Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Denis Peloza PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLASTICE U PROMETU OSOBA S INVALIDITETOM Korektno i dobro odrađen Pravilnik. Prijedlog promjene na 24 sata u umjesto predloženih 12 sati je objektivan, ionako su mjesečna izvješća do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Hvala na pažnji. Prihvaćen Prihvaća se.
2 HGK PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLASTICE U PROMETU OSOBA S INVALIDITETOM, Područje primjene Naša članica iz prometnog sektora predlaže donijeti i Pravilnik za ostvarivanje prava na povlastice u prometu učenika i studenata, s obzirom da se navedeni Pravilnik odnosi samo na osobe s invaliditetom, a u Zakonu o povlasticama u prometu su definirane i povlastice za učenike i studente. Nije prihvaćen Nije u obuhvatu korištenja prava osoba s invaliditetom.
3 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLASTICE U PROMETU OSOBA S INVALIDITETOM, Područje primjene - S obzirom da se navedeni Pravilnik odnosi samo na osobe s invaliditetom, a u Zakonu o povlasticama u prometu su definirane i povlastice za učenike i studente potrebno je donijeti i Pravilnik za ostvarivanje prava na povlastice u prometu učenika i studenata. Nije prihvaćen Nije u obuhvatu korištenja prava osoba s invaliditetom.
4 HGK Korištenje prava, Članak 3. U nastavku dostavljamo prijedloge naše članice iz prometnog sektora: -u odnosu na stavak 4. - prekid veze – predlaže se propisati postupak ukoliko je nositelj prava iskoristio sva četiri putovanja, -u odnosu na stavak 5., predlaže se rok s 12 sati izmijeniti na 24 sata, -u odnosu na stavak 6., predlaže se povezivanje Informacijskog sustava Nositelja javne ovlasti s prodajnim sustavom Obveznika dostave. Na taj način će se izmjenjivati podaci o pravima na povlasticu i ostvarenoj i pruženoj usluzi. Djelomično prihvaćen članak 3. stavak 4. – već je propisan postupak u slučaju da nije moguća uspostava veze za razmjenu podataka, a samo korištenje prava je u nadležnosti obveznika dostave i unosa podataka. članak 3. stavak 5. – prihvaća se članak 3. stavak 6. – već je propisano u članku 5. stavak 4., molimo pogledati.
5 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Korištenje prava, Članak 3. - točka 4. – prekid veze - propisati postupak ukoliko je nositelj prava iskoristio sva 4 putovanja - točka 5. – rok s 12 sati promijeniti na 24 sata - točka 6. – predlažemo povezivanje Informacijskog sustava Nositelja javne ovlasti s prodajnim sustavom Obveznika dostave. Na taj način će se izmjenjivati podaci o pravima na povlasticu i ostvarenoj i pruženoj usluzi. Djelomično prihvaćen članak 3. stavak 4. – već je propisan postupak u slučaju da nije moguća uspostava veze za razmjenu podataka, a samo korištenje prava je u nadležnosti obveznika dostave i unosa podataka. članak 3. stavak 5. – prihvaća se članak 3. stavak 6. – već je propisano u članku 5. stavak 4., molimo pogledati.
6 HUKA HRVATSKA UDRUGA KONCESIONARA ZA AUTOCESTE S NAPLATOM CESTARINE Korištenje prava, Članak 3. komentar BINA-ISTRA • Čl. 3. st. 5. kako se diskutiralo na sastanku s AGENCIJOM ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST, dovoljno je slati podatke o transakcijama 1x dnevno. Stoga, potrebno korigirati iz „12“ na 24 sata. Prijedlog obrazloženja: Parametriranje sustava naplate cestarine da dostavlja podatke o realiziranim transakcijama u realnom vremenu zahtjeva velike tehničke i financijske promjene sustava uz upitnost da li bi takve izmjene mogle biti parametrirane do trenutka stavljanja u primjenu ovog pravilnika. Umjesto toga, predlažemo korigirati da se transakcije o realiziranim prolascima dostavljaju jednom u 24h (isti komentar vrijedi i za čl. 7. st. 1., čl. 10., st. 1) Prihvaćen Prihvaća se.
7 HGK Način, rok dostave i obrada podataka o korištenju prava, Članak 7. Naša članica iz prometnog sektora, u odnosu na stavak 1. mišljenja je kako dostava podataka u realnom vremenu bez povezivanje sustava nije moguća (za našu članicu potrebno je najmanje 24 sata), a što zahtjeva dodatna financijska izdvajanja i tehničku nadogradnju prodajnog sustava te vrijeme implementacije nadogradnje. Stoga se predlaže povezivanje Informacijskog sustava Nositelja javne ovlasti s prodajnim sustavom Obveznika dostave. Na taj način će se izmjenjivati podaci o pravima na povlasticu i ostvarenoj i pruženoj usluzi. Primljeno na znanje Već je propisano u članku 5. stavak 4., molimo pogledati.
8 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Način, rok dostave i obrada podataka o korištenju prava, Članak 7. - točka 1. – dostavljanje podataka u realnom vremenu – bez povezivanje sustava nije moguće (za HŽPP najmanje 24 sata), a što zahtjeva dodatne financijska izdvajanja i tehničku nadogradnju prodajnog sustava te vrijem implementacije nadogradnje.  predlažemo povezivanje Informacijskog sustava Nositelja javne ovlasti s prodajnim sustavom Obveznika dostave. Na taj način će se izmjenjivati podaci o pravima na povlasticu i ostvarenoj i pruženoj usluzi. Primljeno na znanje Već je propisano u članku 5. stavak 4., molimo pogledati.
9 HUKA HRVATSKA UDRUGA KONCESIONARA ZA AUTOCESTE S NAPLATOM CESTARINE Način, rok dostave i obrada podataka o korištenju prava, Članak 7. komentar BINA-ISTRA • Čl. 7. st. 1. kako se diskutiralo na sastanku, dovoljno je slati podatke o transakcijama 1x dnevno. Stoga, potrebno korigirati iz „u realnom vremenu“ u „unutar 24 sata“. Prijedlog obrazloženja: Parametriranje sustava naplate cestarine da dostavlja podatke o realiziranim transakcijama u realnom vremenu zahtjeva velike tehničke i financijske promjene sustava uz upitnost da li bi takve izmjene mogle biti parametrirane do trenutka stavljanja u primjenu ovog pravilnika. Umjesto toga, predlažemo korigirati da se transakcije o realiziranim prolascima dostavljaju jednom u 24h Nije prihvaćen Zbog potrebe za dostupnosti podataka u realnom vremenu, nije moguće prihvatiti. Za sve situacije u kojima nije moguća uspostava veze za razmjenu podataka već je propisan članak 3. stavak 4. i 5.
10 HGK Izvješća o dodjeli i korištenju povlastica u prometu, Članak 10. Naša članica iz prometnog sektora, u odnosu na stavak 1. mišljenja je kako dostava podataka u realnom vremenu bez povezivanje sustava nije moguća (za našu članicu potrebno je najmanje 24 sata), a što zahtjeva dodatna financijska izdvajanja i tehničku nadogradnju prodajnog sustava te vrijeme implementacije nadogradnje. Stoga se predlaže povezivanje Informacijskog sustava Nositelja javne ovlasti s prodajnim sustavom Obveznika dostave. Na taj način će se izmjenjivati podaci o pravima na povlasticu i ostvarenoj i pruženoj usluzi. Primljeno na znanje Već je propisano u članku 5. stavak 4., molimo pogledati.
11 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Izvješća o dodjeli i korištenju povlastica u prometu, Članak 10. - točka 1. – dostavljanje podataka u realnom vremenu – bez povezivanje sustava nije moguće (za HŽPP najmanje 24 sata), a što zahtjeva dodatne financijska izdvajanja i tehničku nadogradnju prodajnog sustava te vrijeme implementacije nadogradnje.  predlažemo povezivanje Informacijskog sustava Nositelja javne ovlasti s prodajnim sustavom Obveznika dostave. Na taj način će se izmjenjivati podaci o pravima na povlasticu i ostvarenoj i pruženoj usluzi. Primljeno na znanje Već je propisano u članku 5. stavak 4., molimo pogledati.
12 HUKA HRVATSKA UDRUGA KONCESIONARA ZA AUTOCESTE S NAPLATOM CESTARINE Izvješća o dodjeli i korištenju povlastica u prometu, Članak 10. komentar BINA-ISTRA • Čl. 10. st. 1. kako se diskutiralo na sastanku, dovoljno je slati podatke o transakcijama 1x dnevno. Stoga, potrebno korigirati iz „u realnom vremenu“ u „unutar 24 sata“.Prijedlog obrazloženja: Parametriranje sustava naplate cestarine da dostavlja podatke o realiziranim transakcijama u realnom vremenu zahtjeva velike tehničke i financijske promjene sustava uz upitnost da li bi takve izmjene mogle biti parametrirane do trenutka stavljanja u primjenu ovog pravilnika. Umjesto toga, predlažemo korigirati da se transakcije o realiziranim prolascima dostavljaju jednom u 24h Nije prihvaćen Zbog potrebe za dostupnosti podataka u realnom vremenu, nije moguće prihvatiti. Za sve situacije u kojima nije moguća uspostava veze za razmjenu podataka već je propisan članak 3. stavak 4. i 5., a dodatno osim zbog nemogućnosti uspostave veze za sve tehničke poteškoće koje onemogućavaju dostavu podataka u realnom vremenu predviđeno je razdoblje do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.