Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Slavonac95 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Postovani, zasto se odmah ne stavi u savjetovanje i zakup neizgradjenog gradjevinskog zemljista u vlasnistvu RH. Primljeno na znanje Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta provodi se po posebnoj proceduri i nije predmet ovog Pravilnika.
2 Urban PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 1. Što se tiče aplikacije "eZakup", osigurajte da ispravno radi i da ne proizvodi probleme umjesto rješenja, kao što se dešava ove godine s --AGRONET-om, koji od početka godine nije ispravno radio prema pravilniku za podnošenje zahtjeva za potpore, nije prikazivao na zahtjevu što je popunjeno i traženo, nije dozvoljavao prijavu svih predviđenih potpora, nije ispravno izračunavao površine pod EZP, niti je ispravno sve prikazivao na popunjenom zahtjevu, --Monitoringom i semaforom u tom istom agronetu, koji još uvijek ne razlikuje obrađenu parcelu od neobrađene, ne razlikuje je li parcela pokošena, kombajnirana ili je usjev na njoj, niti razlikuje vinograd ili voćnjak od šume, a niti pooranu parcelu od pokošene, i još mnogo primjera. Nemojte dozvoliti da aplikacija eZakup radi kao aplikacije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje su, pri prijavi na natječajima za "energetsku obnovu obiteljskih kuća" u 2020. i 2021. prije početka slanja zahtjeva i prijave na natječaj zablokirale da bi zatim nekim korisnicima omogućile slanje prijava, a većini ne!!! Primjera ima još, ali prostora i vremena ovdje ne, tako da ako eZakup bude diskriminirao nekoga, nebude svima jednako na usluzi, i slično, a netko će nekako i odgovarati za to! netom prije početka slanja prijava zablokirali i onemogu Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
3 Urban PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Bodovi po osnovi dosadašnjeg korisnika zemljišta; 1. Ima onih koji su svoje zemljište i OPG-e prebacili na djecu, unuke, supruge i sl., nisu više članovi tog istog opg-a, a prije toga nisu plaćali zakup iz ugovora, a novi nositelji su dobili ili ugovore o privremenom korištenju ili potvrde od općina, kao pravni sljednici i TAKVI ĆE UREDNO OSTVARITI BODOVE pri natječaju kao dosadašnji korisnici !! Kako ćete to spriječiti?? Trebalo bi uvesti obvezu dostave potvrde za bivše korisnike tog zemljišta, tj. bivšeg nositelja OPG-a, kao i povezane osobe s nositeljem !! 2. Ima i onih koji su uredno plaćali zakup, a prilikom imenovanja novog nositelja OPG-a su ostali članovi istog, a pri čemu nisu mijenjali ugovore, pa pri prijavi na natječaj za zakup sadašnji nositelj NEĆE OSTVARITI TE BODOVE, jer ugovor i potvrde glase na člana, iako u APPRRR to isto zemljište koristi taj OPG s tim nositeljem i članom ! To se treba ispraviti !? Trebalo bi glasiti da bodove ostvaruje nositelj i/ili član OPG-a koji ima ugovore i itd. i koristi zemljište u skladu s ugovorima...i potvrde za člana !!! 3. Ima i onih koji su imenovali novog nositelja OPG-a, prepravili ugovore na novog nositelja i više nisu članovi istog opg-a, i ONI ĆE OSTVARITI BODOVE kao dosadašnji korisnici! Iako su uredno podmirivali obaveze po osnovi zakupa i/ili nisu. Ali u svim ugovorima stoji klauzula u slučaju davanja u podzakup, tj. korištenje zemljišta od strane trećih osoba, ugovor se poništava! Ako se ovdje pod 3. i pod 1. za ugovore koristi institut PRAVNI SLJEDNIK, ne bi li tako trebalo biti i pod 2. ?? Primljeno na znanje Prednost ostvaruje dosadašnji posjednik na kojega glasi Ugovor. Ugovor se može prenositi sukladno odredbama članka 41. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim je propisano: "(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prava i obveze iz ugovora o zakupu mogu se prenijeti na treću osobu u sljedećim slučajevima: a) ostvarivanjem prava na mirovinu, nastupanjem trajne nesposobnosti za rad ili nemogućnosti obavljanja poljoprivredne djelatnosti nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva prava i obveze iz ugovora o zakupu mogu se prenijeti na novog nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kao zakupnika, a u slučaju smrti nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na nasljednika koji je postao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, do isteka roka na koji je ugovor sklopljen, uz prethodnu suglasnost Ministarstva b) ostvarivanjem prava na mirovnu, nastupanjem trajne nesposobnosti za rad ili nemogućnosti obavljanja poljoprivredne djelatnosti fizičke osobe koja ima registriran obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti prava i obveze iz ugovora o zakupu mogu se prenijeti na njegove nasljednike ili pravne sljednike sukladno propisu o obrtu i to do isteka roka na koji je taj ugovor sklopljen, uz prethodnu suglasnost Ministarstva c) u slučaju smrti zakupnika ugovori se nastavljaju s njegovim nasljednicima za slučaj prihvaćanja nasljedstva pod uvjetom da se nastave baviti poljoprivrednom proizvodnjom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva d) prava i obveze zakupnika koji je pravna osoba mogu se prenijeti iz ugovora o zakupu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, do isteka roka na koji je ugovor sklopljen, na drugu pravnu osobu nastalu pripajanjem, spajanjem ili podjelom razdvajanjem prema zakonima kojima se uređuju trgovačka društva i zadruge."
4 VESNA PREKALJ PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. (Umjesto svih izjava potrebno je priložiti odmah Potvrde nadležnih institucija kako u RH tako i iz ostalih zemalja članica EU u koliko je sudionik strani poljoprivrednik koji pribavlja osim potvrda iz RH, ujedno potvrde i od institucija mjerodavnih gdje ima prijavljeno prebivalište u EU. U koliko aplikacija e-Zakup nema sve te mogućnosti, na natječaj se može prijaviti samo domaći poljoprivrednik i tako se odmah na početku može dati prednost domaćim poljoprivrednicima, a pogotovu onima koji imaju prebivalište na području lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi. Nije prihvaćen Na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani ponuditelji koji ispunjavaju kriterije iz članka 35. Zakona, a prednost na natječaju ostvaruju ponuditelji koji ispunjavaju kriterije koji su propisani zakonom
5 Urban PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. A što je s onima koji su imali prirodnu nepogodu sušu u 2022. godini i ove 2023. što prirodnu nepogodu poplavu, a kasnije, cijela Slavonija skoro, prirodnu nepogodu olujni vjetar s jakom kišom, nerijetko i jakom tučom, a i drugi krajevi RH, višestruko jaka tuča, i slični slučajevi proglašenih prirodnih nepogoda u zadnje 3 godine ??? Takvi nesretnici nisu imali prihoda/primitaka, a ako su bili te sreće da su dobili potpore, one zasigurno iznose ili su blizu 100% !?? Znači oni su, osim toga što su imali enormnu štetu, još jednom jako kažnjeni što neće dobiti bodove po kriteriju "do 30% udjela izravnih plaćanja u ukupnim prihodima/primitcima" pri natječajima za zakup !!! ::To je jedan od oblika diskriminacije, stoga predlažem da se ovo prilagodi, čisto da ne bi sve završilo pred Ustavnim sudom ili nekim od EU sudova! ::Da ne bi bilo dvojbi u budućim natječajima za zakup, treba se navesti specifikacija "izravnih" plaćanja do 2022. i isto za 2023. i kasnije, jer se prilično razlikuju, a i da ne bi bilo nedoumica koja su izravna plaćanja, a koja ne !! Hvala! Primljeno na znanje Navedeno nije predmet ovoga Pravilnika. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja propisani su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
6 ANAGARD ĆIŠULRAK PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. "...u stupcu naziv dokumenta DODAJU SE RIJEČI: „ ukupni prihodi/primici od poljoprivrede za tri godine /evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji“ ZAMJENJUJU SE RIJEČIMA: „ konsolidirani knjigovodstveno računovodstveni podaci za 3 godine"." Iz napisanoga nije jasno dodaju li se ili se zamjenjuju. Ako se zamjenjuju, molim imati na umu da nisu svi porezni obveznici ujedno i obveznici konsolidiranih izvještaja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
7 VESNA PREKALJ PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. Izravna plaćanja koja domaći mali poljoprivrednici dobivaju su sada tako zvane intervencije koje oni svojim radom doprinose i društvu kojeg su oni dio, jer mali poljoprivrednici su poput oaza u pustinji betona i asfalta koji potiču samo održivost poljoprivredne proizvodnje određenog područja. Stoga na njih ne treba biti kriterij prosjeka udjela prihoda/primitaka jer navedeno neće imati kako ni dokazati. Posebno je borba malih poljoprivrednika koji pripadaju i djeluju na područjima lokalnih samouprava okrenutim turizmu u priobalju i na otocima jer spadaju u razvijena područja, uvijek zato ostvaruju mali broj bodova na natječajima i. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
8 Slavonac95 PRAVILNIKA O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. Postovani, pod rednim brojem i) Kako ce jedan manji OPG koji ne vodi knjigovodstvene racunovodstvene podatke dokazati svoje prihode i primitke u zadnje 3. godine ? Smatram da se treba dodati i potvrda banke ili izvod ziro racuna o uplatama tj. prihodima ( 3.godine) za OPG-e koji ne vode knjige. Jer gube bodove, a nemaju sanse za ostvarrenje istih pored vecih OPG-ova koji vode knjige. Hvala Lp Nije prihvaćen Pojam "konsolidirani knjigovodstveno računovodstveni podaci za 3 godine" uključuju i žiro račun iz kojeg su vidljive transakcije o prihodima ostvarenim po osnovi prometa roba i usluga iz poljoprivredne djelatnosti za 3 godine.