Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA U PRIJEVOZU TERETA Predlažemo da se članci 4.,5. i 6. Nacrta izmijene na način kako slijedi: Članak 4. Dosadašnji članak 24. koji postaje članak 20. mijenja se i glasi: „Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijedi na teritoriju na teritoriju Republike Italije iznosi 27,00 eura mjesečno.“ Članak 5. Dosadašnji članak 25. koji postaje članak 21. mijenja se i glasi: „Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Italije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije iznosi 16,00 eura mjesečno.“ Članak 6. Dosadašnji članak 26. koji postaje članak 22. mijenja se i glasi: „Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije iznosi 13,50 eura mjesečno.“ Prihvaćen Prihvaćeno.