenu Statuta škola treba najprije ishoditi suglasnost Školskog odbora a potom i osnivača, a iz iskustva znamo koliko vremena treba osnivaču da izda predmetnu suglasnost. Nadalje, svi normativni poslovi padaju na tajnika škole, a da bi tajnik uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo time, što je nemoguće. Primjereniji rok je stoga 6 mjeseci te molim da to uzmete u obzir." S poštovanjem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
200 Jelena Jončić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
201 Maja Brgić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, rok je prekratak obzirom na postupak usklađivanja u školskim ustanovama i obzirom da isto ovisi isključivo o mogućnostima preraspodjele poslova koje tajnik obavlja. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
202 Jadranka Šuran KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Već tu imamo popriličnih poteškoća u poštivanju rokova. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. To je nemoguće. Tatjana Bandera-Mrakovčić 15.11.2023 11:250 0 Prekratak rok kojeg je često nemoguće ispoštivati. Valentina Kraljiček 15.11.2023 11:020 0 Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na prevelik obujam poslova tajnika i suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. NIKOLINA MALNAR 15.11.2023 07:550 0 Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Trenutno čekamo od ožujka suglasnost na izmjene statuta i još ne znamo kada će biti u planu na skupštini osnivača tako da je to potrebno mijenjati. Mihaela Azapović-Štimac 14.11.2023 19:250 0 Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Željka Dropučić 14.11.2023 13:210 0 Poštovani, rok za usklađivanje općih akata u roku od 60 dana je nemoguće ispoštovati, jer za izmjenu Statuta škole treba suglasnost osnivača, a iz iskustva znamo koliko vremena treba osnivaču da da tu suglasnost. Naime, nije da se sjednice županijske skupštine održavaju onda kad školama treba, a da se i održavaju, nitko ne garantira da će Statuti škola biti uvršteni u dnevni red. Primjereniji rok bi bio 6 mjeseci te molim da to uzmete u obzir. Petra Šimić 14.11.2023 12:320 0 Ispričajte me, ali rok od 60 dana za uskladu općih akata je APSOLUTNO nemoguć i pre kretak s obzirom na SVE OSTALE uobičajene i tekuće poslove koje tajnik ima. Vjerujem da bi rok od BAREM 5 mjeseci bio puno realniji !! Ako niste znali, SVE opće akte usklađuje i izrađuje jedna osoba, tajnik škole. Ovakvim rokom riskirate da SVI POSLOVI TAJNIKA STANU i posvete se SAMO općim aktima u tih 60 dana. Uostalom, u tom roku se trebaju sastati sva tijela koja trebaju dati svoja mišljenja i suglasnosti, a dakako tu je i osnivač škole koji daje odobrenja na Statut. Jednostavno, NEMOGUĆE izvesti. Silvana Vulas 11.11.2023 18:271 0 Poštovani, "(1) Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu." zamolila bih da se uskladi i sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju iako navedeni zakon nije predmet ovog nacrta. Zahvaljujem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
203 OSNOVNA ŠKOLA -SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Već tu imamo popriličnih poteškoća u poštivanju rokova. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. To je nemoguće. Tatjana Bandera-Mrakovčić 15.11.2023 11:250 0 Prekratak rok kojeg je često nemoguće ispoštivati. Valentina Kraljiček 15.11.2023 11:020 0 Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na prevelik obujam poslova tajnika i suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. NIKOLINA MALNAR 15.11.2023 07:550 0 Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Trenutno čekamo od ožujka suglasnost na izmjene statuta i još ne znamo kada će biti u planu na skupštini osnivača tako da je to potrebno mijenjati. Mihaela Azapović-Štimac 14.11.2023 19:250 0 Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Željka Dropučić 14.11.2023 13:210 0 Poštovani, rok za usklađivanje općih akata u roku od 60 dana je nemoguće ispoštovati, jer za izmjenu Statuta škole treba suglasnost osnivača, a iz iskustva znamo koliko vremena treba osnivaču da da tu suglasnost. Naime, nije da se sjednice županijske skupštine održavaju onda kad školama treba, a da se i održavaju, nitko ne garantira da će Statuti škola biti uvršteni u dnevni red. Primjereniji rok bi bio 6 mjeseci te molim da to uzmete u obzir. Petra Šimić 14.11.2023 12:320 0 Ispričajte me, ali rok od 60 dana za uskladu općih akata je APSOLUTNO nemoguć i pre kretak s obzirom na SVE OSTALE uobičajene i tekuće poslove koje tajnik ima. Vjerujem da bi rok od BAREM 5 mjeseci bio puno realniji !! Ako niste znali, SVE opće akte usklađuje i izrađuje jedna osoba, tajnik škole. Ovakvim rokom riskirate da SVI POSLOVI TAJNIKA STANU i posvete se SAMO općim aktima u tih 60 dana. Uostalom, u tom roku se trebaju sastati sva tijela koja trebaju dati svoja mišljenja i suglasnosti, a dakako tu je i osnivač škole koji daje odobrenja na Statut. Jednostavno, NEMOGUĆE izvesti. Silvana Vulas 11.11.2023 18:271 0 Poštovani, "(1) Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu." zamolila bih da se uskladi i sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju iako navedeni zakon nije predmet ovog nacrta. Zahvaljujem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
204 Valentina Golubić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na prevelik obujam poslova. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
205 Sanja Đurasević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
206 Helena Devčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Rok za usklađivanje općih akata od 60 dana je nemoguće ispoštovati, jer za izmjenu Statuta škola treba najprije ishoditi suglasnost Školskog odbora a potom i osnivača, a iz iskustva znamo koliko vremena treba osnivaču da izda predmetnu suglasnost. Nadalje, svi normativni poslovi padaju na tajnika škole, a da bi tajnik uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo time, što je nemoguće. Primjereniji rok je stoga 6 mjeseci te molim da to uzmete u obzir. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
207 Andrea Kancijanić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Već tu imamo popriličnih poteškoća u poštivanju rokova. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. To je nemoguće. Tatjana Bandera-Mrakovčić 15.11.2023 11:250 0 Prekratak rok kojeg je često nemoguće ispoštivati. Valentina Kraljiček 15.11.2023 11:020 0 Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na prevelik obujam poslova tajnika i suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. NIKOLINA MALNAR 15.11.2023 07:550 0 Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Trenutno čekamo od ožujka suglasnost na izmjene statuta i još ne znamo kada će biti u planu na skupštini osnivača tako da je to potrebno mijenjati. Mihaela Azapović-Štimac 14.11.2023 19:250 0 Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Željka Dropučić 14.11.2023 13:210 0 Poštovani, rok za usklađivanje općih akata u roku od 60 dana je nemoguće ispoštovati, jer za izmjenu Statuta škole treba suglasnost osnivača, a iz iskustva znamo koliko vremena treba osnivaču da da tu suglasnost. Naime, nije da se sjednice županijske skupštine održavaju onda kad školama treba, a da se i održavaju, nitko ne garantira da će Statuti škola biti uvršteni u dnevni red. Primjereniji rok bi bio 6 mjeseci te molim da to uzmete u obzir. Petra Šimić 14.11.2023 12:320 0 Ispričajte me, ali rok od 60 dana za uskladu općih akata je APSOLUTNO nemoguć i pre kretak s obzirom na SVE OSTALE uobičajene i tekuće poslove koje tajnik ima. Vjerujem da bi rok od BAREM 5 mjeseci bio puno realniji !! Ako niste znali, SVE opće akte usklađuje i izrađuje jedna osoba, tajnik škole. Ovakvim rokom riskirate da SVI POSLOVI TAJNIKA STANU i posvete se SAMO općim aktima u tih 60 dana. Uostalom, u tom roku se trebaju sastati sva tijela koja trebaju dati svoja mišljenja i suglasnosti, a dakako tu je i osnivač škole koji daje odobrenja na Statut. Jednostavno, NEMOGUĆE izvesti. Silvana Vulas 11.11.2023 18:271 0 Poštovani, "(1) Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu." zamolila bih da se uskladi i sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju iako navedeni zakon nije predmet ovog nacrta. Zahvaljujem 1 Copyright © 2023 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ured za zakonodavstvo. Izjava o pristupačnosti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
208 Lana Tabako Perić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, predloženi rok za usklađivanje općih akata škole je prekratak. Izmjene Statuta zahtijevaju suglasnost gradskih vijeća/skupština, a i za Statut i za sve ostale akte potrebno je sazivanje školskih odbora škola. Već tu imamo popriličnih poteškoća u poštivanju rokova. Nastavno na navedeno, normativni poslovi padaju na tajnika škola, a u osnovnim školama nema administratora tako da tajnik osnovne škole obavlja i poslove administratora. Da bi tajnik škole uskladio opće akte u predloženom roku, sve ostale poslove bi trebao ostaviti i baviti se samo normativnim aktima. To je nemoguće. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
209 Tatjana Bandera-Mrakovčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Prekratak rok kojeg je često nemoguće ispoštivati. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
210 Valentina Kraljiček KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na prevelik obujam poslova tajnika i suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
211 NIKOLINA MALNAR KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Trenutno čekamo od ožujka suglasnost na izmjene statuta i još ne znamo kada će biti u planu na skupštini osnivača tako da je to potrebno mijenjati. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
212 Mihaela Azapović-Štimac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Prijedlog izmjene stavka 1: "Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu". Rok od 60 dana je nemoguće ispoštovati u školskim ustanovama s obzirom na suglasnosti koje je potrebno prethodno ishoditi. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
213 Željka Dropučić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, rok za usklađivanje općih akata u roku od 60 dana je nemoguće ispoštovati, jer za izmjenu Statuta škole treba suglasnost osnivača, a iz iskustva znamo koliko vremena treba osnivaču da da tu suglasnost. Naime, nije da se sjednice županijske skupštine održavaju onda kad školama treba, a da se i održavaju, nitko ne garantira da će Statuti škola biti uvršteni u dnevni red. Primjereniji rok bi bio 6 mjeseci te molim da to uzmete u obzir. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
214 Petra Šimić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Ispričajte me, ali rok od 60 dana za uskladu općih akata je APSOLUTNO nemoguć i pre kretak s obzirom na SVE OSTALE uobičajene i tekuće poslove koje tajnik ima. Vjerujem da bi rok od BAREM 5 mjeseci bio puno realniji !! Ako niste znali, SVE opće akte usklađuje i izrađuje jedna osoba, tajnik škole. Ovakvim rokom riskirate da SVI POSLOVI TAJNIKA STANU i posvete se SAMO općim aktima u tih 60 dana. Uostalom, u tom roku se trebaju sastati sva tijela koja trebaju dati svoja mišljenja i suglasnosti, a dakako tu je i osnivač škole koji daje odobrenja na Statut. Jednostavno, NEMOGUĆE izvesti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
215 Silvana Vulas KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 27. Poštovani, "(1) Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu." zamolila bih da se uskladi i sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju iako navedeni zakon nije predmet ovog nacrta. Zahvaljujem Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
216 Valentina Krpan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 25. Predloženom izmjenom, odnosno dopunom čl. 152. Zakona ostaje neriješen problem aktivne legitimacije u prekršajnom postupku protiv roditelja, nastavno i na odredbu čl. 136. st. 4. Zakona. Iza teksta stavku 1. ovog Zakona predlažem brisati točku i dodati:“ ili se ispune uvjeti određeni čl. 136. st. 1. i 4. ovog Zakona.“ Nadalje, propisivanjem predložene novčane kazne od maksimalno 700,00 eura, gubi se mogućnost izricanja obveznog prekršajnog naloga (čl. 234. i 239. Prekršajnog zakona-maksimalno zapriječena kazna za prekršaj roditelja trebala bi iznositi 663,61 eura?). Od 1.1.2020. ne postoje uredi državne uprave kao tijela državne uprave koja su ovlašteni tužitelji prema čl. 96. i čl. 109. st. 1. Prekršajnog zakona (NN br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18., 114/22.). Nejasno je da li je pravni sljednik bivših ureda, odnosno upravno tijelo županije tijelo iz čl. 109. st. 8. Prekršajnog zakona. Stoga bi članak 152. Zakona trebalo dopuniti odredbom o nadležnom tijelu dodavanjem novog stavka 2. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Odredba koja se odnosi na prekršaj roditelja učenika osnovne škole proširena je na djela sprječavanja ili neosiguravanja redovitog pohađanja nastave koja dosadašnjim Zakonom nije bila propisana. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar ne prihvaća se jer isto nije predmet ovoga savjetovanja.
217 ZVONČICA KUČANDA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 25. Slažem se da u članak treba dodati dio o novčanoj kazni roditelja koji neutemeljeno Prosvjetnoj inspekciji ili Agenciji za odgoj i obrazovanje prijavi učitelja/e ili školu nakon što se Nalazom Inspekcije ili Izvješćem savjetnika iz Agencije utvrdi da prijava nije bila utemeljena. I nadodala bih dio o povećanju kazne za one roditelje koji opetovano prijavljuju u slučaju da Inspekcija ili Agencija prvi put ne pronađe osnovu za prijavu. Neosnovane prijave roditelja prvo koštaju sustav jer ipak izlazak bilo Prosvjetne inspekcije bilo posjet savjetnika iz AZOO-a je uzaludno trošenje novaca i vremena, drugo predstavljaju izniman stres i narušavaju zdravlje (mentalno i fizičko) djelatnika i to ne samo onog protiv kojeg je podnesena prijava već i stručnih suradnika, ravnatelja/ice i ostalih uključenih koji moraju opravdavati svoj rad neutemeljeno. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar ne prihvaća se jer isto nije predmet ovoga savjetovanja.
218 MAJA MARTINOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 25. Apsolutno bi se trebale kažnjavati neosnovane prijave roditelja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar ne prihvaća se jer isto nije predmet ovoga savjetovanja.
219 TAMARA TRIFUNOVSKI KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 25. U potpunosti se slažem s gđom Radović da treba novčano kazniti neosnovane prijave roditelja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar ne prihvaća se jer isto nije predmet ovoga savjetovanja.
220 Tomislav Smolčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 25. Odredba nije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj jer se radi o neosnovanom povećanju te bi stoga raspon kazni trebao biti od 66.29 do 662.87 eura. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Iznosi novčanih kazni utvrđeni su u skladu s težinom počinjenog prekršaja.
221 Mira Radović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 25. Ovom članku dodala bih i "roditelj koji neutemeljeno Prosvjetnoj inspekciji prijavi učitelje ili školu nakon što se nalazom Inspekcije utvrdi da prijava nije bila utemeljena". Ukidanje anonimnih prijava nisu ukinule neutemeljene prijave učitelja i držim da bi roditelji zbog toga trebali biti kažnjeni i bez pokretanja postupka na sudovima. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar ne prihvaća se jer isto nije predmet ovoga savjetovanja.
222 Ivan Popčević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Stavak 3. i stavak 4. predloženog članka 24. treba potpuno brisati. Novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu nije razmjerno navedenim prekršajima i moguće su zloupotrebe. Članovi Školskog odbora nisu nužno pravnici i mogu pogriješiti ako ih pravnik pogrešno savjetuje. Ako taj članak ostane, stvorit će se problem s popunjavanjem Školskih odbora zbog straha od mogućih kazni. Ako je to i cilj ove izmjene, onda se ispričavam što ne shvaćam poantu. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
223 GORAN PODUNAVAC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Nikako se ne slažem s novčanim kažnjavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika. Predlažem ukidanje kompletnog članka Zakona. Ionako smo dovoljno degradirani i ta mjera samo bi još više otjerala entuzijaste koji su odlučili raditi u školama. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
224 Sanja Kopunović Legetin KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Obrazovni sustav treba najprije prevenirati nepoželjne situacije. Zato je dobro i potrebno uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja. Novčano prekršajno kažnjavanje nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je potrebno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
225 Mirjana Futač Homen KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se prijedlogu stavka 3. članka 151. Predlažem brisanje navedenog. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
226 Sanja Vlačić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Molim brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka. Novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
227 Ružica Halovanić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Vezano uz članak 70. Poštovani, treba zaštiti i ustanove od tužbi roditelja kako sustav ne bi bio paraliziran. Ukoliko odgovarajuće ustanove i nadležna tijela ustanove činjenično stanje da nije bilo kršenja prava djeteta, to bi trebao biti konačan stav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Odredba koja se odnosi na prekršaj roditelja učenika osnovne škole proširena je na djela sprječavanja ili neosiguravanja redovitog pohađanja nastave koja dosadašnjim Zakonom nije bila propisana. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
228 Branka Paskuljevic Turniski KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
229 ŽELJKO PREDOJEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
230 Sanja Vuksanović-Čančar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
231 TAMARA TOMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se prijedlogu stavka 3. članka 151. te tražim brisanje navedenog stavka. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
232 Daria Švorinić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: „– ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona)“, a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
233 Kristijan Mitrečić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Uvođenje novčane kazne zbog prekršaja u radu je apsurd na apsurdima i represija nad nastavnicima. Na taj način gurate ljude iz škola i demotivirate ih za rad. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
234 Jelena Jerković Šikić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
235 Mihaela Kelava KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ovakav članak u Zakonu samo će potaknuti smanjeni interes za nastavnička zanimanja i još veći odljev stručnog nastavnog kadra. Novčano kažnjavanje nastavnika bit će opravdano u trenutku kada liječnik bude novčano kažnjen ako propiše antibiotik bez svih mikrobioloških pretraga ili kada sudac bude novčano kažnjen za bespotrebno višemjesečno prolongiranje parnica. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
236 Iva Habeš Lončarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. U članku 151. ne podržavam niti jedan prijedlog vezan uz određivanja novih novčanih kazni za zaposlenike škole te članove školskih odbora i smatram da su prijedlozi represivni, ne podupiru autonomiju nastavnika te degradiraju struku. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
237 Ela Veža KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članak 24 Ne mogu se složiti sa stavcima (3) i (4), a u nekoj mjeri i (2) jer ako se trebamo pridržavati pravilnika koji su pisani kao i ovaj nacrt malo tko će proći nekažnjen. Slažem se sa određenim sankcijama zbog kršenja zakona, ali još više podržavam ono suprotno, a to je nagrada za sve koji kontinuirano poštuju sve zakone i pravila kao što je predložila kolegica Pavlović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na nagrađivanje učitelja, odnosno nastavnika nije predmet ovoga savjetovanja.
238 Tanja Sudiskas KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Uvođenje novčane kazne za djelatnike škole zbog prekršaja u radu je apsurdno što pokazuje i broj komentara na taj prijedlog. Možda da imamo plaću na temelju koje je to moguće ostvariti, razumjela bih prijedlog. Ovako to izgleda kao suptilno guranje ljudi iz sustava, da se što prije demotiviraju za rad. Prisila sigurno nije isto što i motivacija. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
239 Ela Veža KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članak 23 Podupirem promjenu članka 138. da se pedagoška dokumentacija i ostala evidencija vodi isključivo u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
240 Nataša Paćelat KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, Protivim se prijedlogu članka 24. stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, Zbog čega se ne bi novčano financiralo stručno usavršavanje nastavnika i radilo na njihovom cjeloživotnom obrazovanju umjesto da ih se kažnjava zbog propusta? Neke škole nemaju financijskih sredstava kako bi nastavnicima omogućile redovito stručna usavršavanja, na tomu bi se trebalo raditi, a ne na kažnjavanju. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
241 Iva Štekar Cergna KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Novčane kazne u školstvu su nedopustive i iznimno kontraproduktivne. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
242 CORNELIA ĆERLEK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Zakon o odgoju i obrazovanju ne propisuje naknadu članovima Školskog odbora za svoj doprinos u upravljanju školom, ali zato propisuje novčano kažnjavanje. Pitam se tko će prihvatiti članstvo u Školskom odboru nakon ovoga? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje predsjednika i članova školskog odbora.
243 IRENA IVANOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. U članku 151. ne podržavam niti jedan prijedlog vezan uz određivanja novih novčanih kazni za zaposlenike škole te članove školskih odbora. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
244 Marija Svirčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, sramotna je uopće ideja (a kamo li prijedlog) novčanog kažnjavanja učitelja i zaposlenika škole na ovaj način. Sretno sa zadržavanjem i ovo malo stručnog nastavnog kadra koji uz sve veće i veće pritiske roditelja i sustava uopće ostaju u školama, uz planirana povećanja već ionako velikih satnica prema prijedlogu CDN (naš posao nije samo u školi i neposredan rad s učenicima, već mnoge sate dnevno provodimo u administraciji, pripremi, ispravljanjima zadaća, ispita i sl., odgovaranjima na sve mnogobrojnije upite (i često vrlo uznemirujuće poruke) roditelja) te uz još i novčano kažnjavanje najmanje plaćenog visokoobrazovanog kadra u javnim ustanovama. Podravljam izjave ministra Fuchsa u medijima kako će članak 151. biti izbačen iz ovog (nacrta) Zakona te u navedenom članku ne podržavam niti jedan prijedlog vezan uz određivanja novih novčanih kazni za zaposlenike škole te članove školskih odbora. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
245 Josip Brajković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu nije dopustivo Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
246 TATJANA BRENKO RELJANOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu nije dopustivo Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
247 Srednja škola Otočac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ne podržavamo niti jedan prijedlog vezan uz određivanja novih novčanih kazni za zaposlenike škole te članove školskih odbora. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
248 MIRJAM VINKOVIĆ RANGEL KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Slažem se da se briše dio o kažnjavanju radnika škole, no isto tako nije u redu da ravnatelj plaća osobno za tuđe propuste. Trebalo bi ostati na razini kažnjavanja školske ustanove ili ostaviti da se SVI djelatnici kažnjavanju za neispunjenje svojih radnih obveza ali ipak puno manjim novčanim kaznama nego li su predložene ovom Izmjenom. Također, u slučaju novčanog kažnjavanja svih djelatnika Škole, potrebno je uvesti po uzoru na susjednu nam Sloveniju, novčano kažnjavanje roditelja na način da roditelji prilikom prijava Inspekciji ostavljaju akontaciju koja im se vraća ako se utvrdi prekršaj Škole, odnosno ostaje državi ako se utvrdi da prekršaj ne postoji. Time bi bilo puno manje liječenja osobnih frustracija roditelja i nepotrebnih prijava. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
249 DIANA DUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu nije dopustivo Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
250 ŽELJKO JAIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
251 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. U članku 151. ne podržavamo niti jedan prijedlog vezan uz određivanja novih novčanih kazni za zaposlenike škole te članove školskih odbora. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
252 Claudia Catela KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Tražiti: brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
253 TEREZIJA KOVAČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Tražim brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu bi dovelo do većeg odljeva nastavnika iz tog sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
254 Ivana Šutić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Pozdravljam najave u medijima prema kojima će, zahvaljujući pritiscima sindikata, novčano kažnjavanje pojedinaca biti uklonjeno iz teksta Zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
255 BOJANA BOROVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se novčanom kažnjavanju nastavnika i profesora i smatram to još jednim napadom na naš dignitet i na mogućnost "slobodnog i samostalnog" kreiranja nastavnih sati prema sadašnje utvrđenom nastavnom kurikulumu koji od nas kao i učenika zahtijeva sve veću kreativnost Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
256 ANDREJ BOLKOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Predlažem brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
257 Josip Jukić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se novčanom kažnjavanju nastavnika za prekršaje u svom radu Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
258 Marija Jozić-Mihaljević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Predlažem brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
259 Nikica Mihaljević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
260 Katarina Brajdić Divšić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Tražim brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka. Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
261 Diana Dorkić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražim uklanjanje navedenog stavka. Mogu navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
262 Ivančica Žamarija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Tražim brisanje stavka 3. Vama je izgleda cilj urušiti nastavničku struku. To i radite kontinuirano svih ovih godina, a ovo je sad besramno. Još samo fali da izjednačite koeficijente profesora VSS-a i suradnika u nastavi, stručnih učitelja SSS. Obezvrjeđujete obrazovanje koje biste trebali promicati. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
263 DUBRAVKA ROVIČANAC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Brisanje stavka 3. predloženog članka. Samo još novčano kažnjavanje nedostaje ionako uzdrmanom društvenom ugledu i socijalnom statusu učitelja. Narod koji potkopava učitelje siječe granu na kojoj sjedi. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
264 Eduard Filipčić Rozze KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu nije dopustivo Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
265 Mario Milas KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članak 24.- Ako je još u utorak, 14.11.2023. ministar Fuchs izjavio da MZO odustaje od prijedloga (dijela i/ili cijelog) članka, zašto ovaj članak i/ili njegovi stavci nisu revidirani i/ili izbrisani u savjetovanju, tj. zašto nisu "nestali" s ove stranice? Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
266 Maja Puc KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražim uklanjanje navedenog stavka. Može se navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a NE ZA RADNIKA. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg sam prethodno i objasnila. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
267 Verica Lukačević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
268 GORAN VIŠAK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Čl. 24. Protivim se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
269 MARTA MLINARIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Čl. 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
270 Gordana Vuglec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Mišljenja sam da propisane mjere neće polučiti željeni učinak povećanja kvalitete i odgovornosti, nego će se povećati pritisak na ravnatelje, učitelje i Školu općenito jer će se naći uvijek netko nezadovoljan tko će se pozvati na predloženi članak Zakona i umjesto kreativnosti i pozitivne energije nastupit će potreba za dokazivanjem da nije učinjen propust. Rezultat toga šteti svima u odgojno-obrazovnom procesu. Ne podržavam ovaj članak. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
271 Alenka Njegovac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se donošenju članka (3) Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura. Zato što je to vrlo lako zloupotrijebiti, i može se lako manipulirati sa dokazivanjem jeli zaposlenik postupio po određenim Pravilnicima. Ako se ustraje na ovom članku, trebalo bi uvesti i novčane kazne za prijavitelje nepravilnosti, ako se dokaže da je djelatnik radio po pravilima. Ako će već biti novčanog kažnjavanja: Za sve kazne predlažem da su izražene u postotcima u odnosu na plaću, ako se kažnjava fizička osoba, odnosno ako se kažnjava ustanova u odnosu na godišnji proračun. Zato što 500 € nije za sve isto. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove. Iznosi novčanih kazni utvrđeni su u skladu s težinom počinjenog prekršaja.
272 Krunoslav Simić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražim uklanjanje navedenog stavka. Možem navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s primjerenom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Jer u protivnom će se dogoditi da će učitelji odustatjati od provođenja aktivnosti zbog bojazni od kažanjavanja, a to nije za dobrobit djece, učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
273 Nikolina Španjić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Novčano kažnjavanje učitelja dovest će do još izraženije inflacije nezasluženih petica i do potpunog ukidanja terenskih nastava. Svi postojeći pravilnici su nedorečeni i moguće ih je tumačiti na razne načine. Tko i na koji način utvrđuje je li učitelj pogrešno ili neodgovorno djelovao? Samo je učitelj kompetentan dati procjenu učenikovog znanja u trenutku ispitivanja. Samo učitelj zna koliko je stresno voditi učenike na terenske nastave, pogotovo višednevne i biti odgovoran za djecu kojoj je sve češće u roditeljskom domu apsolutno sve dozvoljeno pa se tako i ponašaju. Najbolje da učitelje zbog žalbe roditelja koji nije u stanju odgajati vlastitu djecu privede i policija! Potrebno je cijeli članak brisati! Umjesto toga potrebno je uvesti novčano kažnjavanje roditelja koji ne ispunjavaju svoju roditeljsku obvezu da brinu o odgoju i obrazovanju svoje djece, koji se na neprimjeren način obraćaju učitelju, često i prijeteći. Što se poduzima po tom pitanju? Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora. Izmjenama i dopunama Zakona u prekršajnim odredbama dosadašnja nacionalna valuta (kuna) promijenjena je u službenu valutu Republike Hrvatske (euro). Odredba koja se odnosi na prekršaj roditelja učenika osnovne škole proširena je na djela sprječavanja ili neosiguravanja redovitog pohađanja nastave koja dosadašnjim Zakonom nije bila propisana.
274 IGOR ČIZMADIJA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, protivim se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražim uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona), a ne za radnike. Također bih volio znati je li osoba koja je napisala ovako sporan stavak ikada radila u nastavnom procesu u osnovnoj ili srednjoj školi? Ako je, neka mi se javi da joj financijski pomognem, a ako nije radila u osnovnoj ili srednjoj školi molim predlagatelja da ju podsjetiti kako su sve škole odgojno-obrazovne ustanove u kojima rade zaposlenici koji rade plemenit posao i nije ih potrebno kažnjavati, već ih je potrebno poticati da nastave raditi taj plemeniti posao. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
275 MAJA BOBIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivim se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Nemoguće je ili barem vrlo teško utvrditi osobnu odgovornost fizičke osobe, zbog čega je vrlo visoka vjerojatnost zlouporabe ovog stavka - definitivno veća od vjerojatnosti da neke fizičke osobe neće raditi navedene prekršaje. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
276 ŽELJKO MATIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. U stavku 1. iznos novčanih kazni smanjiti na raspon od 50 eura do 400 eura. Iz stavka 1. brisati podstavke: 5., 9., 11., 12., 13. U stavku 2. iznos novčanih kazni smanjiti na raspon od 50 eura do 200 eura. Također, izbrisati mogućnost kažnjavanja ravnatelja za pogreške koji je počinio nastavnik definirane podstavkama 2., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 18. Stavak 3. izbrisati ili reducirati na slijedeći način: U stavku 3. raspon kazni smanjiti na raspon od 50 eura do 150 eura. Ukinuti kažnjavanje najmanje po podstavkama: 5., 7., 9., 11., 12. U najgorem slučaju ostaviti podstavke: 2., 8., 10., 18. Stavak 4. izbrisati. Općenito treba ukinuti svako kumulativno kažnjavanje (nastavnik + ravnatelj + škola). Zna se djelokrug rada i područje pojedinačne odgovornosti svakog zaposlenika. Ne može postojati "zapovjedna" i institucionalna odgovornost jer nastavnici imaju visok stupanj autonomije. Inače, zašto bi kumulativno kažnjavanje stalo na školi? Zašto ne bi onda novčano odgovarao i županijski ured za prosvjetu, župan, županija, nadležni savjetnik svakog nastavnika, načelnik/ca sektora za srednjo(osnovno) školski odgoj i obrazovanje, ministar, predsjednik Vlade? Jer svatko ima svoj mali/veći dio u krivnji. Zašto npr. predsjednik Vlade ne preuzima kazne dodijeljene ministrima jer on ih ipak izravno bira dok ravnatelj škole ne bira zaposlenike (tek ponekog i to putem natječaja a ne po osobnom izboru) a ravnatelj škole bi trebao više odgovarati? Pitanje je i ustavnosti ovakvih prijedloga jer npr. ravnatelji s ocjenjivanjima nemaju apsolutno ništa (sve se definira na razini aktiva, predmetnih kurikuluma, po uputama savjetnika, ...). Ravnatelj ne smije utjecati na ocjenu. Također, pedagoške mjere po zakonu izriču razrednik, razredno vijeće, nastavničko vijeće. Ravnatelj ne sudjeluje u donošenju, bilo aktivno, bilo pasivno. Hoće li se kažnjavati cijelo razredno vijeće (10-15 nastavnika) ili cijelo nastavničko vijeće (30-80 nastavnika) zbog "pogrešno" izrečene pedagoške mjere? Ovaj prijedlog je toliko površno napisan da bi se mogla napisati cijela knjiga nelogičnosti, nepravilnosti, pogrešaka. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora. Iznosi novčanih kazni utvrđeni su u skladu s težinom počinjenog prekršaja
277 MARIJA WOLF DROZDEK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Tražim brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu !! Radnik je u radu odgovoran ravnatelju. Ravnatelj treba snositi posljedice . Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
278 Maja Blagaić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Čl. 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: „– ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona)“, a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
279 Sindikat hrvatskih učitelja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protivimo se prijedlogu članka stavku 3. članka 151. koji glasi: “(3) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura.”, i tražimo uklanjanje navedenog stavka. Možemo navesti kao primjer dobre prakse Zakon o osnovnoj školi u susjednoj zemlji, članici Europske unije, Sloveniji, koji propisuje kazne za školsku instituciju i odgovornu osobu ako: „– ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad prema godišnjem planu rada (članak 31.Zakona) i odgojno-obrazovnom planu (članak 60.d Zakona); – ne ostvaruje odgojno-obrazovni rad za učenike s posebnim potrebama iz stavka 1. članka 12. Zakona u skladu s odlukom o usmjerenju; – odbije upisati dijete iz svog školskog područja (članak 48. Zakona); – ne vodi propisane baze podataka (članak 95. Zakona)“, a ne za radnike. Praksa uvođenja prekršajnih financijskih sankcija radnika nije predstavljena ni kroz diseminaciju projekta u kojem je kao partner sudjelovala Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom 2022. godine. Kako je svrha projekta, čija je ukupna vrijednost bila 233.295,00 eura, provedba analize primjene coachinga i supervizije u partnerskim zemljama te njihova utjecaja na postignuća učenika stvaranjem ozračja razvoja i suradnje u školama (što uvođenje prekršajnih sankcija radnicima svakako nije) te je u okviru projekta dovršen Digitalni priručnik s metodama, tehnikama i primjerima dobre prakse u coachingu koji je preveden na sve jezike partnera u projektu potrebna je koordinacija u radu Agencije i Ministarstva s ciljem kvalitetne diseminacije. Međutim, prema Godišnjem izvješću o radu Agencije za odgoj i obrazovanje iz 2022. godine u Agenciji je ustrojeno tek ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta. Ta je činjenica sigurno značajna prepreka u ostvarenju ne samo cilja projekta budući da je u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno preko 30 000 učitelja i stručnih suradnika, nego i u ostvarivanju obveza i prava iz članka 4. stavka 3. podstavka 2 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisano da Agencija pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Sankcije u prekršajnom postupku ovisno o počinjenim djelima imaju za svrhu izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela kao i utjecaj na počinitelja prekršaja da ubuduće ne čini prekršaje. Iznimno je važno naglasiti i pravednost kažnjavanja kao i kvalitetnu provedbu prekršajnih sudskih postupaka. Prekršajno novčano sankcioniranje mora biti zadnja mjera u nizu mjera koje se mogu provoditi da bi se zaustavilo nečije protupravno ponašanje. Obrazovni sustav sam po sebi treba biti naklonjen prevenciji prije nego sankciji. Novčano prekršajno kažnjavanje nikako nije u skladu s adekvatnom primjenom propisa niti će ostvariti cilj razmjeran odgovornosti i zato je nužno ukloniti odredbu novčanog sankcioniranja radnika školske ustanove i prije svega uspostaviti kvalitetniji okvir savjetovanja, a kojeg smo prethodno i objasnili. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
280 Blaženka Crnov KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, smatram da je novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu potpuno neprihvatljivo. Takvo kažnjavanje ne postoji u drugim javnim ustanovama. Na taj način se raznim mogućnostima može zloupotrijebiti ovlast. Također se ne slažem niti s novim kaznama (npr. krivo ocjenjivanje) za ravnatelja i školu, te smatram da je i dosadašnjim zakonom bilo omogućeno efikasno sprječavanje nepoželjnih ponašanja nastavnika. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
281 MLADEN MAROSLAVAC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, smatram da je novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu potpuno neprihvatljivo, budući da kao takvo ne postoji u drugim javnim ustanovama, a štoviše ostavlja otvorena vrata raznim mogućnostima zlouporabe ovlasti. Također se ne slažem niti s novim kaznama (npr. krivo ocjenjivanje) za ravnatelja i školu, te smatram da je i dosadašnjim zakonom bilo omogućeno efikasno sprječavanje nepoželjnih ponašanja nastavnika. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
282 Marina Antolin KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Smatram kako je novčano kažnjavanje nastavnika/učitelja ispod svake razine humanosti. Stvarno mi nije jasno tko se uopće sjetio predložiti članke ovog tipa u zakonu kada svi znamo da su zaposlenici u školama nedovoljno plaćeni i da nedostaju nastavnici stem područja. Na koji način ćete motivirati nastavnike za rad u školi??? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
283 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC" KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, I postojeća odredba nije usklađena s realnosti na terenu. Naime, predviđa se kažnjavanje ustanova koje ne usklade svoje opće akte sa zakonom u roku od 60 dana, ali pritom se zanemaruje činjenice da kada je riječ o izmjenama statuta ili izmjenama akata koje traže prethodnu izmjenu statuta je isto u praksi neizvedivo, naime, neki osnivači insistiraju da oni odrede tekst statuta i dok njihova stručna tijela (ponekad bez ikakvog utjecaja škola i domova) izrade prijedlog, pa to prođe proceduru pred predstavničkim tijelom, postupak može potrajati i više od godine dana. Dođe li pak do predloženih izmjena sustav će se u cijelosti urušiti, jer će većina dionika u strahu od propusta izbjegavati sve ono što neće biti po volji roditeljima, a ponekad i nekim trećim subjektima. Ostane li pak odredba onakva kakva je sada, jedine fizičke osobe koje će se moći novčano kazniti su ravnatelj, tajnik i voditelj računovodstva, a to nije u skladu s načelom jednakosti. Samim time odredbe o novčanom kažnjavanju u ovom našem zakonu nemaju pretjeranog smisla. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
284 DANIJELA JOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, nikako nije u redu propisati kaznu školskoj ustanovi za slučaj da u roku od 60 dana ne uskladi svoje opće akte s predmetnim izmjenama i dopunama iz razloga što izmjene i dopune npr. statuta škola, koje će biti obavezne, ne ovise samo o školama već i o njihovim osnivačima. Ima li smisla kažnjavati školu koja je sa svoje strane sve odradila u roku i korektno, ali čeka na suglasnost osnivača na izmjene i dopune statuta nekoliko mjeseci. Kako će sve škole morati ići u izmjene i dopune statuta, za očekivati je da će kod osnivača doći do gomilanja zahtjeva za suglasnost na te izmjene i dopune koje neće moći kvalitetno odraditi u roku. Stoga je realno za očekivati da će za dobivanje suglasnosti i donošenje izmjena i dopuna statuta trajati duže od 60 dana, čime će škole biti izložene plaćanju novčanih kaznih zbog okolnosti na koje nisu imale niti mogle imati utjecaja. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
285 Helena Devčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Nikako nije u redu propisati kaznu školskoj ustanovi za slučaj da u roku od 60 dana ne uskladi svoje opće akte s predmetnim izmjenama i dopunama iz razloga što izmjene i dopune statuta škola, koje će biti obavezne, ne ovise samo o školama već i o njihovim osnivačima. Ima li smisla kažnjavati školu koja je sa svoje strane sve odradila u roku i korektno, ali čeka na suglasnost osnivača na izmjene i dopune statuta nekoliko mjeseci. Kako će sve škole morati ići u izmjene i dopune statuta, za očekivati je da će kod osnivača doći do gomilanja zahtjeva za suglasnost na te izmjene i dopune koje neće moći kvalitetno odraditi u roku. Stoga je realno za očekivati da će za dobivanje suglasnosti i donošenje izmjena i dopuna statuta trajati duže od 60 dana, čime će škole biti izložene plaćanju novčanih kaznih zbog okolnosti na koje nisu imale niti mogle imati utjecaja. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
286 Marija Krajtner KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, Nikako nije u redu propisati kaznu školskoj ustanovi za slučaj da u roku od 60 dana ne uskladi svoje opće akte s predmetnim izmjenama i dopunama iz razloga što izmjene i dopune statuta škola, koje će biti obavezne, ne ovise samo o školama već i o njihovim osnivačima. Ima li smisla kažnjavati školu koja je sa svoje strane sve odradila u roku i korektno, ali čeka na suglasnost osnivača na izmjene i dopune statuta nekoliko mjeseci. Kako će sve škole morati ići u izmjene i dopune statuta, za očekivati je da će kod osnivača doći do gomilanja zahtjeva za suglasnost na te izmjene i dopune koje neće moći kvalitetno odraditi u roku. Stoga je realno za očekivati da će za dobivanje suglasnosti i donošenje izmjena i dopuna statuta trajati duže od 60 dana, čime će škole biti izložene plaćanju novčanih kaznih zbog okolnosti na koje nisu imale niti mogle imati utjecaja. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
287 SANDRA ŠTOKIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, Nikako nije u redu propisati kaznu školskoj ustanovi za slučaj da u roku od 60 dana ne uskladi svoje opće akte s predmetnim izmjenama i dopunama iz razloga što izmjene i dopune statuta škola, koje će biti obavezne, ne ovise samo o školama već i o njihovim osnivačima. Ima li smisla kažnjavati školu koja je sa svoje strane sve odradila u roku i korektno, ali čeka na suglasnost osnivača na izmjene i dopune statuta nekoliko mjeseci. Kako će sve škole morati ići u izmjene i dopune statuta, za očekivati je da će kod osnivača doći do gomilanja zahtjeva za suglasnost na te izmjene i dopune koje neće moći kvalitetno odraditi u roku. Stoga je realno za očekivati da će za dobivanje suglasnosti i donošenje izmjena i dopuna statuta trajati duže od 60 dana, čime će škole biti izložene plaćanju novčanih kaznih zbog okolnosti na koje nisu imale niti mogle imati utjecaja. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da će školske ustanove biti dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
288 Tanja Dimnik KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, uz točku 21. potrebno je ukinuti novčano kažnjavanje školske ustanove budući da trajanje postupka izmjena statuta školske ustanove često ne ovisi o školi samoj već o terminu održavanja sjednice osnivača škole na kojoj se prihvaćaju izmjene statuta ili novi statut, a koje se mogu, no i ne moraju održati u roku od 90 dana. Neopravdano je da se zbog navedenog kažnjava škola. Podržavam u medijima najavljen odustanak od uvrštenja odredbe o novčanom kažnjavanju učitelja i ostalih radnika škole. No, kada ste već razmišljali o novčanom kažnjavanju učitelja, iz kojeg razloga niste predvidjeli i novčano kažnjavanje roditelja koje, primjerice propisuje europsko zakonodavstvo susjednih država (Npr. R Slovenija) ? Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
289 Tatjana Radić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, smatram da je novčano kažnjavanje nastavnika zbog prekršaja u radu potpuno neprihvatljivo, budući da kao takvo ne postoji u drugim javnim ustanovama, a štoviše ostavlja otvorena vrata raznim mogućnostima zlouporabe ovlasti. Također se ne slažem niti s novim kaznama (npr. krivo ocjenjivanje) za ravnatelja i školu, te smatram da je i dosadašnjim zakonom bilo omogućeno efikasno sprječavanje nepoželjnih ponašanja nastavnika. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
290 Jadranka Šuran KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, predlažem brisati stavak 3. i 4. jer neće pridonijeti boljem stanju u sustavu. Potrebno je reformski promijeniti predmetni zakon i podzakonske akte te na aktivan način mijenjati sustav kako bi bio bolji. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA 16.11.2023 09:050 0 Poštovani, e-Savjetovanju povodom Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje je bilo otvoreno do 19. listopada 2023. javilo se malo manje od 400 tajnika škola i voditelja računovodstva. Navedeni broj predstavlja 20% svih škola u Republici Hrvatskoj, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odlučilo ignorirati argumente i magnitudu problema. U izvješću je ponovno odgovoreno da predložene izmjene i dopune Zakona nisu predmet ovog savjetovanja. Predmet ovog savjetovanja je trebao biti novi Zakon o odgoju i obrazovanju, koji je najavljen u dva plana zakonodavnih aktivnosti: 2022. i 2023. godine. Od novog Zakona se odustalo bez obrazloženja, a u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2024. nije predviđeno donošenje novog Zakona. Postupak e-Savjetovanja provodi se na temelju Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine 44/17). U članku 3. Zakona definirani su posebni ciljevi postupka procjene učinka propisa: ''osiguranje otvorenosti i transparentnosti zakonodavnog postupka uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti u izradu propisa''. U komentarima s e-Savjetovanja od 19. listopada sudionici su apelirali da se ne odgovara u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona''. Ako uzmemo u obzir broj sudionika koji se uključio u e-Savjetovanje (20% svih škola), činjenicu da se od 2022. donosi novi Zakon od kojega se odustalo, odgovor koji je dobiven od predstavnika MZO-a nije u skladu s ciljem Zakona o procjeni učinaka propisa. Predlažem slijedeće odredbe vezane za status zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova: • Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. • Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke b) stručni prijediplomski studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Zaključno, prilažem transkript govora u Hrvatskom saboru od saborske zastupnice Ružice Vukovac: ''Pa izdvojila bih jedan primjer, dakle tajnik škole i voditelj računovodstva s visokom stručnom spremom imaju niži koeficijent od učitelja i stručnih suradnika s visokom stručnom spremom. Također i ako je psihologu, pedagogu, knjižničaru dan status stručnog suradnika u školi ili u đačkom domu, primjerice dakle govorimo o identičnim ustanovama odnosno istovrsnim ustanovama, a time je i mogućnost napredovanja u zvanju uz povećanje plaća ekonomist i pravnik degradirani su manjim početnim koeficijentom i nemogućnošću napredovanja u zvanju, ali samim nazivima radnih mjesta obzirom nisu uvršteni među stručne suradnike, a traži se visoka stručna sprema pravnog i ekonomskog fakulteta. Dakle, tajnik i voditelj računovodstva nezamjenjiva su podrška ravnatelju prilikom upravljanja ustanovom posebno u slučaju kad učitelj odnosno stručni suradnik biva imenovan ravnateljem primjerice po prvi puta što i je u veći slučajeva i tada uopće ne poznaje poslovanje škole odnosno ustanove, ne razumije kako funkcionira trošenje financijskih proračunskih sredstva iz kojih se sve izvora odnosno iz kojeg se sve izvora financira škola, iz kojih izvora dobiva materijala sredstva za, dakle on ne shvaća obim administrativnih poslova škole, ni ne poznaje naravno većinu pravih propisa temeljem kojih je u skladu i samo poslovanje ustanove. Dakle, onih propisa po kojima škola posluje. Dakle, tajnik i voditelj računovodstva i za vrijeme bolovanja i za vrijeme godišnjeg odmora, ipak su primorani obavljati svoje radne zadatke jer ih u većini slučajeva zapravo nema niti tko zamijeniti u sustavu. Ravnatelj u većini slučajeva pa i kad su na dužnosti u više uzastopnih mandata zapravo ne znaju oni unositi podatke u registar zaposlenika, ne znaju unositi podatke u centralni obračun plaća, ne znaju HZMO sustav, ne znaju u županijsku riznicu, ne znaju urudžbirati dokumentaciju, ne znaju koristiti e-komunikaciju, ne znaju izrađivati narudžbenice, provoditi postupke javne nabave i to one jednostavne nabave, koristiti ZUP-a IT sustav. Zapravo u sve navedene sustave često treba itekako hitno unositi podatke da bi se izbjeglo počinjenje određenih prekršaja. Čak i kada postoji stručna osoba koja je voljna mijenjati tajnika ili voditelja računovodstva isto mu trebaju zapravo tjedni odnosno mjeseci da uđe u sam posao, da pohvata sve konce dok odsutnog učitelja u svakom trenutku može zamijeniti i korektno odraditi posao bilo koji od kolega sa ili bez stručnog ispita. Također, učiteljima se nakon polaganja stručnog ispita koeficijent podiže što čini oko 200-tinjak razlike na plaći dok tajnike posao često prisile da položio državni ispit, nakon što je položio državni ispit ili on čak mora i steći razno razne druge kvalifikacije. Dakle, recimo stekne certifikat javne nabave, položi ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja ili dokumentiranim i arhivskim gradivom izvan arhiva čak i u svim tim, uz sve te položene ispite samom tajniku odnosno računovođi plaća i dalje ostaje ista, ali naravno količina tih poslova pa i odgovornosti se povećava. Nadalje, iako je Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika propisan osnovni kostur poslova koje obavlja tajnik osnovne škole, dakle u praksi tajnik obavlja poslove čak i one telefonske centrale, pisarnice, odjela nabave, kadrovske službe, odjela za pravno savjetovanje, poslove lektora, poslove zapisničara, poštara, dakle tajnici unose podatke u razne aplikacije, sastavljaju ugovore itd. Dakle, ujedno čak tajnik škole, voditelj računovodstva ili kadrovske službe oni imaju isti koeficijent iako negdje imaju 5 zaposlenika, negdje ih u sustavu ima 50, negdje 100 ili 200, dok evo primjerice ravnatelj ili predsjednici sudova imaju veći ili manji koeficijent ovisno o tome koliko je zaposlenih u kolektivu kojim oni upravljaju. Zaključno smatram da bi sve osobe zaposlene na radnom mjestu tajnika škole i srodnih ustanova odnosno na mjestu voditelja računovodstava trebale imati istu plaću jer obavljaju isti opseg posla kao i druge osobe sa visokom stručnom spremom zaposlene unutar ustanove.'' Mišljenja sam da tajnicima i voditeljima računovodstva treba omogućiti položaj koji je barem izjednačen ako ne i viši od učitelja/stručnog suradnika i da nas se prestane degradirati i diskriminirati. Tajništvo i računovodstvo škole. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
291 OSNOVNA ŠKOLA -SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, predlažem brisati stavak 3. i 4. jer neće pridonijeti boljem stanju u sustavu. Potrebno je reformski promijeniti predmetni zakon i podzakonske akte te na aktivan način mijenjati sustav kako bi bio bolji. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA 16.11.2023 09:050 0 Poštovani, e-Savjetovanju povodom Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje je bilo otvoreno do 19. listopada 2023. javilo se malo manje od 400 tajnika škola i voditelja računovodstva. Navedeni broj predstavlja 20% svih škola u Republici Hrvatskoj, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odlučilo ignorirati argumente i magnitudu problema. U izvješću je ponovno odgovoreno da predložene izmjene i dopune Zakona nisu predmet ovog savjetovanja. Predmet ovog savjetovanja je trebao biti novi Zakon o odgoju i obrazovanju, koji je najavljen u dva plana zakonodavnih aktivnosti: 2022. i 2023. godine. Od novog Zakona se odustalo bez obrazloženja, a u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2024. nije predviđeno donošenje novog Zakona. Postupak e-Savjetovanja provodi se na temelju Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine 44/17). U članku 3. Zakona definirani su posebni ciljevi postupka procjene učinka propisa: ''osiguranje otvorenosti i transparentnosti zakonodavnog postupka uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti u izradu propisa''. U komentarima s e-Savjetovanja od 19. listopada sudionici su apelirali da se ne odgovara u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona''. Ako uzmemo u obzir broj sudionika koji se uključio u e-Savjetovanje (20% svih škola), činjenicu da se od 2022. donosi novi Zakon od kojega se odustalo, odgovor koji je dobiven od predstavnika MZO-a nije u skladu s ciljem Zakona o procjeni učinaka propisa. Predlažem slijedeće odredbe vezane za status zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova: • Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. • Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke b) stručni prijediplomski studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Zaključno, prilažem transkript govora u Hrvatskom saboru od saborske zastupnice Ružice Vukovac: ''Pa izdvojila bih jedan primjer, dakle tajnik škole i voditelj računovodstva s visokom stručnom spremom imaju niži koeficijent od učitelja i stručnih suradnika s visokom stručnom spremom. Također i ako je psihologu, pedagogu, knjižničaru dan status stručnog suradnika u školi ili u đačkom domu, primjerice dakle govorimo o identičnim ustanovama odnosno istovrsnim ustanovama, a time je i mogućnost napredovanja u zvanju uz povećanje plaća ekonomist i pravnik degradirani su manjim početnim koeficijentom i nemogućnošću napredovanja u zvanju, ali samim nazivima radnih mjesta obzirom nisu uvršteni među stručne suradnike, a traži se visoka stručna sprema pravnog i ekonomskog fakulteta. Dakle, tajnik i voditelj računovodstva nezamjenjiva su podrška ravnatelju prilikom upravljanja ustanovom posebno u slučaju kad učitelj odnosno stručni suradnik biva imenovan ravnateljem primjerice po prvi puta što i je u veći slučajeva i tada uopće ne poznaje poslovanje škole odnosno ustanove, ne razumije kako funkcionira trošenje financijskih proračunskih sredstva iz kojih se sve izvora odnosno iz kojeg se sve izvora financira škola, iz kojih izvora dobiva materijala sredstva za, dakle on ne shvaća obim administrativnih poslova škole, ni ne poznaje naravno većinu pravih propisa temeljem kojih je u skladu i samo poslovanje ustanove. Dakle, onih propisa po kojima škola posluje. Dakle, tajnik i voditelj računovodstva i za vrijeme bolovanja i za vrijeme godišnjeg odmora, ipak su primorani obavljati svoje radne zadatke jer ih u većini slučajeva zapravo nema niti tko zamijeniti u sustavu. Ravnatelj u većini slučajeva pa i kad su na dužnosti u više uzastopnih mandata zapravo ne znaju oni unositi podatke u registar zaposlenika, ne znaju unositi podatke u centralni obračun plaća, ne znaju HZMO sustav, ne znaju u županijsku riznicu, ne znaju urudžbirati dokumentaciju, ne znaju koristiti e-komunikaciju, ne znaju izrađivati narudžbenice, provoditi postupke javne nabave i to one jednostavne nabave, koristiti ZUP-a IT sustav. Zapravo u sve navedene sustave često treba itekako hitno unositi podatke da bi se izbjeglo počinjenje određenih prekršaja. Čak i kada postoji stručna osoba koja je voljna mijenjati tajnika ili voditelja računovodstva isto mu trebaju zapravo tjedni odnosno mjeseci da uđe u sam posao, da pohvata sve konce dok odsutnog učitelja u svakom trenutku može zamijeniti i korektno odraditi posao bilo koji od kolega sa ili bez stručnog ispita. Također, učiteljima se nakon polaganja stručnog ispita koeficijent podiže što čini oko 200-tinjak razlike na plaći dok tajnike posao često prisile da položio državni ispit, nakon što je položio državni ispit ili on čak mora i steći razno razne druge kvalifikacije. Dakle, recimo stekne certifikat javne nabave, položi ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja ili dokumentiranim i arhivskim gradivom izvan arhiva čak i u svim tim, uz sve te položene ispite samom tajniku odnosno računovođi plaća i dalje ostaje ista, ali naravno količina tih poslova pa i odgovornosti se povećava. Nadalje, iako je Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika propisan osnovni kostur poslova koje obavlja tajnik osnovne škole, dakle u praksi tajnik obavlja poslove čak i one telefonske centrale, pisarnice, odjela nabave, kadrovske službe, odjela za pravno savjetovanje, poslove lektora, poslove zapisničara, poštara, dakle tajnici unose podatke u razne aplikacije, sastavljaju ugovore itd. Dakle, ujedno čak tajnik škole, voditelj računovodstva ili kadrovske službe oni imaju isti koeficijent iako negdje imaju 5 zaposlenika, negdje ih u sustavu ima 50, negdje 100 ili 200, dok evo primjerice ravnatelj ili predsjednici sudova imaju veći ili manji koeficijent ovisno o tome koliko je zaposlenih u kolektivu kojim oni upravljaju. Zaključno smatram da bi sve osobe zaposlene na radnom mjestu tajnika škole i srodnih ustanova odnosno na mjestu voditelja računovodstava trebale imati istu plaću jer obavljaju isti opseg posla kao i druge osobe sa visokom stručnom spremom zaposlene unutar ustanove.'' Mišljenja sam da tajnicima i voditeljima računovodstva treba omogućiti položaj koji je barem izjednačen ako ne i viši od učitelja/stručnog suradnika i da nas se prestane degradirati i diskriminirati. Tajništvo i računovodstvo škole. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
292 Ivana Smolčić Padjen KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ne podržavam i predlažem eliminiranje st. 3. predloženog članka 162. Mehanizmi za sankcioniranje radnika škole već postoje. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
293 ŽELJKO MATIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. "Usuglašeni" prijedlog ministra i sindikata o brisanju stavka 3. ovog članka je vjerojatno još znatno gora opcija od ostanka tog stavka. Jedino rješenje je brisanje cijelog članka ili barem osporavanih dijelova iz stavka 1. Brisanjem stavka 3. prekršaji iz stavka 1. i dalje postoje (pogrešno ocjenjivanje, pedagoške mjere,...) i za njih će i dalje odgovarati škola i ravnatelj (stavak 2.). I dalje je kažnjivo djelo pogrešna ocjena ... Zašto bi ravnatelj odgovarao za nastavnikovo pogrešno ocjenjivanje? Ako nastavnik ne odgovara za prekršaj koji je počinio (stavak 1.) ravnatelj će sretno dati pola plaće? Ili će ravnatelj pisati (izvan)redni otkaz ugovora o radu navedenom nastavniku? Ili će ravnatelj/škola podignuti privatnu/službenu tužbu protiv nastavnika za nadoknadu troškova? Uglavnom, ukidanjem samo stavka 3. a bez ukidanja kažnjivih djela pogrešnog ocjenjivanja, izricanja pedagoških mjera,... postiže se samo veći kaos, veća nepravda i osigurava mnoštvo novih poslova za odvjetnike, sudove i prodavače lijekova za smirenje i tlak. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
294 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. U ime članova Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske tražim: - brisanje stavka 3. izmjene predloženog članka Obrazloženje: i sada postoji mogućnost sankcioniranja nastavnika koji prave prekršaje u svom radu. Uvođenje novčanog kažnjavanje neprimjereno i ničim opravdano Predsjednica NSZSŠH Nada Lovrić Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
295 Zlatko Stić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Zagrebački ogranak udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja pozdravlja prijedlog brisanja novih izmjena i dopuna u navedenom članku. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
296 Dragan Jović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, predlažem brisati stavak 3. i 4. jer neće pridonijeti boljem stanju u sustavu. Potrebno je reformski promijeniti predmetni zakon i podzakonske akte te na aktivan način mijenjati sustav kako bi bio bolji. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
297 OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, e-Savjetovanju povodom Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje je bilo otvoreno do 19. listopada 2023. javilo se malo manje od 400 tajnika škola i voditelja računovodstva. Navedeni broj predstavlja 20% svih škola u Republici Hrvatskoj, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odlučilo ignorirati argumente i magnitudu problema. U izvješću je ponovno odgovoreno da predložene izmjene i dopune Zakona nisu predmet ovog savjetovanja. Predmet ovog savjetovanja je trebao biti novi Zakon o odgoju i obrazovanju, koji je najavljen u dva plana zakonodavnih aktivnosti: 2022. i 2023. godine. Od novog Zakona se odustalo bez obrazloženja, a u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2024. nije predviđeno donošenje novog Zakona. Postupak e-Savjetovanja provodi se na temelju Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine 44/17). U članku 3. Zakona definirani su posebni ciljevi postupka procjene učinka propisa: ''osiguranje otvorenosti i transparentnosti zakonodavnog postupka uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti u izradu propisa''. U komentarima s e-Savjetovanja od 19. listopada sudionici su apelirali da se ne odgovara u stilu: ''ovaj prijedlog nije predmet ovih Izmjena i dopuna Zakona''. Ako uzmemo u obzir broj sudionika koji se uključio u e-Savjetovanje (20% svih škola), činjenicu da se od 2022. donosi novi Zakon od kojega se odustalo, odgovor koji je dobiven od predstavnika MZO-a nije u skladu s ciljem Zakona o procjeni učinaka propisa. Predlažem slijedeće odredbe vezane za status zaposlenih na radnim mjestima tajnika i voditelja računovodstva školskih ustanova: • Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. • Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke b) stručni prijediplomski studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. • Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Zaključno, prilažem transkript govora u Hrvatskom saboru od saborske zastupnice Ružice Vukovac: ''Pa izdvojila bih jedan primjer, dakle tajnik škole i voditelj računovodstva s visokom stručnom spremom imaju niži koeficijent od učitelja i stručnih suradnika s visokom stručnom spremom. Također i ako je psihologu, pedagogu, knjižničaru dan status stručnog suradnika u školi ili u đačkom domu, primjerice dakle govorimo o identičnim ustanovama odnosno istovrsnim ustanovama, a time je i mogućnost napredovanja u zvanju uz povećanje plaća ekonomist i pravnik degradirani su manjim početnim koeficijentom i nemogućnošću napredovanja u zvanju, ali samim nazivima radnih mjesta obzirom nisu uvršteni među stručne suradnike, a traži se visoka stručna sprema pravnog i ekonomskog fakulteta. Dakle, tajnik i voditelj računovodstva nezamjenjiva su podrška ravnatelju prilikom upravljanja ustanovom posebno u slučaju kad učitelj odnosno stručni suradnik biva imenovan ravnateljem primjerice po prvi puta što i je u veći slučajeva i tada uopće ne poznaje poslovanje škole odnosno ustanove, ne razumije kako funkcionira trošenje financijskih proračunskih sredstva iz kojih se sve izvora odnosno iz kojeg se sve izvora financira škola, iz kojih izvora dobiva materijala sredstva za, dakle on ne shvaća obim administrativnih poslova škole, ni ne poznaje naravno većinu pravih propisa temeljem kojih je u skladu i samo poslovanje ustanove. Dakle, onih propisa po kojima škola posluje. Dakle, tajnik i voditelj računovodstva i za vrijeme bolovanja i za vrijeme godišnjeg odmora, ipak su primorani obavljati svoje radne zadatke jer ih u većini slučajeva zapravo nema niti tko zamijeniti u sustavu. Ravnatelj u većini slučajeva pa i kad su na dužnosti u više uzastopnih mandata zapravo ne znaju oni unositi podatke u registar zaposlenika, ne znaju unositi podatke u centralni obračun plaća, ne znaju HZMO sustav, ne znaju u županijsku riznicu, ne znaju urudžbirati dokumentaciju, ne znaju koristiti e-komunikaciju, ne znaju izrađivati narudžbenice, provoditi postupke javne nabave i to one jednostavne nabave, koristiti ZUP-a IT sustav. Zapravo u sve navedene sustave često treba itekako hitno unositi podatke da bi se izbjeglo počinjenje određenih prekršaja. Čak i kada postoji stručna osoba koja je voljna mijenjati tajnika ili voditelja računovodstva isto mu trebaju zapravo tjedni odnosno mjeseci da uđe u sam posao, da pohvata sve konce dok odsutnog učitelja u svakom trenutku može zamijeniti i korektno odraditi posao bilo koji od kolega sa ili bez stručnog ispita. Također, učiteljima se nakon polaganja stručnog ispita koeficijent podiže što čini oko 200-tinjak razlike na plaći dok tajnike posao često prisile da položio državni ispit, nakon što je položio državni ispit ili on čak mora i steći razno razne druge kvalifikacije. Dakle, recimo stekne certifikat javne nabave, položi ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja ili dokumentiranim i arhivskim gradivom izvan arhiva čak i u svim tim, uz sve te položene ispite samom tajniku odnosno računovođi plaća i dalje ostaje ista, ali naravno količina tih poslova pa i odgovornosti se povećava. Nadalje, iako je Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika propisan osnovni kostur poslova koje obavlja tajnik osnovne škole, dakle u praksi tajnik obavlja poslove čak i one telefonske centrale, pisarnice, odjela nabave, kadrovske službe, odjela za pravno savjetovanje, poslove lektora, poslove zapisničara, poštara, dakle tajnici unose podatke u razne aplikacije, sastavljaju ugovore itd. Dakle, ujedno čak tajnik škole, voditelj računovodstva ili kadrovske službe oni imaju isti koeficijent iako negdje imaju 5 zaposlenika, negdje ih u sustavu ima 50, negdje 100 ili 200, dok evo primjerice ravnatelj ili predsjednici sudova imaju veći ili manji koeficijent ovisno o tome koliko je zaposlenih u kolektivu kojim oni upravljaju. Zaključno smatram da bi sve osobe zaposlene na radnom mjestu tajnika škole i srodnih ustanova odnosno na mjestu voditelja računovodstava trebale imati istu plaću jer obavljaju isti opseg posla kao i druge osobe sa visokom stručnom spremom zaposlene unutar ustanove.'' Mišljenja sam da tajnicima i voditeljima računovodstva treba omogućiti položaj koji je barem izjednačen ako ne i viši od učitelja/stručnog suradnika i da nas se prestane degradirati i diskriminirati. Tajništvo i računovodstvo škole. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koji se odnose na status tajnika i voditelja računovodstva nisu predmet ovoga savjetovanja.
298 TEA GOMBOŠ ZAZINOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, Primjećujem vrlo negativne trendove u našem obrazovnom sustavu, a prijedlozi koje vidim tome bi pridonijeli. K tome nepromišljeni su i teško provedivi u praksi. Kako bi funkcioniralo kad bi roditelji opravdavali izostanke samostalno? Što bi bilo kad bi bili nesavjesni u tome? Tko bi odgovarao za neažurirane izostanke? Je li to još jedna zadaća za nastavnike - povlačiti roditelje za rukav i moliti ih da obrate pažnju na svoje obaveze (kao što to činimo s njihovom djecom, svakodnevno)? Tko bi spriječio opravdavanje onih izostanaka koji bi očito trebali biti neopravdani? Drugi primjer je kažnjavanje nastavnika za rezultate učenika. Tko bi i kako vršio tu procjenu? Kako bi se spriječila zlouporaba te mogućnosti? Najiskrenije, jedina potreba za ovom mjerom je sljedeći scenarij: učenik ne nauči, dobije lošu ocjenu, požali se na pogrešnu procjenu nastavnika, pri ponovnoj procjeni se bolje pripremi, a to je dokaz naše krive procjene. Svakako "dobar" razlog novčanu kaznu nastavniku. Nastavimo li ovako, slijedi nam američki scenarij: raspad obrazovnog sustava, škole koje dijele ocjene kako bi umirile teror roditelja i hrpetina nesposobnih mladih ljudi koji nemaju ni znanja ni radnih navika. Veselite li se posjetu takvom frizeru, kuharu ili možda liječniku? Ja bih radije liječniku koji je svoje rezultate zaslužio znanjem, a ne zbog zastrašivanja nastavnika financijskim kaznama. Ja ću možda ostati bez par stotina eura zbog jedinice, ali svi ćemo ostati bez kompetentnih mladih ljudi. Svima će nam ostati neradnici i nesposobnjakovići kojima je jedina metoda uspjeha zastrašivanje i izbjegavanje obaveza. Učitelji i nastavnici su baza ovog sustava, svakodnevno ulažu znatno veći trud od onog za što su plaćeni. Ne znam tko to pili granu na kojoj sjedi i tko će na kraju biti kažnjen. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
299 Mihaela Blažon KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Prema zadnjim riječima ministra novčano kažnjavanje zaposlenika će se obrisati. Iskreno se nadam da hoće s obzirom da je to demotivirajuće za sve zaposlenike školske ustanove. Ujedno u ovom članku ima previše nedovoljno razrađenih načina kažnjavanja, ako se ih već planira uvesti tada je to potrebno vrlo detaljno i jasno razraditi. Trenutno je ovaj članak samo jedna otvorena mogućnost kojom će oni "podobni" moći i novčano manipulirati i pritiskati sve djelatnike škole. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
300 Ivana Staniša Glumac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članka 24. stavka 9. ako ne provodi primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći školovanja sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; dakle ovdje bi trebale biti primjenjive kazne ravnateljima i stručnim službama. Posebice kazne stručnim službama (pedagog-psiholog, logoped) čast izuzecima, koji u većini slučajeva u školama u RH ne obavljaju svoje dužnosti sukladno pravilniku, odnosno ne drže se naputka, smjernica te ne provode primjerene programe školovanja. , posebice ukoliko ne komuniciraju s roditeljima, ne izrađuju pisani dokument IOOP, kao i redovito godišnje planiranje za učenike s teškoćama u razvoju. Jasno se može definirat da kazna učiteljima nije primjenjiva, ukoliko učitelji nisu dobili usmene upute i pisane smjernice od strane stručnih službi i ravnatelja. Potrebno je provoditi inkluziju u pravom smislu riječi, a kako bismo to postigli metoda novčane kazne je pravo rješenje. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
301 Andrea Kancijanić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, kažnjavanje učitelja i škola je apsurdno i vodi u situaciju da se s njima može raditi što god se hoće. Posebice roditelji koji ionako prijavljuju škole i učitelje za sve i svašta, a najčešće anonimno i neopravdano. Ovime se još više daje njima alata da ionako zgažene škole i dalje gaze. Također, kažnjavanje škole radi neusklađivanja općih akata s prijedlogom zakona (60 dana) je apsurdno jer samo usklađivanje školskih akata u tom roku nije moguće. Neka predlagači ove odredbe odu raditi u škole na radnom mjestu tajnika škola pa neka vide s čime se tajnici u svakodnevnom radu susreću pa neka onda daju prijedlog roka usklađenja. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
302 Tatjana Bandera-Mrakovčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Iznimno apsurdan prijedlog koji opet izdvaja škole i prosvjetne djelatnike od ostalih javnih i državnih službi. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
303 Mandica Hrvoj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Nikako se ne slažem s prijedlogom kažnjavanja učitelja i nastavnika novčanim iznosima za nabrojene "povrede". Određena postupanja su i dosad bila dana ravnateljima (opomene, otkaz). Podržavam također Ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchs-a koji sluša kako javnost diše, eto hvala mu na ideji ali također i na uvažavanju javne rasprave. Ujedno predlažem da se postroži pregled udžbenika koji idu u nastavni proces (od kvalitete uveza do pogrešaka koje se mogu naći u istima). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove. Ne prihvaća se predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar u vezi udžbenika jer isto nije predmet savjetovanja.
304 Davorka Deur KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članak 102. se treba izmjeniti brisanjem zadnja dva stavka koji se odnose na učitelje i članove školskog odbora: Kazne za učitelje i članove školskog odbora su potpuno neprihvatljive, dovoljno je kao i do sada da kazni podliježe ustanova i odgovorna osoba. Naravno da je predložena zakonska norma neprihvatljiva i neće donijeti nista novo, osim još jednog urušavanja struke i stručnosti zbog pribjegavanja liniji manjeg otpora. Slažem se sa nešto većim brojem okolnosti koje podliježu kazni, iako bi se i njih trebalo revidirati. Dovoljno je da kaznama podliježe ustanova i odgovorna osoba (ravnatelj) koji djeluju prema možebitnim kršteljima zakona uputom i razgovorom, opomenom i u krajnjem slučaju pisanom opomenom Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
305 Bojan Lazić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Mislio sam složiti neki suvisao komentar s konkretnim prijedlogom, ali sam odlučio: NEĆU! Neću, jer s vama konstruktivno ne vrijedi razgovarati, nažalost. Sramota je i pomisliti staviti odredbu o novčanom kažnjavanju u prijedlog ovog zakona koji postaje sve više apsurdan, a sve manje svrsishodan, a kamo li stvarno to i učiniti. I onda se pitate kako škola ne može naći stručni kadar za STEM područje, pa čak sve teže pronalazi i učitelje razredne nastave ne samo za stručne, već i za nestručne zamjene. Pa, tko bi lud išao raditi u sustav u kojem će se morati bojati hoće i biti kažnjen zbog neke četvorke za koju je roditelj učenika smatrao da je baš trebala biti petica. Sramota. Sramota nek bude onu osobu ili one osobe kojima je takvo što uopće palo na pamet! Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
306 DANIJEL TOMAŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Sve je više nego jasno iz već napisanih komentara – ovo je skandalozan prijedlog i još jedna uvreda svakom učitelju i nastavniku. Čak i kad bi se prihvatila mogućnost da je ideja financijskog kažnjavanja učitelja i nastavnika proizašla iz nečije dobre namjere da se u prosvjeti odvoji „žito od kukolja“, sama činjenica da se kazne propisuju za „propuste“ koji, kako je netko već spomenuo, ne samo da nisu jasno definirani važećim pravilnicima (prije svega Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole), već kao da su sami ti pravilnici na mjestima namjerno pisani tako da ostave širok prostor raznim interpretacijama (što znaju svi iz prakse, a pogotovo ako su bili na nekom stručnom skupu ili ih je posjetila inspekcija), trebala bi jasno ukazati na to da je ovo potpuno promašena ideja. No, lako bi bilo da se radi samo o promašenoj ideji; ona je i izrazito opasna, pod pretpostavkom da Ministarstvo razmišlja o dobrobiti svojih zaposlenika. Je li stvarno moguće da se želi u potpunosti poniziti nastavnike i dodatno ih zaplašiti pod prijetnjom financijskih kazni? Je li doista moguće da želimo učitelje koji će uz već prisutan strah od zamjeranja učeniku i roditelju sad još strepiti i od toga hoće li im jedna „krivo“ upisana ocjena, jedno ispitivanje koje se oduljilo zbog toga da se iz učenika ipak izvuče nekakav odgovor, a koje je ipak na kraju rezultiralo lošom ocjenom, ili možda jedno dijete koje se na maturalcu usred noći iskralo iz sobe i završilo na hitnoj izbiti pola plaće iz novčanika? Ovaj je prijedlog skandalozan i duboko uvredljiv za svakog učitelja i nastavnika, a pogotovo za onog savjesnog. Nije istina da se, kako je u jednom obraćanju javnosti rekao ministar, ne trebaju bojati oni koji rade po pravilnicima. Upravo zbog nedorečenosti tih pravilnika na čija se kršenja referira, ovakav prijedlog samo otvara širok prostor manipulaciji i zastrašivanju već ionako bespomoćnih nastavnika, i najviše od njega trebaju strepiti upravo oni savjesni učitelji i nastavnici koji još nisu pokleknuli pod sve većim pritiskom učenika i roditelja. Sramotno je da je ovakvo nešto uopće predloženo, a još je sramotnije što takav prijedlog govori o odnosu Ministarstva prema svojim zaposlenicima. Ovaj skandalozan članak treba u potpunosti brisati. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
307 Marija Samardžić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, mišljenja sam kako članak 24. nije u potpunosti i jasno definiran te je kao takav neprihvatljiv. Stavak 5 koji se odnosi na provođenje sigurnosnih mjera tijekom izvođenja izleta postavlja učitelja u položaj „dežurnog krivca“ za svaki nespretni slučaj koji se može dogoditi tijekom izleta. Izdvojit ću jedan stvarni primjer. Djevojčica je na izletu tijekom obilaska u grupi nezgodno skočila i uganula zglob. Razrednica je odmah poduzela sve mjere koje joj nalaže intuicija (a ne šture smjernice Pravilnika o izvođenju izleta…) odvezla djevojčicu na hitan pregled te kontaktirala roditelje i ravnatelja. Bez obzira na to, roditelji su ju odlučili proglasiti krivom za ovaj događaj čime su joj stvorili golemi pritisak i daljnji stres u radu. Zanima me tko bi u ovakvoj i sličnim situacijama mogao donijeti odluku je li riječ o prekršaju jednog učitelja ili dječjeg nestašluka na koje je ponekad jednostavno ne moguće utjecati. Osobe koje rade u školstvu znaju što bi se dogodilo prođu li ovakvi prijedlozi i kako bi iste dočekali pojedini roditelji. Postavlja se na kraju svega pitanje tko će onda uopće htjeti riskirati zdravlje i gotovo polovicu plaće kako bi poveo svoje učenike na izlet. Nadalje, zanima me ako se već predlažu kazne i kažnjavanje, što je s roditeljima i njihovim snošenjem odgovornosti? Što je s roditeljima koji opetovano podnose žalbe inspekciji, a za koje se utvrdi da nemaju uporište? Može li se i njima naplatiti trošak izlaska inspekcije na teren? I u konačnici, moram iskazati veliko razočarenje prema predlagateljima ovakvih ideja. Smatram kako i oni trebaju snositi odgovornost kada zbog ovakvih i sličnih prijedloga proizišlih iz nepoznavanja struke, pokrenu lavina otkaza i nedostatak stručnog kadra u školama. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora. Odredba koja se odnosi na prekršaj roditelja učenika osnovne škole proširena je na djela sprječavanja ili neosiguravanja redovitog pohađanja nastave koja dosadašnjim Zakonom nije bila propisana.
308 Slavko Marenčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Dakle, nitko nema pravo radniku oduzeti novčani iznos koji je on stekao svojim radom ma kakav on bio jer nitko nema pravo ugrožavati njegovu egzistenciju na način da mu uskraćuje novčanu naknadu za rad. Postoje drugi načini kako se mogu rješavati nepravilnosti u radu. Moglo bi uslijediti niz tužbu učitelja i nastavnika za koje sam siguran da bi bile prihvaćene. Ukoliko niste u mogućnosti smisliti bolje načine od udaranja po džepu, najljubaznije vas molim da prije bilo kakvih prijedloga Zakona konzultirate struku i to one koji rade izravno u odgojno-obrazovnim ustanovama, a ne osobe koje smišljaju Zakone koji se mogu interpretirati ovako i onako. Pokušavate učitelje i nastavnike pretvoriti u roblje. "Nisi lojalan, pa nećeš dobiti dnevnicu!" Sramota! Udarite sebe po džepu za onako pristojne epitete u Saboru, za onakve uvrede, scenografiju i sl. Zbilja vas može biti sram jer krojite život ljudima koji su vas odgajali i učili nečem boljem i humanijem. Kako to da niste došli na ideju da zabranite studije i doktorate svim osobama u vrijeme kad su na političkim funkcijama? To vam odgovara? Svojim primjerom pokažite kako se treba ponašati, pa onda krojite drugima. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
309 SANJA MARUŽIN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, ponajprije, zanima me tko je osoba koja je predložila ovaj prijedlog? Dolazi li ona iz znanstvene zajednice i ima li iskustva rada u školi? Je li prijedlog možda "kopiran" iz Pravilnika o obrazovanju iz neke druge države? Javnosti bi prije svega trebalo biti naznačeno/pojašnjeno što bi ovaj članka Pravilnika donio dobroga u naš sustav obrazovanja. Osobno ne vidim ništa dobro i napredno, dapače, vrlo nazadno i demotivirajuće. Škole bi se kažnjavalo ako ne donesu godišnje planove i programe, školske kurikulume... ne trebaju li škole ionako isto slati Ministarstvu do određenog roka? Nije li posao Ministarstva pregledavati, odnosno usmjeravati škole ukoliko i dođe do nekog propusta? Je li zbilja za to potrebna novčana kazna?? I kojim točno sredstvima bi to škola trebala platiti? Što se tiče novčanog kažnjavanja učitelja, nije nigdje naznačeno tko će to provoditi, kako i koji je točan iznos za pojedini prekršaj. Npr, kako ćete ispitati ako je učitelj nedovoljno dobro ocijenio učenika usmenim putem? Vjerovati učeniku i roditelju ili predmetnom učitelju? Navedeni prijedlog zakona je apsurdan, a nadasve demotivirajući za učitelje koji se ionako svakodnevno susreću s dovoljno stresnim situacijama, a znano je da nastavničkog kadra u našoj državi nedostaje. Umjesto da se usmjerite na poticanje i nagrađivanje rada učitelja, a već postojeće institucije usmjerite da odrade svoj posao s manjinom učitelja koji možda i krše neke odredbe Pravilnika, ovime još više potičete nezadovoljno onih koji savjesno, stručno i zdušno obavljaju svoj posao. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
310 Vesna Petrušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, mislim da članak 151. u dijelu odredbi koje se tiču novčanog kažnjavanja učitelja nije u potpunosti precizan i jasan, a bojim se ni dobro promišljen jer se kažnjavanjem neće poboljšati rad učitelja već će se nekim roditeljima dati otvorene ruke za još veći pritisak i omalovažavanje učitelja. O neusklađenosti visine kazne s učiteljskim plaćama da i ne govorim. Već sada je pritisak roditelja radi boljih ocjena prevelik. S ovom odredbom otvarate Pandorinu kutiju – taj pritisak će postati nesnosan, osobito na učitelje koji drže do svog rada i kriterija, pa ćemo imati poplavu odličnih ocjena (a prigovara se i da ih sada ima previše), a zasigurno će doći i do odljeva vrsnih učitelja iz škola (ili neupisivanja izvrsnih studenata u učiteljska zanimanja) jer se neće dati omalovažavati i ponižavati zbog često neosnovanih prijava i pritisaka neobjektivnih roditelja kojima se iznova trebamo opravdavati i dokazivati da smo sve napravili u skladu s postojećim pravilnicima. Što se tiče brige o učenicima na terenskoj nastavi, mislim da predlagači nikad nisu bili na sličnoj jer upravo takav oblik rada iziskuje (osobito u razrednoj nastavi) dodatnu pripremu, angažman, pažnju i opterećenje učitelja. Ili je možda bolje da s učenicima više i ne izlazimo iz učionica? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
311 Tomislav Lešić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članak 151. mijenja se i glasi: (1) Novčanom kaznom u iznosu od 20 000 do 50 000 eura kaznit će se za prekršaj Ministarstvo: 1. ako nije osiguralo tiskanje udžbenika za izvođenje nastave pojedinog predmeta prema važećem kurikulumu (2) Novčanom kaznom u iznosu od 5 000 do 10 000 eura kaznit će se za prekršaj resorni ministar: 1. ako nije osigurao tiskanje udžbenika za izvođenje nastave pojedinog predmeta prema važećem kurikulumu Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ne prihvaća se predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar u vezi udžbenika jer isto nije predmet savjetovanja.
312 Ivan Krka KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članak 24. Članak 151. mijenja se i glasi: (3) Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura. Da li ovo ima propisano u pravosuđu ili u medicinskom sektoru? Da li ovo ima propisano u drugim javnim i državnim službama? Na temelju kojih zakonskih odredbi iz domaćeg zakonodavstva se ovo određuje i zašto? U kojoj EU državi postoji zakonski okvir za osobno kažnjavanje nastavnika i učitelja u osnovnim i srednjim školama? Vrednovanje nastave treba biti vanjsko i napredovanje kao i do sada. Što sa učiteljima i nastavnicima koji rade za MZO i Agencije AZOO i ASOO i imaju zapažene rezultate? Tko garantira objektivnost vrednovanja od strane unutrašnjih organa škola? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
313 Adela Papić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ovim člankom u potpunosti omalovažavate učitelje. Otjerat ćete iz prosvjete sve one koji žele kvalitetno raditi. Najbolje bi bilo: - u potpunosti ukinuti interno ocjenjivanje i uvesti samo vanjsko vrednovanje - još bolje, neka roditelji i učenici ocjenjuju. Oni su ionako bolje educirani. - ukinuti sve oblike izvanučioničke nastave da se ne bi slučajno netko ozlijedio - a možda ukinuti i dolaske u školu jer netko može nastradati na putu od kuće do škole i obrnuto. Kolega Brajica, izvrsno napisano. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
314 Ana Mesić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, ovim člankom još se više narušava i tako narušen dignitet učitelja, njegova autonomija pa usudila bi se reći i status u društvu. Učitelji koji se vječno bore za svoju autonomiju pri ocjenjivanju, jer su sustavno izloženi pritiscima roditelja i drugih sudionika djetetovog života i njegove budućnosti, na ovaj način će biti još više izloženi nezadovoljnim roditeljima u cilju dokazivanja kako su upravo učitelji ti koji su krivi za ocjenu njihova djeteta koji sve inače kod kuće zna. Nadalje koji je ovo poticaj mladim ljudima da uđu u sustav obrazovanja koji će ih materijalno kažnjavati. Osvrnula bi se posebno na stavak 5. vezano za provođenje mjera sigurnosti na izletima, ekskurzijama, a u to će ići i terenska nastava. Želite li na ovaj način pokrenuti otpor kolega koji neće provoditi terensku nastavu iako je to najbolji način učenja i doživljaja stvarnosti? Što znači ne provodi mjere sigurnosti na izletu? Trebam li njih 23 iz razreda držat za ruku, pazit na svaki njihov korak, iako to i radimo pa ako netko padne ja sam kriva!?! Za ovakve prijedloge bilo bi dobro da predlagači istog budu u nastavi barem jednu generaciju učenika (4 godine) i dožive terenske nastave, izlete i ekskurzije. Gdje cijelu noć ne spavate jer je dijete dobilo visoku temperaturu, povraća, a roditelj je 500km udaljen. Gdje mjesečari pa mora spavati u vašoj sobi i vi strahujete kud će krenuti, gdje doživi epileptični napadaj od kojeg ne možete doći sebi naredni dan, a morate se istodobno brinuti o tom djetetu i 20-ak drugih itd. Koliko dobijemo za sve to? Jedva dnevnicu, jer noćni rad nije priznat iako smo 24 sata s tom djecom. A sad bi još i trebali platiti. Represivne mjere izvoditi na struci koja je pod povećalom javnosti, gdje nam se i tako svatko "petlja" u posao i bolje ga radi od samih učitelja, koja se brine za odgoj i obrazovanje djece, koja živi svoj poziv i nije nešto najpohvalnije. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
315 Darijo Radoš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, potrebno je uvesti nagrađivanje nastavnika a ne da ta opcija postoji samo na papiru. Ako uzmemo u obzir količinu rada, izvan propisane, koja se ''ne vidi'', jasno je da je novčana kazna apsolutno ne prihvatljiva. Svatko od nas nastavnika/razrednika bi mogao nabrojati primjere rada van okvira propisanog, van radnog vremena, van područja struke, a neki se mogu vidjeti i u prethodnim komentarima. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na nagrađivanje učitelja, odnosno nastavnika nije predmet ovoga savjetovanja.
316 Jasminka Ćaćić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ovo je prestrašno i prejadno. Novčano kažnjavanje učitelja nikako nije put prema boljem odgojno - obrazovnom procesu u Republici Hrvatskoj. Umjesto da razmišljate kako privući mlade na radna mjesta učitelja, a pogotovo deficitarnih, vi im pokazujete da ne cijenite i ne razumijete učitelje i odgoj i obrazovanje djece i mladih. Novčano kažnjavanje učitelja je apsolutno nedopustivo i šteti kvalitetnom radu učitelja. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
317 Mislav Čupić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Mladen Brajica, svaka čast na odgovoru! Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
318 Katarina Muranić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, Člankom 24. uništili ste obrazovni sustav. Učitelji će snositi kaznenu odgovornost???? Uništili ste i ono malo dobre volje učitelja što nam je još ostalo... Kažnjeni smo zbog nezgode na terenskoj nastavi? Ne želim biti za to odgovorna pa učenike neću ni voditi na terenske nastave/izlete.. Uništili ste nam i to. Učenici s teškoćama? Njima dajemo i 150%, dodatno se prilagođavamo, trudimo se najviše što možemo.. ali i za to možemo biti kazneno odgovorni? Od sada mu dajem jedan listić (koji je , nadam se, pripremio nakladnik) i to je to. Ne provodim prostupke vrednovanja sukladno Pravilniku? Uništili ste objektivnost ocjenjivanja. Svima ćemo dati 5 i nema prijave ni kaznene odgovornosti. Trenutno sam u Školskom odboru. Do sada sam na sastanke čekala po 6 sati (bila sam jutarnja smjena, a sastanak je podvečer), hodala u školu na slobodne dane radi sastanka... Ali oko toga stvarno ne brinem.. Danom donošenja ovog zakona tražim razrješenje i smijem se svima koji su dovoljno ludi i žele biti u školskom odboru i za to još kazneno odgovarati.. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
319 Ofelija Dragojević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom kažnjavanja nastavnika. Mišljenja sam da je ovaj prijedlog nepromišljen i da neće donijeti ništa dobrog u našoj praksi. Prvi komentar kolegice koja je ovaj prijedlog čula u medijima bio je: "počela sam tražiti novi posao".Umjesto da razmišljamo na koji način kvalitetne nastavnike motivirati i zadržati u sustavu, mi metodom prisile tj., "batine" pokušavamo zastrašiti i smanjiti autonomiju nastavnika. Potaknimo i nagradimo kvalitetu, a one koji ne rade kvalitetno, usmjerimo da se educiraju, da nadoknade ono što im nedostaje. Poslušajte nas sa terena i nemojte uvoditi ove nepromišljene prijedloge! Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
320 Ivan Jukić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, imajući u vidu kako je povjerenje dobro a kontrola još bolja, dolazim do zaključa da članak 24. nije dovoljno dobro preciziran odnosno definiran. Bilo bi korisno, na neki način, makar u provedbenom aktu, do u detalje razraditi navedene predviđene situacije i kazne jer se iz ovako složenog članka ne može utvrditi puno toga. Pitanje je tko utvrđuje počinjeni prekršaj, na čiju inicijativu (prijavu), kakav dokazni postupak se treba provesti te tko ga provodi, na osnovu čije odluke se izriče kazna, itd. Loša ili šlampava provedba ovog članka mogla bi napraviti više štete obrazovnom sustavu nego koristi. Previše je "od-do"! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
321 Ljerka Jareb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, - smatram da je visina kazne nesrazmjerna primanjima, - ukoliko se radi o "prekršaju" zašto nije definirana mogućnost plaćanja manje kazne ako se plati u roku od 15 dana, ili alternativa u obliku zamjene prekršajne novčane kazne za društveno koristan rad. - tko treba prijaviti sumnju u počinjenje prekršaja, i kome se prijava treba uputiti - zašto nije ostavljena mogućnost u vidu usmene/pisane opomene ili upozorenja na počinjeni prekršaj - st.8. spada li u to blagoslov učenika od strane svećenika na početku šk godine jer se nameće svima iako svi učenici i djelatnici ne pripadaju Rimokatoličkoj vjeroispovijesti - st. 9. tko točno određuje razinu primjerenosti takvih programa, ili je ta razina postignuta tek kad učenik dobije ocjenu primjerenu želji roditelja. - učitelji često krše Pravilnik o ocjenjivanju ali u korist učenika: ispituju učenike dulje od predviđenog vremena, nastave ispitivanje na drugom satu, daju mogućnost pisanja ispravka od ispravkovog ispravka, učenicima koji bi se trebali školovati po PP ili bar IP spuštaju kriterije iako nemaju papirnato rješenje,.. Treba li ih kažnjavati za to? - ukoliko napravi prekršaj u vidu vrednovanja - tko je mjerodavan da utvrdi da je učinio takvu pogrešku - ravnatelj koji nije te struke, roditelji koji izgleda da su stručni u svim predmetima, ... a navodno učitelji imaju autonomiju koju im svatko može osporiti Lp, Ljerka Jareb Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
322 MAJA MARTINOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Za ovaj dio ne mogu pronaći odgovarajuće riječi... Zar je zaista moguće da se do ove mjere ide u degradaciju struke?! Mlade ljude ćete ovime jako zainteresirati da budu učitelji... Ovo je prestrašno i prejadno. U kojoj struci je ovo još normalno? Taksisti? Doktori? Pedijatri? Zubari? Pa kakvo je to uvođenje represivnih mjera protiv učitelja a privatne osobe koje neosnovano i često prijavljuju učitelje inspekciji (a inspekcija ne nalazi nepravilnosti u radu, dakle radi se o čistoj zlobi) dalje prolaze nekažnjeno. Ovakva izmjena zakona, u ovako kratkom roku, po hitnom postupku, sa ovakvim velikim i pimarno nečovječnim promjenama meni govori da je vlast u RH odlučila zabiti zadnji čavao u lijesu školstva. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
323 Sanja Utrobičić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, novčane kazne za nastavnike odgovorne za pogreške daleko su preniske. Uz kaznu od 500 eura predlažem i kaznu zatvora do 30 dana uz obavezu online nastave za to vrijeme tako da MZO ne bi morao plaćati zamjenu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
324 Tajana Golub Mendaš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, pa ovo nadmašuje sve do sada. Apsurd! Članak za koji se nema što reći, ali ipak ću komentirati. Degradirate struku, više savjetnike i sve koji rade u sustavu i sve koji nadziru rad učitelja i nastavnika, a ima ih mnogo. Tko će određivati da li sam ja ili netko drugi "provodila postupke vrednovanja tijekom školske godine sukladno Pravilniku?" Znači li to apsolutna moć ravnatelja ili učenika!!? Tko će uzeti autonomiju nastavniku i tko će dokazati na koji način je trebalo vrednovati učenika i gdje je greška u njegovom vrednovanju? Učenik, roditelj, ravnatelji, pedagog ili netko treći? Ovo je neprihvatljivo, nepromišljeno i potpuno promašeno, narušavate ugled prosvjetnih djelatnika i cijelog sustava obrazovanja. lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
325 JASNA SAJDL KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, smatram da uvođenjem represivnih mjera za učitelje/nastavnike samo će doprinijeti još većem broju tzv. inflacije odličnih učenika što će se preslikati i na srednje škole. Zar nitko nije barem pokušao razmotriti koje bi dugoročne posljedice po društvo imalo uvođenje dodatnih represivnih mjera u školskim ustanovama? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
326 Danijel Forjan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ovo mi je jedna od najgorih stvari koje su izašle iz našeg Ministarstva. Protiv sam kažnjavanja učitelja. Već je narušen ugled samog učitelja koji ionako radi za crkavicu. Molim lijepo da se kažnjavaju i svi u Saboru koji nisu prisutni na svom radnom mjestu kada bi trebali biti, ali ne novčanim kaznama, nego momentalnim smjenjivanjem. Najveći neradnici u državi su u Saboru, a za to ih mi plaćamo i još ih moramo gledati na televiziji kako se vrijeđaju. Sramota da se ovakvi prijedlozi uopće pojavljuju. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
327 GORAN KNEŽEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Nije precizirano tko utvrđuje osobnu odgovornost iz stavka (2), (3) i (4). Nije predviđen pravni lijek kojeg radnik može primijeniti za zaštitu vlastitih prava. Također, 2015 godine u Republici Sjevernoj Makedoniji je išao sličan prijedlog zakona koji je uključivao novčanu penalizaciju nastavnika, a koji je rezultirao općim štrajkom, podržanim i od strane šefa Europskog sindikata u obrazovanju, koji je štrajk nazvao potpuno opravdanim, prijedlog novčanog kažnjavanja nastavnika apsolutno neprihvatljivim. Ostaje nejasno zašto predlagatelj misli da neće doći do sličnog scenarija i u Republici Hrvatskoj? Kao što sam naveo i u komentaru na preambulu nacrta prijedloga ovog zakona, u odjeljku naslovljenom "Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom, te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći" nigdje se navodi čime je članak 24. motiviran, niti igdje navodi kakve točno posljedice predlagatelj predviđa da će ovaj članak polučiti, odnosno koje točno uočene nedostatke u trenutnom stanju će ovaj članak otkloniti. Članak je nedorečen i treba biti povučen. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
328 Tanja Mihoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Nove odredbe koje bi se uvele ovim člankom su neprihvatljive te se vrši pritisak na nastavnike. Nije definirano tko bi prijavljivao niti tko bi utvrđivao odstupa li nastavnik od pravilnika i uredbi po kojima svi već radimo. Sami pravilnici su neprecizni i podložni različitim tumačenjima pa se podstavci 5.. 9., 11. i 12. iz stavka 1 ovog članka mogu tumačiti na mali milijun načina. Prekršaji zaposlenika škola već se rješavaju putem mjera upozorenja, opomena i sl., a ne novčanim kaznama i to tolikim iznosima. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
329 GORAN KNEŽEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Brisati stavak (2), stavak (3) i stavak (4). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
330 Mladen Brajica KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Podržavam ovaj prijedlog!!! Kažnjavajte nas za svaku ocjenu više koju dajemo da bismo motivirali učenike! Kažnjavajte nas za svaki ispravak ispravkovog ispravka i svaku novu priliku koju dajemo učenicima! Više prilika, veća kazna! Kažnjavajte nas za svaki odgođeni test jer smo im htjeli dati više vremena. Pravilnik je ipak važniji od pedagogije! Kažnjavajte nas za neprospavane noći na ekskurzijama! Kažnjavajte nas za cjelodnevni rad (da, nosimo posao kući, dok vi u uredima zatvorite radnju i idete bezbrižni doma) i po mogućnosti izjednačite svojih 45 minuta češanja (neću reći čega) s naših 45 minuta u razredu. Kažnavajte nas i za to što smo zamijenili roditelje u odgoju i što djeci pružamo barem zrno nade u svijetu disfunkcionalnih obitelji. Kažnavajte nas i za to što se javljamo roditeljima na pozive, mailove, poruke... u kasne noćne sate. Ipak je izvan radnog vremena! Kažnjavajte nam i ravnatelje, ako budete imali koga kažnjavati, jer na natječaje vam se više ionako nitko ne javlja! Al samo dajte, unesite malo dodatnog stresa! Kažnjavajte i članove školskih odbora, sigurno imaju viška novaca od silnih naknada koje dobiju za sate sastančenja! Ma najbolje da i spremačice kažnjavate! Ostalo im paučine malo u desnom kutu na ulazu u školu! Kažnjavajte! Pokažite tko je glavni! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
331 ANTE JURJEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Uvođenjem ovakvog sustava kažnjavanja ćemo postati sustav u kojem učenik ima pravo na satu raditi nered i mi ga ne smijemo izbaciti, ali zato nas taj isti može prijaviti jer nismo na vrijeme upisali ocjene. Skandalozno. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
332 DARKO JEMBREK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Odluka o novčanom kažnjavanju učitelja i nastavnika je skandalozna, ne znam koji "genijalac" se tome dosjetio. Ona je uvredljiva za sve u sustavu školstva. Volontiramo u školskim odborima, na DOPUNSKOM radu koji je besmislen ( učeniku se treba cijela nastavna godina razjasniti u 10 do 15 sati , a kažnjen je nastavnik koji to odrađuje za NULA eura ) , pripremamo učenike za natjecanje, opet BESPLATNO jer možemo imati najviše 3 prekovremena sata.A svi očekuju neke rezultate . Ovim prijedlogom se sustav školstva dodatno urušava, zar se ministar i ekipa ne zapitaju zašto fali 500 profesora matematike i fizike, a o stručnoj pokrivenosti kadrova bolje je i ne govoriti. Odljev će se samo pojačati . . . Dopunski rad treba UKINUTI ili treba ukinuti ocjene, pa ćemo svi biti tete čuvalice i problema NEMA. A tko normalan će biti član Školskog odbora gdje se opet za NULA eura sastančari, a još su moguće i novčane kazne ako se nešto iz neznanja ( ipak mi nismo pravnici ) pogriješi u proceduri. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove. Također, predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se broj sati dopunskoga rada neće mijenjati u odnosu na važeće odredbe Zakona.
333 Natalija Bošnjaković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Svako novčano kažnjavanje učitelja je apsolutno nedopustivo i šteti kvalitetnom radu učitelja. Nastavkom ovakvog odnosa prema učiteljima ostat ćemo u potpunosti bez kvalitetnog kadra. Mnogi ionako već sad bježe glavom bez obzira iz sustava školstva. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
334 DAFNE FLEGO KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, pridružujem se već ostavljenim komentarima ističući kako ovakav oblik "motivacije" učitelja može imati samo nepoželjan učinak. Ovakvom se odredbom svakom nezadovoljnom sudioniku obrazovnog procesa (učeniku, roditelju, ravnatelju, kolegi...) daje "moć" zastrašiti i manipulirati učiteljem. Čak će i učitelji koji za sebe znaju da besprijekorno odrađuju svoj posao biti izloženi dodatnom stresu i konstantnom pritisku - bit će podložniji manipulacijama učenika, roditelja, pa i svojih nadležnih, ne bi li izbjegli stres i neugodu potencijalnog podvrgavanja postupku provjere - koji, uostalom, prema ovom tekstu prijedloga ostaje u potpunosti nedorečen. Osim toga, upute u Pravilnicima na koje se ovaj članak referira često su šture i podložne višestrukoj interpretaciji. Kad bi ih se i detaljno preciziralo, svejedno ne bi mogle obuhvatiti sve nijansirane situacije s kojima se učitelji svakodnevno susreću pri donošenju odluka u neposrednom radu s učenicima. Uvođenje novčanih kazni rezultiralo bi bojažljivim učiteljima. Znam da bih ja, vjerojatno, za svaku "veću" odluku konzultirala stručnu službu škole I ravnatelja, a po potrebi I savjetnika. Ne znam tko bi mi se usudio dati odrješit, izričit savjet o postupanju. Interpretacije različitih savjetnika, pa čak i iz istog predmeta, nerijetko se značajno razlikuju. U čiju se vjerodostojnost pouzdati? Ne vidim nijedan pozitivan aspekt uvođenja novčanih kazni. Dojma sam da bi značajno doprinijele urušavanju našeg obrazovnog sustava, koji se i ovako uvelike klima na leđima savjesnih entuzijasta. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
335 VOJISLAV ĐURAČKOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Zakon o odgoju i obrazovanju ne propisuje naknadu članovima Školskog odbora za svoj doprinos u upravljanju školom, ali zato propisuje novčano kažnjavanje. Pitam se tko će prihvatiti članstvo u Školskom odboru nakon ovoga? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje predsjednika i članova školskog odbora.
336 Goran Gotlibović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Uvođenje novčanog kažnjavanja za pogreške i propuste u radu krajnje je neukusno i neprofesionalno prema radnicima u sustavu. To je u potpunom neskladu s trendovima u upravljanju prema kojima se djelatnike osnažuje i motivira, potiče na suradnju i kreativnost te inovativnost, a ne novčano kažnjavanje i manjih propusta. Propisane kazne su pretjerane i za nastavnika mogu iznositi trećinu ili čak polovicu plaće pri čemu se s razlogom može propitivati ustavnost ovakvih prijedloga i razmjernost kazne počinjenom prekršaju ili propustu. Cilj ovog dodatka je zastrašivanje djelatnika te posljedično dodatna devalvacija ocjena jer će se dodatan pritisak događati na ocjene, naročito zaključne. Tko će procjenjivati je li ocjena donesena u skladu s pravilnikom? Tko će kontrolirati rad osoba koje će to procjenjivati te potencijalne zloporabe ovakvog prijedloga? Tko će s ovakvim prijedlogom uopće pristati na vodstvo učenika na terensku i ostale oblike nastave izvan škole? S ovakvim prijedlozima dodatno ćete potjerati nastavnike iz sustava u kojem ih već ionako počinje kronično nedostajati, naročito u prirodoslovlju. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
337 Martina Vičić Crnković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Referiram se na stavak 5. Budući da je isti potpuno neprovediv u stvarnosti, predlažem ukidanje izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti iz članka 37. Kažnjavanje nastavnika za ponašanje učenika dovest će do toga da nitko nikuda neće voditi učenike, stoga je bolje ukinuti svaki oblik rada izvan učionice. Referiram se na stavak 11. Savjetnici AZOO-a nemaju jedinstvene kriteriji ni upute za nastavnike kojima dolaze u nadzor ili uvid u nastavu, dakle to je prvo mjesto na kojem bi trebalo doći do ujednačavanja. Svaki savjetnik, pa čak i iz istog nastavnog predmeta, ima svoju interpretaciju pravilnika i svoj set uputa. Takve nejasnoće i nedosljednosti omogućuju provedbu sankcija za nastavnike prilikom nadzora, a ovim prijedlogom zakona one očito postaju i represivne. U sektoru iz kojeg ljudi masovno odlaze, represivne mjere sigurno nisu rješenje. Degradacija struke, autonomije nastavnika i kriterijskog vrednovanja ono je što će iz ovoga proizaći. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
338 Maja Fatuta KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, novčani iznosi kazne su vrlo egzaktni, a sami prekršaji potpuno nejasni. Za početak, stavak 5:"ako ne provodi mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole iz članka 37. ovoga Zakona". Iščitavajući Pravilnik o izvođenju izleta (...), o sigurnosti piše vrlo šturo da je obaveza učitelja voditelja i pratitelja "voditi računa o zaštiti prava i sigurnosti učenika". Ovakve šture "smjernice" ostavljaju prostora individualnim procjenama i neujednačenim odlukama. Zanima me jesu li posljedice koje mogu izazvati uzimanje alkohola i ostalih nedopuštenih sredstava prekršaji samih učenika ili sigurnosni prekršaji učitelja koji ih prate. Svima je jasno da su ekskurzije i maturalci putovanja visokih rizika i ogromna odgovornost nastavnika/učitelja, a dodatno novčano kažnjavanje će dovesti do toga da više nitko neće htjeti preuzeti 24-satnu odgovornost za učenike. Stavak 11. Nejasno je tko će procjenjivati vrednovanje. Različiti savjetnici imaju različite naputke po pitanju vrednovanja pa tako i različite odluke kada izađu na uvid. Greške su uvijek moguće, ali zar ćemo zaista dovesti do toga da učitelji nemaju nikakvu autonomiju i da jedini kriterij vrednovanja u konačnici bude strah? Da, strah, jer kad vam netko prijeti da će vam od plaće koja iznosi 1100 eura, uzeti 500, dva puta ćete razmisliti hoćete li upisati realnu ocjenu i riskirati nadzor i novčanu kaznu. Već dugo imamo hiperprodukciju odlikaša i umjesto da se ide u smjeru što realnijeg ocjenjivanja, ovaj prijedlog će dovesti do potpunog kolapsa vrednovanja (najviše u osnovnim školama) i još većeg pritiska na učitelje. Također, ne vidim kako bi ravnatelj mogao ili trebao biti odgovoran za vrednovanje od strane učitelja koji propisuje kriterije za svoj predmet. Ravnatelj jedino može pratiti redovitost vrednovanja i upisivanje pisanih provjera u vremenik. Ostalo je na predmetnom učitelju. Ovaj prijedlog je još jedan udar na egzistenciju ionako potplaćenih učitelja, ali i na odavno narušen kredibilitet. Prijedlog izmjena Zakona ima i kvalitetnih točaka, ali članak 24. je zaista neprihvatljiv, pogotovo ako uzmemo u obzir da je za pojedine predmete nemoguće naći učitelje. U slučaju kršenja radne obaveze, ravnatelj može opomenuti radnika, a u konačnici i otkazati ugovor o radu. U slučaju sumnje u kršenje raznih pravilnika, roditelji mogu prijaviti nastavnike Agenciji, tako da uz sve navedeno, novčano kažnjavanje smatram represijom. Nadam se i vjerujem da ćete imati sluha za svoj resor. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
339 Vanja Ličina KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ne vidim kakvu to obvezu vrednovanja u užem smislu u kontekstu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ima ravnatelj. Smatram da čl.1. st. 11. mora biti precizniji. Čl. 4. predviđa kazne za članove Školskog odbora. Smatram da rad u Školskom odboru djelatniku ne može biti naložen od strane ravnatelja, već je isključivo stvar intrinzične motivacije djelatnika. Umjesto da se služenje u navedenom tijelu na neki način potiče, autori ovih izmjena potencijalnim kaznama će ga učiniti i manje popularnim nego što već jest. Trenutno sam predsjednik Školskog odbora u školi u kojoj radim i možete biti sigurni da u sljedećem ciklusu sigurno neću prihvatiti tu dužnost ukoliko ovaj zakon prođe u ovoj formi. Smatram da će čl.1. st. 5. drastično smanjiti količinu izvanučioničke nastave koja je i ovako dovoljno stresna u smislu odgovornosti na plećima djelatnika, a nije obavezna. Propusti u vezi sigurnosti učenika već se mogu sankcionirati opomenom pred otkaz ili otkazom, ne vidim svrhu novčanih kazni koje će samo rezultirati opravdanim "pranjem ruku". Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje predsjednika te članove školskog odbora.
340 Petar Radanović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Protiv sam bilo kojeg oblika novčanog kažnjavanja učitelja. Kažnjavanje učitelja novčanim kaznama nužno će stvoriti negativnu atmosferu u školi. Umjesto poticanja suradnje i podrške, postavljanje novčanih kazni može dovesti do zloupotrebe sustava, gdje bi neki učitelji mogli biti nepošteno optuženi ili kažnjeni, što bi moglo narušiti povjerenje u obrazovni sustav. Novčane kazne mogu odvratiti učitelje od fokusa na ključne aspekte obrazovanja, jer bi se mogli usredotočiti na izbjegavanje kazni umjesto na pružanje kvalitetnog obrazovanja. Osim toga, svaki učitelj i svaka škola suočava se s različitim izazovima i okolnostima. Novčane kazne ne uzimaju u obzir individualne situacije koje mogu utjecati na sposobnost učitelja da se pridržava svih propisa, pogotovo ako su tumačenja tih propisa dvosmislena. Umjesto kažnjavanja, suradnja između MZO, AZOO, škola i učitelja može biti učinkovitiji način rješavanja problema. Kvalitetni propisi, jasno i nedvosmisleno definirani zakoni i pravilnici, ujednačenost zahtjeva i postupanja svih savjetnika prije će dovesti do toga da se pravilnici i zakoni provode kako su i zamišljeni. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
341 Snježana Omazić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Uvođenje novčanih kazni u obrazovni sustav smatram sramotnim i nedopustivim, a pogotovo u gore navedenim slučajevima. Zakon treba davati prava i obveze, a ne izricati kazne kao da je Kazneni zakon. Obrazovni djelatnici ovim Zakonom postaju otvorena meta za sve one koji i inače koriste postojeće mehanizme kako bi došli do nerealnih ocjena za svoju djecu. Predložila bih i uvođenje kazne za neutemeljene tužbe za roditelje i staratelje. Kažnjavanje članova Školskih odbora je isto totalno promašeno, naričito onih koji dolaze iz kolektiva jer je sve veći problem izbor za članstvo u ŠO koje se nikako ne vrednuje, a kamoli plaća kao u nekim drugim sektorima. Zašzo se ne bi vrednovao rad članova Školskog odbora kao rad na unapređenju rad škole? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
342 Kristian Golubić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Navedeni pravilnici prema kojima bi se ovim izmjenama zakona uvodilo kažnjavanje nastavnika su trenutno nedorečeni, neprecizni i podložni dvostrukim tumačenjima. Iz tog razloga, uvođenje kazni radnicima škole je besmisleno, bezobrazno i pokušaj zastrašivanja nastavničke struke. Osim toga, u navedenim stavcima nema razrada i objašnjenja što bi se točno, s kojim novčanim kaznama kažnjavalo, tko bi kažnjavao, postoji li institut žalbe na odluku i slično. Cijeli je članak nedorečen kao i cijeli zakon i podzakonski akti. Još jedan razlog zbog kojeg je trebalo ići u izradu novog zakona, a ne u izmjene i dopune. Ukoliko ovakav članak prođe te ukoliko nakon što prođe ljudi ne budu na ulici, jedino što mogu reći je čestitam, možete donijeti bilo koji zakon s bilo kojim kaznama, nikog nije briga za obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
343 MATE MARETIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, osvrćem se na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. - Čl. 24, st. 7 "ako koristi udžbenike koji nisu odobreni sukladno posebnom zakonu (članak 56. ovoga Zakona)" - dio predmeta nema udžbenike koje je odobrilo ministarstvo, a često u strukovnim školama nema novih/ažuriranih udžbenika koji prate promjene na tržištu rada, pa su nastavnici prisiljeni koristiti druge izvore informacija (provjerene i recenzirane, ali ne i odobrene od strane MZO). Ovim člankom bi nastavnici bili prisiljeni koristiti zastarjele udžbenike te poučavati učenike stvari koje se više ne rade na taj način. Također se nameće pitanje o autonomiji nastavnika o odabiru nastavnih sredstava, jer smatram da je važno pratiti predmetni kurikulum, ne nužno udžbenik. - Čl. 24, st. 11 "ako učitelj/nastavnik i ravnatelj ne provode postupke vrednovanja tijekom školske godine sukladno Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi iz članka 72. ovoga Zakona" - novčano kažnjavati nastavnike je degradirajuće! Također je nejsno tko će donositi takve odluke, na osnovu čega će se odrediti visina novčane kazne? Ovim zakonom se do kraja ubija autonomija nastavnika, jer će ovo izazvati lavinu lažnih prijava na nastavnike radi svake ocjene koju učenici ili roditelji smatraju "nepravednom". Postiže se da učenici i roditelji imaju sva prava, bez ikakvih obveza, a nastavnici samo obveze bez ikakvih prava. Inflacija odlikaša o kojoj se priča prethodnih godina nije ništa što će nastati ako ovaj prijedlog zakona ugleda svjetlo dana. Zašto bi iti jedan nastavnik dovodio u pitanje svoju plaću (koja je najniža od svih visoko obrazovanih u RH) radi ocjena na koje bi se netko mogao (često neosnovano) žaliti? - Čl. 24, st. 14 "ako ne utvrdi tjedne obveze nastavnika sukladno Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi i sukladno Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi iz članka 104. ovoga Zakona" - Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi je potrebno izmijeniti. Pravilnikom nisu jasno definirane norme zaduženja strukovnih nastavnika u nastavi te bi također trebalo detaljnije propisati način preraspodjele i satnice ostalih poslova u tjednima kada je nastava i kada nema nastave. Previše "ostalih poslova" se nametnulo tijekom godina, nigdje nisu zakonom propisani, niti se dodatno zapošljavaju djelatnici, a svi ti poslovi izlaze iz okvira 40-satnog radnog tjedna. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
344 Ljiljana Mirt-Kruc KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, referiram se na prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 24. st. 21. podst. 3. kojim se planira kažnjavati radnike školske ustanove novčanim kaznama zbog prekršaja. Zanima me tko će utvrditi kršenje tih prava, na osnovu čega? Anonimnih dojava roditelja, inspekcijskog nadzora? Po kojim kriterijima se određuje visina pojedine kazne? Tko to određuje? Što kad se utvrdi suprotno, da nema kršenja prava, a učitelji su oklevetani i poniženi? Tko će učiteljima nadoknaditi klevetu i duševnu bol? Predlažem da se onda i roditelje novčano kazni za neutemeljenu i lažnu prijavu. Postoji li još koja struka koju se novčano kažnjava? Najlakše je to nametnuti prosvjetarima, oni ionako imaju male plaće i zaostaju s plaćama za svim ostalima u javnim službama. Ako će učitelji imati dodatni strah od novčane kazne, kako će slobodno, otvoreno i kreativno raditi? Sve je manje mladih ljudi koji žele raditi u školi, a još će ih biti i manje ako ovaj sramotni prijedlog prođe. Stoga predlažem potpuno brisanje članka koji degradira i podcjenjuje cijelu struku. Mislim da predlagatelji zakona, kao i djelatnici na višim položajima u Ministarstvu, o učiteljima imaju sliku neradnika i mučitelja djece. Dođite na mjesec dana u školu, budite na nastavi i sve će vam biti jasno. Ovako pojma nemate. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
345 Marijana Benić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Novčano kažnjavanje učitelja potpuno mi je neprihvatljivo i ponižavajuće u stavku "5. ako ne provodi mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole iz članka 37. ovoga Zakona" jer često učitelji "uzmu" od svojega slobodnoga vremena kako bi otišli s učenicima na izvanučioničku nastavu, posebno u manjim mjestima u kojima im nisu dostupni mnogi kulturni sadržaji. Konkretno, da bi učenici škole u kojoj radim otišli u Zagreb, potrebna su znatna financijska sredstva (prijevoz i ulaznice za muzej, kazalište, kino..., ovisno što organiziramo). Kada već skupo platimo prijevoz, cilj nam je da učenici obiđu i vide više sadržaja, a to podrazumijeva cjelodnevni boravak u Zagrebu (doslovno) te povratak kući u večernjim satima. Učenicima je potrebno dati i slobodno vrijeme za vlastite aktivnosti. Itekako smo svjesni da smo odgovorni za svakoga učenika tijekom takvoga dana i poduzimamo sve mjere sigurnosti (svi sudionici upućeni su u svoja prava i obveze) kako bi se svi sigurno vratili kućama, a puno toga novoga vidjeli i doživjeli, naučili. Naravno da je na izletima, terenskoj... moguća poneka nepredviđena situacija/ozljeda i smatram da bi uvođenjem novčanog kažnjavanja učitelja dolazilo do zloupotrebe Zakona. Nameće se pitanje: hoće li učitelji u budućnosti organizirati ovakvu vrstu nastave? Vjerojatno neće. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
346 Danijela Takač KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Sramota! Ovaj članak je podložan malverzaciji od strane roditelja, ukolikose nas može prijaviti za svaki "Hir", tada bi trebalo uvesti i kažnjavanje roditelja novčanom kaznom za neosnovanu prijavu inspekciji. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
347 Vanja Markovic KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Potpuno neprimjeren, degradirajuć članak u funkciji zastrašivanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Ovakvi, do sad nikad viđeni prijedlozi represivnih mjera dovode u pitanje kompetencije i/ili namjere svih koji su uključeni u njegovo kreiranje. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
348 Ante Modrić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ukoliko postoji mogućnost da zbog svog rada u školskom odboru članovi školskog odbora budu novčano kažnjeni, postavlja se pitanje zbog čega bi netko uopće želio biti član školskog odbora. U velikoj većini škola u RH to bi značilo ne dobivati naknadu za svoj rad, a istovremeno riskirati kaznu. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje predsjednika i članova školskog odbora.
349 Miljenka Župan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Uz članak 24., 16. Izmjena i dopuna ZOOOSŠ Što se tiče kazni ZA UČITELJE, prvi moj dojam je prenošenje/podjela ovlasti i odgovornosti s ravnatelja na učitelje. I ozakonjivanje nezakonite prakse da inspekcija dolazi učitelju iako je po zakonu Inspekcija tu da prati kako i koliko ravnatelj provodi zakonitost poslovanja ustanove. Ovo je samo nastavak tendencije "spuštanja" odgovornosti s ravnatelja na učitelja. Učitelj je odgovoran za praktički proizvoljne kriterije ocjenjivanja jer zakon kaže da svaki učitelj donosi kriterije ocjenjivanja na početku školske godine za sebe/svoj predmet, i nije obavezan ni na kakvo usklađivanje na razini stručnih vijeća. Ravnatelj bi pri tom trebao voditi računa da su kriteriji u skladu sa zakonom. Sada, prema odredbama o kažnjavanju "fizičke osobe", TEORETSKI, učitelj donese zapravo nezakonite kriterije ocjenjivanja, ravnatelj to niti ne pogleda, ne poduzme ništa ("...ha, Bože moj, pa nemre ni on sve stići, dogodi se!"), pa ako prođe-prođe, ako ne, onda kazna učitelju. Ili, učitelj šeta pod nastavom, djeca rade sama, on podijeli ocjene (ništa ispod trojke!), nitko se ne žali, i nikome ništa! Čista zaštita nerada i nezakonitog poslovanja (nitko se neće žaliti ako klinac donese ravnalo od 40 cm ili uredno kristaliziranu sol na vunenoj niti i za to dobije peticu što ga "čuva" od jedinice iz fizike i kemije). I zaštita ravnatelja od dopuštanja da netko ne radi po zakonu i dobrim običajima struke. Ovo je "druga strana medalje". Prosvjetna inspekcija dobiva neograničenu vlast nad učiteljima iako bi trebala kontrolirati zakonitost rada ustanove i za to odgovornu osobu - ravnatelja, a ravnatelji se amenuju od odgovornosti za ono za što i jesu temeljno odgovorni, a to je zakonitost poslovanja i rada škole. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
350 Martina Božić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Potpuno mi je neprihvatljiv prijedlog novčanog kažnjavanja radnika školske ustanove. I u trenutnim uvjetima odgovornost nastavnika je ogromna, pritisak roditelja prevelik, zaštita nastavnika od istih pritisaka nikakva. Veliki problem pomanjkanja stručnog i sposobnog kadra će ovako postati još veći. Zar ćemo kvalitetu graditi na prijetnjama i kaznama? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
351 Miroslav Oršulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Vezano za članak 24.stavak 9. - Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednju školu (NISpuSŠ) NAMJERNO je kreiran tako da učenici s teškoćama imaju mogućnost prijave i kao redovni učenici, tako namjerno prikrivaju stvarno stanje i skrivaju svoje Rješenje o primjerenom obliku školovanja koje kasnije, po potrebi, koriste kao „kartu spasa“. U slučaju lošijih ocjena roditelj donese Rješenje o primjerenom obliku školovanja u, npr. 5. mjesecu, i traži primjereni oblik školovanja za učenika kojeg je upisao kao redovnog učenika (tj. bez teškoća), u određenim slučajevima traži da se sve ocjene i ispiti do tada omoguće ispraviti po prilagođenom programu, ali naravno poštujući sve propise kojima je reguliran broj ispita i ispitivanja u tjednu (dakle cca 14 predmeta x minimalno 4 ispita po predmetu je potrebno ispraviti u mjesec dana). Hoće li tada nastavnik biti kažnjen? NISpuSŠ omogućuje, tj. namjerno kreira odjele s 5, 7, 10 i više učenika s teškoćama, što je protivno zdravoj pameti, a ne samo važećim zakonskim i pod zakonskim aktima koji to reguliraju. Tko će za to biti novčano ili bilo kako drugačije kažnjen? Nitko, nikada, nije svojim imenom i prezimenom ili funkcijom dao odgovor na pitanje „Koliko učenika s teškoćama može biti u jednom razredu u srednjoj školi! Dakle, prvo ne znamo koliko učenika s teškoćama može biti u jednom razredu (3 očito nije). Drugo, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju u Članku 6. stavak 3 navodi „…Opseg nastavnih sadržaja može se umanjiti do najniže razine usvojenosti obrazovnih postignuća propisanih nastavnim planom i programom/kurikulumom za razred u koji je učenik uključen, a iznad razine posebnog programa.“ Zašto još uvijek nisu propisane te razine za svaki predmet koji postoji, ili bar za jedan jedini predmet? Kada će nadležni postaviti jasna pravila i propise? Koja je to razina iznad razine posebnog programa za npr predmet Računovodstvo proizvodne i trgovine? Može li netko pokazati posebni program za taj predmet i onda utvrditi gdje počinje najniža razina prilagođenog programa? U Rješenjima o primjerenom obliku školovanja „svako malo“ učeniku piše „primjereni oblik potpore u školovanju – logoped – psiholog. Škole koje nemaju logopeda ili psihologa, moraju u tom slučaju biti kažnjene jer „ne provode primjerene oblike pomoći školovanja”? Suma sumarum, na osnovu čega kazniti nastavnika, ravnatelja, školu, ako nisu propisani jasni kriteriji i materijali za provedbu i izvedbu traženoga? Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
352 Mislav Čupić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Neću ići redom, nego na točke koje možda drugi neće spomenuti. Zamislimo situaciju koja se događa svake godine. Prema Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu imate situaciju da se broj učenika u razrednom odjeljenju smanjuje za određeni broj s obzirom na broj učenika s Rješenjem ureda državne uprave ili Rješenjem Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Imate situaciju da putem dvije liste upisujete učenike. Na jednoj listi se upisuju djeca s TUR, druga lista djeca koja se upisuju redovnim putem. Upiše se dva učenika, što umanjuje ukupan broj učenika u razredu sa 28 na 23 učenika. Kreće nastavna godina, još tri roditelja naknadno prijavljuju da iako se njihovo dijete upisalo putem redovne liste jer su imali dovoljno bodova, da zapravo imaju TUR (Teškoće u razvoju) i pripadajuće Rješenje. U tome trenutku taj razred više nema 2 učenika s TUR već 5 učenika s TUR. U tom kontekstu problematiziram točku 6. koja glasi: ako ne utvrdi broj učenika u razrednom odjelu sukladno odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi iz članka 54. ovoga Zakona. Znači li to da će ravnatelji uredno morati plaćati tuđu taktiku pri upisivanju? Upada u oči već ovdje iznos od 2100 do 4500 eura, ako za svakog učenika naplatite kaznu. Što ako netko učini toliko sitnih pogrešaka da mu kumulativno iznos kazne prijeđe iznos plaće? Jeste li predvidjeli onda, na koji dio primanja FINA smije 'sjesti' na račun :D Nemojte se šaliti s nama. 8. ako u svojim prostorima organizira promidžbu koja nije u skladu s ciljevima i sadržajem obrazovanja protivno odredbi članka 59. ovoga Zakona - znači privatna učilišta se ne smiju više doći reklamirati u školama jer realno, iako promovira neki oblik obrazovanja, predstavlja direktnu konkurenciju državnim fakultetima pa je stoga protivna, ili ne vrijedi za to? 10. ako ne poduzme mjere zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima u skladu s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (članak 70. ovoga Zakona) - odsad se onda najviše isplati odmah kontaktirati MUP i HZSR i onda smo sigurni dakle. Hoće li svakoj školi biti osiguran i pravni savjetnik koji će pratiti pojedinačni rad svakog dionika tog sustava i dati mu smjernice u svakoj dvojbenoj situaciji. Gotovo svaka situacija je dvojbena. Rijetke su jednostavne i nedvojbene situacije, to zna samo onaj tko radi u školi. 5. ako ne provodi mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole iz članka 37. ovoga Zakona - predlažem da se u vremenima općeg kaosa i nemira i ratova i terorističkih aktivnosti uopće NE STAVLJA KAO OBAVEZU ikakvo uključivanje pedagoških radnika u nečiju privatnu želju da se ide na višednevnu ekskurziju. Svi mi koji smo ikad vodili na te ekskurzije znamo da je tamo najmanje EDUKATIVNOG, a najviše neobaveznog dijela koji obiluje ALKOHOLIZIRANJEM, DROGIRANJEM i različitim aktivnostima za koje pedagoški djelatnici nisu obučeni. Mi nemamo njuh pasa tragača, mi nemamo pravnu racionalu da prekapamo i pretražujemo na ekskurzijama tuđe privatne stvari, mi nemamo moć reguliranja koliko će roditelji 'tutnuti' novaca u džep djetetu i što će to najčešće PUNOLJETNO dijete s tim novcem učiniti. Budući da se tu radi o tome da ćete poslije propadanja mnogih putničkih agencija u vremenu COVID -19 pandemije,koje su se bile specijalizirale za učenička putovanja njima s ovakvim odlukama otežati jer NEĆETE MOĆI PRISILOM tjerati pedagoške djelatnike da se upuštaju zbog svega navedenog u ovaj rizik, to će dovesti i do siguran sam puno manje želje za provođenjem takvih oblika "nastave i edukacije" , a posljedično i do propadanja putničkih agencija ovog tipa. 11. ako učitelj/nastavnik i ravnatelj ne provode postupke vrednovanja tijekom školske godine sukladno Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi iz članka 72. ovoga Zakona Budući da će ljudi željeti imati dokaz o provođenju postupka vrednovanja (a to će između ostalog biti i ispiti znanja) otežat će se situacija učenicima koji imaju TUR, jer će mnogi nastavnici možda u želji da sve bude u suglasju sa zakonom i da slučajno ne bi snosili vaše 'mudre' penale, inzistirati na pisanim provjerama, iako bi nekim učenicima bilo lakše zbog disgrafije odgovarati usmeno. Međutim, kako istinski valorizirati vrednovanje usmenim načinom? Tko će vjerovati nečemu što 'nije izvedeno na papiru'? Koju pravnu obranu će nastavnik moći primijeniti kada bude (a HOĆE) konzultirao pravnu pomoć (odvjetnika) i išao na općinski građanski ili županijski sud da dokaže da je vrednovao u skladu sa zakonom? 12. ako ne provodi izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera iz članka 86. ovoga Zakona - što ako učenik NE DOBIJE posljedicu prema kriterijima za izricanje pedagoških mjera? Odredbe istog Pravilnika uzimaju u obzir OLAKOTNE okolnosti, ranije (NE)kršenje odredbi pravilnika, specifične situacije i slično, i mi kao empatični i divni nastavnici odlučimo dati djetetu 'priliku' i ne izreći mu pedagošku mjeru i dođe roditelj drugog djeteta koje baš inzistira da to drugo dijete (jer se u teoriji ogriješilo o njegovom djetetu) dobije adekvatnu posljedicu za neko djelo tipa (povreda dostojanstva druge osobe/učenika). Mi odlučimo uzeti u obzir olakotne okolnosti i ranije nekažnjavanje i zbog tog u teoriji MOŽEMO biti kažnjeni! Potičete krive stvari. Ne poznajete OSNOVNA načela motiviranja. Samo potkrepljenjem možemo učiti radnika/osobu da djeluje u smjeru poželjnih ponašanja, kaznom ih samo učimo izbjeći nepoželjno ponašanje, ali ih ne učimo empatiji, ne učimo da zaista vide zašto nešto nije dobro. Kazna je i u teorijskim radovima iz područja psihologije okarakterizirana kao najmanje poželjno sredstvo motiviranja. Pozitivna potkrepljenja su ona koja bolje formiraju poželjna ponašanja, kazna samo uklanja nepoželjna ponašanja, ali nema poveznicu sa mogućnošću stvaranja poželjnih i prihvatljivih ponašanja. Bonusi i malusi su oduvijek bili određeni do neke razine, postotka plaće. Ne možete kažnjavati ljude bez ograničenja, pa da vam čovjek radi još i daje vam novce, kako ste vi to sebi ovdje zamislili? Ne znam tko vam je bio u radnoj skupini koja se dosjetila ovog zakona, toplo se nadam da nije bio niti jedan moj kolega psiholog, jer ako je, onda imamo dijametralno suprotnu viziju psihologije u radnim odnosima. Kazna je sama po sebi podcjenjivačka i govori u prilog tome da nekog NE CIJENIŠ, da mu pristupaš kao nižoj vrsti i brojiš mu pogreške u želji da si ušićariš koji euro pa da i tu 'povišicu' koju si mu NEVOLJKO i nakon ne znam koliko štrajkova dao sada svirepo uzimaš. Iskreno, mislim da je ovakav zakon svojevrsna 'osveta' jer nije u skladu sa dobrom praksom drugih država i siguran sam da se u drugim, poštenim i normalnim državama OVAKO ne pristupa svojem resoru. Nadam se da ćete i vi snositi odgovornost kada i ako ljudi budu masovno počeli davati otkaze jer nisu zadovoljni ni sada, a kamoli nakon ovog zakona. Međutim, bitno je da ste vi predložili nešto. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
353 Krunoslava Duka KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Slažem se s komentarima kolega. Nedefiniranost ovog članka i ukupnost zastrašivanja nerazmjerni su. Tko će kažnjavati? Nakon čega? Tko će prijavljivati (ogorčeni roditelji, djeca ili kolege)? Koje su mogućnosti obrane od neosnovane prijave? Rok žalbe na odluke tijela i kojih tijela? Vrijeme provedbe kazne? Mogu tako do sutra... Iz kojih zakona je ovo prepisano? Koje države imaju ovakvu praksu i koja je njihova učinkovitost? Ako je uspješnost visoka, po kojim parametrima? Kako se mjere rezultati njihove uspješnosti i učinkovitosti? ... Već imamo problem s nepopunjavanjem radnih mjesta STEM područja, mislite li da će se stanje ovako popraviti u budućnosti? Do sutra... Zašto bi itko radio posao na kojemu zbog jedne pogreške može izgubiti više od 50% plaće? Koliko ćete ovime motivirati učitelje da budu bolji u svome poslu uistinu? Koja su mjerila kvalitete ovakvim zakonima zagarantirana? Što će to zaista popraviti? Podilaženje neradnicima i budućim varalicama? Hvala na ovako lijepom i motivirajućem poticaju u sljedećim radnim godinama. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
354 Iva Tucaković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Sramotno, degradirajuće i nadasve nedorečeno. Tko će i na koji način utvrđivati nepravilnosti i kažnjavati? Hoće li se nepravilnosti utvrđivati prema prijavi prosvjetnoj inspekciji nezadovoljnih roditelja jer mu "njegovo zlato" nije dobilo 5, neće u gimnaziju i neće biti direktor svemira? Hoće li se nepravilnosti utvrđivati prema prijavama roditelja koji su nerealni u vezi sposobnosti svoga djeteta pa će od djeteta graničnih ili prosječnih sposobnosti putem ovog članka stvarati pritisak da bude IZNADPROSJEČAN? Što ako se utvrdi da je sve po pravilu odrađeno a prijava roditelja nije utemeljena? Hoće li i roditelji snositi sankcije ili će i dalje moći anonimno prijavljivati što god im nije po volji? Čudom se čudimo godinama poplavi "super odlikaša" i smatram da će se ovim člankom ta brojka još više i povećati, a realno, nismo nacija učenika genijalaca da se to može potkrijepiti istom brojkom. Roditelji koji već misle da su i učitelji i doktori i znanstvenici će se još više osiliti, "skakati" na svaku ocjenu koja nije po njihovom jer "pa znao je to gradivo kad sam ga ispitivala kod kuće". Mahom se već sad događa da roditelji tumače Zakon, pravilnike i kriterije ocjenjivanja kako oni misle da je najbolje, a ovime će se sve to skupa podići na još jednu veću razinu koja će najveći stres donijeti baš učiteljima. A učitelji? Za ovoliku plaću- može se i linijom manjeg otpora pa će svi odgojni i obrazovni faktori, svi članci Zakona i svi Pravilnici fino pasti u vodu. Imat ćemo hrpu roditeljskih "genijalaca", gimnazijalaca a manjak kvalitetnih obrtnika, majstora itd. Stavak 3. podržavam Stavak 7. podržavam stavak 8. podržavam stavak 9. podržavam stavak 10. djelomično podržavam- druge nadležne institucije u određenim slučajevima ne reagiraju ili prijave smatraju nebitnima te s velikim vremenskim odmakom reagiraju. Prijedlog- zapošljavanje stručnih suradnika socijalnih pedagoga. stavak 11. mišljenje je gore u tekstu. Generalni prijedlog: dok se TEMELJITO, DETALJNO I STRUKTURIRANO ne urede i obaveze i dužnosti RODITELJA I UČENIKA koji prijavljuju nepravilnosti, ne bi se trebalo pričati ni o kakvim sankcijama učiteljima. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
355 Mario Matošević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Brisanje stavka 3. Obrazloženje: Zakonodavac je ovakvim prijedlogom samo dodatno uveo mogućnost prijetnji učiteljima i to kaznama od skoro pola plaće. Ako se pogleda koliko je Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi nedefiniran mogućnošću financijskog kažnjavanja doći će do još većeg broja odlikaša jer će učitelji u strahu dijeliti puno veće ocjene. Znači nije se definiralo na koje članke pravilnika se misli nego na cijeli Pravilnik, a on je toliko općenito napisan da učitelj može uvijek biti u pravi i u krivu ovisno koji viši savjetnik kako gleda. Pojam kontinuirano ocjenjivanje: neka definiraju što to znači? Pitajte više savjetnike i od njih 5 dobit ćete 5 različitih odgovora. Ako se pak mogu složiti neka se to detaljno napiše u Pravilnik. Ocjenjivanje učenika s rješenjem je tako napisano da u biti ta ocjena mora biti poticajna pa to je onda samo 5. A da ne govorimo da u većini škola nema ekipirane stručne službe. Nadalje, Pravilnikom se definira da učitelj smije maksimalno dva puta usmeno ispitati učenika u jednom danu. Kad dođe lipanj puno učenika želi odgovarati za bolju ocjenu te što ako učenik već dva puta odgovarao i javlja se za popravak negativne ocjene na trećem predmetu. On ne smije odgovarati jer se time krši pravilnik. A to mu znači da će vjerojatno na dopunski rad. Također odredba o usmenom provjeravanju od maksimalno 10 minuta. Što ako učenik odgovara matematiku i nakon 7 minuta dobije jedan zadatak na ploči. Te ga ne uspijeva riješiti za 3 minute. Čime se probija rok od 10 minuta usmenog odgovaranja. Učitelju je u tom slučaju bolje prekinuti ispitivanje jer ako nastavi krši pravilnik i dolazi do mogućnosti kažnjavanja učitelja. Prema tome dok svi viši savjetnici ne budu imali jednako tumačenje svih odredbi ovog pravilnika nema smisla uvoditi financijsko kažnjavanje učitelja jer je to samo uvođenje straha jer je Pravilnik nedefiniran! Također ako se bude uvodilo kažnjavanje učitelja u istom trenutku treba uvesti kažnjavanje svih dionika tog procesa: Znači pri prijavi roditelj treba platiti naknadu od 100€ ukoliko se prijava pokaže opravdanom iznos je vraća roditelju, a ako je neopravdana prijava iznos ide za troškove postupka. Uz to uvesti i novčane kazne za inspektore koji neodgovorno obavljaju svoj posao te ako se u žalbenom postupku dokaže da su prekršili svoje ovlasti ili samovoljno (često i krivo) tumačili odredbe Pravilnika. Tek tad, kad svi dionici procesa budu obuhvaćeni sličnim kaznama možemo govoriti o pravednom procesu i da je namjera zakonodavca bila smanjiti nepravilnosti u sustavu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove. Ne prihvaća se predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar jer isto nije predmet savjetovanja.
356 KATARINA ROSAN LEOVAC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ovaj članak treba brisati sve dok se u tekst Zakona ne uvrsti članak o kažnjavanju roditelja za neosnovane prijave, prijetnje, ucjene i slične stvari s kojima se djelatnici osnovnih i srednjih škola susreću na skoro pa dnevnoj bazi, a pogotovo krajem školske godine. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
357 Željana Volarević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Apsolutno treba brisati ovaj članak! Smatram silno omalovažavajućom uopće ideju kažnjavanja nekoga tko radi svoj posao, za koji već postoje pravilnici i uredbe prema kojima se mora postupati. Postoji već opcija žalbe na ocjenu, roditeljsko pravo uvida u pisani ispit, razgovor s predmetnim nastavnikom, razrednikom, stručnom službom i ravnateljem ustanove. Postoji i mogućnost poziva inspekcije ili savjetnika iz AZOO-a, žaliti se možete na sve! Ovakav prijedlog kažnjavanja kaže da učitelj ne smije unijeti ocjenu. Tako mi se čini. I, je li itko propitao kakve će to sad posljedice ostaviti na sustav, na djecu, na sve uključene? I što znači kazna za ne provođenje postupka vrednovanja tijekom školske godine???? Kakva kazna? Tko će precizno utvrditi da neko vrednovanje nije u skladu s Pravilnikom ili Zakonom? Već imamo nanizana pravila i naredbe kojima moramo sve dokumentirati, dokazati, objasniti, potvrditi, roditelju i učeniku objasniti i obrazložiti svaku ocjenu, ne vidim u čemu je problem?! I ravantelje ustanova stavlja se u nezavidan položaj "dežurnog policajca" koji ne bi posvećivao vrijeme napretku u radu svoje ustanove nego tražio tzv. prekršitelje Zakona! Ovaj članak 24. ne vidim kao mogućnost rješavanja nekoga problema nego kao kamen spoticanja. Smatram ga sramotnim i nepotrebnim. Radije razmislite kako ljude nagraditi ako dobro rade svoj posao na različitim razinama. Osobito podsjećam na uporno zanemarivane tajnike i računovođe te ostalo nenastavno osoblje po školama. Voljela bih da se na ponuđene izmjene Zakona potpiše onaj koji predlaže izmjene, imenom i prezimenom, kao što se i mi ovdje izjašnjavamo. Hvala! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
358 Nataša Paćelat KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, predlažem da se iz prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona preformulira čl. 24. st. 21. podst. 3. kojim se planira kažnjavati radnike školske ustanove novčanim kaznama zbog prekršaja te se, umjesto kažnjavanja, uvede nagrađivanje istim navedenim svotama nastavnike i ravnatelje koji ispunjavaju savjesno sve navedene aktivnosti. Ideja novčana kažnjavanja represivna je i degradirajuća mjera u vremenu kada se naglašava važnost asertivnog praćenja kako učenika tako i djelatnika. Nadalje, ne navode se ni razrađeni kriteriji kojima bi se uopće utvrđivala ičija odgovornost. sam prijedlog izmjena i dopuna djeluje ishitreno i nepromišljeno te je potrebno razmotriti i uvažiti prijedloge ljudi iz struke tj. uzeti u obzir kako nijedan komentar nije odobravajući kad je u pitanju kažnjavanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na nagrađivanje učitelja, odnosno nastavnika nije predmet ovoga savjetovanja.
359 Helena Nazlić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, predlažem brisanje ovog članka. Prosvjetna inspekcija postoji i neka radi svoj posao. Postojanjem ovog članka degradiraju se učitelji, nastavnici i cijeli sustav; savjetnici i mentori, svi seminari i dodatni rad učitelja gube svoj smisao. Postojanjem ovog članka povećava se mogućnost ucjenjivanja učitelja od strane poslodavca, ostalih zaposlenika, roditelja i indirektno učenika. Trebalo bi uvesti novčane kazne upravo za roditelje koji dokazano neopravdano i anonimno prijavljuju učitelje koji doista rade svoj posao. Ovako se ukida autonomija učitelja te ga se tjera da bude poslušnik i svima te za sve "daje pet". Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
360 Saša Peričak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, Smatram kako ovaj članak treba brisati. I sada postoji mogućnost sankconiranja onih koji se ne pridržavaju zakona, a uvođenje novčanih kazni na ovakav način samo će dovesti do dodatne degradacije već ionako degradirane struke u kojoj je sve teže naći potrebne kadrove. Ovime se otvara mogućnost manipualacije i prijetnji djelatnicima jer su neke od odredbi, za čije se pridržavanje planira kažnjavati, podložne različitim tumačenjima tj. nejasno su definirani. Konačan rezultat otvaranja mogućnosti kažnjavanja pojedinaca bit će spuštanje već ionako niskih kriterija vrednovanja i smanjenje učestalosti izvanučioničke nastave i sl. aktivnosti izvan škole. Kažnjavanje škola, od kojih mnoge već ionako jedva imaju ili ni nemaju dovoljno novca za održavanje minimalnih standarada potrebnih za odvijanje nastave, također nema nikakvog smisla. Škola nije privatna tvrtka koja ostvaruje dobit kojom bi mogla plaćati kazne te se nepridržavanje zakona treba sankcionirati na druge načine. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
361 Antonia Miličić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Predlažem brisanje ovog članka iz razloga jer degradira struku i ne može donijeti ništa dobro. Može jedino donijeti odljev ljudi iz prosvjete u kojoj ionako nedostaje kadra, inflaciju petica, jer će se ići linijom manjeg otpora ali i do ukidanja terenskih nastava jer zašto bi se netko izlagao mogućem gubitku skoro polovice plaće. Osim toga zbog čega bi jedini učitelji, nastavnici i profesori plaćali kazne u državi? Zbog čega se ne radi na poboljšanju kvalitete kadra i nagrađivanju, a ne kažnjavanju. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
362 Ljerka Iharoš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Slažem se sa svim razlozima brisanja ovoga članka koje su kolege naveli. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
363 MAJA BADANJAK-BUTKOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, slažem se s kolegama koji su naveli brisanje članka 24. koji degradira struku koja je već ionako degradirana u javnosti. Čemu to? Zar prosvjetna inspekcija nema dovoljno posla? Zamislite roditelja kojemu se ne sviđa brojčana ocjena i koji će koristiti ovaj zakon kako bi se "osvetio" učitelju! Pokušajte djelovati afirmativno prema struci koja bi trebala biti jedan od stupova društva, a ne prijetiti joj se ovakvim zakonom. Maja Badanjak Butković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
364 KSENIJA ŠKORIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Predlažem u potpunosti brisati ovaj članak jer podcjenjuje i diskriminira cijelu struku. U vrijeme kada je problem pronaći nastavnike pojedinih struka ovo će dovesti do odlaska i brojnih drugih. Osim što je potpuno nedorečeno sve što je ovdje napisano, smatram da se ovim samo daje još veća mogućnost blaćenja svih nastavnika o kojima ionako znamo kakvo je mišljenje dobrog dijela javnosti. Svatko može pogriješiti u svom radu, zato su nam ovdje viši stučni savjetnici koji se stvarno svojski trude pomoći nam u radu, barem ja imam takva iskustva. Represija, a pogotovo novčana, neće donijeti ništa dobro. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
365 Mira Radović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Novčano kažnjavanje učitelja treba izbaciti iz zakona zbog toga što je to još način na koji će nas roditelji i učenici ucjenjivati i miješati nam se u kriterije vrednovanja i općenito način rada. Već smo dovoljno omalovažavani i naš rad je pod povećalom i neporavdanom kritikom zbog učestalih (neopravdanih) prijava učitelja. Ovom mjerom bit će još gore. prosvjetna inspekcija ionako često dolazi u škole, učitelji se izlažu stresu objašnjavanja svojih postupaka, a kada se prijava pokaže neopravdana prijavitelji ne snose posljedice. Umjesto novčanih kazni za nastavnike, predlažem da se uvedu novčane kazne za roditelje koji neopravdano prijavljuju učitelje. Tako bi se broj prijava sveo na one opravdane. Ne slažem se niti s čl. 9. "ako ne provodi primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći školovanja sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju iz članka 65. ovoga Zakona" Novčana kazna za učitelja koji u razrednom odjelu ima po nekoliko učenika s rješenjem i barem 20 ostalih učenika. Koliko je vremena i rada dovoljno za provođenje primjerenog oblika školovanja, koliko učitelj vremena treba/može posvetiti tim učenicima, kako odrediti to vrijeme/oblik/metodu na jednom satu i tko će procijeniti je li to dovoljno? Roditelj koji očekuje da se učitelji njegovim djetetom bave neprestano nauštrb svih ostalih učenika i ako to nije slučaj, slijedi prijava? Ovaj članak navest će učitelje da idu linijom manjeg otpora i za učenike niti ne traže primjerene oblike školovanja. Jedna briga manje. Za dodatak na plaću od nešto sitno eura, plaćat ćemo kaznu od više od trećine plaće. čl. 5. je također nedorečen. Tko će procijeniti provode li se mjere sigurnosti i prava i obveze korisnika na izletu, ekskurziji i drugim oblicima aktivnosti izvan škole? Roditelji će vjerovati djeci na riječ i bez provjere prijavljivati učitelje što se i do sada događalo. Ovaj članak mnoge od nas navest će na ostanak u učionicama jer ćemo tako smanjiti mogućnost plaćanja kazne. I za ovaj članak vrijedit će ona poslovica: "Bolje spriječiti nego liječiti!" Možemo raditi i bez izleta, ekskurzija, izvanučionične nastave, predstava... Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
366 KATARINA VRANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Novčano kažnjavanje učitelja nikako nije put prema boljem odgojno - obrazovnom procesu u Republici Hrvatskoj. Umjesto da razmišljate kako privući mlade na radna mjesta učitelja, a pogotovo deficitarnih, vi im pokazujete da ne cijenite i ne razumijete učitelje i odgoj i obrazovanje djece i mladih. Tko će utvrđivati je li učitelj napravio propust, po kojem kriteriju? Može li se učitelj žaliti na odluku, kako i na koji način? Ravnatelji i sada imaju alat kojim mogu upozoriti i prijaviti djelatnika koji ne rade svoj posao, roditelji i sada mogu prijavljivati učitelje ukoliko misle da ne rade dobro svoj posao. Prosvjetna/predmetna inspekcija izlazi na teren i provjerava žalbe, no morate biti svjesni da i u agencijama postoji manjak savjetnika koji se žele baviti tim poslom jer je prijava na učitelje sve više, a ispostavi se da ih je dosta neosnovani. Predlažem da nakon žalbi i uvida savjetnika iz AZOO ukoliko ima propusta u radu učitelja/ravnatelja oni dobiju pisane upute što bi trebalo promijeniti i izmijeniti u svom radu i neki probni rok nakon kojeg će savjetnik ponovno doći na uvid u rad. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
367 Bartol Horvat KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Novčano kažnjavanje nastavnika neće donijeti ništa pozitivno u odgojno-obazovnom procesu. Nakon što godinama postajemo/postajete svjesni kako se sve manje i manje mladih ljudi odlučuje za rad u školstvu, nakon što se godinama promovira potreba za mladim kadrom nastavnika, posebno iz određenih područja, ovaj bi Zakon bio konačan kraj svih nada da ćemo u budućnosti imati obrazovan i sposoban kadar u školstvu. Uz ovakav zakon bit će sve manje i manje mladih nastavnika te će ovo jedino doprinijeti degradaciji cijelog školskog sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
368 Dajana Vukadin KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Mislim da kažnjavanje učitelja/nastavnika novčano nije korak prema unapređenju odgojno-obrazovne budućnosti u RH. Jasno je da bi ovo moglo postati sredstvo koje će se lako koristiti protiv nas, odgojno-obrazovnih radnika koji pružaju maksimalan trud kako bi svojim učenicima pružili kvalitetan odgoj i obrazovanje u različitim uvjetima. Prihvaćanje ovog prijedloga bio bi ozbiljan udarac za autonomiju učitelja/nastavnika i bio bi omalovažavajuć i štetan. Iz perspektive mladog odgojno-obrazovnog radnika, vjerujem da bi ovaj nelogičan prijedlog trebao biti odbijen! Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
369 Ivana Fundurulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ovako formuliran članak 24. osobito stavak (3) članka doprinosi daljnjoj degradaciji odgojno-obrazovnog procesa. Obrazloženje: Nastavnici su već sad pod ogromnim pritiskom da zadovolje različite standarde i očekivanja. Već godinama je prisutan pritisak roditelja na nastavnike zbog većih ocjena. Krenulo je u osnovnim školama, prelilo se na srednje, pa čak i na fakultete. Imamo situacije da se roditelji žale i na "previše odličnih ocjena" u razredima u koje im idu djeca. S argumentima, "kako će moje dijete upisati željenu srednju školu" ukratko, svaka je ocjena "kriva" ocjena. Pritisci su godinama sve jači, dionici procesa prelaze svoje ovlasti, što rezultira sustavnim smanjenjem kvalitete. U situaciji kad nastavnog kadra iz pojedinih predmeta već nedostaje, nameće se pitanje: tko će pristati predavati pod ovakvim uvjetima? Umjesto kažnjavanja, treba djelovati afirmativno i motivacijski kako bi se podržalo i osnažilo nastavnike, dajući im više povjerenja i veću slobodu, te koristeći metodu nagrada, a ne kazni. Zajednički je interes svih dionika odgojno-obrazovnog procesa da on bude što kvalitetniji i bolji. Izmjene u odgojno-obrazovnom procesu treba donositi kroz dijalog i raspravu s njegovim dionicima, što pri donošenju ovih Izmjena nije bio slučaj. Zato smatram da treba povući ovaj prijedlog, posvetiti se stvarnim problemima u obrazovanju, te konačnom donošenju cjelovitog Zakona o odgoju i obrazovanju. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na nagrađivanje učitelja, odnosno nastavnika nije predmet ovoga savjetovanja.
370 Robert Miler KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani Ovim pravilnikom što se tiče ovog članka, bilo bi bolje da se radi na prevenciji a ne kažnjavaju učitelja zbog krivog upisa Ako se stvarno odobre kazne to će biti pogubno za sve djelatnike oo sustava a na radost ljudi koji vole i pronalaze svaku grešku u sustavu. Treba raditi na prevenciji Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
371 Tihomir Matković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Smatram da novčano kažnjavanje učitelja/nastavnika nikako nije korak ka boljoj odgojno-obrazovnoj budućnosti u RH. Neminovno je da će ovo postati oružje koje će se lako koristiti protiv nas, odgojno-obrazovnih radnika koji dajemo maksimum kako bi svojim učenicima pružili kvalitetan odgoj i obrazovanje u svakakvim uvjetima. Prihvaćanje ovog prijedloga bi bilo krajnje omalovažavajuće i pogubno za autonomiju jednog učitelja/nastavnika. Iz perspektive mladog odgojno-obrazovnog radnika smatram da ovaj apsurdan prijedlog mora biti odbačen! Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
372 Petra Šelebaj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Obrisati Članak 24. stavak (3) "Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura." Obrazloženje: Nigdje se ne navode kriteriji utvrđivanja odgovornosti fizičke osobe ni tko utvrđuje tu odgovornost, ne navodi se ni mogućnost žalbe na utvrđeni prekršaj ni tko donosi eventualna rješenja o prekršaju i rješava žalbe na rješenje o prekršaju. U važećim propisima već postoji razrađeni način uvida u rad učitelja i sankcije za povredu dužnosti iz radnog odnosa. Postoji mogućnost prijave te postupanja prosvjetne inspekcije u skladu s istom. Dakle postoje mjere upozorenja, opomena i konačno otkaza ugovora o radu s osobom koja ne obavlja svoj posao po zakonu i pravilnicima. Uvođenje novčanih kazni apsolutno narušava autonomiju učitelja u ocjenjivanju koja je uvedena reformom “Škola za život” te u zbornice vraća atmosferu straha što će posljedično dovesti do još veće inflacije nerealnih odličnih ocjena. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi dopušta određenu autonomiju učitelja i nastavnika koja se ovim izmjenama Zakona automatski ruši. Nadalje, sporno je i kažnjavanje iz stavka 7 (ako ne provodi mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ). Nemoguće je preuzeti odgovornost i samostalno odgovarati za sigurnost učenika za vrijeme terenske i izvanučioničke nastave znajući da su u organizaciju, osim same škole, uključeni i prijevoznici te agencije te učitelj ne može snositi krivnju za moguće nesreće. Hoće li ovakav zakon zaživjeti i u drugim javnim službama? Kažnjavaju li se financijski primjerice javni dužnosnici za milijunske štete nastale u njihovim resorima kao posljedica njihovih grešaka ( sjetimo se samo propusta kod kupnje udžbenika ovog istog Ministarstva znanosti i obrazovanja), pročelnici, državni tajnici… Ovakav prijedlog Zakona dovodi do još većeg urušavanja javnog sustava obrazovanja i srozavanja kvalitete istog motiviranjem kvalitetnih ljudi na odlazak iz istog. Loši radnici postoje u svakom sustavu i mora se pratiti kvaliteta rada i utvrđivanje odgovornosti za moguće propuste, ali financijske kazne nisu rješenje. Nisu svi sustavi isti niti se sve može prepisati pod isto pravilo, potrebno je uvidjeti specifičnosti radnog mjesta i u skladu s njima krojiti propise. Srdačan pozdrav, Petra Šelebaj, dipl.uč. razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik, učitelj mentor Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
373 Ana Đordić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, nužno je iz prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona izostaviti čl. 24. st. 21. podst. 3. kojim se planira kažnjavati radnike školske ustanove novčanim kaznama zbog prekršaja. Ideja novčana kažnjavanja nastavnika apsolutno je uvredljiva i, oprostit ćete mi, nevjerojatno kratkovidna. Imat ćemo istodobnu hiperprodukciju petica onih mazohista koji ostaju raditi u školama te egzodus ostalih nastavnika u druge djelatnosti. Ne samo da predloženim izmjenama i dopunama Zakona produbljujete negativnu selekciju školskih djelatnika nego sustav vodite u sigurnu propast, osim ako vam je posvemašnji poraz školstva cilj kojem težite. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
374 Frances Novosel KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. 6. Zanima me tko će utvrditi je li nastavnik doista učinio propust zbog kojeg bi bio novčano kažnjen ili se radi samo o načinu kojim će roditelji pokušati manipulirati i utjecati na uspjeh svojega djeteta, a ovim dijelom Zakona im se to želi i omogućiti?! Smatram sramotnim uopće i pomisliti da bi se ovako nešto stavilo u Zakon, kad znamo da i u drugim profesijama ljudi griješe pa ih se novčano ne kažnjava za propuste. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
375 Slavenka Hinić Tešović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, Članak 24. stavak 3 potrebno je izbaciti iz prijedloga ovog Zakona jer će njegova primjena rezultirati omalovažavanjem učitelja i degradiranjem cijelog obrazovnog sustava. Ovakvim pristupom gušite auoritet, autonomiju, stručnost i ugled učiteljske struke u hrvatskom društvu te dovodite u opasnost svrsishodnost cijelog obrazovnog sustava kao i akademskih dosega budućih generacija hrvatske mladeži. Predlagatelji, ili nisu svjesni posljedica ovakvog prijedloga, ili su svjesno predložili zakon koji će imati izrazito negativne posljedice. Ovo sigurno nije u skladu s ustavnom osnovom za donošenje zakona. Sramotno je! Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
376 KLARA MAJETIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Obrisati Članak 24. stavak (3) "Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura." iz nekoliko razloga. Učitelji i nastavnici trebaju imati autonomiju da u skladu s nacionalnim kurikulumom i važećim zakonima i pravilnicima donose svoje kriterije vrednovanja. U slučaju povrede ikojeg od navedenih dokumenata, pa tako i učiteljevih/nastavnikovih kriterija vrednovanja, novčano kažnjavanje učitelja/nastavnika nije prihvatljivo. Ravnatelj škole ima obavezu uvida u rad učitelja. Uoči li nepravilnosti, dužan je reagirati, točnije, u slučaju postojanja nepravilnosti poslodavac je dužan zaposlenika pisano upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnosti otkaza na temelju dokumentirano utvrđene povrede obveza iz radnog odnosa. Dakle postoje mjere upozorenja, opomena i konačno otkaza ugovora o radu s osobom koja ne obavlja svoj posao po zakonu, pravilnicima i sl. dokumentima. Novčano kažnjavanje djelatnika za pogrešku u npr. vrednovanju ne smije se provoditi. Riječ je o tome kako nastavnik obavlja svoj posao. U kojem drugom zanimanju postoje novčane kazne za zaposlenika koji nije dovoljno dobro odradio posao? Ovakva mjera može dovesti samo do sljedećih posljedica: a) nove poplave odlikaša koji ocjenu odličan ne zaslužuju, te b) odlazak ono malo stručnog kadra koji je još u školama iz obrazovnog sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
377 Nataša Ilić Agatić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, smatram da Školski odbor treba imati više članova iz redova učitelja, a ne pasivno praćenje nepoznatog im sustava, Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ne prihvaća se predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar u vezi sastava članova školskog odbora jer isto nije predmet savjetovanja.
378 Nataša Ilić Agatić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Apsolutno neprihvatljiva odredba, represivna. Pitanje / tko će to nadzirati ? Prosvjetna inspekcija koju bi prema finskom i to učinkovitom modelu trebalo ukinuti obzirom su represivan čimbenik. Partnerski odnos ne vidim u novčanom kažnjavanju učitelja, zna se što je povrjeda ZOR-u i to je zakonski, pravni okvir. Ovakve odredbe i to još u trenutku kad imamo outsourcing i deficit zaposlenika rezultirat će: frustracijom učitelja, smanjenjem kvalitete rada, odljevom i negativnim stavom svih dionika. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
379 Ina Randić Đorđević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Čitajući ovaj prijedlog, stekla sam dojam da su nastavnici neradnici i kršitelji zakona, a škole mjesta gdje se ne poštuje zakon. Vrlo uvredljivo i ponižavajuće. Ovaj prijedlog vodi k tomu da učenicima poklanjamo ocjene jer tada zasigurno neće biti pritužbi, a i vladanje će svima biti uzorno jer nitko nije lud da zbog, u ovom trenutku apsolutno nebitnih, pedagoških mjera (barem u osnovnoj školi) usmjeri na sebe pozornost inspekcija. Svi ćemo prepisivati generirane bilješke, imati generirane kriterije vrednovanja i biti stepfordski učitelji čiji su učenici vrlo dobri, odlični te uzorni - sve drugo vodi društvenoj inkviziciji koju predvode nezadovoljni roditelji i mediji. Nećemo baš ići na izlete (to ćemo prepustiti mlađim kolegama koji nisu svjesni opasnosti) jer sve to možemo posjetiti i "online"... Poštovani, ovaj je prijedlog jako loš i potiče kvalitetne učitelje i nastavnike na odlazak iz škola, a već sada nedostaje stručnog kadra. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
380 Ivana Matijasevic KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Kada pomisliš da ne može gore od ovoga što imamo, brzo nas uvjere da uvijek može gore. Uvjeti u kojima se radi su postali nemogući, velik broj škola ne može naći niti zamjene za pojedine predmete, a vi planirate novčano kažnjavati ove posljednje optimiste koji ostaju raditi u ovom degradirajućem sustavu. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
381 MARIJA BILOKAPIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Predložene promjene u ovakvom obliku su neprihvatljive. Trebalo bi uvesti mogućnost da se nakon uočene pogreške, u određenom roku, ona ispravi ili da se omogući žalbeno razdoblje na donesenu odluku. Također veliki je problem što nije određeno tko će utvrđivati pogreške te, ukoliko je to zadatak Agencije za odgoj i obrazovanje, neujednačenost u postupanju različitih savjetnika. Nastavnici bi trebali imati autonomiju u svom radu, pa tako i u postupcima vrednovanja. I ovako se vrši veliki pritisak učenika i roditelja na nastavnike, a na ovaj način će to biti samo još više naglašeno što će dovesti do srozavanja kvalitete rada jer će nastavnici davati ("poklanjati") nezaslužene ocjene kako bi izbjegli dovođenje u stresne i neugodne situacije. Nastavnička struka je već ponižena, svatko si dozvoljava pravo zadirati u našu stručnost i propitivati ju, oduzimaju nam se instrumenti za očuvanje autoriteta i dostojanstva, a ovo je samo još jedna od stvari u nizu. Trebalo bi razmisliti na koji način smanjiti uplitanje roditelja u stručnost i rad nastavnika, a ne kažnjavati nastavnike. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
382 Sonja Milic KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, školstvo se već nalazi u degredirajućem položaju, Zakon je potrebno mijenjati na način da se položaj nastavnika poboljša, a ovaj članak radi suprotno i samo dodatno pogoršava već grozno stanje. Ovakvim zakonima iz sustava odlaze vrijedni i kvalitetni nastavnici. Prijedlog za vas je da provedete istraživanje o zadovoljstvu nastavnika na poslu ili količini stresa koju doživljavaju. U sustavu su ljudi mahom demotivirani, pod stresom, nezadovoljni uvjetima i očekivanjima, položajem u društvu, očekivanjima roditelja, pritiscima zbog ocjena, a sada i u strahu od novčanih kazni.Za obavljanje ovog posla oni su završili pet godina fakulteta, položili stručni ispit, a njihov je rad pod konstantnim povećalom. Pokraj roditelja kojima je dopušteno da maltretiraju i svakodnevno prijete tužbama, zar sada stvarno treba omogućiti da imaju pravo prijave koja može novčano rezultirati. Ako se i utvrdi da nastavnik nije kriv, sam stres koji treba proći je strašan. Hoće li onda oni koji su prijavljivali plaćati odštetu? Kazna od 500 € je pola mjesečnih primanja prosječnog učitelja (primanja su nam sramotno mala pa možda da se prije pozabavite time). Nastavnike i stručne suradnike potrebno je zaštiti, a ne ugrožavati njihov autoritet i autonomiju. Hoće li ovakav zakon zaživjeti i u drugim javnim službama? Novčane kazne za one koji ne obavljaju svoj posao u zdravstvu, HEP-u i slično? Loši radnici postoje u svakom sustavu, pronađite drukčiji način motiviranja ih na rad jer ovaj pravi kolateralne žrtve i tjera dostojanstvene ljude van. S kime želite da vaša djeca provode pola svoga dana? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
383 DANIJELA KNEZ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, pitala bih tko će procjenjivati je li nastavnik učinio pogrešku i kažnjavati ga - učenici zajedno sa svojim roditeljima ili savjetnici od kojih većina niti ne zna kako izgleda nastava? Ili će to ići automatizmom, anonimna prijava i kriv si. Ovo je toliko ponižavajuće i demotivirajuće da još uvijek ne mogu vjerovati da je nekome palo na pamet. Hoće li se isto tako kažnjavati političari zbog donošenja štetnih odluka i nedolaska na radno mjesto? Hoće li se uvesti kazne u sudstvo zbog dugogodišnjih procesa ili u zdravstvo zbog dugih lista čekanja za pregleda? Naravno da neće. Bitno da su Vam nastavnici trn u oku. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
384 Anita Pahljina KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ideja je novčane kazne za nastavnike suluda. Naime, reforma je navodno omogućila nastavnicima slobodu u kreiranju nastave i, posljedično, vrednovanja. Što ako se s tom navodnom slobodom ne slaže nadzor? Što ako se ne slaže roditelj? Tada u svakome slučaju moramo platiti kaznu jer, kao što znamo, nadzor je uvijek na strani roditelja. Ako ovaj članak, tj. stavke prođu, nećemo imati hiperinflaciju odlikaša - imat ćemo samo odlikaše! I pitanje svih pitanja: tko vrši nadzor nad nastavnicima koji nekim čudom imaju same odlikaše? Hoće li i oni na neki način biti kažnjeni? Ili su nagrađeni? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
385 DIANA GREBLIČKI-MICULINIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Brisati stavke (2.) i (3.). Generalno, cijeli je Članak 24. upitan jer se nigdje ne navode kriteriji utvrđivanja odgovornosti fizičke osobe ni tko utvrđuje tu odgovornost. Nadalje, ne navodi se ni mogućnost žalbe na utvrđeni prekršaj ni tko donosi eventualna rješenja o prekršaju i rješava žalbe na rješenje o prekršaju. U Članku se također ne navodi nikakva vrsta savjetodavnog procesa, ako se utvrde prekršaji, i pomoć u njihovu otklanjanju, jer pretpostavljam da svrha Članka nije novčano kažnjavanje, nego uredno poslovanje i zadovoljavajuće provođenje odgojno-obrazovnog procesa u skladu sa Zakonom. Ovako napisan Članak vrlo je demotivirajući, da upotrijebim eufemizam!, za sve učitelje i nastavnike. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
386 SANDRA BODROŽIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Vjerujem da je predlagatelj ovog članka, kojim se uvodi novčano kažnjavanje nastavnika, proučio kako tako nešto funkcionira barem u europskim državama s kojima se nastojimo uskladiti kao članica EU. Pa bih molila da se navedu primjeri dobre prakse vezane za takve odredbe u tim državama i kako su unaprijedile njihove obrazovne sustave. Inače, nastavnica sam matematike i fizike i mislim da ću prestati raditi u školi ako se uvede ova odredba. Bit će to zadnja kap u čaši. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
387 Nera Đonlić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članak 151 nije prihvatljivo mijenjati predloženim tekstom jer je isti nedorečen (Tko utvrđuje odgovornost fizičke osobe? Tko utvrđuje nezakonito postupanje predsjednika i pojedinih članova Školskog odbora? Tko utvrđuje ispravnost provođenja postupaka vrednovanja tijekom školske godine? Tko utvrđuje neprovođenje primjerenih programa školovanja i pomoći učenicima s teškoćama u razvoju?), diskriminatoran prema učiteljima (Hoću li doći u situaciju da svaki postupak vrednovanja moram pred nekim dokazivati? Nije li moja diploma i stručni ispit dokaz da osim što znam poučavati znam i vrednovati učenike?) i ono najvažnije - nije obrazložen u drugom poglavlju Ocjena stanja, osnovna pitanja i posljedice koje će donošenjem zakona proisteći. Predlažem u postojećem članku 151 promijeniti valutu iz kuna u eure. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Izmjenama i dopunama Zakona u prekršajnim odredbama dosadašnja nacionalna valuta (kuna) promijenjena je u službenu valutu Republike Hrvatske (euro). Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
388 Dinko Marin KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, ovaj članak vam je u potpunosti nepotreban i dovesti će do velikih problema ukoliko isto bude usvojeno i dođe do primjene istoga. Zamislite kažnjavanje učitelja novčanom kaznom jer nije zaključio ocjenu po mišljenju višeg savjetnika koja je trebala biti. Ali onda se postavlja i pitanje temeljem čega je mišljenje savjetnika ispravno o zaključivanju ocjene, jer ne postoje ujednačeni kriteriji u djelovanju istih. Pitanje sigurnosti na izletima i ekskurzijama. Samo jedno pitanje jeste ikada vodili djecu na izlete i ekskurzije, naprosto je nemoguće predvidjeti što se sve može dogoditi , bez obzira koliko nastojali kao učitelj imati sve pod kontrolom. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
389 Danijel Forjan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, molim da do upućivanja izmjena predmetnog Zakona u saborsku proceduru izbrišete stavak (3) pod 21 Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura. Smatram da je neprihvatljivo novčanom kaznom kažnjavati nastavnike. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
390 Ines Sakač KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Kazna učitelja treba biti isključena iz stavka 2. Učitelj postupa prema uputama ravnatelja. U ostalim stavkama članka 24. vezanih za novčanu kaznu za učitelje, predlažem da se ne izriče novčana kazna na prvu administrativno pedagošku pogrešku već da učitelj dobije savjetodavnu pomoć kako se iste pogreške ne bi događale. Također se učitelj ne smije kazniti ukoliko mu je utvrđena pogreška u vođenju pedagoške dokumentacije te se ustvrdi da je učitelj isključivo postupao prema uputama ravnatelja ili pedagoške službe. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
391 Ines Sakač KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Stavak 5. koji govori o sigurnosti učenika prema Pravilniku o izvođenju izleta..., a vezan je za novčanu kaznu za učitelje mora biti promijenjen. Naime, učenik mora biti siguran i u vožnji prijevoznim sredstvom (autobus). Prijevoznika najčešće ne traži sam učitelj. To može biti agencija, ravnatelj, vijeće roditelja, roditelj... Škole imaju obvezu provesti pregled autobusa od strane MUP-a, ali zna se dogoditi da MUP ne izvrši pregled vozila. Stoga ta sigurnost učenika ne smije i ne može biti odgovornost samog učitelja. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
392 Anita Damjanović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Nedopustiv, krajnje ciničan i potcjenjivački odnos prema školi kao odgojno obrazovnoj ustanovi, ravnatelju i učiteljima. Zar nisu dovoljne kazne koje su vec sadržane u Zakonu? Novčano kažnjavati učitelje i tako im direktno podrivati autonomiju i autoritet? Kako uopće možete očekivati da se ovo neće obilato koristiti za ucjenjivanje i zastrašivanje ravnatelja i učitelja? Tko će procjenjivati koja ocjena nije u skladu s Pravilnikom, kurikulom, ishodima - učenici, roditelji? Sankcioniranje učitelja koji ne rade dobro svoj posao je i do sad provođeno od strane ravnatelja ili prosvjetnih inspektora. Što rješava novčano kažnavanje ravnatelja i učitelja i zašto se sustavno urušava ova vrijedna profesija, kome je u interesu demotivacija i odljev stručnjaka iz sustava? Ovime se samo potiče daljnje šikaniranje učitelja, a zanimljivo je da nakon "povišice" od 5 % koja u prosjeku iznosi 50 eura, u javni prostor dolazi informacija o kaznama za učitelje u iznosu 200-500 eura. Urušavate ono malo autonomije škola i učitelja i aktivno doprinosite inflaciji petica i činjenici da nijedan učitelj više neće biti voljan provoditi bilo kakve terenske nastave, ako će financijski biti odgovoran za možebitne povrede učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
393 Slaven Falamić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Sramotan prijedlog u prilog općoj histeriji nezadovoljstva ocjenama, anonimnih prijavljivanja, kafkijanskih procesa inspekcijskih terora. Naprosto nedopustivo gaženje digniteta i autonomije rada učitelja, nastavnika i profesora. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
394 Mario Brčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, molim da do upućivanja izmjena predmetnog Zakona u saborsku proceduru izbrišete stavak (3) pod 21 Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove kaznit će se kaznom u iznosu 200 do 500 eura. Smatram da je neprihvatljivo novčanom kaznom kažnjavati nastavnike. Malo se zapitajte tko će vam ostati raditi u školi kada u većem broju škola svi nastavnici nisu stručni, nego predaju nestručni (matematika, fizika, strojarstvo, elektrotehnika, itd.) jer nitko ne želi raditi u školi iz mnogih razloga? Dovoljno je da ravnatelj ustanove kontrolira rad svakog nastavnika i da ga po potrebi pozove na razgovor, kako bi se otklonili nedostaci u njegovom radu. Ako se nastavnik uporno oglušuje, ravnatelj može pokrenuti stegovni postupak protiv nastavnika i uz poštivanje procedure donijeti odluku od opomene do izvanrednog otkaza ugovora o radu. Lp. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
395 Sanja Pavlović Šijanović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Izbor afirmativnog (poticajnog) pristupa umjesto kažnjavanja nosi sa sobom niz potencijalnih prednosti. Poticajni pristup uključuje pozitivan motivacijski utjecaj, razvoj pozitivnog okruženja, poboljšanje odnosa, smanjenje negativnih emocionalnih reakcija, povećanu produktivnosti i sl. Nagrade se pokazuju kao učinkovit način poticanja odgovornosti i predanosti radu, kako kod učenika tako i kod nastavnika. Ujedno, naglašava se važnost pridržavanja pravila i normi, što dodatno doprinosi izgradnji pozitivne školske ili radne kulture. Stoga, predlažem promjenu članka 151. usmjerenu prema primjeni poticajnih mjera umjesto kažnjavanja: Članak 151. mijenja se i glasi: „(1) Novčanom NAGRADOM u iznosu od 700 do 1500 eura NAGRADIT će se školska ustanova: 1. AKO SE PRIDRŽAVA ODLUKE o upisu iz članka 22. ovoga Zakona 2. AKO IZVODI NASTAVU u skladu s odredbama članka 27. ili izvodi nastavu uz suglasnost odnosno rješenje Ministarstva na program u skladu s odredbama članaka 29., 30., 30.a, 31. i 32. ovoga Zakona i/ili izvodi nastavu uz rješenje o početku rada u skladu s odredbama članka 92. stavka 1. ovoga Zakona 3. AKO JE DONIJELA ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM rada školske ustanove te ako je isti u skladu s odredbama članka 28. ovoga Zakona 4. AKO RAVNATELJ IZVRŠAVA POSLOVE PROPISANE GODIŠNJIM PLANOM I PROGRAMOM rada škole iz članka 28. ovoga Zakona i poslove propisane člankom 125. ovoga Zakona 5. AKO PROVODI MJERE SIGURNOSTI TE PRAVA I OBVEZE KORISNIKA u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole iz članka 37. ovoga Zakona 6. AKO UTVRDI BROJ UČENIKA U RAZREDNOM ODJELU sukladno odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi iz članka 54. ovoga Zakona 7. AKO KORISTI UDŽBENIKE KOJI SU ODOBRENI sukladno posebnom zakonu (članak 56. ovoga Zakona) 8. AKO U SVOJIM PROSTORIMA ORGANIZIRA DOGAĐANJA KOJA SU U SKLADU S CILJEVIMA I SADRŽAJEM OBRAZOVANJA 9. AKO PROVODI PRIMJERENE PROGRAME ŠKOLOVANJA I PRIMJERENE OBLIKE POMOĆI ŠKOLOVANJA sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju iz članka 65. ovoga Zakona 10. AKO PODUZIMA MJERE ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVLJUJE SVAKO KRŠENJE TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA u skladu s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (članak 70. ovoga Zakona) 11. AKO UČITELJ/NASTAVNIK I RAVNATELJ PROVODI POSTUPKE VREDNOVANJA TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE SUKLADNO PRAVILNIKU O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI IZ ČLANKA 72. OVOGA ZAKONA 12. AKO PROVODI IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA SUKLADNO ODREDBAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA IZ ČLANKA 86. OVOGA ZAKONA 13. AKO VODI EVIDENCIJU RADNOG VREMENA ili ju vodi u skladu s Pravilnikom o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova iz članka 99. ovoga Zakona 14. AKO UTVRDI TJEDNE OBVEZE NASTAVNIKA SUKLADNO PRAVILNIKU O NORMI RADA nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi i sukladno Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi iz članka 104. ovoga Zakona 15. AKO IZDA ODLUKU O TJEDNOM I GODIŠNJEM ZADUŽENJU učiteljima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim suradnicima u skladu s odredbama članka 104. ovoga Zakona 16. AKO PROVODI POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA SUKLADNO ODREDBAMA članka 105., 106. i 107. članka ovoga Zakona 17. AKO POSTUPAK IMENOVANJA RAVNATELJA PROVODI U SKLADU s člankom 127. i 128. ovoga Zakona 18. AKO VODI PEDAGOŠKU DOKUMENTACIJU I EVIDENCIJU KOJA SE OBVEZNO VODI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA sukladno Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama iz članka 138. ovoga Zakona 19. AKO VODI DOKUMENTACIJU I EVIDENCIJU PROPISANU ODREDBAMA članka 139. i 140. ovoga Zakona te ako su podaci upisani u evidenciju u roku iz članka 139. stavka 3. ovoga Zakona 20. AKO PRIHODE KOJE OSTVARI OBAVLJANJEM VLASTITE DJELATNOSTI, UPLATAMA RODITELJA, DONACIJAMA I IZ DRUGIH IZVORA UPOTRIJEBI NAMJENSKI za razvoj djelatnosti (članak 145. ovoga Zakona) 21. AKO U PROPISANOM ROKU USKLADI SVOJE OPĆE AKTE S ODREDBAMA OVOGA ZAKONA (članak 162. ovoga Zakona). (2) Za PRIDRŽAVANJE ODREDBI iz stavka 1. ovoga članka NAGRADIT će se i odgovorna osoba u školskoj ustanovi NOVČANOM NAGRADOM u iznosu od 300 do 800 eura. (3) Za PRIDRŽAVANJE ODREDBI iz stavka 1. podstavka 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 18. ovoga članka za koje se utvrdi osobna odgovornost fizičke osobe tj. radnika školske ustanove NAGRADIT će se NOVČANOM NAGRADOM u iznosu 200 do 500 eura. (4) NOVČANOM NAGRADOM u iznosu od 100 do 500 eura NAGRADIT će se predsjednik i članovi Školskog odbora ZA KOJE SE UTVRDI ZAKONITO POSTUPANJE U RADU ŠKOLSKOG ODBORA (članak 118. ovoga Zakona).“ Nagrađivanje školskih ustanova, učitelja/nastavnika, odgovornih osoba i članova Školskog odbora za pridržavanje (poštivanje) određenih propisa i normi predstavlja ključan korak prema stvaranju poticajnog okvira. Ovakav pristup potiče odgovorno ponašanje i podržava izgradnju pozitivne školske klime i suradnje među svim dionicima školskog sustava. Naglašavajući pozitivnu motivaciju, poticanje odgovornosti i izgradnju suradničkog okruženja umjesto fokusa na negativne sankcije (kažnjavanje), ovakav pristup sigurno će rezultirati pozitivnijim ishodima u promicanju poželjnog ponašanja i izgradnji povjerenja u obrazovnom sustavu. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove. Predložena izmjena i dopuna Zakona koja se odnosi na nagrađivanje učitelja, odnosno nastavnika nije predmet ovoga savjetovanja.
396 Pino Repanić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ovaj članak je represivna mjera prema radu nastavnika, škola i školskih odbora. Smanjuje se autonomija obrazovnih ustanova, stvara se dojam straha posebno u očima nastavnika i ravnatelja da izvršavaju svoju odgojno-obrazovnu ulogu . Predlagatelju postavljam pitanje hoće li svaka ocjene manja od odličan biti pogrešna i biti kažnjavana novčanom kaznom. Dosadašnja praksa je pokazala da inspekcija sustavno radi na kažnjavanju nastavnika i poništava svaku odluku za onom koju ona smatra da nije u korist učenika. Kažnjavanje ovog tipa je suludo i neprimjereno jer uništava uz sve i dostojanstvo radnika. Također represivnim mjerama se možebitno ograničava i pravo na rad što je ustavna kategorija. Objektivni prekršaji se mogu rješavati drugim putem, a na ovaj način. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
397 Dejan Varga KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Kažnjavanje osoba čiji opis posla prije svega podrazumijeva odgoj i obrazovanje djece i mladih djeluje krajnje apsurdno i nevjerojatno. Navedeni stavci ostavljaju dojam da su škole "prekršajne zone" koje treba dobro sankcionirati, a da su ravnatelji i učitelji predvodnici u kršenju zakona. Takav popis djeluje demotivirajuće, uvelike doprinosi negativnom društvenom stavu o prosvjetarima kao neradnicima (a sada i prekršiteljima), učiteljeva autonomija o kojoj se toliko pričalo postaje upitna, a ocjenjivanje postaje predmetom poruge. Prema takvom prijedlogu učitelji će svoj posao obavljati u dodatnoj nesigurnosti i strahu, već i do sada ih se pretjerano procjenjuje (viši savjetnici, prosvjetna inspekcija, ravnatelji, roditelji, učenici) kao da su nesposobni obavljati posao za koji su se školovali. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
398 Silvana Vulas KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Poštovani, zamolila bih da se razmotri precizan datum do kada se trebaju utvrditi tjedno obveze nastavnika prema: "14. ako ne utvrdi tjedne obveze nastavnika sukladno Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi i sukladno Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi iz članka 104. ovoga Zakona" U praksi se dogodi da ravnatelj dostavi i utvrdi ukupna tjedna zaduženja radniku čak i krajem rujna ili početkom listopada, iako je nastava počela početkom rujna, tj. kasni se s upisom svih relevantnih podataka u e-Dnevnik upravo zbog nejasnoće koji je krajnji datum dostave tjednih obveza nastavniku, a o strahovima i nesigurnosti za radno mjesto, visini plaće i općoj organizaciji nastave nema potrebe govoriti, te predlažem da se precizira da je prvi nastavni dan u nastavnoj godini krajnji datum utvrđivanja tjednih obveza nastavniku. Radim od 1994. a ovo je bila prva nastavna godina da sam dobila tjedna zaduženja prvi nastavni dan i osjetila sam ogromno olakšanje i mir s obzirom na dosadašnje godine (nekoliko izmjena u tjednom zaduženju koje su normalne za usuglašavanje svih aspekata organizacije škole ne bi trebale remetiti odluku kad je prvi dan utvrđivanja tjedne obveze). Zahvaljujem Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ne prihvaća se predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar u vezi tjednih zaduženja nastavnika jer isto nije predmet savjetovanja.
399 Mirjana Malarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Novčano kažnjavanje i institucije i nastavnika i ravnatelja i članova Školskog odbora je bez presedana. Mi smo odojno obrazovni djelatnici koji svoj posao rade najbolje što mogu u danim uvjetima. Znam da postoje iznimke, no za njih su zadužene druge institucije. Na ovaj način se škola i školsko osoblje svode na potencijalne prekršitelje i kriminalce. Pri čemu učenici i roditelji zauzvrat nemaju gotovo nikakve obaveze. Ako želimo da se djeca i mladi ljudi razviju u cjelovite i odgovorne ljude, treba poslati poruku da se škola cijeni i da se poštuju oni ljudi koji u njoj rade. Nas na stručnim usavršavanjima uče da učenicima ne treba prilaziti s represivnim mjerama, zbog čega se onda ne vrijedi isto i za nastavnike/učitelje? Konkretno, u strukovnoj školi često imamo učenike s individualizacijom. Kada se donosi odluka o izravnom upisu, dijete izrazi želju da upiše neko usmjerenje i komisija prema učenikovoj želji napiše odluku. No pokaže se da učenik nema osnovne preduvjete za savladavanje tog zanimanja i cijelo vrijeme ima problema u savladavanju ishoda jer jednostavno to nije zanimanje za njega. Imali smo više takvih slučajeva (recimo, učenik koji je Daltonist dobio je preporuku da upiše zanimanje elektroničar, učenik s teškom disleksijom dobio je preporuku da bude programer). Nadalje, kod IOOP-a ima mnoštvo problema jer učenici ne idu na propisane terapije i rehabilitacijske postupke. Osim toga, učitelji i nastavnici su priučeni za provedbu IOOP-a, nisu stručnjaci, što uključuje vjerojatnost nenamjerne pogreške, pogotovo kada učenike tek upoznaju (npr. dobijete takvog učenika u trećem razredu srednje škole, dva sata tjedno, samo te školske godine; jedva ga stigne upoznati kako reagira). Što se tiče stavka (12) Znači li to i da ako učenika ne kaznimo prema Zakonu (npr., ne izrečemo mu pedagošku mjeru zbog 9 izostanaka ili zbog prepisivanja s mobitela ili zbog vrijeđanja drugog učenika ili nastavnika), možemo biti kažnjeni novčano? Predlažem da ukinete novčane kazne, a objektivne prekšaji neka se rješavaju drugim putem. Može se utemeljiti komisija za rješavanje problema koja će imati ovlasti i odgovornost, ali istovremno utvrditi i objektivne činjenice koje su dovele do problema. Vrlo često problem nastane jer se učenik malo zapusti pa ne uči, a onda se treba nekako izvući, te se krivnja prebaci na nastavnika i na školu. Jedino što je opravdano za kazniti je prema stavku 8., ako se dozvoli promidžba koja nije u skladu s ciljevima obrazovanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
400 ŽELJKO MATIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Nevjerojatno! Ovakva neselektivna represija prema nastavnicima je nezabilježena u povijesti. Nastavnici će ubuduće piti po kutiju Helexa, Apaurina,..., tableta za tlak,... i tko zna što još prije svakog "vrednovanja" (ako namjeravaju biti objektivni i pravedni). Ovaj prijedlog zakona je pisao netko tko ima izrazite negativne emocije prema nastavnicima, ravnateljima i Hrvatskoj. Što ravnatelj ima s ocjenom nekog nastavnika da bi bio kažnjen čak i više od nastavnika??? Ravnatelj ne može biti mjerodavan u procjeni znanja kao ni u primjerenost određene ocjene iz predmeta s kojim nema stručne povezanosti. Ravnatelj ne može odgovarati za nešto što po zakonima uopće ne spada u njegovu domenu djelovanja. Za jednu pogrešnu ocjenu, čiju pogrešnost je teško utvrditi jer postoje različiti načini i kriteriji vrednovanja, a ovisit će o subjektivnoj procjeni učenika/roditelja/inspektora/savjetnika koji nema nikakvog kontinuiranog uvida u rad nastavnika, nastavnik može ostati bez pola plaće!!!! Za tu istu ocjenu ravnatelj bi trebao platiti i do 800 eura? Oduzimaju li tako sucima pola plaće za presudu koju im poništi viši sud? Oduzimaju li liječnicima, bolnicama gdje pacijenti čekaju po 400-500 dana na MR,CT,... a posljedice nedjelovanja su smrt ili povećana vjerojatnost smrtnog ishoda? Oduzimaju li ministrima zbog pogodovanja, izravnih ugovaranja poslova,....? Oduzimaju li načelnicima, pročelnicima koji prave milijune propusta i protuzakonitosti, ne poštivaju zakon o pristupu informacijama, o transparentnosti javnih natječja....? Ovim prijedlozima se želi uvesti kaos u sustav obrazovanja gdje će se pojaviti mnoštvo ucjena, prijetnji, omalovažavanja, gdje će svaki učenik, roditelj a po pozivu i inspektor/savjetnik moći do besvjesti maltretirati nastavnike. Većina predviđenog za kažnjavanje je podložno subjektivnoj procjeni prijavitelja i suca, sad učenici i roditelji mogu birati kojeg će nastavnika izbaciti iz škole, ravnatelj može birati kojeg će se nepoželjnog nastavnika riješiti po kratkom postupku, a može i nastavnik ravnatelja (ako se ukloni samo stavak 3.). Nakon 30 godina rada (dipl. inž. elektrotehnike/računalstva) razmišljam je li meni uopće treba više ovo. Treba ukinuti cijeli ovaj članak ili barem minimalmo: U stavku 1. izbrisati podstavke 5,9,11,12,18. Ukinuti stavak 2. ili kazne ograničiti samo iz područja obveze škole. Ravnatelj ne može odgovarati za pogrešnu ocjenu, pogrešnu pedagošku mjeru, događaj na ekskurziji, primjerenim programima školovanja, neodobrenog udžbenika koji koristi nastavnik,... Ili barem ukinuti odgovornost ravnatelja za podstavke: 5,7,9,10,11,12,18 (za pogreške nastavnika) U stavku 3. izbrisati podstavke 5,9,10,11,12,18. Ukinuti stavak 4. jer ni saborski zastupnici nisu kažnjeni ako donesu zakon u suprotnosti sa Ustavom, kao ni vijećnici gradskih/općinskih/županijskih vijeća ako donesu akt u suprotnosti s aktima/zakonima/pravilnicima većeg značaja, kao ni ministri/(grado)načelnici kad donesu protuzakonite akte ili ne donesu zakonom predviđene akte. Za razliku od saborskih zastupnika, (grado)načelnika, župana, kojima je to plaćena profesionalna djelatnost, kao i većini vijećnika ... članovi školskih odbora su uvijek volonteri tj. obavljaju svoju dužnost bez ikakve naknade. Potpuno je suludo kažnjavati volontere dok istovremeno oni koji su plaćeni za svoj posao nemaju nikavu odgovornost za odluke koje donose a posljedice štetnog djelovanja su znatno, znatno veće. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
401 Manuela Ujević Vukić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Nije jasno po kojim kriterijima će se utvrditi odgovornost fizičke osobe za prekršaje niti po kojim kriterijima će se utvrditi visina kazne. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
402 Ivan Pehar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Stavak 2., 3. i 4. svako trebaju se izbrisati jer imaju kontra učinak, prvo nije navedeno tko će stručni i adekvanto procijeniti i na osnovu kojih jedinstvenih parametara tipa kvalitetnog vrednovanja učenika ako je nastavnik predao kriterije prema uputama škole a oni su usvojeni od stranbe ravnatelja i stručne službe. Pored toga neki ravnatelji zahtijevaju da učitelji isitih premdeta imaju iste kriterije vrednovanja bez obzira na mogućnost ralika u aktivnosti provedbe predmetnik kurikuluma čime bi se onda moglo "zajednički kazniti" sve učitelje ili nastavnike istog predmeta u školi. Dalje nigdje nije navedeno da za pogreške radnika prvo se utvrđuju od nadležne osobe ravnatelja ili eventualno suradnje pedagoga o propustima u dokumentaciji te da se daje određeni vremenski rok za ispravak ili poravak propusta u radu, nego se odmah uvodi financijski kazna. Dalje sve pogreške nadležnih osoba izabranih iz školskog kadra kao što su ravnatelj i članovi školskog odbora moraju zbog nesposobnosti biti smijenjeni zbog "Ozbiljnih organizacijskih propusta" a ovdje je navedeno da su samo financijski kažnjeni čime se upućuje da mogu ostati na radnoj poziciji do kraja mandata unatoč nesposobnosti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
403 Luka Karlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Stavci 2., 3. i 4. moraju biti izbrisani. Izmjenama se pokušava uvesti novčano kažnjavanje fizičke osobe, između ostalih učitelja ili nastavnika, odmah nakon greške u radu što je apsurdno i besmisleno te će odbijati stručne osobe od rada u školi. Rad učitelja i nastavnika treba nadzirati odgovorna osoba koja, ako utvrdi nepravilnosti, mora pisanim putem obrazložiti koje su to nepravilnosti pozivajući se na zakonske akte. Učitelj/nastavnik na pisano obrazloženje mora imati pravo žalbe jer katkad su i pisana obrazloženja apsurdna čemu smo svi svjedočili u raznim slučajevima. Tek ispravno utvrđene nepravilnosti, obrazložene jasno i nedvosmisleno pisanim putem, učitelj/nastavnik mora imati priliku ispraviti, a NE biti odmah novčano kažnjen. Konkretno, što se tiče podstavka 5., tko može utvrditi je li učitelj ili nastavnik provodio mjere sigurnosti ili prava i obveze korisnika u skladu s odgovarajućim Pravilnikom? Nitko nije bio na izletu, ekskurziji ili drugoj aktivnosti izvan škole osim učitelja/nastavnika i učenika. Svjedočili smo raznim nezgodama učenika na izletima i ekskurzijama, no učitelj/nastavnik nije i ne može biti novčano kažnjen zbog pada učenika i posljedične smrti jer nije kriv što ne može toliko učenika odjednom nadzirati te što učenici nisu odgojeni od strane roditelja da paze na sebe i druge te ne čine štetu sebi i drugima. Jasno je da se ovime želi kazniti učitelja i nastavnika za svaku učenikovu nepodopštinu što je sramotno i nedopustivo. Što se tiče primjerenih oblika školovanja, načina, postupaka i elemenata vrednovanja, vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije, često se događa da viši savjetnici iz AZOO vrše uvid u rad učitelja ili nastavnika, utvrde nepravilnosti, ali nisu voljni pisanim putem to potvrditi jer znaju da nemaju pravno uporište te ne žele ostaviti pisani trag o tome, ali žele da bude kako su oni rekli. Isto vrijedi i za ostale koji vrše uvid u rad. Također često dobivamo različite informacije različitih viših savjetnika iz AZOO, jedan kaže nešto za što drugi tvrdi da je pogrešno, a neki čak i direktno osporavaju Kurikulume nastavnih predmeta jer se s njima ili njihovim dijelovima ne slažu. Hoće li oni biti kažnjeni jer netko od njih je u krivu te ne radi posao sukladno Zakonu? Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi dopušta određenu autonomiju učitelja i nastavnika koja se ovim izmjenama Zakona automatski ruši. Potiče da učitelji/nastavnici idu linijom manjeg otpora te dijele željene ocjene onima koji to nisu zaslužili kako nitko ne bi bio nezadovoljan, poslao nekoga na uvid u rad učitelja/nastavnika zbog čega će biti novčano kažnjen. Tako se dolazi do inflacije odličnih ocjena za koju MZO tvrdi da je protiv, a onda donosi ovakve izmjene i dopune što je kontradiktorno. Dakle, za rad radnika u školskoj ustanovi postoji odgovorna osoba koja mora i ima načina kojima će osigurati da rad bude zakonit. Ako se nešto u školskoj ustanovi radi protuzakonito, znači da odgovorna osoba ne radi ispravno. Zbog toga ne treba biti kažnjena fizička osoba već, kao i do sada, školska ustanova. Vaša ideja da nitko tko radi po zakonu i poštuje propise ne bi trebao imati ništa protiv novčanih kazni je pogrešna jer se svakome bez iznimke greške događaju, no svatko mora imati priliku grešku i ispraviti po službenom nalogu, a ne odmah plaćati novčanu kaznu bez odgode. Počnite od sebe jer je MZO moralo platiti svotu novaca zbog svoje greške, bez obzira u čijem mandatu. Zašto tu svotu novaca nije morala platiti fizička osoba u MZO-u koja nije poštivala propise? Nadalje tvrdite da su novčane kazne instrument zaštite većine učitelja koji poštuju propise. Tvrdnja je u potpunosti pogrešna jer se upravo učiteljima koji poštuju propise i rade savjesno i odgovorno svoj posao najčešće prijeti prosvjetnom inspekcijom, nadzorima AZOO i sličnim. Učitelj koji ne dijeli učenicima željene ocjene bez da su ih zaslužili je ovdje direktno ugrožen što smo vidjeli u raznim aferama. Novčanu kaznu ovdje neće dobiti učitelj koji učeniku pokloni željenu ocjenu bez da je učenik zaslužio nego upravo suprotno. Svi to vide, samo se MZO pretvara da ovo radi kako bi učitelja zaštitilo te se čudi otporu. Neopravdano, neargumentirano i nebulozno. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove te predsjednika i članova školskog odbora.
404 Nikolina Barbalić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Ova odredba potencijalnog kažnjavanja nastavnika još će dodatno opteretiti nastavnike u radu, unijeti još jači svakodnevni strah i nemir (kao da ga i sada nema previše). Posljedično će potaknuti na još jači egzodus stručnog kadra, te će dodatno demotivirati buduće potencijalne nastavnike da se uopće prihvate tog posla. Također, pri uvođenju Škole za život/Kurikularne reforme naveliko se govorilo, ali i reklamiralo autonomiju nastavnika u oblikovanju nastave, u cilju ostvarivanja zadanih ishoda propisanih predmetnim Kurikulumima. Stoga je predmetna odredba direktnom sukobu s autonomijom nastavnika, koju, kako sada ispada, ni u čemu više nemamo. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
405 GABRIJELA ČORKOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Predlažem povišenje iznosa novčane kazne na iznos koji će biti dovoljno važan kako bi ga se odgovorne osobe pribojavale. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Iznosi novčanih kazni utvrđeni su u skladu s težinom počinjenog prekršaja.
406 Jelena Bekavac Krčadinac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 24. Članak 24. koji opisuje novčanu kaznu školskoj ustanovi koja nije privatna je smiješan. Ukoliko je ravnatelj državne/županijske/općinske školske ustanove nesposoban izvršavati poslove svog radnog mjesta treba biti uklonjen s tog radnog mjesta čim prije jer posljedice njegove nesposobnosti neće se ukloniti plaćanjem novčane kazne. Ako ravnatelj nije sposoban vršiti svoju dužnost, kakav je on motivator, savjetnik i uzor svom kolektivu? Nesposoban ravnatelj je najmanje poželjan u obrazovanju (ogromna šteta je da na izbor ravnatelja odlučuju osobe izvan ustanove jer (ne)sposobnosti kandidata za ravnatelja najbolje su vidljive unutar kolektiva, a svaki normalan kolektiv želi sebi uzornog i sposobnog ravnatelja). Mislim da uvođenjem novčanih kazni deficitarnoj nastavničkoj struci samo pokazujete koliko nas malo razumijete i cijenite. Ako netko od nastavnika ili uzornih ravnatelja griješi u poslovanju, neka mu dođe u nadzor nadređeni AZOO savjetnik i preda pisane upute što treba izmijeniti i primijeniti u svom radu i probni rok 3 mjeseca. I onda tek nakon ponovljenog uvida u nečiji rad neka se ta osoba ili udalji s radnog mjesta (jer je nesposobna biti stručna) ili ostavi na to radno mjesto bez ikakve novčane kazne jer se stručno usavršila i napredovala u radu, što nam svima treba biti glavni cilj. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predlagatelj će tijekom izrade završne inačice doraditi tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se neće uvesti predložene izmjene i dopune Zakona vezane uz novčano kažnjavanje radnika školske ustanove.
407 GORAN PODUNAVAC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Slažem se s prijedlogom da se sva pedagoška dokumentacija i potrebne evidencije vode isključivo u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
408 Daria Švorinić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Podupirem prijedlog da se sva pedagoška dokumentacija vodi isključivo u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
409 Mihaela Kelava KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Podržavam kompletno vođenje pedagoške dokumentacije u elektronskom obliku ali predlažem da škola umjesto papirnatih matičnih knjiga i dalje ima obavezu čuvanja podataka u papirnatom obliku na način da se iz e-matice ispišu podaci koji su bili ručno pisani u matičnu knjigu. Time se smanjuje administracija razrednika, a školi ostaje trajna dokumentacija neovisna o računalnim sustavima. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola voditi matičnu knjigu u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole te, budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku.
410 Iva Habeš Lončarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Podupirem prijedlog da se sva pedagoška dokumentacija vodi isključivo u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
411 Ela Veža KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Članak 23 Podupirem promjenu članka 138. da se pedagoška dokumentacija i ostala evidencija vodi u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
412 IRENA IVANOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. U članku 138. predložena je izmjena da se sva pedagoška dokumentacija vodi u elektroničkom obliku iako je u objašnjenju izmjena navedeno da se u istom članku samo izuzima spomenica iz pedagoške dokumentacije, pa nije jasno je li došlo do zabune. Smatram da se matična knjiga i dalje treba voditi kao i do sada kao trajna dokumentacija škole. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću . S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
413 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. U članku 138. Predložena je izmjena da se sva pedagoška dokumentacija vodi u elektroničkom obliku iako je u objašnjenju izmjena navedeno da se u istom članku samo izuzima spomenica iz pedagoške dokumentacije, pa nije jasno je li došlo do zabune. Smatramo da se matična knjiga i dalje treba voditi kao i do sada kao trajna dokumentacija škole. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću . S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
414 aleksandra radunic KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Svakako se slažem i podržavam prestanak obaveze ručnog, papirnatog pisanja u Matičnu knjigu i brisanje stavka 9. u članku 138.; (9) Školska ustanova trajno čuva matičnu knjigu, a osnovna škola trajno čuva i spomenicu škole. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću . S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
415 Tanja Dimnik KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Poštovani, podržavam vođenje pedagoške dokumentacije u e-obliku te posljedično izmjene Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću .
416 ZVONČICA KUČANDA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Trebalo bi propisati i koliko se trebaju čuvati učenički dosjei i dokumentacija učenika (npr. Rješenja, nalazi i slično). Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Što se tiče čuvanja javnog dokumentarnoga gradiva (pedagoška dokumentacija), isto je uređeno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18, 98/19 i 114/22 ), odnosno jasno su utvrđeni rokovi za čuvanje i zaštitu javnog dokumentarnoga gradiva.
417 Adela Papić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Podržavam ovu promjenu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
418 Darijo Radoš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Poštovani, podržavam vođenje pedagoške dokumentacije i evidencija o učenicima isključivo u elektroničkom obliku, potrebno je ukinuti upisivanje u (papirnatu) Matičnu knjigu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
419 Ofelija Dragojević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Poštovani, podržavam ukidanje papirnate ( dvostrukog upisivanja) Matične knjige. Mišljenja sam da je to bilo beskorisno kada sve već imamo u "e" obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
420 Željana Volarević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Podržavam prestanak obveze upisivanja u papirnatu Matičnu knjigu. Suvišno! Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
421 DIANA GREBLIČKI-MICULINIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Definirati "u pravilu putem e-Dnevnika". Što nije obuhvaćeno sintagmom "u pravilu"? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije.
422 Ivan Pehar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. tu bi trebalo dodati i ukinuti pisanu Svjedožbu kao nepotreban papirnati oblik kojiim više ne ostavruje pravo na upis u viši stupanj obrazovanja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Svjedodžba je javna isprava o ocjenama, postignutome uspjehu i stečenim kompetencijama koje učenicima izdaju školske ustanove.
423 Nikolina Barbalić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Podržavam promjenu odnosno prestanak obaveze upisivanja papirnate Matične knjige. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
424 Ivan Nađ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Potpuno podržavam, ionako se svi eventualni kasniji potrebni izvodi dokumentacije izvode iz elektroničkog oblika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
425 KATARINA ROSAN LEOVAC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Što se tiče izmjene prvog stavka prijedlog smatram dobrim. Izvedba je problematična iz razloga što se nema sluha za prijedloge s terena. A ako se neki prijedlog i usvoji na ažuriranja sustava e-Dnevnika i e-Matice se dugo čeka. Osim toga nije moguće svu dokumentaciju voditi u elektronskom obliku kao npr. spomenicu škole. Potrebno je propisati, izraditi ili nadograditi programe (aplikacije) u kojima će se dokumetacije i evidencije voditi te navesti točnu dokumentaciju koja ostaje, koja se ukida i kako se vodi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku. Isto tako, spomenica osnovne škole, koja se do sada obvezno vodila za svaku školsku godinu, može se voditi i nadalje, ali izmjenama Zakona više nije obvezna dokumentacija osnovne škole, što predstavlja administrativno rasterećenje radnika osnovnoškolske ustanove.
426 GABRIJELA ČORKOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Pozdravljam ovaj prijedlog, najviše jer je u duhu 21. stoljeća u kojem živimo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
427 Luka Rupčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Podržavam vođenje pedagoške dokumentacije i evidencija o učenicima isključivo u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
428 Luka Karlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Podržavam vođenje dokumentacije isključivo u elektroničkom obliku jer je to u skladu sa zahtjevima današnjice. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
429 Darko Čota KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Ovakvom odredbom sigurno će se smanjiti administrativni poslovi odgojno obrazovnih radnika. Samim time smanjit će se i pogreške koje su se događale prilikom unosa podataka u matičnu knjigu, što je još važnije. Budući da smo izdavali duplikate svjedodžbi ili prijepis svjedodžbi i sukladno članku 4. stavak 6) Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama NN 47/2017, 41/2019 i 76/2019 bili dužni u matičnu knjigu unijeti podatke o izdavanju duplikata ili prijepisa svjedodžbe (datum izdavanja i potpis ovlaštene osobe), trebalo bi u e-Matici omogućiti izdavanje navedenih dokumenata (duplikat ili prijepis svjedodžbe). Budući da je postojao i registar učenika (abecedni popis učenika s podacima o broju matične knjige i matičnom broju učenika, koji je služio kako bi što lakše i prije pronašli podatke o učeniku), trebalo bi u e-Matici omogućiti pretragu učenika po nekom od kriterija (ime i prezime, OIB,...). Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
430 Igor Cecić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 23. Nejasno je znači li ovo da u umjetničkim školama prestaju postojati ispitni listovi, ili i oni poprimaju elektronički oblik unutar nekog el. upisnika (e-dnevnik), ili je pak svaka umjetnička škola slobodna odlučiti kako će to napraviti. Ispitni listovi (često pogrešno nazivani i arci) kakvi sad postoje (prilagođeni) u isključivo el. obliku nisu u potpunosti primjenjivi radi nemogućnosti potpisivanja predsjednika i članova komisije, osim u tiskanom izdanju. SVAKAKO PRECIZIRATI!!! Nije prihvaćen S obzirom na to da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničku bazu podataka „e-Matica“ te je već duže vrijeme obveza voditi je u digitalnom obliku, usporedno s onom u fizičkom obliku, izmjenama Zakona prestaje obveza škola da se matična knjiga vodi u fizičkom obliku. Isto se uvodi u svrhu rasterećenja i olakšavanja administrativnih poslova škole i budući da je digitalizirana, nema potrebe da se pedagoška dokumentacija vodi i u papirnatom obliku.
431 Mirjana Futač Homen KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Ne podržavam navedeni prijedlog jer kod ovakve formulacije "u pravilu putem e-Dnevnika"; otvara se mogućnost zloupotrebe sustava te mogućnost da učenici sami sebi opravdavaju izostanke. Potrebno je i jasnije odrediti koliko puta roditelji mogu opravdati do tri dana izostanaka, mislim da neki roditelji itekako zlorabe dosadašnju mogućnost opravdavanja do tri dana (ali unedogled). Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
432 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. S obzirom da se u stavku 1. članka 136. riječ „učenika“ spominje dva puta, potrebno je precizirati gdje se dodaju predložene riječi „u pravilu putem e-Dnevnika“. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar je nomotehnički ispravno definirana.
433 Mihaela Kelava KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Podržavam smanjenje administracije ali potrebno se podsjetiti da je osnovna škola obavezna, čime je i odgovornost roditelja za učeničko pohađanje nastave veća. Svjedočimo roditeljskim suludim opravdanjima učeničkih izostanaka, digitalnoj spretnosti učenika. Smatram da ovakav način opravdavanja izostanaka nikako nije prihvatljiv za osnovnu školu. Srednja škola nije obavezna i tu bi se možda i mogao pronaći prostor za ovakav način opravdavanja iako je prostora za manipulaciju još i više. Ovaj prijedlog svakako mora biti u kombinaciji s ukidanjem dopunskog rada. Ako se svaki izostanak bude mogao "olako" opravdati, onda i roditelji moraju preuzeti veću odgovornost za slabiji uspjeh koji je često direktna posljedica većeg broja izostanaka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
434 Iva Habeš Lončarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Iako pozdravljam smanjenje administracije, ne podržavam navedeni prijedlog jer kod ovakve formulacije ("u pravilu putem e-Dnevnika") neće biti obavezno na taj način opravdavati izostanke učenika. K tome, nisu svi roditelji informacijski pismeni pa se stvara mogućnost zloupotrebe da neki učenici sami sebi opravdavaju izostanke. Na kraju, sporna mi je sama mogućnost da roditelji mogu opravdati do tri dana izostanaka (i tako unedogled), što neki učenici dobrano koriste za izbjegavanje provjera. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
435 IRENA IVANOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. U članku 136. predlažem da se dodaju riječi „putem eDnevnika“ (bez u pravilu). Sve škole koriste eDnevnik te ukoliko se propiše „u pravilu putem eDnevnika“ onda to nije obveza i sve ostaje kao i do sada. Ako se ovaj oblik želi provesti, onda je potrebno tako to i propisati. Razrednik ipak treba provoditi kontrolu jer roditelj smije opravdati do 3 uzastopna dana. S obzirom na odredbu koja ne ograničava roditelje na broj opravdavanja do 3 dana te da se to kontinuirano zloupotrebljava postavlja se pitanje treba li u srednjoškolskoj ustanovi (koja nije obvezna) uopće opravdavati izostanke ili ih samo evidentirati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
436 Antea Rukavina Ivanjko KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Pohvaljujem pokušaj smanjenja papirologije i nepotrebnog razvlačenja opravdavanja izostanaka. Međutim tu opciju će koristiti tek manji broj roditelja stoga treba izbaciti riječi "u pravilu". Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
437 Srednja škola Otočac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. U nekim zapadnim zemljama, konkretno Nizozemskoj, roditelj ne može opravdati izostanak svog djeteta u školi, već to radi isključivo liječnik, a on pak daje ispričnicu jedino ako ste na "samrti". Dakle, roditelji organiziraju svoj godišnji odmor prema odmoru učenika, čiji raspored dobiju na početku godine od škole. Također smatramo da bi opravdavanje izostanaka trebalo ukinuti. Svaki nastavnik bi trebao evidentirati izostanak sa svog sata, a na početku godine upoznati učenike s kriterijima potrebne nazočnosti da bi se mogla redovno zaključiti ocjena. U ostalim slučajevima učenika treba uputiti na polaganje predmetnog ispita pred povjerenstvom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar ne prihvaća se jer isto nije predmet ovoga savjetovanja.
438 MIRJAM VINKOVIĆ RANGEL KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. "U pravilu putem E-dnevnika" nije obvezujuće pa će nastati problem i konfuzija jer još uvijek ima roditelja koji nisu elektronički pismeni ili vični tehnologiji pa će u tom kontekstu više-manje sve ostati isto, no razrednicima će biti teže pratiti tko je, a tko nije opravdao izostanke svojeg djeteta. Također, postoji još veća mogućnost manipulacije po pitanju izostanaka. Na žalost, puno je roditelja i učenika koji mogućnost izostanka do 3 dana koriste za izbjegavanje svojih školskih obveza. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
439 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. U članku 136. Predlažemo da se dodaju riječi „putem eDnevnika“ Obrazloženje Sve škole koriste eDnevnik te ukoliko se propiše „u pravilu putem eDnevnika“ onda to nije obveza i sve ostaje kao i do sada. Ako se ovaj oblik želi provesti, onda je potrebno tako to i propisati. Razrednik ipak treba provoditi kontrolu jer roditelj smije opravdati do 3 uzastopna dana. S obzirom na odredbu koja ne ograničava roditelje na broj opravdavanja do 3 dana te da se to kontinuirano zloupotrebljava postavlja se pitanje treba li u srednjoškolskoj ustanovi (koja nije obvezna) uopće opravdavati izostanke ili ih samo evidentirati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
440 Jelena Vukosavljević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, smatram da bi se omogućavanjem roditelja da pravda izostanke direktno u e-dnevnik (bez kontaktiranja razrednika) u pojedinim slučajevima otvorila mogućnost zlouporabe od strane učenika. Pojedini učenici znaju lozinke i korisničko ime svojih roditelja, te bi na taj način ukoliko o pojedinom izostanku nisu obavijestili roditelja, mogli taj izostanak samostalno opravdati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
441 Gordana Vuglec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Koje izostanke roditelj opravdava putem e-Dnevnika? Sve ili samo ona tri dana koja su omogućena Pravilnikom? Kako će priložiti u e-Dnevnik liječničku ispričnicu? St.1. i st. 3. su u proturječju. Ne podržavam ovaj prijedlog promjene stavka 1. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
442 IGOR ČIZMADIJA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, opravdavanje izostanaka učenika dodavanjem riječi "u pravilu putem e Dnevnika" neće smanjiti broj izostanaka u osnovnim i srednjim školama. Formulacija "u pravilu" je klasičan primjer manipulacije i otvaranja prostora za tumačenje članaka Zakona kako se želi. Obzirom da ovakva formulacija neće smanjiti mogućnost opravdavanja izostanaka roditelja kad god požele (u pravilu u dane pisanja ispita, odlaska na more, putovanja i slično) nije potrebno raditi takve kozmetičke izmjene u Zakonu već je potrebno riječi "u pravilu" zamijeniti sa riječju: "isključivo" tako da dodatak koji se ubacuje glasi "isključivo putem e-Dnevnika". Ukoliko postoji želja za smanjenjem broja izostanaka trebalo bi ovaj članak oblikovati tako da onemogućiti roditeljima manipulaciju sustavom koji njihovoj djeci omogućuje besplatno školovanje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
443 MARINA JANTOŠ-GRUBEŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, potrebno je smanjiti broj izostanaka učenika koji su evidentno svake godine sve veći. Posljedično je i pritisak na nastavnike prilikom vrednovanja i zaključivanja ocjena sve jači. Praksa je pokazala da i sada roditelji masovno opravdavaju izostanke svoje djece te bi dosadašnjih 3 dana trebalo ograničiti na mjesečno. Ima slučajeva gdje roditelji svaki tjedan opravdavaju djetetu po 3 dana, a preostala 2 dana idu u školu. Ukoliko se omogući online opravdavanje izostanaka, učenici će dolaziti samo na polaganje ispita, naravno, samo kada im odgovara. Škola time gubi svoju odgojno-obrazovnu svrhu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
444 Ivana Smolčić Padjen KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, ne podržavam čl. 22. Sve dok nemamo razrađen siguran način da e-Dnevniku pristupaju roditelji, predložena je izmjena neuputna. Naime, i sada velik dio roditelja pristupa e-Dnevniku pomoću podataka učenika pa mislim da je realno za očekivati kako bi moglo doći do zlouporabe u dijelu ispričavanja izostanaka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
445 Zlatko Stić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Zagrebački ogranak udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja predlaže micanje „u pravilu“ te ostavljanje samo „putem e-Dnevnika“. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
446 Dragan Jović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. U navedenom stavku postoji riječ „učenika“ dva puta pa je potrebno nedvosmisleno odrediti gdje se dodaju ove riječi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar je nomotehnički ispravno definirana.
447 Mihaela Blažon KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Smatran da je ovom članku potrebna dopuna kojom bi se škola i razrednik oslobodili odgovornosti učeničke zlouporabe opravdavanja sati mimo znanja roditelja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
448 Marina Vrdoljak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, ukoliko se dopusti da roditelji samostalno opravdavaju izostanke svojoj djeci iza takve slobode moraju biti spremni i na posljedice. Naime, poznato je da je eskalirala brojka izostanaka dopuštanjem roditeljskog ispričavanja zbog bolesti mimo lijčničke potvrde, a upitno je koliko je zdravstveno stanje učenika doista narušeno, ako se uoči korelacija između bolovanja i najavljenih provjera znanja / rokova za predaju određenih zadataka. Stoga predlažem da se nakon utvrđenog fonda sati propuštene nastave po pojedinom predmetu od 25 % određuje predmetni ispit za tog učenika. Ova stavka je nekad davno postojala i učenici i roditelji su je poznavali i poštovali. Sad se dopuštanjem mnogobrojnih izostanaka redovna nastava tretira kao dopisna škola u koju učenici dođu kad njima odgovara pisati ispit ili odgovarati usmeno. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
449 Tatjana Bandera-Mrakovčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Ovaj način ispričavanja izostanaka vrlo je diskutabilan i mislim da će dovesti još do većeg povećanja broja izostanaka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
450 ZVONČICA KUČANDA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Apsolutno ne treba dati tu mogućnost roditeljima. I ovako se kontakt uživo sa razrednicima, učiteljima i općenito školom smanjio. Današnja komunikacija se odvija putem poruka u razne neprimjerene sate i vrijeme. Jedno je dati roditeljima mogućnost online komuniciranja u hitnim slučajevima i izvanrednim okolnostima (tipa pandemije) ali živa riječ i osobni kontakt se ne može niti smije zamijeniti istim. Online komunikacija ne treba biti dominantan način - na taj način dodatno minimaliziramo suradnju škole i roditelja a znamo da njihova međusobna suradnja pospješuje odgoj i obrazovanje, ima pozitivan utjecaj na školski uspjeh djeteta, ali i na njegovo cjelokupno ponašanje. S druge strane, roditelji ionako koriste sve moguće načine da opravdaju izostanke i opravdavaju sve i svašta, ovako im samo još dodatno olakšavamo i potkrepljujemo one koji to iskorištavaju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
451 Ines Pavičić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, smatram kako nije dobra opcija opravdavanje izostanaka na taj način jer se tu daje prostor manipuliranju. Djeca znaju svoja korisnička imena i lozinke, pa će tako pristupiti moći i oni. Jedino moguće prihvatljivo ako se spajanje izvršava preko e građanina. Također, neki roditelji ionako cijele godine ni ne vide razrednike, ovo im još dodatno omogućuje da ne moraju komunicirati s razrednikom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
452 Adela Papić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Pojedini roditelji još uvijek nisu dovoljno informatički pismeni da bi mogli koristiti sustav e-Građani i na taj način pristupati e-Dnevniku. A s obzirom na to što sve roditelji opravdavaju, najbolje bi bilo u potpunosti ukinuti opravdavanje izostanaka i samo uvesti postotak izostanaka nakon kojeg je obavezan predmetni/razredni ispit, bez obzira na razlog izostanka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar ne prihvaća se jer isto nije predmet ovoga savjetovanja.
453 Darijo Radoš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, slažem se da se ova opcija pravdanja izostanaka uvede putem e-dnevnika, ali kao mogućnost a ne obveza. Ionako roditelji pravdaju izostanke ali preko nastavnika, i to nakon nekoliko poziva vrlo često, poruka, mailova, zamolbi...! Treba postojati mogućnost da roditelj direktno pravda izostanke u e-dnevniku, da se izbjegnu silne ispričnice, ali uz provjeru nastavnika ukoliko smatra da je to potrebno i naravno uz potpis roditelja da će odgovarati ukoliko se ustanovi da se dogodila manipulacija ili lažiranje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
454 Ana Mesić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, kako učenici znaju svoje korisničke račune i lozinke tko može garantirati da ih upravo oni sami neće opravdavati. Od kako je u funkciji eDnevnik, što osobno podržavam kao izvrstan napredak u vođenju dokumentacije škole, roditelji su u sve rjeđem kontaktu s razrednikom. S ovim načinom kontakt će biti još rjeđi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
455 Ofelija Dragojević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom opravdavanja izostanaka roditelja "u pravilu putem e-Dnevnika". Smatram da roditelji danas, naročito u srednjim školama sve manje kontaktiraju razrednike i jako malo osobnim kontaktom primaju informacije o svojem učeniku. Često je potrebno po nekoliko poziva razrednika da se dobiju informacije zašto učenika nema u školi. Slažem se da mogu dostaviti e ispričnicu, ali samo ako dodatno usmeno obrazlože razredniku/ci što je s djetetom. Ako se ovaj članak usvoji, očekujemo sve više manipulacija od strane učenika i roditelja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
456 Ljerka Jareb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, budući da većina učenika zna lozinke za ulaz u eDnevnik preko svojih roditelja, na koji način će se osigurati da sate opravdavaju stvarno roditelji, a ne učenici sami sebi? Koji je predviđeni mehanizam kontrole odn provjere autentičnosti takvog načina komunikacije sa roditeljima? Lp, Ljerka Jareb Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
457 Gorana Rosandić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Potpuno je neprihvatljivo ostaviti mogućnost roditelju opravdavanja djetetovog izostanka. Naime, ovime se ostavlja veliki prostor manipuliranju djetetovim izostancima. Ovakav način omogućava roditelju da izbjegava dolaske u školu što je posebno problematično u vremenima u kojima živimo. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
458 Goran Gotlibović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Ovaj dodatak treba ukloniti iz nekoliko razloga. Jedan od najvažnijih je što se otvaraju dodatne mogućnosti manipulacije opravdavanja izostanaka - kako od zaobilaženja razrednika u opravdavanju izostanaka tako i mogućih opravdavanja od strane učenika, koristeći podatke za prijavu od svojih roditelja. Ovime se dodatno marginalizira značaj razrednika u kontroli razreda te uočavanja loših trendova u izostancima. Vrlo je upitno hoće li ovakav način opravdavanja izostanaka biti u skladu s trenutno važećim propisima o mogućnosti opravdavanja. Nadalje, smatram da će se ovaj dodatak dodatno povećati ionako preveliku količinu izostanaka učenika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
459 Snježana Omazić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Smatram da bi donošenje ovakvog članka otvorilo vrata svim onim učenicima i njihovim roditeljima da još lakše manipuliraju s navodnim izostancima zbog kratkotrajnih bolesti ili sličnih poteškoća zbog kojih učenici masovno izostaju. U ostalom, moguće su i manipulacije samih učenika koji ovako mogu sami sebi opravdavati izostanke jer nije rijetko da roditelji niti ne znaju kako pristupiti e-dnevniku. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
460 Miroslav Oršulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Članak 136. stavak 3. Kaže: “Način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom. “ Iza riječi učenik dodati treba riječi: “sukladno statutu”, a ne “u pravilu putem e-Dnevnika”; jer ukoliko statut predviđa neki drugi način javljanja razloga izostanka učenika onda će članak 3 biti u suprotnosti s člankom 1 Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
461 Željana Volarević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Smatram da se ovakvom izmjenom članka omogućuju neslućene manipulacije i prijevare. Roditelji imaju mogućnost pravdanja različitim kanalima, ne treba još uvesti i takvu "suradnju" u e-Dnevniku pravdanjem izostanaka. Zašto ne navedete točno okvire takvog načina pravdanja izostanaka?! Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
462 Ljerka Iharoš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Slažem se s kolegama koji su naveli sve razloge radi kojih ne treba omogućiti ovakav način opravdavanja izostanaka. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
463 KSENIJA ŠKORIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. U vremenu smo kada, na žalost, još uvijek sve obitelji nemaju na raspolaganjuračunala, a digitalnom tehnologijom se dobar dio roditelja ne služi uopće. Trenutno nisam razrednik, ali u prethodnim godinama blizu polovice roditelja mojih učenika nije imalo mail koji bi mogao biti uveden u e-dnevnik. Kada bi to i bilo, opet bi se otvorila mogućnost manipulacijekoje sam, slučajno, uspijeval utvrditi kada su učenici sa mobitela roditelja slali poruku i opravdavali izostanak (SMS ili mail). Ne znajući, naravno da ću ja to provjeriti. Nekako mi je još uvijek najbolji kontakt osobno ili telefonom, kada razrednik zna s kim razgovara. Znam da je to više posla za razrednika, ali meni je to funkcioniralo, ujutro su roditelji zvali kada je dijete bolesno, za sve ostalo su bile liječničke ispričnice. Stoga predlažem da se ovaj način stavi samo kao mogućnost, a ne kao pravilo. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
464 Tomislav Smolčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Pravdanje izostanaka putem e-Dnevnika podložno je manipulacijama roditelja i učenika. Učenicima je mjesto u školi, a ne u krevetu. U Lijepoj našoj imamo enorman broj izostanaka pa je potrebno poraditi na tome. Prošle školske godine moj je razred imao najmanje izostanaka u školi - recept: svaki izostanak, izuzev izostanaka za koje učenik ima liječničku ispričnicu, roditelj mora osobno opravdati dolaskom u školu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
465 Mira Radović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Ovim člankom roditeljima, a i starijim učenicima (koji sami s roditeljskim računima pristupaju sustavu) daje se mogućnost još većim manipulacijama opravdavanjima izostanaka. Time se povećava broj izostanaka koji je ionako već jako velik. Mišljenja sam kako se trebaju zadržati dosadašnji načini komunikacije roditelja i razrednika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
466 JANA PAMUKOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Potpuno nejasno. Znači li to da roditelji neće morati poslati e-mail razredniku/ci, nego će samo naznačiti razlog izostanka svog djeteta, a razrednik će opravdati? Ili će roditelji samostalno opravdavati izostanke u e-dnevniku? Ne bih preporučila nijedan od ovih scenarija, prvi jer ukida i onaj minimum komunikacije koju razrednici imaju s nekim roditeljima, drugi jer ostavlja jako puno prostora za zloupotrebu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
467 Ivana Cikoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Poštovani, slažem se s odredbom da se u e-Dnevniku doda nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdaju izostanak učenika, ali mislim da je to potrebno dodatno regulirati, neprecizno je i nejasno definirano. Odmah to zakonski regulirati, za opravdavanje treba postojati jasno određen rok, a nakon što istekne zadani rok, sustav treba automatski označavati izostanke kao neopravdane i ne ostavljati mogućnost uređivanja. Na taj način spriječit će se da neki izostanci stoje tri ili četiri tjedna, a da nema opravdanja. Roditelji ih trebaju češće pregledavati i ažurirati. Što ako se učenik ulogira umjesto roditelja? Treba regulirati i postupanje u slučaju da se učenik sam prijavi i umjesto roditelja opravda izostanak, a da se to otkrije. Što ako roditelj to prikriva? Kako dokazati? Mogu li se predvidjeti novčane kazne za roditelje kao što se predlažu za učitelje i nastavnike? Kako će se postupati u slučaju tog prekršaja? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
468 BILJANA ILKOSKI KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Nejasno, nedifinirano, neprecizno, neprofesionalno i neprihvatljivo mijenjanje članka koje debelo zadire u poslove razrednika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju.
469 Slaven Falamić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Neprihvatljiva promjena članka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
470 Ivan Nađ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Treba preciznije opisati ovaj dio. Hoće li roditelji morati podastrijeti dokaz, npr. liječničku ispričnicu? Ako hoće, tko će onda provjeravati te dokumente? Hoće li se u ednevniku morati nešto "kliknuti" da se potvrdi opravdavanje. Ako da, ne vidim neki napredak u odnosu na dosadašnji sistem. Osim mogućnosti da roditelji u bilo kojem trenutku izostanke do 3 dana kliknu "opravdano" bez da škola zna gdje je učenik. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
471 KATARINA ROSAN LEOVAC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Roditelji u ovom trenutku nemaju tu mogućnost, dakle mora se čekati na neku od nadogradnji e-Dnevnika. To pak pretpostavlja da bi na sučelju za roditelje (kojem pristupaju preko platforme e-Građani) trebalo dodati tu mogućnost. Značajan postotak roditelja ne koriste se uslugama te platforme. Osim toga, neovisno o tome koriste li platformu e-Građani ili ne, roditelji u pravilu dnevniku pristupaju preko sučelja za učenike s njihovim CarNet Id podatcima. A dodati mogućnost opravdavanja izostanaka na sučelju za učenike nije preporučljivo, jer bi onda učenici sami sebi mogli opravdavati izostanke. Ukoliko se ipak uvede ovakav oblik opravdavanja izostanaka onda bi trebalo zakonom ili pravilnikom propisati minimalan broj individualnih posjeta roditelja na informativnom razgovoru kod razrednika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika i putem te aplikacije. Roditelji pristupaju e-Dnevniku putem sustava e-građani preko kojeg se prijavljuju preko jedne od ponuđenih vjerodajnica kojom se osobno identificiraju. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
472 Luka Karlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 22. Dodane riječi čine stavak nejasnim. Kako će roditelj putem e-Dnevnika javiti razlog izostanka? Hoće li se roditelju omogućiti direktno opravdavanje izostanka kojeg je upisao učitelj ili će e-Dnevnik biti sredstvo komunikacije između roditelja i razrednika? Koje su iznimke navedenog pravila s obzirom na to da se stavak navodi ,,u pravilu“? Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Vezano uz navedeno, u „e-Dnevnik“ dodaje se nova funkcionalnost koja omogućava roditeljima da opravdavaju izostanak učenika putem te aplikacije. Prava i obveze roditelja određena su mnogim propisima i dokumentima (Statut škole, Etički kodeks škole, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva, Obiteljski zakon i dr.). Člankom 14. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10, 82/19, 43/20, 100/21) određuju se prava i obveze roditelja. Navedenim Pravilnikom propisano je da roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja za svaki predmet, da je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta i dr.
473 Anita Marušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 21. Nakon čl. 111, a prije čl. 136. svakako treba promijeniti i čl 115. koji treba glasiti: (1.) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici odgojno-obrazovnog profila, stručni suradnici pravno-ekonomskog profila i ravnatelji školskih ustanova imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministrastvo. U st.2. istog članka treba nakon riječi politika dodati riječi : "pravnih, ekonomskih", a umjesto riječi odgojno-obrazovne (djelatnosti) staviti riječi svih (djelatnosti) Stavak 7. također treba promijeniti, odnosno dopuniti tako da glasi: (7.) Način i postupak stručnog osposobljavanja i usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika odgojno-obrazovnog profila, stručnih suradnika pravno-ekonomskog profila i ravnatelja propisuje ministar. Također, treba promijeniti i čl 116. na sljedeći način: (1.) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici odgojno-obrazovnog profila, stručni suradnici pravno-ekonomskog profila i ravnatelji školskih ustanova mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja. (2.) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici odgojno-obrazovnog profila, stručni suradnici pravno-ekonomskog profila i ravnatelji školskih ustanova mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u svojoj djelatnosti. Također, posljedično treba uskladiti i azive Pravilnika koje vezano uz ovu tematiku donosi ministar. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene izmjene i dopune Zakona koje se odnose na stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i ostalih zaposlenika školske ustanove nisu predmet ovoga savjetovanja.
474 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC" KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 21. U članku 21., tj. budućem tekstu članka 111. treba uvrstiti i administrativno osoblje, jer postoje programi unutar projekata koji omogućavaju i administrativnom osoblju sudjelovanje u razmjenama zaposlenika odnosno tzv. "shadowingu", a predmetno iz ovog članka ne bi bilo moguće. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja.
475 Ivan Popčević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 20. Poštovani, molim da se briše izmjena podstavka 3., odnosno vraćanje na važeće stanje u Zakonu. Predloženom promjenom moći će se nadopuniti norma bez natječaja samo osobi koja u određenoj ustanovi već radi, a za osobe koje su trenutno prijavljene na Zajedničkim komisijama za zbrinjavanje , raspisivat će se natječaj i opet imamo uvođenje novih ljudi u sustav, dok u drugoj školi radi osoba koja nema punu plaću. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovim izmjenama i dopunama Zakona precizira se da se samo u školskoj ustanovi u kojoj radnik ima zasnovan radni odnos na nepuno neodređeno vrijeme može, bez natječaja, dopuniti norma učitelja, odnosno nastavnika.
476 Sanja Vlačić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 20. Poštovani, molim da se briše izmjena podstavka 3., odnosno vraćanje na važeće stanje u Zakonu. Predloženom promjenom moći će se nadopuniti norma bez natječaja samo osobi koja u određenoj ustanovi već radi, a za osobe koje su trenutno prijavljene na Zajedničkim komisijama za zbrinjavanje , raspisivat će se natječaj i opet imamo uvođenje novih ljudi u sustav, dok u drugoj školi radi osoba koja nema punu plaću. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovim izmjenama i dopunama Zakona precizira se da se samo u školskoj ustanovi u kojoj radnik ima zasnovan radni odnos na nepuno neodređeno vrijeme može, bez natječaja, dopuniti norma učitelja, odnosno nastavnika.
477 Ružica Halovanić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 20. Poštovani, pozdravljam odluku o ponovnom zapošljavanju učitelja/ nastavnika u mirovini jer se na taj način rješava veliki problem sa ljudima koji imaju potrebno znanje i iskustvo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
478 Branka Paskuljevic Turniski KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 20. Tražimo izmjenu članka 107. stavaka 4., 5., 6. sukladno zaključku radne skupine za izradu Zakona od 13. 9. 2022. (zadnji sastanak radne skupine) te pisanim primjedbama koje je tada uputio Sindikat hrvatskih učitelja. Tražimo brisanje stavka 9. U čl. 107., st. 11.,podstavak 4. mijenja se i glasi: “- na zahtjev radnika zaposlenog u školskoj ustanovi na neodređeno vrijeme, premještanjem u drugu školsku ustanovu, na temelju sporazuma ravnatelja školskih ustanova,”. Ovakva izmjena podstavka 4. stavka 11. je u suprotnosti s predloženim podstavkom 3. stavka 11. te podstavkom 2. stavka 11. članka 107.. Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi: „- s osobom koja je tijekom studija bila korisnik državne stipendije Ministarstva za STEM nastavničke studijske programe i koja je, sukladno uvjetima stipendiranja, preuzela obavezu rada u školskoj ustanovi.“ Ovom odredbom onemogućava se stručnim učiteljima STEM područja koji nisu stipendisti, pa i onima koji jesu stipendisti u slučaju da ih se utvrdi organizacijskim viškom, u ostvarivanju prava iz radnog odnosa (zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 107. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) te im se ne osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, što ovaj Zakon predviđa stavkom 9. članka 107. Potrebno je točno definirati proces zapošljavanja stipendista jer bi u praksi ovako široka odredba mogla dovesti do propusta i biti protivna svrsi zakona. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja. Razvidno je da radnik zaposlen u školskoj ustanovi na neodređeno vrijeme podnosi matičnoj školi zahtjev za premještaj. Ukoliko radnik zaposlen u školskoj ustanovi na neodređeno vrijeme sklapa sporazum o privremenom radu s drugom školskom ustanovom, sklapa se sporazum između dviju školskih ustanova. Ovim izmjenama i dopunama Zakona omogućava se veća zapošljivost radnika, pogotovo stručnih učitelja i nastavnika u deficitarnim zanimanjima. Radni odnos može se zasnovati na određeno vrijeme s osobom koja je tijekom studija bila korisnik posebne državne stipendije Ministarstva. Na taj način želi se osigurati stručno izvođenje nastave. Isto tako, izmjenama Zakona, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, koji se odnose na razinu obrazovanja, usklađuju se sa stručnim i akademskim nazivima propisanima Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj 19/22).
479 Sanja Vuksanović-Čančar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 20. Tražimo izmjenu članka 107. stavaka 4., 5., 6. sukladno zaključku radne skupine za izradu Zakona od 13. 9. 2022. (zadnji sastanak radne skupine) te pisanim primjedbama koje je tada uputio Sindikat hrvatskih učitelja. Tražimo brisanje stavka 9. U čl. 107., st. 11.,podstavak 4. mijenja se i glasi: “- na zahtjev radnika zaposlenog u školskoj ustanovi na neodređeno vrijeme, premještanjem u drugu školsku ustanovu, na temelju sporazuma ravnatelja školskih ustanova,”. Ovakva izmjena podstavka 4. stavka 11. je u suprotnosti s predloženim podstavkom 3. stavka 11. te podstavkom 2. stavka 11. članka 107.. Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi: „- s osobom koja je tijekom studija bila korisnik državne stipendije Ministarstva za STEM nastavničke studijske programe i koja je, sukladno uvjetima stipendiranja, preuzela obavezu rada u školskoj ustanovi.“ Ovom odredbom onemogućava se stručnim učiteljima STEM područja koji nisu stipendisti, pa i onima koji jesu stipendisti u slučaju da ih se utvrdi organizacijskim viškom, u ostvarivanju prava iz radnog odnosa (zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 107. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) te im se ne osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, što ovaj Zakon predviđa stavkom 9. članka 107. Potrebno je točno definirati proces zapošljavanja stipendista jer bi u praksi ovako široka odredba mogla dovesti do propusta i biti protivna svrsi zakona. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložena izmjena i dopuna Zakona na koju se odnosi Vaš komentar nije predmet ovoga savjetovanja. Razvidno je da radnik zaposlen u školskoj ustanovi na neodređeno vrijeme podnosi matičnoj školi zahtjev za premještaj. Ukoliko radnik zaposlen u školskoj ustanovi na neodređeno vrijeme sklapa sporazum o privremenom radu s drugom školskom ustanovom, sklapa se sporazum između dviju školskih ustanova. Ovim izmjenama i dopunama Zakona omogućava se veća zapošljivost radnika, pogotovo stručnih učitelja i nastavnika u deficitarnim zanimanjima. Radni odnos može se zasnovati na određeno vrijeme s osobom koja je tijekom studija bila korisnik posebne državne stipendije Ministarstva. Na taj način želi se osigurati stručno izvođenje nastave. Isto tako, izmjenama Zakona, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, koji se odnose na razinu obrazovanja, usklađuju se sa stručnim i akademskim nazivima propisanima Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj 19/22).
480 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 20. Novopredloženim stavkom 12. omogućava se zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s osobom u mirovini koja ispunjava uvjete natječaja s mogućnošću produljenja ugovora o radu na određeno vrijeme za dodatnih godinu dana, a najdulje do 67 godine života, na što smo ranije ukazivali u kontekstu dobne diskriminacije i što stoga načelno pozdravljamo Međutim, iz navedene odredbe, a niti iz njenog obrazloženja, nije razvidno da li je riječ o zapošljavanju umirovljenika na pola radnog vremena bez gubitka prava na mirovinu, sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ili je riječ o institutu iz članka 112. točke 6. Zakona o radu ili o ponovnom zapošljavanju već umirovljenog prosvjetnog radnika uz mirovanje mirovine. S obzirom da iz predložene odredbe nije razvidno može li poslodavac sa učiteljem i nastavnikom u osnovnoj i srednjoj školi dogovoriti ostanak u svijetu rada i nakon što se steknu uvjeti za umirovljenje, a sukladno članku 112. stavku 6. Zakona o radu, može li ga zaposliti na pola radnog vremena bez gubitka prava na mirovinu sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ili je ostanak u svijetu rada moguć pod nekim drugim uvjetima predlažemo, radi izbjegavanja nedoumica i neujednačenog postupanja, dodatno razraditi predloženu zakonsku izmjenu kako bi se, u cilju rješavanja mogućih nedoumica na koje smo ukazivali i u našim godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru, neupitno jasno uredio institut zapošljavanja školskih djelatnika starijih od 65 godina u sustavu odgoja i obrazovanja. Alternativno predlažemo barem u obrazloženju odredbe pojasniti na što se ona odnosi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Što se tiče zapošljavanja umirovljenika, postojeće odredbe Zakona propisuju da učiteljima i nastavnicima ugovor o radu prestaje istekom školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što ne omogućuje njihovo zapošljavanje nakon stjecanja uvjeta za mirovinu. Ovim izmjenama i dopunama Zakona omogućava se veća zapošljivost radnika, pogotovo stručnih učitelja i nastavnika u deficitarnim zanimanjima. Ravnatelju škole omogućeno je da, ako se na natječaj ne javi stručna osoba, može u radni odnos bez natječaja primiti stručnu osobu u mirovini na određeno vrijeme od godinu dana, s mogućnošću produljenja ugovora na određeno vrijeme za dodatnih godinu dana, ali ne dulje od 67. godine života.
481 Jasminka Miklaužić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 20. Predlažem normiranje mogućnosti da se u školama može sklopiti više od tri (uzastopna) ugovora o radu na određeno vrijeme unutar tri godine jer Zakon o radu predviđa samo iznimku da ugovor o radu na određeno vrijeme može trajati duže od tri godine (zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika), ali ne i broj sklopljenih ugovora o radu na određeno vrijeme. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovdje je riječ o važećim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za koje se predlaže izmjena i dopuna odredbi navedenoga članka. Temeljem odredbi članka 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/20), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja poslove koji se, između ostalog, odnose na uređivanje radnih odnosa. Stoga je navedeno ministarstvo stručni nositelj pripreme općeg propisa o radu, ne Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
482 Daria Švorinić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, Članak 20. Tražimo izmjenu članka 107. stavaka 4., 5., 6. sukladno zaključku radne skupine za izradu Zakona od 13. 9. 2022. (zadnji sastanak radne skupine) te pisanim primjedbama koje je tada uputio Sindikat hrvatskih učitelja. Tražimo brisanje stavka 9. U čl. 107., st. 11.,podstavak 4. mijenja se i glasi: “- na zahtjev radnika zaposlenog u školskoj ustanovi na neodređeno vrijeme, premještanjem u drugu školsku ustanovu, na