Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Pravilnika o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor