Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadama i nagradi sudaca porotnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Na temelju članka 122. stavka 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22 i 16/23), ministar pravosuđa i uprave donosi Ovdje treba napomenuti da se nagrade sucima porotnicima se isplaćuju sa zakašnjenjem po nekoliko mjeseci te su iznosi zbog inflacije i znatno manji nego što se dosadašnjim Pravilnikom propisano Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi izravno na predloženi tekst Pravilnika.
2 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Na temelju članka 122. stavka 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22 i 16/23), ministar pravosuđa i uprave donosi, Članak 1. Riječi "2,00 kuna" zamjenjuje se riječima "0.50 eura" Budući da od 01.01.2024. godine neoporezivi troškovi upotrebe vlastitog automobila u službene svrhe iznose 0.50 eura te bi se taj trošak trebao priznavati i sucima porotnicima. Sa iznosom od 0,27 eura kao što zakonodavac predlaže ne može se pokriti niti cijena goriva, a kamo li i troškovi amortizacije vlastitog automobila. Primljeno na znanje Sredstva državnog proračuna trenutno su osigurana samo za povećanje nagrada sudaca porotnika.
3 Denis Peloza Na temelju članka 122. stavka 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22 i 16/23), ministar pravosuđa i uprave donosi, Članak 2. Bruto satnica za 2024 godinu iznosi 4,81€ sat. (840,00€ * 12 / 2096) Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje.
4 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ Na temelju članka 122. stavka 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22 i 16/23), ministar pravosuđa i uprave donosi, Članak 2. u čl. 10. st. 2 mijenja se i glasi: Visina nagrade obračunava se prema vremenu provedenom na raspravi i to: - sudac porotnik općinskog suda 7,88 eura bruto po satu, - sudac porotnik županijskog suda 9,19 eura bruto po satu. Budući da je od 01.01.2024. minimalna bruto satnica 5.25 eura predlaže se da naknada za suca porotnika općinskog suda bude 150 posto minimalne bruto satnice te da iznosi 7,88 eura, a naknada suca porotnika županijskog suda bude 175 posto minimalne bruto satnice te da iznosi 9,19 eura. Primljeno na znanje Za predloženo povećanje osigurana su sredstva u državnom proračunu te trenutno nema mogućnosti dodatnog povećanja.