Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN DIVIĆ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Iznos potpore OPG DIVIĆ IVAN Poštovani, Za izračun težine živih svinja treba napraviti nekakvu formulu gdje će se uvrstiti težina trupova koja je i navedena na zapisniku, tako da korisnik može znati koliki iznos potpore može očekivati. Također treba uzeti u obzir i svinje koje su ispod 115 kg toploga trupa da se i za njih dobije nekakva potpora jer ako se za iste ne dobije nikakva naknada onda je proizvođač osuđen na klaoničku cijenu od 1,04 eura. Primljeno na znanje Za izračun težine živih svinja koristi se upravo masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja koja se pomoću randmana od 78% preračunava u težinu živih svinja. Po pitanju svinja mase toplog trupa manje od 115 kg skrećemo pozornost na Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge čiji predmet su svinje evidentirane u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2.