Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o provedbi intervencija 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete i 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DUŠKO RAIČEVIĆ PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, kako je navedeno u čl. 2 Uredbe br. 1151/2012, „skupina” znači svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda. Navedena definicija i uvjet prihvatljivosti isključuju kratke opskrbne lance s jednim posrednikom iz ovog i, vjerojatno, mnogih drugih natječaja odnosno intervencija. Na području Osijeka smo pokrenuli kratki opskrbni lanac koji okuplja više od 100 proizvođača i prerađivača, u okviru kojeg djelujemo kao posrednik za logistiku i distribuciju odnosno dostavu na kućnu adresu krajnjim kupcima. Registrirani smo kao j.d.o.o. u djelatnosti računalnog programiranja te smo se s vremenom odlučili specijalizirati za digitalizaciju kratkih opskrbnih lanaca. Upravljanje vlastitim kratkim opskrbnim lancem nas je dosad već obogatilo u pogledu jedinstvene ekspertize i iskustva. Međutim, kao j.d.o.o., iako smo glavni akter u lancu s više od 100 proizvođača i više od 800 kupaca, nismo upisani u Upisnik poljoprivrednika jer nismo poljoprivrednici. No znači li to da posao koji smo dosad obavljali ili obavljamo ne vrijedi ništa ili da nismo stručni u tom što radimo? S obzirom na to da smo primarno u IT sektoru, surađujemo s još dva kratka opskrbna lanca na području Hrvatske, koji funkcioniraju zahvaljujući našoj tehnološkoj platformi. S obzirom na to iskustvo i na činjenicu da su kratki opskrbni lanci prepoznati kao ključan aspekt održive transformacije prehrambenog sustava, zanima nas kako je moguće da kratki opskrbni lanac ne ulazi u kategoriju "skupine" proizvođača? Želimo Vam skrenuti pozornost na mogućnost dozvoljavanja prisutnosti jednog posrednika po "skupini" proizvođača, pod uvjetom da taj subjekt može dokazati kako se bavi djelatnostima povezanim s poljoprivrednicima ili kratkim opsrbnim lancima. Uvažavanje ovog prijedloga bi učinilo intervencije ovog tipa fleksibilnijima i aktualnijima među poljoprivrednicima - bilo proizvođačima ili prerađivačima - koji trenutno nisu angažirati i/ili pružaju otpor prema udruživanju, budući da bi sve potrebno obavljao posrednički subjekt, kao što smo mi u našem slučaju. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom propisuje se provedba intervencija 77.01. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ i 77.02. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“. Potpora koju mogu ostvariti članovi operativne skupine koji će uspostaviti kratak lanac opskrbe bit će propisana Pravilnikom o provedbi intervencije 77.03. „Potpora za EIP operativne skupine“ i 77.04. „Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta“. Detaljnije informacije o ovim intervencijama možete naći na mrežnoj stranici https://ruralnirazvoj.hr/program/ i https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/ Informacije o planiranim natječajima za intervencije iz Strateškog plana možete naći na mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja https://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/