Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćanju dijela premije u obliku neopozive obveze plaćanja i o poduzimanju mjera za smanjenje rizika nastupa osiguranog slučaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor