Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore za sufinanciranje troškova proizvodnje hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda registriranih u sustavu kvalitete zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agrovelebit d.o.o. PRAVILNIK Poštovanje, u zahtjevu za potporu nalazi se odjeljak u koji se upisuje broj potvrde o sukladnosti, međutim što ako proizvođači imaju tijekom godine više potvrda? Primjerice, mi kao proizvođač Ličkog krumpira imamo nekih godina i po dvije potvrde o sukladnosti. Može li se u obrazac dodati još odjeljaka ili npr neka napomena i slično kako bismo mogli upisati sve potvrde koje posjedujemo za godinu? Ili popunjavamo dva zahtjeva, za svaku potvrdu posebno? Zahvaljujem Prihvaćen U obrazac zahtjeva nadodano je više redova kako bi se mogle upisati sve potvrde o sukladnosti. Podnosi se jedan zahtjev po korisniku.
2 Udruga maslinara Šolte Zlatna Šoltanka PRAVILNIK Predlažem da se rok za podnošenje Zahtjeva produži sa 7 dana na 21 dan nakon stupanja na snagu Pravilnika. Predlažem da se rok za dostavu dopune, ispravka ili traženih dodatnih obrazloženja produži sa 3 na 10 dana. Predlažem da se članak 13. dopuni na način: "Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Narodnim Novinama" i na mrežnim stranicama apprrr" Primljeno na znanje Rok za zaprimanje zahtjeva ne može se produžiti iz razloga što su sredstva za provedbu Programa osigurana u Državnom proračunu za 2023. godinu i potrebno ih je isplatiti korisnicima najkasnije do 31.12.2023. godine. Metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata uređuju se pravno-metodološka načela i jedinstvena tehnika koja se primjenjuje pri izradi Pravilnika te se ne može u pravilniku navesti „i na mrežnim stranicama apprrr". Pravilnik će biti objavljen na stranicama APPRRR.
3 Udruga maslinara Šolte Zlatna Šoltanka PRAVILNIK Poštovani, molim Vas da izmjenite prekratke rokove za predaju Zahtjeva (7 dana od stupanja na snagu ovog pravilnika) i za dostavu dopuna, ispravki ili dodatnih obrazloženja (3 dana od kontaktiranja podnositelja zahtjeva). Kome su potrebni tako kratki rokovi? Što bi se dogodilo kad bi korisnici imali malo više vremena? Veći broj korisnika? Cilj svakog natječaja je da što veći broj korisnika koji ispunjavaju uvjete stvarno i dobiju potporu, ili ne? Nadalje potrebno je pojašnjenje pojma "Poslovni subjekti s kojima sam povezan vlasničkim ili drugim odnosima". Što spada u druge odnose? Ako sam član Udruge u kojoj ima više OPG-ova - članova koji su svaki za sebe u sustavu ZOI, dali smo povezani u smislu IZJAVE na kraju Pravilnika? Ispunjamo li Zahtjev zajedno ili svaki pojedinačno? Primljeno na znanje Rok za zaprimanje zahtjeva i rok za dostavu dopuna ne može se produžiti iz razloga što su sredstva za provedbu Programa osigurana u Državnom proračunu za 2023. godinu i potrebno ih je isplatiti korisnicima najkasnije do 31.12.2023. godine. Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska poduzeća koja se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću. Svaki OPG koji je u 2022. godini certificirao proizvode ZOI ili ZOZP podnosi zahtjev za sebe. Pojašnjenje definicije povezanih poduzeća: Povezana poduzeća su ona u kojem podnositelj (pravna ili fizička osoba odnosno vlasnik poduzeća podnositelja, većinski vlasnik podnositelja, odgovorna osoba u podnositelju, skupine fizičkih osoba koje zajedno djeluju u podnositelju ili druga fizička osoba, a posredstvom kojih se ostvaruje jedna od navedenih povezanosti u daljnjem tekstu) ove Izjave ima većinski udio odnosno ukoliko je više od 50% udjela poduzeća u vlasništvu podnositelja ili postoji poduzeće koje ima više od 50% vlasničkog udjela u poduzeću podnositelju ove Izjave. Podnositelj u ovim poduzećima ima dominantan utjecaj u odlučivanju poduzeća ili postoji poduzeće koje ima dominantan utjecaj u odlučivanju poduzeća podnositelja ove Izjave. Nadalje poduzeća se smatraju povezanim ako: - je podnositelj ove Izjave u vlasništvu većine udjela ili većinskih glasačkih prava unutar drugog poduzeća - podnositelj ove Izjave ima pravo postavljanja ili smjenjivanja većine administrativnog, - upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća - podnositelj ove Izjave ima Ugovor potpisan s drugim poduzećem ili postoji zakonska odredba u memorandumu ili statut poduzeća koja dopušta podnositelju ove Izjave da u drugom poduzeću ostvari dominantan utjecaj - podnositelj ove Izjave ima mogućnost, na temelju ugovora, potpune kontrole i upravljanja glasačkim pravima dionika ili članova - postoji poduzeće u vlasništvu većine udjela ili većinskih glasačkih prava unutar poduzeća podnositelja ove Izjave - postoji poduzeće koje ima pravo postavljanja ili smjenjivanja većine administrativnog, - upravljačkog ili nadzornog tijela poduzeća podnositelja ove Izjave - postoji poduzeće koje ima Ugovor potpisan s poduzećem podnositelja ove Izjave ili postoji zakonska odredba u memorandumu ili statut poduzeća koja dopušta da u poduzeću podnositelju ove Izjave ostvari dominantan utjecaj - postoji poduzeće koje ima mogućnost, na temelju ugovora, potpune kontrole i upravljanja glasačkim pravima dionika ili članova u poduzeću podnositelju ove Izjave.)
4 OPG David Mrakovčić Iznos potpore, Članak 6. U Članku 6., Mjera 1 nedostaju Krčko maslinovo ulje i Cresko maslinovo ulje Primljeno na znanje Potpora se dodjeljuje na temelju broja certificiranih proizvoda ZOI i ZOZP u 2022. godini u kojoj nije bilo certificiranih proizvoda creskog i krčkog maslinovog ulja.
5 SPRAJA PROM D.O.O. Iznos potpore, Članak 6. Kad usporedimo visinu potpore za Varaždinsko zelje i Ogulinski kiseli kupus sa potporom za Lički krumpir vidimo ogromnu razliku u visini potpore. Smatram da je ZOI kao najjača zaštita (Varaždinsko zelje, Oguliski kiseli kupus)stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na ZOZP (Lički krumpir). Naročito se to odnosi na Ogulinski kiseli kupus. S obzirom da je Ogulinski kiseli kupus prerađeni poljoprivredni proizvod te kao takav ima veće troškove proizvodnje smatram da se za njega potpora treba izjednačiti sa potporom za Lički krupir. Primljeno na znanje Vrijednost potpore po jediničnom proizvodu je izračunata na način da je za sve proizvode ZOI i ZOZP koji su uključeni u program utvrđena ukupna tržišna vrijednost, udio u ukupnoj vrijednosti proizvodnje ZOI odnosno ZOZP proizvoda te je na osnovu dobivenih podataka izračunat jedinični iznos potpore po proizvodu.