Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga "SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Sambol NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Nema smisla graditi biciklističke staze u Gradu Splitu i urbanoj aglomeraciji bez: 1. povećanja opće prometne kulture počevši u osnovnim školama, 2. izgradnje prometne/signalizacijske strukture za sve sudionike u prometu: pješake, privatna motorna vozila, gospodarska/poslovna vozila, vozila javnog prijevoza, službenih vozila 3. Poboljšanja semaforske i automatizirane signalizacije 4. Izgradnje nedovršenih i nadgradnje postojećih prometnica kako u gradu tako i okolici 5. Smanjivanje i programiranje (linije i cijene koja moraju biti konkurentne) javnog gradskog prijevoza 6. Pravna regulacija (ispravna) taksi prijevoza i dostavljačkih službi 7. Izgradnja dostatnih parkirnih kapaciteta s privatnim objektima na obodima garda i ciljane naplate ulaska u zone parkiranja 8. Ciljanog smanjenja broja privatnih vozila (nemaš parkirno mjesto, ne možeš registrirati vozilo), 9. Izrada plana održivog parkiranja na prostoru cijelog Grada Splita i Urbane aglomeracije (primjer kako ga je napravilo Vijeće GK Split: https://drive.google.com/file/d/1rp1nujhCsP3q8jdTxBbfG2X5hDOEa6tg/view?usp=drive_link)... Riješiti prvo ovih 9. točaka pa onda možete krenuti planirati "sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Split". Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje. Problematika nedostatne biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Split sustavno se rješava, pa i putem ovog Poziva na području Grada Omiša, Grada Trogira i Općine Dugi Rat, a isti je prepoznat i naveden u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine, usvojenoj na Gradskom vijeću Grada Splita dana 13.12.2023.g., Masterplanu prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, usvojenog od strane Županijske skupštine SDŽ dana 11.12.2023., kao i Integriranom teritorijalnom programu 2021.-2027.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva), Prihvatljivi troškovi Predlažemo u toč. 3. neprihvatljivi termin "invalide" zamijeniti s "osobe s invaliditetom" što je u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom važećom terminologijom u Republici Hrvatskoj. Prihvaćen Komentar se prihvaća i primijenit će se u tekstu Poziva.