Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o ključnim elementima Poziva "Izgradnja biciklističke infrastrukture UA Osijek"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Prihvatljivi troškovi Predlažemo u toč. 4. neprihvatljivi termin "invalide" zamijeniti s "osobe s invaliditetom" što je u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom važećom terminologijom u Republici Hrvatskoj. Prihvaćen Komentar je prihvaćen te je uneseno u tekst na odgovarajući način.