Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonio P R A V I L N I K Poštovani, Potrebno uvesti stipendija parasporti i gluhih sport pripadnici Hrvati izvan Republike Hrvatske. Pozdrav Primljeno na znanje Poštovani, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije prema pojedinim rang-listama za studente – pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji studiraju u Republici Hrvatskoj i pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji studiraju u Bosni i Hercegovini. Ovim izmjenama i dopunama predviđeno je stipendiranje i studenata pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, Republici Kosovo, Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji s prebivalištem u tim državama koji su upisani na javnim visokim učilištima u državama prebivališta. Za specifične kategorije studenata kao što su sportaši, uključujući parasportaše i gluhe sportaše, STEM područja znanosti i drugo, nisu predviđene zasebne rang-liste. Iako za navedenu kategoriju studenata parasportaša i gluhih sportaša nije predviđena zasebna rang-lista, Središnji državni ured vodi brigu o studentima s tjelesnim oštećenjem te su studenti s tjelesnim oštećenjem 80% i više uključeni u sustav bodovanja kroz kriterij socijalno-materijalnog statusa. Prema navedenome, a sukladno članku 9. i 10. Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, 126/17, 124/19 i 138/21), student koji ima 80% utvrđenog tjelesnog oštećenja i više, ostvaruje dodatnih 35 bodova, a uveden je i dodatni kriterij pri kojem, u slučaju ako dva ili više studenata ostvari jednak broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će student s više bodova ostvarenih prema socijalno-materijalnom statusu. Ovim putem zahvaljujemo na komentaru i prijedlogu te će isti biti razmotren u budućim natječajima.