Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o Europskoj i Nacionalnoj parkirališnoj karti za osobe s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vjeko Mutavčić PRAVILNIK O PARKIRALIŠNOJ KARTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM Hvala Vam u ime svih osoba s invaliditetom koji će biti korisnici ovih Parkirališnih karata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravo na izdavanje Isprava, Članak 3. Ukoliko ustanova uz socijalne usluge koje pruža ima i organizirani prijevoz korisnika koji su osoba s invaliditetom i/ili djeca s teškoćama u razvoju, smatramo opravdanim Parkirališnu kartu omogućiti i takvim ustanovama koje kao pružatelji socijalnih usluga provode uslugu ili više usluge iz sustava socijalne skrbi. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Vjeko Mutavčić Pravo na izdavanje Isprava, Članak 3. Predlažem da pravo na Povlaštenu parkirališnu kartu dodijelite i Ustavnovama koje provode neku od usluga iz sustava socijalne skrbi. Primjer bi bio Centar za uključivanje u zajednicu, koji pruža uslugu poludnevnog boravka, a ima kobmi sa kojim odlazi po svoje korisnike, te mu je stoga potrebna takva karta. Prihvaćen Prihvaća se.
4 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Uvjeti korištenja Isprave, Članak 4. Kao važan element uređenja načina korištenja Parkirališne karte za osobe s invaliditetom vidimo poboljšavanje mogućnosti kontrole i nadzora korištenja, te ovim putem iskazujemo podršku prethodno iznesenom prijedlogu dopunjavanja st. 5. riječima "ili QR kod". Prihvaćen Prihvaćeno.
5 ADNAN BEGANOVIĆ Uvjeti korištenja Isprave, Članak 4. U praksi nadzora je moguće da su podaci na prednjoj strani isprave vidljivi ali kontrola isprave (ukoliko korisnik nije pokraj vozila) nije moguća radi oštećenja QR koda te je potrebno u članku 4. stavku 5. iza riječi podaci staviti riječi " ili QR kod" tako da stavak 5 glasi: (5) Ukoliko su podaci ili QR kod na Ispravi nečitljivi, potrebno ju je zamijeniti novom, u suprotnom će se smatrati da javna isprava nije istaknuta. Prihvaćen Prihvaćeno.
6 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Rok važenja Isprave, Članak 6. Predloženi rok važenja Parkirališne karte od tri godine nam se se čini prekratkim, uzimajući u obzir da Europska i Nacionala iskaznica za osobe s invaliditetom vrijedi pet godina. Uostalom u slučaju da je Isprava dotrajala/uništena, da podaci na njoj nisu čitljivi, osobe s invaliditetom mogu zatražiti nadomještanje Isprave (sukladno čl. 15.). Dodatno, vjerujemo da danas na tržištu postoje materijali, tehnologije i tehnike kojima se može poboljšati kvaliteta izrade i dugotrajnost isprave. Prihvaćen Prihvaća se. Produžuje se rok na 5 godina.
7 ADNAN BEGANOVIĆ Rok važenja Isprave, Članak 6. Podržavam rok važenja od tri godine a koji je u ranijem pravilniku određen iz razloga što zbog uporabe i djelovanja sunčeve svjetlosti dolazi do oštećenja odnosno podaci nužni za kontrolu postaju nečitljivi (što bi naročito moglo biti problematično u odnosu na QR kod). Iako je u ovom Pravilniku određena obveza zamjene u slučaju oštećenja, smatram da je važna i redovita zamjena Isprave u cilju zaštite korisnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO Rok važenja Isprave, Članak 6. Ne vidimo razlog da se Isprava ograniči na 3 godine, nego barem na 5 godina kao i do sada i kao što vrijedi iskaznica za OSI. Dapače čak, u slučaju osoba koje imaju trajni invaliditet koji je definiran u Nalazu JTV, iskaznica bi trebala biti ili na 10 godina ili trajna. Prihvaćen Prihvaćeno.
9 Vjeko Mutavčić Rok važenja Isprave, Članak 6. Predlažem da rok važenja Parkirališne karte bude 5 godina kao u slučaju Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom. Prihvaćen Prihvaćeno.
10 ADNAN BEGANOVIĆ Utvrđivanje činjenica u postupku, Članak 9. Obzirom da korisnici isprave u praksi ne moraju nužno poznavati i razumijevati propise, potrebno je korisnike pri izdavanju isprave uputiti na prava, obveze, način korištenja isprave te dati informaciju o osobama ovlaštenim za nadzor na jasan, razumljiv i nedvosmislen način. U članku 9. dodati točku 8 koja glasi: (8) Izdavatelj Isprave će korisniku prilikom uručenja Isprave uručiti i Obavijest o pravima i obavezama iz ovog Pravilnika i Zakona o povlasticama u prometu koja se odnose na korištenje Isprava iz ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Nositelj javne ovlasti uspostavit iz članka 19. Zakona o povlasticama u prometu uspostavit će mrežnu stranicu na kojoj će biti objavljeni svi pružatelji prava ili usluga u području turizma, kulture, sporta, zabave i drugim područjima koja priznaju pogodnosti osobama na temelju stečenog statusa invaliditeta i određenih definiranih tjelesnih oštećenja.
11 ADNAN BEGANOVIĆ PONIŠTAVANJE I ODUZIMANJE, Članak 17. Obzirom da su osobe ovlaštene za nadzor prometni i komunalni redari a isti nemaju efikasan način utvrđivanja identiteta korisnika isprave (kao što to imaju policijski službenici) u članku 17. stavku 3. potrebno je dodati alineju koja glasi -ako korisnik isprave ovlaštenoj osobi u tijeku nadzora ne dokaže identitet odnosno ne dokaže pravo korištenja Isprave. Iako su u članku 21. stavku 10. Zakona o povlasticama u prometu sadržane prekršajne odredbe za osobe koje odbiju dati na uvid javne isprave izdane na temelju Zakona to u praksi neće ništa značiti jer identitet osobe neće biti utvrđen pa niti prekršajni postupak se ne može započeti. Primljeno na znanje Zakonima su definirane ovlasti pojedinih ovlaštenih osoba koje prema istima I provode nadzor.
12 Zoran Sambol PONIŠTAVANJE I ODUZIMANJE, Članak 17. Gdje su kaznene odredbe s novčanim iznosima za počinjenje "krivotvorenja" ili "korištenja Parkirališne karte od osobe koja nije nositelj isprave"? Molim, staviti cijeli članak nakon članka 17. s kaznenim odredbama. Primljeno na znanje Kaznenim zakonom se uređuje krivotvorenje ili zloupotreba službenih dokumenata.
13 ADNAN BEGANOVIĆ Nadležna tijela za kontrolu i nadzor, Članak 21. Iako su Zakonom o povlasticama u prometu (133/23) i ovim Pravilnikom ovlašteni za nadzor prometni redari i komunalni redari to u praksi neće značiti ništa obzirom da nemaju ovlasti vođenja prekršajnog postupka temeljem Zakona o povlasticama u prometu. Dakle imaju ovlast nadzora ali ne i ovlasti sankcioniranja prekršitelja u dijelu koji se odnosi na zloupotrebu Isprava čime takvo uređenje postaje besmisleno. Za efikasan nadzor je potrebno u Zakonu o povlasticama u prometu ovlastiti redare za izdavanje prekršajnog naloga ili obaveznog prekršajnog naloga. Stoga još važniji postaje prijedlog da se u članku 17. stavku 3. doda alineja: -ako korisnik isprave ovlaštenoj osobi u tijeku nadzora ne dokaže identitet odnosno ne dokaže pravo korištenja Isprave. Time bi nadzor prometnih i komunalnih redara dobio barem neki smisao u dijelu koji se odnosi na zloupotrebe Isprave. U odnosu na nadzorne kontrolore organizacija koje pružaju uslugu parkiranja ovakvo uređenje je potpuno promašeno obzirom su ti nadzornici zaposlenici trgovačkih društava koja nemaju javne ovlasti te nisu ovlašteni ni temeljem Zakona o povlasticama u prometu. Primljeno na znanje Zakonima su definirane ovlasti pojedinih ovlaštenih osoba koje prema istima i provode nadzor.
14 ADNAN BEGANOVIĆ PRAVILNIK O PARKIRALIŠNOJ KARTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM, PRILOG V.: Obrazac isprave Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom U Obrazcu isprave Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom, na lijevoj strani prednje strane je prikazana rubrika "registracijska oznaka automobila" koja nije navedena u opisu u članku 11. Pravilnika. Ista je nepotrebna obzirom se Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom izdaje na ime osobe za razliku od Povlaštene parkirališne karte koja se izdaje za vozilo. Prihvaćen Prihvaća se.