Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA PRIJEDLOG  ZAKONA  O  IZMJENI ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI Poštovani, vezano uz Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, predlažemo da se na istoj koristi i Brailleovo pismo. Naime, prije izvjesnog vremena je na osobnim iskaznicama sam naziv „osobna iskaznica“ bio napisan i na Brailleovom pismu i navedeno se primjenjivalo automatski na svaku osobnu iskaznicu bez da se posebno zatražilo da taj naziv bude i na pismu za slijepe. Trenutno rješenje je takvo da je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno posebno zatražiti opciju da naziv "osobna iskaznica" piše i na Brailleovom pismu. Problem vezan uz navedeno rješenje vidimo u tome što se obavijest o toj mogućnosti nalazi na šalterima, u policijskoj postaji gdje se predaju zahtjevi za izdavanje osobne, tako da ako slijepa osoba s navedenim nije upoznata, dok osobe koje nemaju problema s vidom tu obavijest vide često i prekasno jer se ta obavijest izgubi u mnoštvu drugih. Ako slijepa osoba osobno predaje zahtjev za izdavanje osobne iskaznice i ako ju pravovremeno nitko ne upozori na navedenu mogućnost, istu neće iskoristiti s obzirom na to da s istom neće biti upoznata. Zbog navedenoga, mišljenja smo da bi se navedeno trebalo automatski primjenjivati i da bi na sve osobne iskaznice trebalo primijeniti navedenu mogućnost. Promjena koju predlažemo, na jednak način kao i promjena koja je predmet ove izmjene Zakona, imala bi pozitivan učinak i u skladu je sa Zagrebačkom i Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Nije prihvaćen Zbog tehničkih problema pri personalizaciji kartica osobnih iskaznica koje sadrže oznaku na Brailleovom pismu, koji onemogućuju serijsku automatsku proizvodnju i personalizaciju osobnih iskaznica s oznakama na Brailleovom pismu, Ministarstvo unutarnjih poslova je s Hrvatskim savezom slijepih tijekom 2013. godine dogovorilo da će se osobne iskaznice koje sadrže oznake na Brailleovom pismu izdavati samo u pojedinačnim slučajevima po zahtjevu stranaka, kada će se postupci njihove proizvodnje i personalizacije obavljati zasebno i ručno. Policijskim upravama i postajama Ministarstva unutarnjih poslova koje izdaju osobne iskaznice dostavljena je obavijest da su službenici koji rade na poslovima izdavanja osobnih iskaznica dužni upoznati podnositelje zahtjeva s mogućnošću ishođenja osobne iskaznice s oznakom na Brailleovom pismu. Ovo Ministarstvo će još dodatno educirati službenike po ovom pitanju
2 Love Carpe Diem d.o.o. PRIJEDLOG  ZAKONA  O  IZMJENI ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI Opća namjera Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici je opravdana. Međutim, ne može se smatrati cjelovitom kako bi se postigla željena svrha. Potrebno je unijeti novi članak koji bi propisao da MUP u realnom vremenu preko internetske stranice daje podatke o očekivanom broju dana koliko bi čitavi postupak propisan za izradu osobne iskaznice mogao trajati. Na takav način bi građani imali uvid temeljem kojeg bi mogli procijeniti u kojoj PU/PP mogu najbrže dobiti osobnu iskaznicu. Imajući na umu da živimo u digitalnom dobu, takav pristup bi trebao biti standard od samog početka kreiranja tog poslovnog procesa. U tom smislu može pomoći Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Nadalje imajuću na umu okvir za postupanju u upravnom postupku, takav pristup bi bio u skladu sa: - načelom pomoći stranci (čl. 7. Zakona o općem upravnom postupku), i - načelom pristupa podacima i zaštite podataka (čl. 11. Zakona o općem upravnom postupku). Ne treba ni navoditi da bi to bilo u skladu s razvidnošću (transparentnošću), što je temeljni zahtjev rada javne uprave. Stoga, bez davanja mogućnosti da građani stvore uvid u kojoj PU/PP ima manje podnesenih zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice ne ostvaruje se svrha ovog Prijedloga, a to je rasterećenje onih jedinica koje zaprimaju veći broj zahtjeva te stvaranje uvjeta da građani u što kraćem roku dobiju novu osobnu iskaznicu, koja je temeljni dokument u RH za dokazivanje državljanstva i identiteta. Nije prihvaćen Proizvodnja i personalizacija osobnih iskaznica obavlja se centralizirano na jednom mjestu u pravnoj osobi koja je odlukom Vlade Republike Hrvatske određena za obavljanje ovih poslova, tako da se ne može realno procijeniti broj dana koji će trebati za izradu osobne iskaznice za koju je zahtjev podnesen u pojedinoj policijskoj upravi ili postaji jer broj dana potrebnih za izradu ovisi o broju zahtjeva za izradom koji se pravnoj osobi ovlaštenoj za tehničku izradu osobnih iskaznica dostavlja iz svih policijskih uprava i postaja. Međutim, zakonski maksimalni broj dana potrebnih za izradu i uručenje osobne iskaznice koja se izdaje u redovnom postupku je 30 dana. Svrha ove izmjene Zakona o osobnoj iskaznici je da se građanima što je više moguće smanji vrijeme koje moraju utrošiti za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i za preuzimanje izrađene osobne iskaznice, a to se može postići ako zahtjev podnose u policijskoj upravi ili postaji koja u prosjeku ima manji broj stranaka. Stoga bi se eventualno moglo iznači tehničko rješenje kojim bi se objavljivao prosječni broj stranaka koje su se pojedinoj policijskoj upravi ili postaji u određenom razdoblju obraćale zahtjevima za izdavanje osobne iskaznice. Za navedeno nije potrebno dodavati posebnu zakonsku odredbu jer se nove elektroničke usluge građanima nude ovisno o mogućnostima bez da se za svaku novu uslugu propisuje zakonska obveza. Tako je u okviru projekta e-Građani definirano automatsko generiranje obavijesti državnih tijela i institucija građanima, koje se automatski dostavljaju u osobni korisnički pretinac svim osobama koje isti imaju definiran. U sklopu informacijskog sustava MUP-a implementirana je aplikacija koja u osobni korisnički pretinac dostavlja obavijest o isteku valjanosti osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole i obavijest o proteku roka za preuzimanje elektroničke osobne iskaznice, te obavijest o isteku registracije vozila, sve 30 dana prije isteka roka, iako za to nije propisana zakonska obveza.