Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mladen Pandur obrt za ribarstvo Žut PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE IV.3. „STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“, V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE Poštovani! Predložio bih da se u Pravilnik uvrste rokovi administrativne obrade i donošenja odluka kao i rokovi isplate odobrenih sredstava. S obzirom da sam aplicirao na nekoliko mjera prošlog programskog razdoblja želio bih izraziti nezadovoljstvo sa vremenskim periodom kojim se riješavaju potpore. Za pojedine mjere je bilo potrebno DVIJE godine. Nedefinirani rokovi administrativne obrade su velika prepreka,iziskuju nepotrebnu dodatnu dokumentaciju (dopune,inflacija, vremenski ograničene ponude dobavljača,...) Nije prihvaćen Sukladno članku 74. stavku 1. točci (b) Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Upravljačko tijelo, ovisno o dostupnosti financiranja osigurava da je korisnik primio cijeli dospjeli iznos najkasnije 80 dana od datuma na koji je korisnik podnio zahtjev za plaćanje pri čemu se rok može prekinuti ako informacije koje dostavi korisnik ne dopuštaju upravljačkom tijelu da utvrdi je li iznos dospio. Dodatno, rokovi za rješavanje u upravnim stvarima utvrđeni su i Zakonom o općem upravnom postupku.