Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK, Članak 2. Vezano na predloženo, bilo bi poželjno izmijeniti i rokove dostave evidencija IAKS mjera i evidenciju o proizvedenim i prodanim količinama poljoprivrednih proizvoda, zbog toga što korisnici za nove-stare obaveze doznaju tek na tečajevima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Evidencije Iz Vašeg komentara nije razvidno o kojim evidencijama o proizvedenim i prodanim količinama je riječ. Ako se isto odnosi na intervencije proizvodno vezane potpore, obveza dostavljanja računa, otpremnice, skladišne primke ili drugog odgovarajućeg dokumenta za pravne osobe i OPG obveznike upisane u Registar poreznih obveznika (RPO), odnosno obveza unosa podataka putem AGRONET sustava za SOPG i OPG koji nisu obveznici prijave u RPO postoji od prije. Naime, datum dostave dokaza o isporučenim količinama, 31. siječnja N+1godine za proizvodnu 2023. (N godinu), istovjetan je uvjet onome iz 2022. godine. Vezano uz rokove dostave evidencija za IAKS mjere ruralnog razvoja važno je naglasiti kako su rokovi za dostavu obrazaca istovjetni onima iz prethodnog razdoblja te su dobro poznati korisnicima. Obveza dostave obrazaca do propisanog roka, uz završetak svih ostalih propisanih obveza za pojedinu IAKS mjeru ruralnog razvoja, preduvjet je za isplatu potpore. Pomicanje datuma dostave obrazaca odgađa isplatu potpore.