Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE ORGANIZIRANOG NASTUPA HRVATSKIH GOSPODARSTVENIKA NA VELIKIM MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA I NATJECANJIMA U INOZEMSTVU ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE, Članak 6. Predlaže se izmjena. Stavak (b) mijenja se i glasi: „Osim tijela iz stavka 1. točke 1. i tijela osnovanih zakonom iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, prihvatljivi korisnici potpore moraju biti registrirani u pripadajućem registru najmanje dvije godine prije podnošenja prijave za dodjelu potpore putem Programa te su o tome prilikom prijavljivanja dužni dostaviti dokaz.“ Obrazloženje: Komore kao tijela osnovana zakonom nisu registrirana u registrima te ne mogu dostaviti dokaz o registraciji. Prihvaćen Prihvaćeno.
2 HGK PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE ORGANIZIRANOG NASTUPA HRVATSKIH GOSPODARSTVENIKA NA VELIKIM MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA I NATJECANJIMA U INOZEMSTVU ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE, Članak 9. Predlaže se izmjena u stavku 4. Riječi „Prijavitelji su dužni za sajam ili natjecanje na  kojem će sudjelovati podnijeti prijavu i dostaviti:“ zamijeniti riječima „Prijava podrazumijeva dostavu:“. Obrazloženje: Potrebno je jasnije napisati što znači Prijava na Javni poziv. Prijava podrazumijeva dostavu određene dokumentacije, kako se navodi dalje u točkama. Predlaže se brisanje točki (f) i (g) u stavku 4. Obrazloženje: U fazi prijave nije moguće dostaviti izjavu o ispunjenju ugovornih obveza i zahtjev za isplatu potpore. Djelomično prihvaćen Pojasnit će se izričaj u stavku 4.
3 HGK PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE ORGANIZIRANOG NASTUPA HRVATSKIH GOSPODARSTVENIKA NA VELIKIM MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA I NATJECANJIMA U INOZEMSTVU ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE, Članak 13. Predlaže se izmjena u stavku (b). Brišu se riječi „a koja nisu organizirana u istoj državi u istoj kalendarskoj godini,“ Obrazloženje: Predlažemo obrisati s obzirom da se značajni međunarodni sajmovi za različite sektore održavaju u istoj državi (primjer Njemačka – Prowein (vino), Anuga (prehrana), Biofach (ekološki proizvodi). U protivnom, prijavitelj neće moći ostvariti potporu za sajmove sasvim različitih profila i za različite sektore, a koji se održavaju u istoj državi. Prihvaćen Prihvaćeno.
4 HGK PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE ORGANIZIRANOG NASTUPA HRVATSKIH GOSPODARSTVENIKA NA VELIKIM MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA I NATJECANJIMA U INOZEMSTVU ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE, Članak 14. Predlaže se preispitati odredbu stavka (e). Predlažemo ne uvjetovati potpisivanje ugovora dostavom bjanko zadužnice. Bjanko zadužnica imala bi smisla ako se korisniku želi isplatiti predujam na iznos iz Odluke o sufinanciranju. U redovnom postupku prijavitelj nakon završetka aktivnosti podnosi Zahtjev za isplatu s dokazima – računima i tu bjanko zadužnica (ili garancija) ne bi imala smisla. Primljeno na znanje Primljeno na znanje te će se preispitati mogućnost ne uvjetovanja bjanko zadužnice.