Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Poljak IZMJENE NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. – 2025., 4.  MJERE U PROVEDBI PROGRAMA Na Prijedlog izmjena Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine, koji se nalazi u postupku e-savjetovanja, iznosim određene primjedbe; 1. primjedba na postupak izrade Prijedloga izmjena....kao osoba koja je u ovaj program ukljućena od ideje, razrade prvog teksta i kroz sudjelovanje u prvom i kasnijim povjerenstvima, svjedok sam da su prije donošenja Programa i njegovih izmjena UVIJEK, u raspravu i utvrđivanje konačnog Prijedloga, bili uključeni zainteresirani sudionici; predstavnici udruga uzgajivača, sportskih saveza, te struke (MP, HPA/HAPIH, fakulteti). Ovaj put to nije bio slućaj, a radi se o izmjeni koja u dvije godine provedbe (2024. i 2025.) predviđeni iznos potpore povećava za preko 56 %! Smatram da bi, prije objave Izmjena trebalo sazvati povjerenstvo, koje bi sveobuhvatno sagledalo problematiku vezanu za uzgoj toplokrvnih pasmina i uzgojnih tipova konja, te usuglašeni prijedlog Izmjena ponovno staviti u postupak e-savjetovanja. 2. primjedba na jednostranost prijedloga...prijedlogom koji je u e-savjetovanju predlaže se povećanje iznosa za organizaciju sportskih natjecanja, a NIŠTA za mjere uzgoja čiji su korisnici direktno uzgajivači! treba li napominjati da je ključni izričaj u naslovu samog programa "poticanje provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj". Poznato je da se konjički sektor može sagledavati s više motrišta; uzgoj-poljoprivreda, rekreacija, slobodno vrijeme-turizam, te natjecanja -sport. Smatram da bi Ministarstvo poljoprivrede trebalo u fokus interesa staviti upravo uzgoj, u čijoj se provedbi svakako mogu i trebaju, u svrhu testa, koristiti i podatci o rezultatima sa sportskih natjecanja, no Program potpore, koji bi u toliku neravnotežu stavio mjere usmjerene uzgajivačima i organizatorima sportskih natjecanja nije objektivan. Svakako bi trebalo ići prema rješenjima koja bi za razvoj sporta npr., mogla određene potpore povlačiti iz ministarstva nadležnog za sport, a da ne naglašavam posebno, znano je da razvoj galopskih trka na višoj razini nije moguć bez sustava klađenja. Na kraju predlažem da se, prije konačne objave Izmjena Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine, sazove Povjerenstvo te da se usuglašeni prijedlog Izmjena stavi u ponovljeni postupak e-savjetovanja, a potom da se isti objavi. Nije prihvaćen Od same provedbe Nacionalnog programa velik udio sufinanciranja bio je usmjeren na vlasnike rasplodnih kobila i pastuha, što je u konačnici i rezultiralo povećanjem populacije toplokrvnih pasmina kroz godine provedbe programskih razdoblja. Ovim izmjenama pokušavaju se motivirati organizatori natjecanja na snažniju organizaciju natjecanja, kako bi vlasnici imali veće mogućnosti za upisivanje svojih grla na natjecanja, a sa konačnim ciljem uključivanja u uzgoj testiranih grla sa ostvarenim rezultatima na natjecanjima. Tijekom godina u kojima se pojavilo više uzroka poremećaja tržišta i rast cijena, prouzročilo je značajno otežanu organizaciju konjičkih natjecanja koja su za veliki broj toplokrvnih pasmina konja alat za postizanje uzgojnog cilja i ujedno ispit radne sposobnosti kako bi se detektirale genetski najvrjednije jedinke koje će kasnije biti uključene u rasplod. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo ove prepreke te odobrilo povećanje postojećeg programa potpore za mjeru organizacije konjičkih natjecanja. Obzirom da se izmjenama Nacionalnog programa mijenja samo iznos sufinanciranja u smjeru povećanja te da aktualne mjere programa se ne mijenjaju u uvjetima i iznosima, Ministarstvo poljoprivrede nije imalo potrebu za stručnom pomoći Povjerenstva. 2. Iznos sredstava povećanja usmjeren je na održavanje konjičkih natjecanja koja su kao takva dio selekcijskih mjera i alat za ostvarenje uzgojnih ciljeva svih pasmina toplokrvnih konja koji ostvaruju pravo potpore u ovom programu. Drugačije rečeno, ukoliko konji koji su ostvarili potporu u ovom programu ne nastupaju u konjički natjecanjima, ne ostvaruje se uzgojni cilj. Napominjemo da u drugim oblicima korištenja toplokrvnih konja (rekreacija, turizam i drugo) se koriste genetski manje vrijedni konji koji ne mogu ostvariti značajne sportske rezultate i doprinijeti kroz uzgoj genetskom napretku pasmine te takve sporedne aktivnosti u kojima sudjeluju toplokrvne pasmine nisu u fokusu ovog programa. Za istaknuti je da sredstva povećanja programa su jednako na raspolaganju svim konjičkim natjecateljskim disciplinama i pasminama uključenih u ovaj program.
2 Danko Drobnjak 4.1. Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa, Podmjera 4.1.b. Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama) Održavaju li se u Republici Hrvatskoj službene kasačke i galopske utrke? Kod pravdanja troškova, PDV bi trebao biti prihvatljiv trošak za udruge koje nisu u sustavu PDV-a, jer ne mogu koristiti pretporez. Nije prihvaćen Jedna od intencija izmjena Nacionalnog programa je potaknuti održavanja sportskih natjecanja, naročito kasačkih i galopskih utrka. Obzirom na različitost korisnika programa i sufinanciranje troškova koji su nastali u organizaciji natjecanja, porez na dodatnu vrijednost nije prihvatljiv trošak i ne može biti korišten kao predmet potpora.