Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ernst & Young d.o.o. Na temelju odredbi članka 181. stavka 3. i članka 191. Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 30/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj ______________ donosi Htjeli bismo komentirati Članak 3. stavak 3. alineja 3 - uzevši u obzir zahtjeve i dobru praksu MSFI izvještavanja, predložili bismo da se većina objava traženih ovom točkom uključe u izvješće revizora za Agenciju umjesto u financijske izvještaje sukladno MSFI, a s obzirom da se radi o potpuno drugačijem načinu prikaza. Generalno gledano, MSFI kao okvir financijskog izvještavanja za financijske izvještaje opće namjene ne propisuje detaljno niti formu primarnih financijskih izvještaja niti formu bilježaka, a u većoj mjeri niti sadržaj bilježaka. Djelomično prihvaćen Zbog sveobuhvatnog razumijevanja financijskih izvještaja i poslovanja društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje smatramo da je zainteresiranim korisnicima potrebno pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u financijskim izvještajima i bilješkama koje minimalno zahtijevaju međunarodni standardi financijskog izvještavanja i to na standardizirani način za čitavo tržište osiguranja.